RAAD VOOR TOERISME

                        Gemeente LAARNE

 

De gemeentelijke Raad voor Toerisme van Laarne heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de diverse socio-economische en culturele organisaties van Kalken en Laarne, met betrekking tot het toerisme.

Tevens geeft zij advies aan de gemeentelijke overheid van Laarne inzake de exploitatie en promotie van het toerisme.

De Raad voor Toerisme co÷rdineert, in samenwerking met de Cultuurraad, de activiteiten, op het grondgebied van de gemeente Laarne, van de jaarlijkse Open Monumentendag. Deze gaat door op zondag 8 september 2002. Dit jaar  is het thema "symbolen". 

De Raad staat ter beschikking voor het verschaffen, doorspelen en ontvangen van inlichtingen en adviezen:

Jacques Defrance, voorzitter

Jan Steenwinckel, ondervoorzitter

Ingrid Vandewege, secretaris

Martine Impens, penningmeester

Piet Baetens, schepen van Toerisme

Raadsleden: Vera Bertin, Lode Bombeke, Anja Bracke, Jean-Pierre Braeckman, Emiel Fack, Lieven Hanselaer, Wivine Van den Berghe, Charles Van Rysselberghe, Armand Velghe, Etienne Vervaet, Rita Vervaet. 

 

                                                      Terug naar openingspagina CASTELLUM