"Communicate, and Violence Disappears"

 

In dit hoofdstuk worden diverse aspecten van een Software Defined Radio behandeld, gebaseerd op de Tayloe schakelende mengtrap


Klik op de volgende mogelijkheden:

o                Software Defined Radio (SDR) inleiding

 

o                De QSD kaart, beschrijving en achtergronden

 

o                Het ingangsimpedantie verloop en de ingangstransformator

 

o                QSD kaart instellingen voor optimale dynamische ruimte

 

o                Spiegel onderdrukking in de SDR radio

 

o                De dynamische grenzen van het SDR systeem

 

o                Ingangsfilters voor de QSD kaart

 

o                Ervaringen bij samenbouw van DDS, PIO en QSD kaarten

 

o                Digitale mogelijkheden voor een analoge ontvanger

 


De laatste jaren staat de SDR steeds meer in de belangstelling omdat dit principe zo goed toepasbaar in combinatie met de tegenwoordige snelle personal computer en omdat er zo weinig verdere electronica bij nodig is. Er zijn vele mogelijkheden om zo'n SDR te realiseren; in deze paragrafen gaat het voornamelijk over een systeem met de Tayloe mengtrap, waarbij HF signalen direct worden gemengd naar het audio domein. Uw commentaar, toevoegingen en wat u meer hierover ter

harte gaat wordt altijd op prijs gesteld en kunt u richten aan on9cvd@amsat.org

Bob J. van Donselaar