lezingen

 

 

 

 

Lezingen kunnen worden aangevraagd onder de voorwaarden en via het adres van deze pagina.

 

Zachte magnetische materialen

Enkele fysische achtergronden en eigenschappen van moderne spoelkernmaterialen.

 

Magnetische effecten

Elektromagnetische effecten als hysteresis, remanent magnetisme en coŽrcitief krachten

 

Magnetische effecten2

Verliezen in magnetische spoelkernen en het teruglopen van de Q-factor bij hogere uitsturing

 

Niet-gesloten magnetische spoelkernen

Het effect van de luchtspleet in magnetische spoelkernen

 

Magnetische inductie

Fysische achtergronden en effecten van en op zachte magnetische materialen.

 

HF ferriet materialen

Kort overzicht van enkele ferriet eigenschappen aan de hand van enkele stellingen.

 

IJzerpoederkernen in HF toepassingen

Eerste indrukken over ijzerpoeder materialen, eigenschappen ook vergeleken met ferriet materialen.

 

HF transformatoren

Flux- en transmissielijn trafo's voor HF toepassingen; principes voor- en nadelen.

 

Transformatoren op een ferriet ringkern

StrategieŽn voor het ontwerpen van een HF transformator in vermogenstoepassingen.

 

Magnetostrictie

Wat is het en hoe zien we de effecten hiervan terug in een schakeling

 

Koppelfactor

Het belang van een goede koppelfactor in HF transformatoren

 

Baluns

Welke types, welke eigenschappen, welke toepassingen.

 

Smoorspoelen

Enkele specifieke zaken rondom dit vaak verwaarloosde onderwerp

 

Directional couplers

Directional couplers; enkele typen en hun toepassing bij metingen in reflectie.

 

Nogmaals directional couplers

HF lumped element couplers voor grotere vermogens en voor meetdoeleinden.

 

Algemene antenne beschouwing

Draadlengte, hoogte en grondsoort in hun relatie tot de antenne prestaties.

 

Antenne systemen

Antenne, voedingskabel en tuner in hun onderlinge samenhang en hoe berekenen.

 

Nogmaals HF antennes

Welke aansluit impedanties zijn te verwachten en hoe deze te transformeren naar 50 Ohm

 

Actieve antenne voor het elektrische veld

Korte actieve antenne; waarom, hoe en hoe goed

 

Waar blijft de PEP

Waar liggen grootste antenne verliezen en hoe te voorkomen.

 

Transmissielijnen

Enkele typen transmissielijnen, hun toepassingen en beperkingen.

 

Nogmaals transmissielijnen

Kort historisch overzicht en enkele fabeltjes over amateur toepassingen.

 

Splitsen en combineren van HF vermogen

Splitters, combiners, waarom en hoe

 

Meten van RF vermogen

Hoe meet je niet periodieke vermogens als bv. PEP

 

HF draadantennes

Lengte, hoogte en grondsoort in relatie tot antennewinst, opstraalhoek, impedantie.

 

Magnetische antennes

Magnetische HF antennes, enkele eigenschappen en toepassingsgrenzen

 

De multiband G5RV antenne

Hoe opgebouwd, welke onderdelen en eigenschappen, wanneer en hoe toe te passen.

 

Eindgevoede antennes

Impedantie, voedingswijze en andere eigenschappen van J-type antennes.

 

Antenne hoogte

Effecten op antenne winst en opstraling wanneer de antenne-hoogte wordt gevarieerd.

 

Wonder antennes

Enkele wonderantenne als de E-H, CFA en Isotron, de claims en de prestaties.

 

Antenne metingen

Meten direct aan de antenne en via voedingskabel, meten met geschikte instrumenten en via de bestaande tuner.

 

Actieve HF antennes

Korte ontvangstantennes, mogelijkheden, problemen en oplossingen met versterkers.

 

Ontwerp van een antenne systeem

Welke hulpmiddelen staan ons ten dienste en hoe passen we die toe.

 

Fading en polarisatie

Transmissie, breking, reflectie, polarisatie in de ionosfeer en enkele metingen hieraan.

 

Atmosferische ruis

Waar komt de ruis vandaan en hoe is deze verdeeld over de frequentiebanden.

 

Antenne tuners 1

Hoe toepassen, hoe berekenen, verliezen in een antenne systeem versus bescherming van de transceiver.

 

Antenne tuners 2

Waarom tuner, verliezen in de tuner t.o.v. de verdere antenne componenten, enkele tuner typen.

 

Antenne tuners 3

Waar is de beste tuner positie, consequenties van praktische positie, voedingslijn verlengen?

 

Meten van antenne tuners

Hoe meten aan antenne tuners; bereik en rendement.

 

Meten van antenne tuners 2

Methode van Frank Witt met Ĺ R , 2 R belastingsmethode

 

Voorbelaste antenne aanpassing

Antenne aanpassing zonder tuner voor willekeurige draadantennes.

 

Voedingslijn lengte

Fysische effecten van voedingslijn lengte en type; is er een voorkeurslengte?

 

Voedingslijn lengte 2

Effecten van de voedingslijn-lengte op het afstemmingsbereik van de tuner.

 

Voedingslijn lengte 3

Transformerende eigenschappen van transmissielijnen en de relatie met tunerverliezen

 

Ontvanger ingangstrappen

Opbouw en componenteisen van een radio ontvanger, moderne TRX oplossing.

 

LF vervorming in MF ontvanger trappen

Waarom ook in MF trappen LF vervorming kan optreden, die spraak verstaanbaarheid beÔnvloedt

 

S-meter aanwijzing en veldsterkte

Achtergronden en cijfers over de verschillen tussen de S-meteruitslag en veldsterkte.

 

Dynamisch bereik bij ontvangers

Onder en bovengrenzen van onze ontvanger en welke specificaties zijn zinvol?

 

Selectiviteit bij ontvangers

Waarom bandbreedte beperking belangrijk is en op welke plek deze het best kan worden toegepast.

 

Kristal oscillatoren

Hoe werkt een oscillator kristal en wat kunnen we er van verwachten

 

Ontvangst rapport

Het verstaanbaarheid en sterkte rapport in relatie tot de S-meter aanwijzing.

 

Digitale spraakprocessor

Bespreking van en metingen aan de Sprachextractor DX11.

 

Audio-bus

Eťn microfoon en speaker systeem voor alle transceivers voorkomt kabel spaghetti.

 

Spraak compressie

Verschillende vormen van audiobehandeling voor een efficiŽntere signaal overdracht.

 

Microfoons

Bespreking in twee delen van microfoons en waar deze voor radio-amateurs aan zouden moeten voldoen.

 

WS19 in deze tijd

De 19-set, enkele randvoorwaarden bij het gebruik en waarom verbindingen hiermee nu moeilijk zijn.

 

Software Defined Radio

SDR volgens Tayloo principe; hoe het werkt en enkele voor- en nadelen.

 

Software Defined Radio praktijk

Componenten van een SDR-1000 variant, eigenschappen en prestaties.

 

Frequentie referentie

Hoeveel frequentie nauwkeurigheid is nodig en hoe bestaande tellers te verbeteren.

 

Uitgangsimpedantie

Ri = Ru voor maximale energie overdracht, maar hoe zit dit bij energieversterkers?

 

Luidsprekers

Ontwikkeling van de luidspreker en zijn eigenschappen

 

HiFi en de luisteraar

Luisterproeven uit voorbije jaren ter vaststelling van luisterkwaliteit criteria

 

Motortjes voor loopantennes

Synchroon en stappenmotor achtergronden voor magnetische lus antenne.

 

Accuvoeding

Accu met slimme lader voor buitenwerk en back-up power in de shack

 

Voedingen en rendement

Ontwikkeling van het voedingsapparaat en de rol van en verbeteringen in het rendement

 

Meten van kleine spoelen en condensatoren

De resonantiekring meetmethode en zijn prestaties.

 

Meetbruggen

Opbouw en gebruik van verschillende meetbruggen.

 

Meters en hun aanwijzingen

Wat kan de aanwijzing van een meetinstrument ons vertellen.

 

Breedband HF metingen

Enkele eenvoudige methoden voor goede HF metingen en professionele uitvoeringen hiervan

 

Directional couplers

Enkele fysische achtergronden en toepassingen

 

Time domain reflectometer (3 delen)

Eenvoudige methode o.a. ter bepaling van eigenschappen van transmissielijnen

 

Werken met een antenne analyzer (2 delen)

Een introductie tot diverse antenne analyzers, mogelijkheden en beperkingen

 

Materiaal verliezen

Enkele niet gewenste eigenschappen van condensatoren en spoelen, ook met kern.

 

Batterijen en accu's

Geschiedenis en opbouw van een aantal batterijen en hun specificaties.

 

Schakelende voedingen

Belangrijke basis schakelingen en hun werking

 

Kleine voedingen

Wanneer pas je die toe, analoog of digitaal en wanneer lonend ter vervanging van batterijen,

 

Netspanningsvervuiling (3 delen)

Hoe goed en veilig te meten aan (kleine) signalen op en rond de netspanning

 

Signaal transport

Hoe signalen te transporteren zonder interactie met de omgeving

 

Rekenen met analoge circuits

Principes van analoge rekencircuits met log- antilog effect van basis emitter-overgang.

 

GPS systemen

Hoe werkt GPS navigatie, welke nauwkeurigheden en welke satellietsystemen.

 

Snelheden

Biologische en fysische snelheden in de natuur en wat achtergronden

 

Licht en lichtbronnen

Onze ogen als lichtsensoren, de specificaties en enkele kunstmatige lichtbronnen.

 

Licht bij boogontladingen

Achtergrond van kleur effecten bij ionisatie o.a. en bij bliksem ontladingen

 

Het zien van kleuren

Hoe nemen wij kleur waar en het kleuren spectrum in relatie tot het totale E-M gebied††

 

Mensen en hun waarneming

Onze biologische sensoren en hoe onze hersens hier iets van maken.

 

Honderd jaar radio-omroep in Nederland

Een terugblik op het begin van de Nederlandse omroep rond Hanso Schotanus a Izderda Steringa

 

Slingers

De mathematische slinger, en zijn toepassingen

Geluid (2 delen)

Fysische betekenis hiervan en verschillende biologische oplossingen hiervoor

 

Tijd 1

Tijdervaring en tijdsindeling met kalenders door de eeuwen.

 

Tijd 2

Indeling tijd over de dag, ontwikkeling van de klok, moderne tijdmeting.

 

Tijd 3

Tijd in de fysica, tijd en ruimte, begin en einde van de tijd.

 

Leven in het heelal 1

Speculaties over het leven in het heelal en de Drake formule

 

Leven in het heelal 2

Ontstaan van leven in het heelal, mogelijke waarnemingen en stand van de kennis hierover

 

Leven in het heelal 3

Nieuwe instrumenten maken de Drake formule nauwkeuriger.

 

VacuŁm

Wat bedoelen we hiermee en waar vinden we dit vacuŁm.

 

Super geleiding

Hoe is het ontdekt, wat is het, hoe manifesteert het zich en wat is de actuele stand van zaken

 

Zwaartekracht golven

Waardoor ontstaan deze en hoe zijn de eerste waargenomen

 

Getallen en rekenen, Nul

Het begrip nul in de jaarrekening, in de rekenkunde en in de fysica.

 

Getallen en rekenen, Methoden

Ontwikkeling van de rekenkunst in historisch perspectief.

 

Getallen en rekenen, Machines

Ontwikkeling van het mechanische en elektrische rekenen en de moderne PC.

 

Het SI-eenheden stelsel 1

Achtergronden van het moderne eenhedenstelsel en de gebruikte eenheden hierin.

 

Het SI-eenheden stelsel 2

Verbanden binnen het stelsel en het gebruik van de grootheden bij dimensie analyse.