Volgend uit het DNA-onderzoek ...

 

Deze voorouderlijn Vervloet behoort tot haplogroep R1b. Met dank aan Leo en Jaap.

 

Dit moet met de nodige relativiteit benaderd worden omdat omstreeks het jaar 1400 (als deze Vervloet-lijn begint) elk van ons reeds ca. 200 000 voorouders heeft. Het gaat hier dus inderdaad maar om één lijn (en soms ook meer als je meerdere keren van deze lijn afstamt). Om ca. 1/200 000 (of 1/100 000 of ...) van onze genetische erfenis. Maar toch de moeite waard.

 

Alleen genetisch onderzoek maakt onderstaande benadering mogelijk. Je bent dan ook steeds schatplichtig aan diverse mensen en organisaties. Veel meer info vind je dan ook bij bvb:
http://nl.wikipedia.org/wiki/DNA,

http://www.brabant-dna.org/joomla,

https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html,

http://lvb.net/item/1831.

De mannelijke voorouders in rechte lijn van deze Vervloet(naamdragers)-lijn hebben zowat onderstaande (door tijd en ruimte) weg gevolgd om tot hier bij ons (West-Europa en ...) te komen. 

Laat ons de reis bondig aanvatten.

 

Onze oer-Adam (M168 = oud Y-chromosoom) leefde zowat 60 000 jaar geleden in Afrika, ergens in wat nu de Grote Slenk heet.

Deze wijd verspreide genetische marker M168 is kenmerkend voor één enkel individu (en zijn afstammelingen), de Euraziatische Adam. Deze Afrikaanse man is de gemeenschappelijke voorvader van de meeste niet-Afrikaanse (en ook veel Afrikaanse) mannen die vandaag leven.

 

De meeste nakomelingen verlieten Afrika.

Een periode met een vochtig en gunstig klimaat had de woongebieden van vlaktedieren uitgebreid, zodat deze nomadische volkeren wellicht hun voedingsbron zijn gevolgd. Verbeterde werktuigen en rudimentaire kunst dook tijdens hetzelfde tijdperk op, wat wijst op veranderingen in denkpatronen en gedrag.

 

M89, de volgende genetische verandering, verscheen ca. 45 000 jaar geleden voor het eerst ergens op de grens van Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Veel mensen van deze afstammingslijn bleven in het Midden-Oosten (zie onder J2), maar anderen gingen verder en volgden de grasvlakten via Iran naar de uitgestrekte steppes van Centraal-Azië.

Omdat er een ijstijd heerste, strekten de steppes zich uit van oostelijk Frankrijk tot Korea. De graslandjagers van de M89-afstammingslijn reisden zowel naar het westen als naar het oosten over deze steppesupersnelweg en bevolkten uiteindelijk een groot deel van het Euraziatische continent.

 

Zowat 40 000 jaar geleden werd in de buurt van het huidige Iran een man geboren met een unieke genetische marker, bekend als M9, die ontstond uit de M89-groep. Zijn nakomelingen zouden de volgende 30 000 jaar een groot deel van de planeet gaan bevolken. De meeste mannelijke bewoners van het noordelijk halfrond kunnen hun wortels terugbrengen op dit ene individu.

 

Marker M45 verscheen ca. 35 000 jaar geleden voor het eerst in een man die de gemeenschappelijke voorouder van de meeste Europeanen en bijna alle Amerikaanse Indianen zou worden. Dit individu maakte deel uit van de M9-afstammingslijn, die ten noorden van de Hindu Kush in de steppes van Kazakhstan, Uzbekistan en zuidelijk Siberië rondtrok.
De M45-afstammingslijn overleefde op deze noordelijke steppes zelfs het ijstijdklimaat. Groot wild was er in overvloed, maar de jagers moesten zich aanpassen aan een omgeving die steeds vijandiger werd.

 

Leden van haplogroep R zijn afstammelingen van de eerste mensen die Europa op grootschalige wijze koloniseerden. Hun afstammingslijn wordt gedefinieerd door marker M173, afkomstig van M45-voerende Centraalaziatische steppenjagers die naar het westen trokken.

De lange reis van deze afstammingslijn werd verder vormgegeven door de aanwezigheid van ijskappen tijdens de laatste ijstijd. Mensen werden gedwongen om te vluchten naar Spanje, Italië en de Balkan. Jaren later, toen het ijs terugweek, trokken ze terug naar het noorden en trokken een spoor van M173-markers op hun reis.

 

Leden van haplogroep R1b, gedefinieerd door marker M343, zijn de rechtstreekse afstammelingen van Europa's eerste moderne mensen (M173), bekend als de Cro-Magnon. Ze gebruikten geavanceerde werktuigen van steen, been en ivoor. Juwelen, inkervingen en kleurrijke rotsschilderijen wijzen op hun verrassend vergevorderde cultuur tijdens de laatste ijstijd.

Toen het ijs zich terugtrok, herkoloniseerden ze vanuit het huidige Spanje een groot deel van Europa. Zeventig procent van alle mannen in Zuid-Engeland zijn R1b, in delen van Spanje en Ierland is dat zelfs meer dan 90%. In Baskenland loopt het percentage aan R1b op tot meer dan 50 procent, en ook in Ierland ligt het relatief hoog.

R1b heeft meerdere sublijnen die nog moeten worden bepaald. Het Genographic Project hoopt om in de toekomst meer duidelijkheid te brengen in de onderverdeling van deze duidelijk Europese lijn.

 

Verspreiding haplogroep R1b

 

Bij Scandinaven en Saksen overheerst dan weer haplogroep I, hetgeen hen tot afstammelingen (in mannelijke lijn) maakt van de eerste landbouwers die Europa 22 000 jaar geleden binnenkwamen vanuit het Midden-Oosten.

In Rusland vind je dan weer meer R1a, die de afstammelingen (in mannelijke lijn) zouden zijn van het Kurgan-volk, de eerste paardrijders.

 

 

Zowat 3 à 4 % van de mensen in de Belgisch-Nederlandse regio horen bij haplogroep J2. 

Deze haplogroep draagt de marker M172.

Deze komt voort uit M89 (zie boven). Ze bleven langere tijd in het Midden-Oosten waar ze van jager-verzamelaar overgingen

op permanente landbouw.

Ze komen daar dus het meest voor (20 à 30 %).

Later koloniseerden ze vandaar de kusten van de Middellandse Zee.

Ze zijn mogelijk de bouwers van het oude bijbelse Jericho.

 

In de Benelux is deze groep wellicht

de mannelijke afstammingslijn van Romeinen (en Grieken)

die in historische tijden (ca. jaar -50 vC tot + 250 nC)

in onze regio achterbleven.

Verspreiding haplogroep J2

 

Wat meer info over de belangrijkste andere haplogroepen in onze regio vind je onder de KLIK.

 

Meer info o.a. op volgende sites:

http://nl.wikipedia.org/wiki/DNA,

http://www.brabant-dna.org/joomla,

https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html,

http://lvb.net/item/1831.

 

Terug naar voorouderlijst Vervloet

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom