Naar Genealogie Herbigniaux

Waarschuwing


Bescherming van het privé leven
Al mijn gegevens komen voort van opzoekingen in bronnen die voor iedereen toegankelijk zijn. Om het privé leven te eerbiedigen, werden de gegevens aangaande de nog in leven zijnde personen - of zo beschouwd - niet gepubliceerd.
Ieder persoon die wenst dat sommige gegevens niet zouden gepubliceerd worden , wordt verzocht mij daarvan persoonlijk op de hoogte te brengen.

Copyright ©
Mijn bestanden worden vrij ter beschikking gesteld van de genealogen, met als enig doel hen te helpen bij hun persoonlijke opzoekingen. Elk ander gebruik van deze gegevens, namelijk kopie en/of verspreiding - zei het volledig of gedeeltelijk - op gelijk welke medium, en vooral met commerciele doeleinden, is ten strengste verboden.

Verantwoordelijkheid
De eigenaar van deze gegevens kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het misbruik dat derden ervan zouden kunnen maken, of voor de gevolgen van eventuele fouten die zij zouden kunnen bevatten.

Data
- De aanduiding 0____0000 betekent een onbekende datum. Betreffende een overlijden, bij voorbeeld, betekent dit dat de persoon wel gestorven is, maar dat de datum echter onbekend is.
- De aanduiding 0____**** (voorbeeld : 0____1785) betekent dat alleen het jaar gekend is, hetzij met zekerheid, hetzij dat het afgeleid werd uit andere gegevens en dus "omstreeks" kan zijn.

Raymond Herbigniaux
4 Oktober 2005

Naar Genealogie Herbigniaux