Aansprakelijkheid

 

 

Alle informatie op deze website is door mij bijeengebracht door eigen waarneming, onderzoek, praktijk uitwerking enz. en bevat naar mijn beste weten geen fouten of onwaarheden of bovenmatige claims. Toch is het goed mogelijk dat er bij het publiceren van de informatie op deze web-site overname fouten zijn ingeslopen of anderszins informatie onjuist is weergegeven. Ook is het mogelijk dat de hier weergegeven zaken geheel of gedeeltelijk zullen worden achterhaald door latere onderzoekingen of nieuwe informatie.

Ik aanvaard daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik of het resultaat van het gebruik van enige informatie op deze web-site en wijs verder alle claims af die betrekking hebben op de juistheid, de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van deze informatie en alle schade of vervolg schade die door het gebruik van deze informatie zou kunnen ontstaan.

 

Bob J. van Donselaar

Lommel, 1 juli 2005

 

 

 

Gebruik van de informatie

 

 

Alle informatie op deze web site is en blijft mijn eigendom en is beschermd door alle wettelijke bepalingen die gelden voor het auteursrecht. Het gebruik van de ideeën en informatie op deze web site voor privé toepassingen  is toegestaan en wordt aangemoedigd; het wordt zeer op prijs gesteld als hierover iets wordt terug gemeld. Gehele of gedeeltelijke overname van enige informatie op deze web site voor ander dan eigen gebruik in de privé sfeer is slechts toegestaan na mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.    

 

Bob J. van Donselaar

Lommel, 1 juli 2005