Toponymisch Lexicon van
Frans Vlaanderen


Deze rubriek werd opgesteld door

Jean Frutsaert
rue des Aviateurs 4
B-1450 Chastre
BelgiŽ

tel 081.60.05.02
e-mail : j.frutsaert@skynet.be

Nederlands - Frans       Frans - Nederlands


Frans Vlaanderen

Destijds besloeg Vlaanderen een veel groter gebied dan nu. Het graafschap strekte zich in het bijzonder uit naar het zuid-westen en dekte praktisch de huidige Franse departementen 59 (Nord) en 62 (Pas-de-Calais). In 1659, ingevolge het verdrag der PyreneeŽn, werd ArteziŽ aan Frankrijk toegekend. In 1667 palmde Lodewijk XIV het zuiden van Vlaanderen (Rijsel) in. In 1678, ingevolge de Hollandse oorlog en het verdrag van Nijmegen verloor Vlaanderen alweer een deel van zijn grondgebied, ten voordele van Frankrijk.

Deze streken die gedurende vier ŗ vijf eeuwen deel uitmaakten van Vlaanderen, waren doordrongen van Vlaamse cultuur en taal. Deze invloed heeft tot nog toe sporen nagelaten. Het bekijken van een kaart toont aan dat tal van steden, dorpen of rivieren vlaamse namen dragen. Het opleggen van het Frans had tot gevolg dat soms gekke vertalingen van sommige van deze toponiemen onstonden. Soms gaat het om een eenvoudige aanpassing van de spelregels en de taalgewoonten van het Frans, maar in veel gevallen is de overeenstemming tussen beide termen niet klaarblijkelijk. Het kan zijn dat de genealogist geen verband kan leggen tussen sommige vertalingen. Om hem te helpen in zijn opzoekingen wordt volgende lijst ter beschikking gesteld. Zij bevat twee delen, op basis van de Franse of Nederlandse alfabetische rangschikking.

Opmerkingen, verbeteringen en toevoegingen zijn welkom.

Nederlands - Frans       Frans - Nederlands