Voorouderlijst van Vlaanderen

 

Dit is een zijlijn van de Karel de Grote-lijn.

 


 

graaf Boudewijn I 'de goede - met den IJzeren Arm' van Vlaanderen (S + N + M), + Arras 02.01.879, (+) St.-Bertijns, x verm. Auxerre 13.12.863 met koningin Judith van West-Francië (S + N + M), ° ca. 844,  zij x 1 Verberie 01.10.856 met koning Aethelwulf van West Saxen (Wessex), x 2 858 met koning Aethelbald van Wessex.

 

Uit dit huwelijk:

 

3. Karel, jong gestorven,

 

graaf Boudewijn II 'de kale' van Vlaanderen (S + N + M).

 

Rudolf van Cambrai.

 


 

graaf Boudewijn II 'de kale' van Vlaanderen (S + N + M), ° 863 - 865, + 10.09.918, (+) Gent St.-Pieters, x met Aelfthryth (Elftrud) van Wessex, + 07.06.929, (+) Gent St.-Pieters, fa koning Alfred 'de Grote' van Wessex (Engeland) en Ealswyth van de Gaini

 

Uit dit huwelijk:

 

graaf Arnulf I 'de grote' van Vlaanderen (S + N + M),

 

Adaldolf I van Boulogne (M), ° ca. 895, graaf van Boulogne en Terwaan,

 

Ealswid,

 

Ermentrude.

 


 

graaf Arnulf I 'de grote' van Vlaanderen (S + N + M), ° 885 - 890, + 27.03.964/965, (+) Gent St.-Pieters, x 934 met Adela - Aleidis van Vermandois, fa graaf Heribert II van Vermandois en Adela van Neustrië (fa markgraaf Robert I van Neustrië en Aélis (?)) .

 

Uit dit huwelijk:

 

 Hildegard van Vlaanderen (S + N + M),

 

Boudewijn III van Vlaanderen (M),

 

Egbert,

 

Elftrude, x met Siegfried I van Guînes.

 

 

 

Adalolf I van Boulogne (M), ca. 880 - 13.12.933, x met

 

Uit dit huwelijk:

 

fs, + in opstand tegen Arnulf van Vlaanderen,

 

Arnulf II van Boulogne,

 

Boudewijn, onechte zoon van Adalolf, geadopteerd door Arnulf I van Vlaanderen.

 

 


 

Dirk - Diederik II (S + N + M), ° ca. 932, + 06.05.988, x ca. 950 met Hildegard van Vlaanderen (S + N + M). Volgens een andere bron huwde Hildegard - Liutgart met Wichman IV van Hamaland.

 

Dirk II (of Diederik II) was een Friese graaf uit de 10e eeuw die tussen 965 en 988 het feitelijke bewind voerde over drie graafschappen die tezamen het gehele kustgebied tussen de Oosterschelde en het Vlie opvulden, zijnde de gouwen: Masaland, Kinhem en Texla. Het formele leenschap beruste bij de Utrechtse bisschop. In het verleden is wel aangenomen dat Dirk II de zoon was van Dirk I. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat hij de zoon was van een zoon van Dirk I, die ook wel wordt aangeduid als Dirk I bis, en Gerberga (Geva) van Hamaland.

In 938 verloofde de toen nog zeer jonge Dirk II zich met Hildegard van Vlaanderen, dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen en Aleidis van Vermandois. Het huwelijk volgde circa 950. Uit de Rijmkroniek van Holland van Melis Stoke: Dese Dideric goed ende wert had een wijf, heet Hildegaert ('deze goede en brave Diederik had een vrouw die Hildegard heette').

Na het overlijden van zijn schoonvader Arnulf op 27 maart 965 trad Dirk II enige tijd op als voogd voor de minderjarige opvolger Arnulf II van Vlaanderen.

Evangeliarium

Op 15 juni 950 schonk Dirk II aan Egmond ter ere van de bijzetting van Sint Adelbert een stenen kloosterkerk. Waarschijnlijk ter gelegenheid van de wijding van deze kerk schonk hij het Evangeliarium van Egmond, thans een van Nederlands belangrijkste cultuurhistorische voorwerpen uit de vroege middeleeuwen. Het negende-eeuwse handschrift werd circa 975 door hem verworven en bevat de tekst van de vier evangeliën. Dirk en Hildegard zijn afgebeeld op twee miniaturen, die Dirk voor de gelegenheid aan het boek liet toevoegen. Volgens sommige schrijvers zijn de miniaturen van de hand van hun zoon Egbert. De tekst bij een van de miniaturen luidt in vertaling: "Dit boek werd geschonken door Dirk en zijn geliefde vrouw Hildegard aan de genadige vader Adalbert, opdat hij hen rechtvaardig zal gedenken in alle eeuwigheid." Thans bevindt het evangeliarium zich in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Dirk II bestuurde de grafelijke burcht en het graafschap van Gent vanaf 965, toen zijn zwager Wichman IV deze functies opgaf. In 972 verwierf Dirk de landerije rondom Rijnsburg, bij Leiden dat ten koste ging van de Utrechtse bisschop. Onder de bevolking ontstond verzet tegen deze heerschappij dat leidde tot het neerslaan van een opstand door Dirk II van de Vriezen. Op de plaats van de overwinning werd drie jaar later een kapel opgericht. 

Op 25 augustus 985 kreeg Dirk zijn lenen in Maasland, Kennemerland en op Texel van koning Otto III in vrij eigendom. Twee maanden daarvoor, op 26 juni, had graaf Ansfried al niet nader genoemde gebieden - que vocantur Inferior Maselant - in Maasland van de koning verkregen.

Dirk II, Hildegard, Aarnout en Erlindis werden in de Abdij van Egmond begraven.

 

Uit dit huwelijk:

 

Aarnout - Arnulf Gandensis  (S + N + M),

 

Egbert van Trier, 952-994, aartsbisschop van Trier,

 

Ermindis, 953-1012,

 

? fa, x met graaf Everhard van Doornik.

 

 

 

Boudewijn III van Vlaanderen (M), ° ca. 940, + 01.01.962, x ca. 961 met Mathilde van Saksen-Billung (S + N + M), + 25.05.1008, deze x 2 ca. 963 met graaf Godfried van Verdun (S + N + M).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. graaf Arnulf II 'met de baard' van Vlaanderen (M),

 

2. Adalbero, bisschop van Verdun,

 

Frederik, graaf van Verdun,

 

Herman van Ename,  graaf van Brabant en Verdun,

 

Godfried de Kinderloze, hertog van Neder-Lotharingen,

 

Gozelo I van Verdun (S + N + M).

 

Adela, x met graaf Godizo van Aspelt en Heimbach, graaf van de Luikgouw,

 

Ermengarde, x met Otto I van Zutphen,

 

Ermentrudis, x met Aarnoud van Florennes-Rumigny.

 


 

graaf Arnulf II 'met de baard' van Vlaanderen (M), ° ca. 961/962, + Gent 30.03.988, (+) Gent, x ca. 968 met Susanna-Rosela van Ivrea (M), ° 950-960, + 07.02.1003 of 13.12.1003. Zij x 2 koning Robert II 'de Heilige' van Frankrijk.

 

Uit dit huwelijk:

 

graaf Bouwewijn IV 'met de schone baard' van Vlaanderen van Rijsel.

 


 

graaf Bouwewijn IV 'met de schone baard' van Vlaanderen, ° ca. 975, + 30.05.1035, (+) Gent St.-Pieters, x 1 ca. 1005 met Otgiva van Luxemburg (M), fa graaf Frederik van Luxemburg en NN van Gleiberg, x 2 met Eleonora (M), fa hertog Richard III van Normandië x Judith van Bretagne.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. graaf Boudewijn V 'van Rijsel' van Vlaanderen,

 

2. Judith van Vlaanderen (M1).

 


 

graaf Boudewijn V 'van Rijsel' van Vlaanderen (M5), ° ca. 1013, + Rijsel 01.09.1067, (+) Rijsel St.-Pieter, x Parijs 1028 met gravin Adelheid (Aelis) van Frankrijk (M5), ° ca. 1009 of 1019, + Mesen 08.01.1079. Zij x 1 met Richard III van Normandië, + 06.08.1027.

 

Uit dit huwelijk:

 

Mathilde van Vlaanderen, (M),

 

Boudewijn VI van Vlaanderen, (M),

 

Robrecht de Fries alias Robrecht van Vlaanderen (M).

 

 

 

Welf IV/I van Beieren, + Paphos Cyprus ca. 1030/40, x 1 met ... (Italiaanse), x 2 met fa Beierse hertog Otto I van Northeim (na verstoting x 2 met Herman I van Kalvelange), x 3 met Judith van Vlaanderen (M).

 

Uit dit huwelijk:

 

3. Welf V,

 

Hendrik de Zwarte van Beieren,

 

Kunizza, x met Frederik Rocho van Diessen. 

 


 

koning Willem I 'de veroveraar' van Engeland (M) , ° Falaise kort na 09.09.1028, + Rouen priorij St.-Gervais, (+) Caen adijkerk St.-Etienne, x 1053 met Mathilde van Vlaanderen (M), ° ca. 1031, + Caen 02/02.11.1083, + Caen abdijkerk St.-Trinité.

 

Uit dit huwelijk:

 

Adela van Normandië.

 

 

 

Boudewijn VI van Vlaanderen  van Hasnon (M), ° ca. 1030, + 17.07.1070, (+) Hasnon, x 31.03.1051 met Richildis van Bergen van Henegouwen, deze x 1 graaf Herman 'van Bergen' van Henegouwen.

    

Uit dit huwelijk:

 

2. Arnulf de Ongelukkige, + 22.02.1071, 

 

graaf Boudewijn II 'van Jeruzalem' van Henegouwen.

 

 

 

Robrecht de Fries (M), x met Geertruida (Petronilla) van Saksen (S + N + M), fa Bernhard II, hertog van Saksen, en Eilica van Schweinfurt, deze x 1 ca. 1050 met haar neef Floris I (S + N + M), ° Vlaardingen ca. 1030, + Gelderland 28.06.1061.

 

Op terugtocht van Zaltbommel werd Floris I te Nederhemert vermoord; hij werd begraven in de Abdij van Egmond. Zijn zoon Dirk volgde hem op onder regentschap van zijn moeder.

Floris I  was een Friese graaf die van 1049 tot 1061 het bewind voerde over de gebieden die later bekend zouden worden als het graafschap Holland. Hij volgde zijn broer Dirk IV op.

Floris I was een afstammeling van Karel de Grote.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Adelheid van Holland, x met Bouwewijn I van Guines,

 

Dirk V van Holland (S + N),

 

Bertha van Holland (M)

 

2. Robrecht II,

 

Adela, x met Knoet IV van Denemarken,

     Uit dit huwelijk:

     Karel de Goede,

 

Gertrudis (M). 

 


 

graaf Boudewijn II 'van Jeruzalem' van Henegouwen (M), ° ca. 1056, + Anatolië > 08.06.1098, x 1084 met Ida van Leuven (M), ° ca. 1065.

 

Uit dit huwelijk:

 

Ida, x met Thomas I van Coucy,

 

fa, x met Diederik van Avesnes,

 

graaf Boudewijn III van Henegouwen,

 

Arnold, x met Beatrix van Ath,

 

Lodewijk,

 

Simon,

 

Hendrik,

 

Willem,

 

Richilde, x met Amalrik III van Montfort, gescheiden wegens bloedverwantschap,

 

Aleida, x met Nicolaas II van Rumigny.

 

 

 

hertog Diederik II van Lotharingen (S + N + M), + ca. 11I5,  x 1 met Hedwig van Formbach (S + N), (deze x 1 met Gebhard van Supplingenberg), x 2 met Gertrudis van Vlaanderen (M), fa graaf Robrecht "de Fries" van Vlaanderen, deze laatste x 1 met Hendrik III van Leuven.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. keizer Lotharius III, x met Richenza van Northeim,

 

1b. Simon I, 1076-1138,

 

Petronilla van Saksen (S + N),

 

1c. Adelheid, x met hertog Simon I van Opper-Lotharingen,

 

Gertrude, x ? met Lambert, graaf van Montaigu en Clermont,

 

2. Diederik van de Elzas (M). 

 


 

graaf Boudewijn III van Henegouwen, ° 1087/1088, + 1120, x 1107 met Jolante van Gelre (M), (+) Bergen St.-Waudru, fa Gerard IV graaf van Wassenberg (fs Gerard III van Wassenberg).

 

Uit dit huwelijk:

 

graaf Boudewijn IV van Henegouwen,

 

Gerard, x met Hedwig,

 

Yolande, x met Gerard van Créquy en Fressin,

 

Gertrude, x met Rogier van Tosny,

 

Richilde, x Everhard, burggraaf van Doornik.

 


 

graaf Boudewijn IV van Henegouwen de Bouwer (M), ° ca. 1110, + Bergen 06.11.1171, (+) Bergen St.-Waudru, x ca. 1130 met Adelheid (Aleydis, Alice, Alix, Ermesinde) van Namen (M), ° ca. 1110, + ...07.1168, (+) Bergen St.-Waudru.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Yolande, x 1 met Ivo van Soissons, x 2 met graaf Hugo IV van Saint-Pol,

 

Boudewijn, jong gestorven,

 

Agnes (M),

 

Lauretta, x 1 Diederik van Gent, x 2 met Burchard IV van Montmorency,

 

Godfried, x met Eleonora van Vermandois,

 

graaf Boudewijn V - VIII van Vlaanderen (M),

 

Hendrik, heer van Sebourg, x 1 met Johanna van Cisoing, x 2 met Mahaut van Lalaing,

 

Eustaas,

 

Berta, x met ... Egidius,

 

2. Buitenechtelijke zoons:

 

Gerard,

 

Willem, heer van Thiry-le-Château, regent van Henegouwen, x met Hedwig van Saint-Saulve,

 

Gerard. 

 


 

Rudolf I van Coucy, 1134 - 1191, x 1 met Agnes van Henegouwen, x 2 met Adelheid, fa Robert I van Dreux.

 

Uit dit huwelijk:

 

Yolande van Coucy,

 

Isabella, x 1 met met Rudolf van Roucy, x 2 met Hendrik van Joyeuse graaf van Grandpre,

 

Ada, x met Diederik III van Beveren,

 

Engelram III,

 

Thomas van Coucy-Vervins, x met Mathildis van Rethel, fa Hugo II van Rethel,

 

Rudolf, geestelijke,

 

Robrecht van Pinon, x 1 met Elisabeth van Mareuil, fa Robert van Pierrepont, x 2 met Beatrix, fa Hugo III van Saint-Pol,

 

Agnes, x met Gilis I van Beaumetz.

 

 

 

graaf Boudewijn V graaf van Henegouwen en Boudewijn VIII van Vlaanderen de moedige (M), ° ca. 1147, + Bergen 17.12.1195, (+) Bergen St.-Waudru, x Le Quesnoy ..04.1169 met gravin Margaretha van Vlaanderen (Elzas) (M), °. 1140/1145, + Brugge 15.11.1194, (+) Brugge St.-Donaas.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Isabella (M), koningin van Frankrijk, gravin van Valenciennes,

 

graaf Boudewijn IX van Vlaanderen,

 

Yolande, x met Peter II van Courtenay,

 

Filips, markgraaf van Namen,

 

Hendrik,

 

Sibylle, x met Guichard IV, heer van Beaujeu,

 

Eustatius, x met Angelina, fa Michael I Komnenos Doukas, heer van Epirus,

 

2. Buitenechtelijke zoon: Godfried, provoost van Brugge, Mechelen en Douai, aartsdeken van Cambrai. 

 


 

Filips II van Frankrijk (M), 1165 - 1223, x 1 met Isabella van Henegouwen, x 2 met Ingeborg van Denemarken (verstoten), x 3 met Agnes van Meranië.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Lodewijk VIII,

 

3. Maria, x 1 met Filips I van Namen, x 2 met Hendrik I van Namen,

 

Jan -Tristan,

 

Filips Hurepel, x met Mathildis van Dammartin.

 

 

 

graaf Boudewijn IX van Vlaanderen en Henegouwen, ° Valenciennes 07.11.1171, x Chateau-Thiéry 13.01.1186 met Maria van Champagne (M), ° ca. 1174, + Akko 09.8.1204.

 

Uit dit huwelijk:

 

Johanna van Constantinopel,

 

gravin Margaretha II van Vlaanderen-Constantinopel.

 


 

heer Willem (Guillaume) II van Dampierre, + 03.09.1231, (+) Orchies Cisteciënserklooster, fs Gwijde van Dampierre (fs Willem I van Dampierre (fs Gwijde I van Dampierre (fs Theobald II van Dampierre (fs Walter van Moeslain) x Isabella van Monthléry) x Helvida van Baudémont) x Ermengarde van Toucy) x Mathildis van Bourbon (fa Archimbald VIII van Bourbon (fs Archimbald VII x Agnes van Savoye) x Adelheid van Boergondië),x 1223 met gravin Margaretha II van Vlaanderen-Constantinopel, ° medio 1202, + 10.02.1280, (+) Flynes,. Zij  x 1 Le Quesnoy ca. 1212 met hoogbaljuw Bouchard van Avesnes.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Johanna, x met Hugo III van Rethel,

 

Willem van Dampierre,

 

graaf Gwijde (Guy) III van Dampierre,

 

Jan I Van Dampierre.

 


 

graaf Gwijde (Guy) III van Dampierre, ° 1126-27, + Compiègne 07.03.1227, x 1 ...06.1246 met Mathilde van Béthune en Dendermonde, + 08.11.1263, (+) Flynes, fa heer Robert VII van Béthune en Dendermonde (fs Willem II van Béthune x Machteld van Dendermonde (fa Wouter II van Dendermonde x Adela Van Buischeure)) en Elisabeth van Morialmé, x 2 met Isabella van Luxemburg, x 3 met Elisabeth van Luxemburg.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Robrecht III van Bethune,

 

Willem van Dendermonde alias Crèvecoeur,

 

Jan van Vlaanderen, bisschop van Metz, prins-bisschop van Luik,

 

Margaretha van Vlaanderen-Dampierre,

 

Boudewijn,

 

Maria, x 1 Willem V van Gullik, x 2 met Simon van Château-Villain,

 

Beatrijs van Vlaanderen, x met Floris V van Holland,

 

Filips van Chieti, x met Mathilda van Courtenay gravin van Chieti,

 

2. Filippina van Vlaanderen, x met Eduard II,

 

Jan I van Namen,

 

Isabella, x met heer Jan I van Fiennes,

 

Beatrix, x met Hugo II van Châtillon, graaf van Blois-Dunois,

 

Johanna,

 

Margaretha, x 1 met Alexander erfprins van Schotland, x 2 met Reinoud van Gelre,

 

Gwijde van Namen, heer van Ronse,

 

Hendrik van Lodi, x met Margaretha, fa graaf Diederik VIII van Kleef.

 


 

hertog Jan I 'de overwinnaar' van Brabant (M), ° Brussel 1252-1254, +  Bar-le-Duc 03.05.1294, (+) 07.05.1294 Reims, nadien Brussem Minderbroedersklooster), x 1 met Margaretha, fa Lodewijk IX van Frankrijk, x 2 ...08.1273 met Margaretha van Vlaanderen-Dampierre (M), ° ca. 1251, + 03.07.1285, (+) Minderbroedersklooster, fa graaf Gwijde (Guy) III van Dampierre en Mathilde van Béthune en Dendermonde, x  ? 3 met Yda Van Wersingen.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Godfried, + 1283,

 

hertog Jan II 'de vreedzame' van Brabant,

 

Margaretha Van Brabant, 1276 - 03.07.1285, x met Hendrik VII van Luxemburg,

 

Maria, x 1305 met graaf Amadeus V van Savoye, 1253 - 1623,

 

3. (bastaards) Van der Balckt Gillis, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Van der Balckt Clara, x met Jan De Beckere,

     Van der Balckt Gillis, ontvanger van de hertogelijke domeinen van Tervuren en Vilvoorde  tussen 1398 en 1634, heer van Duisburg, x met ...

          Uit dit huwelijk:

         Van der Balckt Ywein, eigenaar heerlijkheid Duisburg,

          Van der Balckt Hendrik

     Van der Balckt Vranck,  x met Lysbeth Van Moersele,

          Uit dit huwelijk:

          Van der Balckt Maria, x 1 met Hendrick Van Ramsdonck, x 2 met Cornelis Van Ophem, 

 

Van der Balckt Coenraad,

 

Van der Balckt Anna, x met Hendrik Van Sloebeke,

 

Van der Balckt Jan, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Van der Balckt Catharina, x met Ywein Boote, 

 

Van der Balckt Hendrik.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom