Voorouderlijst Vervloet Jan

 

Van de(r) Vloet, Van der Vloe(d)t, Van der Vloot, Vervloe(d)t, Vervloed

Plaatsnaam 'Vloed': watervloed, beek, stroom.  Op diverse plaatsen in Vlaanderen.

 


 

XIII - XIV - XV - Vervloet Jan (S + N), ° ca. 1510, x met Lijsbetten Stevens - Siebens (S + N).

 

Berlaar – schepenarchief nr. 179 over de periode 1592 – 1609:

F° 4 Jannen Vervloet Janssone en Marie Tserneels kopen ...

F°18 Jan Vervloet wijlen x Lijsbetten Stevens of  Siebens en Jan Vervloet haren zone verkocht aan Anna Huybens weduwe Henric Vervloet zijns broeder…1596

F°19 Jan Vervloet wijlen Peeterszone en Margriete Vervloet zijn zuster met haren man Gommaer Van Winckel.

F°95v Jan Vervloet wijlen Frans zone en Marie Serneels wijlen Willems dochter zijn huisvrouw.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Mattheus, XIII - XIV (S +N),

 

Vervloet Jan, XII - XIV (N1676 + S5332 + S7892),

 

Vervloet Hendrik, XII - XIV (N2180 + S12324),

 

Vervloet Margaretha, x met Gommarus Van Winckel,

 

Vervloet Peter, ° ca. 1560, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Joannes, ° ca. 1593, + O.L.V.Waver 14.02.1667 74 j.,  x 1 Zemst 13.04.1627 (g.Godfried Van Stijnnemeulen en Michiel Reygaerts)

     met Leemans alias Brants alias Goossens Catharina, 

          Uit dit huwelijk: 

     Vervloet Joannes, (°) O.L.V.Waver 05.06.1628 (g. Henricus Leemans en Magdalena Halemans), moeder Leemans,

     Vervloet Gummarus, (°) O.L.V.Waver 03.03.1630 (g. Gommarus Van Winckel en Anna Gheets), moeder Leemans, x (niet R, Bon, SKW, O, Mech, L, ) met Ceulemans (Coppens) Agnetis,

                Uit dit huwelijk:

                Vervloet Guilielmus, (°) Rijmenam 29.06.1657 (g. Nicolaus Van Elst en Adriana Van Elst),
                Vervloet Elisabeth, (°) Rijmenam 22.03.1660 (g. Joannes Vervloet en Elisabeth Uijterhoeven),
                Vervloet Catharina, (°) Rijmenam 02.09.1663 (g. Joannes Ceulemans en Catharina Verswijveren),

  Vervloet Guilielmus, (°) O.L.V.Waver 23.09.1631 (g. Guilielmus Janssens en Joanna Van Rompa), moeder Brants,

  Vervloet Franciscus, (°) O.L.V.Waver 04.10.1636 (g. Joannes Verschooten en Maria Vervloet), moeder Goossens,

      Vervloet Margriete, x (niet O, Ber, Bon, SKW, Mech, ) met Gommaer Van Winckel, geen fii Ber, O, R, SKW, Bon, L, Mech,

 

Vervloet Frans, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Jan, x met Maria Serneels, fa Willem,  

 

Vervloet Catharina.

 


 

XIII - XIV - Vervloet Matheus (N + S), ° ca. 1550, + < 1612, wonen O.L.V.Waver, x 1 met Stevens Margareta, x 2 met Agnes Uyterhoeven (N + S), °

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervloet Catharina, (°) O.L.V.Waver 13.01.1573 (g. Melchior Van den Wijngaert en Catharina Verswijvere),

 

Vervloet Barbara, (°) O.L.V.Waver 07.08.1576 (g. Petrus Vervloet en Elisabeth Stevens), x Rijmenam 29.09.1612 (g. Guilielmus Van den Eijnde en Joannes De Roij) met Lens Joannes,

Uit dit huwelijk: geen andere fii R, Bon!, Duf,

.... 

Lens Joannes, (°) Bonheiden 21.02.1630 (g. Joannes Van den Eijnde en Joanna Guldentop),

Lens Gummarus, (°) Bonheiden 23.03.1633 (g. Gommarus De Belser en Anna De Belser), 

Lens Barbara, (°) Mechelen P&P 14.01.1636 (g. Van Loije Joes en Van Tolhuijs Barbara), 

 

2. Vervloet Jan, XII - XIII (N2054 + N2824 + N3194 + N3278 + N3862 + N6630 + S6822), ° ca. 1580,

 

Vervloet Anna, ° ca. 1580,

 

Vervloet Peter, ° ca. 1580.  

 

 

 

XI - XIII - Vervloet Jan (N1676 + S5332 + S7892), wonen SKW-Walem, ° ca. 1565, x ca. 1595 (niet Mech, ) met (Tser) Neels - Vaneels Maria - Maeijcken (N1677 + S5333 + S7893), fa. Willem en Kathelijne Van Rompaey, zij x 2 ca. 1608/9 met Lambrecht Van Rijmenam (meer info daar).

 

V4/28: ONA Mechelen, nots. Adolf van den Venne 21‑11‑1608: Hendrik Ketel, Maria Tserneels x (wijlen?) Jan Vervloet, geass. met Wouter Blockhuys haar zwager maken accoord over de hoeve, genaamd "d'Eeckelhoeve" buiten de Kathelijnepoort achter Couwendale en Borgers. Kathelijne van Rompaey is moeder van Maria Tserneels.         

In 1611: 7 onmondige weeskinderen, te weten 2 zoons en 5 dochters.   

 

Onderstaande aktes met dank aan Leo Vervloet:

Schepenarchief St. Katelijne Waver Land van Duffel:  Boek 3 f 179-180

Uitkoop tussen Maijken Serneels weduwe wijlen Jan Vervloet en de momboors van de 7 kinderen.

Jan Vervloet Janssone Maria Serneels geautoriseerd van Lambrecht Van Rijmenam haren tegenwoordige man en Hendrick Vervloet Hendrickxsone ende Willem Van Rompaey voogden en momboors der weeskinderen – 5 dochters en 2 zonen ?.

 

Boek 6 St. Katelijne Waver onder Duffel:

F°133 r° + v° + 134 r°

De kleinkinderen van Jan Vervloet den ouden en Maria Serneels.

Kinderen van wijlen Jan De Cock en Catelijne Vervloet

Namelijk Maeyken De Cock x Peeter Wijckmans

Gielis en Hendrick De Cock

Jan De Cock wijlen

Anthony Lens met Gommaer Maes als momboors der kinderen wijlen Jan Vervloet en Elisabeth Lens

Hugo Vervloet

Jan Vervloet wijlen zijn broeder daar moeder af was Margriet Verrept

Jenneken Vervloet x Gillis Aerts (alias de Belser)

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Cathelijne - Catharina, x (niet Mech, ) met De Cock Joannes,

ONA – SAM Nots Thomas nr. 1709: 1647: de kinderen van Jan de Kock en Catlijn Vervloet wijlen Jan, Hendrick, Maria de Cock x Peeter Wijckmans, Maersellier (Machiel?) de Cock verder onleesbaar.

     Uit dit huwelijk:

     De Cock Bartholomeus, (°) Mechelen St.-Jan 13.01.1611 (g. De Cock Bartholomeus en Hobocx Joanna),

     De Cock Egidius, (°) Mechelen St.-Jan 01.12.1616 (g. Eijserman Cornelius en Raets Catharina),

     De Cock Barbara, (°) Mechelen St.-Jan 27.03.1619 (g. Rijmenam Lambertus en De Cock Barbara), moeder Vorulaet,

     De Cock Maria, (°) Mechelen St.-Jan 17.05.1620 (g. De Peuters Laurentius en Somers Maria), moeder Vervloeten, x met Peter Wijckmans,

     De Cock Joannes, (°) Mechelen 19.02.1622 (g. Van den Broeck Joannes en Boots Cornelia),

     De Cock Anna, (°) Mechelen St.-Jan 02.10.1624 (g. Van Immerseele Joannes en De Cock Anna), moeder Jacoba,

 

Vervloet Gommara, (°) Berlaar 06.12.1595 (g. Joannes Van den Brande en Catharina Van den Brande),

 

Vervloet Sijken, (°) Mechelen Rom 19.12.1599 (g. Aben Hans en Rijpens Linken), moeder Maria N,

    

Vervloet Joannes, (°) Mechelen St.-Rombouts 02.04.1602 (g. Peeters Nicolaes en Huijbens Anna), x Mechelen Jan 09.06.1635 (g. De Kock Joannes en Lens Antonius) met Lens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk

     Vervloet Gummarus, (°) Mechelen Jan 16.05.1637 (g. Lens Gummarus en Vervloet Gummara),

     Vervloet Joanna, (°) Mechelen 25.08.1639 (g. Moens Petrus en De Corte Joanna),

     Vervloet Maria, (°) Mechelen Jan 18.04.1643 (g. De Kock Egidius en Bellens Maria),

   

Van Vloet Guilielmus, XII (S2666 + S3946), (°) Mechelen St.-Rombouts 02.09.1603 (g. De Laet Jan en Blockhuijs Anneken), ouders ex Walem,

 

Vervloet Henricus, X (N838), ° ca. 1605,

 

Vervloet Anna, (°) Mechelen Jan 07.04.1607 (g. Henricus Vervloet en Catharina Theeus), ouders ex Walem.

 

 

 

XII - XIV - Vervloet Hendrik (N2180 + S12324), R+, B+, O+, SKW+, Ber+, Beer, I+, L+, afkomstig uit Bonheiden/O.L.V.Waver, ° ca. 1540, + voor 1579, x met Van Hove Anna Huybens (N2181 + S12325 ).

 

V4/28: ONA Mechelen, nots Adolf van den Venne dd. 10-05-1579: Jan van Rompaey, won. Putte, is schuldig Anna Huybens, weduwe van Hendrik Vervloet en Hendrik Huybens als voogd van haar weeskinderen.
V9/66: akte dd 14-07-1604:

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Barbara,

 

Vervloet Huybrecht, ° ca. 1565, won Rijmenam, + 1598/1603, x voor 1590 (niet Mech, ) met Cathelijne Van den Bossche (N2123 + N3570 + S5001) (in 1594 Lijnke Tauters/Swerts?), + > 1603, zij hertrouwde > 1603 met Vercammen Matheus (N2122 + N3570 + S5000).

Pacht 1591 en 1597 de Grote Krankhoeve te Bonheiden (gebouwen, 36 bunders, 1 bunder grote lanaert tegen 10 veertelen rogge en 33 gl per jaar).

SAM, notariaat 1765, Jan Verhaghen, 13 juli 1621 (met dank aan Willy De Vos) 

Mattheeus Vercammen, pachter tot Rijmenam, verschijnt voor notaris Verhaghen als man en momboor van Cathelijne Van den Bossche, en verklaart – zoals het ook de notaris blijkt uit het contract van uitkoop hetwelk Mattheus Vercammen eertijds heeft gemaakt tegen de momboren van de voorkinderen van zijn vrouw – dat er beloofd is aan de voorschreven kinderen dat, indien zij tot hun huwelijk bij hun ouders zouden blijven wonen, sij alsdan souden eerelijck ende gelijck vuijtgesteld worden. En dat Merten Vervloet, één van de voorschreven kinderen, van intentie is kortelings te scheiden en zijn ouders te verlaten, om redenen hem moverende.

Zo heeft Mattheeus Vercammen evenwel beloofd met deze akte, dat hij aan Merten Vervloet, wanneer hij tot houwelijcken oft anderen geapprobeerden staet hem sal begeven, voor zijn feest 8 tonnen bier ofwel 5 gulden per ton zal geven. Indien Mattheus’ vrouw vroegtijdig zou komen te overlijden, dan zal dit geld komen uit de ganse erfenis.

Deze akte werd opgesteld ten huize van Jan De Neve op de Veemarkt te Mechelen ter presentie van Nicolaes Malais en Peeter Cornet, beiden schoenmakers.

Uit dit huwelijk:

1. Vervloet Merten,  

Vervloet Joannes, (°) Mechelen P&P 28.04.1591 (g. Gumarus Van Winkelen en Maria Claes),

Vervloet Barbara, (°) Mechelen P&P 13.02.1594 (g. Cornelis Dirckx en Barbara Vervloet), moeder Tauters,

 2. Vercammen Martinus, (x) Rijmenam 16.01.1611 (g. Franciscus Lens en Merten Vervloet) met Van Roosbroeck Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Vercammen Catharina, (°) Rijmenam 24.11.1611 (g. Marten Cuelemans en Cathlijn Van den Bosch),

     Vercammen Gummara, (°) Rijmenam 20.02.1615 (g. Guilliam Janssens en Gommarijnken Vercammen),

     Vercammen Gerardus, (°) Rijmenam 29.05.1616 (g. Geeraert Van den Eijnde en Elisabeth Verswijver),

     Vercammen Anna, (°) Rijmenam 30.08.1620 (g. Daniel Vercammen en Anna Uijterhoeven),

     Vercammen Magdalena, (°) Rijmenam 13.12.1624 (g. Andreas Vercammen en Lucia Van Roosbroeck),

     Vercammen Joanna, (°) Rijmenam 25.07.1628 (g. Jan Van Roosbroeck en Johanna Uijterhoeven),

     Vercammen Martinus, (°) Rijmenam 15.05.1631 (g. Mattheus Van Roosbroeck en Margareta Vereect), 

3. Vercammen Elisabeth, XI (N1061 + N1785),

Vercammen Daniel (Gerardus), XII (S2500),

 

Vervloet Gielis, ° ca. 1570, + 1599, x Mechelen 28.03.1595 (g...) met Peeters Catharina (N3967 + S7659), deze x 2 ca. 1603 met Bartholomeus Ingels (N3966 + S7658), + Bonheiden 18.10.1642,

1598 pachter van de "Kleine Krankhoeve" te Bonheiden, borg is Huybrecht Vervloet. Deze laatste huurde het "met het uitgaan der brandende keerse" voor zijn broer Gielis. Bartholomeus Ingels neemt op 27 november 1603 de huur over.

     Uit dit huwelijk:

     2. Ingels Maria, x Bonheiden 13.01.1626 (g. Bartholomeus Ingels en Joannes Vervloet) met Van Sichenen Michael,

     Ingels Joanna, XI - XII (N1983 + S3679),

     Ingels Adrianus, x Rijmenam 10.11.1628 (g. Bartholomeus Ingels en Cornelis Van der Auderaa) met De Winter Joanna, (°) O.L.V.Waver 01.08.1610 (g. Martinus Op de Beeck en Anna Verhaegen),

     Adrianus Ingels neemt in 1637 de huur van zijn vader over.

 

Vervloet Lijsbeth, ° ca. 1575, x met De Kaerl Jan, geen fii te Mech,

 

Vervloet Waltherus, (°) O.L.V.Waver 12.08.1576 (g. Catharina Vervloet en Waltherus Van Hove),

 

Vervloet Christiaan, XI - XIII (N1090 + S6162),

 

Vervloet Hendrik.

 


 

XII - XIII - Vervloet Jan (N2054 + N2824 + N3194 + N3278 + N3862 + N6630 + S6822), ° ca 1580, x 1 met XII - Mayken Niclaes Jansdr (N2825), x 2 Rijmenam 09.11.1617 (g. Jan Lens en Jacob De Backer) met XII - XIII - Anna Van der Auderaa (N2055 + N3195 + N3279 + N3863 + N6631 + S6822), deze is wellicht een dr van Gommarus Van der Auwera, + <1694.

 

ONA Mechelen, nots. J. de Pretere, dd. 03-07-1613: comp. Willem Claes Jansz wijlen daar moeder af was Anna van den Eynde Engelbrechtsdr en heeft verkocht aan Jan Vervloet Matheusz wijlen ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen, behouden bij Marie Claes, zijn eerste huisvrouw, de helft van de erfelijke goederen verstorven van zijn moeder, gelegen te Rijmenam.
ONA Mechelen, nots. J. de Pretere, dd. 03-07-1613: comp. Jan Vervloet Matheusz wijlen, als tochtenaar. Voogden over de kinderen zijn Antheunis Reiniers en Pieter Geens. Heeft vier minderjarige kinderen bij wijlen Marie Jan Claesdr, daar moeder af was Anna van den Eynde.

ONA Beerzel, nots. Adriaan Swiggers, dd. 28-11-1694: de erfgenamen van Jan Vervloet x Anna van der Auwera, nl: Nicolaas Vervloet Nicolaasz, Maria Vervloet x Jan Bullens, de kinderen van Claes Keyser, wdnr. van Maria Vervloet, ontvangen van Jan van der Auwera Mertensz van O.L.V.Waver ...

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Vloet Catharina, (°) Mechelen Jan 23.03.1598 (g. Claes Wilm en Van Immerseel Catlijn), ex Rijmenam,

 

? Vervloet Gommara,

 

Vervloet Henricus, XI (N1412), (°) Rijmenam 10.07.1605 (g. Hendrick Verhoeven en Anna Vervloet), + Putte 01.07.1672,

 

Vervloet Petrus, (°) Rijmenam 15.08.1607 (g. Peter Vervloet en Elisabeth Claes), x Putte ...1638 (g. Joannes Van de Venne, Henricus Janssens, Henricus Loebos en Adrianus Brabants) met Gertrudis Van Boeckel,

Akte van emancipatie van hun kinderen werd verleden in het "verre" Leuven. Je vindt ze onder de KLIK. Met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Joannes, (°) Putte 09.02.1639 (g. Michael Van Boeckel en Gommara Vervloet),

     Vervloet Maria, (°) Berlaar 12.03.1641 (g. Joannes Verlinden en Maria Verstrepen),

     Vervloet Petrus, (°) Berlaar 17.09.1642 (g. Petrus Brabants en Catharina Vervloet), x met De Winter Anna, meer info daar,

     Vervloet Michael, (°) Berlaar 16.08.1645 (g. Henricus Fierens en Maria Van Nuffel),

     Vervloet Elisabeth, (°) Berlaar 03.03.1648 (g. Henricus Van Hoodonck  loco Adrianus Brabants en Elisabeth Torff),

     Vervloet Guilielmus, (°) Berlaar 15.08.1650 (g. Guilielmus Marien en Anna Braes),

     Vervloet Maria, (°) Berlaar 23.03.1653 (g. Petrus Torff en Elisabeth Verstrepen),

     Vervloet Anna, (°) Berlaar 22.09.1654 (g. Petrus Verwildt en Anna Veckemans),

     Vervloet Augustinus, (°) Berlaar 02.09.1659 (g. Augustinus Mennekens en Catharina Brabans),

     Vervloet Elisabeth, (°) Berlaar 27.02.1661 (g. Joannes Van Boeckel en Elisabeth Verlinden),

     Vervloet Maria, (°) Berlaar 24.10.1664 (g. Adrianus De Strooper en Anna Van Bockel),

 

Vervloet Arnoldus, (°) Rijmenam 31.05.1609 (g. Arnoldus Holemans en Elisabeth Van den Eynde),

 

Vervloet Magdalena, (°) Rijmenam 01.06.1610 (g. Cornelius Van den Eynde en Magdalena Van Leur),

 

2. Vervloet Catharina, (°) Rijmenam 18.02.1618 (g. Adrianus De Roeke en Mayken Van der Auderhagen), x 1 S.K.Waver (g. Joannes Vervloet en Anthonis Van Craen) met Gommarius Van Craen, x 2 Putte 04.02.1647 (g. Jan Lens, Egied Verswijver, Mathijs Vervloet en Jan Verswijver) met Gommarus Van Sande,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Craen Maria, (°) Duffel 03.01.1638 (g. Daniel Van ... en Maria Boets),

     2. Van de Sande Andreas, (°) Putte 01.09.1647 (g. Andreas Ceulemans en Catharina Van de Sande),

     Van de Sande Catharina, (°) Schriek 28.02.1648 (g. Jan Lens en Catharina Verhaegen),

 

Vervloet Anna, XI (N1597), (°) ca. 1620,

 

Vervloet Petronella, XI - XII (N1027 + S3411 + N3315),

 

Vervloet Matheus, (°) ca. 1623, x Putte 07.05.1645 (g. Joannes Lens, Guilielmus Nagels en Gommarus Van Sant) met Catharina Van der Auwera,

VT Putte 1693: Matheus Vervloet, out 70 jr, Marie Vervloet, out 40 jr, Rombout Vervloet, out 30 jr, Anna Vervloet, out 28 jr, sijne kinderen. Cathelijn Vervloet, out 5 jr, een meyske.

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Maria, (°) Putte 28.10.1645 (g. Guilielmus Naegels en Maria Verswyver),

     Vervloet Joannes, (°) Putte 10.11.1647 (g. Joannes Naegels en Elisabet Van Sande), x Putte 26.11.1686 (g. Mattheus Vervloet en Gommarus Vermeulen) met Vermeulen Maria,

     Vervloet Rumoldus, (°) Putte 06.06.1650 (g. Rumoldus Van Craen en Anna Verswyver),

     Vervloet Anna, (°) Putte 19.05.1653 (g. Joannes Lens en Anna Vervloet),

     Vervloet Laurentius, (°) Putte 10.08.1655 (g. Joannes De Keyser en Magdalena Pen),

     x Putte 06.05.1676 (g. Adrianus Borremans, Mattheus Vervloet en Henricus Van Beethoven) met Borremans Joanna,

         Uit dit huwelijk:

         Vervloet Catharina, (°) Putte 07.04.1676 (g. Borremans Petrus en Cootmans Catharina),

         x 1 Putte 05.04.1701 met Adrianus Thijs, x 2 (niet S, Heist, Beer, P, ) met Scherens Antoon,

         Vervloet Maria, (°) Putte 07.04.1676 (g. Boets Petrus en Vervloet Maria), 

         Vervloet Maria, (°) Schriek 29.07.1679 (g. Jan Vervloet en Maria Cootmans),

         Vervloet Joannes, (°) Schriek 20.02.1682 (g. Matheus Vervloet en Anna Panhuyzen),

         Vervloet Anna, (°) Schriek 26.05.1713 (g. Peter Vervloet en Anna Borremans), x Bonheiden 17.01.1713 (g. Nicolaus De Wijn en Joannes Van Elst) met Cornelis Joannes,

         Vervloet Adrianus, (°) Beerzel 01.05.1690 (g. Van Deuren Adrianus en Borremans Barbara),

     Vervloet Anna, (°) Putte 16.03.1658 (g. Gisbertus Van der Auweraa en Elisabeth Van Sande),

     Vervloet Adrianus, (°) Putte 06.07.1662 (g. Adrianus De Hont en Barbara Tuytgants),

     Vervloet Petrus, (°) Putte 01.03.1667 (g. Joannes Van Dessel en Catharina De Hont),

 

Vervloet Joannes, (°) ca. 1625, x Putte 16.09.1647 (g. Joannes Van Rompaey, Joannes Van Linden en Gabriel Van Leemputten) met Catharina Van Linden,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Elisabeth, (°) Putte 27.03.1648 (g. Joannes Torff en Elisabeth Noyts),

     Vervloet fa, (°) Putte ...12.1650 (g. Mathias Meerts en Joanna Van Leemputte),

     Vervloet Joannes, (°) Putte 29.08.1652 (g. Joannes Van Linden en Maria Vervloet),

     Vervloet Adrianus, (°) Putte 04.01.1655 (g. Joannes Vervloet en Dijmphna Ghijs),

     x Putte 06.02.1680 (g. Petrus Van der Auwera en Nicolaus Vervloet) met Van der Auwera Maria, (°) Putte 30.05.1655 (g. Mattheus Brabants en Elisabeth Goosens),

     Vervloet Nicolaus, (°) Putte 28.04.1657 (g. Nicolaus Vervloet en Magdalena Ghijs), x > 1682 met Elisabeth Van den Brande,

     Vervloet Anna, (°) Putte 26.04.1659 (g. Cornelius Verscheuren en Elisabeth Van Rompay), x S.K.Waver 19.03.1680 (g. Nicolaus Uijterhoeven en Anna Vervloet) met Jan De Winter,

     Vervloet Joannes, (°) Putte 30.10.1661 (g. Joannes Van Rompay en Catharina Dockx), x Putte 26.02.1692 met Gommara Van der Auwera,

     Vervloet Petrus, (°) Putte 28.06.1665 (g. Petrus Siwens en Barbara Vervloet),

 

Vervloet Barbara, XI (N1639 + N1931), (°) Bonheiden 16.01.1626 (g. Barbara Vervloet en Bartholomeus Ingels),

 

Vervloet Nicolaas, (°) Rijmenam 06.07.1628 (g. Niclaes Cornelis en Anna Engels), x Bonheiden 20.05.1657 (g. Guilielmus Van der Auwera en Guilielmus Engels) met Joanna Engels,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Maria, (°) Bonheiden 20.01.1658 (g. Michael Janssens en Joanna Cuelemans), x 1 Putte 21.02.1677/02.03.1677 (g. Janssens Adrianus en Verstraeten Joannes) met Bullens Jan,

     deze x 2 Putte 15.08.1682 (g. Petrus Dockx en Henricus Van Beithoven) met Dockx (Doeckcx - Docx) Petronella (N965), (°) Putte 13.02.1662 (g. Laurentius Boyts en Petronilla Tserneels). 

     Vervloet Nicolaus, (°) O.L.V.Waver 26.06.1660 (g. Nicolaus Van den Eijnde en Elisabeth Van Rompaie), + Schriek 29.03.1726,

     x Keerbergen 05.11.1682 (g. Swiggers Joannes en Schroyens Joannes) met Claes Elisabeth,

 

Vervloet Gommara, (°) Putte ca. 1630 (g. Adrianus Van der Auwera en Elisabeth Noyts), x met Adrianus NN,

 

Vervloet Clara, (°) Rijmenam 12.08.1630 (g. Petrus Van der Auwera en Clara Claes), x Putte 26.05.1652 (g. Egidius Luytens, Niclaes Vervloet en Jan Van Rompaey) met Cornelius Luytens,

     Uit dit huwelijk:

     Luytens Michael, (°) Putte 09.04.1652 (g. Michael Verstraeten en Joanna Burkelers),

     Luytens Maria, (°) Putte 24.06.1653 (g. Petrus Caleys en Maria Vervloet),

     Luytens Adriana, (°) Putte 29.06.1654 (g. Henricus Luytens en Adriana Van Hoeven),

     Luytens Elisabeth, (°) Putte 30.04.1656 (g. Petrus Ceulemans en Elisabeth Van Rompay),

     Luytens Joanna, (°) Putte 24.06.1657 (g. Petrus Van Nuffel en Joanna Engels),

     Luytens Anna, (°) Putte 26.01.1659 (g. Nicolaus Van Hoven en Anna Van de Venne),

     Luytens Cornelius, (°) Putte 17.02.1660 (g. Joannes Tserneels en Stephana Van der Auweraa),

     Luytens Barbara, (°) Putte 09.02.1662 (g. Petrus Dockx en Barbara Burkelers),

     Luytens Joannes, (°) Putte 23.03.1664 (g. Joannes Van Rompay en Elisabeth Gossens),

     Luytens Adrianus, (°) Putte 31.05.1665 (g. Adrianus Tserneels en Maria Cuelemans), x Putte 10.01.1694 met Elisabeth Vanden Driesch, fa Franciscus Vanden Driesch en Elisabeth Lode, fii in Bon,

       Huurder-brouwer in de brouwerij "De Ploeghe" te Bonheiden.

     Luytens Petrus, (°) Putte 25.04.1667 (g. Petrus Tserneels en Catharina Van Laeck),

     Luytens Gommara, (°) Putte 31.07.1668 (g. Joannes Jansens en Gommara De Hont),

     Luytens Joannes, (°) Putte 19.06.1670 (g. Joannes Jansens en Catharina Vervloet),

     Luytens Egidius, (°) Putte 08.08.1672 (g. Adrianus Van Hoof en Maria Bal),

 

Vervloet Maria, (°) Rijmenam 14.06.1633 (g. Martinus Van der Auwera en Gommarus Van der Auwera), x Putte 20.10.1657 (g. Egidius Van den Eynde, Joannes Vervloet en Jan Van Rompaey) met Nicolaus De Keyser,

     Uit dit huwelijk:

     De Keijser Joannes, (°) O.L.V.Waver 05.08.1658 (g. Joannes Torf en Elisabeth Van Rompaa),

     De Keijser Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 15.08.1659 (g. Joannes Bueken en Elisabeth Van Else),

     De Keijser Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 20.01.1661 (g. Adrianus ... en Senneken Frans),

     De Keijser Maria, (°) O.L.V.Waver 09.02.1663 (g. Joannes Van Rompuije en Elisabeth Neijs n. Maria Suetens),

     De Keijser Catharina, (°) O.L.V.Waver 15.02.1667 (g. Egidius Lijns en Catharina Van de Voorde),

     De Keijser Michael, (°) O.L.V.Waver 14.03.1670 (g. Michael Cornelis en Catharina Van den Eijnde),

     De Keijser Egidius, (°) O.L.V.Waver 14.09.1671 (g. Egidius Boegaerts en Adriana Claes).

 

 

 

XII - Vervloet Guilielmus (S2666 + S3946), (°) Mechelen St.-Rombouts 02.09.1603 (g. De Laet Jan en Blockhuijs Anneken), x (niet Mech, ) met Vande Velde Gommara (S2667 + S3947), Mech+,

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te Mech, R, Bon, Wal, Duf, SKW, O,

 

Vervloet Joanna, XI (S1333 + S1973), (°) Mechelen St.-Kat 25.09.1624 (g. Van Blockhuijs Walter en Janssens Digna),

 

Vervloet Joannes, (°) Mechelen St.-Kat 17.01.1626 (g. De Cocq Joannes en Vander Sloot Catharina), x ? met Barbara Jacobs,

     Uit deze relatie:

     Vervloet Joannes, (°) Mechelen 23.06.1659 ill. (g. Judocus Van Boesten en Maria Goris), 

 

Vervloet Hugo, (°) Mechelen St.-Kat 26.03.1628 (g. Van Heul Hugo en Vermijlen Elisabeth), x 1 Mechelen Jan 29.09.1652 (g. Vanden Eijnde Joannes en De Kegel Petrus koster) met Vanden Eijnde Judoca, x 2 Mechelen Jan 07.09.1670 (g. Van Loo Henricus en Everaert Joannes) met Anna Melis, (°) Mechelen Jan 29.07.1646 (g. Sgrevens Adriana en Lens Anna), fa Petrus x Margareta Marens, Anna Melis x 2 Mechelen Jan 23.08.1675 (g. Boets Gummarus en Everard Joannes) met Daniel Van Craen,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloet Joannes, (°) Mechelen Jan 14.07.1653 (g. Wellens Joannes en Van den Eijnde Joanna),

     Vervloet Margareta, (°) Mechelen Jan 05.09.1666 (g. Everardi Joannes n. Dooms Adrianus en De Vendeville Margareta),

     Vervloet Egidius, (°) Mechelen Jan 06.08.1656 (g. Jacobs Egidius en Keuppens Joanna),

     Vervloet Guilielmus, (°) Mechelen Jan 07.04.1658 (g. Baetens Guilielmus en Vervloet Joanna),

     Vervloet Maria, (°) Mechelen Jan 04.03.1660 (g. Verschooten Michael en Cortens Maria),

     Vervloet Egidius, (°) Mechelen Jan 17.08.1661 (g. Stoofmans Egidius en Van der Auwera Elisabeth),

     Vervloet Elizabeth, (°) Mechelen Jan 06.03.1664 (g. Vermeylen Joannes en Morrens Elizabeth),

     Vervloet Anna, (°) Mechelen Jan 26.10.1668 (g. Van de Ven Daniel en De Hert Anna),

     2. Vervloet Joannes, (°) Mechelen Jan 25.03.1672 (g. Van den Eynde Joannes en Goossens Digna),

     x Mechelen Jan 13.06.1700 (g. Van den Eynde Petrus en Van Immerseel Egidius) met Anna Van Immerseel, fii in Mechelen Jan,

     3. Van Craen Anthonius, (°) Mechelen Jan 31.05.1677 (g. Van Craen Anthonius en Van Immerseel Joanna),

     Van Craen Elizabeth Margaretha, (°) Mechelen Jan 23.09.1679 (g. Turfs Joannes en Dammaen Margaretha Anna),

     Van Craen Michael, (°) Mechelen Jan 03.03.1682 (g. Van Hambeeck Michael en Vervliet Jacoba),

     Van Craen Gommarus, (°) Mechelen Jan 19.07.1685 (g. Boets Gommarus en Melis Catharina),

     Van Craen Egidius, (°) Mechelen Jan 27.04.1687 (g. Van den Ende Egidius en Van Craen Catharina).

 

 

 

X - Vervloet Henricus (N838), ° ca. 1605, x Rijmenam 31.01.1635 (g. Joannes Vervloet en Franciscus Holemans) met Holemans Anna (N839), (°) Rijmenam 23.06.1614 (g. Guilielmus Holemans en Anna Volcaerts), + Rijmenam 11.12.1675.

    

Uit dit huwelijk:

    

Vervloet Joannes, (°) Rijmenam 21.11.1635 (g. Joannes Wouters en Maria Verbuken),

    

Vervloet Maria, (°) Rijmenam 25.10.1637 (g. Joannes Van den Eijnde en Maria Tserneels), x Rijmenam 27.11.1660 (g. Joannes Van Horebeeck en Martinus Van ...)  met Bartholomeus Verreet,

     Uit dit huwelijk:

     Verreet Joanna, (°) Rijmenam 09.03.1662 (g. Joannes Vervloedt en Anna Wouters), 

 

Vervloet Joanna, (°) Rijmenam 22.12.1642 (g. Guilielmus Claes en Joanna Guens),

    

Vervloet Elisabeth, (°) Rijmenam 16.03.1644 (g. Arnoldus Hoelemans en Elisabeth Guens),

    

Vervloet Joannes, (°) Rijmenam 27.01.1647 (g. Joannes Guens en Anna Cools),

    

Vervloet Anna, (°) Rijmenam 20.10.1648 (g. Anthonius Van Kelst en Anna Op de Beeck), x Rijmenam 24.02.1669 (g. Franciscus De Becker en Henricus Vervloet) met De Becker Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     De Becker Joanna, (°) Rijmenam 01.12.1669 (g. Henricus De Rouck en Anna De Winter),

     De Becker Joannes, (°) Rijmenam 13.10.1671 (g. Joannes Vervloet en Anna De Becker),

     De Becker Maria, (°) Rijmenam 12.12.1673 (g. Mathias De Winter en Maria De Rouck),

     De Becker Adriana, (°) Rijmenam 28.09.1676 (g. Martinus Janssens en Adriana Vervloet),

    

Vervloet Joannes, (°) Rijmenam 06.06.1651 (g. Joannes Vervloet en Anna Wouters), + Rijmenam 12.12.1706, x Rijmenam 10.09.1678 (g. Petrus Weyngaert en Andreas De Breucker) met dispensatie 2 de en 3 de gr. met Verelst Catharina, + Bonheiden 13.05.1700 kinderbed, x 2 Bonheiden 23.09.1700 (g. Joannes Van Rompa en Henricus De Roeck) met Van Rompaeij Anna Maria, (°) O.L.V.Waver 29.05.1670 (g. Michael Cornelis en Anna Baets), zie verder bij Van Rompaey,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloet Nicolaus, (°) Bonheiden 14.05.1702 (g. Nicolaus Van Rompa en Henricus De Roeck),

     Vervloet Adrianus, (°) O.L.V.Waver 29.05.1707 posthumus (g. Adrianus Van Rompaij en Maria De Rouck),

VT Bonheiden 1693: Jan Vervloet, pachter met Catharina van Elst de vrouw, Peter de soon out 14 jr, Jan de soon out 9 jr en Guilliam de soon out 3 jr.

En dan nog dit, uit het boek van E. RAES, De Geschiedenis van Bonheiden, 1997, uitgegeven door het Davidsfonds Bonheiden, over de pachters van de Tien Eikenhoeve: 

Een mooi voorbeeld dat toont hoe complex gezinnen vroeger soms waren.

JAN VERVLOET x CATHARINA VAN ELST.

Na Marten Van Sichem verscheen Jan Vervloet als pachter op de Tien Eikenhoeve. Hij trouwde te Rijmenam op 10 oktober 1678 met Catharina Van Elst.  Waarschijnlijk huurde het echtpaar ook vanaf dat jaar de hoeve.

In 1699 werden er 9 bunders 3 dagwanden land bewerkt die bij de hoeve hoorden, maar er werden ook nog 3 bunders 1 dagwand veld gehuurd door E.H. Coriache, wat samen ruim 15 ha. in onze maten vertegenwoordigde.

Op de boerderij werden in 1693 ook schapen gehouden, vermits Jan Van Nuffel toen de schaapherder was. Datzelfde jaar waren er nog twee inwonende meiden en knechten.

Op de Tien Eikenhoeve werden in het huisgezin Vervloet -  Van Elst acht kinderen geboren. De meesten overleden echter jong, vermits in de volkstelling van 1693 slechts Peter, Jan en Guilliam genoemd werden.

Maria Van Elst overleed in het kinderbed op 13 mei 1700, haar echtgenoot enkele jaren later op 12 december 1706. Hij was vanaf 1701 tot aan zijn dood schepen te Bonheiden.

PETRUS VERVLOET x JOANNA VAN SAET xx PETRONELLA DE WINTER.

Petrus Vervloet, de oudste zoon, geboren op 7 juli 1679, nam de huur over van zijn gestorven ouders en bewerkte dezelfde hoeveelheid grond. Hij trouwde met Joanna Van Saet die hem zeven kinderen schonk.  Ze overleed op 20 november 1722.

De pachter van de Tien Eikenhoeve hertrouwde met Petronella De Winter, die hem nogmaals vier kinderen schonk, van wie echter alleen Anna Catharina Vervloet in leven bleef.  Petrus Vervloet overleed op 9 december 1732.

GILLIS VAN NOTEN x PETRONELLA DE WINTER.

Petronella De Winter, de weduwe van Petrus Vervloet, bleef op de hoeve en hertrouwde te Bonheiden op 17 februari 1738 met Gillis Van Noten, die aldus de nieuwe pachter werd op de Tien Eikenhoeve. Uit dat huwelijk werden twee kinderen geboren. Gillis Van Noten overleed op 18 juni 1740.

JAN VAN DEN BROECK x PETRONELLA DE WINTER xx MARIA FRANCISCA TSERGYSELS.

Voor de tweede maal hertrouwde Petronella De Winter te Bonheiden op 3 september 1740, nu met Jan Van Den Broeck, die nu op zijn beurt pachter werd van de Tien Eikenhoeve. Het huwelijk bleef kinderloos en Petronella De Winter overleed op 14 september 1756.

Jan Van Den Broeck hertrouwde met Maria Francisca Tsergysels en kreeg zeven kinderen.  Hij overleed op 24 maart 1770.

GILLIS VAN DEN BRANDE x MARIA FRANCISCA TSERGYSELS.

Ook nu bleef de weduwe weer op de Tien Eikenhoeve en hertrouwde ze met Gillis Van Den Brande.

De nieuwe pachter was niet afkomstig van Bonheiden, maar bracht er wel gedeeltelijk zijn jeugd door. Zijn vader en naamgenoot Gillis Van Den Brande de oude was een inwijkeling te Bonheiden, zijn herkomst is niet duidelijk. Als weduwnaar met kinderen was hij op 8 juli 1763 hertrouwd met Maria Ceulemans uit Bonheiden en had de pacht aangenomen van de Grote Kathoeve aan de Oude Baan, die toen eigendom was van Claudia Ladmirant.  Zijn zoon uit zijn eerste, ons onbekend huwelijk, Gillis Van Den Brande de jonge werkte gedurende 17 jaar als paardenknecht op de Mispeldonkhoeve te Bonheiden en trouwde op 7 juni 1770 met de weduwe van de Tien Eikenhoeve. Samen kregen ze twee kinderen, Guilliam en Joos.  Weer droeg de oudste zoon terug dezelfde voornaam als zijn vader en grootvader.

Gemiddeld hadden ze op de Tien Eikenhoeve acht of negen koebeesten; in 1789 stond geen enkele koe op stal.  Het is niet duidelijk wat er toen gebeurd is, temeer daar het gezin het volgende jaar spoorloos verdween.

Met dank voor de tip aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Petrus, (°) Bonheiden 07.07.1679 (g. Petrus Guldentops en Maria Van der Auwera), + Bonheiden 09.12.1732,

     x 1 S.K.Waver 08.02.1707 (g. Matthias Van Saet en Henricus De Roeck) met Van Saet Joanna, + Bonheiden 20.11.1722,

     x 2 (niet SKW, R, Bon, O, Ber, P, K, DD, Mech, ) met Petronella De Winter, ex SKW, + Bonheiden 14.09.1756,

     deze laatste x 2 Bonheiden 17.02.1733 (g. Henricus Timmermans en Guilielmus Van Noten) met Van Noten Egidius,

     (°) Beerzel 24.10.1700, + Bonheiden 28.06.1740, fs Guilielmus en Anna Lambrechts,

     zij x 3 Bonheiden 03.09.1740 (g. Guilielmus Van Noten en Joannes De Hondt) met Jan Van den Broeck, deze laatste x 2 (niet Bon, ) met Maria Francisca Tsergysels,

     deze laatste dan weer x 2 Bonheiden 07.06.1770 (g. Nicolaus Gijsels en Egidius Van den Brande) met Egidius Van den Brande, fii in Bonheiden,

De invloedsfeer van Leuven, naast Antwerpen, Brussel en ’s Hertogenbosch, één van de vier hoofdsteden van het vroegere Hertogdom Brabant, reikte zeer ver.  Dit blijkt trouwens geregeld uit de vernieuwingen van akten die werden verleden voor notarissen uit het Brusselse.  Het volgende is hier trouwens een mooi voorbeeld van.

In de akte wordt melding gemaakt van Petrus Vervloet en Joanna Van Saet en hun kinderen Henricus Josephus, Maria en Cornelius.  Het betreft een goedenisakte over de verkoop van ca. 2 bunder land onder Bonheiden, waarop een huis, bomen en houtwas staat.  Het bijzondere is dat de eigenlijke verkoopakte werd verleden voor A(nthonius) B(artholomeus) Van Mons te Brussel.  Het is Henricus Josephus Vervloet die bij volmacht van zijn zuster Maria het goed verkoopt aan Gilbertus Van Camp, burgemeester van Muizen, die optreedt in naam van Maria Theresia De Brouwer, weduwe van Rumoldus Neefs, gewezen procureur voor de Grote Raad van Mechelen.  Henricus Josephus Vervloet blijkt drossaard te zijn van Evere en woont in Brussel.  Zijn zuster Maria Vervloet woonde in Berchem, ten zuidwesten gelegen van Oudenaarde en thans deelgemeente van Kluisbergen.  Wijlen Cornelius Vervloet was priester.  De scheiding en deling van de goederen van Petrus Vervloet en Joanna van Saet werd verleden voor de schepenen van Bonheiden op 02.05.1741.  Maria Vervloet had het goed van haar ouders verkregen bij scheiding en deling onder letter A.  Haar ouders hadden het goed gekocht van Thomas Beteram en Elisabeth Delcampo.  De akte hiervan werd verleden voor de drossaard en schepenen van Bonheiden op 20.11.1714.  Het thans verkochte goed had nog als hypotheek gediend voor de priesterlijke titel van Cornelius Vervloet, waarvan de akte werd verleden voor notaris J. Rijdams te Mechelen op 25.04.1744.  Op het ogenblik van de verkoop was het pand verhuurd aan Joannes Geens en Catharina De Neeff.

Het toont weer aan dat het Stadsarchief van Leuven een goudmijn is zonder weerga.  In normale omstandigheden zou men waarschijnlijk die informatie nooit te weten komen en wellicht zouden de uitwijkingen naar Brussel of Oudenaarde onbekend blijven.  Nochtans blijkt uit de weergegeven akte een massa informatie.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8092, fol. 7r., akte dd. 2 januari 1787.

In de tegenwoordigheydt der heeren meyer ende schepenen der hooft stad Loven naerbesen. gestaen den notaris Joannes Baptista Bisschop, officiael der tweede secretarie camer der selve stad, uyt crachte en naer vermogen der onwederroepelijke procuratie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen en realiseren, als thoonder dier geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen als volgt en luyd aldus.

Op heden desen elfsten december 1786 compareerde voor mij ondergesen., als openbaer notaris geadmitteert bij sijne majesteyts Souvereynen Raede, geordonneert in Brabant, tot Brussel residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt d' heer Henricus Josephus Vervloet, drossaert der parochie van Ever, innegesetenen binnen dese stadt Brussele, als geconstitueerden wegens jouffe. Maria Vervloet, sijne suster, bejaerde dochter, woonende tot Berchem boven Audenaerde, blijckens haere procuratie ofte volmacht, daer over onder signature verleden op 27. novembris lestleden ende gevoegt in originali aen de minute deser, welcken comparant heeft verclaert, soo hij doet bij sesen in sijne voors. qualiteyt ende bij macht ende authorisatie als voren, onwederroepelijck opgedraegen, vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo hij vercoopt, cedeert ende transporteert bij desen, aen den eersaemen Gibertus Van Camp, borgemeester ende innegesetenen tot Muysen, hier present, mede comparerende ende het naerbes. accepterende, ten behoeve van jouffrouwe Maria Theresia De Brouwer, weduwe van wijlen sieur Rumoldus Neeffs, in sijn leven procureur, gepostuleert hebbende voor den Grooten Raede tot Mechelen, die hier insgelijckx present, mede comparerende, het selve is accepterende, dats te weten seker stuck lants met den huyse, boomen ende houtwasch daer op staende, groot ontrent twee bunderen salvo justo, sonder nochtans eenige precise maete toe te seggen ofte te doen volgen, gestaen ende gelegen onder de heerelijckheydt van Bonheyden ontrent de Puttsche baene, regenoten d' erfgenaemen van wijlen den procureur L' Admirant ter eenre, den heere graeve d' Arlins ter tweedere, d' erfgenaemen wijlen Gilis De Swert ter derdere ende sieur Davits ter vierdere seyden, voor vrij, suyver ende onbelast, alleenelijck gestelt geweest sijnde voor den priesterlijken tittel van wijlen den heere Cornelis Vervloet, haeren broeder, volgens acte daer over gepasseert voor den notaris J. Rijdams, binnen de stad Mechelen residerende, present getuygen, op den 25. september 1744, welcke verbintenisse den transportant qualitate praedicta gelooft eerstdaegs te sullen doen casseren ingevalle sulckx noch niet en soude sijn geeffectueert ende voorts op alle beneficien ende servituten, soo sienelijcke als onsienelijcke, active ende passive, waer aen de selve goederen eenigsints souden connen oft mogen wesen subject, de selve goeden aen de voors. suster des transportants toegecomen bij successie uyt den hoofde, bij doode ende aflijvigheydt van wijlen sieur Petrus Vervloet ende wijlen jouffrouwe Joanna Van Saet, ouders waeren, ende aen haer sub littera A toegevoegt ende aengeschreven bij scheydinge ende deylinge met haere mede condividenten, aengegaen ende gepasseert voor schepenen vant voors. Bonheyden op den tweeden mey 1741 ende gelijck het selve actuelijck in huere gebruyckt word door de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Joannes Geens ende wijlen Catharina De Neeff, gehuysschen waeren, welcke voorschreve haere ouders de voornoemde goederen hebben vercregen bij coop, gedaen tegens sieur Thomas Beteram ende jouffe. Elisabeth Delcampo bij brieve daer over gepasseert voor die drossaert ende schepenen vant' voors. Bonheyde in date twintigh novembris 1714, geteekent Jac. Van Ersborn, waer toe wordt gerefereert ende welckers originele bescheeden aen de acceptante sijn overgelevert int passeren deser.

Gelovende den transportant in sijne gemelde qualiteyt over allent' gene voors. waerschap ende guarrand ende naementlijck Brussels waerschap ofter naermaels iet aengebraeke.

Sullende het loopende jaer huere, verscheynende half meert 1787 sijn ende blijven ten behoeve des transportants sonder voorder ende de voordere huere sal wesen ten behoeve der acceptante.

Welcke vercoopinge, cessie ende transport is geschiedende boven alle ende iegelijcke oncosten, soo vant passeren deser, dobbel ende segels, pontpenningen, goedenisse brief met allent gene daer van dependeert ende die de acceptante t' haeren laste is nemende om ende mits de somme van twee duysent drij hondert guldens permissen wisselgelde, welcke voorse. coopsomme den transportant in sijne voorse. qualiteyt ende bij commissie als voren bekent opgetrocken ende ontfangen te hebben uyt handen van de voorse. jouffe. weduwe wijlen den procureur Rumoldus Neeffs, als getelt sijnde in presentie mijns notaris ende getuygen, dienende dese alvolgens voor quittantie sonder van voordere ofte andere te moeten doen blijken met renontiatie in forma.

Mits welcke verclaert den voorsen. transportant qualitate praedicta tot de voorse. getransporteerde goeden geen voorder recht meer te hebben nochte te behouden, direct nochte indirect, maer daer aen te renontieren ende afstandt te doen in faveur der acceptante met allent selve recht, waerschap ende vastigheydt, gelijck sij constituante daer aen ende inne hadde, soo nochtans dat dit transport is geschiedende op den last der huere, die de acceptante daer aen is hebbende, breeder vermelt in den contracte van huere tusschen den transportant ende d' acceptante, aengegaen ende gepasseert voor mij onderges. notaris ende getuygen op heden date deser ende welckers huere als in den seldven contracte geexprimeert, aen de acceptante sal moeten volgen, niettegenstaende de selve partije lants soude connen vernaedert worden van bloetswegen des transportants ofte andersints.

Allent' welck van wederseyden alsoo is geaccepteert ende geloven hun naer den inhoude deser te sullen reguleren onder verbintenisse van hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, met renontiatie in forma.

Ten effecte vant' welck verclaert den voors. transportant q.q. bij desen te constitueren N.N. ende alle thoonders deser ofte desselfs dobbel authentiecq om in sijnen naem ende t' wegen te gaen ende te compareren voor schepenen der bancke ende heerelijckheydt van Bonheyden ende alomme elders voor heer ende hof competent daer des behoort ende van noode wesen sal ende aldaer den inhoiut deser vernieuwende ende erkennende, de voors. acceptante in de voors. getransporteerde goeden wel ende wettelijck te goeden, vestigen ende erfven volgens de formaliteyten daer toe gerequireert, mede om soo in den naem ende ziele des transportants ende acceptante te doen den eed, gerequireert bij sijne majesteyts placcaert de date 15. september 1753, dat de voors. goeden niet en sijn vercoght nochte gecoght ten behoeve van eenige doode handt, direct noghte indirect, met constitutie op alle op alle (!) thoonders deser ofte desselfs dobbel authentieck om t' gene voors. voor alle rechters te vernieuwen ende reitereren, gelovende, verbindende, &a.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen de voors. stadt Brussel date als voren ter presentie van Philippus Bartholomeus Stas ende Andreas Verhocht als getuygen, sijnde de minute deser, becleedt met segel van drij guldens twelf stuyvers, bij den voors. transportant, acceptanten ende getuygen beneffens mij notario onderteekent, leeger staet, quod attestor, signatum A.B. Van Mons, nots., 1786, nog leeger staet.

Wij borgemeesteren, schepenen ende raet deser stadt Brussele, verclaeren ende certificeren bij dese dat meester Anthonius Bartholomeus Van Mons, de bovenstaende acte geteekent hebbende, is wettigh notaris, aen wiens acten bij hem aldus geteekent volcomen geloof gegeven wort, soo in rechten als daer buyten, des toirconde hebben hier op doen drucken het gemeyn cachet deser voors. cachet stadt ende door onsen secretaris onderteekenen desen 11. decembris 1786, onderteeckent P. Verjan, in margine staet.

Solvit pontpenningen 134 - 3 - 4 drs. courant, desen 31. dece. 1786, dus fiat goedenisse ende is onderteekent Dirix de Rivieren.

Welkenvolgens den voorschreven geconstitueerden uyt crachte en naer vermogen als voor heeft den voorenstaenden contracte notariael alhier in alle ene iegewelcke pointen, clausulen en articulen vernieuwt, herkent en gerealiseert, eensaementlijck met behoorelijke vertheydenisse en renuntiatie opgedraegen in handen des voorschreve heere meyers als in s' heeren handen, dats te weten seker stuck landts met den huyse, boomen ende houtwasch daer op staende, groot ontrent de twee bunderen salvo justo, gestaen ende gelegen onder de heerlijckheydt van Bonheyden, en voorenstaenden contracte in regenoten naeder gedesigneert, dan mits d' ordonnnantie van rechten ter maenisse des vorose. heere meyers en wijsdomme der naertenoemen heeren schepenen den transportant beneffens sijne constituante daer uyt ontgoeyt en onterft sijnde, soo is daerinne met alle solemniteyten van rechten gerequireert en alhier geobserveert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft jouffrouw Marie Theresia De Brouwer, weduwe van sieur Rumoldus Neefs, present alhier den officiael De Coster en voor haer accepterende, naer dien den voorschreven geconstitueerden alhier in handen des heere meyers hadde gepresteert den eede in den naem ende ziele des transportants ende acceptante in conformiteyt van sijne majesteyts placcaert van den vijfthienden september 1753, dat de voors. goeden niet en sijn vercocht nochte gecocht ten behoeve van eenige doode hand, den transportant en constituante per monitionem jure satis et waras obligantes, submittentes ac renuntiantes in forma, coram joncker Gerardus Franciscus Xaverius de Herkenrode de Raetshoven ende sieur Georgius Hubertus Vanden Berck, schepenen, desen 2. january 1787.

     Vervloet Joanna, (°) Bonheiden 18.11.1681 (g. Egidius Van Rompa en Joanna Wauters),

     Vervloet Joannes, (°) Bonheiden 06.02.1684 (g. Joannes Van Elst en Elisabeth Janssens n. Anna Holemans),

     Vervloet Guilielmus, (°) Bonheiden 14.10.1686 (g. Guilielmus Van der Auwera en Maria Cerneels),

     Vervloet Guilielmus, (°) Bonheiden 12.12.1688 (g. Guilielmus Vervloet en Adriana Vervloet),

     Vervloet Maria, (°) Bonheiden 30.04.1692 (g. Henricus De Roeck en Maria Ruelens),

     Vervloet Henricus, (°) Bonheiden 06.04.1696 (g. Henricus De Roock en Maria Van der Auwera),

     Vervloet Joanna (Maria), (°) Bonheiden 12.05.1700 (g. Joannes Van Elst en Joanna Vervloet), (°) door Anna Frans,

    

Vervloet Joanna, (°) Rijmenam 27.09.1654 (g. Guilielmus Vervloet en Joanna Claes), x Rijmenam 18.02.1676 (g. Petrus Verreth en Joannes Vervloet) met De Roeck Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     De Roeck Joannes, (°) Rijmenam 21.11.1677 (g. Joannes Vervloet en Clara Van den Eijnde),

     De Roeck Maria, (°) Rijmenam 06.12.1679 (g. Joannes Van den Eijnde en Maria De Roeck),

     De Roeck Henricus, (°) Rijmenam 08.10.1681 (g. Hendericus Verret en Maria Van Dessel),

     De Roeck Joanna, (°) Rijmenam 08.03.1683 (g. Joannes Van der Auweraer en Clara Van Laeck),

     De Roeck Catharina, (°) Rijmenam 15.02.1685 (g. Egidius Van Rompaij en Catharina Van Elst),

     De Roeck Adrianus, (°) Rijmenam 04.07.1686 (g. Adrianus Van den Eijnde en Maria Boschmans),

     De Roeck Bartholomeus, (°) Rijmenam 01.01.1689 (g. Joannes Palemans en Adriana Vervloet),

     De Roeck Joanna, (°) Rijmenam 18.09.1691 (g. Guilielmus Van Horebeeck en Maria De Rouck),

     De Roeck Anna, (°) Rijmenam 08.10.1693 (g. Ludovicus Vervloesem en Anna De Becker),

     De Roeck Petrus, (°) Rijmenam 29.10.1696 (g. Petrus Verret en Catharina Dooms),

    

Vervloet Adriana, IX (N419), (°) Rijmenam 19.06.1657 (g. Nicolaus Van Elst en Adriana Van Elst).

 

 

 

XI - XIII - Vervloet Christiaan (N1090 + S6162), woonden mogelijk te Putte/Bonheiden, ° ca. 1576, x 1 (niet Mech, ) met Verswijer Elisabeth (+ 1604) en 2 (niet Beer, S, P!, Ber, O, Mech, ) met Vermeulen Anna (N1091 + S6163).

 

Schepenbrieven land van Mechelen FF SII (V) I, dd. 14-07-1604: comp. Christiaan Vervloet Hendriksz wijlen, daar moeder af was Anna van Hoven, oudt tussen de 27 en 28 jr, heeft verkocht aan Peter Ceulemans alias van den Eynde, land etc. te Bonheiden
ONA Beerzel, nots. Adriaan Swiggers, 02-08-1719:
- de kinderen van wijlen Jan Vervloet, te weten Jacob, Christiaen, Jan, Peerijn en de kinderen van wijlen Peter Vervloet, te weten Jan, Corneelen Heylke;
- de kinderen van wijlen Cathelijn Vervloet x wijlen Jan Gijsemans;
- de kinderen van wijlen Barbara Vervloet x Niclaes Rossonoy;
allen erfgenamen van hun oom en oudoom Peter Vervloet verkopen hun deel in het Bruynenbosch.

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

0416 p 6v verkoop 14.07.1604 Bonheiden:

Christiaen Vervloet fs Hendrik x Anna Van Hove, 27 à 28 jaar oud, schenkt zijn rechten op een woonstee met 6 D te Bonheiden - Boeymeerstr. aan Peter Ceulemans alias Van den Eynde tot behoef van Janneken en Andries Vervloet, kinderen van wijlen Elisabet Verswyvel,  zijn eerste vrouw.


 

Uit dit huwelijk:

 

 

1. Vervloet Janneken, ° ca. 1604,

 

Vervloet Andries, ° ca. 1604,

 

2. Vervloet Catharina, X - XII (N545 + S3081), ° ca. 1615,

 

Vervloet Joannes, ° ca. 1615,  + Beerzel 21.02.1672, (x) Beerzel 02.07.1642, x Beerzel 06.08.1642 (g. Tserneels Wilhelmus en Swiggers Petrus) met Helwedis Tserneels,

ONA Beerzel, nots. Adriaan Swiggers, 27‑10‑1689: Scheiding en deling tussen de kinderen van Jan Vervloet x Heyltje Tserneels, te weten Peter, Jacob, Christiaan, Jan en Petronella (we van Dilis Verhoeven).

ONA Beerzel, nots. Adriaan Swiggers, 08‑12‑1689: Accoord tussen de kinderen van Heylke Serneels over het sterfhuis van Jan Vervloet.

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Petronilla, (°) Beerzel 30.10.1643 (g. Vervloet Petrus en t'Zerneels Anna), + Heist 21.04.1719, x 1 Beerzel  29.04.1671 met Egidius Verhoeven, x 2 Heist 31.01.1690 met Guilielmus Van Hove,

     Vervloet Petrus, (°) Beerzel 25.04.1647 (g. t'Zerneels Guilielmus en ... Maria), x Beerzel 07.01.1678 (g. Daems Joannes en Vervloet Joannes) met Daems Adriana. meer info daar.

     Vervloet Christianus, (°) Beerzel 16.04.1649 (g. ... Joannes en Gysmans Maria),

     Vervloet Jacobus, (°) Beerzel 21.11.1651 (g. Swiggers Jacobus en Bullens Gommarina),

     Vervloet Christianus, (°) Beerzel 11.02.1653 (g. 't Zerneels Joannes en Vervloet Anna),

     Vervloet Joannes, (°) Beerzel 04.02.1656 (g. Verstrepen Joannes en Kerremans Anna), x Putte 24.11.1683 (g. Egidius Van Boeckel en Jacobus Vervloet) met Van Boeckel Barbara,

     Vervloet Cornelius, (°) Beerzel 19.06.1658 (g. Van Calster Elisabeth),

 

Vervloet Barbara, ° ca. 1620, + voor 1682, x Mechelen 06.06.1638 (g. Verhoeven Petrus en Vermeulen Anthonis) met Niclaas Rosseau - Rousiau - Rossony, 

     Uit dit huwelijk:

     Rousseau Anthonius, (°) Mechelen P&P 07.10.1639 (g. Vermeulen Anthonius en Van den Eijnde Magdalena),

     Rosseau Clara, (°) Mechelen P&P 03.12.1642 (g. Vermeulen Cornelius en De Drijver Clara huis nomine venit Van den Eijnde Elisabeth), + < 1710,

     Rosseau Egidius, (°) Mechelen P&P 23.10.1645 (g. Vanden Berghe Aegidius en Van Dael Catharina),

     Rosseau Jan, (°) Mechelen P&P 08.10.1648 (g. Vande Mael Joannes en Jolé Joanna), verbleef in 1710 al 32 jaar buitenlands,

 

Vervloet Peter, ° ca. 1625, + voor 1709,

 

Vervloet Anna, (°) Beerzel 19...1629 (g. Petrus Van den Eynde en Anna Peeters), + Beerzel 14.04.1682,

ONA Beerzel, nots. Adriaan Swiggers, 18‑03‑1682: Testament van Anna Vervloet, erfgenaam oa: Merten Gijsemans

en zijn moeder Catlijn Vervloet.                   

bijgevoegd legaat dd 14‑04‑1682:                  

‑ aan de huisvrouw van Peter Vervloet                  

‑ aan Clara Rosseau, erfgenaam van Barbara Vervloet                  

‑ aan Heyltje Tserneels, weduwe van Jan Vervloet, met haar kinderen: Peter, Jacob en Peerijntje Vervloet.        

‑ Bastiaan Gijsemans.

 


 

XI - Vervloet Henricus (N1412), (°) Rijmenam 16.07.1605 (g. Hendrick Verhoeven en Anna Vervloet), + Putte 01.07.1672, x Rijmenam 25.08.1641 (g. Van Horenbeeck Jan en Peter Van Rompaey) met Maria Van Rompaey (N1413), (°) (niet R, K, S?, P!, O, SKW, Bon!, Beer, Ber, Berg, Perk, Duf , Mech, L?, Heist, Kes, Heist, I, ), + Putte 25.10.1686.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Elisabeth, (°) Putte 28.03.1642 (g. Petrus Van Rompaey en Elisabeth Ceulemans), x 1 Putte 18.02.1676 (g. Gijsbert Torfs, Michiel Op de Beeck en Peke Docx) met Adrianus Torfs, x 2 Putte 06.05.1687 (g. Egidius Docx en Adriaan Vervloet) met Joannes Dockx, x 3 Putte (g...) met Adrianus Struyfs,

VT Putte 1693: Adrien Struyf, pachter, aut ontrent 24 jr, Elisabeth Vervloet, aut ontrent 48 jr, sijne huysvrouwe, Jan Torfs, ontrent 14 jr, Nicolaes Torfs, aut 11 jr, Cornelis Torfs, aut 9 jr, Peeter Torfs, aut 9 jr en Dielis Docx, aut omtrent 6 jr, hunne kinderen.

05.10.1716: SD van de goederen te O.L.V.Waver en Putte tussen Adriaan Struyf (wr Elisabeth Vervloet) en haar kinderen, te weten Jan, Niclaas en Peter Torfs en hun halfbroer Gillis Docx.

     Uit dit huwelijk:

     1. Torfs Joannes, (°) Putte 04.12.1676 (g. Joannes De Rijck en Margaretha Van Leemputte),

     Torfs Adrianus, (°) Putte 04.12.1676 (g. Gisbertus Torfs en Joanna Van Leemputte),

     Torfs Adrianus, (°) Putte 29.01.1679 (g. Guilielmus Van Boeckel en Catharina Vervloet),

     Torfs Maria Clara, (°) Putte 18.10.1681 (g. Egidius Dijck en Gommara Tserneels),

     Torfs Nicolaus, (°) Putte 18.10.1681 (g. Nicolaus Vervloet en Maria Geluyckens),

     Torfs Petrus, (°) Putte 19.09.1684 (g. Petrus Vervloet en Gertrudis Keirmans),

     Torfs Cornelius, (°) Putte 19.09.1684 (g. Cornelius Dockx en Elisabeth Van den Brande),

     Torfs Anna, (°) Putte 23.01.1687 (g. Adrianus Bosmans en Anna Vervloet),

     2. Docx Egidius, ° ca. 1687,

 

Vervloet Egidius, opzichter jachtslot van Pitzemburg te Putte, (°) Putte 27.11.1644 (g. Egied Ceulemans en Elisabeth Van der Auwera), x Putte 09.01.1672 (g. Henricus Vervloet en Henricus Van Beethoven) met Helena Van Hofstad,

VT Putte 1693: Gillis Vervloet, hantwercker, aut 40 jr, Helena van Hoffstadt, sijne huijsvrouwe, out 60 jr, Adriaen Vervloet, out 17 jr, Jan Vervloet out 16 jr, sijne kinderen.

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Henricus, (°) Putte 12.01.1673 (g. Henricus Vervloet en Maria Van Rompay,

     Vervloet Adriana, (°) Putte 28.02.1675 (g. Adrianus Van Hoof en Catharina Vervloet),

     Vervloet Joannes, (°) Putte 23.01.1678 (g. Egidius Bosmans en Joanna Vervloet),

 

Vervloet Henricus, X (N706), ° Putte ca. 1646,

 

Vervloet Catharina, (°) Putte 04.02.1648 (g. Michael Verstraeten en Catharina Van Linden), x 1 Putte 07.03.1666 (g. Peter Bosmans, Jan Van den Eynde, Peter Van Rompaey en Hendrik Vervloet) met Cornelis Van Rompaey, x 2 Putte 10.07.1671/72 (g. Egidius Vervloet en Jan Van Boeckel) met Mathias Maes, pachter Meyenhof van de Commanderie van Pitzemburg, +

VT Putte 1693: Mathijs Maes, borgemeester, out 45 j, Cathelijn Vervloet, sijne huysvrouwe, oud 45 jr, Martinus, out 19 jr, Anna, out 17 jr, Marie, out 15 jr, Clara, out 9 jr, Peter, out 4 jr en Jan, out 4 jr, zijn kinderen.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Rompau Joannes, (°) Putte 30.08.1666 (g. Egidius Vervloet en Maria Van Rompau),

     Van Rompau Joanna, (°) Putte 12.08.1668 (g. Petrus Dockx en Joanna Vervloet),

     2. Maes Goswinus, (°) Putte 26.06.1673 (g. Egidius Vervloet n. Goswinus Scevaert de Merode en Maria Nijs n. Gertrudis Van Boeckel),

     Maes Anna, (°) Putte 27.12.1675 (g. Egidius Van Rompay en Margaretha Van Leemputte),

     Maes Maria, (°) Putte 20.04.1678 (g. Petrus Bosmans en Helena Van der Hofstadt),

     Maes Elisabeth, (°) Putte 04.08.1680 (g. Adrianus Rijmenams n. Hieronimus Van den Eynde en Barbara Verstraten),

     Maes Catharina, (°) Putte 01.03.1682 (g. Gommarus Van der Auwera en Anna Peeters),

     Maes Petronella, (°) Putte 24.11.1684 (g. Egidius Truyts en Joanna Gilis),

     Maes Clara, (°) Putte 04.04.1687 (g. Henricus Vervloet en Clara Verstraten),

     Maes Petrus, (°) Putte 01.07.1689,

     Maes Joannes, (°) Putte 22.07.1692, + Putte 18.01.1740, x Keerbergen 15.05.1718 (g. Michael Bosmans en Matthijs Maes)

     met Joanna Bosmans, de afstammingslijn van dit gezin vind je op de site van Fernand Maes,

 

Vervloet Joanna, (°) 1654, x Putte 03.06.1677 (g. Egidius Vervloet en Jan Gielis) met Egidius Truyts,

VT Putte 1693: Dielis Truyts, gemeynen suppoost, aut ontrent 43 jr, Jenneken Vervloedt, aut ontrent 39 jr, sijne huysvrouwe, Adriaentken, out 13 jr, Jenneken, out 10 jr, Anna , out 8 jr, Mayken, out 6 fr en Jan, out 2 jr.

     Uit dit huwelijk:

     Truyts Adrianus, (°) Putte 06.11.1678 (g. Petrus Tserneels en Joanna Vloetbergh),

     Truyts Joanna, (°) Putte 15.09.1682 (g. Egidius Vervloet en Joanna Gilis),

     Truyts Anna, (°) Putte 10.09.1685 (g. Jacobus Van den Bosch en Catharina Vervloet),

     Truyts Maria, (°) Putte 07.08.1688,

     Truyts Joannes, (°) Putte 17.09.1691,

     Truyts Henricus, (°) Putte 22.12.1695,

 

Vervloet Maria, (°) Putte 13.02.1663 (g. Nicolaes Van Rompaey en Anna Peeters), x Putte 06.02.1685 (g. Egidius Vervloet en Dierick Van Deuren) met Petrus Van Deuren Mathijsz,

VT Putte 1693: Peeter Van Deuren, raedemaecker, aut 36 jr, Marie Vervloet, sijne huysvrouwe, aut 30 jr, Adriaen, aut 5 jr en Anna, out 3 jr, hun kinderen.

     Uit dit huwelijk:

     Van Deuren Egidius, (°) Putte 27.06.1686 (g. Christianus Van Deuren n. Egidius Servrancx en Maria Van Hoof),

     Van Deuren Joanna, (°) Putte 28.06.1686 (g. Mathias Maes en Joanna Vervloet),

     Van Deuren Adrianus, (°) Putte 29.05.1689,

     Van Deuren Anna, (°) Putte 09.03.1692,

     Van Deuren Maria, (°) Putte 28.02.1694,

     Van Deuren Catharina, (°) Putte 14.06.1698,

     Van Deuren Joannes, (°) Putte 19.08.1701,

     Van Deuren Bernardus, (°) Putte 19.08.1701,

     Van Deuren Angela, (°) Putte 08.04.1704.

 

 

 

XI - Aerts alias De Belser Egidius (S1332 + S1972), (°) Duffel 19.03.1626 (g. Adrianus Lammans en Maria Maes), x O.L.V.Waver 28.02.1647 (g. Petrus Vermeulen en Joannes De Neve) met Vervloet Joanna (S1333 + S1973), (°) Mechelen St.-Kat 25.09.1624 (g. Van Blockhuijs Walter en Janssens Digna).

    

Uit dit huwelijk:

   

Aerts Joannes, X (S666 + S986), (°) Duffel 09.10.1657 (g. Guilielmus Batens en Josina Van den Eijnden),

    

Aerts Elisabeth, (°) Duffel 13.11.1659 (g. Petrus Blockhuijsen en Maria De Backer),

    

Aerts Elisabeth, (°) Duffel 02.02.1661 (g. Adrianus Van Hove en Elisabeth Verlinden),

    

Aerts Dymphna, (°) Duffel 07.08.1665 (g. Joannes Batens en Dimphna Somers).

 

 

 

IX - Van Rompuye Egidius (N418), (°) Putte 27.03.1645 (g. Egidius Docx en Barbara ...), x Rijmenam 25.05.1679 (g. Joannes Van Horebeeck en Henricus Vervloet) met Vervloet Adriana (N419), (°) Rijmenam 19.06.1657 (g. Nicolaus Van Elst en Adriana Van Elst), + Rijmenam 02.10.1732.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Rompuye Egidius.

   

Uit dit huwelijk:

    

Van Rompaij Joannes, (°) Rijmenam 25.02.1680 (g. Joannes Van Rompa en Elisabeth Uijterhoeven), x 2 Putte 28.02.1716 met Beullens Catharina, (°) Putte 08.12.1694, + Keerbergen 07.06.1748, ?

Not. Swiggers 77/14.08.1719: Jan Van Rompay x Catharina Beullens van Rijmenam zijn 482 gd schuldig aan Jan Blicx, moutmaker x Elisabeth Bollen van Mechelen. Daarom leent hij 200 gd à 4 % van zijn moeder Adriana Vervloet (we Gilis Van Rompaey) en 200 gd à 4 % van zijn schoonmoeder Petronella Docx (we Jan Beullens).

     Uit dit huwelijk:

     Van Rompaeij Petronella, (°) Putte 20.11.1716, + Putte 23.12.1716,

     Van Rompaeij Petrus, (°) Putte 13.10.1717, + Putte 27.03.1718,

     Van Rompaeij Petrus, (°) Putte 06.02.1718, 

     Van Rompaij Franciscus, (°) Rijmenam 25.06.1721 (g. Franciscus Wauters en Adriana Vervloedt),

     Van Rompay Joanna, (°) Schriek 20.09.1722 (g. Joannes De Hondt en Adriana Vervloet), + Keerbergen 06.01.1762, x Keerbergen 08.06.1745 met Joostens Joannes, 5 fii in K,

     Van Rompay Petronella, (°) Schriek 14.09.1727 (g. Adrianus Van Hove en Adriana Vervloet),

     Van Rompay Anna Catharina, (°) Werchter 17.03.1732 (g. Cornelius Verboom en Catharina Vermijlen), + Schriek 05.09.1807,

     x Keerbergen 14.08.1759 met Verbinnen Adrianus, 4 fii in S,

     Van Rompay Cornelius, (°) Keerbergen 29.09.1737 (g. Cornelius Van Rompae en Anna Gilis), 

    

Van Rompaij Maria, VIII (N209), (°) Rijmenam 15.06.1681 (g. Antonius Keldermans en Maria Daems),

    

Van Rompaij Sebastianus, (°) Rijmenam 10.01.1682 (g. Nicolaus Uijterhoven en Elisabeth Van Kelst), x 1 (niet Nijl, R, Bev, Ges, Kes, LSt.-J, I, P, Ber, S, Beer, Hert, Bouw, Grob, O, SKW, Bon, ) met Dielis Anna, + Nijlen 14.01.1710 vv, x 2 Nijlen 15.04.1710 (g. Andreas Goormans en Joannes Dielis) met Dillen Joanna, + Nijlen 27.04.1727 wv,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Rompaey Cornelius, (°) Nijlen 14.05.1701 (g. Cornelius Dillen en Catharina Dielis), + Nijlen 07.10.1711,

     Van Rompaey Dymphna, (°) Nijlen 26.05.1703 (g. Joannes Van Rompaey en Dymphna Dielis),

     Van Rompaey Joannes, (°) Nijlen 12.02.1706 (g. Joannes Dielis en Maria Dielis),

     Van Rompaey Adrianus, (°) Nijlen 30.10.1708 (g. Michael Dielis en Adriana Haverals),

     2. Van Rompaey Adrianus, (°) Nijlen 09.02.1711 (g. Andreas Goormans en Maria Hendrickx),

     Van Rompaey Joannes Baptista, (°) Nijlen 09.03.1713 (g. Joannes Rens en Maria Goosens),

     Van Rompaey Franciscus, (°) Nijlen 26.06.1715 (g. Franciscus Dillen en Maria Van Rompay),

    

Van Rompaij Catharina, (°) Rijmenam 02.04.1684 (g. Henricus De Rouck en Catharina Vervloet),

    

Van Rompaij Petrus, (°) Rijmenam 24.04.1685 (g. Petrus Van Rompaij en Catharina Lambrecht), + Rijmenam 19.09.1765, x (niet R, Bon, K, ) met Vermeijlen Catharina, (°) Werchter 07.06.1691, fa Petrus x Verbinnen Clara,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rompay Antonius, (°) Werchter 19.09.1721 (g. Antonius Vermeylen avunculus en Anna Geens),

     x Rijmenam 14.08.1744 (g. Joannes Ceuppens en Laurentius Lange) met Ceuppens Anna, + Rijmenam 05.02.1789, fii in R en Hert,

     Van Rompay Joanna, (°) Rijmenam 19.05.1726 (g. Joannes Opde Beeck en Clara Verbinnen),   + Rijmenam 12.03.1733,

     Van Rompaij Joanna, (°) Rijmenam 23.10.1723 (g. Petrus Vermeijlen en Adriana Vervloet),

     Van Rompaij Catharina, (°) Rijmenam 28.12.1729 (g. Arnoldus Vermeijlen Catharina Adriana Vervloet),

     x Rijmenam 25.05.1752 (g. Franciscus Op de Beeck en Joannes Govaerts) met De Ceuster Philippus,

 

Van Rompaij Cornelius, (°) Rijmenam 12.12.1687 (g. Petrus Van Rompaij en Barbara Van Rompaij), x (niet R, K, Bon, ) met De Cauter Joanna, (°) Keerbergen 03.01.1704, + Rijmenam 09.04.1768, fa Joannes en Theresia Vervloesem,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rompaij Anna Maria, (°) Rijmenam 13.08.1725 (g. Michael Van Rompaij en Teresia Vervloesem),

     Van Rompaij Petrus, (°) Rijmenam 07.11.1727 (g. Petrus Van Rompaij en Barbara De Cauter), + Bonheiden 13.06.1791,

     x Rijmenam 14.04.1761 met t'Serneels Joanna Maria, 9 fii in K en R,

     Van Rompaij Petronella, (°) Rijmenam 06.10.1728 (g. Adrianus De Cauter en Adriana Vervloet), + Rijm 31.01.1731,

     Van Rompaij Petrus, (°) Rijmenam 15.09.1730 (g. Petrus Van Rompaij en Barbara De Cauter),

     Van Rompaij Henricus, (°) Rijmenam 23.12.1732 (g. Henricus Cleijnens en Catharina Van Rompaij),

     x 1 Rijmenam 03.02.1763 met Tuytgans Anna, x 2 Rijmenam 03.05.1767 met Pauwels Catharina, 5 fii in R,

     Van Rompaij Joannes Franciscus, (°) Rijmenam 28.09.1734 (g. Joannes Keldermans en Joanna Van Divel),

     x Keerbergen 01.03.1764 met Immerechts Joanna Maria, 9 fii in K,

     Van Rompaij Petronella, (°) Rijmenam 06.02.1737 (g. Adrianus De Cauter en Petronilla Van Boeckel), + Rijm 23.01.1746,

     Van Rompaij Michael, (°) Rijmenam 14.02.1739 (g. Michael Van Rompaij en Theresia Vervloessem),

     x Putte 20.06.1769 met Holemans Anna Catharina, 6 fii te P en OLVW

     Van Rompaij Guilielmus, (°) Rijmenam 15.12.1740 (g. Guilielmus Van Rompaij en Anna Frans), + Rijm 14.03.1743,

     Van Rompaij Joanna Maria, (°) Rijmenam 31.12.1742 (g. Henricus Verreth en Joanna Van Rompaij),

     Van Rompaij Jacobus, (°) Rijmenam 07.02.1745 (g. Joannes Van Lankriet en Joanna Van Horenbeeck),

     x Rijmenam 11.04.1768 met Poelemans Catharina, 4 fii in R,

    

Van Rompaij Catharina, (°) Rijmenam 21.07.1690 (g. Matthias Maes en Adriana Van den Eijnde n. Catharina Van der Elst),

    

Van Rompaij Guilielmus, (°) Rijmenam 23.06.1693 (g. Guilielmus Van Horebeeck en Catharina Verret), + Rijmenam 03.06.1762, x 1 Rijmenam 13.04.1728 (g. Petrus Van Rompaij en Petrus Van den Eijnde) met Van den Eijnde Catharina, + Rijmenam 29.08.1739, x 2 Keerbergen 18.08.1740 (g. Jan Van Rompaye en Simon Van Rillaer) met Van Rillaer Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Rompaij Philippus Jacobus, (°) Rijmenam 28.09.1730 (g. Philippus Keulemans en Adriana Vervloet),

     Van Rompaij Joannes, (°) Rijmenam 06.10.1732 (g. Joannes Willems en Catharina Van Rompaij), + Rijm 28.03.1759,

     2. Van Rompaij Michael, (°) Rijmenam 03.07.1742 (g. Michael Eggers en Catharina Vermeijlen), + Rijmenam 04.07.1742,

    

Van Rompaij Michael, (°) Rijmenam 19.01.1696 (g. Michael Verret en Catharina Geens),

    

Van Rompaij Joanna, (°) Rijmenam 23.02.1699 (g. Joannes De Roeck en Maria Van Rompaij).

 

 

 

X - XII - Gysemans Johannes (N544 + S3080), + 21.03.1673, (x) Beerzel 19.11.1641 met Vervloet Catharina (N545 + S3081), ° ca. 1615, + na 11.01.1683.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gysemans Johannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Gysemans Martinus, IX - XI (N272 + S1540), (°) Beerzel 23.06.1643 (g. Goovaerts Joannes en Gysmans Martinus), boswachter en schepen te Beerzel

 

Gysemans Johannes, (°) Beerzel 30.11.1645 (g. Van Hole Joannes en Van der Auwera Anna), (x) Putte 27.02.1666 (g. Joannes Gysemans en Petrus Vervloet), x Beerzel (niet vermeld) met Van Loock Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Gysemans Magdalena, (°) Beerzel 16.12.1667 (g. Gysemans Martinus en Hermans Anna),

     Geijsemans Joannes, (°) O.L.V.Waver 09.05.1669 (g. Joannes Geijsemans en Petrus Vervloet),

     Geijsemans Anna, (°) O.L.V.Waver 07.05.1672 (g. Petrus Vervloet en Anna De Groef),

     Geijsemans Maria, (°) O.L.V.Waver 23.12.1674 (g. Petrus Boegaerts en Maria Gijsmans),

     Gijsemans Catharina, (°) Putte 07.12.1677 (g. Petrus Suetens en Catharina Ceuppens),

     Geijsemans Joanna, (°) O.L.V.Waver 26.01.1681 (g. Martinus Van Hoeff en Elisabeth Verelst),

 

Gysemans Anna, (°) Beerzel 01.03.1649 (g. Verhagen Adrianus en Van Roosbroeck Anna), x Beerzel 06.05.1674 (g. Bogarts Joannes, Gysemans Martinus, Op de Beeck Gommarus en De Belser Petrus) met Bogarts Petrus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Beer, Ber, I, P, O, R, SKW, K, Heist, S,

     Bogarts Catharina, (°) Berlaar 06.06.1675 (g. Verstrepen Joannes en Van den Bosch Catharina),

 

Gysemans Maria, (°)  Beerzel 20.10.1652 (g. Van Noten Joannes en Van den Brande Maria), x Putte 30.07.1675 (g. Petrus Guns en Petrus Bogaerts) met Jan Geens,

     Uit dit huwelijk:

     Geens Maria, (°) Putte 16.01.1676 (g. Martinus Gijsmans en Maria Van Loick),

     Guens Egidius, (°) Rijmenam 20.11.1680 (g. Egidius Guens en Petronella Van Aken),

     Guens Adriana, (°) Rijmenam 20.11.1680 (g. Nicolaus Storms en Adriana Holemans),

     Guens Joanna, (°) Rijmenam 04.03.1686 (g. Joannes Eggers en Joanna Guens),

     Guens Petrus, (°) Rijmenam 17.09.1690 (g. Petrus Guens en Catharina Beullens),

 

Gysemans Petrus, (°) Beerzel 23.01.1656 (g. Van Noten Maria),

 

Gysemans Catharina, (°) Beerzel 15.04.1657 (g. Goossens Thomas en Van den Eynde Catharina), + Beerzel 13.04.1657,

 

Gysemans Christianus, (°) Beerzel 24.06.1658 (g. Tserneels Nicolaes en Gysmans Elisabeth).

 


 

X - Vervloet Henricus (N706), (°) Putte ca. 1646, x Putte 19.04.1667 (g. Egidius Meiuws, Maria Van Dijck, Rumoldus Willens en Adrianus Van der Auwera) met Maria Meeuws (N707), (°) Putte 11.03.1643 (g. Mattheus Van der Veken en Maria Meeus).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Petrus, (°) Putte 21.12.1667 (g. Petrus Van Rompaey en Maria Van Dijck),

 

Vervloet Elisabeth, IX (N353), (°) Putte 14.04.1669 (g. Egidius Meiuws, Joannes Vervloet en Elisabeth De Rijck),

 

Vervloet Petronella, (°) Putte 15.02.1671 (g. Petrus Van Linden en Joanna Vervloet), x O.L.V.Waver 29.04.1692 (g. Franciscus Van den Driessche en Henricus Vervloet) met Van den Dries Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Dries Henricus, (°) O.L.V.Waver 21.02.1693 (g. Henricus Vervloet en Elisabeth Van Loede),

     Van den Dries Catharina, (°) O.L.V.Waver 05.04.1694 (g. Franciscus Van den Dries en Catharina Van den Dries),

     Van den Dries Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 25.07.1695 (g. Joannes Van Bredom en Elisabeth Jode),

     Van den Dries Franciscus, (°) O.L.V.Waver 30.11.1696 (g. Franciscus Van den Dries en Elisabeth Vervloet),

     Van den Dries Joannes, (°) O.L..V.Waver 18.02.1699 (g. Joannes Aulaerts en Maria Van der Auwera),

     Van den Dries Petronella, (°) O.L.V.Waver 22.03.1701 (g. Petrus Vervloet en Elisabeth Vervloet loco Elisabeth Van den Driessche),

     Van den Dries Joanna Maria, (°) O.L.V.Waver 15.07.1702 (g. Joannes Goeijvaerts en Elisabeth Bode),

     Van den Dries Joanna, (°) O.L.V.Waver 25.05.1705 (g. Adrianus Lens en Catharina Mieus),

     Van den Dries Egidius, (°) O.L.V.Waver 02.09.1707 (g. Franciscus Cornelis (pastor) en Elisabeth Van den Dries),

     Van den Dries Anna Theresia, (°) O.L.V.Waver 27.04.1710 (g. Adrianus Van der Auwera en Anna Beullens),

 

Vervloet Egidius, (°) Putte 17.11.1673 (g. Egidius Meiuws en Catharina Meiuws).

 

 

 

XI - Serneels Cornelius (N1596), (°) Beerzel 22.03.1615 (g. T'Zerneels Cornelius en Vanden Brande Cornelia), + Beerzel 20.05.1690, (x) Beerzel, x Putte 27.11.1660 (g. Michael Vermeulen en Egidius Cuppens) met Vervloet Anna (N1597), + ? Beerzel 03.09.1662, deze x 1 Putte 25.07.1642 (g. Mathias Vervloet, Ambrosius Lefebure, Adrianus Van der Auwera en Joannes Lens) met Nagels Joannes, + Putte 25.08.1660,

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Nagels Maria, (°) Putte 14.05.1642 (g. Guilielmus Nagels en Maria Verswyver), x (niet Beer, S, Ber, P, ) met Peter Hermans, geen fii te Heist, Beer, S, Ber,

    

Nagels Catharina, (°) Putte 18.09.1644 (g. Mathias Vervloet en Catharina Van der ...),  x (niet Beer, S, Ber, P,  ) met Joos Verhagen,

     Uit dit huwelijk:

     Verhagen Anna, (°) Beerzel 08.01.1668 (g. Bal Adrianus en Nagels Anna),

     Verhagen Egidius, (°) Beerzel 26.08.1682 (g. Verhaghen Egidius en Vervoort Lucia),

    

Nagels Anna, (°) Putte 01.01.1647 (g. Hubertus De Prester en Anna Verswyver),  x 1 met Van Hove Jacob, x 2 met Van den Bosch (Van den Bos) Joannes (Petrus) (N756).  Deze x 1 Beerzel 11.02.1653 (g. De Winter Gerardus, Boet Jacobus en Verhoeven Egidius) met De Winter(e) Catharina (N757),

     Uit dit huwelijk:

     1. Van de Bosch Lucia, (°) Heist 12.01.1654 (g. Fijt De Winter en Lucia Van Oosterwyck),

     Van den Bosch Joannes, (°) Heist 14.11.1657 (g. Gommarus Van der Aa en Anna Catharina Wens),

     Van den Bosch Anna, (°) Beerzel 03.07.1660 (g. Goovaerts Adriaen en Voet Anna),

     Van den Bosch Adrianus, (°) Beerzel 11.04.1662 (g. De Belser Adrianus en De Winter Joanna), + Beerzel 15.10.1748 (begraven in de kerk), x 1 Beerzel 20.03.1694

     (g. Serneels Cornelius en Swiggers Adrianus) met Serneels Catharina, x 2 Beerzel 29.10.1701 (g. Van den Bosch Joannes en De Preter Joannes) met Raepts Petronilla,

     Van den Bosch Petrus, (°) Beerzel 09.02.1664 (g. De Belser Joannes en Van den Bosch Adriana),

     Van den Bosch Barbara, (°) Beerzel 04.04.1666 (g. Gores Joannes en Van Rompa Barbara),

     x Beerzel 23.10.1691 (g. Van den Bosch Joannes en Vervoort Franciscus) met Marien Joannes fs Joannes,

     Van den Bosch Laurentius, IX (N378), (°) Beerzel 01.03.1669 (g. De Winter Laurent en Van Dessel Maria),

     2. Van Hove Joanna, (°) Beerzel 22.03.1673 (g. Nagels Joannes en Van Hove Maria),

     Van Hove Jan, (°) (niet Ber, Beer, S, Heist, P, I, K, )

     Van Hove Maria, (°) (niet Ber, Beer, S, Heist, P, I, K, )

     3. Van den Bosch Petrus, (°) Beerzel 01.09.1692 (g. Serneels Petrus en De Belser Maria), x Beerzel 03.11.1708 (g. Boets Adrianus en Van den Bosch Gummarus) met Boets Joanna,

     Van den Bosch Joannes, (°) Beerzel 11.02.1684 (g. Van Hoof Joannes alias Sterbeeck en Nagels Catharina),

     Van den Bosch Gommarus, (°) Beerzel 11.02.1686 (g. Op de Beeck Gommarus en ...), x Beerzel 22.12.1709 (g. Van den Bosch Petrus en Vervloet Carolus) met Nagels Maria,

     Van den Bosch Joannes, (°) Beerzel 24.06.1691 (g. Van Leemputten Petrus en Melis Lucia),

    

Nagels Joannes, (°) Putte ...12.1649 (g. Joannes Coetmans en Catharina Vervloet), x Beerzel 19.11.1679 (g. Op de Beeck Gommarus en Serneels Cornelius) met  Daems Catlijn, (°) Putte 21.09.1651 (g. Joannes Venne en Catharina Daems), ze trouwde een tweede maal met Jan Adriaen Boodts.

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Serneels Cornelius.

     Uit dit huwelijk:

     1. Nagels Maria, (°) Beerzel 05.05.1680 (g. Van Hoosterbosch Joannes en Daems Maria),

     Nagels Adriana, (°) Beerzel 14.02.1682 (g. Van den Bosch Joannes en Van Lo Adriana),

     2. Boets Gommarus, (°) Beerzel 19.09.1687 (Op de Beeck Gommarus en Daems Gommara),

     Boets Petronella, (°) Beerzel 11.10.1690 (g. Boets Laurent en Heremans Gommarus).

    

Nagels Joanna, (°) Putte 28.02.1653 (g. Adrianus Coetmans en Joanna Palmaerts),

 

2. Serneels Petrus, X (N798), (°) Beerzel 06.09.1661 (g. Swiggers Jacobus en Vanden Bosch Adriana).

 

 

 

XI - XII - Hoelaert(s) Wilhelmus (Guilielmus) (N1026 + S3410 + N3314), (°) Keerbergen 25.10.1621 (g. Jacobus Van Horick en Maria Bosmans), + Heist 09.02.1659, x (niet K, Beer, S, R, Bon, Ber, P, O, SKW, I, W, H, ) met Vervloet Petronella (N1027 + S3411 + N3315), (°) Putte ?, + Heist 20.11.1668.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Hoelaert(s) Wilhelmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hoelaerts Maria, (°) Keerbergen/Rijmenam 28.05.1643 (g. Joannes Van Horick en Maria De Becker), x (niet W, S, P, K, ) met Wouters Petrus,  x 2 met Jan Claes,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Joannes, (°) Werchter 21.06.1665 (g. Joannes Van Hoegaerden en Catharina Hoylaerts),

     Wouters Adrianus, (°) Werchter 24.08.1666 (g. Anthonius Wouters en Anna Hoelaerts),

     Wouters Arnoldus, (°) Werchter 16.10.1669 (g. Arnoldus Machiels en Barbara Van Leempoel),

 

Hoelaerts Elisabeth, (°) Keerbergen 08.12.1644 (g. Henricus Van der Roost en Elisabeth Hoolaerts),

 

Hoylaerts Catharina X - XI (N513 + S1705 + N1657), (°) Heist 07.04.1647 (g. Joannes Van Calster en Catharina Bocx),

 

Hoelaert Joanna, (°) Heist 24.01.1649 (g. Joannes Jennens en Joanna Vineron),

 

Hoelaert Andreas, (°) Heist 05.12.1651 (g. Andreas Van Ouffel en Catharina Nauts),

 

Hoelaert Anna, (°) Heist 21.06.1654 (g. Joannes Verhaghen en Adriana Martens n. Joanna Jacobs), x 1 Schriek 09.02.1673 (g. Jan Storms en Adriaen Van den Broeck) met Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 26.11.1651 (g. Adriaen Tuytgans (x Van Bael Anna) en Magdalena Holemans), x 2 Schriek 24.05.1685 (g. Peter Vermeylen en Peter Mangelschots) met Jan Gyselincx. Deze x 1 Heist 14.06.1662 (g. Joannes Van den Broeck en Gisbertus Van den Broeck) met Catharina Van den Broeck, dit gezin mogelijk kinderloos, fa Jan Jan Antonissone,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 13.05.1673 (g. Jan Borrens en Elisabeth Van den Broeck), + Schriek 09.03.1710,

     x Schriek 09.01.1697 (g. Peter Gijselincx en Peter Van Hove) met Vincx Jan,

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 10.08.1674 (g. Henri De Roeck en Anna Dupuis),

     Van den Broeck Catharina, (°) Schriek 17.03.1676 (g. Antoon Scherens en Catharina Hoylaerts), + Schriek 06.03.1719,

     x Schriek 18.02.1703 (g. Jan Gijselincx en Peter Van Hove) met Liekens Theodorus,

     Van den Broeck Maria, (°) Schriek 07.04.1678 (g. Jan Somers en Maria Eggers),

     Van den Broeck Joanna, (°) Schriek 08.02.1680 (g. Arnold Somers en Joanna Wijns), x Schriek 22.06.1700 (g. Jan Gijselincx en Domien Provinciael) met Provinciael Joannes Baptist,

     Van den Broeck Peter, meier en molenaar van Schriek, (°) Schriek 18.01.1682 (g. Peter Mangelschots en Maria Strommens),

     + Schriek 11.05.1748, x 1 Schriek 21.12.1703 (g. August Gijselincx en Philip Gijselincx) met Thijs Catharina, x 2 Schriek 18.12.1705 (g. Adriaen Claes en Jan Vincx) met Vermeylen Anna,

     2. Gyselincx Magdalena, (°) Schriek 12.03.1686 (g. Egidius Van den Eynde en Magdalena Buls),

     Gyselincx Frans, (°) Schriek 21.12.1688 (g. Antoon Ven en Francisca Maria Van Grootendael),

     Gyselincx Anna, (°) Schriek 03.04.1691 (g. Philip Gyselincx en Joanna Huybens),

     Gyselincx Corneel, (°) Schriek 18.10.1693 (g. Corneel Gyselincx en Maria Van Herck),

 

Hoelaert Henricus, (°) Heist 15.10.1656 (g. Henricus Geens en Maria Heylen).

 

 

 

XI - Docx Petrus (N1640 + N1930), pachter, (°) < 1623, x Putte 22.03.1646 (g. Jan Van Rompaey en Egidius Docx) met Vervloet Barbara (N1639 + N1931), (°) Bonheiden 16.01.1626 (g. Barbara Vervloet en Bartholomeus Ingels), + Putte 04.11.1669.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Docx Petrus .

 

Uit dit huwelijk:

 

Docx Anna, (°) Putte 21.05.1646 (g. Joannes Vervloet en Anna Docx),

 

Docx Maria X (N819),

 

Docx Elisabeth, (°) Putte 05.06.1650 (g. Egidius Dox en Elisabeth Van Rompey),

 

Docx Catharina, (°) Putte 30.08.1652 (g. Adrianus Van Boeckel en Joanna Verstraeten), x Beerzel 01.03.1677 met Adriaen Swiggers (koster) ,

     Uit dit huwelijk:

     Swiggers Lucia, (°) Beerzel 18.11.1677 (g. Dockx Petrus en Van Craen Lucia),

     Swiggers Catharina, (°) Beerzel 29.04.1679 (g. Op de Beeck Gommarus en Catharina Cornelis),

     Swiggers Elisabeth, (°) Beerzel 06.03.1681 (g. Op de Beeck Andreas en Dockx Elisabeth),

     Swiggers Anna, (°) Beerzel 10.10.1683 (g. Van Hoof Cornelius en Dockx Anna),

     Swiggers Melchior Franciscus, (°) Beerzel 06.06.1686 (g. De Cordes Melchior Franciscus en Van Rijmenam Adriana),

     Swiggers Maria, (°) Beerzel 24.05.1688 (g. Lambrechts Alexander en Daems Maria),

     Swiggers Jacobus, (°) Beerzel 05.10.1690 (g. Van Hole Jacobus en Op de Beeck Maria),

     Swiggers Isabella Maria, (°) Beerzel 16.03.1693 (g. Docx Petrus en Dna De Cordes Isabella Maria),

     Swiggers Joannes Baptista, (°) Beerzel 07.08.1697 (g. Sies Joannes Baptist (pastoor) en Swiggers Barbara),

 

Docx Petrus, (°) Putte 29.04.1655 (g. Petrus Goosens en Barbara Verstraeten),

 

Docx Corneel, (°) Putte 13.11.1657 (g. Cornelius Van Rompay en Elisabeth Van Rompay), x Putte 31.05.1684 (g. Petrus Dockx en Hubertus Van Rijmenant) met Van Rijmenam Adriana,

      Uit dit huwelijk:

      Dockx Hubertus, (°) Putte 17.02.1687,

      Dockx Joanna, (°) Putte 19.04.1689,

      Dockx Egidius, (°) Putte 22.04.1691,

      Dockx Maria Magdalena, (°) Putte 10.12.1692, x Putte 13.11.1717 met Van der Auwera Petrus,

      Dockx Adrianus, (°) Putte 06.11.1695,

      Dockx Joannes, (°) Putte 29.09.1697,

      Dockx Petrus, (°) Putte 22.02.1700,

      Dockx Anna, (°) Putte 05.07.1702, x Putte 28.07.1728 met Vertommen Adrianus,

 

Docx Petronella, X (N965), (°) Putte 18.06.1662 (g. Laurentius Boyts en Petronilla Tserneels),

 

Docx Anna, (°) Putte 18.06.1662 (g. Nicolaus De Keyser en Catharina Van Linden), x Putte 09.01.1685 (g. Petrus Van der Auwera , Cornelius Dockx en Petrus Dockx) met Peter Van der Auwera,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwera Petrus, (°) Putte 03.02.1686 (g. Petrus Dockx en Elisabeth Dockx),

     Van der Auwera Anna, (°) Putte 30.01.1687 (g. Egidius Dockx en Anna Van den Eynde).

 


 

IX - Lens Petrus (N352), pachter, (°) Putte 27.12.1651 (g. Petrus Auwelaerts en Adriana Van de Venne), x Putte 16.03.1688 met Vervloet Elisabeth (N353), (°) Putte 14.04.1669 (g. Egidius Meiuws, Joannes Vervloet en Elisabeth De Rijck).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lens Joanna, (°) O.L.V.Waver 03.10.1689 (g. Henricus Vervloet en Joanna Van de Venne), x O.L.V.Waver 27.04.1719 (g. Joannes Maes en Petrus Lens) met Maes Franciscus, + O.L.V.Waver 29.04.1732,

     Uit dit huwelijk:

     Maes Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 24.05.1720 (g. Joannes Maes en Elisabeth Vervloet),

     Maes Joannes, (°) O.L.V.Waver 12.11.1721 (g. Joannes Franciscus Lens en Catharina Vertommen),

     Maes Petrus, (°) O.L.V.Waver 29.01.1724 (g. Petrus Lens en Catharina Maes),

     Maes Guilielmus, (°) O.L.V.Waver 27.04.1727 (g. Guilielmus Lens en Joanna Maes),

     Maes Joanna, (°) O.L.V.Waver 01.10.1732 (g. Carolus Lens en Joanna 't Serneels),

 

Lens Joannes Franciscus, VIII (N176), °) O.L.V.Waver 12.11.1691 (g. Joannes Beullens en Anna Van de Venne),

 

Lens Catharina, (°) O.L.V.Waver 07.02.1694 (g. Petrus Geluijckens en Catharina ...),

 

Lens Petrus, (°) O.L.V.Waver 2305.1696 (g. Petrus Vervloet en Joanna Beullens),

 

Lens Anna, (°) O.L.V.Waver 10.08.1698 (g. Christophorus Mieus en Anna Cornelis),

 

Lens Guilielmus, (°) O.L.V.Waver 25.08.1699 (g. Joannes Van de Voorde en Petronilla Vervloet),

 

Lens Carolus, (°) O.L.V.Waver 24.01.1702 (g. Carolus Beullens en Joanna Lens loco Anna Van de Venne),

 

Lens Franciscus, (°) O.L.V.Waver 10.10.1705 (g. Petrus Vervloet en Catharina Lens),

 

Lens Anna Theresia, (°) O.L.V.Waver 07.04.1707 (g. Rumoldus Lens en Anna Van den Bosch),

 

Lens Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 27.09.1711 (g. Joannes Van den Dries en Anna Beullens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom