Brabant Wallon Brabant Vlaams Brabant

In de 11de eeuw, werd het Hertogdom Brabant samengesteld uit verschillende Graafschappen, ten gunste van de Graaf van Leuven. In 1430 werd het overgedragen aan de Hertog van BourgondiŽ, Filips de Goede, vervolgens aan de Oostenrijkse Habsburgers, daarna aan de Spaanse. In 1609 kenden deze laatsten het noordelijk gedeelte van dit graafschap toe aan de Verenigde Provincies; Noord-Brabant maakt nu nog trouwens deel uit van Nederland. Tijdens de Franse bezetting, tussen 1795 en 1815, vormde Brabant het "Dťpartement de la Dyle".

De Provincie Brabant, zoals bepaald na de onafhankelijkheid van BelgiŽ in 1830, strekte zich uit op 3283 km≤. Zij was gelegen rond Brussel, in het centrum van het land. Deze provincie was maar een deel van een veel groter grondgebiet, sindsdien verdeeld tussen BelgiŽ en Nederland, en rijk aan geschiednis.

Meer recent, in 1995, werd de Provincie in twee gesplitst. Het noordelijk gedeelte, met een vlaamsprekende bevolking werd "Vlaams Brabant" genoemd, en het franstalig zuidelijk gedeelte is "Brabant Wallon", Waals Brabant, geworden.

Nil St Martin, Kerk
(foto R.Herbigniaux)
Het huidig Waals Brabant telt 342.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 1090 km≤, ten westen gelegen van de vruchtbare Haspengouwse gronden, landbouwstreek sinds lang ontgonnen. Tot in het midden van de 20ste eeuw werden er hoofdzakelijk suikerbieten en graangewas geteeld. Sindsdien heeft de landbouw een deel van zijn belang verloren. Diverse industriŽn en talrijke residentiŽle zones kwamen daar tot stand.

Brabant, aan de grens tussen twee taalgebieden en twee culturen, is eeuwen lang een uitwisselingszone geweest tussen de mensen. Als bewijs daarvan, de vermenging van Franstalige en Vlaamstalige namen langs weerszijde van de taalgrens, evenals de huwelijken tussen gemeenschappen. Het is het geval voor het ontstaan van mijn familie.

Walhain, Huis van Vincent Herbigniaux

Mijn vaderlijke tak Herbigniaux vindt zijn oorsprong in de streek van Meux, Liernu en St Germain. Sommigen verhuisden naar Grand-Leez en Walhain. Een andere groep, uit Marbais, trok naar Nil St Vincent en ook Walhain. Geen enkel Herbigniaux is te vinden in Walhain voor 1800. Andere kernen bestaan in Chastre en Tourinnes-la-Grosse / Beauvechain. In de huidige stand van de opzoekingen, is het niet mogelijk geweest een verband te vinden tussen deze verschillende groepen. Dezelfde familienaam is te vinden in de streek van Charleroi. Waarschijnlijk gaat het over een meer recente stam, verhuisd ingevolge industriŽle ontwikkeling.

Vossem, Kerk
Detail van de deur
(foto R.Herbigniaux)
Mijn moederlijke tak Dewit is van Vlaamse oorsprong, uit Vossem en daarna Huldenberg. Guillaume Dewit, huwde in 1790 in St Lambert-Libersart, had een talrijke ag-fstamming, in het bijzonder een voorname tak naar de VS uitgeweken in 1856. Opzoekingen zijn hierover aan de gang (zie Emigratie).

Om meer te vernemen over Brabant, bezoek volgende webstrekken :

http://www.brabantwallon.be
De Provincie Waals Brabant. Economie, toerisme,geschiedenis, steden, cultuur (musea, bibliotheken, tonnel...). Universiteit van Louvain-la-Neuve. Viertalig.

http://www.vl-brabant.be
De Provincie Vlaams Brabant. Viertalig.

http://www.walhain.be
Gemeente Walhain, fusiegemeente van Walhain St Paul, Tourinnes-St-Lambert en Nil St Vincent St Martin. Geografisch middenpunt van BelgiŽ. In het Frans.

http://www.wavre.com
Stad Wavre. Handel, cultuur, geschiedenis. In het Frans.

Huldenberg, Kerk
Zonnewijzer
(photo R.Herbigniaux)
Kasteel-hoeve van Corroy-le-Grand
Ingangspoort
(photo R.Herbigniaux)