LEO MOEREMANS

(įNinove 1861 – Gent 1937)

De Ninoofse componist Leo Moeremans studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Gent bij A.Samuel en K.Miry, waar hij in 1884 begeleider en later 42 jaar lang leraar harmonie werd.

Hij heeft zich als bijzonder leraar in de compositie en orkestratie buitengewoon weten te onderscheiden. Een hele reeks eerste en tweede prijzen van Rome waren zijn leerlingen: Herberigs, Busine, Van Eechaute, d’Hoedt, terwijl hij ook de dirigent Dťsirť Defauw tot zijn discipelen kon rekenen.

Tot zijn meest typische werken behoren o.a. de symfonie "Pax Hossanna", zijn "Vlaamsche Symphonie" alsook een grote opera "Rink Folkema" die in 1929 gecreŽerd werd in de Antwerpse Koninklijk Vlaamse Opera en later met succes werd hernomen in 1950. In Gent werden ook nog twee komische opera’s ten tonele gebracht: "Danilo" werd in 1936 gecreŽerd en hernomen in 1956, en "In ‘t Scheldeland werd gecreŽerd in 1937. Als componist hoort hij thuis bij de Vlaamse meesters, die hun werk nauw laten aansluiten bij het Vlaamse volkslied.

Als theoreticus verscheen van hem o.a. "Analyse des sonates de Beethoven", "Cours d’harmonie deel 1 en 2", "Histoire de la Musique en Europe", "Grondregels van de Muziek deel 1,2 en 3".

Hij stichtte in Gent een instumentenfabriek en kreeg verschillende onderscheidingen voor het maken van koperinstrumenten. Hij genoot een wereldwijde erkenning. Naar aanleiding van de provinciale expositie van Gent, bekwam hij de grootste onderscheiding in de sector van de muziekinstrumenten, met andere woorden het erediploma. Hij leverde instrumenten in BelgiŽ, Nederland, Noord-Frankrijk en zelfs in de Verenigde Staten.

Na 1906 ging hij over tot de aankoop van een gebouw gelegen aan de Kleine Huidevettershoek (Petit Toquet) alwaar men, benevens de koperen muziekinstrumenten, overging tot het vervaardigen van piano’s (ereteken Universele Tentoonstelling Gent 1910).Vanaf 1919 werden de activiteiten tijdelijk hervat, alleen voor piano’s, door de twee zonen Julien en Albert die zich later aanpasten aan de evolutie en aanvingen met het vervaardigen van fonografen waarvoor ze ook zelf de houten meubelkasten leverden. Onder de naam "Compagnie Chantal" realiseerden ze ook ware muziekopnamen op plaat. De zaak in de Vlaanderenstraat bleef bestaan tot 1992.


works


benedikt.boelens@pandora.be

Secretariaat
Kattestraat 120
9400 Ninove-Okegem
tel.en fax 054/33.60.31