Voorouderlijst Wouters alias Jonckers Daneel

 

Wouters, Wauters

Patroniem uit de Germaanse voornaam wald-hari.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

Wouters alias Jonckers Daneel , ca. 1500, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters alias Jonckers Hendrik. 

 


 

Wouters alias Jonckers Hendrik, ca. 1530, x met ...

 

Hendrik Wouters van Werchter heeft bekent schuldig te zijn aan Michiel Vanderveken de somme van 18 karolus gulden ter cansen van eender schuijten die hij vande voors Michielen Vanderveken gecocht ende te dancke ontfangen heeft ende de voors somme te betaelen in drije payen.
Wer1876/ 2: 1703: Fo 33: nu Peeter Wauters bij coop
Nicolaes Van Loij als erfgen van Anna Gobbelens we Peeter Van Loij te vorens Hendrik Gobbens over Remijs Vertiers die getrouwt hadde Maria Schrijns dochtere Hendrik eertyts Hendrik Wauters Andries ‎(Daneels?)‎ sone, comende van Jan De Haene van eenen hamme op den Demer.
1576: Henric Wouters uit Werchter.
Wer1847: Fo 38v: 4 mrt 1587:
Hendrik Wouters alias Jonckers zone wijlen Daneels verkoopt zijn paert en deel van de goeden en gronden vercregen en gecocht van Jasper Hagels zone wijlen Anthonis aan Cathelijn Hagels.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters alias Jonckers Jacobus .

 


 

Wouters alias Jonckers Jacobus, ca. 1550, x met Cathlijn ...

 

Fo 13v: erfmangelinge tussen Jacques Wouters alias Jonckers als proc van Jan Lelieboom en Peeter De Schrijnmaker x Catlijne Goorts.
Wer1847: Wer1847: Fo 43v: 24 jan 1588
Hendrik Dens, 80 jr, Christoffel De Hertoge 24 jr, Willem Van Hove 23 jr, verklaren dat Hendrik Wouters alias Jonckers ziek te bed liggende maar zijn vijf zinnen wel te passe ... zijn uiterste wil ...
? Jacop Wouters zijn natuurlijke zoon ... goederen in Mechelen en in Werchter... op conditie dat den voors Wouters zal betalen aan de kinderen Jans Govaerts x Catlijn Wouters zijn testateurs wettige dochter.
Wer1847: Fo 72v: 7 jan 1593
Peter De Schrijnmaker x Cathlijn Goorts verkopen aan Jacop Wouters x Cathlijn ... een half bonder besloten block opt Sluijsvelt.
SAL 6340/ B: bedezetting Werchter 1597
108. Jacop Wouters heeft huis & hof met eenen koelhof groot een half dm noch een bunder 2en half dm so lant als bemt, daeraf vijf dm leen ende huert 2 en half bunder bempt en een en half bunder land, hebbende eenen ploeg, twee peerden, ende vijf koijen.
Wer1848: Fo 22v: 12 juli 1606
Maria IJnen alias Van Laucum verkoopt aan Jacob Wauters alsulcken paert ende deel als de selve Maeijcken IJnen alias Laucum hadde in een bempt geheeten den Vandijck ‎(erfen Hendrick Vosberghs)‎
Wer1848 fo 23v: 17 aug 1606
Jacob Wouters Henricsone verkoopt aan Jan Van Hove alias Thys x Berbelen Wouters een huis met hof met het erfken dat de kercke van Werchter eertyts was toebehorende ende de voors twee bempdekens ‎(zie hierboven)‎ ‎(erfgen Bernaert Vervoirt, erfgen Gielis Schaerwegge)‎.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters fs, natuurlijke zoon,

 

Wouters Cathlijn, x met Jan Govaerts,

 

Wouters Maria.

 


 

Schrijns Henricus, molitor Werchter, ca. 1560, + Werchter 14.08.1652, x (niet W!, Wak, H, ) met Wouters Maria, () ca.  1575, (niet W?, ), + Werchter 28.01.1638.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Schrijns Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrens (Schrijns - Scherens) Joanna - Anna

 

Schrijns Jan,

 

Schrijns Elisabeth, () Werchter 29.11.1620 (g. Vercalsteren Joannes en Van Hove Elisabeth ex Schriek),

 

Schrijns Petrus, () Werchter 07.07.1624 (g. Paeps alias Taij Petrus en Peeters Margaretha),

 

Schrijns Maria, () Werchter 11.08.1627 (g. De Worteleer Joannes en Theunis Maria).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom