Voorouderlijst Wijnricx Henrick

1. Patroniem, korte vorm van een Germaanse wini-naam.

2. Zie ook Wein. Zie ook Winrix.

 

Winrix, Winric, Winderickx, Wenderickx, Wendricx

Patroniem van de Germaanse naam wini-rîkja.

In Heist o/d Berg leefde ca. 1600 een Wijnricx-familie. Een deel van de afstammelingen heet nu Wyns/Wijns, een ander deel Wenderickx. Zie ook Wijns.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - Wijnricx Henrick (S + N), priester, ° ca. 1450,

 

Uit dit huwelijk:

 

Wijnricx Jan, XII - XIII - XIV - XV,

 

Wijnricx Peeter,

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - Wijnricx Jan,  ° ca. 1480,

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

WRT1874 fo 361:
- 7 sep 1489: Jan Wijnricx sone wijlen Henrick heeft ontfangen voor hem en voor zijn broers na de dood van joufr Katheryne Wijnricx hun nichte een half boender eusels gelegen onder Werchter achter Willem Brugmans tussen de goeden wijlen Staes Wijnricx aen beijde sijden
- 5 aug 1503: heer Peeter Wijnrickx sone wijlen Henricx priester heeft ontfangen bij doode Jan Wijnricx sijn broeder bij S+D gemaeckt voor de wethouderen van Heyst een half boender eusels tussen de goeden Jan Wijnricx aen beijde sijden
- 19 mei 1528: Bernaert Wijnricx sone wijlen Jans woonende tot Mechelen bij doode des voors wijlen heer Peeter Wijnricx met consente van Henrick Hijnricx zijn broeder heeft ontfangen het voors half eusel.
WRT1874 fo 358:
- Jan Wijnricx sone wijlen Henricx heeft ontfangen naer dode joufr Kathelijne Wijnricx hun nichte een bonder bempt int Wijtbroeck op Tremelo
- 5 aug 1503: Peeter Wijnricx priester sone wijlen Henricx heeft na de dood van Jan Wijnricx sijn broeder ontfangen een bonder bempt int Wijtbroeck bij S+D voor wethouderen van Heyst
- 6 jun 1513: Peeter Wijnricx priester heeft gederft aen Rombout Van Hoeije pasteybacker tot echelen
- 25 jun 1541: Willem Van Hoeije sone wijlen Rombouts heeft ontfangen
- 29 jan 1545: Willem Van Hoije zone wijlen Rombouts heeft gederft aen Jakob Kersavent vleeshouwer tot Mechelen x Kathelijn Zuetens
- 20 feb 1567 st br: Katelijne Kersavent dochter wijlen Jakops en Kathelijne Zuetens heeft ontfangen een boender bempts int Wijtbroeck regt Jan Raymakers, Bernaert Wijns...

 

Uit dit huwelijk:

 

Wijnricx Bernaert, XII - XIII - XIV - XV,

 

Wijnricx Pieter, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Wijnricx Jan. 

 


 

XII - XIII - XIV - XV - Wijnricx Bernaert (S + N), ° ca. 1520, x met (Maria) Verhoft.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

HodB telling 1552:

Hallaer tweeden haertganck
88. de we Wijnrickx hout de helft i bunder lant huert Jan Geens vande selve, item Jan Soeten huert lant, item Hendrik Vanderveken, item den jongen Jan Mesens
117. Lambrechts Wijnricx zyn huys ende hof groot II bunder ende heye
118. Bernard Lambrechts zyn huys ende hof met II en half bunder lants met bosch, noch een half bunder bempt noch een dagwant
de selven Bernaert een stuck lants groot ontrent II bunder hueringe tegen den vorst van Heyst.
KBG1164 fo 85v: 23 feb 1620:
Jan Leliboom x Cathelyn Cleijmans voor vier sesde delen van het stuk land naerbeschreven ende Huijbrecht Janssens als gemachtigt van Lambrechts Wijndricx Bernaertsone ende van Jan Wijndricx Hendrikxsone hebben verkocht aan Hendrik Vermijlen x Elisabeth Van Weesbeke ses dm land met de gronden toebehoorten in den Loozen hoeck bij den Roetaert aldaer.
COO mechelen 7896: 17 okt 1542:
De familie Wijnrickx uit Heist geeft 2 andriesschilden erfelijk aan de kerkfabriek van het begijnhof, de kieste en Leliendael en aan het gasthuis van de h drievuldigheid.
HodB telling 1552:
werft vierde hertganck
168. Pieter Wynricx Janssone zyn huys ende hof metten lande groot XV bunder
176. Jan Wynricx zyne stede metten lande hove groot X bunder
177. de momboirs van de kinderen Henrick Wijnrickx lande groot XI en half bunder onder Heyst gelegen, noch huringe.
 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°312r - dd 04.07.1618:

Jan Wijndrix (hij ondertekende Jan Wijns) zoon van Hendrick Wijndrix, wonend in Heist, leent van Nicolaes Goschalck 200 rijnsgulden ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Wyns Margaretha, XIII - XIV (N6295 + N6359 + S7367 + S8679 + S14049),

 

Wyns Elisabeth, XII - XIII - XIV (S2967 + S3043 + N3305 + N3741 + N5560 + S12685 + S14065).

 

Wynricx Joannes, XI - XII - XIII - XIV (N2086 + S3008 + N6666 + S6798 + S6808 + N7424 + N7464),

 

Wijndrickx - Wijns - Wyns Catharina, XIII (S4707),

 

Wyns Lambertus, XII (S3822 + S6814),

 

Wyns Egidius, x met Barbara Van Nuffel,

     Uit dit huwelijk:

     Wyns Maria, (°) Heist 17.10.1594 (g. Adrianus Martiny en Elisabeth Van Nuffele),

     Wyns Petrus, (°) Heist 09.08.1598 (g. Egidius Van Nuffel en Catharina Wijnricx),

     Wyns Elisabeth, (°) Heist 07.02.1601 (g. Jeronimus Tubacx en Elisabeth Wijns),

     Wyns Jacobus, (°) Heist 01.05.1604 (g. Lambertus Wijns en Catharina Verspecken),

     Wyns Joannes, (°) Heist 13.12.1607 (g. Joannes Lamittens en Margaretha Wijns).

 


Bovenstaand gezinsverband onder voorbehoud.

 

XIII - XIV - Van Oosterwyck Petrus (N6294 + N6358 + S7366 + S8678 + S14048), x met Wyns Margaretha (N6295 + N6359 + S7367 + S8679 + S14049).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Oostenrijck Joannes, XII (S7024),

 

Van Oosterwyck (Jo)Anna XII - XIII (S3683 + S4339),

 

Van Oosterwyck Christianus, x met Adriana Van de Wouwer,

     Uit dit huwelijk:

     Van Oosterwyck Maria, (°) Heist 25.11.1620 (g. Christianus Van de Wouwer en Maria Van de Wouwer),

     Van Oosterwyck Jan, (°) Heist 25.03.1622 (g. Jacobus Wouters en Catharina Docx),

     Van Oosterwyck Dimpna, (°) Heist 14.07.1627 (g. Jasper Kegels en Dimphna Van Doren),

 

Van Oosterwyck Catharina (Maria) XII (N3147 + N3179),

 

Van Oosterwyck Anna, (°) Heist 27.11.1593 (g. Petrus Nouts en Anna Vermolen), x met Dionisius Coppens,

     Uit dit huwelijk:

     Coppens Michael, (°) Heist 08.09.1616 (g. Michael Melis en Barbara Van Nuffel),

     Coppens Adrianus, (°) Heist 12.11.1618 (g. Adrianus Mertens en Magdalena Vermeer),

     Coppens Jan, (°) Heist 27.07.1621 (g. Gasparus Kegels en Joanna Van den Broeck),

     Coppens Elisabeth, (°) Heist 23.07.1623 (g. Egidius Van den Broeck en Christina Lambrechts),

     Coppens Anna, (°) Heist 01.05.1625 (g. Henricus Boets en Anna Lembrechts),

     Coppens Margaretha, (°) Heist 04.11.1626 (g. Egidius Verhagen en Margareta Tilmans),

     Coppens Maria, (°) Heist 16.03.1628 (g. Egidius Wijns en Maria Van den Broeck),

 

Van Oosterwyck Nicolaus, (°) Heist 22.07.1605 (g. Nicolaus Van den Wouwer), x met Adriana Vrancx,

     Uit dit huwelijk:

     Van Oosterwyck Elisabeth, (°) Heist 16.12.1645 (g...),

     Van Oosterwyck Joannes, (°) Heist 20.11.1647 (g. Christianus Van Oosterwyck en Elisabeth Lambrechts),

     Van Oosterwyck Petrus, (°) Heist 07.03.1652 (g. Joannes Vrancx en Joanna Kegels).

 

 

 

XII - XIII - XIV - Mertens Adrianus (S2866 + S3042 + N3304 + N3740 + N5560 + S12684 + S14064), x met Wyns Elisabeth (S2967 + S3043 + N3305 + N3741 + N5561 + S12685 + S14065).

 

Uit dit huwelijk:

 

Martini Anna, (°) Heist 18.11.1593 (g. Adrianus Peeters en Jacoba Van Doorne),

 

Mertens Martinus, XII - XIII (N2780 + S7032),

 

Mertens Adrianus, x met Van Houtfenne Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Adriana, (°) Heist 06.08.1630 (g. Nicolaus Mertens en Elisabeth Van Houtfenne),

     Mertens Catharina, (°) Heist 28.11.1634 (g. Egidius Docx en Catharina Mertens),

 

Mertens Cornelius, (°) Heist 12.02.1597 (g. Joannes Moelemans en Catharina Boonen),

 

Mertens Franciscus, (°) Heist 22.12.1598 (g. Verbruggen Florentius en Catharina Heyns),

 

Mertens Henricus, XI - XIII (N1652 + S6342), (°) Heist 23.04.1602 (g. Henricus Van der Veken en Anna Van der Broeck),

 

Mertens Lucia, (°) Heist 15.12.1603 (g. Cornelius Van Doere en Catharina Gysmans),

 

Mertens Elisabeth, XI (S1433 + S1521),  (°) Heist 08.05.1605 (g. Joannes Deynckens en Maria Van der Vecken),

 

Mertens Anna, (°) Heist 23.01.1607 (g. Wilhelmus Verelst en Joannes Verhaghen),

 

Mertens Catharina, (°) Heist 13.12.1609 (g. Joannes Meesens en Catharina Docx),

 

Mertens Nicolaus XI (N1870), (°) Heist 12.10.1611 (g. Joannes Van Houtvenne en Anna De Corte). 

 

 

 

XI - XII - XIII - XIV - Wynricx Joannes (N2086 + S3008 + N6666 + S6798 + S6808 + N7424 + N7464), ° ca. 1560, x met Anna Van den Broeck (N2087 + S3009 + N6667 + S6799 + S6809 + N7425 + N7465).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wijns Joanna, XI (N1043),

 

Wyns Judocus, XII (S3404 + N3712 + N3732),

 

Wyns Elisabeth, XII (N3333),

 

Wyns Anna, XII (S3399),

 

Wynricx - Wyns Maria, (°) Heist 15.04.1594 (g. Anthonius Vekemans en Catharina Wittocx), x Heist 07.07.1615 (g. Joannes Van den Broeck, Judocus Wyns, Judocus Van den Broeck en Michael Wysmans) met Van den Eynde Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eynde Adriana, (°) Heist 31.03.1616 (g. Egidius Van den Eynde en Magdalena Deynkens),

     Van den Eynde Cornelia, (°) Heist 10.03.1619 (g. Livinus Van den Eynde en Joanna Van den Broeck),

 

Wyns Hubert, (°) Heist 07.11.1598 (g. Laurentius Denckens en Johanna Van den Broeck), x ? 1 met Raets Catharina, x 2 (niet K, Heist, S, ) met Claes Elisabeth Petersdr,

     Uit dit huwelijk:

     1. Wyns Jan (uit overspel), (°) Schriek 26.08.1629 (g. Adam Raets en Elisabeth Wyns),

     2. Weyns Judocus, (°) Keerbergen 28.02.1630 (g. Judocus Weyns en Barbara De Winter),

     Akte met dank aan Christine Savat. 

     KB1167: Fo 195: 10 mei 1662:

     Joos Wijns wijlen Huijbrechtsone uit Heijst als momboir van zijn twee minderjarige broeders mitsgaders van

     Joos Vandenbroeck Anthonissone, in houwelijck hebbende Marie Wijns des voors Joos sustere hebben verkocht

     aan Peeter Claes x Elisabeth Vermijlen twee dagwant land genoempt Peeter Van Dijckenland gelegen inden

     Loosen hoeck weesende leenroerig.

     Wyns Adriaen, (°) Schriek 25.01.1633 (g. Adriaen Dynckens en Catharina Claes),

     Wyns Maria, (°) Schriek 25.08.1634 (g. Peter Claes en Maria Deynckens), x (niet K, S, ) met Van den Broeck Antoon,

     Wyns Anna, (°) Heist 16.10.1643 (g. Jan Holemans en Anna Wyns),

     Wyns Bernardus, (°) Heist 09.07.1645 (g. Levinus Van den Eynde en Cornelia Van den Eynde),

     Wyns Andreas, (°) Heist 11.10.1646 (g. Joannes Wyns en Elisabeth Tilemans),

 

Wynricx Bernardus, X (S1504), (°) Heist 15.08.1600 (g. Van Tongerloo Joannes en Cornelia Van den Broeck).

 

 

 

XIII - Tubacx Henricus XIII (S4706), + Heist 19.01.1623, x Heist 15.02.1600 (g. Petrus Van den Broeck en Joannes Wijndrickx) met Wijndrickx - Wijns - Wyns Catharina (S4707).

 

Uit dit huwelijk:

    

Tubacx Anna, (°) Heist 19.08.1601 (g. Elooy Tubbacx en Anna Van den Broeck),

    

Tubacx Joannes, (°) Heist 28.09.1602 (g. Henricus Vermeulen en Barbara Van Nuffel),

    

Tubacx Petronella, (°) Heist 08.02.1607 (g. Henricus Waest en Catharina De Reyck), x Heist 04.03.1642 (g. Joannes Van Woonsel en Henricus Van Dycke) met Van Woensel Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Woensel Joannes, (°) Heist 04.12.1642 (g. Adrianus Toebecx en Joanna Verbecke),

     Van Woensel Gommarus, (°) Heist 14.02.1644 (g. Gommarus Van Gonsel en Adriana Van Orshaghen),

     x Heist 17.6.1671 (Servatius Van den Eynde, Joannes Wijns, Petrus Van Wonsel en Petrus Van den Eynde), met Agnes Holemans,

     Van Woensel Adriana, (°) Heist 27.05.1646 (g. Joannes Baten en Elisabeth Tubacx),

     Van Woensel Henricus, (°) Heist 17.03.1648 (g. Henricus Vervoert en Petrina Van den Vonder),

    

Tubacx Catharina, x Heist 01.08.1627 (g. Henricus Tubax en Joannes Van den Broeck) met Jan Deijnkens,

     Uit dit huwelijk:

     Deynckens Adrianus, (°) Heist 20.04.1628 (g. Joannes Dillen en Joanna Van den Broeck),

     Deynckens Elisabeth, (°) Heist 22.11.1629 (g. Egidius Tubacx en Adriana Vekemans),

     Deynckens Maria, (°) Heist 17.10.1630 (g. Franciscus Bacx en Maria Deynckens),

     Deynckens Jan, (°) Heist 06.07.1633 (g. Joannes Abts en Anthonia Verhaghen),

     Deynckens Franciscus, (°) Heist 23.09.1635 (g. Franciscus Van Heerle en Adriana Tubacx),

     Deynckens Catharina, (°) Heist 22.11.1637 (g. Henricus Van der Veken en Catharina Tubacx),

     Deynckens Adrianus, (°) Heist 25.08.1640 (g. Joannes Verhaghen en Catharina Laumans),

    

Tubacx Elisabeth, XII (S2353), (°) Heist 29.11.1609 (g. Adrianus Op de Loop en Elisabeth Veroft),

    

Tubacx Joannes/a, (°) Heist 07.06.1612 (g. Joannes Wijns en Joanna Lambrechts),

    

Tubacx Adriana, (°) Heist 07.12.1614 (g. Arnoldus Verhaegen en Maria Deynckens), x Heist 15.01.1637 (g. Franciscus Verlinden ex Herselt en Adriana Tubbax) met Guilielmus Stoop, geen fii te Heist,

    

Tubacx Adrianus, (°) Heist 01.02.1618 (g. Joannes Tubacx en Adriana Van Orshoven), x 1 Heist 23.09.1644 (g. Joannes Janssens en Nicolas Vaes) met Elisabeth De Wit, x 2 Heist 07.11.1648 (g. Hendricus Vervoort ) met Vervoort Adriana, fa Anthonis x Tubacx Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     2. Tubacx Adrianus, (°) Heist 06.09.1650 (g. Peeter Van Dyck en Anna Hooberchs),

     Tubacx Petrus, (°) Heist 17.08.1651 (g. Petrus Paridaens en Maria Vervoort),

     Tubacx Joannes, (°) Heist 28.11.1653 (g. Joannes Diricx en Joanna Van der Veken),

     Tubacx Maria, (°) Heist 04.07.1655 (g. Egidius Tubacx en Florentia Vervoort),

     Tubacx Catharina, (°) Heist 11.10.1657 (g. Cornelius Goevaerts en Catharina Vervoort),

     Tubacx Henricus, (°) Heist 10.08.1659 (g. Joannes Nouts en Catharina Dijntiens),

     Tubacx Elisabeth, (°) Heist 02.03.1662 (g. Joannes Denckens en Elisabeth Verhaeghen),

     Tubacx Catharina, (°) Heist 07.05.1664 (g. Gommarus Van Wunsel en Nuijke Van der Veken),

     Tubacx Joannes, (°) Heist 06.03.1667 (g. Hieronimus Vrancx en Anna Van Dingen).

 

 

 

XII - XIII - Wyns Lambertus (S3822 + S6814), x 1 Heist 04.01.1597 (g...) met Maria Zegers, x 2 (is dit dezelfde vrouw ? - wellicht) met Segers Anna (S3823 + S6815).

 

Leenhof van Riemen (uit Het Hof van Riemen - Karel Lemmens) - Nyelande - 4 dagwant bos:

05.03.1587: Elisabeth Van Houtvenne alias Heyns Jansdochter, we van Lieven Segers (bezetman: broer Hendrik Heyns).

23.06.1625: Haar schoonzoon Lambrecht Wyndricx alias Wyns.

12.01.1631: Zijn zoon Andries Wyndricx alias Wyns.

04.02.1644: Adriaen Lambrechts Hendrikssone (fs Hendrik Lambrechts Adriaenssone x Elisabeth Wyns).

18.04.1662: Zijn weduwe Adriana Mertens (bezetman Adriaen Mertens Niclaessone als momber van de wezen).

Hof van Riemen - Smissenhof en Capelryeland + 80 roeden aan de Ambrosiuslei + 1 dagwant aan de straat naar Orssagen:

05.03.1587: Elisabeth Van Houtvenne alias Heyns Jansdochter, we Lieven Segers (bezetman broer Hendrik Heyns).

23.06.1625: Haar schoonzoon Lambrecht Wyndricx alias Wyns.

12.01.1631: Zijn zoon Andries Wyndricx alias Wyns.

04.02.1644: Adriaen Lambrechts Hendrikssone (fs Hendrik Lambrechts Adriaenssone x Elisabeth Wyns), geërfd van zijn oom materneel Dries Wyns.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Wyns Anna, (°) Heist 08.04.1598 (g. Livinus Zegers en Anna Van den Broeck),

    

Wyns Jan, (°) Heist 15.02.1601 (g. Egidius Veels en Dimpna Kerselaers), 

 

2. Wyns Elisabeth, (°) Heist 20.02.1605 (g. Henricus Tubacx en Elisabeth Van den Broeck), x Heist 28.07.1620 (g. Lambertus Wijns, Joannes Lambrechts, Joannes Robrechts en Henricus Lambrechts) met Lambrechts Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Lambrechts Adrianus, (°) Heist 20.04.1622 (g. Frans Lambrechts en Anna Verbruggen),

     Lambrechts Andreas, (°) Heist 08.08.1625 (g. Andries Wyns en Adriana Van den Broeck),

     Lambrechts Henricus, (°) Heist 03.04.1627 (g. Jan Lambrechts en Anna Lambrechts),

     Lambrechts Catharina, (°) Heist 13.03.1630 (g. Niclaes Lambrechts en Catharina Lambrechts),

 

Wyns Joanna, XI - XII (S1911 + S3407), (°) Heist 19.02.1611 (g. Henricus Breugelmans en Joanna Verbruggen),

 

Wyns Andreas, (°) Heist 02.12.1611 (g. Egidius Van den Broeck en Elisabeth Wijns),

 

Wyns Magdalena, (°) Heist 15.12.1613 (g. Henricus Verstappen en Magdalena Van Houtven), x Heist 29.01.1632 (g. Jaspar Van den Broeck en Joannes Van den Broeck) met Van den Broeck Judocus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, S,

     Van den Broeck Adrianus, (°) Heist 15.01.1634 (g. Livin Segers en Joanna Wynricx),

     Van den Broeck Anna, (°) Heist 04.12.1634 (g. Hendrik Lambrechts en Elisabeth Van den Broeck).

 


 

XI - XIII - Van Calster Joannes (N1042 + S7658), x 1 Heist 28.02.1612 (g. Job Van Calstere, Erasmus Robrechts, Joannes Van Roeye en Grafino Robrechts) met Joanna Wijns (N1043), x 2 Heist 17.11.1626 (g. Joannes Dillen, Anna Clemens, Marcelis Vera en Egidius Van den Broeck) met Jacobs Barbara (S7659), (°) Heist 20.05.1599 (g. Joannes Verhulst en Barbara Vrindts).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Calsteren Catharina, (°) Heist 30.12.1612 (g. Laurentius Vinx en Catharina Wittocx),

 

Van Calsteren Judocus, (°) Heist 30.12.1612 (g. Judocus Van den Broeck en Maria Deynkens),

 

Van Calster Job, (°) Heist 26.08.1615 (g. Joannes Jennis en Elisabeth Wijns), moeder Anna,

 

Van Calsteren Anna, X (N521), (°) Heist 01.06.1621 (g. Adrianus Denckens en Catharina Van den Broeck),

 

Van Calsteren Maria, (°) Heist 03.03.1624 (g. Hubertus Wijns en Joanna Vincx).

 

2. Van Calster Petrus, (°) Heist 31.10.1627 (g. Petrus De Morter en Maria Heus),

 

Van Calstere Job, (°) Heist 31.12.1630 (g. Job Van Calster en Maria Van Calster), moeder Catharina,

 

Van Calster Paulus, (°) Heist 04.07.1631 (g. Paulus Pelgrims en Joanna Jacobs), x Heist 07.08.1667 (g. Cornelius Van Peol, Franciscus Molenberghs, Paulus Van Hoeve en Sebastiaen Van Caelster) met Joanna Van Hoeve, deze x 2 Schriek 18.05.1677 (g. Jan Verbinnen en Peter Van Hove) met Van Caelster Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Caelster Sebastianus, (°) Heist 11.03.1668 (g. Sebastianus Verlinden en Elisabeth Van Rompaey),

     Van Caelster Adrianus, (°) Heist 26.11.1670 (g. Adrianus Van de Loop en Anna Van Calster),

     Van Caelster Anna, (°) Heist 16.09.1672 (g. Gerardus De Groof en Anna Boets),

     Van Caelster Catharina, (°) Heist 24.04.1674 (g. Joannes Vervoort en Catharina Van Hoeve),

     Van Caelster Joanna, (°) Heist 26.06.1676 (g. Rumoldus Swiggers en Joanna Van Caelster),

     2. Van Caelster Joanna Maria, (°) Heist 22.09.1679 (g. Egidius Van Calster en Joanna Verschueren),

     Van Caelster Petronella, (°) Heist 22.10.1681 (g. Petrus Neys en Helena Van der Auwera),

     Van Caelster Catharina, (°) Heist 06.05.1683 (g. Sebastianus Van Caelster en Catharina De Roeck),

     Van Caelster Elisabeth, (°) Heist 23.03.1685 (g. Joannes Volkaers en Elisabeth Vets),

     Van Caelster Joannes, (°) Heist 26.01.1687 (g. Petrus Van der Hoeven en Maria Verschueren),

     Van Caelster Cornelius, (°) Heist 05.02.1690 (g. Cornelius De Winter en Anna Neys),

 

Van Calster Elisabeth, (°) Heist 22.02.1633 (g. Joannes Van den Putte en Elisabeth Baten),

 

Van Calster Johanna, XII (S3829), (°) Heist 18.12.1636 (g. Joannes Van Calster en Joanna Jacobs),

 

Van Calster Petrus, (°) Heist 16.12.1641 (g. Petrus Clemens en Cornelia Jacobs).

 

 

 

XII - Wyns Judocus (S3404 + N3712 + N3732), x Heist 18.11.1614 (g. Van den Broeck Joannes, Joannes Wijns, Joannes Van Roeye en Wilhelmus Hoolaers) met Vincx Ida (Joanna Elisabeth) (S3405 + N3713 + N3733), Heist+, S+,

 

Uit dit huwelijk:

 

Wyns Jan, XI (N1856 + N1866), (°) Heist 24.08.1615 (g. Joannes Van den Broeck en Anna Van de Wouwer),

 

Wyns Petrus, (°) Heist 29.09.1618 (g. Joannes Van den Broeck en Anna Verlaer),

 

Wyns Anna, (°) Heist 26.09.1621 (g. Joannes Denckens en Joanna Van den Broeck), x Heist 28.04.1644 (g. Barbara Vrancx en Judocus Van Calster met Vrancx Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Vrancx Joanna, (°) Heist 28.05.1645 (g. Jan Wyns en Maria Lambrechts),

     Francx Elisabeth, (°) Heist 09.12.1646 (g. Cornelius Francx en Elisabeth Wens),

     Vrancx Rumoldus, (°) Heist 22.02.1649 (g. Michael De Ceuster en Catharina Lambrechts),

     Vrancx Catharina, (°) Heist 21.05.1651 (g. Cornelius Vrancx en Cornelia Van den Eynde),

     Francx Rumoldus, (°) Heist 18.11.1653 (g. Hendricus Marttens n. De Rijck Waltherus en Anna Van Rompa n. Maria Vercalster),

     Francx Judocus, (°) Heist 18.11.1653 (g. Judocus Wens en Barbara Geens),

     Vrancx Joannes, (°) Heist 09.07.1656 (g. Joannes Van Deuren en Elisabeth Claes),

     Francx Maria, (°) Heist 26.01.1659 (g. Walterus De Rijck en Maria Francx),

     Vrancx Barbara, (°) Heist 06.12.1662 (g. Joos Wijns en Barbara Vrancx),

 

Wyns Bernardus, (°) Heist 04.03.1625 (g. Hubertus Wijns en Anna Verlinden),

 

Wyns Judocus XI (S1702), (°) (niet S, P, Beer, Bet, Heist, I, Ber, L, Wez),

 

Wyns Magdalena, (°) Heist ...06.1628 (g. Joannes Abts en Magdalena Walschaerts),

 

Wyns Maria, (°) Heist ...06.1628 (g. Cornelius Van de Velde en Maria Bluys), x (niet Heist, S, ) met Judocus Van den Broeck,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Adriana, (°) Heist 22.08.1655 (g. Jan Wyns en Anna Van Boeckel),

     Van den Broeck Joannes, (°) Heist 18.02.1658 (g. Jan Lambrechts en Anna Van den Broeck),

     Van den Broeck Adrianus, (°) Heist 13.10.1660 (g. Egidius Tubbacx en Elisabeth Verhaegen),

     Van den Broeck Catharina, (°) Heist 04.01.1664 (g. Dionysius Van Herck en Maria Lambrechts),

     Van den Broeck Joanna Maria, (°) Heist 14.05.1666 (g. Jan Verhagen en Maria Gommaers),

     Van den Broeck Elisabeth, (°) Heist 09.01.1669 (g. Andreas Verbruggen en Elisabeth Veroft),

     Van den Broeck Petrus, (°) Heist 11.02.1672 (g. Jan Van den Broeck en Anna Verbist),

     Van den Broeck Judocus, (°) Heist 18.10.1674 (g. Judocus Wyns en Anna Wyns),

 

Wyns Andreas, (°) Heist 02.12.1629 (g. Bernardus Wijns en Maria Deynkens), x (niet Heist, S, ) met (Maria) Catharina Van den Broeck,

Uit dit huwelijk:

     Wyns Bernardus, (°) Heist 14.10.1668 (g. Judocus Wijns en Maria Van den Broeck),

     Wyns Judocus, (°) Heist 15.04.1670 (g. Judocus Van den Broeck en Joanna Van den Broeck),

     Wyns Guilielmus, (°) Heist 22.08.1672 (g. Guilielmus Vermeulen en Joanna Van Dijck),

     Wyns Maria, (°) Heist 06.11.1674 (g. Jan Wijns en Maria Gommers),

     Wyns Joannes Anthonius, (°) Heist 18.01.1677 (g. Joannes Verhaeghen en Catharina Van den Broeck),

 

Wyns Elisabeth, (°) Heist 23.04.1632 (g. Petrus Lambrechts en Elisabeth Van den Broeck),

 

Wyns Catharina, (°) Heist 06.11.1634 (g. Franciscus Van Heerle en Catharina De Cuyper).

 

 

 

XII - Vercalsteren Sebastiaen (N3332), S+, x 1 Heist 23.11.1621 (g. Judocus Wijns, Arnoldus Van Gestel, Petrus Nouts en Joannes Dillen) met Wyns Elisabeth (N3333), x 2 (niet S, Heist, ) met Van Bael Elisabeth.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vercalsteren Sebastiaen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vercalsteren Adriana, XI (N1651), (°) Schriek 24.08.1622 (g. Adriaen Vercalsteren en Joanna Vincx),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 05.05.1624 (g. Jan Vercalsteren en Maria Verhoft),

 

Vercalsteren Hubert, (°) Schriek 24.12.1626 (g. Hubert Wyns en Maria Deynckens), x Schriek 19.02.1651 (g. Jan Thys en Jan Van Vlasselaer) met Van den Bossche Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Adriaen, (°) Schriek 15.07.1651 (g. Hubert Wyns en Anna Huyghe),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 25.03.1655 (g. Jan Liekens en Maria Vercalsteren),

     Vercalsteren Judocus, (°) Schriek 05.05.1658 (g. Jan Wyns en Adriana Vercalsteren),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 15.12.1661 (g. Jan Van Vlasselaer en Anna Du Puis),

     Vercalsteren Winand, (°) Schriek 29.09.1665 (g. Winand Verlinden en Joanna De Winter),

     Vercalsteren Arnold, (°) Schriek 22.04.1668 (g. Arnold Somers en Elisabeth Vercalsteren),

     Vercalsteren Peter, (°) Schriek 21.09.1670 (g. Peter Vercalsteren en Catharina Van den Broeck),

     Vercalsteren Sebastiaen, (°) Schriek 25.01.1674 (g. Adriaen Goris en Anna Vaes),

 

Vercalsteren Judocus, (°) Schriek 02.08.1629 (g. Judocus Wyns en Judoca Geens),

 

2. Van Calster Maria, (°) Heist 10.09.1631 (g. Job Van Calster en Maria Van Calster),

 

Van Calster Paulus, (°) Heist 16.01.1638 (g. Paulus Pelgrims en Adriana Holemans).

 

 

 

XII - Deynkens Adrianus (S3398), x Heist 03.05.1617 (g. Deynkens Laurent (vader) en Joannes Wyns (vader)) met Wyns Anna (S3399).

    

Uit dit huwelijk

    

Deynkens Maria, XI (S1699), (°) Heist 21.09.1618 (g. Joannes Denckens en Maria Alen),

    

Deynkens Joanna, (°) Heist 27.06.1621 (g. Henricus Van der Veken en Joanna Vincx),

    

Deynkens Joanna, (°) Heist 08.04.1623 (g. Joannes Van den Broeck en Maria Tubacx),

    

Deynkens Joannes, (°) Heist 05.02.1626 (g. Judocus Wyns en Elisabeth Wijns).

 

 

 

X - Wynricx Bernardus (S1504), (°) Heist 15.08.1600 (g. Van Tongerloo Joannes en Cornelia Van den Broeck), x Heist 01.05.1635 (g. Petrus Wijnricx en Michael Abts) met Van Calster Maria (S1505), (°) Heist 08.02.1613 (g. Joannes Van den Broeck en Maria Van den Broeck).

    

Uit dit huwelijk:

    

Wynricx Johanna, (°) Heist 26.12.1635 (g. Henricus Wynricx en Maria Veroft),

 

Wyns Joannes, (°) Lier 18.07.1638 (g. Jan Bastyns en Barbara Wyns),

    

Wynricx Joannes, IX (S752), (°) Heist 03.11.1639 (g. Egidius Verhagen en Maria Boets),

    

Wynricx Anna, (°) Heist 04.05.1642 (g. Gaspar Geens en Anna Van den Broeck),

    

Wynricx Petrus, (°) Heist 23.01.1645 (g. Petrus Van Calster en Adriana Van Calster),

    

Wynricx Francisca, (°) Heist 15.02.1648 (g. Franciscus Geens en Adriana Wens),

    

Wynricx Hendricus, (°) Heist 21.03.1652 (g. Hendericus Geens en Anna Van Herck n. Catharina Tubax), x Heist 24.06.1673 (g. Egidius Van Dijck, Adriaen De Becker, Joannes Wijnricx en Rumoldus Verduijckt) met Meertens Joanna, geen fii te Heist,

    

Wynricx Petrus, (°) Heist 13.02.1655 (g. Petrus De Mutter en Anna Wijns).

 

 

 

XI - XII - Van den Broeck Joannes (S1910 + S3406), (°) Heist 24.09.1611 (g. Jan Van den Broeck en Joanna Kerselaers), x Heist 22.01.1630 (g. Jaspar Van den Broeck en Franciscus Van Roeye) met Joanna (Anna) Wyns (S1911 + S3407), (°) Heist 19.02.1611 (g. Henricus Breugelmans en Joanna Verbruggen).

    

Uit dit huwelijk:

    

Van den Broeck Adriana, (°) Heist 07.04.1631 (g. Judocus Van den Broeck en Maria Veroft),

    

Van den Broeck Gisbertus, notaris, (°) Heist 27.01.1633 (g. Gisbertus Van den Broeck en Catharina Van den Broeck),

x Heist 18.06.1654 (g. Adrianus Verschueren, Lancelot Robrechts, Franciscus Robrechts en Hendricus Vervranghen) met Robrechts Anna Adriana, x Heist 22.11.1685 (g. Joannes Steurms en Gerardus Neijs) met Jennes Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Elisabeth Catharina, (°) Heist 06.08.1656 (g. Joannes Van den Broeck en Elisabeth Van den Broeck),

     Van den Broeck Joannes Franciscus, (°) Heist 06.12.1658 (g. Adriaen Van den Broeck n. Jan Vervrangen en Adriana Van den Broeck),

     Van den Broeck Florentia Sophia, (°) Heist 25.03.1660 (g. Andreas Schellincx en Florentia Nouts),

     Van den Broeck Catharina Theresia, (°) Heist 22.10.1662 (g. Adriaen Van den Broeck en Catharina Wyns (begijntje) n. Maria Verbrugghen),

     Van den Broeck Joanna Francisca, (°) Heist 19.01.1665 (g. Jan Verhagen en Joanna Lambrechts),

     Van den Broeck Maria Petronella, (°) Heist 02.01.1667 (g. Ds Petrus De Moor en Maria Ceulemans),

     Van den Broeck Gisbertus Joannes, (°) Heist 30.06.1670 (g. Adriaen Van den Broeck en Joanna Prims),

     Van den Broeck Jacoba, (°) Heist 02.03.1679 (g. Lancelot Jan Robrechts en Jacoba Arnouts),

     2. Van den Broeck Adrianus, (°) Heist 21.03.1686 (g. Geeraert Nijs en Anna Van den Broeck),

     Van den Broeck Elisabeth, (°) Heist 27.10.1687 (g. Jan Storms en Elisabeth Caenen),

     Van den Broeck Maria, (°) Heist 20.011.1689 (g. Adrianus Vrancx en Maria Pluys),

    

Van den Broeck Maria, XI (S1703), (°) Heist 16.08.1635 (g. Peter Wyns en Anna Clemens),

    

Van den Broeck Jan, (°) Heist ...03.1638 (g. Petrus Segers en Anthonia Verhaeghen), x Heist 15.10.1658 (g. Joannes Van den Broeck, Nicolaus Heylen en Franciscus Meulenberc) met Anna Van Bouckel (Bocquel - Bouquel),

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Andreas, (°) Heist 21.02.1660 (g. Adriaen Van den Broeck n. Andreas Schellincx en Anna Van den Broeck),

     Van den Broeck Judocus, (°) Heist 29.12.1661 (g. Peter Van Calster en Maria Van den Broeck),

     Van den Broeck Joannes, (°) Heist 28.04.1664 (g. Joannes  Verhaegen en Elisabeth Verhoeft), x Heist 04.05.1684 (g. David Van Rompeau en Joannes Pluijs) met Joanna Van Rompaey,

               Uit dit huwelijk:

               Van den Broeck Petrus, (°) Heist 16.11.1684 (g. Peter Loyens en Anna Vermeulen),

               Van den Broeck Magdalena, (°) Heist 08.11.1685 (g. David Van Rompaey en Magdalena Wittocx),

               Van den Broeck Anna, (°) Heist 24.12.1687 (g. Petrus De Ryck en Anna Van Dessel),

               Van den Broeck Maria, (°) Heist 04.04.1690 (g. Georgius Vincx en Maria Lambrechts),

               Van den Broeck Joannes, (°) Heist 25.12.1691 (g. Joannes Weyns en Joanna Van den Broeck),

               Van den Broeck Petrus, (°) Heist 13.11.1695 (g. Peter Van Dessel en Anna Boets),

     Van den Broeck Maria, (°) Heist 05.12.1666 (g. Jan Neys en Maria Gommaers),

     Van den Broeck Gisbertus, (°) Heist 04.01.1670 (g. Mr Gisbertus Van den Broeck en Anna Holemans),

    

Van den Broeck Adrianus, (°) Heist 12.01.1641 (g. Michiel Abts en Maria Verhagen), x Heist 30.09.1659 (g. Joannes Van den Broeck en Franciscus Verhoft) met Elisabeth Verhoft,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Gisbertus, (°) Heist 12.09.1660 (g. Mr Gisbertus Van den Broeck en Joanna Van den Broeck),

     Van den Broeck Anna, (°) Heist 21.01.1663 (g. Niclaes Bruynseels en Maria Segers),

     Van den Broeck Joanna, (°) Heist 07.01.1665 (g. Frans Weyns en Digna Jennes),

     Van den Broeck Maria, (°) Heist 11.03.1668 (g. Joannes Oostens en Maria Kerselaers),

     Van den Broeck Petrus, (°) Heist 28.07.1670 (g. Michiel n. Judocus Heyns en Maria Weyns),

     Van den Broeck Adriana, (°) Heist 12.01.1673 (g. Lambertus Abts en Adriana Van den Broeck),

     Van den Broeck Catharina Theresia, (°) Heist 19.01.1675 (g. Jan Verhagen en Maria Van den Broeck),

   

Van den Broeck Catharina, (°) Heist 28.02.1644 (g. Judocus Van den Broeck en Catharina Boecx),

    

Van den Broeck Anna, (°) Heist 13.10.1647 (g. Jan Weyns en Anna Van den Broeck),

    

Van den Broeck Elisabeth, (°) Heist 10.12.1649 (g. Adriaen Geens en Catharina Laumans),

    

Van den Broeck Joanna, X (S955), (°) Heist 18.08.1655 (g. Joannes Van den Broeck en Joanna Van de Goor).

 


 

XI - Wyns Jan (N1856 + N1866), (°) Heist 24.08.1615 (g. Joannes Van den Broeck en Anna Van de Wouwer), x Heist 07.08.1639 (g. Cornelius Van Rompaey, Joannes Van Rompaey, Judocus Wyns en Florentius Verbruggen) met Van Rompa Anna (N1857 + N1867), (°) Heist 29.03.1620 (g. Egidius Van Rompaey en Margaretha Van Houtven). Zij x 2 Heist 07.08.1657 (g. Gaspar Geens en Petrus Janssens) met Van den Broeck Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wyns Jhoannes, (°) Heist 16.05.1640 (g. Joannes Bosmans en Elisabeth Van Rompay);

 

Wyns Judocus, (°) Heist 31.03.1642  (g. Gubertus Wijns en Margaretha Van Rompay), x Schriek 09.06.1699 (g. André Wijns, Jan Van den Broeck en Jacob Provinciael) met Provinciael Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Wijns Joanna, (°) Schriek 31.08.1700 (g. Andre Wijns en Joanna Provinciael),

     Wijns Jacob, (°) Schriek 26.09.1702 (g. Jacob Provinciael en Joanna Wijns),

     Wijns Jan, (°) Schriek 11.03.1704 (g. Domien Provinciael en Clara Vervloet),

     Wijns Peter, (°) Schriek 10.07.1705 (g. Jan Van den Broeck en Judoca Provinciael n. Adriana Wijns),

 

Wyns Petrus, X (N928), (°) Heist 14.11.1644 (g. Petrus Vrancx en Elisabeth Van Rompaey),

 

Wyns Joanna, X (N933), (°) Heist 14.09.1647 (g. Cornelius Van Rompa en Maria Lambrechts),

 

Wyns Adriana, (°) Heist 21.03.1650 (g. Michael Mertens en Adriana Wyndrickx), x Heist 06.02.1674 disp. 3 de gr. (g. Jaspar Heus, Egidius Loyens, Adrianus Pluijs, Adriaen Neijs en Andreas Verbrugghen) met Pluijs Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Pluys Catharina, (°) Heist 12.04.1674 (g. Michael Hens en Catharina Lambreghts),

     Pluys Joannes, (°) Heist 22.11.1675 (g. Jan Van Rompa en Anna Vermeulen),

     Pluys Jaspar, (°) Heist 04.03.1678 (g. Jaspar Heus en Joanna Wijns),

     Pluys Petrus, (°) Heist 12.12.1679 (g. Petrus De Cuijper en Elisabeth Vrancx),

     Pluys Henricus, (°) Heist 19.02.1682 (g. Henricus Nouts en Joanna Van Rompae),

     Pluys Adrianus, (°) Heist 03.07.1684 (g. Adrianus Pluys en Joanna Wijns),

     Pluys Andreas, (°) Heist 01.12.1686 (g. Joannes Van Caelster en Maria Pluys), deze mogelijk x Beerzel 21.05.1716 (g. Op de Beeck Jacobus en Serneels Adrianus)

     met Serneels Petronilla, (°) Beerzel 20.11.1682 (g. Zegers Petrus en T'Zerneels Catharina), meer info bij Serneels,

     Pluys Cornelius, (°) Heist 08.05.1689 (g. Joannes De Cuyper en Cornelia Van der Deyck),

     Pluys Livinus, (°) Heist 06.07.1692 (g. Livinus Weijns en Cornelia Van Dyck n. Catharina Weijns),

     Pluys Maria, (°) Heist 20.10.1694 (g. Adrianus Weyns en Maria Franc), 

 

Wyns Catharina, (°) Heist 01.05.1654 (g. Adrianus Lambrechts en Catharina Wijns), x Heist 31.01.1671 (g. Franciscus Neijs, Petrus Gebuers, Adriaen Van den Broeck en Petrus Wijns) met Neijs Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Neys Anna Maria, (°) Heist 03.07.1678 (g. Joannes Van Rompa en Joanna Verbiest),

     Neys Livinus, (°) Heist 02.02.1690 (g. Adrianus Wyns en Adriana Wyns n. Barbara Vrancx),

     Neys Joanna, (°) Heist 20.07.1691 (g. Joannes De Cuoper en Joanna Van den Broeck),

     Neys Andreas, (°) Heist 20.07.1691 (g. Petrus Gommers en Anna Weijns),

 

2. Van den Broeck Cornelius, (°) Heist 11.10.1658 (g. Jan De Cleyn en Catharina Van den Broeck),

 

Van den Broeck Joannes, (°) Heist 02.02.1662 (g. Peter Van den Broeck en Maria Van den Eynde), x Heist 04.05.1684 (g. David Van Rompeau en Joannes Pluijs) met Van Rompaey Joanna,

         Uit dit huwelijk:

         Van den Broeck Petrus, (°) Heist 16.11.1684 (g. Peter Loyens en Anna Vermeulen),

         Van den Broeck Magdalena, (°) Heist 08.11.1685 (g. David Van Rompaey en Magdalena Wittocx),

         Van den Broeck Anna, (°) Heist 24.12.1687 (g. Petrus De Ryck en Anna Van Dessel),

         Van den Broeck Maria, (°) Heist 04.04.1690 (g. Georgius Vincx en Maria Lambrechts),

         Van den Broeck Joannes, (°) Heist 25.12.1691 (g. Joannes Weyns en Joanna Van den Broeck),

         Van den Broeck Petrus, (°) Heist 13.11.1695 (g. Peter Van Dessel en Anna Boets).

 

 

 

XI - Wyns Judocus (S1702), (°) (niet S, P, Beer, Bet, Heist, I, Ber, L, Wez), x (niet Heist, S, ) met Maria Van den Broeck (S1703), (°) Heist 16.08.1635 (g. Peter Wyns en Anna Clemens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Weens Adriana, (°) Heist 24.08.1654 (g. Adrianus Joostens en Cornelia Van den Eynde),

 

Wens Andreas, (°) Heist 27.05.1657 (g. Andreas Wens en Anna Wens),

 

Wens Anna Maria, (°) Heist 28.06.1658 (g. Joannes Wens en Anna Robrechts),

 

Wens Joanna, X (S851), (°) Heist 29.09.1659 (g. Joannes Diricx en Joanna Bruijnseels),

 

Wyns Anna, (°) Heist 05.02.1663 (g. Livinus Van den Eynde en Anna Hoelemans),

 

Wyns Andreas Judocus, (°) Heist 06.04.1666 (g. Judocus Van den Broeck en Elisabeth Verhaegen), x 2 Schriek 08.02.1695 (g. Judocus Wyns en Peter Van Hove) met Provinciael Judoca, zij x 1 Schriek 09.09.1692 (g. Jan Van den Broeck en Rodolf Van Ertborn) met Scherens Peter. Hij x 2 Schriek 26.10.1707 (g. Jan Claes en Fernand Van Hove) met Vervloet Clara met disp.,

     Uit dit huwelijk:

     1. Scherens Hubert, (°) Schriek 03.06.1693 (g. Hubert Rijmenams en Catharina Hoylaerts),

     Scherens Jan, (°) Schriek 21.11.1694 (g. Jan Van Hove en Catharina Provinciael),

     2. Wyns Judocus, (°) Schriek 02.03.1697 (g. Judocus Wyns en Joanna Provinciael),

     Wyns Elisabeth, (°) Schriek 03.12.1698 (g. Antoon Van den Broeck en Elisabeth Van de Plas),

     Wyns Joanna, (°) Schriek 15.01.1701 (g. Bernard Provinciael en Joanna Van de Sande),

     Wyns Jan, (°) Schriek 11.10.1703 (g. Peter Van den Broeck en Joanna Wauters),

     3. Wyns Peter, (°) Schriek 24.09.1708 (g. Jan De Hondt en Elisabeth Claes),

     Wyns Ferdinand, (°) Schriek 04.10.1711 (g. Ferdinand Van Hove en Gommara Van der Auwera),

     Wyns Maria, (°) Schriek 08.03.1714 (g. Corneel Boutmans en Maria Vervloet),

     Wyns Anna Margaretha, (°) Schriek 12.08.1716 (g. Jan Scherens en Margaretha Van Rompaey),

     Wyns Judocus, (°) Heist 19.10.1718 (g. Judocus Wyns en Joanna Francisca Van den Broeck),

     Wyns Adriaen, (°) Heist 14.11.1721 (g. Adriaen Van den Broeck en Maria Eggers),

     Wyns Andre, (°) Heist 22.06.1726 (g. Andre Wyns en Elisabeth Wyns loco Maria Wouters),

 

Wyns Joannes Franciscus, (°) Heist 10.12.1669 (g. Jan Verhaeghen en Dijmphna Jennes), x Schriek 15.07.1698 (g. Judocus Wyns en Peter Van Hove) met Van Hove Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Wyns Jan, (°) Schriek 28.05.1699 (g. Jan Van Hove en Maria Strommens),

     Wyns Peter, (°) Schriek 11.02.1701 (g. Peter Van Hove en Elisabeth Storms),

     Wyns Maria, (°) Schriek 17.01.1703 (g. Jan Van den Broeck en Maria Scherens),

     Wyns Anna, (°) Schriek 28.09.1705 (g. Peter Van Hove en Anna Storms),

     Wyns Judocus, (°) Schriek 29.01.1708 (g. Judocus Wyns en Judoca Provinciael),

 

Wyns Judocus, (°) Heist 21.02.1673 (g. Jan Gijselincx en Joanna Van den Broeck), x 1 Schriek 09.06.1699 (g. André Wijns, Jan Van den Broeck en Jacob Provinciael) met Provinciael Catharina, + Schriek 23.07.1707,

     Uit dit huwelijk:

     Wijns Joanna, (°) Schriek 31.08.1700 (g. Andre Wijns en Joanna Provinciael),

     Wijns Jacob, (°) Schriek 26.09.1702 (g. Jacob Provinciael en Joanna Wijns),

     Wijns Jan, (°) Schriek 11.03.1704 (g. Domien Provinciael en Clara Vervloet),

     Wijns Peter, (°) Schriek 10.07.1705 (g. Jan Van den Broeck en Judoca Provinciael n. Adriana Wijns),

 

 

 

X - Jan Weyns (Wynrickx) (S752), (°) Heist 03.11.1639 (g. Egidius Verhagen Maria Boets), x Heist 07.10.1664 (g. Bernardus Weyns en Petrus Segers) met Maria Seghers (S753), (°) Heist 31.01.1640 (g. Joannes Heyns en Joanna Van de Vonder).

 

Not. Swiggers 14.05.1702:

Attestatie vanwege Jan Wijnricx 62 j. oud, H. Geestmeester van Heist en Jacob Lambrechts 77 j. oud ten verzoeke van E.H. Truyts betreffende de ruzie over de open plaats tussen de pastorij en het huis van de kinderen van Michiel Janssens x Catlijn Van den Broeck waar vroeger speelman Jan in woonde en daarna chirurgijn Hendrik Vervrangen.

Akte met dank aan Christine Savat. 

LM54 11/05/1682:

Schriek Fo 109 voor notaris J. Gelaude Waterleet

- Antoon Storms Antonissone (x Barbara Wouters)

- Cornelis De Meijer momboir van Maria Storms (dochter van vs Antoon)

- Jan Storms Janssone (1676 x Elisabeth Van Gorp)

- Peter Storms Janssone (x Catharina Van Geel)

- Jan Liekens Janssone daer moeder af was Anna Storms Antonisdochter (dochter van Antonis x Helwigis Serneels)

- Antoon Claes m+m Cathelijn Storms Antonisdochter (id)

- Peter Wouters m+m Margareta Storms Antonisdochter (id)

met andere consoorten verkopen aan Jan Wendericks Bernaertsone een half bunder land te Schriek en Grootlo leengoet, een half bunder St Truyenbosch te Bael-Aerschot, de helft van drij dagwant bos in de Haesebergen, de helft van 2 dagwant hey, een half dagwant beemt int Betegomsbroek op hen verstorven bij dood van Jan Storms den ouden (x Maria Vercalsteren), zoon van Egidius Storms, voor 180 gl ten huyse van Jan Storms (Willemsone) te Booischot in de Croon.


Uit dit huwelijk:

 

Wyns Petrus, (°) Heist 04.04.1665 (g. Joannes Seghers en Francisca Wijns), x Heist 20.04.1695 (g. Egidius Deijns en Franciscus De Schutter) met Van Oosthoeven Maria, geen fii te Heist,

 

Elisabeth Wendericx, (°) Heist 15.12.1667 (g. Petrus Wittockx en Elisabeth Lambrechts).
 

Adriaan Wendericx, (°) Heist 07.03.1669 (g. Seghers Adriaan en Elisabeth Verhaegen).
 

Anna Wendericx, (°) Heist 13.08.1670 (g. Frans Seghers en Anna Wijnricx), x Heist 11.11.1692 disp. 3 de gr. (g. Joannes Van Herck en Petrus Seghers) met Van Herck Nicolaus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Herck Joannes, (°) Heist 05.02.1693 (g. Petrus Seghers en Maria Geens),

     Van Herck Andreas Ambrosius, (°) Heist 16.03.1694 (g. Andreas Van Herck en Maria Wynricx),

     Van Herck Anna Maria, (°) Heist 12.04.1695 (g. Henricus Nauts en Anna Vermeulen),

     Van Herck Petrus, (°) Heist 31.01.1697 (g. Petrus Nouts en Maria Segers),

     Van Herck Lambertus, (°) Heist 27.10.1699 (g. Lambertus Wijnricx en Catharina Nauts),

     Van Herck Maria Cornelia, (°) Heist 17.08.1701 (g. Joannes Wyndricx en Catharina Heilen),

     Van Herck Adriana, (°) Heist 07.01.1703 (g. Andreas Van Herck n. Petrus Wendricx en Adriana Hens),

     Van Herck Adrianus Franciscus, (°) Heist 18.01.1705 (g. Adrianus Wijndrickx en Joanna Catharina Torfs),

 

Wyns Lambertus, (°) Heist 25.10.1671 (g. Lambrecht Apts en Adriana Wijndricx), x Heist 20.10.1703 (g. Henricus Teurfs en Joannes Wijnricx) met Joanna Catharina Teurfs,

     Uit dit huwelijk:

     Wynricx Joanna Maria, (°) Heist 09.03.1704 (g. Bernardus Wynricx n. Joannes Wynricx en Catharina Nauts),
 

Joannes Wendericx, IX (S376), (°) Heist 09.03.1673 (g. Henrick Wijnricx en Seghers Anna),

 

Wyns Maria, (°) Heist 13.10.1676 (g. Petrus Segers en Bartholomeus Seghers),

 

Wyns Andreas, (°) Heist 03.05.1678 (g. Andreas Verbruggen n. Egidius Van Caelster en Maria Kerselaers),

 

Wyns - Wijndrickx Bernardus, (°) Heist 12.08.1681 (g. Marcus Scherens en Elisabeth Vets), x Heist 17.03.1706 (g. Martinus Mantaan en Paulus Van Droogenbroeck) met Teurfs Maria, 

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist,

     Wijndrickx Joanna Catharina, (°) Heist 12.07.1706 (g. Joannes Wendrickx en Catharina Nuyts),

     Wijndrickx Henricus Hubertus, (°) Heist 04.11.1710 (g. Henricus Teurfs en Anna Maria Vrancx),

     Wijndrickx Joanna, (°) Heist 10.03.1720 (g. Dnus Paulus Josephus Jocquet en Joanna Van den Eijnde),

 


 

X - Wyns Petrus (N928) (°) Heist 14.11.1644 (g. Petrus Vrancx en Elisabeth Van Rompaey), x (niet Heist, I, Wiek, Bev, Nijl, WMB, Huls, S, Ber, Beer, P, Bet, R, K, ) met Vermeulen Anna (N929), (°) Heist 26.04.1648 (g. Peeter Van Dyck en Anna Boots).

 

Uit dit huwelijk:

 

Wens Adrianus, IX (N464), (°) Heist 11.12.1668 (g. Anthonius Van Roey en Maria Van den Broeck),

 

Wyns Joannes, (°) Heist 19.06.1670 (g. Cornelius Van Rompa en Joanna Wijns), x Heist 20.11.1704 (g. Livinus Wijns en Adrianus Claes) met Deckers Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, I, S, Bev, Huls, Wiek,

     Wijns Anna Francisca, (°) Heist 28.10.1704 (g. Livinus Wijns en Anna Van Woonsel),

     Wijns Petrus, (°) Heist 13.03.1708 (g. Petrus Van Calster en Elisabeth Brants),

 

Wyns Livinus, (°) Heist 29.04.1672 (g. Livinus Van den Eynde en Margaretha Vervoort), x Heist 08.10.1697 (g. Joannes Geens en Petrus Wijns) met Frans Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Wijns Joanna, (°) Heist 16.02.1698 (g. Joannes Geens en Joanna Van Rompaey),

     Wijns Maria Cornelia, (°) Heist 20.12.1699 (g. Petrus Weyns en Cornelia Van Deyck),

     Wijns Maria, (°) Heist 29.12.1701 (g. Petrus Frans en Anna Torfs),

     Wijns Catharina Theresia, (°) Heist 07.02.1704 (g. Petrus Wens n. Joannes Wens en Anna Maria Nijs),

     Wijns Elisabeth, (°) Heist 20.12.1706 (g. Joannes Vrancx en Anna Gommers),

     Wijns Catharina Barbara, (°) Heist 04.10.1709 (g. Adrianus Wijns en Joanna Catharina Teurfs),

     Wijns Petrus Josephus, (°) Heist 04.03.1712 (g. Petrus Nijs en Cornelia Van Dijck),

     Wijns Joannes, (°) Heist 09.12.1714 (g. Joannes Pluys en Catharina Frans),

 

Wyns Petrus, (°) Heist 10.08.1674 (g. Andreas Verhaeghen n. Jan Van den Broeck en Catharina Wyns n. Maria Vrancx),

 

Wyns Anna, (°) Heist 19.01.1677 (g. Petrus De Cuijper en Joanna Boets).

 

 

 

X - De Cuyper (Cuijpers) Petrus (N932), (°) Heist 03.07.1639 (g. Petrus Van den Broeck en Maria Van den Broeck), x Heist 15.02.1665 (g. Livinus Van den Eynde en Andreas Coremans) met Joanna Wyns (N933), (°) Heist 14.09.1647 (g. Cornelius Van Rompa en Maria Lambrechts).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Cuyper Anna, (°) Heist 06.12.1665 (g. Joannes Van den Broeck en Anna Weijns), x Heist 27.04.1687 (g. Petrus Baten en Adrianus Van den Broeck) met Van den Broeck Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Catharina, (°) Heist 10.01.1688 (g. Adriaen Van den Broeck en Catharina Van Dyck),

     Van den Broeck Petrus, (°) Heist 26.12.1689 (g. Petrus De Cuyper en Maria Van den Broeck),

     Van den Broeck Anna, (°) Heist 03.12.1691 (g. Petrus Gommers en Anna Pelgrims),

     Van den Broeck Maria, (°) Heist 17.11.1694 (g. Jan De Cuyper en Anna Lambrechts),

     Van den Broeck Joanna, (°) Heist 17.11.1694 (g. Hendrik Van den Broeck en Petronella Docx),

     Van den Broeck Adriana, (°) Heist 02.03.1697 (g. Adriaen Van den Broeck en Catharina De Cuyper),

     Van den Broeck Elisabeth, (°) Heist 18.10.1699 (g. Peter Van den Broeck en Elisabeth Vervrangen),

     Van den Broeck Joannes, (°) Heist 20.02.1702 (g. Joannes Gouvaerts en Anna Maria Nijs),

     Van den Broeck Cornelia, (°) Heist 15.10.1704 (g. Cornelius Cuypers en Catharina Lambrechts),

     Van den Broeck Gijsbertus, (°) Heist 13.03.1707 (g. Egidius Van den Broeck en Catharina Vaes),

     Van den Broeck Adrianus, (°) Heist 26.03.1711 (g. Petrus Van den Broeck en Joanna Denckens),

     Van den Broeck Gaspar, (°) Heist 05.12.1711 (g. Gaspar Heus en Catharina Van den Broeck),

 

De Cuyper Joannes, (°) Heist 28.04.1669 (g. Cornelius Van Rompa en Catharina Wijns), x Heist 15.03.1695 (g. Joannes Vervranghen en Joannes Van den Broeck) met Vervranghen Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     De Cuyper Maria, (°) Heist 29.07.1695 (g. Petrus De Cuyper en Elisabeth Robrechts),

     De Cuyper Petronella, (°) Heist 15.03.1697 (g. Petrus De Cuyper en Dorothea Vervrangen),

     De Cuyper Joannes, (°) Heist 26.08.1698 (g. Joannes Vervrangen en Catharina Cuypers),

     De Cuyper Henricus, (°) Heist 26.12.1700 (g. Henricus Vervrangen en Joanna Wijns),

     De Cuyper Anna Maria, (°) Heist 25.11.1702 (g. Judocus Vincx en Anna De Cuyper),

     De Cuyper Christina, (°) Heist 14.12.1704 (g. Christianus Vervrangen en Maria Vrancx),

     De Cuyper Egidius, (°) Heist 23.04.1707 (g. Egidius De Cuijper en Elisabeth Robrechts),

     De Cuyper Gijsbertus, (°) Heist 21.04.1710 (g. Joannes Van Roij en Catharina Coremans),

     De Cuyper Petrus, (°) Heist 02.01.1716 (g. Christianus Vervrangen en Petronella De Cuyper),

 

De Cuyper Adrianus, (°) Heist 13.12.1671 (g. Joannes Van Loey en Adriana Wijns), x Heist 01.02.1693 (g. Joannes Weijns en Govardus Mertens) met Van den Broeck Catharina, geen fii te Heist, S,

 

De Cuyper Joanna, (°) Heist 24.06.1674 (g. Jan Bessemaers en Anna Vermeulen),

 

De Cuyper Petrus, (°) Heist 12.11.1675 (g. Petrus Van den Broeck en Joanna Van Rompa), x Heist 19.11.1703 (g. Petrus De Cuijper en Hieronimus Vrancx) met Vrancx Maria,

     Uit dit huwelijk:

     De Cuyper Petrus, (°) Heist 28.09.1703 (g. Petrus Vrancx en Joanna Wyns),

     De Cuyper Elisabeth, (°) Heist 11.01.1706 (g. Joannes De Cuijper en Elisabeth Vrancx),

     De Cuyper Joannes Baptista, (°) Heist 12.12.1707 (g. Joannes Coremans en Catharina Cuypers),

     De Cuyper Anna Maria, (°) Heist 31.12.1709 (g. Adrianus Vranckx en Maria De Cuijper),

     De Cuyper Franciscus, (°) Heist 20.06.1713 (g. Petrus De Cuyper en Catharina Vranckx),

     De Cuyper Anna Catharina, (°) Heist 04.05.1716 (g. Egidius De Cuyper en Catharina Koremans),

     De Cuyper Adriana, (°) Heist 25.12.1718 (g. Hieronimus Vrancx en Adriana Govaerts),

 

De Cuyper Catharina, (°) Heist 06.07.1679 (g. Arnoldus Leysen n. Egidius Van Rompaey en Catharina Vrancx), x Heist 26.11.1705 (g. Petrus De Cuijper en Petrus De Cuijper) met Goijvaerts Nicolaus, geen fii te Heist,

 

De Cuyper Cornelius, IX (N466), (°) Heist 29.05.1682 (g. Joannes Vrancx en Catharina Geens),

 

De Cuyper Egidius, (°) Heist 05.08.1685 (g. Joannes Van Rompa en Joanna Van Rhijn),

 

De Cuyper Livinus, (°) Heist 13.05.1689 (g. Cornelius Van den Broeck en Anna De Cuyper n. Catharina Wyns), x Heist 18.07.1707 (g. Petrus De Cuijper en Petrus Coremans) met Coremans Catharina, geen fii te Heist, S,

 

De Cuyper Hendricus (Gijsbertus), (°) Heist 12.02.1693 (g. Joannes Van den Broeck en Joanna Van den Broeck), x Heist 14.06.1733 (g. Livinus De Kuijper en Adam Van Oosterwijck) met Wijndrickx (Wijndrechts) (Joanna) Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     De Kuijper Joannes Baptista, (°) Heist 02.01.1729 (g. Joannes De Kuijper en Dorothea Vervrangen), vader Gijsbertus,

     De Kuijper Livinus Felix, (°) Heist 19.05.1734 (g. Livinus De Kuijper en Anna Van den Broeck),

     De Kuijper Henricus Philippus, (°) Heist 19.05.1734 (g. Henricus Wijndrechts en Catharina Coomans),

     De Kuijper Catharina, (°) Heist 23.07.1735 (g. Joannes Van Dingenen en Anna Catharina De Kuijper),

     De Kuijper Maria Anna, (°) Heist 19.06.1738 (g. Henricus Wijndrechts en Catharina Coremans),

     De Kuijper Livinus, (°) Heist 04.02.1741 (g. Livinus De Kuijper en Anna Maria Van den Bruel),

     De Kuijper Anna Catharina, (°) Heist 28.07.1743 (g. Livinus De Kuijper en Joanna Catharina Torfs).

 

 

 

X - Van den Broeck Antoon (S850), (°) Schriek 25.03.1655 (g. Antoon Storms en Anna Liekens), x Schriek 02.03.1679 (g. Peter Vermeylen en Adriaen Van den Broeck) met Wijns Joanna (S851), wonend Laet, Werchter (°) Heist 29.09.1659 (g. Joannes Diricx en Joanna Bruijnseels).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van den Broeck Antoon.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Broeck Jan, (°) Werchter 1679 (g. Jan Wijns en Anna Hoylaerts), x Schriek 13.11.1710 (g. Adriaen Eggers, Andre Wijns en Peter Van den Broeck) met Vervoort Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 22.10.1711 (g. Andre Wijns en Anna Vervoort),

     Van den Broeck Peter, (°) Schriek 22.10.1711 (g. Peter Van den Broeck en Catharina Claes),

     Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 01.10.1713 (g. Judocus Wyns en Anna Vervoort),

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 14.03.1716 (g. Ferdinand Van Hove en Anna Vermylen),

     Van den Broeck Maria, (°) Schriek 19.07.1717 (g. Elco Storms en Maria Eggers),

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 01.02.1721 (g. Arnold Wouters n. Ferdinand Van Hove en Anna Van den Broeck),

 

Van den Broeck Peter,  (°) Werchter 23.02.1683 (g. Peter Vermeylen en Maria Strommens), x (niet S, W, K, P, Beer, ) met Vermylen Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Broeck Adriaen, vanaf Kerst 1738 molenaar in Ramsdonk, (°) Schriek 10.10.1706 (g. Adriaen Claes en Anna Vermylen),

     + Ramsdonk 26.07.1773, x 1 Schriek 23.11.1737 (g. Peter Van den Broeck en Corneel Van Calster) met

     Catharina Van Calster - Van Caleer, + Ramsdonk 08.08.1742, x 2 Ramsdonk 06.12.1742 met Maria Van Elsen,

          Uit dit huwelijk:

          1. Van den Broeck Petrus, (°) Schriek 27.10.1738 (g. Petrus Van den Broeck en Joanna Van der Auwermeulen), + Ramsdonk 16.10.1741,

          Van den Broeck Elisabeth, (°) Ramsdonk 11.01.1740,

          Van den Broeck Anna Maria, (°) Ramsdonk 21.09.1741,

          2. Van den Broeck Jan Baptist, (°) Ramsdonk 10.09.1743,

          Van den Broeck Melchior, (°) Ramsdonk 13.11.1744, + Ramsdonk 07.06.1783,

          Van den Broeck Barbara Lucia, (°) Ramsdonk 28.01.1747,

          Van den Broeck Maria Theresia, (°) Ramsdonk 09.10.1749,

     Van den Broeck Catharina, (°) Schriek 09.02.1709 (g. Jan Vincx en Catharina Vermylen),

     Van den Broeck Maria, (°) Schriek 12.12.1710 (g. Jan Van den Broeck en Anna Vincx),

     Van den Broeck Frans, (°) Schriek 17.01.1712 (g. Frans Gijselincx en Philippina Claes),

     Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 17.04.1714 (g. Peter Geens en Anna Vincx),

     Van den Broeck Jan, (°) Schriek 26.05.1716 (g. Jan Claes en Elisabeth Wijns),

     Van den Broeck Magdalena, (°) Schriek 04.09.1718 (g. Ferdinand Van Hove en Magdalena Gijselincx),

     Van den Broeck Maria, (°) Schriek 06.03.1721 (g. Corneel Gijselaers en Catharina Melis),

     Van den Broeck Peter, (°) Schriek 16.10.1722 (g. Corneel Gijselincx n. Peter Van den Broeck en Maria Vincx),

     Van den Broeck Judocus, (°) Schriek 18.05.1725 (g. Judocus Vincx en Catharina Claes),

     Van den Broeck Karel Ludo, (°) Schriek 21.12.1727 (g. Ferdinand Van Hove n. Karel Ludo Van der Stegen en Maria ...),

     Van den Broeck Cornelia Francisca, (°) Schriek 16.11.1733 (g. Joos Wijns en Cornelia ...),

 

Van den Broeck Adriaen, (°) Werchter 09.04.1689 (g. Jan Van Rillaer en Catharina Hoylaerts),

 

Van den Broeck Joanna, (°) Schriek 25.05.1691 (g. Judocus Wijns en Joanna Provinciael),

 

Van den Broeck Maria, (°) Schriek 25.09.1696 (g. Adriaen Huybrechts en Maria Strommens),

 

Van den Broeck Catharina, (°) Schriek 05.05.1699 (g. Jan Vincx en Catharina Van den Broeck),

 

Van den Broeck Anna, IX (S425), (°) Schriek 17.01.1703 (g. Adriaen Dierckx en Anna Wijns).

 

 

 

IX - Joannes Wendericx (S376), (°) Heist 09.03.1673 (g.  Henrick Wijnricx en Seghers Anna). x Heist 02.12.1706 (g. Joannes Wijnrickx en Joannes Bruynseels) met Elisabeth Bruynseels (S377), (°) Heist  03.10.1676 (g. Joannes Diricx en Elisabeth Van Casteren).

 

Hieronder(met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Wenderickx en Elisabeth Bruynseels.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7195, akte dd. 24.09.1715.

Gestaen inde tegenwoordigheyt van Hendrick Mirocx, meyer, Jacobus Van. Bergh, Ardt Van Vlaslaer en Jan Jansens, scepenen van Rivieren tot Betecum, Dionijs Vercalsteren, denwelcken heeft opgedraegen als in s' heeren handen vanden gronde seecker een half daghmael brock, gelegen int Betecum Brock, onverdeylt tegen derfgnen. (!) Hoylaers, regnten. int geheel Peeter Lauwers en Gilis De Cock suyt, Jan Vendrix west, jouff. Bouwens oist en nordt, ende naer dat den selven van allen sijnen rechte hadde vertegen en daer uyt met den rechte hadde gedaen, soo is bij tytel van wettigen coop ter manisse des meyers en wijsdomme van scepenen voors. in het selve parceel gegicht ende geerft Jan Vendrix en Elisabeth Bruynsels van Bael, soo voor hen als henne naercomelingen, als hen eygen goet, waeranderende hij opdraegere het voors. goet op den gerechtigen heeren chijns, rechten vanden gronde, item op sijn aenpaert en dat het selve is gellende aen de kercke van Betecum, het welcke in toecomende is tot laste vanden voors. gegoyde, mits dat alle verloopen woorden geeffent door den opdraegere, hier waerscap geloovende, den waerachtigen coop woordt verclaert op negentigh guldens ende een vaen bier, aldus gedaen deen 24. 7bris. 1715 corma als voor, hier aff is copije vuytgegeven op eenen segel van 10 sts.

C. Immens, greffr.

De onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) laat toe enkele aanvullingen te doen.  In de akte wordt melding gemaakt van wijlen Joannes Weyndrickx en Elisabetha Bruynseels en hun dochter (Maria) Theresia Weyndrickx, die gehuwd was met Joannes Vercalsteren.  Hun dochter woonde met haar man in Schriek.  De goederen van haar ouders werd op 04.07. 1763 verdeeld voor notaris J.F. Istas.  Ook hun zoon Josephus Weyndrickx, gehuwd met (Anna) Elisabetha Jacobs komt in de akte voor.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8091, fol. 482r., akte dd. 16 december 1786.

In de tegenwoordigheyt der heeren mijer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Joannes Baptista Vanderhaert, geauthoriseerden officiael der middelste schrijfcamere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijke procuratie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, erkennen ende realiseren, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden den 26. 9ber. 1786 compareerde voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, geadmitteert bij zijne majesteyts Souv. Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, present die getuygen naergenoempt, in persoon Joannes Vercalsteren, in houwelijck met Theresia Weyndrickx, ingesetenen van Schrieck, met gelofte van desen eerstdaeghs door sijne gemelde huysvrouwe te sullen doen lauderen ende approberen in forma, welcken voorschreven comparant verclaert onwederoepelijk vercoght, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo hij vercoopt, cedeert ende transporteert bij desen, aen ende ten behoeve van Guillielmus De Cock, in houwelijck met Anna Catharina Vandenbosch, ingesetenen van Betecom, alhier present, mede comparerende ende het naerbeschreve, soo t' zijnen behoeve als ten behoeve van sijne voorse. huysvrouwe in coop accepterende, te weten eerst seker huys, schuere ende stallinge met de partije hof ende landt annex, groodt een boinder salvo justo, respective gestaen ende gelegen onder Betecom ende Bael, paelende oost d' abdije van Tongerloo ende d' erfgenaemen van wijlen Franciscus Reyers, zuyt de weduwe van wijlen Joannes Baptista Reyers, west s' heeren straete ende noord Maria Decock, int' geheel belast met eenendertigh stuyvers twee oorden s' jaers aen den heere Respani, met drij oorden stuyvers drij oorden s' jaers aen sijne hoogheyt den hertogh van Arembergh ende Aerschodt, &., &., ende tot dien belast met twelf stuyvers s' jaers aen den heere pastor van Bael voor het sondaegs gebed sonder meer, welck voorse. huys, ap ende dependentien van dien op des transportants voorschreve huysvrouwe is verstorven ende gesuccedeert uyt den hoofde van weylen Joannes Weyndrickx ende Elisabeth Weyndrickx Bruynseels, levende gehuysschen ende haere ouders waeren, ingevolge de schijdinge ende deylinge met haere mede condividenten aengegaen ende gepasseert voor den notaris J.F. Istas ende sekere getuygen ende sekere getuygen (!) den vierden july seventhien hondert drijensestig, alhier bij extract authentieque gesien ende den cooper overgelevert.

Ende finalijck sekere partije lants, groodt ses daghwanden onbegrepen der maete, gelegen tot Bael voorschreve, paelende oost Henricus Van Leemputten, west d' abdije van Parck ende noordt Guillielmus Michiels, belast met vijf oorden chijns s' jaers aen sijne voorschreve hoogheyt, gelijckerweys den transportant de voorschreve partije lants in coop vercregen heeft tegens Josephus Weyndrickx, zijnen schoonbroeder, blijckens den acte van transport, gepasseert voor den voorschreven notaris J.F. Istas, present getuygen, den tweeden april 1700 vierensestigh ende de goedenisse daerop gevolght voor wethouderen der stadt Aerschodt den dertighsten juny van den selven jaere, onderteekent J. Van Cantelbeeck, secris., 1764, alhier eensgelijckx gesien ende overgelevert, gelovende over allent' ghene voorschreve guarrant ende waerschap ende altoos genoegh te doen oft' er naermaels iet aengebraeke, welcken coop, cessie ende transport boven de voorse. lasten is geschiet om ende voor de somme van twee duysent vijf hondert guldens courant geldt, op welcke voorschreve somme gelooft den acceptant tusschen date deser ende veerthien eerstcomende daegen te betaelen eene somme van acht hondert guldens gelijcke munte ende aengaende de resterende somme van seventhien hondert guldens gelooft den acceptant daervoren te gelden ende te betaelen aen den voornoemden transportant, alhier eensgelijckx accepterende, eene erffelijcke rente van negenenvijftigh guldens thien stuyvers courant gelt s' jaers, croiserende à drij guldens thien stuyvers courant, vrij ende exempt van twintighste, meerdere ofte minere penningen, beden, subsidien ende impositien ende generaelijck van alle andere lasten wegens zijne majt. heeren Staeten van Brabant ofte eenige andere overheyd, gestelt int' toecomende alnogh te stellen, alwaert' soo dat de edicten ofte ordonnantien het contrarie medebrochten, aen alle welcke den rentgelder is derogerende bij desen, ende allen de selve is nemende t' zijnen laste alleen, cours ende inganck nemende de selve rente op heden date deser, waer van oversulckx het eerste jaer interest ende van betaelinge vallen ende verschijnen sal den sesentwintighsten november van den toecomende jaere 1700 sevenentaghentigh ende soo voorts van jaere te jaere tot de effectieve quytinge toe, de welcke sal vermogen te geschieden met eene somme van vijf hondert guldens s' maels met den interest dijer à rato van teyde verschenen, mits welcke verclaert den comparant tot de hier voren geciteerde goederen geen recht, actie ofte pretentie meer te hebben ofte behouden in eeniger manieren, daer en vertheydende mits desen ende stellende den acceptant rentgelder in zijne plaetse, stede ende gerechtigheyt verclaerende partijen allen t' selve voorschreve te sullen volbrengen onder verband van hunnen persoon ende goederen, have ende erfve, present ende toecomende, ende tot assurantie der voorgemelde rente van negenenvijftigh guldens thien stuyvers s' jaers verbind den rentgelder speciaelijck de partijen van goederen, hiervoren breeder in hunne regenoten ende lasten gedesigneert, waer op den rentgelder waerschap ende guarrandt gelooft oft' er naermaels iet aengebraecke, constituerende den voorschreven comparant ende rentgelder onwederoepelijck N.N. ende alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentiecq om in hunnen naem ende van hunnent' wegen te gaen ende te compareren in zijne majts. Souv. Raede van Brabant, voor heeren mijer ende schepenen der stadt Loven ende alomme elders des noodig om aldaer in cas van eenig gebreck den inhoud deser vernieuwende ende erkennende, den gebreckelijken van hun int' ghene voorse. is, gewilliglijck te doen ende laeten condemneren met costen als oock om onder de constitutie als voor te compareren voor de voorschreve heeren mijer ende schepenen der stadt Loven ende alomme elders voor hof ende heer competent om aldaer ingevolge den 15. artiekel van haere majts. placcaert vanden 15. 7ber. 1753 te doen den eede, te weten dat dese vercoopinghe ende coop niet en zijn geschiet ten behoeve van eenige doode hand, des gedaen zijnde den transportant uyt de voorse. partijen van goederen t' ontgoeden ende onterfven ende daerinne wel ende wettelijck te goeden, vestigen ende erfven den cooper acceptant met alle formalitijten naer rechten gerequireert, mitsgaeders om voor de gemelde heeren meyer ende schepenen de voorschreve rente van negenenvijftig guldens thien stuyvers s' jaers op de voorse. partijen van goederen te doen ende laeten affecteren, realiseren ende hypothequeren, t' zij bij mainmiese ofte andersints, eensgelijckx met alle formalitijten naer rechten gerequireert, sullende de costen over het passeren deser, dobbels, segels, realisatie brieve, door den acceptant rentgelder worden gedraegen ende betaelt.

Gedaen ende gepasseert binnen de voorschreve parochie van Werchter ten dage, maende ende jaere voorse. ter presentie van mr. Guillielmus Verstraeten, eensgelijkx notaris, ende van Joannes De Swert, als getuygen hiertoe aensocht, in welckers presentie is alhier nog geconditioneert dat den transportant t' zijnen behoeve reserveert het jaer huere der voorschreve goederen, te verschijnen half meert van den toecomenden jaere 1787, de minute deser, becleedt met segel van drij guldens twelf stuyvers , is onderteeckent Joannes Vercalsteren, Guiellielmus Decock, G. Verstraeten, Joannes Bapta. De Swert ende bij mij ondergese. notaris.

De ondergeteekende Theresia Weyndrickx, huysvrouwe van Joannes Vercalsteren, lecture gehad hebbende van den bovenstaenden acte van transport, verclaert den selven in zijnen geheelen inhoude te lauderen ende approberen, consenterende ende constituerende als in fine vanden selven, actum den twelfsten xber. 1786, onderteekent Th[er]esia Wijnderickx.

Copije der quitte., staende in pede der originele dezer.

De ondergeteekende Joannes Vercalsteren ende Theresia Wijnderickx, gehuysschen, bekennen wel, deugdelijck ende in presentie mijns notaris ontfangen ende opgetrocken te hebben uyt handen van Guillielmus De Cock de somme van acht hondert gls. courant geldt op mindernisse der coopsomme van twee duysent vijf hondert guldens gelijcke munte, blijvende de resterende somme van seventhien hondert gls. ter rente gereserveert als breeder in den vorenstaenden acte van transport gementioneert is, dienende dese alvolgens ten opsichte der somme van acht hondert gls. voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doen blijcken, actum coram ut supra, onderteekent Joannes Vercalsteren, Th[er]esia Weynderickx, onder stont, concordantiam attestor, signatum H. Verstraeten, nots.

Welcken volgende den voorsen. geconstitueerden uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijke procuratie, geinsereert in den hier vorenstaenden contracte notariael, heeft den selven alhier in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen vernieuwt, erkent ende gerealiseeert, eentsamentlijck ter manisse des heere mijer naer voorgaende weysdomme der heeren schepenen naergenoempt met behoorelijke verthijdenisse ende renuntiatie opgedraegen seker huys, hof, &., groodt een bunder salvo justo, gestaen ende geleden (!) onder Bael ende Betecom, item seker parceel lants, groodt ses daghmaelen salvo justo, gelegen onder Bael, bijde hiervoren gespecificeert ende gedesigneert, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdraegere uyt de selve twee parceelen ontgoeyt ende onterft zijnde, soo worden in de selve met alle solemnitijten van rechten ende locale costuymen daertoe gerequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Guillielmus Decock ende Anna Catarina Vanden Bosch, gehuysschen tot Bael, op reserve van eene cappitaele rente van seventhien hondert gls. courant geldt, breeder in de voorse. acte vermelt, present alhier den officiael P. De Coster ende ten behoeve van den selve gehuysschen accepterende, naer dien den voorsen. geconstitueerden in handen des heere mijer hadde vernieuwt den eede, gerequireert bij zijne majts. placcaert van den 15. 7ber. 1753 nopende d' acquisitie van immeubile goederen bij doode handen.

Coram joncker Gerardus Frans. Xaverius de Herkenrode de Raetshoven ende sieur Livinus Lints, schepenen, desen 16. xber. 1786.

            In de marge.

Is gebleken bij acte coram notario H. Verstraeten tot Werchter 13. 8ber. 1788 dat dese rente is gequeten.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8409, folio 245r., akte dd. 28 februari 1789.

In de tegenwoordighijdt der heeren mijer ende schepenen van Loven naergenoempt, gestaen Joannes Baptista Vander Haert, officiael van de derde secretarie camere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijcke procuratie, geinsereert inden naervolgende contracte notariaelen om de selve alhier wettelijck te vernieuwen, erkennen en(de) realiseren, gegeven, waer van de teneuren van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden den vierden february 1789 compareerden voor mij ondergeschreven als openbaer notaris, geadmitteert bij zijne majesteyts Souverijnen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, in persoonen Peeter Wijndrickx, in houwelijck met Joanna Maria Mertens, voor een sevenste deel in de naerbeschreve partije bempts, item Josephus Wijndrickx, in houwelijck met Joanna Elisabeth Jacobs, voor een gelijck sevenste deel, item Peeter Vanden Broeck, soo in eygen naem als schriftelijcke procuratie hebbende van sijne huysvrouwe Joanna Maria Wijndrickx, verleden den sevenentwintighsten january lestleden ende de welcke aen de minute dezer sal blijven gevoegt, voor een gelijck sevenste deel, item Clara Wijndrickx, lest wed(uw)e van wijlen Joannes Tubbeekx, voor een gelijck sevenste deel, item Theresia Wijndrickx, geassisteert van haeren man ende momboir Joannes Vercalsteren, den welcken haer ten effecte naerbeschreve behoorelijck is authoriserende mits desen voor een gelijck sevenste deel, item Petrus Michiels, in houwelijck met Barbara Feyaerts, item Elisabeth Van de Reedt als moeder ende momboirersse over het minderjarigh kint, behouden van wijlen haeren man Joannes Michiels ende alhier voor soo veel noodigh geassisteert van haeren tweeden man Guillielmus De Cock, item Joannes Franciscus Michiels, in houwelijck met Maria Theresia Timmermans, item Guilielmus Michiels, in houwelijck met Anna Maria Boels, item Elisabeth Michiels, geassisteert van haeren man en(de) momboir Cornelis Van der Veken, den welcken haer ten effecte naerbeschreve eensgelijckx is authoriserende met desen, item Joannes Franciscus Rassaerts, soo voor hem als sig sterkmaekende voor sijne huysvrouwe Anna Maria Michiels, gesamentlijck voor een achtste deel in de naerbes(chrev)e partije bempts, ende finalijck Maria Barbara Michiels Dewijngaert, geassisteert van haeren man en(de) momboir Joannes Franciscus Pelgrims, den welcken haer ten effecte naerbeschreve eensgelijckx is authoriserende mits desen voor een vierde deel in een achste in de naerbeschreve partije bempts, welcke voors(chrev)e comparanten verclaeren geconstitueert ende machtigh gemaeckt te hebben, soo sij constitueren ende machtigh maecken mits dese, N.N. ende alle thoonders dezer ofte van desselffs dobbel auth(entiqu)e om in hunnen naem ende van hunnent' wegen te gaen en(de) te compareren voor heeren mijer en(de) schepenen der stadt Loven ende alomme elders voor hof ende heer competent om aldaer met alle formalitijten ende aghtervolgens de naerbes(chrev)e condietien van vercoopinghe wel ende wettelijck te goeden, vestigen ende erven Joannes Baptista Corebinders, in houwelijck met Catharina Vanaerschot, ofte den ghenen bij hem te denomineren in vijf daghwanden salvo iusto bemps, gelegen tot Veldonck, jurisdictie van Werchter, regenoten de Swerte Beke ter eenre, Joannes Feyaerts ter tweedere, Peeter De Groodt ter derdere ende de fort ter vierdere zeyden, belast met eene rente van vijfthien g(u)l(den)s courant geldt s' jaers, in cappitael vijff hondert guldens gelijcke munte, voorders voor vrij, suyver en(de) onbelast, soo ende gelijckerwijs de voors(chrev)e partije bempts op de voornoemde comparanten is verstorven ende gesuccedeert uyt den hoofde van wijlen hunnen respectieven broeder, schoonbroeder ende oom Joannes Franciscus Wijndrickx blijkens den testamente, door hem geordonneert ende gepasseert voor den notaris G. Verstraeten ende sekere getuygen den 27. 8ber. 1700 drijentaghentigh, alhier gesien, den welcken de selve partije vercregen hadde bij coop, gedaen tegens Jo(ann)es ende Guillielmus Van Langendonck, gebroeders, ingevolge den goedenisse daer van zijnde, geopereert voor heeren mijer ende schepenen der stadt Loven in media den vierden augusty 1700 vierensestigh, onderteeckent J. Van Langendonck, secret(aris), ende geannoteert ten schepenen registre van Werchter den negensten augusty van den selven jaere, onderteeckent A. Dirix, sec(reta)ris, 1764, alhier eensgelijckx gesien, welcke meergemelde partije bemps de constituanten door mij notaris hebben doen te coop stellen ten huyse van de weduwe van wijlen s(ieu)r Joannes Bap(tis)ta Reyers binnen Bael, alwaer de selve partije aen den voornoemden Jo(ann)es Bap(tis)ta Corebinders als hooghsten ende laesten verdierder met den uytganck der brandende keersse is gebleven voor de somme van ses hondert achtenseventigh g(u)l(den)s ses st(uyver)s cour(an)t gelt, den schelling tot seven stuyvers ende soo voorts alle meerdere ende mindere specien naer advenant gerekent, daer onder begrepen de principaele coopsomme, stuyvergelt, stomme ende andere gestelde hoogen boven den lijfcoop van hondert potten goed bier, welcke voors(chrev)e somme de comparanten ieder voor hun respectief paert ende deel van den cooper bekennen ontfangen te hebben ende daervan voldaen te zijn, waer over desen is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doen blijcken, mits welcke verclaeren de comparanten tot de voorschreve partije bempts geen recht, actie nochte pretentie meer te hebben nogte te behouden dan stellende en(de) surrogerende den cooper in hunne respective plaetse, stede met vollen regte, allen t' welck den voornoemden Jo(ann)es Baptista Corebinders, alhier mede comparerende, heeft geaccepteert, alles ingevolge de publieque conditien van vercoopinge, door mij notaris daer over gehouden ende gesloten 21. jan(ua)ry lestleden, waertoe gerefereert word, ende welckers inhoud alhier gehouden word voor geinsereert en(de) gerepeteert, constituerende voorders de selve thoonders om ten tijde der goedenisse in den naem der constituanten en(de) acceptant te doen den eed, te weten dat dese vercoopinge en(de) coop niet en zijn geschiet om gebrocht te worden in eenige doode hand, directelijck nochte indirectelijck, conform den 15. art. van sijne maj(estey)ts placaert vanden 15. 7ber. 1753, gelovende en(de) verbindende, etc(etera), gedaen ende gepasseert binnen Bael ten daege, maende en(de) jaere voors(chrev)e ter presentie van Petrus Anthonius Reyers ende van Joannes Reyers, als getuygen hier toe aensocht, de minute deser (becleedt met segel volgens reglement), is onderteeckent Peeter Wijndrickx, Joseph Wenderick, met een cruysken, waer bij geschreven staet, dit is het hantmerck van Peeter Vande Broek, verclaerende niet te connen schrijven, Anna Clara Wenderick, Th[r]esia Wijnderikx, Jo(ann)es Vercalsteren, Peeter Michiels, met een cruysken, waer bij geschreven staet, dit is het hantmerck van Elisabeth Vandereedt, verclaerende niet te connen schrijven, met een cruysken, waer bij geschreven staet, dit is het hantmerck van Guillielmus De Cock, bij forme van een cruysken, verclaerende niet te connen schrijven, Franciscus Michiels, Guillielmus Michiels, Elisabeth Michiels, Cornelius Vanderveken, J. Franciscus Rassaerts, Maria Barbara Dewijngaert, Joannes Franciscus Pelgrims, met een cruysken, waer bij geschreven staet, dit is het hantmerck van Jo(ann)es Bap(tis)ta Corebinders, verclaerende niet te connen schrijven, P.A. Reyers, J. Reyers, ende bij mij onderges(chreven) notaris, onderstont, accordeert met zijn origineel, onderstond, quod attestor, signatum H. Verstraeten, not(ariu)s.

      Copije der acte van denominatie, luydende aldus.

Op heden den 13. feb(rua)ry 1789 compareerde voor mij ondergeschreven als openbaer notaris, geadmitteert bij zijne maj(estey)ts Souv(ereynen) Raede van B(ra)b(a)nt, binnen de parochie van Werchter residerende, en(de) in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoon Jo(ann)es Bap(tis)ta Corebinders, in houwelijck met Anna Catarina Van Aerschodt, innegesetenen der parochie van Tremeloo, welcken voors(chrev)en comp(aran)t verclaert mits desen den incoop gedaen te hebben van vijf daghwanden salvo iusto bemps, gelegen tot Veldonck, jurisdictie van Werchter, reg(eno)ten de Swerte Beke ter eenre, Jo(ann)es Feyaerts ter iie., Peeter De Groodt ter iiie. ende de fort ter iiiie. zijden, belast met eene rente van vijfthien g(u)l(den)s c(ouran)t gelt s' jaers, in cappitael vijf hondert g(u)l(dens), gelijcke munte, tegens d' erf(genaeme)n ofte representanten van wijlen Jo(ann)es Franciscus Wijndrickx voor ende ten behoeve van jo(uffrouw)e Elisabetha Theresia Van Molle, bejaere dochtere, innegesetene der stadt Loven, denominerende alvolgens de voors(chrev)e jo(uffrouw)e voorcoopersse, de welcke verclaert alhier present, mede comparerende, het selve t' accepteren ingevolge publieque conditien van vercoopinge, door mij notaris daer over gehouden ende gesloten den 21. jan(ua)ry van desen jaere 1789, ende de procuratie tot goed(eniss)e daer op gevolgt den vierden february daer naer van den selven jaere, alhier gesien ende overgelevert, bekennende tot dien den comp(aran)t van de voorschreve acceptante mits desen ontfangen te hebben de somme van ses hondert achtenseventigh g(u)l(den)s ses stuyvers c(ouran)t gelt boven den lijfcoop van hondert potten goed bier, wesende de coopsomme bij den voors(chrev)en comp(aran)t ten dien eynde ontborst, waer over desen is dienende voor volle en(de) absoluete quitt(anti)e sonder van andere te moeten doen blijcken, mits welcke verclaert den comp(aran)t tot de gemelde partije bempts geen recht, actie nochte pretentie meer te hebben ofte te behouden dan stellende ende surrogerende de voors(chrev)e acceptanten in zijne plaetse en(de) stede met vollen rechte, consenterende alvolgens daer over ingevolge de voornoemde procuratie tot goed(eniss)e, in de behoorelijcke realisatie te geschieden, voor heeren mijer en(de) schepenen der stadt Loven ende alomme elders voor hof ende heer competent, ten welcken eynde hij onwederoepelijk constitueert alle thoonders dezer ofte van desselfs dobbel auth(entiqu)e, mitsgaders om onder de constitutie als voor te gaen en(de) te compareren in zijne maj(estey)ts Souv(ereynen) Raede van B(ra)b(a)nt ende alomme elders des noodig om aldaer in cas van eenig gebreck den inhoud deser vernieuwende ende erkennende, den comparant int' gene voors(chreven) is, gewillighlijck te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende wete ofte dagement, gelovende ende verbindende, etc(etera).

Gedaen en(de) gepasseert binnen de stadt Loven ten daege, maende ende jaere voors(chrev)e ter presentie van Cornelius Gilbert ende van Jo(ann)es Bap(tis)ta Vanderlinden, als getuygen hier toe aensocht, de minute dezer (becleedt met segel volgens reglement) is onderteekent met een cruysken, waer bij geschreven staet, dit is het handtmerck van Joannes Baptista Corebinders, verclaerende niet te konnen schrijven, E.T. Van Molle, met een cruysken, waer bij geschreven staet, dit is het handtmerck van Cornelius Gilbert, verclaerende niet te connen schrijven, met een cruysken, waer bij geschreven is, dit is het handtmerck van Joannes Baptista Vander Linden, verclarende niet te connen schrijven, et à me notario, onderstondt, accordeert met sijne orgineel, onderstondt, quod attestor, signatum H. Verstraeten, not(ariu)s.

Welcken volgende den voorschreven geconstitueerden uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijke procuraetien, geinsereert in de voors(chrev)e contracten notariael, heeft de selve alhier in alle ende iegewelcke zijne poincten, clausulen ende articulen vernieuwt, erkent ende gerealiseert, eentzaementlijck ter maenisse des heere mijer naer voorgaende weysdomme der heeren schepenen naergenoempt met behoorelijcke vertheydenisse ende renuntiaetie opgedraegen sekere partije bempts, groodt salvo iusto vijf daghwanden, gelegen tot Veldonck, jurisdictie van Werchter, hier vorens breeder gespecificeert ende gedesigneert, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorschreven opdraegere uyt de selve partije bempts ontgoeyt ende onterft zijnde, soo word mits desen in de selve partije bempts met alle solemnitijten van rechten ende locaele costuymen daertoe gerequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geërft (als cessie van actie hebbende van Joannes Baptista Corebinders) jouffrouwe Elisabeth Theresia Van Molle, jonge bejaerde dochtere, innegesetene der stadt Loven, alhier present den officiael Joannes Deodatus Routiaux ende voor de selve jouffrouwe Van Molle, haere hoirs ofte actie hebbende, accepterende, naer dien den voorschreven contracte notaria geconstitueerden in handen des heere mijer hadde vernieuwt den eede, gerequireert bij zijne majesteyts placcaert van den 15. 7ber. 1753 nopende d' acquisitie van immeubile goederen bij de doode handen.

Coram joncker Gerardus Franciscus Xaverius de Herkenrode de Raetshoven ende heer ende meester Guillielmus Devienne, schepenen, desen 28. february 1789.

 

Uit dit huwelijk:

 

Joanna Maria Wendericx, (°) Baal 23.10.1707 (g. Joannes Seghers en Maria De Keuster), x Baal 19.09.1731 (g. Joannes Wenderix en Franciscus Vande Auwera) met Jan  Baptist Van der Auwera, ex Heist, + Heist Achterheide 07.03.1746, x 2 Heist 23.10.1746 (g. Joannes De Reyck en Guilielmus Van den Broeck) met Petrus Van den Broeck,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van der Auwera Petrus Joannes, (°) Heist 29.06.1732 (g. Joannes Wijndrickx en Anna Van der Auwera),

     Van der Auwera Joannes Franciscus, (°) Heist 17.06.1733 (g. Joannes Franciscus Van der Aura en Elisabeth Breunseels),

     Van der Auwera Anna Catharina, (°) Heist 09.02.1735 (g. Guilielmus Van der Auwera en Catharina Wijndrickx),

     Van der Auwera Lucia, (°) Heist 11.01.1740 (g. Gommarus Van Leemput en Joanna Pelders),

     Van der Auwera Maria, (°) Heist 11.01.1740 (g. Guilielmus Lambrechts en Maria Van Rijmenant),

     Van der Auwera Joanna Maria, (°) Heist 21.03.1744 (g. Joannes Van Roy en Joanna Maria Lambrechts),

     2. Van den Broeck Petrus Ferdinandus, (°) Heist 10.06.1748 (g. Petrus Ferdinandus Wijndrechts en Anna Maria Van den Broeck),

 

Joannes Wendericx, (°) Baal 01.12.1709 (g. Joannes Bruynseels en Anna Catharina Florentia ...),
 

Jan Frans Wendericx, (°) Baal 15.07.1712 (g. Jan Wijnrix en Maria Hens), volgens de schepenakte dd. 28.02.1789 maakte hij zijn testament op 27.10.1783 voor notaris Guilielmus Verstraeten te Werchter. Vermoedelijk overleed hij als Franciscus Wendrix te Baal op 07.12.1788. De akte luidt als volgt :"Septima decembris cira sextam vespertinam obiit Franciscus Wendrix, aetatis septuaginta se annorum, M. Pitet, vic(epastor) in Bael".

 

Anna Catharina Wendericx (Winerix,Wijndrix), (°) Baal 09.10.1714 (g. Adrianus Bruynseels en Anna Wenderix), + Werchter 13.07.1756, "Catharina Wijndrickx uxor Cornelii Michiels decima tertia julii 1756 obiit o(mni)bus s(acra)mentis exequiae sepulta est in coemiterio, erat ex Bael.", x Baal 24.05.1739 (g. Joannes Wendericx en Joannes Verhagen) met Henricus Van Langendonck, + Baal 01.04.1740, (+) Tremelo 04.04.1740,  in zijn overlijdens- en begrafenisakte staat : "villicus op de Langhe Rechten" (pachter op de Lange Rechten). De Lange Rechten ligt onder Tremelo tegen de grens met Baal. De akte werd genoteerd  W  In zijn overlijdens- en begrafenisakte staat : "villicus op de Langhe Rechten" (pachter op de Lange Rechten). De Lange Rechten ligt onder Tremelo tegen de grens met Baal. De akte werd genoteerd te Werchter, het was dus parochie Werchter (Tremelo was toen nog een gehucht van Werchter).erchter, het was dus parochie Werchter (Tremelo was toen nog een gehucht van Werchter). x 2  Werchter 18.09.1740 (g...) met Cornelius Michiels, 27 jaar oud, (°) Werchter 05.04.1713 (g. Arnoldus Daems en Elisabeth Van Tongelen), + Werchter 06.01.1777, fs Petrus Michiels en Barbara Anthonis

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te B, W, S,

     1. Van Langendonck Maria Elisabeth, (°) Werchter 29.07.1740 (g. Michael Vloebergh en Elisabeth Bruynseels), posthume doop, 

     2. Michiels Petrus (°) Werchter 07.12.1741, + Werchter 21.03.1803/30 ventôse XI,  (Hij werd bij zijn overlijden vermeld als zoon van Corneil (Cornelius) en Elisabeth Wens !),

     x met Feyaerts Barbara, (°) Werchter 02.09.1747 (g. Lambertus Cloots en Barbara Goris), fa Carolus x Barbara Cloots, + Werchter 23.02.1828,

          Uit dit huwelijk:

          Michiels Cornelius, (°) Werchter 05.10.1770 (g. Cornelius Michiels grootvader en Anna Catharina Fayaerts tante), + Werchter 20.10.1770, (+) Werchter 22.10.1770,

          Michiels Joannes Baptist, (°) Begijnendijk 09.11.1771, x 1 met Joanna Van Bael, (°) Betekom 07.02.1751 (g. Henricus Van Bael en Joanna Van Beiren),

          fa Guilielmus x Anna Catharina Van Beiren, + Werchter 09.05.1827, x 2 Keerbergen 10.04.1828 met Maria Elisabeth Van den Broeck, (°) Wakkerzeel 12.11.1782,

          fa Arnoldus x Anna Maria Van Dijck,

           Opmerking : Joanna Van Bael was heel wat ouder dan Joannes Baptista Michiels. Bij het overlijden van Joanna Van Bael was zij ca. 78 jaar.

           Haar man Joannes Baptista, die de aangifte van het overlijden kwam doen, was toen ca. 57 jaar.

          Michiels Maria Elisabeth, (°) Werchter 18.02.1799, x Werchter 30.05.1804 met Petrus Liekens, (°) Heist 17.06.1770 (g. Petrus Van Lier en Maria Mommens),

          fs Guilielmus ex Schriek x Anna Verstraeten ex Putte,

     2. Michiels Anna Clara, (°) Werchter 29.05.1743 (g. Michiels Guilielmus en Wendrix Anna Clara),

     Michiels Joannes Baptista, (°) Werchter 08.03.1745 (g. Vander Hauraet Joannes Baptista en Michiels Anna Maria), 26.01..

     x Keerbergen 19.08.1783 met Elisabeth Van de Reedt/Van Reet, (°) Keerbergen 03.05.1747 (g. Henricus Goovaers en Elisabeth Hamers),

     fa Guilielmus x Francisca Hamers. Elisabeth x 2 met Guilielmus De Cock, (°) Werchter 18.04.1756 (g. Guilielmus Bruyninckx en Joanna Maria Paeps alias Van Eycken),

     fs Norbertus x Anna Catharina Paeps alias Van Eycken, + Werchter 26.01.1826,

          Uit dit huwelijk:

          1. Michiels Joanna, (°)  geboren als Van Reet, erkend bij huwelijk, Keerbergen 18.06.1775 (g. Josephus Anthonis en Joanna De Cauter), 

     Michiels Elisabeth, (°) Werchter 16.05.1748, + Werchter 13.12.1805,  x Werchter 15.05.1775 met Cornelius Van der Veken, (°) Werchter 01.09.1744, fs Petrus x Catharina/Anna Elisabeth De Groof,

          Uit dit huwelijk:

          Van der Veken  Petrus Franciscus, (°) Werchter 04.05.1776, + Keerbergen 04.06.1860,

          Van der Veken  Joannes Baptista, (°) Werchter 21.09.1778, + Werchter 13.11.1779,

          Van der Veken  Lucia, (°) Werchter 28.11.1780, + Schriek 03.10.1810, (+) Schriek 05.10.1810,

          Van der Veken  Guilielmus, (°) Werchter 26.10.1783, + Werchter-Wakkerzeel 06.04.1858,

          Van der Veken  Anna Elisabeth, (°) Werchter-Tremelo ca. 1778, + Tremelo 21.01.1856,   

     Michiels (Joannes) Franciscus, (°) Werchter 11.05.1750 (g. Wendrickx Franciscus en Van Avont Susanna), + Leest 14.02.1821, x Bonheiden 21.11.1780 (g. Jacobus Timmermans en Joannes Michiels)

     met Maria Theresia Timmermans, (°) Bonheiden 14.01.1759 (g. Martinus Peeters en Theresia Peeters), + Leest 18.03.1843, fa Jacobus x Maria Anna Peeters,

           Uit dit huwelijk:

           Michiels Anna Elisabeth, (°) Bonheiden 02.05.1783 (g.Jacobus Timmermans en Elisabeth Michiels tante),

           Michiels Adrianus, (°) Bonheiden 20.09.1787, + ongehuwd Leest 15.08.1842,

           Michiels Franciscus, (°) Hombeek  ca. 1791,

           Michiels Joannes Baptista, (°) Hombeek 19.01.1792, verdronken in de Dijle  te Battel onder Mechelen nabij de herberg het Bergsken en dood opgevist te Rumst in de Rupel op 01.03.1831 (ongehuwd).

           Michiels Anna Maria, ° Hombeek 05.10.17977/14 vendemiaire jaar VI,

           Michiels Maria Anna , ° Hombeek 11.11.1799/20 brumaire jaar VIII,

           Michiels Joanna Theresia, ° Hombeek 28.08.1801/10 fructidor jaar IX,

           Michiels Maria Catharina, ° Hombeek 08.03.1807,

     Michiels Guilielmus, (°) Werchter 24.02.1754 (g. Michiels Guilielmus en Wijndrickx Teresia), + Haacht 26.08.1834, x Haacht 10.07.1787 (g. Joannes Boels en Petrus Michiels)

     met Anna Maria Boels, ° Haacht, + Mechelen 23.03.1811, fa Joannes x Anna Kerincx, 

          Uit dit huwelijk:

          Michiels Petrus, (°) Haacht 24.05.1788,

          Michiels  Franciscus, (°) Haacht 26.07.1789,

          Michiels  Cornelis, (°) Haacht 22.05.1792,

          Michiels  Joannes, (°) Haacht 31.01.1795,

     Michiels Anna Maria, (°) Werchter 31.01.1756 (g. Wijndrickx Josephus en Michiels Anna Maria),

     x Werchter 07.02.1780 (g. Petrus Rassaerts broer Haacht en Joannes Baptista Michiels,broer Werchter), wonend Lathuy met Joannes Franciscus Rassaerts, ex Tildonk, wn Joanna Van Diest,

          Uit dit huwelijk:

          Rassaerts Anna Catharina, ° Ramillies 15.01.1785, (°) 17.01.1785 (g. François Michiels ex Bonheiden en Anna Catharina Rassaerts) ,

          zuster van de vader, pachteres te Leefdael) en ongehuwd  +Antwerpen 13.07.1858, bij haar overlijden wonende te Antwerpen, Paardenmarkt 80 (sectie 1).

 

Josephus Wendericx, VIII (S188), (°) Baal 24.01.1717 (g. Joannes Van Herck en Anna Lauwens),

 

Elisabeth Wendericx, (°) Baal 16.04.1719 (g. Petrus Wendericx en Elisabeth Bruynseels), x Baal 09.11.1743 (g. Vermeren Ludovicus RD en Segers Petronella) met Adrianus Wijgaert.

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te B, W, S,

     De Wijgaert  Joannes Baptista, (°) Baal 14.02.1745 (g. Wenderix Joannes en Van Nadorp Adriana),

     De Wijgaert Philippus, (°) Baal  (g. Philippus Van Savel en Elisabeth Bruyseels),

     De Wijngaert Maria Barbara,  x met Joannes Franciscus Pelgrims, 

    

Adriana Theresia Wendericx, (°) Baal 10.03.1720 (g. Gommarus Bruynseels en Adriana Van Herck), x met Joannes Vercalsteren,

De onderstaande akte (met dank aan Paul) laat toe enkele aanvullingen te doen.  In de akte wordt melding gemaakt van wijlen Joannes Weyndrickx en Elisabetha Bruynseels en hun dochter (Maria) Theresia Weyndrickx, die gehuwd was met Joannes Vercalsteren.  Hun dochter woonde met haar man in Schriek.  De goederen van haar ouders werd op 04.07. 1763 verdeeld voor notaris J.F. Istas.  Ook hun zoon Josephus Weyndrickx, gehuwd met (Anna) Elisabetha Jacobs komt in de akte voor.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8091, fol. 482r., akte dd. 16 december 1786.

In de tegenwoordigheyt der heeren mijer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Joannes Baptista Vanderhaert, geauthoriseerden officiael der middelste schrijfcamere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijke procuratie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, erkenne Joannes Baptista, n ende realiseren, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden den 26. 9ber. 1786 compareerde voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, geadmitteert bij zijne majesteyts Souv. Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, present die getuygen naergenoempt, in persoon Joannes Vercalsteren, in houwelijck met Theresia Weyndrickx, ingesetenen van Schrieck, met gelofte van desen eerstdaeghs door sijne gemelde huysvrouwe te sullen doen lauderen ende approberen in forma, welcken voorschreven comparant verclaert onwederoepelijk vercoght, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo hij vercoopt, cedeert ende transporteert bij desen, aen ende ten behoeve van Guillielmus De Cock, in houwelijck met Anna Catharina Vandenbosch, ingesetenen van Betecom, alhier present, mede comparerende ende het naerbeschreve, soo t' zijnen behoeve als ten behoeve van sijne voorse. huysvrouwe in coop accepterende, te weten eerst seker huys, schuere ende stallinge met de partije hof ende landt annex, groodt een boinder salvo justo, respective gestaen ende gelegen onder Betecom ende Bael, paelende oost d' abdije van Tongerloo ende d' erfgenaemen van wijlen Franciscus Reyers, zuyt de weduwe van wijlen Joannes Baptista Reyers, west s' heeren straete ende noord Maria Decock, int' geheel belast met eenendertigh stuyvers twee oorden s' jaers aen den heere Respani, met drij oorden stuyvers drij oorden s' jaers aen sijne hoogheyt den hertogh van Arembergh ende Aerschodt, &., &., ende tot dien belast met twelf stuyvers s' jaers aen den heere pastor van Bael voor het sondaegs gebed sonder meer, welck voorse. huys, ap ende dependentien van dien op des transportants voorschreve huysvrouwe is verstorven ende gesuccedeert uyt den hoofde van weylen Joannes Weyndrickx ende Elisabeth Weyndrickx Bruynseels, levende gehuysschen ende haere ouders waeren, ingevolge de schijdinge ende deylinge met haere mede condividenten aengegaen ende gepasseert voor den notaris J.F. Istas ende sekere getuygen ende sekere getuygen (!) den vierden july seventhien hondert drijensestig, alhier bij extract authentieque gesien ende den cooper overgelevert.

Ende finalijck sekere partije lants, groodt ses daghwanden onbegrepen der maete, gelegen tot Bael voorschreve, paelende oost Henricus Van Leemputten, west d' abdije van Parck ende noordt Guillielmus Michiels, belast met vijf oorden chijns s' jaers aen sijne voorschreve hoogheyt, gelijckerweys den transportant de voorschreve partije lants in coop vercregen heeft tegens Josephus Weyndrickx, zijnen schoonbroeder, blijckens den acte van transport, gepasseert voor den voorschreven notaris J.F. Istas, present getuygen, den tweeden april 1700 vierensestigh ende de goedenisse daerop gevolght voor wethouderen der stadt Aerschodt den dertighsten juny van den selven jaere, onderteekent J. Van Cantelbeeck, secris., 1764, alhier eensgelijckx gesien ende overgelevert, gelovende over allent' ghene voorschreve guarrant ende waerschap ende altoos genoegh te doen oft' er naermaels iet aengebraeke, welcken coop, cessie ende transport boven de voorse. lasten is geschiet om ende voor de somme van twee duysent vijf hondert guldens courant geldt, op welcke voorschreve somme gelooft den acceptant tusschen date deser ende veerthien eerstcomende daegen te betaelen eene somme van acht hondert guldens gelijcke munte ende aengaende de resterende somme van seventhien hondert guldens gelooft den acceptant daervoren te gelden ende te betaelen aen den voornoemden transportant, alhier eensgelijckx accepterende, eene erffelijcke rente van negenenvijftigh guldens thien stuyvers courant gelt s' jaers, croiserende à drij guldens thien stuyvers courant, vrij ende exempt van twintighste, meerdere ofte minere penningen, beden, subsidien ende impositien ende generaelijck van alle andere lasten wegens zijne majt. heeren Staeten van Brabant ofte eenige andere overheyd, gestelt int' toecomende alnogh te stellen, alwaert' soo dat de edicten ofte ordonnantien het contrarie medebrochten, aen alle welcke den rentgelder is derogerende bij desen, ende allen de selve is nemende t' zijnen laste alleen, cours ende inganck nemende de selve rente op heden date deser, waer van oversulckx het eerste jaer interest ende van betaelinge vallen ende verschijnen sal den sesentwintighsten november van den toecomende jaere 1700 sevenentaghentigh ende soo voorts van jaere te jaere tot de effectieve quytinge toe, de welcke sal vermogen te geschieden met eene somme van vijf hondert guldens s' maels met den interest dijer à rato van teyde verschenen, mits welcke verclaert den comparant tot de hier voren geciteerde goederen geen recht, actie ofte pretentie meer te hebben ofte behouden in eeniger manieren, daer en vertheydende mits desen ende stellende den acceptant rentgelder in zijne plaetse, stede ende gerechtigheyt verclaerende partijen allen t' selve voorschreve te sullen volbrengen onder verband van hunnen persoon ende goederen, have ende erfve, present ende toecomende, ende tot assurantie der voorgemelde rente van negenenvijftigh guldens thien stuyvers s' jaers verbind den rentgelder speciaelijck de partijen van goederen, hiervoren breeder in hunne regenoten ende lasten gedesigneert, waer op den rentgelder waerschap ende guarrandt gelooft oft' er naermaels iet aengebraecke, constituerende den voorschreven comparant ende rentgelder onwederoepelijck N.N. ende alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentiecq om in hunnen naem ende van hunnent' wegen te gaen ende te compareren in zijne majts. Souv. Raede van Brabant, voor heeren mijer ende schepenen der stadt Loven ende alomme elders des noodig om aldaer in cas van eenig gebreck den inhoud deser vernieuwende ende erkennende, den gebreckelijken van hun int' ghene voorse. is, gewilliglijck te doen ende laeten condemneren met costen als oock om onder de constitutie als voor te compareren voor de voorschreve heeren mijer ende schepenen der stadt Loven ende alomme elders voor hof ende heer competent om aldaer ingevolge den 15. artiekel van haere majts. placcaert vanden 15. 7ber. 1753 te doen den eede, te weten dat dese vercoopinghe ende coop niet en zijn geschiet ten behoeve van eenige doode hand, des gedaen zijnde den transportant uyt de voorse. partijen van goederen t' ontgoeden ende onterfven ende daerinne wel ende wettelijck te goeden, vestigen ende erfven den cooper acceptant met alle formalitijten naer rechten gerequireert, mitsgaeders om voor de gemelde heeren meyer ende schepenen de voorschreve rente van negenenvijftig guldens thien stuyvers s' jaers op de voorse. partijen van goederen te doen ende laeten affecteren, realiseren ende hypothequeren, t' zij bij mainmiese ofte andersints, eensgelijckx met alle formalitijten naer rechten gerequireert, sullende de costen over het passeren deser, dobbels, segels, realisatie brieve, door den acceptant rentgelder worden gedraegen ende betaelt.

Gedaen ende gepasseert binnen de voorschreve parochie van Werchter ten dage, maende ende jaere voorse. ter presentie van mr. Guillielmus Verstraeten, eensgelijkx notaris, ende van Joannes De Swert, als getuygen hiertoe aensocht, in welckers presentie is alhier nog geconditioneert dat den transportant t' zijnen behoeve reserveert het jaer huere der voorschreve goederen, te verschijnen half meert van den toecomenden jaere 1787, de minute deser, becleedt met segel van drij guldens twelf stuyvers , is onderteeckent Joannes Vercalsteren, Guiellielmus Decock, G. Verstraeten, Joannes Bapta. De Swert ende bij mij ondergese. notaris.

De ondergeteekende Theresia Weyndrickx, huysvrouwe van Joannes Vercalsteren, lecture gehad hebbende van den bovenstaenden acte van transport, verclaert den selven in zijnen geheelen inhoude te lauderen ende approberen, consenterende ende constituerende als in fine vanden selven, actum den twelfsten xber. 1786, onderteekent Th[er]esia Wijnderickx.

Copije der quitte., staende in pede der originele dezer.

De ondergeteekende Joannes Vercalsteren ende Theresia Wijnderickx, gehuysschen, bekennen wel, deugdelijck ende in presentie mijns notaris ontfangen ende opgetrocken te hebben uyt handen van Guillielmus De Cock de somme van acht hondert gls. courant geldt op mindernisse der coopsomme van twee duysent vijf hondert guldens gelijcke munte, blijvende de resterende somme van seventhien hondert gls. ter rente gereserveert als breeder in den vorenstaenden acte van transport gementioneert is, dienende dese alvolgens ten opsichte der somme van acht hondert gls. voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doen blijcken, actum coram ut supra, onderteekent Joannes Vercalsteren, Th[er]esia Weynderickx, onder stont, concordantiam attestor, signatum H. Verstraeten, nots.

Welcken volgende den voorsen. geconstitueerden uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijke procuratie, geinsereert in den hier vorenstaenden contracte notariael, heeft den selven alhier in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen vernieuwt, erkent ende gerealiseeert, eentsamentlijck ter manisse des heere mijer naer voorgaende weysdomme der heeren schepenen naergenoempt met behoorelijke verthijdenisse ende renuntiatie opgedraegen seker huys, hof, &., groodt een bunder salvo justo, gestaen ende geleden (!) onder Bael ende Betecom, item seker parceel lants, groodt ses daghmaelen salvo justo, gelegen onder Bael, bijde hiervoren gespecificeert ende gedesigneert, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdraegere uyt de selve twee parceelen ontgoeyt ende onterft zijnde, soo worden in de selve met alle solemnitijten van rechten ende locale costuymen daertoe gerequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Guillielmus Decock ende Anna Catarina Vanden Bosch, gehuysschen tot Bael, op reserve van eene cappitaele rente van seventhien hondert gls. courant geldt, breeder in de voorse. acte vermelt, present alhier den officiael P. De Coster ende ten behoeve van den selve gehuysschen accepterende, naer dien den voorsen. geconstitueerden in handen des heere mijer hadde vernieuwt den eede, gerequireert bij zijne majts. placcaert van den 15. 7ber. 1753 nopende d' acquisitie van immeubile goederen bij doode handen.

Coram joncker Gerardus Frans. Xaverius de Herkenrode de Raetshoven ende sieur Livinus Lints, schepenen, desen 16. xber. 1786.

            In de marge.

Is gebleken bij acte coram notario H. Verstraeten tot Werchter 13. 8ber. 1788 dat dese rente is gequeten.

     Uit dit huwelijk:

      Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 13.09.1756 (g.. Cornelius Vercalsteren en Elisabeth Bruynseels),

      Vercalsteren Joanna, ( Joannes Francis°) Schriek 07.10.1757 (g. Joannes Franciscus Wendricx en Joanna Van der Auwermolen),

      Vercalsteren Joanna Maria, (°) Schriek 12.10.1758 (g. Carolus Weyns en Joanna Van der Auwermeulen),

      Vercalsteren Anna Catharina, (°) Schriek 04.04.1760 (g. Petrus Van den Broeck en Anna Catharina Van der Auwera),

      Vercalsteren Petrus, (°) Schriek 25.10.161 (g.Petrus Bruyndoncx en Anna Maria Wendricx),

      Vercalsteren Joannes Baptista, (°) Schriek 13.04.1763 (g. Joannes Baptista De Reyck en Elisabeth Van der Auwera),

      Vercalsteren Maria Theresia, (°) Schriek 24.08.1765 (g. Joannes Geens en Anna Weygers),

      Vercalsteren Joannes Baptista, (°) Schriek 24.08.1765 (g. Joannes Luyten en Elisabeth Tielemans),

      Vercalsteren Maria Petronella, (°) Schriek 13.04.1767 (g. Petrus Goris en Petronella De Preter),

      Vercalsteren Joannes Franciscus, (°) Schriek 16.02.1769 (g. Joannes Franciscus Weyndricx en Maria Theresia Van den Broeck),

      Vercalsteren Maria Anna, (°) Schriek 24.07.1770 (g. Judocus Van den Broeck en Maria Beullens),

 

Anna Clara Wendericx, (°) Baal 13.08.1721 (g. Petrus Reyers en Anna Catharina Van der Hagen), x Baal 02.12.1747 (g. Joannes en Franciscus Wendericx) met Henricus Vanderhoeven, x 2 met Joannes Tubbeeckx,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vanderhoeven Anna Catharina, (°) Heist 07.02.1754 (g. Adrianus Van Leuffel en Catharina Bruynseels), moeder Clara Wijns, 

     Vanderhoeven Maria Anna, (°) Heist 12.04. 1758 (g. Joannes Baptista Docx en Joanna Maria Wijndrechts), moeder Clara Wijndrechts,

 

Petrus Franciscus Ferdinandus Wendericx, (°) Baal 27.02.1724 (g. Franciscus Reyers en Anna Sneessens), x Baal 03.06.1756 (g. R.P.Bernardino en a disthemio Alexandrus capucinis)  met Joanna Maria Mertens,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te B, W, S,

     Wijndrickx Elisabeth, (°) Baal 05.01.1758 (g. Verhaegen Adam n. Mertens Petrus en Bruijnseels Elisabeth),

     Wendrickx Theresia, (°) Baal 04.03.1760 (g. Mertens Joannes en Wendrickx Theresia),

     Wendrix Joannes Franciscus, (°) Baal 13.11.1761 (g. Wendrix Joannes Franciscus en Mertens Anna),

     Wenderickx Joannes Baptista, (°) Baal 26.11.1763 (g. Wenderickx Joannes en De Roover Maria Anna),

     Wijndrickx Joannes Baptista, (°) Baal 10.05.1767 (g. Mertens Joannes en Van Leemputten Maria Anna), x met Anna Barbara Michiels,

 

Adam Wendericx, (°) Baal 26.02.1726 (g. Adam Van Rompa en Maria Torfs), + Baal 01.02.1729,
 

Eva Wendericx, (°) Baal 26.02.1726 (g. Bernardus Wenderix en Maria Bergmans), + Baal 27.01.1729.

 


 

IX - W(e)yns Adrianus (N464), (°) Heist 11.12.1668 (g. Anthonius Van Roey en Maria Van den Broeck), x Heist 08.06.1700 (g. Henricus Teurfs en Petrus Wijns) met Torfs (Teurfs) Anna (N465), (°) Heist 22.10.1678 (g. Franciscus Van Gestel en Anna Van de Loop), + Heist 05.08.1709.

 

Uit dit huwelijk:

 

Weyns Henricus,  (°) Heist 10.04.1701 (g. Torfs Henricus en Frans Maria), + Heist 23.05.1777, x Heist 19.01.1734 (g. Franciscus Wijns en Andreas Van Herck) met Gommara Van Herck,

     Uit dit huwelijk:

     Wijns Joannes Franciscus, (°) Heist 06.10.1737 (g. Franciscus Wijns en Catharina Janssens),

     Wijns Andreas, (°) Heist 05.11.1737 (g. Andreas Van Herck en Theresia Wijns),

     Wijns Melchior, (°) Heist 06.01.1740 (g. Melchior Van Herck en Anna Cornelia De Kuijper),

     Wijns Maria Theresia, (°) Heist 04.11.1747 (g. Henricus Michiels en Anna Cornelia De Cuijper),

     Wijns Petrus, (°) Heist 21.11.1752 (g. Petrus Geens en Barbara Van Herck),

     Wijns Petrus Josephus, (°) Heist 24.01.1756 (g. Petrus Van Herck en Maria Geens),

 

Wyns Catharina Theresia, (°) Heist 24.09.1703 (g. Wens Joannes en Wens Catharina), x Heist 11.05.1734 (g. Anthonius Verbrugghen en Franciscus Wijns) met Van Deuren Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, I,

     Van Deuren Joannes, (°) Heist 11.02.1736 (g. Henricus Wijns en Gasparina Vets),

     Van Deuren Adrianus, (°) Heist 30.01.1738 (g. Adrianus Van Deuren en Anna Van Deuren),

 

Wyns Livina, (°) Heist 27.05.1707 (g. Wens Livinus en Nouts Catharina),

 

Wyns Franciscus, VIII (N232), (°) Heist 24.08.1708 (g. Vranckx Franciscus en Teurfs Catharina Florentina).

 

 

 

VIII - Wenderickx Josephus (S188), (°) Baal 24.01.1717 (g. Joannes Van Herck en Anna Lauwens), + Betekom 31.03.1799, x Betekom 24.11.1751 (g. Jan Frans Kerseleer en Petrus Seghers) met Jacobs (Anna) Joanna Elisabeth (S189), (°) Betekom 10.01.1728 (g. Joannes Baptist Lauwerijs en Joanna Lauwerijs). ex Ramsel,

 

V.T. Betekom 1755

Joseph Wijnrix 1 peert vrouw kind: 2 à 16 en 14 j.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de verkorte transcriptie van een akte met vermelding van Josephus Wenderickx en Elisabetha Jacobs. Ook Joannes Wenderickx en Elisabetha Bruynseels, de ouders van Josephus, worden in de akte vermeld.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 67, akte dd. 07.02.1756.

Op heden desen 7en. february 1756 is gecomen en. gecompareert voor de onder te noemen borghemr. en. schepenen der stadt ende lande van Aerschot Joseph Wendrickx in houwelijck met Elisabeth Jacobs, respectiven inwoonder van Betecom, welcken voors. comparant bekent wel en. deughdelijck in clinckende en. blinckende ontfanghen ende ter rente gelicht te hebben uyt de handen van sr. Theodorus De Wit als kerckmr. van Ons Live Vrouwe kercke alhier eene somme van drij hondert guldens courant den pattacon tot twee guldens sesthien stuyvers ende d' andere specien naer advenant, dienende dese dijen aengaende voor volle en. absolute quittantie sonder van andere ofte voordere naermaels te moeten doceren, wesende de selve penn. voorts gecomen van eene capitale afgelijde rente door sr. Sebastianus De Wit van drij hondert guldens wisselgelt als plachten te gelden Jan Coenen cum suis, waer vooren den voors. compt. geloeft jaerelijckx te gelden en. te betaelen in handen van den als dan sijnde kerckmr. eene erffelijcke rente van twelf guldens courant jaerelijckx, los ende vrij van alle lasten, soo van xe, xxe, honderste, meerdere ofte mindere penninghen, beden, subsidien, contributien en. generalijck van alle andere lasten en. impositien, alreede op renten gestelt en. naermaels alnoch te stellen, waer aen van als nu voor als dan wordt gederogeeert, cours ende inneganck de selve rente nemende van heden date deser, sulckx dat het eerste iaer intrest vallen en. verschijnen sal op den 7en. febry. van den toecomenden iaere 1757 ende soo voorts van iaere te iaere tot den vollen aflegh dijer, die den comparant sal vermoghen te doen in twee payementen, te weten het eerste payement met hondert ende het tweede met twee hondert guldens courant met de Xloope. intresten dijer a rato van tijde met costen van brieven, creatie, copije der selve goedenisse fote slaen van mainmisse, cassatie ende pontpenninghen dijer ingevalle, daer vooren den voors. compt. rentgelder is verbindende sijnen persoon en. goederen, haeve ende erve, present en. toecomende ende specialijck daer vooren te pande is stellende sijn kindtsgedeelte in de goederen, achtergelaeten bij wijlent des comparants vader Joannes Wendrickx ende achter te laeten bij wijlent Elisabeth Bruynseels, sijne moeder, gewarrandeert voor los ende vrij, gelovende voorders altijdt des versocht sijnde, naer doode ende aflijvigheyt des comparants moeder te sullen stellen naerderen ende specificquen pandt ofte panden tot contentemente van den voors. geltschieter ofte sijns actie hebbende (Aarschot).

 

Uit dit huwelijk:

 

Wenderickx Jan Frans, (°) Betekom 03.09.1752 (g. Joannes Franciscus Wenricx en Maria Catharina Jacobs),

 

Wenderickx Maria Theresia, (°) Betekom 15.02.1755 (g. Ferdinandus Jacobs en Andriana Theresia Wendrickx),

 

Wenderickx Anna Theresia, (°) Betekom 24.07.1757 (g. Adrianus De Wijngaert en Anna Laureys), x Betekom 07.07.1785 (g. Josephus Wendrickx en Andreas Pelgrims) met Pelgrims Jan Baptist,

     Uit dit huwelijk:

      Pelgrims Joannes, (°) Betekom 18.04.1772 (g. Joannes Ferdinandus Jacobs en Catharina Theresia De Wit),

     Pelgrims Joannes Henricus, (°) Betekom 17.12.1789 (g. Joannes Baptista Wenderickx en Maria Catharina Jacobs),

     Pelgrims Maria Catharina, (°) Betekom 25.04.1792 (g. Guilielmus Wenderickx en Maria Catharina Jacobs), 

     Pelgrims Joannes Franciscus, (°) Betekom 12.11.1794 (g. Joannes Franciscus Jacobs en Anna Maria De Royver),

 

Wenderickx Jan Baptist, (°) Betekom 24.07.1760 (g. Joannes Ferdinand Jacobs en Elisabeth Wendrickx), x Betekom 17.11.1795 (g. Wendericx Josephus en Van Cleijnenbreugel Georgius hab Tremelo) met Van Cleynenbreugel Catharina Elisabeth, ex Werchter, geen fii Betekom, Werchter, Tremelo,

 

Wenderickx Guilielmus Franciscus Josephus, (°) Betekom 02.02.1763 (g. Guilielmius Franciscus Josephus Paeps alias Van Eyken en Anna Maria Machiels),

 

Wenderickx Jan Andreas, (°) Betekom 27.11.1764 (g. Joannes Tubbeecx en Anna Maria De Wijngardt),

 

Wenderickx Guilielmus, VII (S94), (°) Betekom 16.10.1766 (g. Anna Clara Wenderix en Guilielmus Van Eyken),

 

Wenderickx Anna Elisabeth, (°) Betekom 10.07.1770 (g. Joannes Baptist Van Vlasselaer en Anna Maria De Wijngaerdt),

 

Wijndrickx Joannes Baptista, (°) Betekom 24.01.1772 (g. Joannes Ferdinandus Jacobs en Maria Barbara De Wijngaert).

 


 

VIII - Weyns Franciscus (N232), (°) Heist 24.08.1708 (g. Vranckx Franciscus en Teurfs Catharina Florentina), + Heist 20.05.1766, x Heist 20.05.1732 (g. De Cuyper Cornelius en Wijns Henricus) met De Cuyper (Kuyper) Anna Catharina (Cornelia) (N233), (°) Heist 01.05.1708 (g. Cornelius Govaerts en Anna Cuijpers), + Heist 27.02.1795.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wyns Adrianus, (°) Heist 03.05.1732 (g. Wyns Adrianus en Vranckx Catharina),

 

Wyns Catharina Theresia, (°) Heist 10.07.1733 (g. De Kuyper Cornelius en Wijns Catharina Theresia), x Heist 09.01.1769 (g. Petrus Docx en Adrianus Wijns) Van Loy Jan Andries,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, I, Ber, S, Beer, P,

     Van Loij Petronella, (°) Heist 04.01.1772 (g. Wijns Adrianus en Petronella Van Loij),

 

Wyns Isabella, (°) Heist 22.10.1734 (g. Wyns Henricus en De Kuyper Isabella),

 

Wyns Joanna Catharina, (°) Heist 29.07.1736 (g. Van Deuren Joannes en De Kuyper Catharina), x Heist 16.02.1768 (g. Henricus Van den Broeck en Joannes Ceulemans) met Ceulemans Ambrosius,

     Uit dit huwelijk:

     Ceulemans Joannes Frans, (°) Heist 08.12.1768 (g. Joannes Baptist Ceulemans en Anna Cornelia De Cuyper),

     Ceulemans Catharina Theresia, (°) Heist 21.06.1770 (g. Joannes Baptist Verhaegen en Catharina Theresia Wijns),

     Ceulemans Petrus Josephus, (°) Heist 11.09.1771 (g. Petrus De Rijck en Isabella Wijns),

     Ceulemans Adrianus Frans, (°) Heist 09.05.1773 (g. Joannes Frans Wijns en Anna Catharina Ceulemans),

     Ceulemans Joannes Baptist, (°) Heist 28.01.1776 (g. Joannes Baptist Verhaeghen en Catharina Theresia Wijns),

     Ceulemans Maria, (°) Heist 14.10.1778 (g. Arnoldus Van den Bosch en Anna Maria De Cuyper),

 

Wyns Joannes Franciscus, (°) Heist 24.07.1738 (g. Wijns Joannes en De Kuijper Maria Francina),

 

Wyns Henricus, VII (N116), (°) Heist 31.07.1740 (g. Van den Broeck Henricus en Van Herck Gommara),

 

Wyns Petrus, (°) Heist 15.08.1742 (g. Wyns Petrus en De Kuyper Maria),

 

Wyns Franciscus, (°) Heist 25.10.1744 (g. De Kuyper Franciscus en Wyns Anna),

 

Wyns Maria Catharina, (°) Heist 01.10.1746 (g. Jennes Adrianus en Wijns Catharina),

 

Wyns Anna Maria, (°) Heist 26.12.1750 (g. Wyns Joannes en De Cuyper Maria Francisca),

 

Wyns Joannes Franciscus, (°) Heist 22.06.1754 (g. Wyns Joannes Franciscus en Coremans Catharina).

 

 

 

VII - Wenderickx Guilielmus (S94), (°) Betekom 16.10.1766 (g. Anna Clara Wenderix en Guilielmus Van Eyken), + Betecom 06.07.1823, x Betecom 18.09.1792 (g. Bruijndonkx Petrus en Wenderikx Josephus) met Bruyndonckx Maria Theresia (S95), ex Boischot, (°) Heist 20.10.1767 (g. Petrus Van den Broeck en Anna Elisabeth Verloo), + Betecom 29.09.1802.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bruyndonckx Petrus, (°) Betekom 26.10.1788 (g. Anna Theresia Wendrix ex Betecom en Cornelis Bruyndonckx d'Heyst), + Betekom 25.01.1789,

 

2. Wenderickx Maria Theresia, (°) Betekom 24.04.1790 (g. Maria Van Calster en Petrus Peeters), + Betekom 24.12.1863, x Betekom 19.02.1823 met Adrianus Wuyts,

 

Wendricx Joanna Elisabeth, (°) 01.10.1792 (g. Joanna Elisabeth Jacobs en Petrus Bruyndonckx), + Betekom 27.09.1853, x Betekom 19.11.1816 met Govaerts,

 

Wenderickx Anna Elisabeth, VI (S47), ° Betecom 23.03.1794 (g. Anna Elisabeth Bruyndonckx en Josephus Wendricx),

 

Wenderickx Joannes Baptist, Betecom, (°) Betekom 22.04.1797 (g. Barbara Maria Van den Broeck en Joannes Baptist Wendericx), + Begijnendijk 29.12.1865, x Begijnendijk 08.08.1843 met Elisabeth Van Houtvin,

 

Wendrickx Franciscus, (°) Betekom 24.01.1799 (g. Joanna Jacobs en Joannes Van den Broeck), + Begijnendijk 10.12.1871, x Betecom 21.06.1830 met Michiels Joanna,

 

Wendrickx Catharina Elisabeth, (°) Betecom 10.07.1801 (g. Catharina Elisabeth Van Kleynenbreugel en Joannes Baptista Pelgrims), + Betecom 26.05.1802.

 


 

VII - Wyns Henricus (N116), (°) Heist  31.07.1740 (g. Van den Broeck Henricus en Van Herck Gommara), + Itegem 1814, x Heist 03.05.1774 (g. Joannes Janssens en Henricus Van den Broeck) (woonden in Bakeneynde (Bruggeneinde ?)) met Janssens Catharina (N117), (°) Heist 07.06.1748 (g. Joannes Verloij en Anna Maria Janssens), + Itegem 04.03.1832.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wyns Barbara, (°) Itegem  27.05.1775 (g. Joannes Janssens en Barbara De Cuyper),

 

Wyns Anna Elisabeth, (°) Itegem  03.12.1776 (g. Adrianus Wyns en Anna Corn. Peeters),

 

Wyns Jan Franciscus, (°) Itegemt 05.10.1778 (g. sub conditione Joannes Van Looy en Anna Barbara Van Rompaey),

 

Wyns Josephus, (°) Itegem 26.08.1780 (in Beekeneinde g. Josephus Peeters en A.M. Wyns),

 

Wyns Jan Baptist, (°) Itegem 02.10.1782 (g. Jan Baptist Wyns en Joanna Peeters),

 

Wyns Maria Theresia, (°) Itegem 08.12.1784 (g. Jan Spapen en Cath. Theresia Wyns),

 

Wyns Joanna Catharina, (°) Itegem 08.08.1786 (g. sub conditione Petrus Claes en Joanna Cath. Wyns),

 

Wyns Petrus Franciscus, VI (N58), (°) Itegem 05.12.1789 (g. Franciscus Rosiers  en Isabella Wyns).

 

 

 

VI - Vissenaekens Joannes Baptist (S46), (°) Betecom 22.06.1789 (g. Verbeuren Petrus en Anna Maria Wittockx ex hestenhergh), + Betecom 06.02.1865, x Betecom 07.10.1817 (g. Guilielmus Wendrickx pêre en Vissenaekens Pierre pêre) met Wenderickx Anna Elisabeth (S47), ° Betecom 23.03.1794 (g. Anna Elisabeth Bruyndonckx en Josephus Wendricx), + Betecom 07.03.1865.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vissenaekens Angelina, ° Betecom 04.06.1818 (g. Maria Theresia Vissenaeckens en Guilielmus Wenderickx), x Betekom 28.06.1844 met Joannes Henricus Opdebeeck,

 

Vissenaekens Dorothea,° Betecom 07.10.1820 (g. Maria Theresia Wendrickx en Petrus Vissenaekens), x 1 Betekom 26.10.1852 met Joannes Frans Peeters, x 2 Betekom 22.06.1854 met Verbruggen Franciscus,

 

Vissenaekens Joanna Catharina, V (S23), ° Betecom 17.03.1823 (g. Wendrickx Joannes Baptist en Vissenaeckens Joanna Catharina),

 

Vissenaekens Anna Angelina, ° Betekom 07.08.1825 (g. Anna Barbara Van Langendonck en Henricus Vissenaeckens), x Betekom 31.10.1848 met Petrus Antonius Janssens,

 

Vissenaekens Anna Maria, ° Betekom 22.03.1828 (g. Anna Elisabeth Wendrickx en Franciscus Lambrechts), x Betekom 22.11.1850 met Ludovicus Kersselaers,

 

Vissenaekens Anna Elisabeth, ° Betekom 27.08.1830 (g. Joanna Michiels en Petrus Franciscus Vissenaekens),

 

Vissenaekens Petrus Franciscus, ° Betekom (veldwachter te Betecom) 26.10.1833 (g. Maria Theresia Vissenaekens en Petrus Frans Wenderickx), x 1 Betekom 18.11.1854 (g. Vissenaekens Jan Baptist en Verbruggen Louis) met Anna Catharina Verbruggen, (°) Betekom 05.03.1829 (g. Claes Petrus Josephus en Verbruggen Anna Catharina), + Betekom 23.05.1873, fa Petrus Ludovicus en Elsen Maria Elisabeth, x 2 Betekom 13.10.1875 (g. Van Camp Guilielmus onderwijzer; Jan Baptist Van Vlasselaer landbouwer, Joannes Van Doren burgemeester en Franciscus Tservranckx) met Borglevens Maria Dorothea, we van Joannes Henricus Michiels ex Baal,

Dit gezin met dank aan Jos Michiels.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vissenaekens Maria Sarah, (°) Betekom 12.10.1854 ill. (g. Vissenaekens Henricus en Verbruggen Maria Sarah), + Aarschot 19.06.1936, x Aarschot 11.05.1881 met Moons Carolus,

     Vissenaekens Jan Baptist, (°) Betekom 07.06.1856 (g. Vissenaekens Jan Baptist en Elsen Maria), + Betekom 02.05.1927,

     x Betekom 20.09.1890 (g. Vissenaeken Petrus Franciscus en Claes Jacobus) met Claes Anna Catharina,

     Vissenaekens Angelina, (°) Betekom 19.10.1857 (g. Verbruggen Petrus Ludovicus en Vissenaekens Angelina), + Betekom 25.02.1873,

     Vissenaekens Petrus Ludovicus, (°) Betekom 26.05.1859 (g. Verbruggen Franciscus en Wenderickx Anna Elisabeth), + Betekom 11.01.1863,

     Vissenaekens Joannes Felix, (°) Betekom 11.02.1861 (g. Verbeeck Joannes en Verbruggen Dymphna),

     + Nederokkerzeel 06.05.1926, x Betekom 10.01.1889 (g. Vissenaekens Petrus Franciscus en Elsen Bernard) met Elsen Elisabeth Emerantia,

     Vissenaekens Peter Ludovicus, (°) Betekom 03.07.1863 (g. Verbruggen Franciscus en Wenderickx Anna Elisabeth);

     + Betekom 15.05.1929, x Betekom 17.10.1892 (g. Vissenaekens Petrus Franciscus en Elsen Joannes) met lsen Maria Theresia,

     Vissenaekens Cornelius, hoofdonderwijzer en burgemeester in Betekom, (°) Betekom 13.02.1865 (g. Wijns Cornelius

     en Vissenaekens Dorothea), + Betekom 12.04.1948, x 1 ? met Vissenaekens Maria Francisca,  2 met Bosmans Rosalia,

     Vissenaekens Theresia, (°) Betekom 17.03.1867 (g. Janssens Petrus en Verbruggen Maria Theresia),

     Vissenaekens Maria Sidonia, (°) Betekom 02.07.1868 (g. Verbeeck Henricus en Vissenaekens Maria Sarah), + Betekom 02.03.1877,

     Vissenaekens Joanna, (°) Betekom 01.02.1870 (g. Kerselaers Louis en Vissenaekens Joanna), + Betekom 21.01.1930,

     x Betekom 09.04.1894 (g. Vissenaekens Petrus Franciscus en De Messemaekers Victor) met Van Espen Dionisius,

     2. Vissenaekens Josefina, (°) Betekom 29.06.1876, + Heverlee 26.04.1952,

     Kloosterzuster bij de Zusters Annunciaten te Heverlee onder de naam Vital-Marie.

     Ze vertrok naar de missies in Belgisch Congo op 29.04.1931.

 

Vissenaekens Henricus, ° Betecom (landbouwer) 10.09.1836 (g. Goovaerts Catharina Elisabeth en Wuyts Henricus), x Begijnendijk 24.09.1865 met Isabella Maria Nijs.

 


 

VI - Wyns Petrus Franciscus (N58), handwerker, (°) Itegem 05.12.1789 (g. Franciscus Rosiers  en Isabella Wyns), + Itegem 09.08.1841, x Itegem 12.09.1814 met Peeters Anna (N59), (°) Herenthout 20.03.1790, + Itegem 07.05.183.

 

Het gezin verhuisde naar Itegem naar de Païhoef op 26.03.1829.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wyns Anna Catharina, ° Herentals 11.11.1817, + Itegem 12.11.1885,

 

Wyns Henry, ° Heist 29.06.1820, + Itegem 25.09.1820,

 

Wyns Franciscus, ° Heist 01.09.1822, x met Van Reusel Cornelia,

 

Wyns Maria, V (N29), ° Heist 14.09.1825 (g. Carolus Adrianj en Josephus De Cleyn),

 

Wyns man-kind, ° en + Itegem 01.05.1833.

 


 

V - Helsen Jan (N28), ° Herenthout 17.08.1824, + Putte 19.03.1886, x Itegem 21.09.1854 met Wyns Maria 'Mie' (N29), ° Heist 14.09.1825 (g. Carolus Adrianj en Josephus De Cleyn), + Putte 22.10.1898.

 

Uit dit huwelijk:

 

Helsen Joanna, ° Heist o/d Berg 30.07.1855, + Werchter 01.03.1947, x met Geens Frans ,

 

Helsen Jozef, ° Heist 14.04.1857, + Putte Grasheide 24.01.1946, x met Claes Rosalie (Grasheide),

 

Helsen Josephus Amandus, IV (N14), ° Heist o/d Berg 12.03.1859 (g. Deswert Augustus Henri en Geeraerts Josephus Franciscus),

 

Helsen Louis, ° Heist o/d Berg 12.07.1861, + Luikgestel (Ned.) 16.06.1939, x met Verhaegen Maria,

 

Helsen Delphien 'zuster Arsenia', ° Heist o/d Berg 07.05.1863, + Rumst 10.02.1934 (Klooster Jozef Calaszans),

 

Helsen Medard, ° Heist  01.07.1866, + Heist 03.09.1956, x Putte 03.09.1956, x met Aerts Rosalie Nathalie.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom