Hyperbolische functies en de inverse functies
De hyperbolische functies

De hyperbolische functies worden gedefinieerd in termen van ex en e-x.
 
         ex - e-x
   sinh(x) = ------------
          2

         ex + e-x
   cosh(x) = ------------
          2

        sinh(x)  ex - e-x
   tanh(x) = ------- = ----------
        cosh(x)  ex + e-x


   coth(x) = 1/ tanh(x)


   csch(x) = 1/ sinh(x)


   sech(x) = 1/ cosh(x)

Eigenschappen

Het is gemakkelijk aan te tonen dat
 
   cosh(-x) = cosh(x)

   sinh(-x) = - sinh(x)

   tanh(-x) = - tanh(x)

   cosh(x) > 0

   cosh(x) + sinh(x) = ex

   cosh(x) - sinh(x) = e-x > 0

   cosh2(x) - sinh2(x) = 1

   cosh(x) = + sqrt( 1 + sinh2(x) ) >= 1

   1 - tanh2(x) = 1/cosh2(x)

            1
   cosh(x) = ------------------
        sqrt(1 - tanh2(x))


          tanh(x)
    sinh(x) = -------------------
         sqrt(1 - tanh2(x))

Som formules

Uit het voorgaande volgt
 

cosh(a + b) + sinh(a + b) = ea+b = ea.eb = (ch(a) + sh(a))(ch(b) + sh(b))
cosh(a + b) - sinh(a + b) = e-(a+b) = e-a.e-b = (ch(a) - sh(a))(ch(b) - sh(b))
Door optelling en aftrekking komt er

 
cosh(a + b) = cosh(a)cosh(b) + sinh(a)sinh(b)
sinh(a + b) = sinh(a)cosh(b) + cosh(a)sinh(b)

Analoog
 
cosh(a - b) = cosh(a)cosh(b) - sinh(a)sinh(b)
sinh(a - b) = sinh(a)cosh(b) - cosh(a)sinh(b)

Na deling krijgen we

 
        sinh(a)cosh(b) + cosh(a)sinh(b)
tanh(a + b) = ---------------------------------
        cosh(a)cosh(b) + sinh(a)sinh(b)

       = ...
 
        tanh(a) + tanh(b)
tanh(a + b) = --------------------
        1 + tanh(a) tanh(b)

Analoog

 
        tanh(a) - tanh(b)
tanh(a - b) =  --------------------
        1 - tanh(a) tanh(b)

Als a = b dan hebben we
 
 cosh(2a) = cosh2(a) + sinh2(a)

 sinh(2a) = 2 sinh(a)cosh(a)

       2 tanh(a)
 tanh(2a) = -------------
       1 + tanh2(a)

Grafieken

Inverse hyperbolische functies

De argsinh functie

De functie argsinh(x) is de inverse functie van sinh(x).
 
   y = argsinh(x)
<=>
   x = sinh(y)
<=>
   x = (ey - e-y)/2
<=>
   x = (e2y - 1)/(2.ey)
<=>
   e2y - 2x ey - 1 = 0
<=>
   ey is de positieve wortel van de vorige vierkantsvergelijking
<=>
   ey = x + sqrt(x2+1)
<=>
   y = ln( x + sqrt(x2+1) )
Hieruit volgt

 
   argsinh(x) = ln( x + sqrt(x2 + 1) )

De argcosh functie

Op de bovenstaande grafiek kan je gemakkelijk zien dat de inverse relatie van cosh(x) geen functie is.
Daarom beperken we het domein van cosh(x) tot positieve x-waarden.
Dan bestaat de inverse functie en we noemen die functie argcosh(x).
 
   y = argcosh(x)
<=>
   x = cosh(y) met y > 0
<=>
   x = (ey + e-y)/2 met y > 0
<=>
   x = (e2y + 1)/(2.ey) met y > 0
<=>
   e2y - 2x ey + 1 = 0 met y > 0
<=>
   ey = x + sqrt(x2-1)
<=>
   y = ln( x + sqrt(x2 - 1) )
Nu hebben we

 
   argcosh(x) = ln( x + sqrt(x2 - 1) )

De argtanh functie

De functie argtanh(x) is de inverse functie van de functie tanh(x).
 
   y = argtanh(x)
<=>
     ey - e-y
   x = ----------
     ey + e-y
<=>
     e2y - 1
   x = ------------
     e2y + 1
<=>
   ...
<=>
       1 + x
   e2y = ---------
       1 - x
<=>
          1 + x
   y = (1/2) ln ------
          1 - x
Er geldt

 
                1 + x
   argtanh(x) = (1/2) ln ------
                1 - x

Afgeleiden

Steunend op de definities van hyperbolische functies kunnen de formules voor afgeleiden gemakkelijk berekend worden.

 
  d
  -- sinh(u) = cosh(u) . u'
  dx

  d
  -- cosh(u) = sinh(u) . u'
  dx

  d
  -- tanh(u) = u'/ cosh2(u)
  dx

  d
  -- coth(u) = - u'/ sinh2(u)
  dx

  d
  -- argsinh(u) = u'/sqrt(u2 + 1)
  dx

  d
  -- argcosh(u) = u'/sqrt(u2 - 1)
  dx

  d
  -- argtanh(u) = u'/(1-u2)
  dx
MATH-abundance - tutorial

Site adres is http://home.scarlet.be/math/nl/

Zend alle vragen, foutmeldingen en opmerkingen naar Johan.Claeys@ping.be
Het onderwerp of subject van de mail moet het woord 'wiskunde' bevatten omdat andere mails weggefilterd worden.