Welkom
Contact
Lidgelden
Licentie
Openingsuren
Wedstrijden en uitslagen
Activiteiten
Foto Album
Links
Historiek
Coninck
Gildebreuk
gildevaandel
Mechels Gildejuweel

Volgende activiteiten
Zondag 15 oktober: Ordonnantie en Sniping
Zondag 29 oktober: Tinnen gildeprijs en kleischieten.


 

Welkom
bij de

Sint-Christoffel
of

Kolveniersgilde
van

Mechelen