Voorouderlijst Winnepenninckx Livinus

 

Winnepen(n)inckx, -pennings, Winnenpenninckx, Willepenninckx

Bijnaam voor iemand die penningen wint, iemand die goed zijn brood verdient.

 


Kampenhout begint 1598.

 

XIV - Winnepenninckx ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Winnepenninckx Nicolaus, x Kampenhout 06.11.1621 (g. Martinus Imbrechts en Guilielmus Winnepenninckx) met Imbrechts Maria, + Kampenhout 22.07.1636 pest,

     Uit dit huwelijk:

     Winnepenninckx Anna, () Kampenhout 15.03.1625 (g. Carolus Imbrechts en Anna Huyghe),

     Winnepenninckx Catharina, () Kampenhout 30.04.1627 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Catharina Cruypelants), moeder Cruypelants Maria,

     Winnepenninckx Maria, () Kampenhout 27.08.1629 (g. Jeronimus Beckers en Maria Scutters),

     Winnepenninckx Joanna, () Kampenhout 09.04.1631 (g. Engelbertus Van Espen en Joanna Crabeels),

     Winnepenninckx Susanna, ca. 1632, + Kampenhout 18.07.1636 pest,

     Winnepenninckx Barbara, () Kampenhout 13.08.1734 (g. Dionsius Cruypelants en Barbara Van Royen), + Kamp 19.07.1636 pest,

     Winnepenninckx Egidius, + Kampenhout 16.08.1636 pest,

 

Winnepenninckx Livinus, XIII - XIV (M5756 + M8220).

 


 

XIII - XIV - Winnepenninckx Livinus (M5756 + M8220), x Kampenhout 0.0.1626 (g. Joannes Huyge en Nicolaus Winnepenninckx) met Huyge Anna (M5757 + M8221), fa Jan & Christina Claes. Zij wellicht x 2 Kampenhout 14.10.1640 (g. Stephanus Vander Meiren, Henricus Goyvaers en Joannes Hugo) met Van Halle Thomas, () Kampenhout 10.07.1613, fs Jeronimus en Maria Van Cutsegem.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Winnepenninckx Guilielmus, XII - XIII (M2878 + M4110), () Kampenhout  30.08.1630 (g. Guilielmus Tael en Christina Ackermans),

 

Winnepenninckx Joannes, () Kampenhout 01.03.1634 (g. Joannes en Christina Huygh), x Kampenhout 28.09.1659 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Antonius De Ceuster) met Elisabetha Wayenberghs, + Kampenhout 18.11.1677,

     Uit dit huwelijk:

     Winnepenninckx Catharina, () Kampenhout  09.12.1660 (g. Livinus Winnepenninckx en Catharina Custers),

     Winnepenninckx Petrus, () Kampenhout 21.12.1661 (g. gn peter en Catharina Wayenberghs),

     Winnepenninckx Dionisius, () Kampenhout 23.09.1664 (g. Dionisius De Witte en Anna Sergijsels loco Christina Hugaerts),

     Winnepenninckx Antonius, () Kampenhout 14.03.1667 (g. Antonius Wayenberghs en Elisabeth Winnepenninckx),

     Winnepenninckx Guilielmus, () Kampenhout 04.10.1672 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Maria Wayenborghs),

     Winnepenninckx Catharina, () Kampenhout 25.08.1676 (g. Joannes Posscheyns en Catharina De Coster),

 

Winnepenninckx Roland, () Kampenhout 13.09.1637 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Anna Vander Zijpe),

 

Winnepenninckx Augustinus, () Kampenhout 13.09.1637 (g. Nicolaus Winnepenninckx en Christina Jagers),

 

2. Van Halle Joanna, wonen Relst in de Boschstraete, () Kampenhout 10.07.1641 (g. Joannes Hugo en Ida Puttemans), x Wespelaar 01.11.1671 (g. Joannes Van Cauwenbergh en Joannes Van Gijsel) met Petrus De Ridder, hij x 2 Kampenhout 02.07.1682 (g. Egidius Moens en Adrianus Vander Meiren koster) met Moens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Ridder Petrus, () Kampenhout 13.05.1671 (g. Adrianus Vander Meiren l. Petrus Goovaerts en ...),

     De Ridder Robertus, () Kampenhout 27.01.1674 (g. Robertus De Ridder en Christina Van Halle),

     2. De Ridder Daniel, () Kampenhout 02.02.1685 (g. Daniel en Catharina Moens),

     De Ridder Anna, () Kampenhout 22.07.1686 (g. Joannes Moens en Anna Goidts),

     De Ridder Joannes, () Kampenhout 22.10.1689 (g. Joannes Lambrechts en Joanna Maria Staens),

     x Tildonk 20.02.1712 (g. Arnoldus Vanden Bosch en Guilielmus Hendrickx) met Catharina Leys, fii in Kamp,

     De Ridder Stephanus, () Kampenhout 13.08.1693 (g. Stephanus Puttemans en Catharina De Wolf),

    

Van Halle Elisabeth, () Kampenhout 23.07.1643 (g. Leonardus Van Tienen en Elisabeth Van Halle), x Kampenhout 30.06.1677 (g. Thomas Van Halle, Jan Cauwenberghe en Petrus Lambrechts) met Joannes Lenaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Lenaerts Petronilla, () Veltem 18.03.1680 (g. Henri Van Steenvoort en Jacoba Van Hove),

     Lenaerts Anna, () Beisem 02.05.1683 (g. Nicolaus De Winter en Anna Vander Vorst),

     Lenaerts Martinus, () Beisem 10.11.1684 (g. Martinus Vanden Schrieck en Jacoba Van Hove n. Elisabeth Poels),

    

Van Halle Anna, () Kampenhout 28.03.1645 (g. Joannes De Rees en Anna Hugo),

    

Van Halle Clara, () Kampenhout 04.11.1645 (g. Cornelius Claes en Clara Van Halle),

    

Van Halle Catharina, () Kampenhout 06.01.1649 (g. Henricus Merckx en Catharina ....dutsen),

    

Van Halle Christina, () Kampenhout 18.09.1650 (g. Dionsius Van Bresum en Christina Hugo),

    

Van Halle Catharina, () Kampenhout 29.12.1653 (g. Willem Goyvaerts en Catharina Verhuyght),

    

Van Halle Joannes, () Kampenhout 17.12.1656 (g. Joannes t'Sergijsels en Anna Jaegers).

 


 

XII - XIII - Winnepenninckx Wilhelmus (M2878 + S4110), () Kampenhout 30.03.1630 (g. Guilielmus Tael en Christina Ackermans), x Kampenhout 15.06.1653 (g. Joannes Vander Meiren en Livinus Winnepenninckx) met t 'Sergijsels Anna (M2879 + S4111), () Kampenhout 16.06.1627 (g. Engelbertus 't Sergijsels en Anna Hugoet), + Kampenhout 12.07.1696.

 

Hierbij weer een akte (met dank an Paul Peeters) van evictie of uitwinning met vermelding van Guilielmus Winnepennincx en zijn vrouw Anna Sergijsels.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8291, folio 82v., akte dd. 8 november 1691.

Allen die gene die dese letteren sullen sien oft hooren lesen, wij jo(ncke)rs Stembor, Silvius, Vander Straten et Vekemans, allen schepenen der stadt Loven, doen cont dat alsoo Guilliam Winnepenninx met scepene brieven deser stadt verbonden stont aen Peeter Mommens cum suis in date xven. juny 1641 hem onder andere te ontlasten over sekere capitaele somme van vijffhondert guldens en(de) verloopen dijer, mede dandere tachterheyt die den voors(chreven) Winnepenninx mochte ten achteren geweest hebben aen die ingesetenen van Campenhout, naer vermogen van welcke brieven den voors(chreven) Mommens cum suis ons versocht hadden hen verleent te worden voordere provisie van mainmisie, de welcke hem op den xven. juny 1691 in date als boven insgelijcx sijn geaccordeert geweest, ondert(eeckent) M. Van Dieve, soo dat door den bode Michiel Berghts den voorseyden Mommens cum suis behoorelijck is geleyt geweest tot allen en(de) iegewelcke goederen van(den) voors(chreven) verobligeerde en(de) namentlijck tot seker halff boender bosch met t' houdt daerop staende, gelegen onder Campenhout, regen(oten) die Meulekens straete ter ire., den heere Salmslagh ter iire. en(de) het cappittel van S(in)te Goedele ter iiire., item tot een dagh(wan)t lants mette vruchten daerop staende, aldaer gelegen, regen(oten) den heere Keynooghen ter ire. en(de) mijnheer Vanden Driesch ter andere zijden, item tot onderhalff dachwant mette vruchten als boven, insgelijcx aldaer gelegen, regen(oten) die Cellaeren van Mechelen ter ire. en(de) den voetwech, loopen(de) vanden Campelaer naer den Horenbreker, ter andere zijden, en(de) eyndelijcken tot huys en(de) hoff metten lande daer aen gelegen, groot ontrent onderhalff  daghwant, regen(oten) t' [s]heerenstraete ter ire., Anthoen Verboomen ter iire., den heere Osbert De Reymaker ter iiire. en(de) derffg(e)n(aem)en Joos Verbiest ter iiiire. zijden, welcke volgens mits non comparitie van(de) voors(chreven) verobligeerde gedaeght met contbrieven deser stadt, geexploicteert door den bode Berghts ut retulit, soo is die mainmisie gedecreteert en(de) verclaert executoriael opden 27en. juny 1691 om op die voors(chreve) goederen hennen wettigen gebreke te verhaelen, soo verre dat aen(den) voors(chreven) imp(etran)t cum suis sijn geaccordeert geweest andere deser stadts brieven van proclamatien en(de) exeutoriaeles, addresseren(de) aen(den) iersten deser stadts boden en(de) in naer vermogen van dijen geprocedeert geweest tot verkoopinge der voors(chreve) goederen, als wanneer door den gesworen bode Michiel Berghts ten dijen eynde op die kerckdore vanden voors(chreven) dorpe van Campenhout en(de) herberge aldaer ten huyse van Jan De Ceuster tot twee besondere reysen geaffigeert sijn geweest die gewoonelijcke billetten, sulcx dat daer naer sijn gehouden geweest twee behoorelijcke sitdaegen, den eenen den 3en. july en(de) den 2en. den 24en. july 1691 daer naer, achtervolgens die conditien daer over gehouden bij den clercq Gindertaelen, als wanneer die voors(chreve) goederen metten vuytganck van(de) branden(de) kersse sijn gebleven aen s(ieu)r Guilliam Van Haeght, meyer der voors(chreve) heerelijcheyt, om en(de) voor de somme van vijffhondert en(de) vijftich guldens eens, dan alsoo oner het houden van die voorz(eyde) conditie wirde geprotesteert bij Anna Sergijsels, huysvr(ouw)e van(den) voors(chreven) Winnepenninx, over die vercoopinge, bij dese conditie vervat, voor soo vele die selve met den voorseyden Mommens niet en hadde gecontracteert noch de goederen, van haeren twegen gecomen, verobligeert hebben(de), de selve daer over oock vercregen interdictie bij die heeren scepenen van Loven, soo dat ten langen lesten partijen gevallen sijn daccoort volgens die notoriale acte, gepasseert voor den not(ari)s Vander Beken en(de) getuygen in date 27en. july 1691 lestleden, behelsende datte voors(chreve) Anna Sergijsels, huysvr(ouw)e van(den) voorseyden Guilliam Winnepenninx, en(de) bij den selven genoechsaem geauthoriseert, is houdende voor goet en(de) van weerden die verbintenisse en(de) verkoopinge der voorseyde goederen, even eens oft de selve daer over vanden iersten aen hadde geintervenieert en(de) bij haer neffens haeren man personelijcken waeren opgedraghen t' ghene s(ieu)r Guilliam Van Haeght in(den) naeme van Peeter Mommens oock heeft geaccepteert, met conditie soo verre die geexecuteerde den executant quamen  voldoen en(de) ontlasten vanden voors(chreven) sijnen wettigen gebreke binnen den tijde van een maent, andersints datte begonste executie sal stadt grijpen en(de) goedenisse gedaen worden sonder eenigh daeghement daer toe noodich te wesen, waer mede d' interdictie en(de) debatte daer vuyt gevolght, is comen te cesseren en(de) alsoo tot op den dagh van heden geene voldoeninghe daer van en is gesciedt noch den voors(chreven) contracte achtervolght en(de) den voluntairen consent der geexecuteerde inde goedenisse der vercochte goederen gedragen, welcken aengemerckt en(de) wegens den executant versocht sijnde om geprocedeert te worden totte interpositie van(den) decrete vermits geene voldoenin(ge) als voor, doen cont en(de) te weten dat bij ons scepenen voornoempt wel en(de) int lange oversien die bovenges(chreve) scepene brieven, mainmisie, decrete, proclamatie brieven, conditien, acte van voluntaire consente en(de) allen tghene daer vuyt en(de) naer is gevolght, procederen(de) soo voorts totte interpositie van(den) decrete, hebben wij scepenen voors(chreven) ter maenisse des heere meyers daer over staende, van wegens den hertoge van Brabant en(de) van sijn recht van naerderscap renuntieren(de) bij onsen vo(nn)isse geauthoriseert en(de) authoriseren bij desen die voors(chreve) vercoopinge en(de) allen tgene daer vuyt en(de) naer is gevolght, mede alle de ghene die eenighe recht ofte actie tottte voors(chreve) goederen soude willen pretenderen, voorts geroepen sijnde en(de) niemant compareren(de) deffault en(de) contumacie gevende en(de) voorhet prouffijt van dijen hun voor alsnu en(de) alsdan van alsulcke recht, actie oft gerechticheyt als sij totte voors(chreve) goederen souden mogen hebben(e), versteken(de), hebben aengewesen en(de) aenwijsen bij desen die voors(chreve) goederen met appendentien en(de) dependentien van dijen aen s(ieu)r Guilliam Van Haeght, present alhier den procur(eur) Vander Heyden, tselven accepteren(de) inden naem van(den) voors(chreven) Van Haeght, die verclaert heeft den voors(chreven) coop te hebben gedaen ten behoeff van Guilliam Van Haeght, Aerdt Van Haeght, Guilliam Peeters, Peeter Puttemans, weduwe Martinus Meys, Peeter Mommens en(de) Jan Govaerts, alle ingesetenen van Campenhout, om bij hun gebruyckt en(de) geprouffiteert te worden, gelijck hunne eygen en(de) propre goederen, welcken volgens sijn die voors(chreve) innegesetenen, te weten Guilliam Van Haeght, Aert Van Haeght, Guilliam Peeters, Peeter Puttemans, wed(uw)e Mertinus Meys, Peeter Mommens en(de) Jan Govaerts daerinne behoorelijck gegoyt en(de) geerft met alle solemnitijten van rechts wegen daer toe gerequireert, actum viiien. 9ber. 1691.

 

Uit dit huwelijk:

 

Winnepenninckx Stephanus, () Kampenhout 11.08.1653 (g. Stephan Verhoeven en Barbara Vande Putte),

 

Winnepenninckx Catharina, XII (M2055), () Kampenhout 14.03.1655 (g. Engelbertus & Catharina Sergijsels),

 

Winnepenninckx Barbara, () Kampenhout 20.03.1657 (g. Joannes Vande Put en Barbara Van Espen),

 

Winnepenninckx Anna, XI (M1439), () Kampenhout 26.05.1659 (g. Henricus Van Ham en Anna Hugo),

 

Winnepenninckx Petrus, () Kampenhout 05.10.1661 (g. Petrus Goossens en Anna Marchant), 1 x (niet Kamp, Everb, ) met Petronella De Jonghe, + Everberg 20.01.1691 (in kinderbed), 2 x Everberg 29.09.1691 (g. Jan Van Tricht vader en Guilielmus Winnepenninckx) met Catharina Van Tricht, () Everberg 27.04.1658, fa Jan en Elisabeth Van Keerberghe,

     Uit dit huwelijk:

     1. Winnepenninckx Maria, () Everberg 18.04.1685 (g. Hermanus Boon en Maria Vanden Bosch),

     Winnepenninckx Joannes, () Kampenhout 21.10.1686 (g. Adrianus Vander Meiren en Barbara Winnepenninckx), + Everberg 01.11.1693

     Winnepenninckx Cornelia, () Everberg 23.02.1688 (g. Cornelius Verheyt), + Everberg 13.05.1682,

     Winnepenninckx Petronilla, () Everberg 01.01.1691 (g. Lambertus Creytsaerts n. Jan t'Servrancx en Petronilla Winnepenninckx), + Everberg 06.01.1691,

     2. Winnepenninckx Petrus, () Everberg 18.10.1692 (g. Frans Calaber pastoor en Anna Rossart), + Everberg 04.11.1694,

     Winnepenninckx Joannes, () Everberg 16.03.1698 (g. Jan Van Malder en Anna Huenaerts),

     Winnepenninckx Guilielmus, () Everberg 25.02.1702 (g. Guilielmus Tielemans en Petronilla Raniers),

 

Winnepenninckx Suzanna, () Kampenhout 09.11.1663 (g. Engelbert Sergijsels en Suzanna Van Velthem x Jacobus Sergijsels),

 

Winnepenninckx Cornelia, () Kampenhout  28.02.1666 (g. Dionisius Sergijsels en Cornelia Marchant),

 

Winnepenninckx Joanna, () Kampenhout 30.05.1670 (g. Catha Verbeeck loco Petrus Verbeeck en Ida Stroobants),

 

Winnepenninckx Petronella, () Kampenhout 25.02.1672 (g. Petrus Goovaerts en Petronella Van Hocht).

 


 

XII - Van Linth Matthias (M2054), () Buken 09.12.1647 (g. Matthias Vande Wijngaert en Catharina Cremers), + Buken 14.12.1716, x Wespelaar 07.02.1676 (g. Joannes Hermans en Cornelius Verbesselt) met Winnepenninckx Catharina (M2055), () Kampenhout 14.03.1655 (g. Engelbertus & Catharina Sergijsels), + Buken 01.02.1732.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Linth Matthias.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Linth Anna, () Erps ...09.1676 (g. Abraham Van Linth en Anna Hugo),

 

Van Linth Anna, () Erps 10.02.1678 (g. Guilielmus Mommaerts en Anna Sergijsels),

 

Van Linth Gertrudis, () Buken 22.03.1679 (g. Antonius Heyndricx en Cornelius Verbesselt),

 

Van Linth Petronella, XI (M1027), () Buken 03.06.1681 (g. Joannes Van Lint en Petronella Van Etterbeeck),

 

Van Linth Anna, () Buken 28.10.1683,

 

Van Linth Barbara, () Buken 26.10.1686, x (niet Buk, ) met Antonius Van Horenbeeck, fii in Boortmeerbeek,

 

Van Linth Joannes Baptista, () Buken 19.07.1689, x 1 Veltem 31.07.1714 (g. Matthias Van Lint en Henricus Van Steenvoort) met Van Steenvoort Maria, () Veltem 08.03.1684, + Buken 09.11.1724 kinderbed, fa Henricus en Catharina Hollants, x 2 Erps 14.01.1725 (g. Petrus Gevels broer en Hieronimus Gevels vader) met Gevels Maria, () Nederokkerzeel of Erps, + Buken 17.09.1731, fa Hieronimus en Maria Plattebeurs, x 3 Buken 22.11.1731 (g...) met Verboomen Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Lindt Antonius, () Buken 27.04.1715, + Veltem 15.12.1781, x Veltem 23.05.1748 (g. Jan Van Lint en Petrus Janssens)

     met Elisabeth Janssens, () Veltem 04.08.1721, + Veltem 14.07.1788, fa Andreas en Elisabeth Puyts, fii in Veltem,

     Van Lindt Catharina, () Buken 02.12.1716, + Veltem 11.05.1786, x Buken 03.02.1750 (g...) met Petrus Janssens,

     () Veltem 09.08.1723, + Veltem 01.12.1804, fs Gerardus en Elisabeth Puyts), fii in Veltem,

     Van Lindt Petrus, () Buken 14.06.1718, + Veltem 13.01.1781, x Veltem 21.02.1751 (g. Jan Van Lint en Petrus Weltens)

     met Barbara Weltens, () Veltem 10.03.1722, + Veltem 09.05.1786, fa Jan en Anna Vander Meiren, fii in Veltem,

     Van Lindt Maria, () Buken 04.11.1720,

     Van Lindt Joannes, () Buken 26.10.1722, + Buken 16.04.1804 ongehuwd,

     Van Lindt Josephus, () Buken 08.11.1724, + Buken 09.11.1724,

     2. Van Lindt Anna, () Buken 04.11.1725,

     Van Lindt N, () Buken 26.01.1727,

     Van Lindt Joanna, () Buken 19.11.1728,

     Van Lindt Guilielmus, () Buken 28.08.1731,

     3. Van Lindt Anna, () Buken 01.02.1733,

     Van Lindt Petronella, () Buken 34.05.1734,

     Van Lindt Rumoldus, () Buken 10.08.1736, x met Barbara Perdieus ex Erps, fii in Leuven St.-Michiel,

     Van Lindt Henricus, () Buken 08.06.1738,

     Van Lindt Elisabeth Theresia, () Buken 18.11.1739,

     Van Lindt Henricus, () Buken 08.07.1743,

 

Van Linth Elisabeth, () Buken 25.02.1692,

 

Van Linth Petrus, () Buken 23.01.1696.

 

 

 

XI - Verreyt Cornelius (M1438), () Kampenhout 28.09.1656 (g. Cornelius Verrijt en Joanna Van Ham), x Kampenhout 27.09.1683 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Adrianus Vander Meiren met toelating van de pastoor van Berg) met Winnepenninckx Anna (M1439), () Kampenhout 26.05.1659 (g. Henricus Van Ham en Anna Hugo).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verreyt Suzanna (M719), () Kampenhout 23.02.1685 (g. Adrianus Vander Meiren loco Petrus Crabbeels en Susanna Janssens),

 

Verreyt Judocus, () Kampenhout 29.11.1686 (g. Hieronimus Corbeel en Catharina Tael), + Tildonk 29.03.1745, x Tildonk 22.09.1709 (g. Joannes Mommens en Arnoldus Limbosch) met Elisabetha Verheyden - Vander Heyden, + Tildonk 24.09.1742,

     Uit dit huwelijk:

     Verreyt Arnoldus, () Tildonk 27.08.1710 (g. Arnoldus Limbosch en Catharina Van Coetsekom), + Tildonk 18.01.1768 mv,

     x Tildonk 02.02.1744 (g. Judocus Verrijt en Joannes Vanden Bos) met Catharina Caluwaerts, () Tildonk 30.05.1722, fa Petrus en Anna Welles,

     Verreyt Joannes, () Tildonk 15.10.1711 (g. Joannes Meyst en Agnes Tael),

     Verreyt Judocus, () Tildonk 30.08.1712 (g. Judocus Verhoeven en Anna Goossens), + Tildonk 23.07.1765 mv,

     Verreyt Catharina, () Tildonk 30.04.1716 (g. Ludovicus De Cremer en Catharina Mertens), + Tildonk 30.01.1794 we,

     x Tildonk 01.03.1745 (g. Judocus Verrijt en Joannes Vanden Bos) met Joannes Gordts,

     Verreyt Elisabeth, () Tildonk 04.07.1718 (g. Engelbertus Bischop en Elisabeth Gorts),

     x Tildonk 05.04.1745 (g. Judocus Verijt en Joannes Vanden Bos koster) met Henricus Joostens, () Keerbergen 07.12.1712, fs Guilielmus en Catharina Delaspada, + Tildonk 06.02.1756,

     Verreyt Joannes, () Tildonk 02.01.1722 (g. Joannes Limbosch en Anna Smets),

 

Verreyt Cornelius, () Kampenhout 24.04.1690 (g. Joannes Verreyt en Barbara Winnepenninckx), + Kampenhout 02.05.1746, zijn hert werd doorboord met een geweerschot door een Franse huzaar, x Kampenhout 25.05.1721 (g. Servaes Van Hal en Guilielmus Vander Meiren) met  Anna Van Halle, 2 x Kampenhout 30.04.1724 (g. Pater Pacificatus Capuceyn en Joannes Loevens, bloedverwantschap 3 de graad) met Maria Van Loock,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verreyt Joanna, () Kampenhout 18.06.1721 (g. Henricus Mertens en Joanna Van Hal),

     2. Verreyt Elisabeth, () Kampenhout 12.01.1725 (g. Dionisius Stroobants en Elisabetha Van Loock),

     Verreyt Catharina, () Kampenhout 24.02.1726 (g. Joannes Van Loock en  Catharina Verrijt),

      x Kampenhout 23.02.1762 disp. 3 de gr. (g. Joannes Verrijt en Joannes Eeckeleers) met Guilielmus Eeckeleers,

     Verreyt Elisabetha, () Kampenhout 02.10.1727 (g. Joannes Wauters en Elisabetha Mertens),

     Verreyt Joannes, () Kampenhout 18.11.1729 (g. Joannes Wauters en Petronella Verrijt), x Kampenhout 05.10.1762 (g. Joachim Hemeleers en Petrus Verrijt) met Catharina Hemeleers,

     Verreyt Barbara, () Kampenhout 13.04.1730 (g. Antonius Verboomen en Barbara Van Loock),

     Verreyt Petrus, () Kampenhout 28.09.1732 (g. Petrus Bohets en Catharina Vercammen), x Kampenhout 19.07.1761 (g. Joannes Hoedts en Joannes Verrijt) met Catharina Huyts,

     Verreyt Petronella, () Kampenhout 24.06.1735 (g. Joannes Bohets en Petronella Van Halle),

     Verreyt Jacobus, () Kampenhout 28.06.1737 (g. Joannes Goovaers en Petronella Mertens), x Kampenhout 24.01.1769 (g. Petrus Verreijt en Laurentius Van Hal) met Catharina Van Lievendael,

 

Verreyt Joannes, () Kampenhout 11.04.1692 (g. Joannes Hendrickx en Maria Verrijt),

 

Verreyt Petronella, () Kampenhout 12.08.1697 (g. Henricus Verreyt en Petronella Winnepenninckx), + Kampenhout 04.11.1775, x Kampenhout 15.07.1721 (g. Joannes Verboomen en Guilielmus Vander Meiren) met Antonius Verboomen, () Kampenhout 04.02.1695, fs Jan en Joanna De Wolf, + Kampenhout 27.09.1776,

     Uit dit huwelijk:

     Verboomen Judocus, () Kampenhout 16.04.1732 (g. Judocus Verrijt en Elisabeth Vervoort),

     Verboomen Joannes, () Kampenhout 11.04.1725 (g. Joannes en Elisabeth Verboomen),

     x Hever 05.07.1755 (g. Michael Scits en Petrus Verboomen) met Maria Schits, () Hever 10.04.1733, fa. Michael en Elisabeth Van Rijmenant,

     Verboomen Petrus, () Kampenhout 29.06.1727 (g. Petrus De Wolf en Barbara Verboomen),

     x 1 met Elisabeth Roeckens, ex Elewijt, + Kampenhout 18.10.1764 vv, fa ... en Anna Slootmans,

     x 2 Zemst 03.12.1764 (g. Frans Verbiest en Jan Frans Van Bever koster) met Susanna Verbist, ex Elewijt, + Kamp 30.09.1767,

     Verboomen Guilielmus, () Kampenhout 22.02.1729 (g. Guilielmus Verstraeten en Maria Verboomen),

     Verboomen Cornelius, () Kampenhout 29.05.1731 (g. Cornelius Verrijt en Petronella Verboomen),

     Verboomen Maria, () Kampenhout 14.02.1733 (g. Jacobus Vander Veken en Maria Van Loock),

     Verboomen Elisabeth, () Kampenhout 26.08.1734 (g. Joannes Van Ingelgem en Elisabeth Verboomen), x (niet Kamp, ) met Josephus Gootemans, fii in Boortmeerbeek,  

     Verboomen Catharina, () Kampenhout 30.05.1737 (g. Petrus Sergijsels en Catharina Maes),

     x Berg 22.07.1759 (g. Antonius Verboomen en Servatius Van Hal) met Cornelius de Coster, () Berg 02.02.1733, + Berg 27.01.1811 mv, fs Petrus en Maria Scheers, fii in Berg,

     Verboomen Maria, () Kampenhout 12.03.1739 (g. Engelbertus Rigo en Maria Mertens),

     x Kampenhout 08.01.1763 (g. Antonius Verboomen en Judocus Vercammen) met Jacobus Vercammen,

 

Verreyt Catharina, () Kampenhout 02.02.1701 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Catharina Tael), x Kampenhout 21.11.1722 (g. Cornelius Stroobants en Cornelius Verreyt) met Dionius Stroobants,

     Uit dit huwelijk:

     Stroobants Servatius, () Kampenhout 02.03.1723 (g. Servaes en Petronella Stroobants),

     Stroobants Maria, () Kampenhout 08.12.1724 (g. Cornelius Stroobants en Maria Van Loock),

     Stroobants Petronella, () Kampenhout 18.09.1726 (g. Antonius Verboomen en Petronella Stroobants),

 

Verreyt Antonius, () Kampenhout 08.08.1705 (g. Antonius Verstraeten en Maria De Coster).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom