Welkom
Contact
Lidgelden
Licentie
Openingsuren
Wedstrijden en uitslagen
Activiteiten
Foto Album
Links
Historiek
Coninck
Gildebreuk
gildevaandel
Mechels Gildejuweel

Gelieve U lidkaart voor 2018 op te halen
voor het betreden van de schietstanden!!


 

Welkom
bij de

Sint-Christoffel
of

Kolveniersgilde
van

Mechelen