Limieten van veeltermfuncties, rationale en irrationale functies -- oefeningen
Lees eerst dit :

Deze oefeningen steunen op de theorie welke uiteengezet werd op de pagina Limieten van functies (deel I)

Het wordt sterk aangeraden, tenminste eerst te zoeken naar een oplossing van het probleem, voordat je de gegeven oplossing leest.

Limieten van veeltermfuncties

Limieten van rationale functies

Limieten van irrationale functies
MATH-abundance - tutorial

Site adres is http://home.scarlet.be/math/nl/

Zend alle vragen, foutmeldingen en opmerkingen naar Johan.Claeys@ping.be
Het onderwerp of subject van de mail moet het woord 'wiskunde' bevatten omdat andere mails weggefilterd worden.