KREDIETAANVRAAG

Gelieve dit aanvraagformulier voor uw lening zo juist en volledig mogelijk in te
vullen ( naam en voornaam zoals op identiteitskaart )
en leg alvast je identiteitskaart en inkomstenbewijzen klaar

 

TE LENEN BEDRAG
DUURTIJD   MAANDEN
DOEL VAN DE LENING
REKENINGNUMMER
MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN
ONTLENER

MEDEONTLENER

VERZEKERING

RIJKSREGISTERNUMMER
IDENDITEITSKAARTNUMMER
NAAM
VOORNAAM
BURGELIJKE STAND
GEBOORTEPLAATS
GEBOORTE DATUM
ADRES
POSTCODE EN GEMEENTE
OP ADRES SINDS
NATIONALITEIT
TEL NUMMER
EMAILADRES
BEROEP
NAAM WERKGEVER
ADRES WERKGEVER
GEMEENTE WERKGEVER
IN DIENST SINDS

VOOR ZELFSTANDIGEN

ZELFSTANDIG SINDS
BTW NUMMER
HANDELSREGISTERNR.
AARD VAN DE ZAAK
MIJN MAANDELIJKS NETTO INKOMSTEN ZIJN
NETTO MAANDLOON
KINDERGELD
AANTAL KINDEREN
DIVERSE INKOMSTEN
MIJN MAANDELIJKSE UITGAVEN ZIJN
BEDRAG HUUR
ALIMENTATIE
WIJ HEBBEN VOLGENDE LOPENDE LENINGEN
Wij zijn eigenaar en hebben een woonlening:
MAATSCHAPPIJ
ONTLEEND BEDRAG
MAANDAFLOSSING
SEDERT
Wij hebben volgende kredieten lopen:
Maatschappij           Bedrag                   Duurtijd                    Sinds               Te salderen 

 

 

Lopende leningen

                             

 Kommentaar