Voorouderlijst Willems alias Robeijns Henricus

 

Willem(s), -em(m)e, -ème, -ems(e), Wilems, -em(me), Villem, Wuillem, Wellems, Wilhem(s), Wilhelm(s), -helmus, -helmi, -helmy, -helmi(j), -helem, Vilhe(l)m, Willums, Wullems, Willemsoone, -s(s)en(s), Wilemsen, -sse(n), Willms(en), Wilms(s)en, Wilms, Wulms, W(u)ilmus, Vilmus, Willema

Patroniem uit de Germaanse voornaam wil-helm (: wil-helm).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XI - Willems alias Robeijns Henricus (S1002), x Haacht 16.07.1613 met Hermans Helwigis (S1004), deze x 2 Haacht 10.11.1632 met Jansens Joannes, x 3 (niet H, K, ) met Dierick Gobben, deze x 2 (niet H, K, ) met Cathlijn Bols.

 

GR2: 10 feb 1667:

Dierick Gobben wn Heijlken Heremans verhuurt aan Gielis Willems sijne behoutsone huis en hof in Haacht.
GR1: 17 sep 1671:
Jan Van Bael wn Anna Willems, Gielis Willems broeder van Anna en Adriaen Van Bael broeder des vs Jans als momboirs van de kinderen om questie ende geschil te ... met naerkinderen.
H835t: Fo 99: 8 okt 1673:
S+D tussen derfgen Dirick Hobben x Heijlken Heremans zijn ierste huijsvrouwe te vorens we wijlen … Willems
- Cathlijn Bols we Dirick Hobben tevoren x Heijlken Heremans
- Gielis Wilms in eigen naam beneffens Adriaen Van Bael tot assistentie van Jan Van Bael als momboirs van zijne kinderen behouden van wijlen Anneken Wilms.
H835t: Fo 101v: 12 okt 1673:
S+D kinderen en erfgen Heijlken Heremans
- Gielis Willems
- Jan Van Bael als vader ende ter assistentie van Adriaen Van Bael end van Peeter Raschaert als momboirs van zijn kinderen behouden van wijlen Anna Willems.
H836: Fo 40: 6 aug 1679:
Gillis Willems lest wn Anna De Rijck zijne ierste huijsvrouwe was, pachter ende ingesetene alhier, dat hij over diversche jaeren, verschenen pachten ende hueringen met dese lesten swaeren oorloghe ende diversche tegenspoet ten achteren ende schuldig is gebleven aen d’erfgen van wijlen dr Jooris Zarens …
Bij S+D tegens de kinderen van zijn zuster Anna Willems.
GF5: 27 mei 1680:
Gillis Willems & Adriaen Van Bael momboirs kinderen wijlen Jan Van Bael x Anna Willems ende Cathlijn Verlooij gewesene huijsvrouwe van de voors Jan Van Bael geasst van Hendrik Coremans zijn akkoord over de uitkoop van Catlijn Verlooij.
Fo 202 (30 sept 1681):

S+D kinderen en erfg. Christiaen Van Bael x Adriaenken Vermijlen

- Gillis Willems als momboir over minderjarige kinderen wijlen Jan Van Bael x wijlen Anna Willems x Cathalijn Van Loije nu x Jan Derboven

- Peeter Vincx als momboir beneffens Guilliam Schrens over wesen wijlen Peeter Van Bael x Cathlijn Vincx

- Adriaen Van Bael

- Aert Van Bael

- Guilliam Verhagen als momboir beneffens Guilliam De Wortelaer over de minderjarige kinderen wijlen Annijcken van Bael x Hendrick Francken.

KBG1165 fo 82: 19 sep 1628:
Elisabeth Vereeckt Jansdochter daer moeder af was Anna Van Hove vanden iersten bedde we Willem Hollemans voor de tochte die sij heeft gederft tot behoef van haer seven minderjaerige kinderen verweckt bij den vs Willem haeren man, Willem De Windt Janssone daer moeder af was wijlen Anna Van Hove vanden tweeden bedde, de selven Willem De Wint ende Aert Hollemans momboirs van de seven minderjarige kinderen van voors Elisabeth vereeckt hebben hebben verkocht aan Hendrik Willems Robeijns x Heijlken Hermans een hofstede, huis, stallinge, schuere met twee bunderen land geheeten den Corten Welvaert gelegen over den Langen voort, aen de opdraegere verstorven mits de doot van voors Anna Van Hove.
KBG1165 fo 83: 4 okt 1628:
Soe dat Balthazar Van Haesten van opden 22 mei 1624 hadde geprocedeert tot laste van secker stuck lants gelegen aen de Putsche galg ende de bane van Schriek groot drij bunder eertyden toebehoort hebbende Willem Janssens x Anna Van Lemmen sijne huijsvrouwe wiens sterfhuijs was insolvent ende bijde erfgen gerepudieert om bij middel vanden selven ‎(processe)‎ te verhaelen de somme van 136 gl die den voors Janssens den selven Van Haesten schuldig was gebleven van bempthuer, ende is daerin gegoet Hendrik Willems x Heijlken Hermans.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii in H, Wak, W, Wes, Til, Buk, R, S, K, Kamp, Bon, Rot, DD, Mech,

 

Willems Egidius, ° niet H, K, Wak, Wes, Til, Buk, W, Mech, x 1 Haacht 03.06.1655 met Anna De Rijck, (°) Haacht 02.03.1631, fa Jan x Anna Van Haecht, x 2 Haacht 01.07.1677 met Lanciers Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     1. Willems Joannes, (°) Haacht 02.01.1656,

     Willems Petrus, (°) Haacht 03.11.1658,

     Willems Petrus, (°) Haacht 19.10.1659, 

     Willems Maria, (°) Haacht 13.01.1663, 

     Willems Henricus, (°) Haacht 13.01.1665, 

     Willems Elisabeth, (°) Haacht 19.01.1668, 

     Willems Baltasar, (°) Haacht 09.02.1670, 

     2. Willems Joannes, (°) Haacht 14.04.1678,

     Willems Joannes, (°) Haacht 18.04.1679,

     Willems Petronella, (°) Keerbergen 27.07.1681 (g. Lanciers Petrus en Vande Sande Joanna n. Van Haecht Anna),

     Willems Joanna, (°) Keerbergen 01.02.1683 (g. Smolders Egidius en Lanciers Joanna),

     Willems Catharina, (°) Keerbergen 30.01.1684 (g. Guens Egidius n. Stroobants Petrus en Van Hove Maria n. Van Loeij Catharina), 

 

Willems Anna, X (S1001), (°) Haacht 25.06.1628,

 

Willems Joannes, (°) Haacht 25.05.1631.

 


 

X - Van Bael Joannes (S1000), wellicht (°) Betekom 17.11.1633 sub Arschote - wellicht Baal (g. Petrus Van der Veecken en Anna Van den Berch), x Haacht 17.06.1657 met Willems Anna (S1001), (°) Haacht 25.06.1628, + Haacht 29.04.1671, x 2 (niet H, Westel, ) met Catharina Van Loo - Van Looij. Deze x 2 Haacht 13.07.1680 met Jan Derboven.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Bael Joannes, (°) Haacht 10.08.1658,

 

Van Bael Petrus, IX (S500), (°) Haacht 05.10.1664,

 

Van Bael Hermannus, (°) Haacht 07.04.1667,

 

Van Bael Maria, (°) Haacht 15.01.1670,

 

2. Van Bael Maria Anna, (°) Haacht 12.12.1672, x Westerlo 04.07.1703 (g. Joannes Verhaert en  Jacques V...) met Bartholomeus Van de Ven,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Vens Petrus Franciscus, (°) Westerlo 10.03.1712 (g. Bertels Petrus en Derboven Maria),

 

Van Bael Maria, (°) Haacht 22.12.1673,

 

Van Bael Elisabeth, (°) Haacht 24.03.1675,

 

Van Bael Adriana, (°) Haacht 24.08.1676,

 

Van Bael Henricus, (°) Haacht 08.03.1678,

 

Van Bael Philippus, (°) Haacht 17.09.1679, + Herselt 23.01.1728, x (niet Westel, Hers, ) met Anna Verachtert,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Franciscus, (°) Herselt 10.09.1711 (g. Franciscus Verachtert en Anna Van Bael,

 

3. Derbons Maria, (°) Haacht 16.04.1682.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom