Alcohol en Gezondheid

Alcohol en onze Gezondheid:

Het alcoholverbruik in ons land gaat in stijgende lijn. Een aperitief, een pintje bier of een glaasje wijn kan een maaltijd of een avondje uit zoveel aangenamer maken. Mogen diabeten ook onbezorgd genieten van een glaasje of is alcohol absoluut taboe?  Dit is een vaak gestelde vraag, vooral als er feestdagen in aantocht zijn.
Een bijkomende invalshoek mbt. andere aandoeningen zouden de drankenverpakkingen kunnen zijn. Heel dikwijls komen in de samenstellingen van dranken en frisdranken veel chemische substanties voor die veel vragen opwerpen. De zachte plastieken verpakkingen van dranken bevatten dikwijls relatief grote hoeveelheden Ftalaten en andere min of meer onbekende maar giftige bestandsdelen. Het is dus algemeen bekend dat kunststoffen schadelijke elementen bevatten. Ook door het aluminium van de metalen drankenbusjes kan men snel een metaalvergiftiging oplopen. Dit is zeker het geval bij zure en sterk-oxidatieve dranken. Door het relatief zure en sterk oplossend vermogen van bv. frisdranken worden metaal-ionen uitgeloogd. Dit geldt niet alleen voor frisdranken maar evenzeer voor bier en wijn. Dat ook aluminium een zogenaamd "zwaar metaal" is is eigenaardig genoeg weinig geweten. Hierover zijn weinig of geen gegevens bekend.
Zoals met alles geldt ook bij bet gebruik van alcoholische dranken dat "overdaad schaadt". Men moet er echter ook geen "drama" van maken zoals vele "oude wijven"-verenigingen en andere geestelijk gestoorde profeten dikwijls rondbazuinen. We gaan hier eens bekijken hoe alcohol inwerkt op onze gezondheid en hoe gevaarlijk de verschillende soorten dranken eigenlijk wel zijn.
Bij de omschrijving van de aandoeningen hebben wij geprobeerd, de dikwijls "onbegrijpelijke" woorden, om te zetten in verstaanbare mensentaal....! Er wordt ook, zoveel mogelijk, doorlopend rekening gehouden met bepaalde aandoeningen zoals hypoclycemie (suikerziekte), hoge bloeddruk en/of vervetting van de lever (steatose) of van het bloed (triglycerides).
Bij gebruik van medicijnen (ook de zg. natuurmiddeltjes) moet men steeds de raad van de behandelende geneesheer en/of huisdokter inwinnen alvorens alcohol te gebruiken en deze raad dan natuurlijk altijd opvolgen....!!! Men moet natuurlijk niet bij de "duivel" te biechten gaan maar dan ook niet bij de een of andere kwezel die bij de "AAA" aangesloten is.......hahaha!

Alcohol - Aandoeningen:

Maag en darmen:

Het gebruik van alcohol bevordert maag- en darmkanker. Alcohol innemen in combinatie met roken bevordert slokdarmkanker. Het gebruik van alcohol en tabak is wel een bijdragende oorzaak tot de ontwikkeling van deze aandoeningen maar ook genetische factoren spelen hierbij een grote rol, zoals trouwens bij alle ziekten.

Hoge bloeddruk en triglyceriden:

Hoge bloeddruk of hypertensie kan positief beinvloed worden door het alcoholgebruik te stoppen.
Vele diabeten hebben een verhoogde concentratie vetten in het bloed onder de vorm van triglyceriden. Alcohol remt de afbraak van triglyceriden ter hoogte van de lever. Zelfs 2 à 4 glazen wijn per week kan de concentratie triglyceriden doen stijgen.
In beide gevallen is het beter voorzichtig te zijn met het gebruik van alcohol. Ook steeds opgelet met alcohol bij gebruik van bepaalde medicijnen ...!!! Raadpleeg hierover Uw dokter.

Risico op hypoglycemie:

Alcohol wordt niet verteerd in het maagdarmstelsel, maar wordt onmiddellijk opgenomen in het bloed en naar de lever gevoerd. In de lever wordt alcohol dan verder afgebroken.
De lever beschikt over een voorraad koolhydraten onder de vorm van glycogeen. In normale omstandigheden zet de lever, wanneer het bloedsuikergehalte daalt, dit glycogeen om in glucose, wat terechtkomt in het bloed. De alcoholafbraak heeft een remmende invloed op dit proces: het lichaam reageert op alcohol als op een toxische stof, die zo snel mogelijk moet verwijderd worden. De afbraak van alcohol heeft dan ook voorrang op de omzetting van glycogeen tot glucose.
De kontrole en behandeling van diabetes (suikerziekte) is gebaseerd op het instandhouden van een juiste balans van het bloedsuiker-gehalte. Bij diabeten behandeld met insuline en /of bloedsuikerverlagende medicatie kan na inname van alcohol een abnormale daling van het bloedsuikergehalte optreden. Deze toestand noemt men hypoglycemie (Hypo......= tekort aan de in het tweede lid genoemde substantie, hier glycose of suiker). Bij een te lage bloedsuikerspiegel krijgen de hersenen niet voldoende bloedsuiker om goed te functioneren. Het gevolg is een snelle en forse daling van alle psychische en fysieke kapaciteiten. Daarom is het belangrijk geregeld de bloedsuikerwaarden te controleren en indien nodig nog een koolhydraatbevattende snack te eten voor het slapengaan indien in de loop van de middag of de avond alcohol gedronken werd. Hypoglycemie kan immers nog optreden vele uren na inname van alcohol. Het is ook af te raden alcohol te gebruiken op een lege maag aangezien de opname in het bloed dan nog sneller gebeurt
Bij een te hoge bloedsuikerspiegel daarentegen (of te weinig insuline) worden de patienten zwak, moe en krijgen grote dorst. Deze toestand noemt men hyperglycemie (Grieks = over-gezoet bloed).

Overgewicht:

Met de calorische waarde van alcohol wordt dikwijls geen rekening gehouden. Toch levert 1 gram zuivere alcohol 7 Cal., terwijl 1 gram vet 9 Cal. en 1 gram suiker 4 Cal. bevat. Alcohol is daarenboven een " lege " caloriebron dwz. alcohol brengt naast energie geen enkel andere nuttige voedingsstof aan (maar wel veel schijnbaar verstand...hahaha!).
Vele dranken bevatten naast alcohol ook een belangrijke hoeveelheid koolhydraten bv. wijn, bier. Zoete aperitieven en likeuren leveren vooral suiker. Sterke dranken zoals whisky, gin jenever,... brengen een belangrijke hoeveelheid energie aan omwille van het hoge gehalte aan alcohol. Bij type 2 diabeten met overgewicht kan het dagelijks gebruik van alcohol dan ook een belangrijke invloed hebben op de calorie-inname. Zo leveren 2 pintjes 200 tot 250 Cal. Dit komt overeen met 2 sneden brood, besmeerd met minarine en mager beleg (als het toch hetzelfde is, geef mij dan maar de pintjes...hahaha!).

Leveraandoeningen:

Alcohol levert veel energie (7kcal/g alcohol), daarbij is alcohol geen essentiële voedingstof. De ingenomen alcohol moet onmiddellijk verwerkt worden door de lever. Dit is dus een zware belasting voor de lever. Vandaar dat "echte" alcoholisten dikwijls aan leverziekten lijden.

De lever is het grootste inwendige en tevens belangrijkste orgaan van de gewervelde dieren. De lever heeft vele functies, waaronder de omzetting van aminozuren en de vorming van bloedeiwitten. De lever verwijdert ook glucose uit de bloedsomloop en slaat deze op voor later gebruik. Voorts filtert de lever giftige stoffen uit het bloed, die vervolgens worden geneutraliseerd en afgescheiden in de vorm van gal. Gal is een oplossing die essentieel is voor het afbreken en absorberen van vetten. De lever heeft twee grote kwabben, die net onder het middenrif aan de rechterkant van het lichaam liggen. Totdat 75 procent van het weefsel verloren gaat als gevolg van een ziekte of operatie, kan de lever normaal blijven functioneren.

Leverziekte ten gevolge van overmatig alcohol gebruik (Alcoholische leverziekte: ALZ) is een van de belangrijkste medische complicaties bij alcohol misbruik en een belangrijk gezondheids- en economisch probleem in de westerse wereld. Alcohol is ook de belangrijkste oorzaak van levercirrose (leververschrompeling) en is verantwoordelijk voor ongeveer 44 % van de 26.000 cirrosedoden per jaar in de VS.
Levercirrose is een chronische aandoening van de lever, waarbij levercellen te gronde gaan en gedeeltelijk worden vervangen door bindweefsel. Hierbij gaat de functie van de lever achteruit. Levercirrose wordt voornamelijk veroorzaakt door chronisch misbruik van alcohol, maar ook door hepatitis, langdurige galstuwing en eiwitgebrek (bijv. in hongergebieden).

Alhoewel er een sterke stijging van het risico op leverziekten bestaat bij het consumeren van meer dan 210 gram alcohol per week (bv. ½ tot ¾ fles sterke drank of ± 3 tot 4 flessen wijn) is de reactie van de patiënten zeer heterogeen (ongelijkmatig of verschillend) voor zover het de ernst en de individuele ontvankelijkheid voor leverziekten ten gevolge van alcohol betreft.

Factoren die de gevoeligheid voor ALZ doen stijgen

  • Elk niveau van alcoholgebruik bij vrouwen
  • Levenslang gebruik van alcohol
  • Genetische factoren
  • Drinken zonder te eten
  • Drinkgelagen en buitensporige feesten (amaai..amaai...)
  • Dranken met hoge concentraties van alcohol (sterke dranken ...)
  • Het gebruik van verschillende soorten alcoholische dranken

De drie meest bekende vormen van leverziektes zijn: door alcohol vervette lever (steatose), acute alcoholhepatitis (ontsteking) en de zeer ernstige alcoholcirrose (verschrompeling).
Alhoewel 90-100 % van de zware drinkers tekenen van vervetting van de lever vertonen, krijgen slechts 10-35 % hepatitis ten gevolge van overmatig alcoholverbruik en hiervan, zijn het er dan weer 8-20 % die cirrose ontwikkelen.

Steatosis (vervetting) ontstaat steevast indien meer dan 80 g alcohol per dag wordt gebruikt (6 pilsbiertjes van 33 cl en ± 5% alcohol ). De lever functioneert vaak normaal en steatose is omkeerbaar door geheelonthouding.
Men schat dat 15 à 20 jaar buitensporig drankmisbruik nodig is om een acute alcoholische leverontsteking (hepatitis) te ontwikkelen. Cholestase treedt op de voorgrond. Ze is ernstiger bij vrouwen en ook bij Noord-Europeanen en niet verbonden aan een drinkpatroon of een bepaald type alcoholische drank. Hoge sterftecijfers worden waargenomen (30-60%) en patiënten verslechteren vaak na hun opname in het ziekenhuis ondanks geheelonthouding. Andere factoren die te maken hebben met een slechte prognose zijn hogere leeftijd, aangetaste nierfunctie, encefalopathie (hersen- en/of zenuwaantasting) en een verhoging van het aantal witte bloedcellen. Men heeft vastgesteld dat alcoholhepatitis een belangrijke voorbode van het ontstaan van cirrose (leververschrompeling) is. Levercirrose is een zeer ernstige leverziekte ..!!!

Het meeste bewijsmateriaal toont aan dat de belangrijkste oorzaak van een door alcohol teweeggebracht letsel cellulaire toxiciteit is als gevolg van acetylaldehyde.
Ethanol wordt door alcohol-dehydrogenatie tot acetylaldehyde in het mitochondrion geoxideerd en het zijn deze stoffen die weefselletsel.veroorzaken door het afsterven van de cellen.
De meestal slechte voeding bij patiënten met alcoholhepatitis leidt tot een verzwakking van de antioxidante verdedigingsmechanismen en draagt het bij tot de ontwikkeling van een door alcohol opgewekt letsel.
Het klinisch beeld van alcoholhepatitis varieert sterk volgens de ernst van de ziekte. Gemeenschappelijke symptomen zijn zwakte, anorexie (eetlustverlies), gewichtsverlies, misselijkheid, braken en diarree. Patiënten met alcoholhepatitis zijn vaak ondervoed en koortsig. Pijn in het rechter bovenkwadrant, geelzucht en koorts kunnen aanwezig zijn en verkeerdelijk leiden tot een diagnose van aandoening aan het galkanaal. Bij lichamelijk onderzoek wordt dikwijls hepatomegalie (vergroting of gezwel) die gevoelig is voor betasting, opgemerkt. Levergeluiden kunnen gehoord worden. Splenomegalie (aandoening van de milt) is ongewoon. Ascites (overtollig vochtophoopsel) en hepatitische encefalopathie (hersen- en zenuwaandoening) zijn algemeen bij ernstige ziekte maar spataders vormen geen gewoon ziektebeeld.

Alcoholhepatitis is een necrotiserend (afsterven van cellen in de weefsels), inflammatoir (ontsteking) proces dat vaak leidt tot cirrose (verschrompeling) en zelfs tot de dood. De diagnose van deze ernstige situatie vereist het uitvoeren van een leverbiopsie. Patiënten met een milde tot gematigde vorm van deze aandoening overleven gewoonlijk dit stadium van hun ziekte als ze zich maar volledig van alcoholgebruik onthouden. Levercirrose is de ernstigste vorm van leverletsel door alcohol en is gewoonlijk van het micronodulaire type. Het risico wordt verhoogd bij continue drinkers. De overlevingskans op een jaar bedraagt 60 à 70 %, op vijf jaar 35 à 50 %

Overzicht van de dranken:

1) Sterke dranken:

De gedistilleerde dranken ook sterke dranken genoemd, zijn uiterst rijk aan alcohol nl. gemiddeld 40% en aan energie (gemiddeld 2250 kcal/liter). Alle planten (granen, fruit) die rijk zijn aan suiker en zetmeel kunnen als basis gebruikt worden. Whisky, Vodka, Gin, Genever zijn afkomstig van granen, Calvados is bereid met appelen, Kirsch uit kersen.... enz..

Sterke dranken zoals cognac, jenever, gin, whisky,... zijn heel alcoholrijk en bevatten geen koolhydraten. Het alcoholgehalte van sterke dranken schommeld meestal tussen 37 en 45 % VOL. Het risico op hypoglycemie (abnormale daling van de bloedsuikerspiegel) is dan ook zeer groot. Het is aan te bevelen deze dranken slechts zeer matig te consumeren en dan liefst als degustatie kort na een maaltijd of met een koolhydraatbevattende snack. Eén consumptie ( 50 ml ) levert 100 à 125 Cal.
Een hoog en langdurig verbruik van sterke dranken leidt steevast tot problemen met maag- en darmkanalen en uiteindelijk tot ernstige leverkwalen. We bedoelen hier natuurlijk niet, het drinken van een paar borreltjes zo nu en dan..integendeel !

2) Bier:

Bier is een drank die verkregen wordt door alcholische gisting van wort (vloeistof van plantaardige oorsprong bereid met het oog op de alcoholische fermentatie), bereid van zetmeel- of suikerhoudende grondstoffen, meestal gerst, hop en water.
De gisting van de gekiemde gerst produceert alcohol en koolzuurgas. Bier bevat gemiddeld 4% alcohol en 5% glucose. 1 liter bier bevat gemiddeld 480 kcal en een kleine hoeveelheid vitaminen van de B groep. Behoudens de meest gedronken pils- en lagerbieren worden tegenwoordig veel "zware" bieren geconsumeerd. Deze bieren, bv. Trappisten, en abdijbieren, bevatten meestal een alcoholgehalte tussen 6 en 12% AV.
Er bestaat ook alcoholarm bier. Er is nu zelfs keuze tussen blond, half-blond en bruin alcoholarm bier. Deze bieren mogen maximum 1% alcohol bevatten. Zij bevatten 1/3 minder energie dan de gewone bieren. De smaak ervan is de laatst jaren positief geevolueerd maar nog vele ervan smaken als afwaswater. Ook dit sopje schuimt wat....!

Een gewoon pintje bevat ongeveer 110 à 120 Cal., afkomstig zowel van koolhydraten als van alcohol. Over het al dan niet meetellen van de koolhydraten ( 1 pintje is ongeveer een halve KH-portie ) als KH-portie kan gediscussieerd worden. Deze suikers kunnen echter het bloedsuikerverlagend effect van de alcohol niet volledig compenseren. Bier drinken moet veiligheidshalve gepaard gaan met iets eten. Een pintje bij de maaltijd kan dus zeker. Op een receptie of een feestje wordt gebruik gemaakt van versierde toastjes, kaaskoekjes, belegde broodjes,... blokjes salami of kaas vullen de maag wel maar zullen het bloedsuikergehalte niet doen stijgen.
Zware biersoorten zoals Trappist, Scotch, abdij- en kloosterbieren brengen twee tot driemaal zoveel calorieen aan dan een gewoon pintje. Dit kan verklaard worden enerzijds door de grotere inhoud van 1 consumptie ( 330 ml tov. 250 ml ) en anderzijds door het hoger gehalte aan alcohol en koolhydraten.

In evenredigheid met rode wijn dat de frequentie van coronaire hartziekten waarschijnlijk verminderd bezit ook bier een groot deel van deze eigenschap. Daarenboven bevat bier, speciaal dan de donkere soorten, vele andere polyfenolen. Het bevat ook een hoog gehalte vitamine B6 dat het homocysteïne-gehale in het bloed laat dalen.. Hierdoor verminderd het risico op bepaalde vormen van dementie zoals o.a. aandoeningen als Alzheimer. Het is mischien daarom dat de bierdrinkers zo slim zijn na het consumeren van een "vatje" gerstenat....hahaha!

3) Wijn:

Wijn is het product van de volledig gisting van verse druiven of het sap van verse druiven.
De meeste wijnen bevatten 10 tot 13% alcohol.
Wijn wordt bekomen door de suiker uit het druivensap (most) om te zetten in alcohol, o.i.v. gisten die zich op de druivenschil bevinden. Rode wijn wordt bekomen door gisting van de most samen met de schillen. Bij witte wijn wordt de most gegist in afwezigheid van de schillen. Rosé wijn bekomt men door combinatie van de 2 voorgaande technieken..
Wijn bevat water, alcohol, niet gefermenteerde suikers, glycerol, organische zuren, mineralen en een te verwaarlozen hoeveelheid vitamines.
In de pel van de druiven vinden we bepaalde stoffen, flavonoïden die werken als anti-oxydantia en het cholesterolgehalte in het bloed zouden doen dalen. Vandaar dat er wel eens beweerd wordt dat twee glaasjes rode wijn drinken per dag goed is voor de gezondheid, nl. hart- en bloedvaten ziekten afremt.

Hoewel de Fransen veel vlees en kaas eten en in de Franse keuken boter, verse room er eieren een grote rol spelen, is het aantal hartinfarctlijders in Frankrijk beduidend lager dan in industrielanden met een vergelijkbare vetconsumptie. Wetenschapslui hebben voor deze Franse paradox een verrassende verklaring gevonden: de hoge wijnconsumptie per jaar in Frankrijk (per persoon 64 liter per jaar) en vooral dan het hoge verbruik van rode wijn. Vette kost bevat veel lipoproteïnen van de gevaarlijke soort "LDL". Deze cholesterol zet zich vast op de binnenwand van de aderen en kan tot verstopping van de aderen en tot een hartinfarct leiden. De in rode wijn voorkomende fenolen, waartoe bijvoorbeeld, de tannine behoort, gaan de oxidatie van de cholesterol tegen en voorkomen doordoor afzettingen in de aders. Bovendien bevordert rode wijn de vorming van de goedaardige hdl-cholesterol, die afzettingen in de aders afbreekt. Zo wordt de frequentie van coronaire hartziekten waarschijnlijk verminderd door het regelmatig drinken van rode wijn.De gevallen van ernstige leveraandoeningen stijgt dan spijtig genoeg evenredig....!!!

Alcohol zelf is in eerse instantie bloedvaatverwijdend en nadien gaat dit over in bloedvat-vernauwing. Van daar dat het zinloos is alcoholische dranken te nemen om zich op te warmen.
Een glaasje rode of witte wijn bevat ongeveer evenveel calorieen als een gewoon pintje. Er bestaan ook alcoholvrije wijnen. Alcoholvrije wijnen bevatten echter veel suiker en zijn dus geen goed alternatief. Alcoholvrije wijn is geen druivensap maar een streng uitgezochte wijn die na gisting op zorgvuldige wijze en bij lage temperatuur wordt gedealcoholiseerd. Het karakter van de wijn wordt hierdoor behouden. De eigenheid van wijn wordt immers niet veroorzaakt door de smaak- en reukloze alcohol maar door het samenspel van natuurlijke aroma's en zuren die tijdens de gisting ontstaan.
Alcoholvrije wijnen bevatten slechts 1/3 van de energie (12 to 25 kcal/100ml) van alcoholhoudende wijnen.

4) Apperitieven:

De aperitieven bevatten gemiddeld 20% alcohol. De algemene samenstelling van een drank verkocht als aperitief is: wijn, alcohol, suiker caramel en plantaardige aroma's.
Het suikergehalte loopt sterk uiteen van 3 tot28g/100ml. Het energie-gehalte bedraagt van 100 tot 160kcal/100ml.
De aroma's komen uit alle delen van de plant (wortels, blaadjes, bloemen, hout, schors) en van tientallen soorten planten (gentiaan, koriander, kaneel...).

De met alcohol versterkte wijnen zoals Sherry, Port, Madeira, Massala en Vermouth.bevatten meestal 16 - 22% alcohol en meestal ook nog veel suikers. Deze dranken moeten dus zeer matig gebruikt worden. Nietegenstaande de meesten ervan feitelijk wijnen zijn worden deze, door hun productiewijze en relatief hoog alcohol-gehalte, toch bij de apperitieven geklasseerd.
Alle aperitieven bevatten ofwel alcohol, ofwel koolhydraten, of in de meeste gevallen beide. Dranken zoals extra dry Martini en droge sherry zijn relatief laag calorisch. Eén consumptie bevat ongeveer 50 Cal; wat vergelijkbaar is met 1 stuk fruit. Uiteraard is het hier ook aan te bevelen het alcoholgebruik te combineren met eten.

5) Likeuren:

De likeuren bevatten gemiddeld 20 - 35% alcohol. De algemene samenstelling van een drank verkocht als likeur is: water, alcohol, suiker, caramel en plantaardige aroma's of smaakaroma's afkomstig van fruit  bessen en kruiden. Likeuren zijn meestal zeer sterk aangezoet
Het suikergehalte loopt uiteen van 50 tot zelfs 400grammes per liter drank. Het energie-gehalte bedraagt van 100 tot 160kcal/100ml.
De smaakaroma's komen uit alle delen van de plant (wortels, blaadjes, bloemen, hout, schors, vruchten, noten en bessen). Deze zijn afkomstig van alle, niet al te giftige en beschikbare soorten planten, kruiden of fruit.

Door het relatief hoog suikergehalte van likeuren en zoete wijnen alsmede een lager alcoholgehalte tegenover sterke dranken houden likeuren en zoete wijnen meestal geen noemenswaardige verhoging in van het  risico voor een plotse daling van de bloedsuikerspiegel. Ook het relatief laag verbruik (normaal één tot twee kleine glaasjes) draagd hiertoe bij.
Zoete likeuren kunnnen af en toe ingeschakeld worden als dessert, wanneer men rekening houdt met de suiker. Likeuren moeten altijd zeer matig gebruikt worden

6) Cocktails en longdrinks:

Cocktails op basis van vruchtensap en een alcoholische drank zoals gin, vodka, rhum... brengen een belangrijke hoeveelheid calorieen aan. Ook hier is het aan te raden er iets bij te eten.
De calorie-aanbreng van longdrinks zoals Baccardi-Cola kan verlaagd worden door light-frisdranken te gebruiken. Een coctail-drank brengt echter meestal heelwat zuivere alcohol aan, wat gemakkelijk kan leiden tot een hypoglycemie, tenzij hier ook iets bij gegeten wordt. Het gebruik van één of twee glaasjes kan echter totaal geen kwaad. Meestal verorberd men bij coctails een aanzienlijke hoeveelheid snacks! Niet goed voor de "lijn" maar wel voor het verteren van de alcohol. Ook het vruchtensap levert een suikerbijdrage tegen hypoclycemie.

7) Limonades:

De klassieke alcoholvrije drank is de limonade. In de vorige eeuw ging men ertoe over kooldioxide (CO2, koolzuurgas) onder druk in limonade op te lossen: limonadegazeuse. Ter aanduiding hiervan heeft de term frisdrank ingang gevonden, waaronder echter ook een aantal enigszins afwijkende dranken valt.
Bij spuitwater is het koolzuurgas opgelost in water zonder verdere toevoegingen; tonic is een dergelijke drank met geringe smaakgevende toevoegingen; sodawater is spuitwater waarin kleine hoeveelheden zouten zijn opgelost, meestal ca. 2 0/00 (twee duizendsten) natrium-waterstofcarbonaat. Mineraalwater bestaat in beginsel uit bronwater met daarin opgeloste natuurlijke zouten en gassen; er bestaat daarvan een zeer grote verscheidenheid. Sedert men in staat is nauwkeurige analyses te maken, behoeven kunstmatige minerale wateren niet achter te staan bij de natuurlijke. Sommige ervan, met een niet te uitgesproken smaak, worden meestal na inpersen van koolzuurgas, ook als tafelwater gedronken.
De zoete en gearomatiseerde dranken en zeker de alcoholhoudende frisdranken moeten genotsdranken blijven, die zeer matig te gebruiken zijn. Ze mogen en kunnen in geen geval gebruikt worden om de dorst te lessen. Meestal krijgt men er nog meer dorst van omdat ons lichaam meer vocht nodig heeft om de frisdrank te verteren dan dat er in de drank vooradig is.

Zeer vele frisdranken worden aangezoet met chemische omgevormde suikers (soms zelfs zeer veel), die niet altijd zo ongevaarlijk zijn.als men beweerd. Bovendien is suiker een bekende vitaminen- en mineralenrover en werkt zuurvormend. Iemand met maagklachten kan dus beter geen of weinig frisdranken nuttigen.
De meeste frisdranken en limonades bevatten fosforzuur, dat de calciumopname belemmert wat zeker bij opgroeiende kinderen uit den boze is. Het bevat ook meestal koolzuur. Beide reageren in het lichaam als zuur en kunnen o.a. het tandglazuur aantasten. Bij een maaltijd gedronken leiden de meeste frisdranken tot gisting ipv een normale digestie. Ook 'bruisend' water verstoort in feite de spijsvertering.
Coladranken bevatten cafeïne, theobromine en ook fosforzuur. Alles bij elkaar dus niet aan te raden als dagelijkse drank; men wordt er nerveus van en kan er constipatie van krijgen. Verder kunnen frisdranken ook nog kleurstoffen en verscheidene bewaarmiddelen bevatten.
Bij de limonades worden ook de geconcentreerde siropen gerekend die aangelengd worden met water. Fruitsappen zijn goede dranken, maar hier moet men wel opletten wanneer of in combinatie waarmee men ze drinkt. Gepasteuriseerde fruitsappen leiden tot gisting; het is dus beter fruit vers te persen en het, na aanlengen met water, onmiddellijk te drinken. Afhankelijk van de hoeveelheid water dat toegevoegd wordt kan dit een caloriearme of een voedingsrijke frisdrank worden.
Ter vergelijking, 1 glas frisdrank (bijv. cola) bevat evenveel calorieën als 33 gram suiker, dat is dubbel zoveel als een glaasje pilsbier. Men wordt dus sneller "dikbuikig" van limonade dan bij het drinken van een evenredige hoeveelheid bier !. Een glaasje cola of andere zoete frisdrank is wel nuttig voor het snel verhogen van de bloedsuikerspiegel bij een plotselinge aanval van hypoglycemie.

8) Water:

Water is de meest natuurlijke drank maar welk water zullen we drinken ? Bij spuitwater is het koolzuurgas opgelost in water zonder verdere toevoegingen; tonic is een dergelijke drank met geringe smaakgevende toevoegingen; sodawater is spuitwater waarin kleine hoeveelheden zouten zijn opgelost, meestal ca. 2 0/00 (twee duizendsten) natrium-waterstofcarbonaat.
Mineraalwater bestaat in beginsel uit bronwater met daarin opgeloste natuurlijke zouten en gassen; er bestaat daarvan een zeer grote verscheidenheid. Sedert men in staat is nauwkeurige analyses te maken, behoeven kunstmatige minerale wateren niet achter te staan bij de natuurlijke. De meeste "minerale" wateren zijn echter niet zo gezond als men beweerd. Het is eigenlijk belangrijk om mineraalarm water te drinken. De mens is nu eenmaal geen plant en kan de mineralen in het water niet opnemen. Deze anorganische mineralen vormen eerder een belasting voor de spijsvertering en de nieren. Gewoon leidingswater is vrij mineraalarm, maar dit is slechts één aspect van goed water.
Sommige bronwaters. met een niet te uitgesproken smaak, worden meestal na inpersen van koolzuurgas, ook als tafelwater gedronken.
Het is beter water te drinken uit glazen flessen dan deze uit plastic.
Onzuiver water kan heel wat schade aanrichten omdat water in ons lichaam bij zoveel processen betrokken is. Spijtig genoeg wordt zuiver water zeer schaars in onze contreien.
Voor meer informatie zie ook hoofdstuk "water". Voor een directe overgang aktiveer de onderlijnde titel.

Besluit:

Wij hebben het allemaal begrepen: drinken is noodzakelijk, bovendien moet er voldoende gedronken worden. Alle chemische reacties in ons lichaam gebeuren in een waterig milieu. Dus is er voldoende water nodig voor een goede stofwisseling (metabolisme).
Men kan maximum 2 à 3 dagen in leven blijven zonder water (of ander vocht), daar waar men veel langer kan leven zonder voedsel (gemiddeld 40 dagen). Tussen de zovele dranken die ter beschikking van de verbruiker staan is het water en alleen zuiver water dat volledig onmisbaar is (bah...!).

Bij het gebruik van alcoholische dranken is het belangrijk rekening te houden met hun samenstelling zowel wat alcohol als wat suiker betreft. Hoe meer alcohol de drank bevat hoe schadelijker voor het organisme. Veertig gram alcohol  komt overeen met 4 glazen pilsbier) en bevat evenveel calorieën als 70 gram suiker.

Houd u het liefst bij één aperitiefje, of 3 tot 4 glazen bier of 2 tot 3 glaasjes wijn per dag en vermijd zoveel mogelijk de sterke dranken en likeuren. Een borreltje zo nu en dan kan echter totaal geen kwaad, integendeel ! Een paar glaasjes mag dus wel, alle misbruik is echter schadelijk
Er bestaat geen eensgezindheid over veilige grenzen bij het gebruik van alcohol, maar algemeen wordt een maximun-limiet van 21 eenheden (210 g) alcohol voor mannen en 14 eenheden voor vrouwen per week als grenswaarde aanbevolen.

Wie bier drinkt krijgt hiervan géén bierbuik...! Dat veel stevige drinkers geconfronteerd worden met extra vetopstapeling ter hoogte van de buik, is vooral het gevolg van de overconsumptie van zoute en vette snacks die frequent voorkomt bij zware bierdrinkers. Het overtollig gebruik van zoete frisdranken houdt ook een groot risico in voor het "aandikken". Meer beweging en sporten (niet kaarten en biljarten) werken daarentegen het aandikken tegen.

Sommige alcoholvrije of alcoholarme bieren (met laag suikergehalte) kunnen bij overgewicht zeker een oplossing bieden. Bij de meest gebruikte soorten ligt de calorie-aanbreng tot 35 % lager dan deze van de gewone pils. De lagere alcoholinhoud gaat meestal gepaard met een geringe stijging van de koolhydraat-aanbreng. Een alcoholvrij pintje is gelijk aan 1 KH-portie (Koolhydraten). Uiteraard bestaat hier dan ook geen gevaar voor hypoglycemie

Een slechte voeding leidt tot een verzwakking van de antioxidante verdedigingsmechanismen en draagt zodanig bij tot de ontwikkeling van een door alcohol opgewekt letsel. Een gezonde voeding is dan ook noodzakelijk ter voorkoming van aandoeningen die veroorzaakt worden door een groot- of overmatig gebruik van alcohol.

Het drinken van grote hoeveelheden alcohol is voor iederen, maar speciaal voor de diabeten, zeker af te raden. Dit geldt trouwens voor iedereen. Goed geregelde diabeten zonder complicaties kunnen echter ook genieten van een glaasje indien de vorige raadgevingen in acht genomen worden.

Alle alcoholische dranken hebben een groot sociaal belang. Zij helpen nl. alle mensen bij het maken en onderhouden van sociale relaties en het verlichten van hun dagdagelijkse problemen door deze gemakkelijker te kunnen doornemen en bespreken in kennissen- en/of vriendenkring. Het verteren van alcohol voor het zg. "verlichten" van psychische of sociale problemen is echter ten zeerste af te raden. De problemen worden er, na ontnuchtering, alleen maar groter door.

Door het lager lichaamsgewicht en kleinere hoeveelheid hersenen is het gebruik van alcohol schadelijker voor vrouwen dan voor mannen...hahaha...! SCHOL...!

NOTA: Het belangrijkste element van de behandeling van leverziektes of andere ernstige aandoeningen is de volledige onthouding van alcohol ...!!!.
Gebruik ook nooit alcohol bij gebruik van pijnstillers zoals: dexofen, distalgesie, doleron, dolotard, doloxen en paraflex. Deze bevatten dextropropoxifen (wat een naam....!) en kunnen tot ademhalingsverlamming leiden bij gebruik ervan met alcohol. Bij alle andere medicamenten (ook natuur-medicijnen) is het best de gebruiksaanwijzing eerst goed te lezen en/of de huisarts te raadplegen.

[Alcohol] [Grondbeginselen] [Praktisch Stoken] [Sterke Dranken] [Kruiden] [Likeuren] [Wijn & Bier] [Technisch] [Informatie]