De Antwerpse Mime Studio  

ENGLISH FRANCAIS

tel. 03/236.37.13

 

een ander theater

een andere opleiding

 

De Antwerpse Mime Studio staat voor een unieke, professioneel georienteerde opleiding in lichamelijk-mimisch theater die in Vlaanderen en ver daarbuiten zijn gelijke niet kent. Uniek omdat de opleiding gedragen wordt door een specifiek trainingsconcept  en omdat het ťťn van de weinige plaatsen is waar men geschoold kan worden in de Mime Corporel van Etienne Decroux, de grondlegger van de moderne mime.

 

Na meerdere studieverbliijven in het buitenland – waaronder vooral een langdurige studie bij Etienne Decrooux en een opleiding bij de Ecole Nationale de Cirque te Parijs – keerde Jan Ruts, van opleiding een sociaal pedagoog-andragoloog, in ’75 terug naar Vlaanderen. Nadat hij vaststelde dat er een grote leemte bestond op het gebied van dramatische bewegingstaal in het theater nam hij het initiatief een studio op te richten waarin geÔnteresseerden zich konden bekwamen in de bewegingstechniek van de moderne mime-kunst en aanverwante disciplines. Herman Verbeek, die eveneens langdurig bij Etienne Decroux gestudeerd had, stapte mee in dit projekt met o.m. een dynamische training als tegenwicht tegen de wat statische bewegingstaal van Decroux.

 

Om  een te louter gymnastische vorming te vermijden, complementeerde Jan Ruts al snel het geheel met een op psychische vaardigheden gebaseerde akteurstraining naast intensieve spel- en improvisatietrainingen, waarmee het typische en vrij unieke opleidingsconcept van de studio gestalte kreeg. Aanvullende trainingen in acrobatie, moderne dans, non-verbaal stemgebruik e.a. verbreden de vrij diepgaande aanpak waardoor de deelnemers zich ook naar diverse artistieke genres en werkvelden kunnen ontwikkelen.

De opleiding inhoudelijk

 

De opleiding steunt op 2 peilers, m.n. het diepgaand trainen van fysiek-lichamelijke en psychotechnnische vaardigheden ten behoeve van het moderne bewegingstheater enerzijds en begeleiding bij het zoeken en ontwikkelen van een eigen theaterbenadering. 

Het basis trainingspakket dat in de loop der jaren ontwikkeld werd omvat een bewegingsluik en een spelluik die beide zowel analytisch als dynamisch benaderd worden.

 

De analytische bewegingstraining.

Deze training, ontworpen door Decroux, vormt de basistraining van de Antwerpse Mime Studio. Uitgangspunt is de analyse van de natuurlijke beweging tot op haar laatste, niet meer opsplitsbare elementen. Op basis van deze bewegingsgrammatica wordt gewerkt aan en verregaande lichaamsbeheersing en –bewustzijn.

 

De dynamische bewegingstraining.

In deze training ligt de nadruk op de doorstroming van beweging door het hele lichaam. Via een aantal grotere figuren, gericht op beweeglijkheid en versoepeling van de wervelkolom, wordt gewerkt aan energie en blokkeringen van het lichaam. Het doel van deze training, gebaseerd op het werk van bv. J. Grotowski, E. Barba, M. Tanaka e.a., is vertrouwen krijgen in, en gebruik maken van semi- of onderbewuste impulsen en inhouden enerzijds en het bewust theatraliseren ervan anderzijds.

 

De psychotechnische training.

In deze training worden de innelijke vaardigheden van de acteur ontwikkeld. Via korte theatrale acties wordt gewerkt aan een vruchtbaar gebruik van o.m. mentale activiteit, concentratie, verbeelding, zintuigelijk en affectief geheugen, aanpassing en empathie, rolontwikkeling, partner- en samenspel enz.

Deze training is vooral gebaseerd op inzichten van C. Stanislawski en L. Strassberg.

 

 

Spel- en improvisatietraining.

Deze training is gericht op het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke spelvaardigheid en dit op een dynamische manier. Hierbij worden fysieke, vocale en psychotechnische vaardigheden geÔntegreerd gehanteerd en dit zowel individueel als in groep.

Daarnaast komen in deze training ook de verschillende speelstijlen aan bod die in mimisch-lichamelijk theater aangewend worden zoals inlevingsspel, commedia dell’arte, slapstick, uitvergroot spel, enz.

 

Aanvullende trainingen.

Bovengenoemde basistrainingen worden occasioneel aangevuld met trainingen zoals acrobatie en circustechnieken, moderne en postmoderne dans, stemtraining en desgewenst ook andere specifieke disciplines.

 

De eigen theaterbenadering.

Vanaf het derde jaar wordt naast de training ook projektmatig gewerkt. In deze projekten, die zowel individueel als in groep verlopen, wordt ruimere aandacht besteed aan specifieke creatieproblemen.

Tijdens deze periode kan ook gekozen worden voor deelname aan een ‘laboratorium’ o.l.v. Jan Ruts of een andere mimograaf of voor stages in andere theatergroepen. Pyramide op de Punt is de theatergroep die de producties uitzoekt van de Antwerpse Mime Studio.

 

De opleiding praktisch.

 

Initiaties en workshops.

Bij het begin van ieder nieuw seizoen organiseert de Antwerpse Mime Studio een initiatieweek voor mensen die willen kennismaken met het trainingsconcept van de Mime Studio.Tijdens deze week komen alle trainingen aan bod. Gewoonlijk vindt deze plaats gedurende de laatste week van september. Voor de concrete gegevens kan je terecht op ons secretariaat.

 

Daarnaast worden occasioneel workshops georganiseerd met specialisten in aanverwante disciplines. Deze workshops staan ook open voor mensen die de opleiding niet volgen. Zij die van dit aanbod op de hoogte wensen gehouden te worden, kunnen hun gegevens meedelen aan het secretariaat en zullen op de hoogte gehouden worden.

 

De dagopleiding

        begint met een initiatieweek, eind september

        beoogt een professioneel georiŽnteerde vorming, zowel lichamelijk als mentaal, tot fysiek akteur

        beloopt 3 ŗ 4 jaar, afhankelijk van de vordereringen van de deelnemer

        is halftijds, 3u. daags, van maandag tot vrijdag en wel in de voormiddag

        loopt van begin oktober tot half juni

        tijdens de gewone schoolvakanties zijn er geen trainingen, evenals tijdens de officiŽle feestdagen

 

De avondopleiding

        richt zich tot mensen met interesse voor fysiek theater die daar een geŽngageerde  vrijetijdsbesteding in zoeken

        vindt ťťn avond in de week plaats, op donderdag, gedurende het hele schooljaar

        de schoolvakanties worden in acht genomen, evenals de officiŽle feestdagen

        de sessies van 2 uur 30 minuten zijn onderverdeeld in een stuk fysieke training en een stuk spel en improvisatie. Uiteraard wordt er tijdens deze cursus niet ‘tot op het bot’ getraind. Het spelplezier en de beleving staan in deze groep centraal . In de loop van het jaar kan zich op deze manier een dynamiek ontwikkelen die gestuurd kan worden naar een theatraal product tegen het einde van de cursus

        de sessies starten om 19.30 u. en lopen tot 22.00 u.

 

Trainers

Jan Ruts, Ludo Van Passel, Hazem Kamaledin en occasioneel gastdocenten voor acrobatie, circustechnieken, hedendaagse dans, oosterse bewegingskunsten e.a.

 

Werkruimte

Het ‘Werkhuys’ aan de Zegelstraat 13, Borgerhout-Antwerpen.

 

Inlichtingen en inschrijvingen

        er is een uitgebreid informatiepakket m.b.t. de Antwerpse Mime Studio beschikbaar dat op ťťnvoudige aanvraag kan verkregen worden op het secretariaat :

Antwerpse Mime Studio

Sergeyselstraat 24

2140 Borgerhout

tel. : 03/2363713

mimestudio@tiscali.be

        Voor alle verdere informatie, mondeling en schriftelijk, evenals voor de inschrijvingen (vůůr half september) kan men terecht op bovenstaand adres.