"Communicate, and Violence Disappears"

 

Dit hoofdstuk gaat over diverse zaken die elders niet thuis horen, maar toch aardig zijn om te weten


Klik op de volgende mogelijkheden:

o                Opmerkingen rond antenne tuners

 

o                Enkele aspecten van energie versterkers

 

o                Waar blijft het vermogen ?

 

o                Rekenen met transistoren

 

o                Van a-symmetrische naar symmetrische voedingspanningen

 

o                Meten van kleine spoelen en capaciteiten in het HF gebied

 

o                Het telefonie ontvangst-rapport

 

o                S-meter aanwijzing en veldsterkte

 

o                Atmosferische ruis

 

o                Ri is Ru ?

 

o                Waarom 50 Ohm?

 

o                Waarom '73'

 


Er zijn van die begrippen die we vaak achteloos hanteren zonder er veel bij stil te staan. Soms echter vragen we ons

ineens af wat toch de achterliggende betekenis kan zijn. Uw commentaar, toevoegingen en wat u meer hierover ter

harte gaat wordt altijd op prijs gesteld en kunt u richten aan on9cvd@amsat.org

Bob J. van Donselaar