Familienamen BelgiŽ - USA

U S A - BelgiŽ         BelgiŽ - U S A

Tijdens de emigratie van talrijke Belgen naar de Verenigde Staten, werd hun oorspronkelijke Belgische naam vaak min of meer gewijzigd. Dit betreft in het bijzonder de grote groep emigranten uit Waals-Brabant en het Noorden van de Provincie Namen, vertrokken rond 1855 / 1856.

Deze wijzigingen hadden verschillende oorzaken :
- Sommige emigranten konden noch lezen noch schrijven, en kenden de juiste spelling van hun naam niet, ook had deze al in BelgiŽ verscheidene varianten. In de aankomsthaven, waren de immigratieformaliteiten door beamten uitgevoerd, die deze Frans-, Vlaams- of Duits klinkende namen, vaak met diverse accenten uitgesproken, volgens de Englese spelling trachtten neer te schrijven.
- In andere gevallen, gebeurden de wijzigingen ter gelegenheid van tellingen of bij het opstellen van diverse akten (verkoop van goederen, huwelijkken...).
- Soms werd ook de spelling gewijzigd om de Engelse uitspraak te vergemakkelijken.
- Andere namen werden eenvouwdig weg maar vertaald.
- Soms gaat het om kopijfouten, te wijten aan het verkeerd lezen van een dokument.

Sommige wijzigingen zijn gemakkelijk op te sporen, maar andere zijn grondiger, en kunnen de vorser op verkeerde banen sturen. Een zelfde oorspronkelijke naam kan verschillende interpretaties gekregen hebben. Overigens is het niet wenselijk aan een "US" naam zijn originele spelling terug te geven, daar dit een bijkomende verwarring zou kunnen meebrengen. Beter is aan te nemen dat dergelijke namen twee spellingen hebben, "voor" en "na" de emigratie.

Twee omzettingslijsten, een van USA naar B en de andere in tegengestelde zin, zijn hier ter beschikking gesteld van de vorsers. Zij zijn het gevolg van ontdekkingen ter gelegenheid van onderzoeken. Een omzetting betekent trouwens niet dat desbetreffende naam altijd op deze manier vertaald werd, maar dat hij tenminste eenmaal zo gevonden werd. De lijsten duiden ook enkele gewijzigde plaatsnamen aan.

Verbeteringen en toevoegingen zijn welkom.

U S A - BelgiŽ         BelgiŽ - U S A