CASTELLUM 
                                                          TIJDSCHRIFT        

                                                                   "CASTELLUM"

 

Te lezen in het laatste nummer (jaargang XIX - nr 1 - maart 2002):

 

*  "Twee brieven van Johannes-Baptiste Peeters, pastoor van Laarne en deken van Dendermonde, vanuit het gevangeniseiland Rhé"  (A. Afschrift) 

*  "Enkele gegevens over het Aartsgenootschap van de H. Franciscus Xaverius van de Kalkense Sint-Denijsparochie" (A. Van De Sompel)

 

 

Een greep uit de onderwerpen die in het verleden werden aangesneden:

 

de Bautsmolen, een stenen bergkorenwindmolen te Laarne

*  de molens te Kalken

*  open kijk op leven en werk van dokter Jozef Van De Velde

*  etymologie van Laarne en van Kalken

*  de grafkelder van de familie van Vilsteren in de kerk van Laarne

*  de tram in Laarne en Kalken

*  de laatste kerkbaljuw van Laarne

*  de Republikeinse kalender

*  een tapijt met jachttafereel in het kasteel van Laarne

*  de conservering van de muurschilderingen in het kasteel van Laarne

*  een episode in de strijd tegen 'schadelijcke overwateringhen' in het

    Land van Dendermonde : invloed van de Jointe voor de Waterstaat

    (1772-1787) op het probleemgebied Kalken, Laarne, Wetteren en

    Schellebelle

*  de familie De Wilde te Kalken en Laarne: de oudste getuigenissen

*  den landsman moestet al laten: bijdragen over het lot van de

    parochies Kalken, Laarne en Wetteren t.t.v. de Gentse

    Calvinistische Republiek (1577-1584)

*  postmiddeleeuws aardewerk: twee doofpotten gevonden in Kalken

*  uit het familiearchief Cromphaut Ressegem-Borsbeke en Kalken en

    aanverwante familie Demaret

*  moeilijke tijden voor baljuw Joannes Alexander Cromphaut

*  de eerste parochie-beerputten op de aard van het Kalkens haventje

    (1780-1781): een relatief dure investering

*  de Brugse familie Lauwerijn en het goed Ten Damme te Laarne in

    de 16e eeuw

*  een bevoegdheidsgeschil omtrent de inning van het beste hoofd

    (Laarne, 1485)

*  het belang van getuigenissen bij gerechtelijke onderzoeken voor

    genealogische opzoekingen; casus: de heksenprocessen te Laarne

    (1607-1608)

*  ontstaan en groei van KAV-Kalken tijdens de periode 1938-1978

*  negentiende-eeuwse vondelingen en verlaten kinderen te Laarne en

    Kalken

*  de enclave Ertbuur, van de vroege middeleeuwen tot circa 1600:

    peiling naar het ontstaan en de ontwikkeling van een

  plattelandsgehucht

*  hoe de enclave Ertbuur deel ging uitmaken van de gemeente Laarne

    (1806-1810)

*  fabel en realiteit: het kasteel van Laarne volgens enkele bezoekers in

    de 19e en 20e eeuw (1838-1969).

 

                                                    Terug naar openingspagina CASTELLUM