Derdegraadsvergelijkingen
Algemene derdegraadsvergelijking

De algemene vorm van een derdegraadsvergelijking is
 
    A x3 + B x2 + C x + D = 0
De coefficienten A, B, C, D zijn reele of complexe getallen met A niet 0. Als we delen door A wordt de vergelijking van de vorm
 
     x3 + b x2 + c x + d = 0

We laten de kwadratische term verdwijnen

We willen de vergelijking vereenvoudigen door midden van de substitutie
 
    x = y + r
De derdegraadsvergelijking wordt dan :
 
    (y + r)3 + b (y + r)2 + c (y + r) + d = 0
<=>
    y3 + (3 r + b) y2 + (3 r2 + 2 r b + c) y + r3 + r2 b + r c + d = 0
Nu kiezen we r zo dat de kwadratische term verdwijnt
 
    kies r = -b/3

Dus, met de substitutie

        b
    x = y - -
        3
wordt de startvergelijking

     x3 + b x2 + c x + d = 0

van de vorm

    y3 + e y + f = 0

Vieta's substitutie

Om de laatste vergelijking verder te vereenvoudigen gebruiken we de Vieta substitutie
 
         1
    y = z + s -
         z
De constante s is voorlopig nog een niet gedefinieerde constante.
De vergelijking
 
    y3 + e y + f = 0
wordt

       s
    (z + -)3 + e (z + (s/z)) + f = 0
       z

We werken alles uit en vermenigvuldigen beide leden met z3. Er komt

    z6 + (3 s + e) z4 + f z3 + s (3 s + e) z2 + s3 = 0
Nu kiezen we s = -e/3.
De vergelijking wordt
 
    z6 + f z3 - e3/27 = 0

met   z3 = u

    u2 + f u -e3/27 = 0

Dit is een gemakkelijk op te lossen kwadratische vergelijking.

Samengevat

De algemene vorm van een derdegraadsvergelijking is
 
    A x3 + B x2 + C x + D = 0
De coefficienten A, B, C, D zijn reele of complexe getallen met A niet 0. Als we delen door A wordt de vergelijking van de vorm
 
     x3 + b x2 + c x + d = 0

Door de substitutie

        b
    x = y - -
        3
komt er

    y3 + e y + f = 0

Met de Vieta substitutie

         e
    y = z - ---
         3 z

wordt de vergelijking

    z6 + f z3 - e3/27 = 0

met   z3 = u

    u2 + f u - e3/27 = 0
Dit is een gemakkelijk op te lossen kwadratische vergelijking.

Voorbeeld

Los op
 
    45 x3 + 24 x2 - 7 x - 2 = 0

<=>
     3  8  2  7   2
    x + -- x - -- x - -- = 0
       15   45   45

Door de substitutie

         8
    x = y - ---
         45
komt er

     3  169   506
    y - --- y - ----- = 0
       675   91125

we gaan over op decimale vormen


<=>   y3 - 0.25037037037 y - 5.55281207133e-3 = 0

Met de Vieta substitutie

         0.0834567901235
    y = z + ---------------
            z
krijgen we

    z6 - 5.55281207133e-3 z3 + 5.81279532442e-4 = 0

met   z3 = u

    u2 - 5.55281207133e-3 u + 5.81279532442e-4 = 0

De oplossingen van deze kwadratische vergelijking zijn

u1 =  2.77640603567e-3 + 0.0239493444997 i en

u2 =  2.77640603567e-3 - 0.0239493444997 i
Met elke waarde van u corresponderend een waarde van z.
Om deze waarden te berekenen brengen we de u-waarden in de goniometrische vorm

 
u1 = 0.024109739369 (cos(1.45538324457) + i sin(1.45538324457))

u2 = 0.024109739369 (cos(1.45538324457) - i sin(1.45538324457))

De zes waarden van z in goniometrische vorm zijn

z1 = 0.288888888889 (cos(0.48512774819) + i sin (0.48512774819) )
z2 = 0.288888888889 (cos(2.57952285058) + i sin (2.57952285058) )
z3 = 0.288888888889 (cos(-1.6092673542) + i sin (-1.6092673542) )
z4 = 0.288888888889 (cos(0.48512774819) - i sin (0.48512774819) )
z5 = 0.288888888889 (cos(2.57952285058) - i sin (2.57952285058) )
z6 = 0.288888888889 (cos(-1.6092673542) - i sin (-1.6092673542) )

met
         0.0834567901235
    y = z + ---------------
            z

We vinden tenslotte 3 y-waarden

    y1 = 0.511111111112
    y2 = - 0.488888888888
    y3 = - 0.022222222221

en nu vinden we met de volgende substitutie tenslotte de x-waarden

         8
    x = y - ---
         45


    x1 = 0.333333333334

    x2 = -0.666666666666

    x3 = -0.199999999999

De exacte wortels zijn

    x1 = 1/3

    x2 = -2/3

    x3 = 1/5

Iteratie methode

Als je, door middel van een grafiek of met een andere methode, een benadering hebt van de wortels dan kunnen de wortels gevonden worden met een iteratiemethode.

Gebruik deze link voor de theorie, optimalisatie procedure en voorbeelden van deze iteratiemethode.

Voorbeeld 1

Steunend op die geoptimaliseerde procedure van de iteratie methode lossen we hier als voorbeeld de vergelijking
x3 + 2 x2 + 3 x - 4 = 0 op. We volgen letterlijk de procedure.

 1. Door de grafiek van het linker lid te plotten zien we dat 0.77 een benadering is van het enig nulpunt van de vergelijking.
 2. We schrijven x = x + r( x3 + 2 x2 + 3 x - 4 )
 3. We kiezen een r-waarde zodat 1 + r( 3.(0.77)2 + 4.(0.77) +3) = 0. ro = -0.13 is een goede benadering.
 4. We passen iteratie toe op x = x - 0.13 ( x3 + 2 x2 + 3 x - 4 ) startend met x= 0.77
  en we vinden na slechts 5 stappen een zeer goed resultaat.
   
  0.77619671
  0.776041122953
  0.776045557563
  0.776045431542
  0.776045435125
  

Voorbeeld 2

We lossen de volgende vergelijking op.
x3 - 2.7 x2 + 4.5 x - 6 = 0
 1. Door de grafiek van het linker lid te plotten zien we dat 2 een ruwe benadering is van het enig nulpunt van de vergelijking.
 2. We schrijven x = x + r( x3 - 2.7 x2 + 4.5 x - 6 )
  Steunend op die geoptimaliseerde procedure van de iteratie methode kiezen we een r zo dat
  1 + r(3*4 - 5.4*2 + 4.5) = 0. ro = -0.175 is een goede benadering.
 3. We passen iteratie toe op x = x - 0.175 ( x3 - 2.7 x2 + 4.5 x - 6 )
  We starten met x = 2 en we vinden na slechts 5 stappen een zeer goed resultaat.
   
  1.96500000
  1.96421257
  1.96417892
  1.96417747
  1.96417741
  
MATH-abundance - tutorial

Site adres is http://home.scarlet.be/math/nl/

Zend alle vragen, foutmeldingen en opmerkingen naar Johan.Claeys@ping.be
Het onderwerp of subject van de mail moet het woord 'wiskunde' bevatten omdat andere mails weggefilterd worden.