Voorouderlijst Willems Arnoldus

 

Willem(s), -em(m)e, -θme, -ems(e), Wilems, -em(me), Villem, Wuillem, Wellems, Wilhem(s), Wilhelm(s), -helmus, -helmi, -helmy, -helmi(j), -helem, Vilhe(l)m, Willums, Wullems, Willemsoone, -s(s)en(s), Wilemsen, -sse(n), Willms(en), Wilms(s)en, Wilms, Wulms, W(u)ilmus, Vilmus, Willema

Patroniem uit de Germaanse voornaam wil-helm (: wil-helm).

 


 

XII - Willems Arnoldus (S2292), ° ca. 1585, x met Elisabeth Michiels (S2293), zij x 2 met Laureys Bernaerts alias Vervarent/Vervaken,

 

Uit dit huwelijk:

 

Willems Willem, XI (S1146). 

 


 

XI - Willems Wilhelm(us) (S1146), ° ca. 1615, x Werchter 14.04.1649 (g. Egidius Vermijlen en Joannes De Mayer) met Vermijlen Barbara (S1147), (°) (niet W!, K, R, ...), zij x 2 (niet W, ) met Verhaegen Wilhelmus.

 

Aktes met dank aan Christine Savat.

Wer1849/2: Fo 213v (6 mei 1664):

Adriaen Theunis heeft opgedragen bij titel van vernaerderinge aan Wilm Willems x Barbara Vermijlen drij dm lands tot Veldonck als den voors transportant op 17 maart ll vercregen had tegen Jan Vermijlen wn Adriana Van Tongelen ten overstaen van Librecht Vermijlen met Peeter Van Tongelen als momboirs van sijne kinderen behouden van sijne huijsvrouwe saliger ...

AVT2: 30 sept 1671:

Cathelijn Michiels we Peeter Paeps alias Van Eijcken ten overstaen van Jan Paeps, Peeter Paeps, Hendrik Paeps ende Geraert Paeps alias Van Eijcken als kinderen van voors Peeter x Cathlijn Michiels

Jan Willems als momboir van de kinderen van wijlen Willem Willems x Barbara Vermijlen ten overstaen van Willem Verhagen haeren tweeden man

Jan Willems Aertsone hem sterk makende voor de andere broers en susters

hebben S+D seker bosch genoempt het verbrant bosch gelegen onder Baal ontrent den Begijnendijck .. welcken bosch eertyts heeft gecompeteert wijlen Peeter Michiels ende sijne huijsvrouwe alsoo gesuccedeert geweest op Peter, (Jan?) Cathlijn ende Elisabeth Michiels alle kinderen vande voors gehuijschen waervan Peeter Michiels met Cathlijn Van Brezijp sijn huijsvrouwe heeft binnen sijnen leven gecocht die twee paerten van voors Jans ende Cathlijn Michiels soo dat de voors Cathlijn met haere voors kinderen is competerende drije paerten vanden voors bosch ende de kinderen en erfg. van Aert ende (Willem) uit den hoofde van Elisabeth Michiels Peeters tsamen het vierde paert.

AVT3: jan 1680, Memorie:

We Aert Van Tongelen ter presentie van Cornelis Van Roost haeren schoonzoon en Aert Van Bael hem sterkmakende voor Adriaen Van Bael zijnen broeder mede voor de kinderen Jans Peeters x Maria Van Bael, item Adriaen Goris x (Catharina) Willems mede voor de minderjarige kinderen van Willem Willems x Barbara Vermijlen.

AVT3: 9 jan 1680:

Adriaen Van Bael, Aert Van Bael met Adriaen Goris x Cathlijn Willems hen sterkmakende voor de erfg. en kinderen Jan ende Peeter Van Bael (+ nog namen in de marge cfr hierboven?) en alle die recht hebben in deze zaak zijn overeengekomen met we Aert Van Tongelen ter presentie van Cornelis Van Roost haeren schoonzoon .. dat alsoo aen die tweede C wijlen mr Aert Van Tongelen is bij testamente gemaeckt vanwegen Jan Vermijlen hunder vs ierste C oome was selven vystaet oft Vinne geheeten het Peyre vinne om diversche oirsaken – was een onderpant bij een lening bij jouffr Anneken Boogaerts begijnken tot Loven van 300 gl – komen overeen over de aflossing van de rente

Memorie:

We Aert Van Tongelen ter presentie van Cornelis Van Roost haeren schoonzoon en Aert Van Bael hem sterkmakende voor Adriaen Van Bael zijnen broeder mede voor de kinderen Jans Peeters x Maria Van Bael, item Adriaen Goris x .. Willems mede voor de minderjarige kinderen van Willem Willems x Barbara Vermijlen. 

AVT3: 29 jan 1684:

Adriaen ende Aert Van Bael soo voor henselve als mede als momboirs van de minderjarige kinderen Jans, Peeter ende Maeijcken Van Bael alle kinderen van Christiaen Van Bael x Adriana Vermijlen ter jre,

Adriaen Goris ende Jan Willems als momboirs van de kinderen Willem Willems daer moeder aff leeft Barbara Vermijlen alsoo deselve hun sterk makende representerende hun als erfgenamen wijlen Jans Vermijlen hebben …. Gegoet ende gegicht Cornelis De Meijer x Maeijcken Storms in drij dm land gelegen te Bael onder Aerschot.

KB7261, 12 april 1695:

Guiliam Verhagen x + Berbelen Vemijlen

Jan Van Bael als momboir van de kinderen wijlen Job Van Santvoort daar moeder aff is Maria Willems

Cathlijn Willems -we Adriaen Goijris

Anneken Willems

Geert Lembrechts als m+m van Elisabeth Willems.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willems Joannes, (°) Werchter 14.04.1650 (g. Joannes Willems en Adriana Vermijlen nomine Catharina Van Tongelen),

 

Willems Maria, (°) Werchter 13.10.1651 (g. Arnoldus Van Nijnde en Maria Vertiers), x Van Santvoort. ...

     Uit dit huwelijk:

     Van Santvoort Job,

 

Willems Anna, (°) Werchter 01.11.1654 (g. Petrus Lauwens en Anna Verhoeven),

 

Willems Catharina, woonden Laeth, (°) Werchter 29.09.1656 (g. Guilielmus Coens en Catharina Michiels), x Werchter 16.08.1679 (g. Van Roost Cornelius en Willems Joannes) met Gooris Adrianus, (°) Werchter 08.02.1650 (g. Kaerkens Petrus en Vervoort Adriana),

AVT3: 26 maart 1680:

Guilliam Verhagen ter eenre, Adriaen Goris Jans ten overstaen van Jan Willems als momboir van de minderjarige kinderen wijlen Willem Willems – Guilliam Verhagen wil scheijden uit het sterfhuis van Jan vermijlen zijn zwager.

     Uit dit huwelijk:

     Goris Adrianus, (°) Werchter 09.09.1680 (g. Goris Adrianus en Smets Maria),

     Gooris Egidius, (°) Werchter 17.04.1682 (g. Eggers Egidius en Vanden Bosch Barbara),

     Gooris Elisabeth, (°) Werchter 29.09.1687 (g. Vanden Plas Joannes n. Gooris Henricus en Willems Elisabeth),

     Goris Henricus, (°) Werchter 04.08.1689 (g. De Rijck Henricus en De Backer Anna),

     Goris Joanna, (°) Werchter 10.10.1691 (g. Vanden Plas Joannes en Pelgrims Maria),

     Goris Barbara, (°) Werchter 17.10.1693 (g. Lambrechts Gerardus en Vander Plas Elisabeth n. Vermijlen Barbara),

 

Willems Henricus, (°) Werchter 06.12.1658 (g. Henricus Cockx en Catharina Ingelborghs),

 

Willems Guilielmus, (°) Werchter 08.10.1660 (g. Guilielmus De Meyer en Barbara Willems),

 

Willems Elisabetha, X (S573), (°) Werchter 18.10.1663 (g. Vande Velde Joannes en Willems Catharina).

 


 

X - Lambert (Lambrechts) Gerardus (S572), (°) (niet  W, Bet, H, ...), x Werchter 25.07.1691 (g. Joannes Lambrechs en Gasparus Brugmans) met Elisabetha Willems (S573), (°) Werchter 06.11.1663 (g. Petrus Willems en Elisabeth Van Tongelen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lambreghts Catharina, (°) Werchter 04.04.1693 (g. Lambrechts Leonardus en Claes Catharina),

 

Lambert Catharina, (°) Werchter 24.08.1694 (g. Cornelius Verhagen en Catharina Willems),

 

Lambert Joannes, (°) Werchter 04.03.1696 (g. Joannes Van Tongelen en Catharina De Witte),

 

Lambrecktx Joanna, (°) Werchter 11.04.1698 (g. Lambrechtx Cornelius en Lambrecktx Joanna),

 

Lambert Petrus, (°) Werchter 27.05.1701 (g. Adriana Egrix loco Petri Van de Plas en Anna Claes),

 

Lambert Guilielmus, IX (S286), (°) Werchter 04.10.1702 (g. Verhaegen Gabriel en Catharina Claes).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom