Navigatie

"It's going like a train..."
Muziek maken met Modplug Tracker

In deze studiepagina bekijken we de gestadige opbouw van een stukje muziek. In deze tutorial treden we iets meer in detail, voor wat het technisch aspect van het programma betreft. Hebt u reeds de modplug plugin - WebPlayer ge´nstalleerd, dan kan u het werkstuk reeds bij aanvang beluisteren; zo weten we, waar we naartoe werken.

MODPlug Tracker

ModPlug Tracker is a 32-bit Win32 programma. Het biedt veel mogelijkheden om kwalitatief goede muziek te maken, met de best mogelijke weergave (t/m 48Khz, 16-bit, stereo).


Alle toeters en bellen zijn aanwezig, met handleiding, soundbanken en al. VST effect- plugins kunnen hierbij de zaak nog eens opsmukken.

Export in mp3 en wave is mogelijk. Met je zelfgemaakte instrumenten werken, is ook mogelijk. (De verwijzing naar "Orangator" staat niet voor niets al een jaar op deze website). Kortom alles wat nodig is om een behoorlijk stukje muziek te schrijven is in deze aanwezig.

"Orangator"? - Wat is dat...

Er wordt vanuit gegaan, dat u reeds pagina (1) van deze reeks hebt gezien. Modplug Tracker reeds gebruiksklaar op uw HD is ge´nstalleerd. Wachtende op materiaal om wat te oefenen. Is dit het geval dan zit u - met deze pagina - op de juiste positie.


Gezien men niet over een MIDI keyboard beschikt zal het toetsenbord, deze taak moeten overnemen. Naast het activeren van "Modplug Tracker" is het ook praktisch, het help-bestand te openen.

We willen nu eerst een muziekstuk - uit eigen oefening - horen en kunnen niet eerst een technisch evangelie afsteken. Zoek in dat help-bestand naar "Keyboard", selecteer uit de onderwerpen "keyboard shortcuts". De combinatie (ALT-TAB) laat u toe, vlot van de ene pagina in de andere te schakelen.

Hebt u reeds de "MODPlug WebPlayer" in aanslag, kan u hier beluisteren wat we - ongeveer - als eindproduct beogen op te leveren. Uiteindelijk zal het product via "Modplug Tracker" altijd stukken beter zijn als het voorbeeld op een webstek.

Om te beluisteren, klik op de afbeelding hieronder: It's going like a train...U hebt het Modplug programma geopend, klik op het witte vakje links bovenaan om een nieuw invoerscherm te activeren.

Als we viool willen spelen, moeten we in ons geval eerst weten waar we een gitaar moeten selecteren. Links boven zien we een lijst

NOTA: Indien op uw systeem de "Roland MPU-401" (drive) niet is ge´nstalleerd, zal u vermoedelijk ook niet beschikken over de extra lijst "GM.DLS".
Gebruik in dat geval de lijst "Midi Library", daarin staan ook alle GM instrumenten; alleen het geluidseffect van de "Trein" zal niet beschikbaar zijn.

Ook een aantal "DirectX" effecten zullen - vermoedelijk - niet aanwezig zijn.

Google - sound effect DirectX :: zou daar verbetering in kunnen brengen.


Navigeer nu in de lijst, zodat je in de instrumenten- lijst komt - als weergegeven in de afbeelding.

Selecteer nu in het scherm Instruments

Om een instrument uit de lijst te selecteren, kan men het "drag-en-drop" principe gebruiken. Kies nu uit de lijst 25: Steel-str.Gt en sleep deze  naar het vak als weergegeven in de afbeelding.

De nodige instellingen worden standaard ingevuld. Maak echter een extra aantekening "voor" Pan: (aanvinken dus)

De rest van de instellingen zijn voor ons voorbeeld bruikbaar. Nu de volgende zet...


Selecteer uit het menu. View / Setup... Of gebruik de icoon (recht boven). In de setup dialoog  ziet u boven in de tabulator Keyboard

Onder "Keyboard Preset" maakt u de instelling Impulse Tracker. Verder alle instellingen met rust laten. Klik op Apply en OK.

Onder een "AZERTY" klavier, zullen bij de invoer van "muzieknoten" de volgende toetsen beschikbaar zijn.

Links boven, zal u nog twee toetsen vinden:

KEY OFF :: (is toets loslaten - en nagalm toestaan)

NOTE CUT :: (is toets loslaten - en nagalm dempen )

We stellen het scherm nu in op "Pattern"...
U staat nu in het scherm van "Pattern". Zorg ervoor, dat alle instellingen, staan zoals weergegeven in deze afbeelding.

Voordat we aan de feitelijke invoer van de muzieknoten beginnen nog even een instelling maken.

Selecteer: (vlak boven "Follow Song").
In het dialoog venster Pattern properties. Hier geef je onder Rows: de waarde 16 in, en klik "OK". De tabel zal nu aanzienlijk ingekort zijn.

Voer nu onder "Channel 1", de volgende reeks in:

LET WEL: men moet niet het gehele lijstje letterlijk intikken.


  • D-4 = de noot // de kleine- letter "x" op uw klavier
  • 01 = is het instrument (dat reeds geselecteerd stond (bovenaan))
    deze invoeren is dus - hier - niet nodig!
  • ... .. .. ... = lijn overslaan.
  • DUS: D-4 01 .. .... (is wat u in MPT ziet) // [ x ](is wat u op uw klavier intikt)D-4 01 .. .... // [ x ]
... .. .. ....
F#4 01 .. .... // [ g ]
... .. .. ....
G-4 01 .. .... // [ b ]
... .. .. ....
A-4 01 .. .... // [ n ]
... .. .. ....
D-4 01 .. .... // [ x ]
... .. .. ....
A-4 01 .. .... // [ n ]
... .. .. ....
F#4 01 .. .... // [ g ]
... .. .. ....
... .. .. ....
... .. .. ....

Uiteindelijk moet je dit product overhouden.

Dus, voor de goede orde. Het is te begrijpen dat dit, in zijn beginselen, een beetje verwarring sticht. Eens we echter iets langer met het programma bezig zijn, zal het wel een stuk vlotter gaan. (Alle begin is moeilijk).

Een helpende hand, kan de volgende afbeelding zijn. Op deze lijn klikken, geeft een nieuw IE venster met daarin deze afbeelding. Bewaar deze afbeelding op je HD schijf, en druk ze eventueel af op een "kwarto formaat" fotopapier. (Meestal is dit wat sterker als een gewoon vel papier.)

Op deze manier zal je iets sneller wegwijs raken, in de bediening van het toetsenbord. (Dit althans, voor wat de invoer van muzieknoten betreft.)


Module1_studie.it


Selecteer nu de gehele inhoud van de lijst onder "Channel 1".(Het gaat hetzelfde zoals je tekst selecteert.)

Positioneer nu de, invoercursor in het tweede vak, Resp: "Channel 2"
Schuif "1" lijn omlaag en plakken maar. (zie de afbeelding)

Module2_studie.it

Voer nu dezelfde bewerking uit in vak 3, Resp: "Channel 3"
Schuif omlaag naar lijn "4" en plakken maar. (zie de afbeelding)

Module3_studie.it

Ik kan mij levendig voorstellen dat uw tenen gaan krollen, als u dit ook allemaal nog moet intikken. (zie de afbeelding)

Dus download het bestand Module4_studie.it, laad het in MPT (Modplug Tracker), en we kunnen verder op de volgende pagina.

"It's going like a train" pg2 - Zelf muziek maken met MODPlug Tracker - Studiepagina
 ©1999-2006 Noel Cabuy   sinds: Juli 2004