De Roeach-Beweging
 

 Een catecheseproject voor kinderen

 

 

De Roeach Beweging is een initiatief van de werkgroep catechese van de federatie Herselt-Hulshout-Westerlo, dat mede ondersteund wordt door de voltallige pastoresploeg.

 

 

 

Opties van de Roeach Beweging:

 

Met dit project willen we

q       Ruimte scheppen en geven aan kinderen, jongeren en volwassenen die zich willen verdiepen in ons christelijk geloof.

q       De bedoeling is om een permanente catechese aan te bieden zodat het vuur van die eerste christelijke gemeenschappen terug in ons gaat gloeien, dat we terug fier worden op ons christen-zijn en vooral, dat we durven getuigen van de Blijde Boodschap die Jezus ons gebracht heeft.

q       Waar het nodig (of gewenst) is, materiaal aanbieden om kinderen plaatselijk voor te bereiden op de eerste communie of het vormsel, zo mogelijk in samenwerking met de school.

 

 

Ons aanbod

 

q       Kindercatechese

Ons programma-aanbod is opgesteld in overleg met de scholen.

Zo kan Roeach  een aanvulling zijn op hetgeen er in de school geleerd wordt. De bijeenkomsten vinden plaats op zondag voormiddag in de abdij van Tongerlo. We beginnen om tien uur en eindigen om half twaalf.

Er zijn 11 bijeenkomsten, die lopen van begin oktober tot begin juni.

 

Wat betekent “Roeach”?

 

In het eerste boek van de bijbel (Genesis) vinden we twee keer dit woord terug, namelijk:

 

Je durven in  beweging laten zetten door Gods Geest, door zijn Roeach, hiervan dromen wij nog altijd. En misschien, wie weet zeggen ze dan ook van ons:

 

De (eerste) christenen luisterden aandachtig naar het woord van de apostelen.

Ze leefden in gemeenschap, ze braken samen het brood en steunden elkaar in het gebed.

De apostelen stonden in aanzien, want ze verrichtten verbazingwekkende dingen.

De christenen die zich tot Jezus bekeerden, waren één van hart.

Ze beschouwden hun bezittingen als eigendom van de groep.

Ze waren gewoon hun goederen te verkopen en die onder elkaar te verdelen: de armen het meest.

Elke dag bezochten ze de tempel om te bidden.

Ze braken het brood in één of ander huis, om aan Jezus te denken.

De christenen stonden bij het volk in aanzien.

Hun aantal groeide dag na dag.’

(Handelingen 2, 42-47)

 

 

ROEACH VOOR KINDEREN

Onze Roeachertjes worden opgesplitst in drie kringen,
namelijk Kring 7-8, Kring 9-10 en Kring 11-12.
Het programma ziet er als volgt uit:

Kring 7-8

Kring 9-10

Kring 11-12

Kleur in je leven

Wereld vol kleuren

Boog van Kleuren

Waar zijn de Kleuren?

Kleur bekennen

Wit Licht

 Families

Onze familie

'Vreemde' families

Bijbelse families (Jozef)

'Vergeten' families

De 'Heilige' familie

 Taal van God

Spreek! (Elia)

En zwijg niet (Jeremia)

Het grote profetenspel

Stille stemmen (WZZ - Amos)

De taal van het K(k)ind (Jesaja)

Verborgen schatten

Geloof

Vriendschap

Naastenliefde

Samen vieren

Hoop / Toekomst

Een Vader/Moeder

Hallo, spreek ik met God?

Onze Vader (1)

Onze Vader (2)

Onze Vader (3)

Onze Vader (4)

 

 

 

Beeld van God

Lucht / Adem

Water

Aarde

Vuur

Leef


Wanneer en waar?

In de abdij van Tongerlo, in de federatielokalen (tegenover het dierenparkje)
op zondagvoormiddag van 10u00 tot 11u30

20 oktober 2013
3 en 17 november 2013
1 en 15 december 2013

19 januari 2014
2 en 16 februari 2014
2 en 16 maart 2014