Oefeningen omtrent exponentiele en logaritmische functies
Lees eerst dit:

Deze oefeningen steunen op de theorie welke uiteengezet werd op de pagina Exponentiele en Logaritmische functies; Speciale limieten

De gegeven oplossing is niet 'DE' oplossing.
Er werd geen poging ondernomen om de meest elegante oplossing te geven.
Het wordt sterk aangeraden, tenminste eerst te zoeken naar een oplossing van het probleem, voordat je de verborgen oplossing leest.

Oefeningen omtrent exponentiele en logaritmische functies

Niveau 1 problemen


 1. Toon aan dat x.e-x +1 = 0 juist 1 wortel heeft in [-1, -1/2].


 2. Los op
   
    / ln(x) + ln(y2)=4
    \ (lnx)2 - 3 ln(xy)= -5
  
  Hier is x > 0 en y > 0


 3. Los op
   
    21/(2x - 1) = 10(2x - 1)
  


 4. 
   Los op  15.3x+1 - 243.5x-2 = 0
  


 5. Bereken de vergelijking van de inverse functie van y = ln(2 - 1/ex) .


 6. Vereenvoudig:
   
       loga y
      x
    u = -----------
       loga x
      y
  

Niveau 2 problemen


 1. 
  
  Los op       log4/x(x2 - 6) = 2
  


 2. Bereken de rico van de raaklijnen in punt (2,0) van de grafiek van y = ex.| x - 2 |


 3. 
      Bereken de eerste en tweede afgeleide van
  
      y = x3. e-x
  


 4. 
  Bereken de afgeleide van
      y = ln(tan(x/2))
  


 5. 
  Bereken de afgeleide van
      y = ln(tan(x/2 + pi/4))
  


 6. 
  De functie f(x) wordt gegeven door
  
      (ex-1)/x voor alle x niet 0
        1   voor x = 0
  
  Onderzoek of f(x) continu is voor x = 0
  


 7. 
  Bereken
         sin(x) + cos(x) - ex
      lim ----------------------
       0   ln(1+ x2)
  


 8. Gegeven : f(x) = ln(e-2 + ex)
  Toon aan dat f(x) stijgt voor alle x.
  Wat is de vergelijking van de inverse functie ?


 9. Gegeven is de functie f(x) =
   
  x + x e1/x + e1/x
  -----------------------
   x ( 1 + e1/x)2
  
  Bereken de limiet van f(x) als x nadert tot 0 maar negatief blijft.


 10. Beschouw de functie met vergelijking f(x) =(x-m).em-x
  Toon aan dat het maximale waarde van f(x) niet van de waarde van de parameter m afhangt.


 11. Onderzoek de horizontale asymptoot van f(x), voor alle waarden van m, als x nadert tot + oneindig.
   
        em x + 1
    f(x) = ------------
         ex
  


 12. Bereken het domein van y = ln(2 - e-x).

  Bereken de verticale asymptoot van de inverse functie. 13. Toon aan dat de ongelijkheid
   
       ln( e1-x2 . x2) > 0
  
  geen oplossingen heeft.

Niveau 3 problemen


 1. Los Op
   
      x(2ln(x)-1)  + e(1/9) = (1 + e(1/9)) x(ln(x)-0.5)
  


 2. 
  Bereken  lim x-x
         0
  


 3. 
  Bereken de afgeleide van xx
  


 4. 
  Bereken
          ln(ln(1+x4))
      lim ---------------
       0   ln(ln(1+x2))
  


 5. 
  Onderzoek de functie
            ex + 3 e-x
      y = ln(-----------------)
             ex + 1
  


 6. Bereken de reele oplossingen van het stelsel
   
      ex + e-y2 = 1           (1)
  
      e2x + sqrt( e- y2) = 1       (2)
  
MATH-abundance - tutorial

Site adres is http://home.scarlet.be/math/nl/

Zend alle vragen, foutmeldingen en opmerkingen naar Johan.Claeys@ping.be
Het onderwerp of subject van de mail moet het woord 'wiskunde' bevatten omdat andere mails weggefilterd worden.