"Communicate, and Violence Disappears"

 

Dit hoofdstuk gaat over diverse zaken die samenhangen met antennes


Klik op de volgende mogelijkheden:

o        Inleiding tot (HF-)antennes

 

o        DX opstralingshoeken

 

o        Eindgevoede antennes (Zep, J-pole)

 

o        Een 5-band HF 'trap'-antenne

 

o        Een korte 80 en 20 meterband antenne zonder compromis

 

o        De G5RV als breedband antenne

 

o        Wonder antennes ?

 

o        Opmerkingen over antenne tuners

 

o        De s-match antenne tuner

 

o        Voorbelaste antenne aanpassing

 

o        Een eenvoudige pre-selector

 

 


Over antennes is nog veel meer te leren op de website van LB Cebik . Ik ben altijd te bereiken onder on9cvd@amsat.org

 

Bob J. van Donselaar