Voorouderlijst Vrients Danys

 

Vriend(t) de, De Vrient, De Vrin(t), (de) Vrindt, Vrien(d)(t)(s), Vriens, Vryens, Vrijens, Vrin(t)s

1. Bijnaam voor een vriend, een bontgenoot, een verwant, ...

2. Een enkele keer verkort uit Godefrind.

 


 

XIV - XV - XVI - Vrients Danys, x met Barbara Van Doorne.

 

Leengoederen Schriek en Grootlo vijfde perceel 1 bunder eussel:

begin 16 de eeuw: Jan Van Doorne.

18.09.1557: zijn dochter Barbara Van Doorne x Danys Vrients.

18.09.1557: hun zoon Henric Vrients na + vader. Hier klopt iets niet met de data.

22.03.1578: zijn zoon Danys Vrients in broederlijke en zusterlijke rechten na + vader.

01.03.1618: na + broer, splitsing in twee 1/2 bunders,

de helft: zijn zuster Barbara Vrients,

de wederhelft zijn zwager Jan Verbruggen Willemssone, wr van Maria Vrients.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vrients Jan,

 

Vrients Henric, XIII - XIV - XV.

 


 

XIII - XIV - XV - Vrients Henric (S + N), + > 1578, x met Nielken Verhulst.

 

Voor één keer lijkt de vermelding in de marge van de akte (met dank aan Paul Peeters) op genealogisch vlak interessanter te zijn dan de Latijnse akte zelf.  Voor zover ik het kan interpreteren uit die randvermelding, is Maria Vrients de dochter van Nielken Verhulst.  De volkse voornaam Nielken ben ik nog nooit eerder tegengekomen, maar ik vermoed dat deze afgeleid is van Cornelia.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854, fol. 267r., akte dd. 23 december 1569.

Petrus Goerts f(ilius) quond(am) Henrici, co(m)mor(ans) apud Keerberge, oblig(ans), recog(novi)t se debere Jacobo Verhulst tria vertella siliginis pag(abilis) cum vanno mensura et pactus Mechlinien(sis) hered(itarie) t(re)cens(e) singulis a(n)nis ad xxiii. dece(m)bris persolven(dis) et apud Heyst ad domu(m) dicti Jacobi deliberan(...) (?) quite et libere quol(ibe)t ass(ecu)t(u)m ad mo(nitionem) pig(nus) val(ens) et t(antu)m et pot(eri)t red(imer)e q(ua)n(do) vol(verit) median(tibus) quadraginta octo flor(enis) caroli te xx st(uferos) monete currentis ac cum, cor(am) Roeloffs, Kelffs, xxiii. dece(m)bris).

            In de marge.

Item Peeter Vercalsteren, woonen(de) nutertijt onder Heyst, zoo in zijnen eyghenen naem als oock ind(en) naem en(de) hem v(er)cleren(de) last te hebben van Jan V(er)bruggen als man en(de) mombour van Marie Vrients, dair moeder aff was Nielken V(er)hulst, en(de) voirts van alle ande(re) zijn(e) medecomplicen, hem d(aer)voir in des(en) als principael sterckmaecken(de) en(de) voirts oock als mombour van(de) kinderen Jans wijlen V(er)calsteren, hem d(aer)voir oock in dezen sterckmaecken(de), mede Barten (?) Van Hove en(de) Henrick Peeters als man en(de) mombour van Anneken V(er)hulst, alle als erffghen(aemen) van wijlen Jacop V(er)hulst, heeft bekindt en(de) gheleden dat Peeter Claes sone Jans, tot wiens last dese rente, alhier v(er)melt, is staen(de) bij middel van coop van zekere goeden, alsoo hij vercleerde en(de) bekinde, aen hem en(de) zijn(e) v(oir)s(creve) medeconsorten ghetelt en(de) betaelt, heeft die capitaele pen(ningen) mette v(er)loopen der zelver rente van iii vierd(eelen) corens, schelden(de) hen alsoo van(de) zelve rente en(de) v(er)loopen volcomel(ijck) quyte, consenteren(de) voirsulcx inde cassatie van des(en) bekenne et sic vacat, actum septi(m)a 7br(is) 1609.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vrients Danys, + > 1618,

 

Vrients Barbara,

 

Vrients Maria, XII - XIII - XIV,

 

Vrients Joanna, XIV.

 


 

XII - XIII - XIV - Verbruggen Jan Willemssone, koster, herbergier, ° ca. 1560, + Heist 03.11.1629, x met Maria Vrients.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verbruggen Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbruggen Anna, XII - XIII (N3531 + S4829 + S12575),

 

Verbruggen alias Vrints Maria Jansdr, XI - XII (N1201 + S2605 + S3945),

 

 

 

XII - XIII - XIV - Jacobs Godfried - Georgius (Jacobus) (N1760 + S2150 + S6854 + S7658 + S12562), x 1 (niet Heist, ) met Vri(e)n(d)ts Joanna (S7659 + S12563), x 2 Heist 08.02.1611 (g. Joannes Verbruggen, Petrus Van Calster, Joannes Van Calster en Joannes Verhoeven) met (An)Dries Magdalena (N1761 + S2151 + S6854).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jacobs Georgius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jacobs Maria, (°) Heist 13.07.1597 (g. Joannes Verbruggen en Elisabeth Cuypers),

 

Jacobs Barbara, XIII (S3829), (°) Heist 20.05.1599 (g. Joannes Verhulst en Barbara Vrindts),

 

Jacobs Cornelia, (°) Heist 02.06.1602 (g. Hoelmans Joanna en Anna uxor Jacobus Laukens),

 

Jacobs Maria, (°) Heist 13.11.1604 (g. Gregorius Guen en Maria Hoolmans),

 

Jacobs Catharina, XIII (S6281), (°) Heist 19.03.1610 (g. Henricus Peeters en Anna Van Morter),

 

2. Jacobs Johanna, (°) Heist 25.01.1612 (g. Joannes Verhoeven en Anna Dries), x Heist 02.12.1656 (g. Egidius Nuyts, Petrus Van Loo, Gommaus Baten en Jacoba Verschueren) met Michiel Van Loo - Verloo, geen fii S, Heist,

 

Jacobs Elisabeth, (°) Heist 18.11.1615 (g. Jacobus Verhulst en Maria Dries),

 

Jacobs Maria, (°) Heist 03.09.1617 (g. Blasius Nijs en Maria Verbruggen),

 

Jacobs Paulina, (°) Heist 29.12.1619 (g. Paulus Pelgrims en Elisabeth Vervoort),

 

Jacobs Joannes, X (N880), (°) Heist 17.07.1622 (g. Adam Raets en Elisabeth De Witte),

 

Jacobs Anthonia, (°) Heist 04.02.1625 (g. Anthonius Storms en Anna Verbruggen),

 

Jacobs Maria, XI - XII (S1075 + S3427), (°) Heist 29.03.1628 (g. Jobus Van Calster en Elisabeth Baten).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom