CULTUURRAAD            Gemeente  LAARNE

 

De gemeentelijke cultuurraad van Laarne heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen  onder de diverse culturele en socio-culturele verenigingen van Kalken en Laarne.

Vervolgens adviseert zij de gemeentelijke overheid van Laarne inzake culturele aangelegenheden (o.a. straat- en plaatsnamen, bescherming en restauratie van monumenten en landschappen) en de toekenning van gemeentelijke subsidies.

Tenslotte organiseert de Cultuurraad van Laarne activiteiten, die de werking van de bestaande verenigingen aanvullen. De volgende activiteit gaat door op:

 

Zondag 7 juli 2002 (18u30) 

Wilbra, Colmansstraat 51, Kalken

FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP  

18u30: officiële opening met een feesttoespraken door Ignace De Baerdemaecker, burgemeester en Dirk Clerick, schepen van cultuur

19u: historische evocatie door Kunstgroep VREDON uit Aalst: een combinatie van choreografie en vlaggenspel, moderne en klassieke muziek   

 

Het bestuur staat ter beschikking voor inlichtingen en adviezen :

Peter Devos , voorzitter                

Rotstraat 11, 9270 Laarne  / Tel  09.3697431

Felix Waldack , ondervoorzitter                                                         

Jozef Van De Veldestraat 7, 9270 Kalken  / Tel  09.3678092

Linda Van de Putte , secretaris     

Kleine Achterstraat 20, 9270 Laarne  / Tel 09.3660812

Emiel Fack , penningmeester     

Termstraat 60, 9270 Laarne  / Tel  09.3692355

Stijn Roggeman , cultuurambtenaar 

Dorpsstraat 2, 9270 Laarne  (Gemeentebestuur) / Tel  09.3654626  

Dirk Clerick , schepen van cultuur  

Nerenweg 72, 9270 Kalken  / Tel  09.3675233

Afgevaardigden van de verenigingen :

Marc De Meyer, Luc De Pauw, Sonja De Ruyver, Kathleen De Smet, Paul De Smet, Vincent De Wilde, Patrick Ingels, Patrick Martens, Martine Poppe, Anny Praet, Thérèse Raes,  Jan Steenwinckel, Martin Van Damme, Wivine Van den Berghe, André Van De Sompel, Frank Van De Velde, Charles Van Rysselberghe

 

                                            Terug naar openingspagina CASTELLUM