Evenals de vorige Hanswijkcavalcades is de cavalcade dat jaar in hoofdzaak een hulde aan 0.-L.-Vrouw van Hanswijk. Tevens wil zij de herinnering opwekken van het rijke Mechelse verleden.

Na een algemene opening, waarin de stad Mechelen wordt voorgesteld die 1000 jaar Hanswijk viert, volgen drie grote delen.

Het eerste deel schetst de geschiedenis van Hanswijk:

1. de aankomst van het beeld (988)

2. het mirakel van de oude Brusselse poort met het ontstaan van de kenspreuk: "Toon dat gij onze moeder zijt" en van de jaarlijkse processie (1272),

3. de komst van de Dalscholieren (1288),

4. de bouw van de huidige kerk met de steun van het volk (1663 - 1678),

5, de kroning van het beeld in naam van de paus (1876) als bevestiging van negen eeuwen volksdevotie.

Het tweede deel, godsdienstig kernstuk van de stoet, verkondigt de boodschap van Hanswijk: Maria, onze moeder en voorspreekster. Het thema wordt ontwikkeld aan de hand van bijbelse taferelen en steunt op de liturgie en de recente leer van de Kerk,

In het oude testament wordt Maria

        1. beloofd in het aards paradijs,

        2. voorspeld door de profeten,

3.voorafgebeeld o.m. door Esther, het joodse meisje dat haar volk redde van de vernietiging.

Het nieuwe testament toont haar als moeder van de Verlosser, onze moeder en voorspreekster:

        4. bij de boodschap van de engel en haar bezoek aan Elisabeth,

        5. bij de geboorte van jezus,

        6. op de bruiloft te Kana,

        7. aan de voet van het kruis.

De liturgie en de leer van de Kerk stelt haar voor 

        8. als moeder en toonbeeld van de Kerk,

        9. als moeder van alle levenden en beeld van de Kerk van de eindtijd,

        10. als onze voorspreekster bij de Vader in de hemel.

Het derde deel "Hanswijk, mooiste parel aan Mechelens kroon" is een evocatie van de velen die in de loop der tijden Mechelen hebben groot gemaakt:

1. Sint-Rombout, apostel van Mechelen en stadspatroon (7de eeuw),

2. de Berthouts, heren van Mechelen (13de eeuw),

3, de Bourgondische hertogen, in het bijzonder Filips de Stoute, Karel de Stoute en Margareta van York (14de - 15de eeuw),

4. Aartshertog en Rooms koning Maximiliaan en zijn dochter Margareta van Oostenrijk (begin 16de eeuw),

5. Kunstenaars en geleerden (16de - 18de eeuw),

6. Mechelse zendelingen: Joos de Rijcke, Filips Couplet en de gebroeders Verhaeghen (resp. 16de, 17de en 19de - 20ste eeuw),

        7. De aartsbischoppen van Mechelen, 

        8. 0.-L.-Vrouw van Hanswijk (988 - 1988),

In de drie delen treedt de Lieve Vrouw van Hanswijk naar voren als hoofdfiguur en middelpunt. Zo wordt deze elfde cavalcade een waardige hulde aan haar die nu reeds 1000 jaar vanuit Hanswijk over al haar kinderen waakt.

Na het profane gedeelte van de stoet volgt de ALOUDE MECHELSE OMMEGANG

 

Bezoek Mechelen met foto's van Rokko