"Communicate, and Violence Disappeares"

 

 

De eenvoudige balun kent toch nog zoveel aspecten, dat hieraan een apart hoofdstuk wordt gewijd


Klik op de volgende mogelijkheden:

o        De balun als systeem component; inleiding

 

 

o        De balun als draadspoel

 

 

o        Balun op kern materiaal

 

 

o        De hoog-Ohmige balun

 

 


Over baluns is in de loop van de tijd veel geschreven en nog steeds is hier veel materiaal over te vinden. Invoering van het woord 'balun' in Google levert b.v. al meer dan een miljoen hits op, waarvan meer dan veertien duizend in het Nederlands.

Ik houd mij verder altijd aanbevolen voor op- en aan-merkingen over dit onderwerp en ben steeds te bereiken onder on9cvd@amsat.org

 

Bob J. van Donselaar