Voorouderlijst De Wortelaer Jan

 

Wortelaer De, De Weurtelaer, Wortelaers, Wertelaers, Werteleer

Beroepsnaam van de opgraver, verzamelaar en verkoper van wortel-, knolgewassen en kruiden.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - XVIII - XIX - XXII - De Wortelaer Jan (S), ca. 1420, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

XV - XVI - XVII - XXVIII - XXI - De Wortelaer Hendrick.

 


 

XV - XVI - XVII - XXVIII - XXI - De Wortelaer Hendrick, ca. 1445, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wortelaer Jan, x met Katlijn Hobbouts,

     Uit dit huwelijk:

     De Wortelaer Karijn (Quirijn), 

 

De Worteleer Hendrick, XIV - XV - XVI - XVI - XX.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XX - De Wortelaer Hendrik, ca. 1470, x met ... Margriet.

 

ESDB: prive-archief XVIe eeuw 1550-1590:

F 134: jaergetyedt van Henderic De Wortelaer

Paus collegie tot Loven voor een jaargetijedt van Henderic De Worteleer ende Margriet syne vrauwe op een block geheeten het Winckelcken, Tscoubroeck ten 1) Hooghvelt 2) nu by coope Jan Mertens sone Jans x Anneken De Worteleer.

H851: Fo 221:

- 24 aug 1481: (Hendrik Vanderveijken): Hendrik De Wortelere Jansone heeft ontvangen na de dood van zijn vader een dm land te Vossemonde (kinderen Hendrik Van Adorp)

- 16 feb 1505: Jan De Wortelaer na doode wijlen Hendrik zijn vader heeft ontvangen een dm land aan de Neelsheijde

- 29 apr 1514: Jan De Wortelaer derft een dm land (wijlen Philips Van Haecht) aan Hendrik Van Haecht zone Philips

- 19 okt 1556: Willem Van Haecht ontvangt na de dood van Hendrik Van Haecht zijn broeder bij consente van Michiel Van Haecht des voors Hendriks zone

- 9 jun 1564: Philips Van Haecht wijlen Henricx zone ontvangt bij doode van Willem Van Haecht zijn oom voor hem en voor Michiel en Kathelijne Van Haecht zijn broer en zus een dm.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wortele alias Grove Hendrik, + ca. 1538,

 

De Wortelaer Jan, XIII - XIV - XV - XVI -XIX.

 


 

XIII - XV - XVI - XIX - De Wortelaer Jan, kerkmeester 1556-1569, ca. 1500, + > 1574, x met Verhaegen Anna, , de rest van het complexe gezin bij Van HaechtM2.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wortelaer alias De Groeve Hendrick, XII - XIV - XV - XVIII (S3968 + S4008 + S8788 + S24788 + S155624),

 

De Wortelaer Barbara, ca. 1550, begijntje in Leuven,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Barbara De Wortelaer (Wortelaers), begijn op het Groot Begijnhof te Leuven.  In Leuven was er ook het Klein Begijnhof.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7863 fol. 39r, akte dd. 4 augustus 1579.

Item Barbara Worttelaers dochtere wijlen Jans, nutertijt baghijne int groot baghijnhoff te Loven, Xpiaen. [Christiaen] Schellekens sone wijle(n) Jans ende heer ende meester Jan Verhaeghen, doctoir inden rechten ende officiael, tot Loven resideren(de), oblig(antes), etc(etera), ac dicto m(a)g(ist)ro Johanne Verhaecht, renu(n)c(iante)s, etc(etera), in forma, hebben bekendt schuldich te zijne jouffvrouwe Anna Van Ha(m)me ende Marie Oeyen, beyde kerckmeesterss(en) van(den) voers(creven) baghijnhove, tot behoeff van(der) kercken aldaer twee ende eenen halven carolus gul(dens) te xx st(uyvers) mon(ete), etc(etera), pronu(n)c curren(tis), tot drije plecken den stuyver gerekent, erffelijcke rente, alle jaere opden vierden augusti te betaelen, et in cambio quite et libere, etc(etera), nec no(n) a x., xx. et c. d(ena)riis en(de) van allen anderen lasten ende subventien, innegheseth oft innetesetten(e, hoedanich die souden mogen wesen, quol(ibe)t assecutum ad mo(bilia) pignus sub Haecht vel eo circa val(ens) duplum et tantu(m) et poter(unt) red(imer)e q(ue)m vol(verunt) una vice v(ideli)c(et) quemlibet der(...) ? exin(de) median(te) octodecim denar(iis) co(n)similibus et hoc in bona moneta Brabantica tempore dequitationis cursum hut(...)e ? accu(m) ende is te weten dat de penninghe(n) van desen vercrijge gheco(m)men zijn, te weten derthie(n) rinsguld(ens) en(de) thien stuvers eens bij jouffvrouwe Elizabeth Van Broeckhove(n) met heuren testamente, ghelaten tot zekere miss(en), breedere in heuren testamen(te) begrepen, ende tweentwintich rinsguldens ende thie(n) stuvers eens bij jouffvrouwe Joha(n)na Van Raveschot met heuren testamente, ghelaten totte feeste van Sinte Dorothea inder zelver kercken ende noch neghe(n) r(ins)g(uldens) eens bij jouffvrouwe Maria Van Ouwergem met heuren testamtente, gelaten tot lichte op haere sepulture ghestelt te wordden(e) et prima, coram Duffle, Goerts, augusti quarta, anno xvc. lxxixtich.

 

De Wortelaer Lisken - Elisabeth, x 1 met Jan Imbrechts, x 2 met Laurys Lauwers, schipper en eigenaar van 'De Wildeman', een mooi huis gelegen in de Brabantstraat.

     Uit dit huwelijk:

     1. Imbrechts Anthonis,

     Imbrechts Catharina, x met Hubertus Smets,

     Imbrechts Maria, 

     Imbrechts Remeys, 

     2. Lauwers Catharina, () Haacht 11.01.1589,

     Lauwers Jan, () Haacht 16.04.1591, schipper, x Haacht 19.10.1614 met Ingels Anna,

          Uit dit huwelijk:

          ...

          Lauwers Joannes, () Werchter 07.10.1618 (g. Van Hoegaerden Joannes ex Leuven en Lauwarts Petronilla),

          Lauwers Anthonius, () Werchter 16.02.1620 (g. Dauw Anthonius en Verhulst Catharina),

          Lauwers Joannes, () Werchter 18.08.1621 (g. De Worteleer Joannes en Meutters Maria),

          Lauwers Petrus, () Werchter 18.08.1621 (g. Lauwers Petrus en Verhulst Catharina uxor Stoop),

          Lauwers Petrus, () Werchter 28.09.1622 (g. Lauwers Petrus (nauta: schipper) en De Wortelaer Elijsabeth ex Haacht),

          Lauwers Carolus, () Werchter 10.12.1624 (g. Verbeke Carolus en Van Putteghem Emerantiana n. Verscuren Magdalena uxor Petrus dixit Droogen Peter),

     Lauwers Anna, () Haacht 16.01.1594,

  Lauwers Petronella, () Haacht 21.07.1596, x (niet Rot, H, )  met Dauwen Antonius,

          Uit dit huwelijk: geen andere fii Mech, H, W, Rot, Wez, K,

          Dauwen Joannes,

          Dauwen Anna, () Rotselaar 04.10.1620 (g. Dauwen Joannes sr en Ingels Anna),

          Dauwen Catharina, () Rotselaar 06.04.1622 (g. Vanden Berge Henricus en Goor Catharina),

          Dauwen Oliverius, () Rotselaar 30.12.1635 (g. Wijbrechts Oliverius en De Cael Gudula),

 

De Wortelaer Maria, ca. 1554, x met Remeys Smets, kerkmeester in 1564. Hij woonde op 'Den Hout',

     Uit dit huwelijk:

     Smets Jan,

     Smets Maeyken,  

 

De Wortelaer Cecilia, x met Bols Willem, deze x 2 Mechelen OLV 25.05.1615 (g. Bols Joannes en Bergers Georgius) met Anna Van Puddeghem.

Uit dit huwelijk:

     1. Bols Elisabeth, x Haacht 10.07.1592 met Smets Jan,

           Uit dit huwelijk:

           Smets Anna, () Haacht 08.10.1595,

           Smets Jan, () Haacht 29.09.1597,

           Smets Elisabeth, () Haacht 11.07.1599,

           Smets Maria, () Haacht 09.12.1601,

           Smets Jan, () Haacht 01.03.1604,

           Smets Margaretha, () Haacht 05.03.1606,

           Smets Joanna, () Haacht 21.03.1608,

           Smets Jacobus, () Haacht 11.07.1610,

           Smets Nicasius, () Haacht 15.06.1613,

           Smets Catharina, () Haacht 03.05.1615, vader Franciscus.

     Bols Hans (Jan), x Haacht 18.05.1611 met Joanna Adriana Van der Meeren.

          Uit dit huwelijk:

          Bols Jan, () Haacht 20.02.1612,

          Bols Maria, () Haacht 20.02.1612,

          Bols Petrus, () Haacht 20.02.1612,

          Bols Maria, () Haacht 23.06.1613,

          Bols Anna, () Haacht 22.03.1615,

          Bols Joanna, () Haacht 12.01.1617,

          Bols Cecilia, () Haacht 16.12.1618,

          Bols Jan, () Haacht 19.01.1621,

          Bols Petrus, () Haacht 11.03.1624,

          Bols Catharina, () Haacht ...08.1626,

          Bols Willem, () Haacht 22.01.1629,

          Bols Catharina, () Haacht 22.01.1629,

          Bols Anthonius, () Haacht 15.08.1631,

     Bols Petrus, x Haacht 14.07.1618 met Gommara Janssens.

          Uit dit huwelijk:

          Bols Petrus, () Haacht 08.01.1620,

          Bols Adriana, () Haacht 15.03.1621, + Haacht 23.07.1656,

          Bols Willem, () Haacht 28.05.1623,

          Bols Petrus, () Haacht 19.10.1626,

          Bols Joannes, () Haacht 19.10.1626,

          Bols Henricus, () Haacht 01.01.1629,

          Bols Willem, () Haacht 31.08.1632, x Haacht 20.11.1657 met Barbara Van Aerschot.

 


 

XII - XIV - XV - XVIII - De Wortelaer alias De Groeve Hendrick (S3968 + S4008 + S8788 + S24788 + S77812), ca. 1545, x met Petronella De Ryck (S3969 + S4009 + S8789 + S24789 + S77813), fa Laureijssone,

 

Wer1876/2: 1703: Fo 96:

- 3 jun 1499: Wouter & Jan Vertruijden derven een dm bempt int Werchterbroeck aan Willem Van Hove gedaen ten huijse van Jan Cleijnaerts leenheer in Betekom

- 20 nov 1503: Jan Van Colen als momboir van de kinderen wijlen Willem Van hove te weten Kathelijne, Thorije, ende Cornelije gesusters heeft ontvangen een dm bempt .. dat geschiede te Weesmaele

- 23 jan 1507: Jan Van Coelen heeft ontvangen tderdedeel van een dm bempt int Werchterbroeck daer Cornelis Van Hove Willems dochter uitgestorven was

- 5 feb 1522: Peeter Baerts als voorganger van Kathelijne ende Thorie Van Hove Willems wijlen Van Hove kinderen

- 12 mrt 1555: Bartholmeus Trots x Cathlijn Baerts Peetersdochter

- 27 mrt 1555: verkopen aan Laureijs De Rijck Jans sone

- 16 jun 1556: na de dood van Jan De Rijck saliger memorie heeft Aert De Rijck Laureijs sone ontvangen

- 4 feb 1571: Petronella De Rijcke dochter wijlen Laureijs heeft na de dood van haar vader ontvangen en met Peeter Spoelbergh haar zwager als voorganger

- 12 dec 1575: na de dood van Peeter Spoelbergh heeft Hendrik De Groeve sone wijlen Jan als voorganger ende besetman van wegens Petronella De Rijke sijne huijsvrouwe ontvangen

- 10 feb 1639: attest dat Jan De Wortelaer na de dood van zijn moeder tselve dagmael verheven heeft

- 15 feb 1632: Jan De Wortelaer na de dood van sijn vader Jan De Wortelaer heeft verheven

- 24 aug 1645: Guilliam De Wortelaer na de dood van Jan De Wortelaer sijn broeder

- 8 mei 1732: Guilliam De Wortelaer sone Guilliam na de dood van zijn vader

- 17 mrt 1750: Jan Van Ermegem mede in naam van zijn medecondividenten na de dood van Guilliam De Wortelaer sone Guilliam. 

 

In de akte maakt men melding van Anna De Rijck, weduwe van Petrus Verhulst enerzijds en Joannes De Wortelaer, zoon van Petronella (Nelleken) De Rijck, anderzijds. Anna De Rijck is de zuster van Petronella en dus tante van Joannes De Wortelaer. In de akte staan ook Guilielmus en Petronella Hieskens vermeld, doch ik heb een stil vermoeden dat de familienaam een vergissing is en dat het Viskens moest zijn. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7508, folio 41r., akte dd. 5 september 1617.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Anne De Rijcke weduwe wijlen Peeters V(er)hulst voor een vijfte deel van een rente van vier rinsguldens ende x st(uyvers) ende Jan De Wortelaer, soene van Nelleken De Rijcke, voor de welcke hij hem in desen is sterckmaeckende, voor een derdendeel vuyt die selve rente, vuyt eene meerdere rente van negen rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), per mo(nitionem) hebben tsaemen en(de) elck besunders gecedeert, getransporteert en(de) overgegeven, gelijck sij cederen, transporteren en(de) geven over mits desen, aen Henrick Rogge soene Lambrechts en(de) Cathelijn De Rijcke, sijne huysvr(ouw)e, present en(de) het selve accepteren(de), elck hen voors(creven) deel inde voors(creve) rente van negen rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) mette verloopen van dijen, open ende onbetaelt staende, daervoor personnel(ijck) verbonden staen Willem en(de) Nelleken Hieskens, gehuysschen, volgen(de) de brieven daeraff zijnde in date ... [n.v.], cederen(de), transporteren(de) en(de) geven[de] voorts over tot behoeff als voor derffbrieven daeraff zijnde in date voors(creven) met alle en(de) iegewelcke geloften en(de) conditien daerinne begrepen eod(em) iure, coram Lievens, Beringhen, septemb(ris) va., 1617.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wortelaer Joannes, XI - XIII - XIV - XVII   (S1984 + S2004 + S4394 + S12394 + S38906),

 

De Wortelaer Anna, ca. 1590. 

 


 

XI - XIII - XIV - XVI - Worteleers Joannes (S1984 + S2004 + S4394 + S12394 + S38906), ca. 1570, x (niet H, ) met Margaretha De Wijngaerder (S1985 + S2005 + S4394 + S12394 + S38907).

 

NGB 14279-20.02.1668: Jan De Wortelaer x Margriet De Wijngaert verdelen hun goederen onder Louis en Henri de Wortelaer en hun kinderen.

Wer1876/2: 1703: Fo 96:

- 3 jun 1499: Wouter & Jan Vertruijden derven een dm bempt int Werchterbroeck aan Willem Van Hove gedaen ten huijse van Jan Cleijnaerts leenheer in Betekom

- 20 nov 1503: Jan Van Colen als momboir van de kinderen wijlen Willem Van hove te weten Kathelijne, Thorije, ende Cornelije gesusters heeft ontvangen een dm bempt .. dat geschiede te Weesmaele

- 23 jan 1507: Jan Van Coelen heeft ontvangen tderdedeel van een dm bempt int Werchterbroeck daer Cornelis Van Hove Willems dochter uitgestorven was

- 5 feb 1522: Peeter Baerts als voorganger van Kathelijne ende Thorie Van Hove Willems wijlen Van Hove kinderen

- 12 mrt 1555: Bartholmeus Trots x Cathlijn Baerts Peetersdochter

- 27 mrt 1555: verkopen aan Laureijs De Rijck Jans sone

- 16 jun 1556: na de dood van Jan De Rijck saliger memorie heeft Aert De Rijck Laureijs sone ontvangen

- 4 feb 1571: Petronella De Rijcke dochter wijlen Laureijs heeft na de dood van haar vader ontvangen en met Peeter Spoelbergh haar zwager als voorganger

- 12 dec 1575: na de dood van Peeter Spoelbergh heeft Hendrik De Groeve sone wijlen Jan als voorganger ende besetman van wegens Petronella De Rijke sijne huijsvrouwe ontvangen

- 10 feb 1639: attest dat Jan De Wortelaer na de dood van zijn moeder tselve dagmael verheven heeft

- 15 feb 1632: Jan De Wortelaer na de dood van sijn vader Jan De Wortelaer heeft verheven

- 24 aug 1645: Guilliam De Wortelaer na de dood van Jan De Wortelaer sijn broeder

- 8 mei 1732: Guilliam De Wortelaer sone Guilliam na de dood van zijn vader

- 17 mrt 1750: Jan Van Ermegem mede in naam van zijn medecondividenten na de dood van Guilliam De Wortelaer sone Guilliam. 

 

Met dank aan Pauil Peeters. Joannes De Wortelaer, inwoner van Werchter, emancipeert zijn kinderen Henricus, Joannes, Guilielmus, Petrus, Remigius, Cosmas, Anna en Lucia, die hij behouden heeft van Maria Wijngaerts (De Wijngaerder).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 343v., akte dd. 23 juni 1621.

Item in p(rese)ntia scab(inorum), etc(etera), constitutus Jo(hann)es De Wortelaer, habitans in Werchter, emancipavit modo debito in for(m)a Henricu(m), Jo(hann)em, Guilielmu(m), Petru(m), Remigiu(m), Cosmam, Anna(m) et Lucia(m), suas proles, quas ret(inuit) a Margareta Wijngaerts, quo facto, etc(etera), cora(m) eisdem.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Worteleer Henricus,

 

Worteleer Catharina, () Haacht 13.07.1603,

 

De Worteleer Anna, x (niet W!, ) met Van Bostraten Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bostraten Joannes, () Werchter 20.09.1626 (g. De Worteleer Joannes en Van Bostraten Elijsabeth),

 

De Worteleer Willem, x Werchter 11.11.1653 (g. Verstraeten Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Goris Margareta, deze () Werchter 09.02.1620 (g. Luimoi Goswinus en Lauwers Elijsabeth), x 1 (niet W, ) met Guilielmus Ingelborchs, x 2 Werchter 20.10.1642 (g. Henricus Goris en Arnoldus Van Tongelen) met Van Leemput alias Cools Jan, fs Jan en Catharina Van Langendonck,

NGB 14279 - 20/2/1668:
"Willem de Wortelaer Janssone, 56 jaar, maakt testament; verlangt in St. Jan Baptist te Werchter te worden begraven, bestelt een dienst van 24 gld., 3 vierdeel roggebrood aan de armen en voor 12 gld. zingende missen van Requiem".

AVT1: 14 maart 1667:

Geraert Janssens x Anna Vandenberghe verkoopt aan Willem De Wortelaer woonende tot Werchter een erfelijke rente van 6 gl 5st als derfgen Henrick Van Essche alle jaeren sijn geldende staende bepand op drij dm bempts in Uijtbroeck eertyts toebehoort hebbende Jacop Van Hove x Cristina Bogaerts dd 8 nov 1621.

 

Hierbij  (met dank aan Paul Peeters)  aktes met vermelding van Margaretha Goris, die achtereenvolgens huwde met Guilielmus Ingelborchs, Joannes Van Leemputten en Guilielmus (Willem) De Wortelaer.  In de akte wordt haar tweede man Jan Van Leemputten alias Cools genoemd. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8263 fol. 493v.

In tegenwoordicheyt des heeren meyers en. schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Franchois Scheys als geconstitueert met procuratie, hem gegeven ende verleent bij en. van wegens jor. Godefridus Rogge, gepasseert voor den nots. M. Van Torre opden derthiensten aprilis 1662, d' heeren schepenen bij coope authenticq gesien en. gebleken, heeft in dijer qualiteyt opgedraegen met behoorlijcke vertijdenisse twee boinderen lants, gelegen in twee stucken, het ierste stuck, genoempt het Langhboender, regenoten Jan Geerts ter oost, het naervolgen. parceel zuyden, den bosch des voors. vercoopere west en. noort en. oock de kercke van Betecum noort, item het ander parcheel oock een boinder der maete onbegrepen, regenoten de herbaene zuyde, het voors. Langhboender noorde, Jan Van Loock oost, Merten Visschkens west met noch een erffve oft alnoch eenen vuytganck, groot ontrent derthien roeden, regenoten de herbaene noorde, sheeren straete west, Jan Antheunis oost, expos. impos. mr. Ignatius Coecx inden naeme en. tot behoeffve van Willem De Worteler en. Margarite Gooris, gehuyschen, voor de tochte, die kinderen van wijlen Guilliam Ingelborchs ende die kinderen van wijlen Jan Van Leemput alias Cools voor de proprieteyt et satis den voors. geconstitueerden inden naem als voor et waras opde cheynsen hier op vuyt gaende ende alnoch op eene rente rente (!) van sesse rinsguls. ten behoeffve van het capittel van St. Jacobs binnen deser stadt, obligan., submitten. ac renuncian. in forma, coram Van Mechelen, Van. Bossche, 2a. 8bris. 1662.

M. Van. Bossch, 1662.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 8263, folio 494r, akte dd. 02.10.1662

Akte van emancipatie;

In tegenwoordicheyt des heeren schepenen

van Loven naerbeschreven gestaen Margariet

Gooris, weduwe van wijlen Guilliam Ingel-

borchs en. Jan Van Leentput alias Cools respec-

tive, de welcke heeft geemancipeert

ende vuyt haeren broede gedaen Librecht Ingel-

borchs en. Henrick Van Leenput, bij haer

behouden vanden voorschreven Ingelborch ende den voorschreven

Leenput, quo facto Franchois Scheys reconduxit

in forma, coram ijsdem eodem.

Commentaar.

Vermoedelijk vergiste de griffier zich van naam bij Librecht Ingelborchs en moet hij vereenzelvigd worden met Lieven (Livinus) Ingelborchs.  Of gaat het hier om een tweede nobele onbekende zoon van Guilielmus Ingelborchs en Margaretha Goris.  De akte laat vermoeden dat het derde huwelijk van Margaretha Goris met Guilielmus De Wortelaer kinderloos bleef.

     Uit dit huwelijk:

     1. Ingelborchs Catharina,  x Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus en Arnoldus) met Lauwers Petrus, fii in W,

     Ingelborchs Livinus, () Werchter 14.10.1641 (g. Guilielmus Doxs n. Livinus Segers en Barbara Van Essche),

     2. Van Leemput Henricus, () Werchter 02.04.1644 (g. Arnoldus Van Tongelen n. Stroob en Barbara Van Esch n. Goris Anna),

     x Werchter 16.03.1668 (g. Joannes Van Langendonck en Petrus Lauwers) met Maria Van Langendonck,

     () Werchter 03.02.1647 (g. Martinus Van der Linden en Maria Van Hove), fa Joannes en Anna Van Hove,

     Van Leemput Maria, () Werchter 26.05.1647 (g. Adrianus Brugmans en Maria Ingelborchs),

     x 1 Werchter 16.02.1670 met Joannes Wauters (pachter hoeve Veldonk), x 2 Werchter 30.03.1677 met Joannes Verstraeten,

 

De Wortelaer Petrus,

 

De Worteleer Ludovicus, erfgenaam van bovenstaande ouders, daarom nog geen zoon,

 

De Worteleer Remigius, X (S992 + S1002), ca 1615,

 

De Wortelaer Lucia, XII - XIII - XV (S2197 + S6197 + S19453), () Werchter 10.04.1618 (g. Stoop Petrus en Van Lantrop Lucia),

 

De Wortelaer Cosmas, () Werchter 19.07.1620 (g. Cosmas Dnus de Blaesvelt en Crabbe Joanna),

 

De Worteleer Jan,  + Werchter 21.05.1644, (+) 23.05.1644, x > 1639 (niet W, ) met Rix Anna,  deze x 2 (niet W, ) met Holemans Joannes,

Onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters

Onder de KLIK gaat in bijlage een foto van de akte van emancipatie van de kinderen van Anna Ricx en haar eerste man Joannes De Wortelaer en haar tweede man Joannes Holemans met transcriptie. De eindletters van sommige woorden op het einde van een regel verdwenen in de vouw van het register, maar de tekst kon perfect gereconstrueerd worden omdat dergelijke aktes volgens een vaste vorm worden opgesteld.

     Uit dit huwelijk:

     1. Worteleers Joannes, x Werchter 16.07.1656 (g. De Worteleers Guilielmus en Schrijns Guilielmus) met Van Bostraeten Anna.

     Worteleers Henricus, () Werchter 01.05.1639 (g. Joannes Ingelborchs en Lucia Worteleers),

     Worteleers Guilielmus, () Werchter 10.07.1641 (g. Guilielmus Wijngaerde en Jacobina Wouters), 

     x Werchter 24.11.1665 (g. Fobelets Wilhelmus en Van Roost Cornelius) met Anna Fobelets, zijn dochter Maria x Joannes Bruijnincx,

Uit de onderstaande akte blijkt dat Guilielmus De Wortelaer, gedoopt te Werchter op 10.07.1641 als zoon van Joannes en Anna Ricx, in 1688 schepen van Werchter was.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7941, folio 140v., akte dd. 14 januari 1689.

Inde teghenwoordicheyt des heeren des heere meyers ende schepenen van Loven naergenompt gestaen, den clercq Lijftocht vuyt crachte ende naer vermoeghen van sekere procuratie om den naervolgende contracte notariael wettelijck te moegen doen vernieuwen ende passeren, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgende, luydende aldus.

Op heden den derden novemb(er) xvic. sevenentachtentich comparerende voor mij openbaer notaris, bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen naergenompt, Guilliam De Wortelaer, innegesetenen ende schepenen der heerelijckheyt van Werchter, heeft bekent wel ende deughdelijck ontfanghen te hebben, gelijck hij doet bij desen, vuyt handen van jouff(rouw)e Petronella De Laet, begijncken binnen den Grooten Begijnhoeve der stadt Loven, de somme van hondert guldens in permissie gevalueerden gelde volgens het placcaert van sijne ma(jestey)t, voor welcke somme den comparant gelooft te gelden ende jaerelijcx te betaelen eene erffelijcke rente van vijff guldens, den penninck twintich, op conditie dat de selve sal moeten betaelt worden sesse wecken naerden valdagh, anderssints datte selve overstrecken sijnde, sal loopen ten penninck sesthien, cours te nemen op heden date deser ende voorsulcx voor dierste jaer te verscheynen den derden novemb(er) 1688 ende soo voorts van jaere tot jaere totte effective quyttinghe toe der selve ende volle verloopen dijer, die den comparant t' elcken ende t' eender reyse sal moeten doen als t' hem gelieven sal ende  goetduncken sal, gelovende ondertusschen die voors(chreve) rente jaerelijcx t' haeren valdaeghe wel ende loffelijck te betaelen binnen deser stadts wissele ten behoeve der voors(chreve) jouff(rouw)e Petronella De Laet oft haers actie hebbende, los ende vrij van xe., xxe., xxxe., l., c., meerdere ende mindere penninghen ende alle andere impositien ende subsidien, innegestelt ende alnoch innetestellen, bij sijne ma(jestey)t ofte Staeten van Brabant nyettegenstaende de placcarten ende ordonnantien ter contrarien daer aen den selven wel expressel(ijck) is derogerende sijne persoon ende goederen, roerende ende onroerende, hebbende ende te vercrijgene, ende naementlijck twee dagmaelen ende een halff landts, gelegen tot Werchter over die Deyle, regenooten sheeren straete mette voors(chreve) Deyle ter ire., die Werchter Brockstraete ende t' cloester van Betleem bij Loven ter iiire. ende vierdere sijden, opden comparant gedevolveert bij doode van Anna Ricx, sijne moedere, waeranderende t' voors(chreven) parceel nyet voorder te sijn belast als met sheeren cheyns, consenterende daer over int slaen van mainmise ende inden decrete der heeren schepenen van Loven sonder daegement ofte inde opdrachte voorde voors(chreve) schepenen, soo de renthefferse geraeden sal vinden, met constitutie op alle thoonders deser om t' gene voors(chreven) is, te vernieuwen voor de heeren meyer ende schepenen van Loven, Raede van Brabant ende alomme elders daer het van noode wesen sal ende aldaer te consenteren in condemnatie voluntair sonder daegement als voor, promittens ratum et gratum, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, actum Loven ten daege, maendt ende jaer als boven ter presentien van Joseph Michiels ende Joannes Lijftocht als getuyghen ende heeft den comparant de minute deser neffens mij not(ari)o onderteeckent, quod attestor, signatum Van Roost, not(ari)s, 1687.

Dijenvolgende den voors(chreven) geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors(chreven) procuratie heeft den bovenges(chreven) contracte notariael in allen ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen, daer inne breeder vermelt, alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert, mitsgaeders bij manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie die voors(chreve) twee dachmaelen ende een halff landts, breeder in sijne regenooten hier voorens gespecificeert, expos(ito) impos(itus) est Peeter De Coninck, stadtsbode alhier, present ende tselve accepterende inden naem ende ten behoeve van jo(uffrouw)e Petronella De Laet, begijncken, oft haers actien hebbende, per monitionem jure et satis die voors(chreven) opdragere vuyt crachte als boven, obligando, submittendo ac renun(ciando) in forma, per mo(nitionem) reddidit op die commeren daer te voorens op vuytgaende ende voirts meer op eene voirtaene rente van vijff guldens tsiaers, den penninck twintich, breeder inden voors(chreven) contracte gementioneert et waras ut supra, coram jo(ncke)r a Donia, Vander Vecken, hac xiiii. januarii 1689.

     Worteleers Bartholomeus, () Werchter 07.02.1644 (g. Petrus Vermijlen n. Bartholomeus Rixs en Joanna Ver...ngen),

     2. Holemans Catharina, () Werchter 10.06.1646 (g. Wilhelmus De Worteleer n. Joannes Iwant ? en Catharina Luijten),

     x Werchter 22.11.1667 (g. Abraham Rix en Judocus Bruijnincx)

     met Petrus Wouters, () Werchter 08.02.1643 (g. Petrus Van Bostraten en Barbara Van Hove), fa Petrus en Maria Van Hove.

 


 

X - De Worteleer Remigius (S992 + S1002), () ca 1615 (niet W, H, K, R, S, Bet,  ), x 1 ongehuwd met Anna Vermeulen, x 2 Werchter 25.07.1649 (g. Petrus Van Tongelen en Wilhelmus De Worteleer) met Van Tongel Anna (S993 + S1003), () Werchter 16.11.1625 (g. Petrus Lauwers en Anna Vermijlen).

 

Onderstaande (emancipatie)aktes met dank aan Paul Peeters

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 8272, folio 21r, akte dd. 17 juli 1673.

Transcriptie.

 

In tegenwoordicheyt der

heeren schepenen van Loven gestaen

Remy De Worteleer, innegesetenen

van Werchter, den welcken heeft ge-

emancipeert ende vuyt sijnen broode

gedaen Guilliam, Jan, Peeter, Remy,

Barbara, Maria, Lucia, Margareta,

Anneken ende Elisabeth De Worteleer,

alle sijne kinderen, verweckt vuyt

den schoot van Anna Van Tongelen,

sijne huysvre., quo facto Ignatius Coecx

reconduxit in forma, coram

jor. Eynatten, sr. Hoppenbrauwer,

xvijen. july 1673.

                                                      G.A. Van Dieve,

                                                                                     1673.

 Commentaar.

In de akte staat dat verkeerdelijk dat dochter Barbara werd verwekt met Anna Van Tongelen, doch in werkelijkheid gaat het om een kind uit zijn relatie met Anna Vermeulen.  De zonen Rumoldus en Jacobus werden niet vermeld in de akte en waren allicht reeds overleden.

Hieronder nog een akte met vermelding van Remigius De Wortelaer en Anna Van Tongelen.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8267 fol. 49r.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen den clerck Van Heusden vuyt crachte van sijne procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Op heden den 16en. july 1668 comparerende voor mij als openbaer nots. ende inde presentie vande getuygen hier onder genoempt Rameys De Wortelaer ende Anna Van Tongelen, gehuysschen, ingesetenen van Werchter, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen ontfangen te hebben vuyt handen van sr. Joos De Vos, tegenwoordich schepene deser stadt, de somme van hondert ende vijfftich gul. eens in permissien gelde, ter saecke van welcke somme die voors. compten. hebben geloeft ende geloven bij desen te geven ende te betaelen jaerlijcx op date van desen aen ende ten behoeve van. voors. sr. De Vos oft sijns actie hebbende, eene rente van negen gul. erffelijc, daer van den iersten valdach sal wesen den 16en. july 1669 ende soo voorts vervolgens van jaere te jaere totte quyttinge toe, welcke sal mogen geschieden als de gehuysschen rendtgelders gelieven sal ten drije reyse, elcke reyse met een gerecht derde paert ende met volle rente in munte als voor, gelovende de selve rente jaerelijcx wel, loffelijc ende personelijc te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien oft exactien als schuldt met recht verwonnen, daer voor verbindende hunne respective persoonen ende alle hunne goederen, meubele ende immeubele, present ende toecomende, ende namentlijc huys ende hoff met het bempdeken oft boogaert daer aen gelegen tot Werchter voors., groot een boinder, regen. s' heeren straete, genoempt de Vaerenstraete, ter ie., Jan De Wortelaer ter ije., Peeter Lauwens ter iije. ende een weeschstraetken (!) ter iiije. zijden, consenterende daer over int maecken van. beleyde ende mainmise ende int decreet ende herdecreet van dijen sonder daer toe geroepen ofte gedaeght te sijn, constituerende voorts de voors. gehuysschen compten. onwederoepelijc een yeder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven ende alle hoff ende heer competent te vernyeuwen ende te herkennen, consenteren. in volontaire condemnatie sonder daegement.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van sr. Martinus Hauwijck ende sr. Goris Van. Broeck, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben de voors. compten. de minute deser neffens mij notario ondert., quod attestor, A. Van Heusden, nots.

Den voors. geconstitueerden vuyt crachte als voor heeft dit contract alhier vernyeuwt, herkent ende gereitereert, gelovende ende consenterende pro ut latius in den selven, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram jor. Dielbeeck, sr. Vander Veecken, hac 24en. july 1668.

G. Vander Heyden.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Wortelaer Barbara, onwettig, () Werchter 30.06.1648 (g. Petrus Lauwens en Barbara Geens),

 

2. De Worteleer Wilhelmus, () Werchter 24.08.1650 (g. Wilhelmus De Worteleer en Margaretha Van Tongelen), x Werchter 17.05.1684 (g. Van Roost Cornelius en Worteler Remigius) met Maria Coens, fa Henricus en Catharina Vermijlen, deze x 1 Werchter 06.08.1677 (g. Coenens Arnoldus en Kint Franciscus) met Joannes Brugmans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Brugmans Adriana, () Werchter 15.12.1678 (g. Guilielmus Koens en Adriana Brugmans), x ca. 1703 met Petrus Van Haeght, + Werchter 14.05.1737,

     Brugmans Joannes, () Werchter 12.11.1680 (g. Joannes Coenens en Maria Van Hoegaerden),

     Brugmans Anna, () Werchter 12.03.1683 (g. Andreas Paschiers en Anna Vermalen),

     2. De Worteleer Joannes, () Werchter 04.03.1686 (g. Joannes De Worteler en Barbara Van den Eynde),

     Wortelers Maria, () Werchter 18.09.1687 (g. Michael Kestens n. ... Van Roost en Maria De Worteler),

     De Worteleer Elisabeth, () Werchter 25.02.1690 (g. Cornelius Van Geel en Elisabeth De Worteler),

 

Worteleers Joannes, IX (S496), () Werchter 02.01.1652 (g. Joannes Verstraten en Maria Lauwens),

 

Worteleers Maria, () Werchter 05.11.1653 (g. Petrus Bostraeten en Maria Janssens), + Werchter 14.03.1695, x 1 Werchter 24.09.1681 (g. Mr Van Roost Cornelius en De Worteler Remigius) met De Kijser Henricus, () Werchter 11.04.1649 (g. Henricus Briers en Margaretha Goris), + Werchter 27.12.1693 (ook wn van Schrijns Petronella), fs Joannes De Keyser en Maria Van Aerschot, x 2 Werchter 06.05.1694 (g. De Worteleers Petrus en Van Roost Arnoldus) met Heijligen Michael, () Werchter 24.08.1664 (g. Dierix Michael en Fobelets Anna), deze x 2 Werchter 12.04.1695 (g. Van Leemput Henricus en De Worteleers Petrus) met Van Langendonck Catharina, x 3 (niet W, ) met Meulemans Joanna,

Hierna volgen (met dank aan Paul Peeters) 2 opeenvolgende akten. In de eerste akte wordt melding gemaakt van Henricus De Keyser (De Kijser). Uit de tweede akte blijkt dat het gaat om de man van Maria De Wortelaar (Worteleers).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8289, folio 138v., akte dd. 24 januari 1690.

Allen die ghene die dese letteren sullen sien, wij De Vroye, Stembor, de Buisson ende Kerckhoven, schepenen deser stadt Loven, doen te weten dat alsoo Guilliam Vanden Putte ende Maria Van Langendonck, in hun leven gehuysschen, met schepene brieffven hun hadden verobligeert aen jouff(vrouw)e Christina Segers, begijnken opden Grooten Begijnhove binnen deser v(oor)s(creve) stadt, in eene jaerelijcxe rente van achthien guldens vijffthien stuyvers, tot asseurantie van welcke rente die voorgen(oempde) rentheffersse als rectrice vanden convente van Jesus Maria Joseph op den voors(creven) begijnhove naer v(er)mogen der gemelde schepene brieffven in date xvien. may 1682, eodem hebbende geimpetreert deser stadts brieffven van mainmise, onderteeckent F.J. Goffart, hadde den gesworen bode Jan Rauvoet sich opden xxi. der v(oor)s(creve) maendt may getransporteert tot Bael onder Aerschot en(de) binnen den dorpe van Werchter en(de) aldaer wegens die v(oor)s(creve) imp(etran)te tot asseurantie der voorseyde rente genomen die goederen der v(oor)s(creve) gehuysschen, naementlijcken drije dachmaelen bleckbosch, die selve gehuysschen competerende vuyt thien dachm(ae)len, gelegen bij S(in)te Geertruyden Moor tot Bael voors(creven), regenooten vande geheele plecke die v(oor)s(creve) S(in)te Geertruyden Moor ter eenre, die erffgenaemen Anna Vanden Casteele ter tweedere, die Nobelstraete ter derdere, Guilliam Screyns cum suis ter vierdere, Hendrick Wouters ter vijffdere ende Cornelis De Meyer ter sesdere, item huys ende hoff metten lande daer aen, gelegen onder Werchter te Perre, groot omtrent een bunder, regenooten die Perrebergen ter eenre, die Lauwstraete ter iie., die erffgenaemen Rombout De Clerck ter derdere ende die erffgenaemen Peeter Lauwers ter vierdere, welcken volgende die mainmise (vermits den consente van(de) rentgelderen daer toe gedraegen) gedecreteert zijnde den xxiien. may voorschreve in prima, hadde die voors(creve) rentheffersse bij gebreke van betaelinge der v(oor)s(chreve) rente laeten becondigen den voorn(oempden) Guilliam Vanden Put met deser stadts bb. [brieven], geexploicteert door den bode De Koninck tot herdecreteringe der voorgemelde brieffven van mainmise, welcke herdecreteringe gedaen zijnde den ... [n.v.] van(den) voorleden jaere xvic. neghenentachentich, waeren all voorder die v(oor)s(creve) imp(etran)te geaccordeert andere deser stadts brieffven van proclamatien ende executoriales, innegevolge van welcke procederende tot vercoop der v(oor)s(creve) goederen hadden ten dijen eynde tot Werchter ende Bael voors(creven), door den voors(creven) bode De Koninck laeten affigeren die gewoonelijcke billettten ende alsoo binnen den v(oor)s(creven) dorpe van Werchter ten huyse van Hendrick Van Leemputte gehouden die vercoopdaeghen, daer toe gebruyckende die permissie, aen(de) v(oor)s(creve) imp(etran)te geaccordeert den xviiien. octobris lestleden, onderteeckent Roch Van Goidtsnoven, diesvolgens sijn die voors(creve) drije dachmaelen bleckbosch ten tweeden en(de) lesten vercoopdaege gehouden den xxiiien. novembris daer naer, ter vuytgaen der brandende keersse gebleven aen Peeter Van Hougaerden als hooghsten verdierder ter somme van vierennegentich guldens ende den voorseyden huyse en(de) erffve daer aen gelegen, aen Hendrick De Keyser ter somme van drije hondert neghen guldens, alles achtervolgens die conditien van vercoope, gehouden door den clercq Goemans, dwelck ghedaen, vermidts die afflijvicheyt der voorgen(oempde) gehuyschen geobligeerde (met brieffven deser v(oor)s(creve) stadt geexploicteert door den v(oor)s(creven) bode De Koninck, soo hij dat alsnu relateerde), becondicht zijnde Adriaen Van(den) Putte ende Jan Van Gele, getrouwt hebben(de) Anna Van Langendonck, als momboiren vande kinderen, bij die v(oor)s(chreve) gehuysschen achtergelaeten ten fine om tegens alsnu over die gedaene vercoopinge te comen sien interponeren den decrete ofte daer tegens te segghen prout consilii, doen condt ende te weten dat bij ons schepenen voornoempt wel ende int lange oversien zijnde, die voorschreve schepene brieffven, mainmise, decreten, brieffven van proclamatien, vercoopinghe als oock die conditien daer over gehouden ende allen t' ghene daer vuyt ende naer is gevolght, diesvolgens ten v(er)suecke der v(oor)s(creve) executante per procuratorem alhier gecompareert, vermidts die non comparitie der v(oor)s(creve) beschrevene, procederende tot interpositie vanden decrete ende ten prouffijte van dijen die meergen(oempde) bescrevene inder qualiteyt als voor ter puyen van desen stadthuyse door den voorn(oempden) bode De Koninck alsnu voortsgeroepen van alsulcken recht, actie en(de) gerechticheden als die voorseyde kinderen totte v(oor)s(creve) vercochte goederen souden moghen hebben, versteeckende, hebben die gedaene vercoopinge geapprobeert ende approberen bij desen, welckenvolgende ter manisse des meyers deser stadt daer over staende wegens des hertoghe van Brabandt ende van sijnen van naederscap renuntierende, hebben die voorsch(reve) goederen aenghewesen die voorgen(oempde) cooperen om bij hun en(de) heure naercomelingen gebruyckt ende geprouffiteert te worden als eygen en(de) propre goederen, ten effecte van dijen ende ter manisse als voor is inde voors(creve) drije dachm(ae)len bleckbosch behoorelijcken gegoyet ende geerfft den voorgen(oempden) Peeter Van Hougaerden, alhier present, sulcx soo voor hem als inden naeme van Joanna Screyns, sijne huysvr(ouw)e, accepterende, doende blijcken vande quittantie opden tweeden deser bij die v(oor)s(creve) executante verleden, gepasseert voor den v(oor)s(creven) Goemans als notaris ende getuygen, innehoudende voldoeninge der coopsomme ter somme van vierennegentich guldens aen(de) meergemelde executante te sijn getelt, actum xxiiii. january 1690.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8289, folio 140r. akte dd. 24 januari 1690.

Allen ut supra usque ad verbum versteeckende inclusive et prosequatur hebben die gedaene vercoopinghe geapprobeert ende approberen bij desen, welcken volgende ter manisse des meyers deser stadt daer over staende wegens des hertoghe van Brabant ende van sijnen rechte van naerderschap renuncierende hebben den voorcreven huyse en(de) erffve metten lande daer aen gelegen, aengewesen om bij hem en(de) sijne naercomelingen gebruyckt en(de) geprouffiteert te worden als eygen ende propre goederen, ten effecte van dijen ende ter manisse als voor, is den voors(creven) De Keyser, alhier present, daerinne behoorelijcken gegoyet ende geerfft, soo voor hem als ten prouffjte van Maria De Worteleer, sijne huysvrouwe, onder expresse conditie dat die voors(creve) schepene brieffven en(de) gedecreteerde mainmise blijven in voorige cracht ende vigeur ter concurrentie van sesse guldens vijff stuyvers des siaers te quyten met hondert guldens die den v(oor)s(creven) De Keyser van(de) coopsomme is resterende, blijvende opden voorscreven huyse en(de) innegecochte erffve geaffecteert sonder innovatie der voorgemelde bb. ende mainmise, gelovende den voorgen(oempden) Hendrick De Keyser t' allen jaeren op den xven. may te doen de betaelinge vanden voors(creven) intereste onder obligatie van sijnen persoon en(de) goederen, present ende toecomen(de), actum xxiiiien. january 1690.

     Uit dit huwelijk:

     1. De Keyser Joannes, () Werchter 06.07.1682 (g. Joannes De Wortelaer en Joanna De Keyser), hij was primus te Leuven, filosoof te Lillo,

     De Keyser Anna, () Werchter 14.01.1684 (g. Petrus De Wijgaert en Anna De Worteler),

     De Keyser Maria, () Werchter 23.05.1686 (g. Egidius Van Avont en Maria Coens),

     De Keyser Petrus, () Werchter 18.08.1688 (g. Petrus De Worteler en Elisabeth De Wijgaert),

     De Keyser Anna, () Werchter 14.09.1690 (g. Petrus Van Bael en Anna Wouters),

     De Keyser Margareta, () Werchter 12.01.1693 (g. Gerardus De Keyser en Margareta De Worteleer), + Werchter 03.02.1693,

     De Keijser Henricus, () Werchter 09.04.1694 posthumus (g. Henricus Verstraeten en Elisabeth De Worteler n. Ida Van Tongelen), 

     2. Heijlighen fa, en + 07.03.1695,

     3. Heijligen Barbara, () Werchter 11.03.1696 (g. Vermijlen Henricus en Diricx Barbara),

     Heijligen Joannes, () Werchter 19.08.1698 (g. Geens Joannes en Van Leemputt Anna),

     4. Heijligen Maria, () Werchter 08.11.1701 (g. Lauwens Andreas en Heijligen Maria),

     Hijligen Henricus, () Werchter 25.11.1703 (g. Geens Henricus en Van Essche Adriana),

     Hijlige Cornelius, () Werchter 22.10.1705 (g. Van der Veken Cornelius en Meulemans Catharina),

     Hijligen Isaacus, () Werchter 01.07.1707 (g. Van Leemputte Isaac en Dirix Barbara),

     Hijligen Michael, () Werchter 21.01.1712 (g. Meulemans Michael en Goets Maria),

     Hijlige Petrus, () Werchter 08.08.1713 (g. Laurens Petrus en Meulemans Maria),

     Hijligen Anna Catharina, () Werchter 23.08.1715 (g. Van Essche Joannes en Van Leemput Anna Maria),

 

Worteleers Rumoldus, () Werchter 09.01.1656 (g. Rumoldus Van Tongelen en Maria Verstraeten),

 

De Worteleere Jacobus, () Werchter 05.10.1657 (g. Jacobus De Jonghe en domicella Maria Van de Casteelen),

 

Worteleers Lucia, () Werchter 05.08.1659 (g. Joannes Worteleers en Lucia Worteleers), x ca. 1685 (niet W, ) met Joannes De Pelsmaeker, () Rotselaar 25.04.1660 (g. Joannes Vanden Panhuijsen en Margareta Rondas), fs Godifridus en Elisabeth De Brier),

     Uit dit huwelijk:

     De Pelsmaecker Petrus, Rotselaar 27.12.1685, () Rotselaar 28.12.1685 (g. Petrus Worteleers en Margareta Rondas),

     De Pelsmaecker Andreas, () Rotselaar 26.05.1687 (g. Andreas De Ceuster en Maria De Werteler),

     De Pelsmaecker Henricus, () Rotselaar 29.10.1689 (g. Henricus De Pelsmaecker en Elisabet De Worteleer),

     + Rotselaar 02.01.1750, x Rotselaar 23.11.1723 (g. Henricus De Pelsmaker en Adrianus Janssens) met

     Maria Janssens, () Rotselaar 29.03.1697 (g. Gregorius Van Aerschot en Maria Janssens),

     De Pelsmaecker Anna, () Rotselaar 04.12.1692 (g. Petrus De Worteleer en Anna De Neuter),

 

Worteleers Margaretha, () Werchter 26.09.1661 (g. Wilhelmus Schrijns en Margaretha Goris),

 

De Worteleer Anna, IX (S501), () Werchter 12.08.1663 (g. Arnoldus Van Tongelen en Anna Rix),

 

De Worteleer Petrus, () Werchter 30.08.1665 (g. Petrus Van Tongelen meyer en Maria Van Tongelen), + Werchter 23.12.1753, x Werchter 05.02.1696 bloedv. 4 de gr. (g. De Kock Egidius en Van Tongelen Jacobus) met Catharina De Koq, () Werchter 24.04.1675 (g. Petrus Van Tongelen en Catharina Michiels), fa Egidius De Cock en Maria Lauwers,

     Uit dit huwelijk:

     De Wortelaer Maria, () Werchter 14.03.1697 (g. Remigius De Worteleere en Maria Lauwens),

     De Wortelaer Joannes, () Werchter 02.04.1699 (g. Joannes De Worteleer en Maria De Wijgaert),

     De Wortelaer Catharina, () Werchter 18.04.1701 (g. Cornelius Tombeur en Catharina Schrens),

     De Wortelaer Petrus, () Werchter 02.01.1704 (g. Petrus De Worteleer en Anna Van Roest),

     De Wortelaer Egidius, () Werchter 10.10.1706 (g. Egidius De Cocq en Dijmphna Kestens),

     De Wortelaer Anna, () Werchter 08.02.1709 (g. Anthonius De Kock en Anna De Wortelaer),

     De Wortelaer Henricus, () Werchter 14.03.1712 (g. Henricus De Worteleer en Catharina Schrens),

     De Wortelaer Cornelius, () Werchter 25.11.1715 (g. Cornelius Van Tongelen en Margaretha De Wortelaer),

     De Wortelaer Elisabeth, () Werchter 15.04.1718 (g. Joannes Mertens en Elisabeth Van Tongelen),

 

De Worteleer Remigius, () Werchter 18.11.1666 (g. Lucia De Worteleer nomine Guilielmi Schrijns, eius mariti en Anna Van Bosstraeten),

 

Worteleers Elisabeth, () Werchter 21.09.1668 (g. Henricus De Wijngaert en Elisabeth Spoelberch).

 

 

 

XII - XIII - XV - Verstraten Joannes (S2196 + S6196 + S19452), () Werchter 25.08.1619 (g. Paeps alias Van Eijken Joannes en Van Dorne Maria), + Werchter 13.12.1658, (+) Werchter 14.12.1658 in kerk, x Werchter 10.11.1641 (g. Stroobants Joannes en De Wijngaert Joannes) met De Worteleer (Worteleers) Lucia (S2197 + S6197 + S19453), ze x 2 Werchter 25.09.1659 (g. Schrijns Guilielmus pater, De Wortelere Guilielmus frater en Van Tongelen Arnoldus koster/schepene) met Wilhelmus Schrijns. Deze x 1 met Janssens Joanna, x 2 Werchter 22.01.1667 (g. Verstreken Joannes en Janssens Carolus) met Verstreken Maria.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verstraten Joannes.

    

Uit dit huwelijk:

   

1. Verstraten Petrus, XI - XII - XIV (S1098 + S3098 + S9726), () Werchter 12.04.1643 (g. Van Tongelen Petrus en Serneels Catarina),

    

Verstraten Guielmus, () Werchter 25.06.1645 (g. Worteleer Guilielmus en Verstraten Maria),

    

Verstraten Joannes, () Werchter 16.04.1648 (g. Van Eijcken Joannes en Van Essche Barbara), + Werchter 13.08.1720 in ecclesia, x Werchter 23.03.1686 (g. Van Roest Cornelius en Vander Haghen Joannes) met Anna Van Roost, () Werchter 19.08.1666 (g. Gerardus Van Krieckinge en Anna Paeps), + Werchter 16.04.1741 in ecclesia, fa Cornelius en Anna Van Tongelen,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Lucia, () Werchter 02.02.1687 (g. Cornelius Van Roost en Lucia Worteleers, + Werchter 11.05.1766, x (niet W, ) met Guilielmus Wauters, () Werchter 15.11.1683

     (g. Joannes Wauters n. Guilielmus De Pauw en Margaretha Van Langendonck), + Werchter 12.09.1764, fs Arnoldus en Adriana Van Langendonck,

     Verstraeten Joannes, () Werchter 03.02.1689 (g. Guilielmus Van Roost n. Van R.... en Anna Verstraeten),

     Verstraeten Anna, () Werchter 05.03.1691 (g. Henricus Verstraten en Anna Van Tongelen),

     Verstraeten Arnoldus, (niet W, ) ca. 1695, + Werchter 16.05.1745 in ecclesia, x ca. 1725 met Maria De Wijgaert,

     () Werchter 01.01.1700 (g. Petrus De Keijser en Maria De Wijgaert), + Werchter 15.01.1789, fs Guilielmus De Wijngaerden en Joanna De Keyser,  

     Verstraeten Norbertus, meier van Rotselaar, pachter hof Waterdijk, brandewijnstoker na schoonvader, () Werchter 13.04.1701 (g. Adrianus Egrix n. Hubertus Van Tongelen en Maria Van Roost),

     x 1 Rotselaar 05.11.1726 (g. Joannes Van den Panhuijsen en Arnoldus Smits) met Anna Vande Panhuijse, () Rotselaar 09.03.1702 (g. Henricus Gijselincx en Anna Goris n. Anna Van Hove),

     + Rotselaar 18.12.1734 in ecclesia, fa Joannes en Maria Goris, x 2 (niet W, ) met Anna Goetseels, ex Vossem,

     Verstraeten Petrus, () Werchter 22.10.1703 (g. Petrus Worteler en Catharina Van Roest),

     Verstraeten Jacobus, () Werchter 01.05.1707 (g. Jacobus De Wortelaer en Anna Fobelets),

      Verstraeten Anna Catharina, () Werchter 30.06.1709 (g. Joannes Fobelets en Catharina Schrijns n. Catharina Van Tongelen),

    

Verstraeten Anna, () Werchter 05.01.1651 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Tongelen Anna), x Werchter 01.07.1677 (g. Foblets Joannes en Verstraten Henricus) met Fobelets Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Foblet Joannes, () Werchter 20.04.1678 (g. De Worteleer Joannes en Holemans Catharina n. Bries Emerantiana),

     Fobelet Carolus, () Werchter 10.10.1679 (g. De Brie Carolus en Fobelet Anna),

     Foebelets Anna, () Werchter 03.03.1682 (g. Foebelets Guelmus en Ingelberghs Anna, x (niet W, ) ca. 1713 met Janssens Michael, () Rotselaar 15.02.1688

     (g. Michiel Janssens en Elisabeth Molemans, fs Hieronimus en Anna Molemans,

     Fobelets Joannes, () Werchter 21.03.1684 (g. Verstraten Joannes en Bries Catharina),

     Fobelets Petrus, () Werchter 12.02.1687 (g. Fobelet Petrus en Schrijns Catharina),

     Foblens Henricus, () Werchter 10.04.1690 (g. De Worteleer Joannes en Floblens Catharina n. Fobbelens Maria),

     Foblets Guilielmus, () Werchter 29.04.1693 (g. Schrijns Guilielmus en Van Roost Anna),

    

Verstraeten Henricus, () Werchter 25.12.1653 (g. Crab Henricus en Goris Margareta),

    

Verstraeten Henricus, () Werchter 10.01.1657 (g. De Worteleers Henricus en Aerts Paschasia), x Werchter/Mechelen 05.06.1699 (g. Van Roost Arnoldus en Costenoble R.P. minoriet) met Catharina Van Roost, () Werchter 06.09.1677 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Paeps n. Catharina Van Tongelen), + Werchter 05.05.1772, fa. Cornelius en Anna Van Tongelen,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Joannes Baptist, () Werchter ca. 1700, + Werchter 01.03.1780 in ecclesia,

     Verstraten Guilielmus, () Werchter 25.07.1703 (g. Arnoldus Van Roest n. Dnus Guilielmus Van Roest en Anna Fobelets),

     Verstraeten Anna, begijn te Lier, () Werchter 09.10.1706 (g. Joannes Fobelet en Anna Van Tongelen), + W 10.04.1789,

     Verstraeten Catharina, () Werchter ca. 1708, + Werchter 13.11.1777, x Werchter 10.02.1744 met

     Henricus Norbertus Michiels, () Werchter 07.06.1704 (g. Henricus Van Leemput en Catharina Fobelets,

     praeter en meier Werchter), + Werchter 06.10.1779 in ecclesia, fs Petrus en Maria Van Leemput,

     Verstraeten Clara, () Werchter 28.04.1712 (g. Henricus Van Roest en Clara Van Roest), + Werchter 12.02.1774 in ecclesia,

     Verstraeten Elisabeth, () Werchter 09.11.1714 (g. Henricus Verstraeten en Elisabeth Van Arschot),

     Verstraten Guilielmus, () Werchter 25.12.1715 (g. Guilielmus Van Roest en Anna Verstraten),

     Verstraeten Arnoldus, () Werchter 06.04.1719 (g. Arnoldus Van Roest en Anna Van Roest, + Werchter 06.12.1755 in ecclesia,

     Verstraeten Guilielmus, notaris, () Werchter 17.10.1721 (g. Guilielmus Van Roest en Anna Verstraeten), + Werchter 01.08.1806, x Werchter 19.10.1760 met

     Anna Catharina Wouters, () Werchter 30.03.1732 (g. Arnoldus Van Tongelen en Catharina Van Haeght), + Lubbeek 06.03.1807, fa Remigius en Anna Michiels,

 

2. kinderloos ?

    

3. Schrijns Guilielmus, () Werchter 11.09.1661 (g. Schreyns Wilhelmus nomine suis puer Joannes en Mesmaeckers Anna),

    

Schrijns Catharina, () Werchter 14.12.1663 (g. De Worteleers Guilielmus en De Troch Catharina Brigitta), x Mechelen Rom  04.02.1690 (g. Van Roost Cornelius pater en Vanderhaegen Joannes) met Van Roost Arnoldus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Roost Cornelius, () Werchter 16.08.1692 (g. Van Roost Cornelius en De Worteleers Lucia),

     Van Roost Henricus, () Werchter 26.11.1695 (g. Verstraeten Henricus en Van Tongelen Catharina),

     Van Roost Guilielmus, () Werchter 10.08.1698 (g. Verstraeten Guilielmus n. Van Roost Guilielmus en De Worteleer Lucia),

     Van Roost Arnoldus, () Werchter 01.12.1701 (g. Michiels Arnoldus en Van Roost Anna n. Van Tongelen Anna),

     Van Roost Joannes, () Werchter 01.12.1705 (g. Van Tongelen Joannes en Van Roest Catharina n. Van Roest Clara),

 

4. Schrijns Elisabeth, () Werchter 10.10.1668 (g. Van Roost Cornelius n. Jansens Gerardus en Van Bostraeten Elisabeth),

 

Schrijns Gulielmus, () Werchter 17.05.1671 (g. Schrijns Gulielmus en Verstreken Anna),

 

Schrijns Catharina, () Werchter 18.02.1674 (g. Schrijns Wilhelmus en Janssens Catarina),

 

Schrijns Remigius, () Werchter 03.05.1677 (g. Schrijns Remigius en Van Tongelen Anna).

 


 

IX - De Wortelaer Joannes (S496), () Werchter 02.01.1652 (g. Joannes Verstraten en Maria Lauwens), x Werchter 17.07.1680 (g. Van Tongelen Petrus en Van Roost Cornelius) met Kestens Dijmphna (S497), () Rotselaar 21.12.1655 (g. Kerstens Bartholomeus en Meeus Dijmphna).

 

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) de transcriptie van de akte van emancipatie, waarbij Joannes De Worteleer (Worteleers), echtgenoot van Dymphna Kestens, zijn kinderen Henricus en Jacobus uyt den broede doet.

De zoon Henricus staat nog niet tussen hun kinderen en ik heb die ook niet gevonden.  Hij is mogelijk ergens anders gedoopt of de pastoor is hem vergeten in te schrijven in het doopregister of hij werd onder een foutieve naam ingeschreven. 

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7962, folio 141r, akte dd. 18 januari 1712.

     Transcriptie

Inde teghenwordicheyt der heeren schepenen

van Loven naergenoempt gestaen Jan Worte-

laers, innegesetene van Werchter, den welcken

heeft behoorelijck geemancipeert ende wette-

lijcken vuytten broede gedaen Hendrick ende

Jacobus De Wortelaers, sijne sonen, den welcken

hij geprocreert heeft heeft vuytten schoode van

Digna Kestens, sijne huysvrauwe, quo facto Lache

reconduxit, coram Jor. Van Grave et Caels, hac

18. january 1712.

                                                      P. Keyarts.

In de marge.

De copije

deser is ges(chreven) op

beh(oorelijcken) segel.

 

UIt dit huwelijk:

 

De Wortelaer Petrus, () Werchter 20.04.1681 (g. Van Tongeren Petrus en Peeters Catharina),

 

De Wortelaer Joannes, () Werchter 23.11.1685 (g. Fobelets Joannes en Castermans Maria),

 

De Wortelaer Elisabeth, () Werchter 16.04.1688 (g. Jacobus Van Tongelen nomine Van R... en Elisabeth De Worteler),

 

De Wortelaer Jacobus, VIII (S248), () Werchter 04.02.1690 (g. Van Tongelen Jacobus en De Worteleer Elisabeth),

 

De Worteleers Guilielmus, () Werchter 20.11.1692 (g. Guilielmus De Worteleers en Anna Vermeylen),

 

De Wortelaer Anna, () Werchter 01.11.1694 (g. De Keijser Joannes en Van Roost Anna),

 

De Wortelaer Henricus,

 

De Wortelaer Margareta, () Werchter 21.04.1697 (g. De Worteleer Petrus en Lefebure Margareta).

 

 

 

IX - Van Bael Petrus (S500), () Haacht 05.10.1664, + Haacht 04.03.1700, x Werchter 18.04.1690 (g. De Worteleer Remigius en De Keijser Henricus) met De Worteleer - De Wortelere - De Mortelar Anna (S501), () Werchter 12.08.1663 (g. Arnoldus Van Tongelen en Anna Rix), deze x 2 (niet H, W,) met Mertens Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Bael - Van Bael(t) - Van Balen (Maria) Margaretha - Margareta, () Werchter 24.04.1691 (g. Van Roost Cornelius n. Van Bael Joannes en De Worteleer Margareta), x Haacht 18.01.1721 (g. Joannes Mertens en Petrus Van Baelt) met De Coninck (Koninck) alias De Cock Egidius,

     Uit dit huwelijk:

     De Cocqs Anna (Maria), () Haacht 13.08.1722 (g. Mertens Albertus en Worteleers Anna),

     De Koninck Joannes Baptist, () Haacht 28.08.1724 (g. Joannes Mertens en Clara Van Gothem n. Coeckelbergh Catharina),

     De Koninck Petrus, () Haacht 06.07.1727 (g. Van der Veken Joannes n. de Herkenrode Petrus Ds van Roost en Maria Van Balen),

     De Koninck Jacobus, () Haacht 11.04.1732 (g. Jacobus Mertens en Maria Willems),

 

Van Bael Maria, () Werchter 23.04.1691 (g. Henricus De Keyser en Maria Van den Berghe), () Werchter 24.03.1691 (g. De Keijser Henricus en Vanden Berghe Maria), x 1 Haacht 17.09.1719 met Feremans - Heremans Petrus, x 2 Haacht 16.02.1730 met Huijbrechts - Huijbens Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Feremans - Heremans Joannes Josephus, () Haacht 07.09.1720 (g. Mertens Joannes en Luijtens Clara n. Feremans Catharina),

     Feremans - Hermans Anna, () Haacht 09.02.1722 (g. Willems Petrus en De Wortelaer Anna),

     2. Huijbens Elisabeth, () Haacht 23.09.1731 (g. Mertens Joannes en Wauters Elisabeth),

     Huijbrechts Franciscus, () Haacht 17.08.1734 (g. Mertens Joannes en Van Balen Margareta),

 

Van Bael Joannes, XIII (S250), () Haacht 09.08.1697 (g. De Worteleer Joannes en Willems Elisabeth),

 

Van Bael Petrus, x (niet H, Humel, Steen, ErpsK, ) 10.03.1735 met Van Hamme Magdalena, () Humelgem 31.10.1702 (g. Jacoba Van Dijck en Elisabeth Van Hamme), + Haacht 28.08.1765 we Peer, fa Petrus en Maria Wans,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Anna Maria, () Haacht 19.01.1736 (g. Joannes Mertens en Maria Wans),

     Van Bael Elisabeth, () Haacht 12.04.1737 (g. Petrus Van Hamme en Elisabeth Van Hamme),

     Van Bael Josina, () Haacht 19.08.1738 (g. Joannes Van Bael en Maria Van Wan n. Josina Van Hamme),

     Van Bael Anna, () Haacht 07.07.1741 (g. Petrus Bogaerts en Margareta Van Bael),

     Van Bael Guilielmus, () Haacht 14.08.1745 (g. Guilielmus De Coninck en Maria Mertens), + Ransberg 07.03.1819, x Holsbeek 29.10.1766 (g. Lauwers Joannes en Stas Petrus) met Elisabeth Stas,

 

Van Bael Hermannus, () Haacht 10.04.1700 (g. Van Bael Hermannus en Kesters Dimpna), + Haacht 20.03.1742,

 

2. Mertens Dijmphna, () Haacht 17.06.1702 (g. Mertens Joannes Baptista en Lestes ? Joanna).

 


 

VIII - De Wortelaer Jacobus (S248), () Werchter 04.02.1690 (g. Van Tongelen Jacobus en De Worteleer Elisabeth), x (niet H, S, W, P, Wak, ) met Wauters Anna (S249), () Werchter 09.06.1692 (g. Anna Fobelets nomine Anna Wouters en Franciscus Van Vlaslaer).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wortelaer Arnoldus, () Haacht 29.04.1716 (g. Wauters Arnoldus en Kestens Dijmphna),

 

De Wortelaer Joannes, VII (S124), () Werchter 09.10.1724 (g. Joannes Van Hov... en Elisabeth Wauters),

 

De Wortelaer Petrus Josephus, () Werchter 23.02.1726 (g. Petrus Wauters en Anna De Worteleer).

 


 

VII - Wortelaers Joannes (S124), () Werchter 09.10.1724 (g. Joannes Van Hov... en Elisabeth Wauters), + Keerbergen 09.12.1804, x Haacht 13.01.1756 met Van Bael Catharina (S125), () Haacht 21.03.1732 (g. Egidius De Koninck en Catharina Courtmans), + Keerbergen 25.04.1813.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wortelaers Maria Catharina, () Haacht 09.11.1756 (g. Arnoldus Wouters en Maria Van Bael),

 

Worteleers Anna Maria, () Haacht 08.01.1758 (g. Van Langendonck Michael en Schrens Maria),

 

Wortelaers Maria Anna, () Haacht 18.03.1760 (g. Joannes De Koninck en Magdalena Van Bael), x Keerbergen 25.10.1796 (g. Wortelaers Joannes en Vanderroost Gerardus) met Vanderroost Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Vanderroost Joannes, () Keerbergen 06.09.1797 (g. Wortelaers Joannes Franciscus en Verbiest Joanna),

     Vanderroost Petrus, 03.11.1799, () Keerbergen 19.05.1800 (g. Vanderroost Petrus Franciscus en Van Camp Maria Teresia n. Thijs Elisabeth),

 

Wortelaers Joannes Franciscus, () Haacht 10.03.1762 (g. Joannes Van Bael en Anna Maria Vermijlen), + Haacht 13.04.1762

 

Wortelaers Joanna, () Haacht 22.11.1763 (g. Joannes Vermijlen en Anna Van Bael),

 

Wortelaers Anna Catharina, () Haacht 28.08.1766 (g. Petrus Franciscus Van Bael en Anna Catharina Vermijlen),

 

De Worteleer Jan,  VI (S62), () Haacht 09.03.1769 (g. Vermeijlen Joannes Franciscus en Van Bael Anna),

 

De Worteleer Petrus, () Haacht 19.04.1772 (g. Stroobants Egidius en Feremans Anna), x Keerbergen 20.09.1797 (g. Wortelaers Joannes en Michiels Petrus) met Michiels Anna Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Wortelaers Elisabeth, () Keerbergen 08.02.1798 (g. Wortelaerts Joannes en Corbeels Elisabeth),

     Wittelaers Joanna, () Keerbergen 20.03.1800 (g. Michiels Petrus en Wittelaers Anna Catharina),

 

De Witteleer Petrus Frans, () Keerbergen 07.06.1778 (g. Petrus Frans Vanderroost en Elisabeth Van Langedonck).

 


 

VI - Wortelaers Joannes Franciscus (S62), () Haacht 09.03.1769 (g. Vermeijlen Joannes Franciscus en Van Bael Anna), + Keerbergen 21.11.1858, x 1 met Borremans Anna Catharina, x 2 Keerbergen 21.06.1827 met Van Eepoel Anna Maria (S63), () Heist o/d Berg 14.09.1790 (g. Petrus Gommarus Goossens en Anna Maria Van Eerpoel), + Keerbergen 14.02.1867.

 

 Uit dit huwelijk:

 

1. Wortelaers Maria, Keerbergen 24.12.1795 (g. Guilielmus Van der Roost en Anna Maria Gooris),

 

2. Wortelaers Christina, V (S31), Keerbergen 18.01.1831,

 

Wortelaers Pierre, landbouwer te Keerbergen.

 


 

V - Jacobs Josephus (S30), Keerbergen 26.06.1830, + Keerbergen 12.11.1908, x Keerbergen 19.09.1867 (g. Josephus De Preter, Jan Cornelis Vervloessem, Jan Van Oosterwijck en Franciscus 't Servranckx), met Wortelaers (De Wortelaer) Christina (Justina) (S31), Keerbergen 18.01.1831, + Keerbergen 07.03.1918.  Ze was voordien gehuwd met Jan Baptist De Vroe (+ Keerbergen 07.06.1866).

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Rosalia, IV (S15), Keerbergen 29.07.1868,

 

Jacobs Joannes, Keerbergen 02.02.1871, x Keerbergen 19.12.1900 met Van Oosterwijck Clementina ( Tremelo 08.05.1867),

 

Jacobs Henricus Carolus, Keerbergen 05.04.1876, x Bivne 30.07.1897 met Debast (Debats) Maria Hortaline Clemence.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom