Voorouderlijst Vervloet Jan

 

Van de(r) Vloet, Van der Vloe(d)t, Van der Vloot, Vervloe(d)t, Vervloed

Plaatsnaam 'Vloed': watervloed, beek, stroom. Op diverse plaatsen in Vlaanderen.

 


Deze voorouderlijn Vervloet behoort genetisch tot haplogroep R1b. Met dank aan Leo en Jaap.

Dit genetisch verhaal vind je heel beknopt onder de KLIK

 

Edelouders

 

XVII - XVIII - Vervloet Jan (S119936 + N126784 + S131072 + N169344 + S241728), ° ca. 1390, + ca. 1470.

 

Uit dit huwelijk:                       

                                                                                                                                                                                                                                                                       De zeven oudste generaties Vervloet  leven en

                                                                                                 werken in en rond het (nu) Nederlandse Zundert.

De opzoekingen hierrond zijn zowat uitsluitend

                                                                                                            het werk van Jaap Vervloet uit Nederland.

Vervloet Arnout, XVII (S59968 + N63392 + S65536 + N84672 + S120864).

14.09.1435: Jan van der Vloet.

Leenkamer Wernhout: de Hofstadacker, 1 veertel erf, gelegen tot Achtmaal

14.09.1435: Jan van der Vloet.

 


Stamoudbetovergrootouders

 

XVI - XVII - Vervloet Arnout Jansz, (S59968 + N63392 + S65536 + N84672 + S120864), ° voor 1420, + 1472/1473, x ? met Lijsbeth Petrus Van den Broeck, ex Wuustwezel.

 

30/2v09-03-1472 Arnout van der Vloet [bij dode van Jan van der Vloet?]

 

Natuurlijke kinderen:

 

Vervloet Gerrit, XV - XVI (S29984 + N31696 + S32768 + N42336 + S60432),

 

Vervloet Cornelie, ° ca. 1445, + na 1517, x met Rombouts Peter Jansz, zoon van Peter Jan Rombouts,

ORA Zundert 283/286, 12 februari 1517: kwam Cornelie Nouts Vervloet natuurlijke dochter met Rombout Peter Jans, haar man en heeft ter verzekering van Gerrit Noutsz.Vervloet, haar broeder....

 

Wetttige kinderen:

 

Vervloet Cornelis, ° voor 1445, + 1508/1523,

ORA Zundert 280/133v, 12 november 1491: kwam Dirk Adriaan Wensz. en heeft verkocht Cornelis Noutsz. van der Vloet een rente.

 

Vervloet Jan Nouts, ° ca. 1460, + 1514/1516, x met Maria Jan Willemsdr.,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Arnout Jansz, ° ca. 1485, kerkmeester, schepen en meyer van Wuustwezel, + 1568/1570, x > 1522 met Agnees Jans van Pulle, ex Wuustwezel,

 

Vervloet Peter Nouten, ° ca. 1460, + voor 1539, rel. met ?, x met Cornelie Wouter Conincx,

ORA Wuustwezel 1/22v, 18 november 1487: Jan Peters van den Broeke en Peter Van der Vloet, waarvan Lijsbeth (Peters) van den Broeke moeder was, verkopen aan Aert Neels van Aerde 1 G erf 'den Neervoert', belast met 1/2 braspenning aan de kerk van Wuustwezel.

     Uit dit huwelijk/relatie:

     Vervloet Cornelis Petersz ill., ° ca. 1505, + 1543/1552, x met Cathelijn Henric Husschaerts, fa Hendrik Anthonisz en Margriet Cornelisz,

     Vervloet Jan Peter Nuyten, ° ca. 1515, + > 1561, x > 1540 met Margriet Peter Jacob Coppen Lijssen, fa Peter Jacob Coppens en Cornelie Hendrik Andries Michiels,

     Vervloet Arnout, ° ca.1515, + < 1546, x > 1539 met Engel Jans Van den Bolck,

     Vervloet Maria, ° ca.1515, + < 1539,

 

Vervloet Anthonis, ° voor 1462, + na 1512 en voor 1539, x met Van den Broeck Anthonie Jans, dr. van Jan Van den Broeck en Lijsbeth Jan Lodders,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Cornelis, ° ca. 1495, + < 1570, x ca. 1530 met Cornelie Cornelis Jan Schellekens,

     Vervloet Anthonis, ° < 1480, + < 1528, x met Kathelijn Cornelis Henricx van Amelsvoort,

     Vervloet Bernard, ° < 1480, + 1559/1563,  x 1 > 1540 met Maria Wouter Jan Rombouts, x 1 met Adriana Jan Cornelis Conincx,

     Vervloet Cornelia, ° < 1480, + 1568/1570, x 1 > 1541 met Peter Roovers,, + > 1541, x 2 > 1541 met Pouwels Symon Jacobsz, + < 1568,

 

Vervloet Dingena, ° , + na 1521,

ORA Zundert 285/6v, 20 augustus 1521: Kwam Dingena Nouts van der Vloet met haar gerechte voogd en heeft verkocht Thonis Cornelis Willem Snijders een erfrente een huis etc. staande in de Caterstraat te Zundert. Onderpand is een erfrente die Nout Gerrits haar is uitreikende.

 


Stamoudovergrootouders

 

XV - XVI - Vervloet Gerrit Nuyts, (S29984 + N31696 + S32768 + N42336 + S60432), ° voor 1455, + na 1519.

 

ORA Zundert 280/53, xx-xx-1489: zo geloofde Geert van der Vloet te betalen een rente aan Jan Hoesschaert. Vest.

Eninge 418/52, 23-01-1509: kwam Gerrit, natuurlijke zoon van Nout van der Vloet en heeft verkocht ..., gelegen tot Achtmaal op Onstaden Vest.

Eninge 426/180v, 18-01-1519: kwam ... en heeft verkocht Gerrit Nouts van der Vloet een rente.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Cornelis, XIV - XV (S14992 + S15848 + S16384 + N21168 + S30216).

 


Stamoudgrootouders

 

XIV - XV - Vervloet Cornelis (S14992 + N15848 + S16384 + N21168 + S30216),   ° ca. 1484, + 1528/1543, x 1 met Lucie Sebrecht  Roovers, + voor 1503 en 2 x met Cornelie Nuyt Gerrits (S14993 + N18849 + S16385 + N21169 + S30217), + 1547/1563, dochter van Nuyt Gerrits en Anthonia Jan Rombouts.

 

18 november 1524:

Cornelis Gheeritssone van der Vloet en Hendrik Cornelis Mouws, mannen van de heer van Nassau te Zundert, oorkonden, dat Cornelis Willem Dijkmans c.s. indertijd van Cornelis Lenaert Ghisels en Nout Gheerts, H. Geest-meesters van Groot Zundert, een perceel beemd, genaamd "Herens Aerts beemd", gekregen hebben, gelegen te Zundert bij de Wildert tussen de beide beken, welke beemd door vrouwe Lijsbeth van Ymmersseel, weduwe van Godevaert Vijlaijn, ridder, aan de H. Geest was gegeven; voor het hebben van die beemd hebben Cornelis Willem Dijckmans c.s. beloofd jaarlijks aan de rector van het H. Kruis-altaar in het O.L.Vrouwe-koor der St. Gommarus-kerk te Lier een erfcijns van 4 pond groten brabants te betalen, zonder dat de H. Geest-meesters bij niet-betaling in moeilijkheden zouden komen; tevens stellen zij onderpand op goederen onder Zundert en Rijsbergen. Willem Dijckmans c.s. hebben mede beloofd, aan de H. Geest jaarlijks een erfcijns van 7 rsg. uit te keren, waarvan 1/4 deel tegen de penning 20 is afgelost. Willem Dijckmans stelt als onderpand zijn stede en huis, gelegen in de Molenstraat. Jan Geerit 't Sconincx sone stelt onderpand op zijn erfstede en huis, gelegen in de Caterstraat aan de Ackerstraat. Willem Jan Meuss stelt onderpand op zijn erfstede en huis, gelegen "Aent nieuwe dorp". Cornelis Gheerit Stoops sone stelt onderpand op een roggecijns, die hij jaarlijks heft uit een stede en huis, gelegen te Zundert "in den Briel bij de wijntmolen".

Authent. afschrift ener copie door J. van de Leur, notaris bij de Raad van Brabant te 's Hertogenbosch, d.a. 1629. (Inventarisnumme 1016).
Eenv. 16e Zeeuws extract. (Inventarisnummer 846).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervloet Cornelis, ° ca. 1520, + na 1596, x met Adriane Jan Gillis Lippens,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Jan, ° ca. 1550, woont Rijsbergen, x > 1575 met Maria Floris Anthonis Adriaen Maes ex Rijsbergen,

     Vervloet Digne, ° ca 1550, woont Rijsbergen, + Rijsbergen 12.10.1635, x > 1590 Christaen Jacob Romboutsz van Meertz,

     Vervloet Cornelie, ° ca. 1550, woont Rijsbergen , x > 1590 met Goris Dirksz Van den Broeck,

     Vervloet fa, + < 1590, x > 1590 met Lenaerts Jan,

 

2. Vervloet Jan, ° (alias van Achtmaal), ° ca 1520, + 1575/1584, x met Heilwigis Antonis Aart Lodders en Maria Peter Mathijs Roelen van den Langenbergen (weduwe van Aart Peters Buersteden),

Bron: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/index.php?option=com_chapteredpages&id=77&Itemid=178

7 juni 1561:

Marten Janss van der Wijmaere en Jan Cornelis van der Vloet, schepenen in de Eninge van Rijsbergen en Zundert, oorkonden, dat Jonker Jan van den Wijngaerde, Jacob Jan Christiaenss, schout der vierschaar, Sebastiaen Loycx, vice-pastor van Zundert, Mr. Adriaen Cools, secretaris, meester Jan Hoossaerts en Cornelis Pauwels Simonss, kerkmeesters, Jan Cornelis van der Vloet en Peeter Wouter Jan Rombouts, H. Geest-meester, Leenaert Corneliss Gijsels en Michiel Marten Godevaerts, meesters van het godhuis te Zundert, Frans Corneliss van den Bolcke en Ansem Cornelis Coecx, mannen van leen van de prins van Oranje te Zundert, Willem Peters, Hendrik van Aerde, molenaar, Thomas Joosters, vorster van Wernhout, en anderen, toestemmen in een omslag van 750 Kg. voor het herstel en de wederopbouw der kerk van Zundert, te heffen bij wijze van bede over drie halve jaren.

Authent. gelijkt. afschrift. (Inventarisnummer 783).
Gedrukt :
Van der Hoeven. blz. 141.

20 oktober 1574:

Jan Cornelis van der Vervloet gelast Cornelis Matheus aan Mr. Jan Hoessarts twee gelagen te betalen; een verdronken in zijn kamer, toen de schepenen, de beide gezworenen en de gemeente niet wilde komen; het andere verteerd op de Hoochcant.

Oorspr. (Inventarisnummer 301).

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloet Judith, ° ca. 1550, x met Wouter Willem Wouters Jan Rombouts,

     Vervloet Anthonis, ° ca. 1550, x met NN,

     2. Vervloet Jan, ° ca. 1560, wonen Zundert, + Groot Zundert? 01.03.1640, x > 1590 met Margriet Michiels Vos,

     Vervloet Adriana, ° ca. 1560, x 1 met Jan Willem Pieter Heyns, x 2 > 1591 met Cornelis Pietersz Maas,

     Vervloet Cornelie, ° ca. 1555, x > 1575 met Jacob Hendriksz Van Gestel,

 

Vervloet Frans, XIII - XIV (S7496 + N7924 + S8192 + N10584 + S15108),

 

Vervloet Maria, ° ca. 1520, x met Marten van Ardennen en met Jan Cornelis Willems Maas,

 

Vervloet Gerrit - Gerardus, ° ca. 1520, + 1567/1598,

 

Vervloet Arnout, ° ca. 1520, + 1569/1576, x met Margriet Roelofs van den Langenbergen,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Nout, ° ca. 1550, + na 1583,

     Vervloet Margriet, ° ca. 1550, x > 1576 met Cornelis Maarten Dirks van Rijsbergen,

     Vervloet Cornelie, ° ca. 1550, x met Roover Adriaen Roovers, fs Adriaan Roover Jan Petersz en Lijsbeth Anthonis Hendrik Andriesse,

 

Vervloet Jacob, ° ca. 1520/1525, + na 1578, x met NN,

     Uit dit huwelijk: 

     Vervloet Jan, ° 1520/1525, wonend Prinsenhage, x met Cornelia Henrick Jan Dirven en met Marie Merten Jan Hanen,

     Vervloet Adriane, ° < 1520, x > 1564 met Adriaen Wouter Witten.

 


Stamoudouders

 

XIII - XIV - Vervloet Frans Cornelis (S7496 + N7924 + S8192 + N10584 + S15108), ° Zundert (?) ca. 1520, + voor 1593, ( x) met Cathelijn Pieter Engelen en x met Elisabeth Joost Adriaan Bevers (S7497 + N7925 + S8193 + N10585 + S15109), + 1572/1578, dochter van Joost Adriaan Joost Bevers en waarschijnlijk Claas Mattheusdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervloet Cornelie, ° ca. 1550, + na 1567,

 

2. Vervloet Cornelis, ° voor 1560, + na 1610/1623, x met Cornelia Jan Roovers,

 

Vervloet Joost, ° voor 1560, + 1601/1605,

 

Vervloet Adriaan, ° 1563, + Zundert 17.03.1631, x met Maria Adriaans Cornelis Slaets en met Cornelie Arnouts van der Sande,

     1. Vervloet Cornelis, ° > 1595,

     Vervloet Paschina, (°) Groot Zundert 02.04.1595 (g. Johannes Johannes Vervloet en Anna Jodocus Philippus),

     x 1 Roosendaal 17.05.1620 (g. Jan Jansz en Adriaen Fransz Van der Vloet) met Crijn Sebastiaans, x 2 Roosendaal 11.06.1628 met Balthasar Pieters Van Balen,

     Vervloet Peerke, (°) Groot Zundert 05.11.1596 (g. Cornelis Marten Wijmaeren en Anna Johannes Simonis),

     Vervloet Mathies, (°) Groot Zundert 30.04.1598 (g. Adrianus Anthonis en Cornelia Teun Dries),

     x Zundert 15.11.1620 (g. Cornelis Christiaensz en Arnoldus Cornelis Van den Bolk) met Jan Jacobs Wijmers jr alias Van Dirven,

     Vervloet Maria, (°) Groot Zundert 14.07.1601 (g. Adrianus Jansz Van Aerde en Johannes Adrianus Cornelis),

     Vervloet Dymphna, (°) Groot Zundert 16.03.1603 (g. Johannes Servatius Bartholomeus en Cornelia Gregorius Mathias Meynen),

     x 1632/1633 met Bartholomeus Jacobs, schipper,

     Vervloet Jan, (°) Groot Zundert 04.07.1604 (g. Cornelis Fransz Vervloet en Adriana Adrianus) x met Cornelis Philippus, soldaat te Lillo,

     Vervloet Maria, (°) Groot Zundert 06.06.1605 (g. Cornelis Franciscus Van den Bolck en Margaretha Michaelis),

     2. Vervloet Elisabeth, (°) Groot Zundert 15.11.1609 (g. Bartholomeus Servatius en Elisabeth Cornelis),

 

Vervloet Soetke (Anezoete) , ° voor 1564, + Zundert 22.08.1623, x met Cornelis Cornelis Adriaan Nouts en met Joost Jans van Huysen,

 

Vervloet Jan Fransz, XII - XIII (S3748 + N3962 + S4096 + N5292 + S7554),

Leenkamer Wernhout: rente van 12 veertel en 1 lopens rogge

18/20v1565 Joos Adriaan Joos [Bevers]

18/20v22-10-1572: Elisabeth Joos Bevers na de dood van haar vader met de helft, haar geset man

Frans Cornelisz van der Vloet

18/20vna 1572 Cornelis Fransz van der Vloet na de dood van zijn moeder met de helft.

ORA Zundert 288/49v, 08-02-1578: kwamen ... en hebben verkocht Frans Cornelisz van der Vloet en wijlen Elisabeth Joost Adriaan Bevers, zijn huisvrouw was zaliger, ...

ORA Zundert 289/64, 16-09-1589: kwamen de kinderen en erfgenamen van Frans Cornelis van der Vloet, te weten Cornelis, Joos en Adriaan de zonen, Anezoete x Cornelis Cornelis AdriaanNouts en Cornelis Cornelis van der Vloet als oom en voogd van Jan Frans Cornelis van der Vloet, nog onder zijn jaren wesende en hebben gedeeld.

ORA Zundert 396/107v, 16-09-1589: kwamen Cornelis, Joos en Adriaan, de zonen, voor zich zelf, Anezoete met Cornelis Cornelis Adriaan Nouts haar man en Cornelis Cornelisz van der Vloet als oom en voogd van Jan Frans Cornelisz van der Vloet, onder zijn jaren zijnde, en scheiden en delen de goederen.

ORA Zundert 288/124, 30-10-1592: kwamen Adriaan Fransz van der Vloet ter eenre en Anezoete Frans van der Vloet, met Joost Jans van Huysen, haar man, ter andere zijde, en bekennen onderling gemangeld te hebben.

ORA Zundert 289/107v, xx-xx-1594: ... dat Adriaan Frans Cornelis van der Vloet en Joos Jans van Huysen hun afgelost hebben, die de comparanten heffende waren op de stede van wijlen Frans Cornelis van der Vloet, gelegen in de Veltstraat tot Zundert.

ORA Zundert 289/123, 02-01-1596: kwam Servaes Bartholomeus Servaesen en bekende dat hij Joos en Jan Frans van der Vloet, voor ons mede comparerende, schuldig is ... op zijn stede in de Molenstraat, bij hem gekocht van Marie heer Jans van Molledochter.

(in marge: 21-09-1604 kwam Adriaan Frans Vervloet als speciale procuratie hebbende van Jan Frans Vervloet, zijn broeder, voor notaris en zekere getuigen op den 30 october 1604 tot Mechelen gepasseert zijnde, verklaart dat Servaes Bartholomeus hem gelost heeft ...).

ORA Zundert 289/185v, 05-01-1601: kwamen Adriaan Frans Vervloet Anezoete Frans Vervloet x Joos Jans van Huysen, Adriaan mede in de naam van Joos Frans Vervloet, zijn broer en dragen over op Arnout Peter Nout Scuypers ...

ORA Zundert 291/41, 03-01-1605: kwamen Cornelis en Adriaan Frans Vervloet voor hun zelve en Joos Jans van Huysen x Anezoete Frans Vervloet voor hun zelve en hebben verkocht Rombout Jan Rombouts ½ bunder erf, geheten Bosmanshoek, volgens de oude schepenbrieven dd. 13-02-1596.

ORA Zundert 295/124, 18-12-1628: kwam Adriaan Frans Vervloet uit de naam van Jan Frans Vervloet, zijn broeder, volgens procuratie zo hij zeide en die hij zal overleggen, en bekende dat Anna Peter Aert Sgrauwen aan hun gelost heeft ...

(in marge: 21-01-1629 relateerde Verhaert dat Jan Frans Vervloet deze lossing bekend heeft).

Zowel Joost als Jan komen na 1600 niet meer voor als erfgenamen van hun ouders of hun broer Cornelis. Het vermoeden bestaat dat ze voor vertrek naar het buitenland uit de boedels uitgekocht zijn.

 


Stambetovergrootouders

 

XII - XIII - Vervloet Jan Fransz (S3748 + N3962 + S4096 + N5292 + S7554), ° Zundert ca. 1569, + S.K.Waver tussen 11.02.1654 en 08.04.1654, huwde ca. 1598 met Van Dievelt alias Van Gijsel Maria (Mayke) (S3749 + N3963 + S4097 + N5293 + S7555).

 

ORA Zundert 289/123, 02-01-1596: kwam Servaes Bartholomeus Servaesen en bekende dat hij Joos en Jan Frans van der Vloet, voor ons mede comparerende, schuldig is ... op zijn stede in de Molenstraat, bij hem gekocht van Marie heer Jans van Molledocht er.(in marge: 21-09-1604 kwam Adriaan Frans Vervloet als speciale procuratie hebbende van Jan Frans Vervloet, zijn broeder, voor notaris en zekere getuigen op den 30 october 1604 tot Mechelen gepasseert zijnde, verklaart dat Servaes Bartholomeus hem gelost heeft ...).

In linkermarge: voor Donckers en Langenbergen, mannen, quam Adriaan Frans Vervloet als speciale procuratie hebbende van Jan Frans Vervloet, sijn broeder, voor notaris en sekere getuighen op ten 30 october 1604 tot Mechelen gepasseert zijnde, bekende ende verclaerde dat Servaes Bartholomeus hem gelost en gequeten heeft 4 rijnsguldens tsjaers in mindernisse van 8 rijnsguldens tsjaers in dese brieve begrepen ende dat hij het capitael met het verloop vande [rente van] 4 rgld tsjaers voorsz(egt) bij vollen heeft voldaen ende betaelt. Actum den 12 november 1604. (is gesteld op den brief).

in ondermarge: Jan Joosen van Huysen, daer moeder af was Anesoete Faes [= Frans] Vervloet dochter, heeft verclaert ende bekent dat Servaes Bartholomeus hem gelost ende gequeten heeft 3 gid en 5 st in mindernisse vande 8 gid ende 2 gid 10 st sjaers in desen brieve begrepen ende dat hij het capitael metten verloop van de 3 gid 5 st tsjaers voorsz(egt) ten volle heeft betaelt ende voldaen. Actum den 22 may 1628, present Verhaert, man van leen.

ONA Mechelen, nots. Adolf van den Venne, 05-01-1601:
Jan Vervloet, won. St. Katelijne Waver en Antonis Vercammen, won. te Walem, beide pachters van Rozendaalklooster ten achter van pacht.
      

ORA – SAM nr 224 - Schepenakten 1602 (akte van 13.05.1602)

Voor de schepenen van Wachtendonck en Craenendonck compareerden: Jan van Haeften den Ouden ende jouffrouwe Elisabeth Smeyers syne huysvrouwe, bij hen behoorlijck geaucthoriseert, hebben vercoght aen Jan Vervloet  tot syne ende Marie van Dievel synder huysvrouwe behoeve seker huys metten hove, plaetse, gronde et pertinentia (=toeboorten) gestaen ende gelegen inde Auwgustynstraete alhier tussen den vuytganck van thuys van Bergen ter eendere ende Davids van der Male,  eertyts Gielis van Schinge erve/ter andere syde Ter andere syde A Dominus Mechelininsibus, warenderende op een (1) blanke  negen myten.  De voorseyden heer van Mechelen, XVI St. den h: Geest van Sinte Rombouts ende twintich stuyvers wünderschap van onser L. Vrouwe In Sint Rombouts kercke al oude chynsen.  Ende veerthien Gulden seven stuyvers eenenhalven losbaer de penninck sesthiene aen voorseyden Janne van Haeften ende jouffroue Elisabeth Smeyers syne huysvrouwe ende consoirthen erffgenaemen vanwege Cornelis de Meyere den Ouden was, van eenige van welcke comparant

de voorgeschrevene van Haeften ende syne huysvrouwe verklaerden dactien thebbene wesende de de voorschreven veerthien* gulden zeven eens halven stuyver erstelyck rente van twee renten deene van elf guldens seven stuyvers eens halven ende dandere van sesse guldens twee stuyvers eenen halven erffelijck. 

Ende desen coop is geschiet om ende vermits de somme van vierhondert en vijftig Carolus guldens eens gereet voor de baete (=

contant) soo oock voorseyde vercoopers verclaeren.

*Gulden>>>Styvers >>>Oorden>>>Myten.

   1 blank = 3 oorden.

   18 myten = 1 oord

   Losbaer = (van renten)

En verder...

Comp. Ridder Jan van Haeften den ouden heeft bekent dat JAN VERVLOET ende MARIE VAN DIEVEL sijne huijsfrouw jegen hem comparant wel ende deuchdelijck geeft ende afgequeten hebben. Deen heeft van opten lesten septembris 1602 Ende  dandere heeft alsuc veerthien Carolus Guldens seven stuyvers eenen halven erffelijcke rente die hij comparant als van twee erffelijcke rente soo van wegens sijne huysfrouwe Jouffrouwe Elisabeth Smeyers als transport hebbende van haere consenten. In date den 24 may anno 1602 voors hadde jaeren verschijnende den 26 octobris.  Op ende aen een huijs met hoven plaetse gronde ende toebehorten gestaen in de Augustijnenstraete alhier, Tusschen den vuytganck van het huijs van Bergen ter eendere ende Daniels vander Moelen erfven ter andere sijde.

Et quitavid ut in forma.

Schepenbrief land van Mechelen FF SII (V) I, fol. 5v, dd. 29-07-1604:
comp. Jan van Boechout x Marie Joppens en hebben verkocht Jan Vervloet x Marie van Dievelt een Bleckbos, gelegen onder O.L.V. Waver.
Schepenbrief land van Mechelen FF SII (V) I, fol. 80, dd. 27-07-1610:
Comp. Catharina Rubbens, weduwe wijlen Antonie Sermertens de oude, en..., en hebben verkocht Jan Vervloet, onze medeschepen, x Marie van Dievel, twee stukken bleckbosch, gelegen onder O.L.V. Waver.

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

1347 p 133 Verkoop 09.12.1613 OLVW:

De 4 erfgenamen van Jacques Jacquemyns x Barbara Breuckers:

1. Philip, 2. Jacques, 3. Elisabeth begijntje, 4. Maria x Hans De Munck verkopen voor 520 gd aan onze medeschepene Jan Vervloet x Mayken Van Dievelt de helft (= 4 x 1/8) van 3 B eesterbos te OLVW waarvan de wederhelft van Jan De Munck is.

 

Uit Genealogische Repertorium van het Mechels District 41 (François Van de Jeught)

2914 F°390r dd. 11.11.1620:

Voorwaarden waaronder Nicolaus De Handion, kanunnik van St.-Baafs van Gent, zijn hoeve, genaamd Vlemincxhoeve, gelegen onder Onze-Lieve-Vrouw-Waver, verhuurt aan Jan Vervloet en zijn echtgenote Marie Van Dievelt voor een termijn van 8 jaar. Akte verleden ten huize van de vrouwe van Wijnegem. Getuigen zijn Jan Van den Kerckhove en Marten Monicx.

Aansluitend op f°393r de akte van 03.12.1620 waarbij genoteerd werd dat Maijken Van Dievelt de huurvoorwaarden, hoger vermeld, kreeg voorgelezen en de inhoud bekrachtigde door de akte (met een kruisje) te ondertekenen. 

 

Uit dit huwelijk:

 

 Vervloet Jan XI (S1874 + N2646), ° ca. 1598,

 

Vervloet Elisabeth/Cathelijne (L/Sijken bij doop), (°) Mechelen St.-Rombouts 19.12.1599 (g. Hans Aben en Linken Rijpens), moeder ... Maijcken, ouders wonend Roosendael, x O.L.V.Waver 24.10.1620 (g. Guilielmus Van de Voorde en Adrianus Van Divel/r) met De Cock - De Coeck - De Koecker Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     De Cock Maria, (°) O.L.V.Waver 30.01.1624 (g. Joannes Verschoeten en Maria Vervloet), moeder Catharina,

     De Cock Anna, (°) O.L.V.Waver 24.01.1627 (g. Franciscus Vervloet en Joanna Van Dievel),

     De Cock Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 05.03.1629 (g. Franciscus Vervloet en Elisabeth Vermeylen alias domina de Wienergem),

     De Coecker Catharina, (°) O.L.V.Waver ..01.1632 (g. Petrus Verschueren en Catharina Wendels),

     De Cock Anna, (°) O.L.V.Waver 25.07.1635 (g. Bernardus Koels en Maria Van den Eynde),

     De Cock Clara, (°) O.L.V.Waver 06.08.1640 (g. Petrus Francens en Anna Vermeylden),

     De Cock Clara, (°) O.L.V.Waver 06.08.1641 (g. Joannes Vermijlen en Catharina Van Cauwelaer),

 

Vervloet (Vervliet) Katelijn, (°) O.L.V.Waver 22.03.1602 (g. Adrianus Van Ghysel en Anna Somers) moeder Maijken Van Ghijsel, x O.L.V.Waver 09.08.1626 (g. Petrus Lens en Joannes Verschoeten) met De Zomer Petrus,

      Uit dit huwelijk:

      Somers Elisabeth, (°) S.K.Waver 18.03.1631 (g. Joannes Vervloet en Elisabeth Aerts),

      Somers Joannes, (°) S.K.Waver 24.06.1633 (g. Jan Vervloet en Catharina Aerts),

 

Vervloet Maria, XI - XII (N1981 + S3677), (°) O.L.V.Waver 16.05.1604 (Gillis De Pueter en Mayke Verbist),

 

Vervloet Andreas, XII (S2048), (°) O.L.V.Waver 13.05.1607 (g. Adreas Laumans en Maria Frans),

 

Vervloet Frans, (°) O.L.V.Waver  23.07.1609 (g. Petrus Van Dievel en Agnes Van Grovendonck), + Bonheiden 15.04.1642, x Bonheiden 14.05.1634 (g. Adrianus De Coch, Nicolaus Janssens, Joannes Vervloet en Bartholomeus Ingels) met Goyvaerts Anna, + Bonheiden 20.03.1654, deze x 1 Rijmenam 14.07.1619 (g. Joannes Janssens en Merten Goyvaerts) met Guilielmus Janssens, + Bonheiden 15.04.1633, x 3 Bonheiden 26.01.1644 (g. Guilielmus De Winter, Henricus Janssens, Mattheus Vermijlen en Joannes Soetweij) met Van de Moer Henricus,

Huurder van de Plattenbroekhoeve te Bonheiden nadat hij met de weduwe van zijn voorganger trouwde. Onderstaande zoon Michiel Janssens werd de volgende pachter.

     Uit dit huwelijk:

     1. ...

     Janssens Michiel, x ca. 1645 (niet Bon) met Maria Van den Eijnde,

     Janssens Guilielmus, (°) Bonheiden 06.02.1628 (g. Guilielmus Schrijnens en Elisabeth Vervloet),

     Janssens Joannes, (°) Bonheiden 24.02.1630 (g. Joannes De Becker en Catharina Van der Voirt),

     Janssens Carolus, (°) Bonheiden 17.11.1632 (g. Carolus Bullens en Elisabeth Huijbrechts),

     2. Vervloet Adrianus, (°) Bonheiden 31.03.1635 (g. Adrianus De Cock en Maria Ceulemans),

     Vervloet Franciscus, (°) Bonheiden 13.07.1636 (g. Guilielmus Wouters en Maria Vervloet),

     Vervloet Maria, (°) Bonheiden 02.03.1638 (g. Mattheus Vermijlen en Maria Van den Eijnde),

     3. wellicht kinderloos,

 

Vervloet Magdalena, (°) O.L.V.Waver 22.01.1612 (g. Andries Melchior en Magdalena Van Eeckhoven),

 

Vervloet Petrus, ° ca. 1615, + SKW 04.10.1676 in de kerk, x S.K.Waver 23.02.1642 (g. Joannes Vervloet, Daniel Van Craen en Cornelis Van Camp) met Huybens Maria, (°) SKW 18.04.1623, + SKW 27.06.1650, fa Joannes x Catharina Van Craen, x 2 ? met Gommara Broeckmans, x 3 met Joanna Van den Eynde,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloet Joannes, (°) S.K.Waver 07.12.1642 (g. Joannes Cranaet en Maria Vervloet), + SKW 16.11.1668, x SKW 14.07.1668 (g. Franciscus Vervloet en Joannes Cranaert)

     met Elisabeth De Leeuw,  (°) SKW 06.01.1642, + SKW 03.10.1721 in koor, fa Judocus x Anna Bie,

     Vervloet Judocus, (°) S.K.Waver 01.09.1645 (g. Judocus Beullens en Elisabeth Vervloet),

     Vervloet Franciscus, (°) S.K.Waver 27.12.1646 (g. Joannes Vervloet en Anna Beullens), + SKW 29.11.1689, x SKW 18.11.1673 (g. Petrus Vervloet en Gommarus Van Craen)

     met Gommara Van Craen, (°) SKW 05.10.1647 (g. Gommarus Broers en Barbara De Witte), fa Joannes x Flora Boels,

          Uit dit huwelijk:

          Vervloet Petrus, (°) SKW 21.10.1674 (g. Petrus Vervloet en Florentia Boels),

          Vervloet Joannes, (°) SKW 15.10.1677 (g. Jan Van Bostraten en Elisabeth Huybens), x SKW 09.1707 (g. Daniel Van Craen en Anthonis Boodts) met disp. 3 de gr.

          met Catharina Van Craen, (°) SKW 01.03.1685, fa Daniel x Elisabeth De Winter, verdere afstammelingen onder de KLIK,

          dit zijn de voorouders van Thijs en Sofie Vervloet (uitbaters restaurant Colette in Westerlo),

          Vervloet Anna, (°) SKW 16.03.1682 (g. Cornelis De Winter en Anna Vranckx),

          Vervloet Catharina, (°) SKW 09.07.1686 (g. Daniel Van Craen en Catharina Janssens), + SKW 31.10.1693, 

     Vervloet Petrus, (°) S.K.Waver 08.10.1649 (g. Petrus Verpoorten en Joanna Somers),

     2. Vervloet Barbara, (°) SKW 20.08.1653 ill. (g. Joannes Stevens En Barbara Torfs),

     3. Vervloet Gommarus, (°) SKW 26.08.1654 (g. Gommarus Vervloet en Maria Huysmans),

     Vervloet Petrus, (°) SKW 14.09.1669 (g. Petrus Verpooten en Maria Kerstens). 

 


Stamovergrootouders

 

XI - XII - Vervloet Joannes (S1874 + N2646), ° ca. 1598, x S.K.Waver 28.05.1617 (g. Joannes Vervloet en Joannes Cranaerts) met Van Craen (Cranaerts) Maria (S1875 + N2647), ° ca. 1598.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Maria, (°) S.K.Waver 16.09.1618 (g. Joannes Huybens en Maria Keulemans), x O.L.V.Waver 03.05.1638 (g. Guilielmus Van de Voorde en Martinus ...) met Rombout Willems,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, O, SKW,

     Willems Guilielmus, (°) O.L.V.Waver 15.04.1640 (g. Guilielmus Cuelemans en Catharina Bullens),

     Willems Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 05.10.1660 (g. Petrus Geluijckens en Lisken Van der Auweraa),

 

Vervloet Guilielmus, (°) S.K.Waver 25.04.1621 (g. Guilielmus Wellens en Catharina Vervloet),

 

Vervloet Catharina, (°) Mechelen St.-Kat. 23.10.1622 (g. Andreas Vervloet en Catharina Van Craen), x O.L.V.Waver 28.02.1647 (g. Petrus Vermeulen en Johannes De Neve) met Gielis De Belder, geen fii te O, Duf,

ONA Mechelen, nots. Jan Horte, 11-02-1654:
Comp. Gillis de Belder x Catlijne Vervloet, won. O.L.V. Waver, hebben van Jan Vervloet de oude ontvangen 40 patacons.

 

Vervloet Barbara, (°) S.K.Waver 26.01.1625 (g. Philippus Coppens en Barbara Bullens),

 

 

Vervloet Peter, ° ca. 1626, x > 1651 met Catharina Beullens, geen fii te O,

 

Vervloet Joannes alias Henricus, (°) S.K.Waver 01.08.1627 (g. Mattheus Vermijlen en Maria Verswijver), x Rijmenam 15.03.1666 (g. Guilielmus Vervloet en Guilielmus Janssens) met Elisabeth Janssens,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Guilielmus, (°) O.L.V.Waver 18.04.1667 (g. Guilielmus Vervloet en Margareta De Winter),

     Vervloet Catharina, (°) O.L.V.Waver 20.12.1668 (g. Gommarus Van den Wijngaert en Catharina Leemans),

     Vervloet Cornelius, (°) O.L.V.Waver 15.09.1670 (g. Cornelius Janssens en Elisabeth Van Elst),

     Vervloet Joannes, (°) O.L.V.Waver 07.08.1672 (g. Joannes Vervloet en Maria Van den Eijnde),

     Vervloet Nicolaus, (°) O.L.V.Waver 29.01.1674 (g. Nicolaus Janssens en Maria De Winter),

     Vervloet Catharina, (°) O.L.V.Waver 27.11.1676 (g. Joannes Janssens en Catharina Op de Beeck),

     Vervloet Joannes, (°) O.L.V.Waver 16.07.1679 (g. Joannes Hoefmans en Elisabeth De Clerck),

     Vervloet Joanna, (°) O.L.V.Waver 13.10.1681 (g. Carolus Janssens en Joanna De Neeff),

 

Vervloet Henricus, (°) S.K.Waver 07.03.1630 (g. Maria Verbist nomine Henricus Huijbens en Maria Huybens),

 

Vervloet Elisabeth, (°) S.K.Waver 02.11.1632 (g. Judocus De Leuw en Elisabeth Huijbens), (x) S.K.Waver 07.01.1653 (g. Judocus Beullens en Petrus Verpoorten) met Guilielmus Hermans,

ONA Mechelen, Nots. J. Horte, 08-04-1654: Comp Guiliume Hermans x Elisabeth Vervloet, won. Duffel, hebben 200 gulden

ontvangen van Mayke van Dievel, weduwe van Jan Vervloet.

     Uit dit huwelijk:

     Hermans Catharina, (°) S.K.Waver 19.09.1653 (g.... en Catharina Vervloet),

     Hermans Maria, (°) Duffel 07.05.1655 (g. Joannes Herremans en Elisabeth Somers),

     Hermans Joannes, (°) Duffel 20.01.1657 (g. Jan Bullens en Elisabeth Hermans),

     Hermans Anna, (°) Duffel 29.09.1658 (g. Joannes Wellens en Anna Hermans),

     Hermans Gummara, (°) S.K.Waver 03.11.1669 (g. Gummarus Boedts en Maria Herremans),

     Hermans Antonia, (°) S.K.Waver 28.10.1671 (g. Antonius Van Craen),

     Hermans Petrus, (°) S.K.Waver 18.11.1674 (g. Petrus Van Craen en Catharina Van den Eijnde),

 

Vervloet Gommarus, ° ca. 1635, + < 1651,

 

Vervloet Rumoldus, (°) O.L.V.Waver ...11.1636 (g. Rumoldus Schamps en Elisabeth Van Craen),

 

Vervloet Maria, X - XI (S937 + N1323), (°) O.L.V.Waver 02.07.1637 (g. Petrus Van Divel en Anna Vervloet),

 

Vervloet Adrianus, (°) O.L.V.Waver 02.03.1638 (g. Petrus Van Divel en Anna Vervloet).

 

 

 

 

XI - XII - Vermijlen Mattheus (N1980 + S3676), Bon!+, Mui+,... ), x O.L.V.Waver 07.01.1625 (g. Petrus De Boede en Egidius Bosmans) met Vervloet Maria (N1981 + S3677),  (°) O.L.V.Waver 16.05.1604 (g. Gillis De Pueter en Mayke Verbist).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Petrus, x 1 Rijmenam 03.03.1669 (g. Petrus ... en Joannes Vermeijlen) met Vervloessem Clara, x 2 Bonheiden 27.04.1679 (g. Michael Janssens en Bartholomeus De Punder) met Janssens Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vermijlen Andreas, (°) Bonheiden 03.01.1672 (g. Andries Roggemans en Joanna Van Immerseel),

     Vermijlen Petrus, (°) Bonheiden 10.03.1673 (g. Peeter Ooms en Bijken Van der Auwera),

     Vermijlen Adrianus, (°) Bonheiden 13.11.1674 (g. Adrianus Vervloersem en Catlijn Vervloersem),

     Vermijlen Joannes Carolus, (°) Bonheiden 23.04.1677 (g. Philippus Vermijlen n. Joannes Carolus Snoije baron van Oppuers

     en Anna Van Laer),

     2. Janssens Michael, (°) Bonheiden 07.05.1680 (g. Machiel Janssens en Elisabeth Van de Voorde),

     Janssens Henricus, (°) Bonheiden 28.08.1682 (g. Henricus Jansens en Maria Van den Eijnde),

     Janssens Guilielmus, (°) Bonheiden 02.05.1687 (g. Guilielmus Janssens en Maria Vercammen),

 

Vermijlen Elisabeth, (°) Bonheiden 16.04.1627 (g. Andreas Vervloet en Elisabeth Vervloet),

 

Vermijlen Jan, X - XI (N990 + S1838), (°) Bonheiden 12.01.1629 (g. Petrus Zoomers en Maria Craenaerts),

 

Vermijlen Adrianus, (°) Bonheiden 20.02.1631 (g. Adrianus De Cock en Anna Storms),

 

Vermeijlen Philippus, (°) Bonheiden 22.03.1633 (g. Dnus Philippus Snoij nomine Philippus Cuijkens en Paschalia Ceulemans), + Bonheiden 17.09.1693, x Rijmenam 04.11.1662 (g. Petrus Vermijlen en Adrianus Vervloesem) met  Vervloesem Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Vermeijlen Maria, (°) Bonheiden 30.12.1662 (g. Peeter Vermijlen en Maria Verstraeten),

     Vermeijlen Mattheus, (°) Bonheiden 03.12.1663 (g. Matheus Vlemincx en Maria Beullens),

     Vermeijlen Joannes, (°) Bonheiden 21.06.1666 (g. Jan Vervloet en Clara Vervloersem),

     Vermeijlen Maria, (°) Bonheiden 27.11.1667 (g. Jan Vervloesem en Maria Vervloet),

     Vermeijlen Joanna, (°) Bonheiden 11.05.1670 (g. Fransen Vervloet en Joanna Bosmans), + Bonheiden 22.02.1697,

     Vermeijlen Petronella, (°) Bonheiden 22.01.1676 (g. Petrus Daems en Anna Peeters),

     Vermeijlen Mattheus, (°) Bonheiden 03.09.1679 (g. Joannes Vlemincx en Joanna Beullens),

     Vermeijlen Jacobus, (°) Bonheiden 29.01.1683 (g. Jacobus Van den Bos en Elisabeth Vermuijten),

     Vermeijlen Petrus, (°) Bonheiden 02.02.1686 (g. Petrus Meurrien en Catharina Willems),    

 

Vermijlen Judocus, (°) Bonheiden 27.04.1635 (g. Judocus Blicq en Maria Van Divel),

 

Vermijlen Maria, (°) Bonheiden 08.12.1638 (g. Petrus Vervloet en Anna Goijvaerts), + Rijmenam 01.11.1663, x Bonheiden 25.09.1661 (g. Petrus Vervloersem en Joannes Vermijlen) met Vervloesem Joannes, x 2 Bonheiden 07.11.1664 / Rijmenam 07.01.1665 (g. Petrus Vervloersem en Petrus Haverhals) met Van der Auwera Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloesem Petrus, (°) Rijmenam 19.10.1663 (g. Petrus Vermijlen en Clara Vervloesem).

     2.  Vervloesem Catharina, (°) Rijmenam 13.11.1665 (g. Ludovicus Vervloesem en en Catharina Vervloesem),

     Vervloesem Philippus, (°) Rijmenam 12.08.1668 (g. Philippus Vermijlen en Joanna Vervloesem).

 

 

 

 

XII - Vervloet Andreas (S2048), (°) O.L.V.Waver 13.05.1607 (g. Adreas Laumans en Maria Frans), + na 29.03.1641, x Rijmenam 01.06.1634 (g. Joannes Van de Eijnde, Andrianus De Kock) met Van den Eynde Maria (S2049), (°) Rijmenam 11.09.1605 (g. Willem Van Cloot en Clerken Verhaeghen), + O.L.V.Waver 09.03.1639.

 

V4/59: ONA Beerzel, nots. Swiggers, (1722/138), dd. 02-12-1717: comp. Josephus van den Eynde, doctor tot Lier en Bartholomeus van den Eynde, mede in de naam van hun zusters en broeders kinderen, Carel Verswijver voor zich zelf en mede in de naam van zijn broeders en zusters, Hendrick Vervloet voor zich zelf en voor zijn broeders en zusters en hun kinderen voor Catharina van Nuvel, zijn nicht en voor de kinderen van Rombout van Nuvel, ... alle voortskomende van Catharina Verhagen voor de 1e staak.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Nicolaus, XI (S1024), (°) O.L.V.Waver 18.03.1635 (g. Elisabeth Vervloet),

 

Vervloet Andreas, (°) O.L.V.Waver ...12.1636 (g. Carolus Bullens en Maria Douyts),

 

Vervloet Catharina, (°) O.L.V.Waver 13.01.1637 (g. Matheus Vermijlen en Elisabeth Vervloet),

 

Vervloet Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 09.10.1638 (g. Adrianus De Kock en Elisabeth Van den Eynde),

 

Vervloet Maria, ° ca. 1640, x Mechelen 29.05.1660 (g. De Paep Martinus en Cuijpers Fransois) met Martinus Van Nuvel,

     Uit dit huwelijk:

     Van Nuvel Elisabeth, (°) Mechelen St.-Rom 27.03.1661 (g. Verhaghen Joannes en Wautiers Elisabeth),

     Van Nuvel Catharina, (°) Mechelen St.-Rom 12.05.1662 (g. Van Nuvel Peter n. Vervloet Nicolaus en Wautiers Catharina),

     Van Vuel Martinus, (°) Mechelen St.-Rom 08.10.1663 (g. De Pape Martinus en Van Vuel Margarita),

     Van Uvel Rumoldus, (°) Mechelen St.-Rom 27.09.1664 (g. Van Uvel Rumoldus en Van den Eijnde Anna begijn).

 


Stamgrootouders

 

X - XI - De Belser Egidius (S936 + N1322), (°) ca. 1630 (pachter), x 1 (niet O, SKW, O, Bon, Beer, S, ) met Vervloet Maria (S937 + N1323), (°) O.L.V.Waver 02.07.1637 (g. Petrus Van Divel en Anna Vervloet), + O.L.V.Waver 30.08.1676 (in het kinderbed samen met het kind), x 2 met Serneels Joanna, (°) ca 1649, dochter van NN en Maria Van der Auwera.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Belser Jacobus, (°) O.L.V.Waver 04.08.1658 (g. Jacobus Van Zande en Janneken De Belsere),

 

De Belser Joanna, (°) O.L.V.Waver 20.08.1662 (g. Gillis De Belsere fs Joannes De Belsere en Joanna Liekens),

 

De Belser Maria, X (N661),

 

De Belser Petrus, IX (S468), (°) O.L.V.Waver 21.05.1674 (g. Petrus Geluijckens en Anna Janssens),

 

2. De Belser Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 29.05.1678 (g. Adrianus Verbeeck en Elisabeth Serneels), x O.L.V.Waver 11.01.1708 (g. Egidius Van der Auwera en Egidius De Belser - disp. 3 de gr.) met Van der Auwera Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwera Egidius, (°) O.L.V.Waver 17.12.1708 (g. Egidius Van der Auwera en Magdalena Serniels),

     Van der Auwera Joannes, (°) O.L.V.Waver 26.02.1710 (g. Egidius Van der Auwera en Joanna Serniels),

     Van der Auwera Catharina, (°) O.L.V.Waver 03.02.1713 (g. Egidius De Belser en Elisabeth 't Serniels),

     Van der Auwera Joanna, (°) O.L.V.Waver 02.01.1716 (g. Guilielmus Verhoeven en Joanna De Belser),

     Van der Auwera Petrus, (°) O.L.V.Waver 12.08.1719 (g. Martinus Van der Auwera en Anna Heeremans),

 

De Belser Joannes, (°) O.L.V.Waver 09.04.1681 (g. Anna Maria Van ...),

 

De Belser Cornelius, (°) O.L.V.Waver 09.07.1683 (g. Cornelius Luijtens en Maria Van Divel),

 

De Belser Magdalena, (°) O.L.V.Waver 06.05.1686 (g. Joannes Verbeeck en Magdalena Serniels),

 

De Belser Joanna Maria, (°) O.L.V.Waver 31.01.1690 (g. Joanna Sernils en Maria Van der Auwera).

 

 

 

 

XI - Vervloet Nicolaus (S1024), (°) O.L.V.Waver 18.03.1635 (g. Elisabeth Vervloet), + Bonheiden 14.02.1695, x Bonheiden 09.09.1657 (g. Petrus Wets, Jan Van der Auwera, Bertelmeus De Punder en Mathias Monier) met Van der Auwera Elisabeth (S1025), (°) Bonheiden 12.12.1640 (g. Martinus Vervloet en Elisabeth De Roock nomine Elisabeth ...), + Bonheiden 22.10.1691.

 

Landbouwer met twee paarden, schepen en burgemeester te Bonheiden.

Woonde 1691/1693 op de Befferhoeve te Bonheiden. Zijn zoon Franciscus x Barbara Van der Auwera volgde hem op.

Not. J. Van Dijck Mechelen 06.12.1681: Vervloet Nicolaus & Van Nuffel Rumoldus (Van Nuevel) als mmki. v. Van Nuffel Martinus (Van Nuevel) verlengen vr 6 j. huur v.10 D. hofstede te Rijmenam aan de heyde, van Claes Guilielmus & echtg. Van der Auwera Anna.  Geërfd v.Van den Eynde Arnoldus zijn moed. oom. Beullens Joannes (Bullens) belooft 600 gd. te betalen aan 2 comparant.

VT Bonheiden 1693: Vervloet Nicolaus wr.  Ki. Franciscus 21 j. Antonius 19 j. Joanna 17 j. Henricus 8 j. Vermijlen Petrus knecht 34 j. Vuytterhoeven Joanna 24 j. & Vuytterhoeven Joanna 19 j. meiden.

Gem.archief Bonheiden 07.03.1693 100 f°125: Vervloet Nicolaus, medeschepen ca. 60 j., met zijn echtgenote & zoon Adrianus ca. 32 j. won. Befferhoeve te Bonheiden, verklaren, ten verzoeke v. Janssens Richart, dat bij het logeren op 23.05.1691 v/de compagnie v. baron de Steyn, de ruiter Labonte de ruiter Janssens Boudewijn doodgeschoten heeft. Werd begraven te Bonheiden op 24 jl.  Labonte is gevlucht. Hieronder de volledige akte en heel wat achtergrondsinfo.

Met dank aan Leo Vervloet.    

Not. Van Dijck 04.12.1699: Ki.v. + Vervloet Nicolaus & Van der Auwera Elisabeth : Joannes, Maria, Franciscus, Van Nuffel Rumoldus (Van Nuvel) in naam v. Adrianus won. Ekeren & 3 mi. ki. - verkopen publ. aan De Condé Petrus Franciscus, drossaard v. Duffel & S.K.W., roeybosschen te Rijmenam Waynisse, naast Vervloet Guilielmus & Vervloet Joannes.

Gem.archief Rijmenam 29.12.1699: 1) Van Veltom Rumoldus, gemachtigd v. Vervloet Joannes, Maria, Franciscus. 2) Van Nuffel Rumoldus (Van Nuvel), gemachtigd v. Vervloet Adrianus won. Ekeren. Voors. Van Nuffel & Vervloet Joannes zijn m3mki. Allen ki. v. v. + Vervloet Nicolaus x Van der Auwera Elisabeth v. Auwera. Verkoop v. land te Rijmenam

Not. J. Van den Broeck Mechelen 22.07.1748: Testament v. Vervloet Elisabeth bej. dochter won. alhier, ziek, aan Vermeiren Franciscus fs Rumoldus. Hij zal betalen : 1) 25 gd/j. aan zijn moeder Vervloet Joanna. 2) 100 gd. aan de 4 ki.v.Vervloet Joannes. 3) 150 gd. aan de 3 zonen v. Vervloet Franciscus. 4) 10,10 gd. aan Vervloet Henricus & 100 gd. aan zijn dochter Joanna. 5) 200 gd. aan Vervloet Cornelius in voldoening v. 150 gd. obligatie.  

1756 Mechelen : Testament v. Vermeiren Franciscus bej. jongm. aan Vervloet Henricus: 3 B. Seghbempt & Weyenbosch te Rijmenam, verkregen bij testament v. + Vervloet Elisabeth vr tochte & na zijn + aan o.a. ki.v. Vervloet Franciscus daar moeder was Van der Auwera Barbara.

Not. Van Nuvel Mechelen 23.12.1756: Testament v. Vermeiren Franciscus bejaarde jongman, aan: 1) Vervloet Henricus : 2) Ki. v. Vervloet Joannes. 3) Ki. v. Vervloet Franciscus, daar moeder af was Van der Auwera Barbara. Te verdelen : 3 B. Seghbempt & Weyenbosch te Rijmenam, verkregen bij testament v. + Vervloet Elisabeth vr tochte. Betaald aan de ki. v/zijn ½ broer Vermeiren Joannes.  

Stadsarchief Mechelen 29.09.1778 SB. Rijmenam:

A. 1) Vervloet Petrus & Guilielmus won. Bonheiden. 2) Joannes won. Rijmenam. 3) Petrus & Franciscus won. Putte. 4) Barbara x Horckmans Guilielmus won. Muizen. 5) Barbara we. Janssens Petrus won.Muizen. 6) Rumoldus & Josephus won. Keerbergen. 7) Joannes won. Putte. 

B. 1) Van Noten Henricus won. Keerbergen. 2) Xaverius & Rumoldus won. Beerzel. 3) Joanna x Schallenberghs Franciscus won. Bonheiden. 4) Guilielmus won. Nauroo. 5) Anna x Van de Vliet Joannes won. Putte. 6) Theresia won. Putte. 7) Maria x Van Rompaey Joannes won. Berlaar. 

C. 1) Moras Franciscus won. Booischot. 2) Elisabeth x Blomme Hubertus won. Berlaar. 

D. 1) Van Roy Joannes Baptist won. Haacht. 2) Cornelius won. Berlaar. 3) Adrianus won. Schriek. 

E. 1) Van den Eynde Catharina x Schroyens Cornelius won. Muizen. 2) Elisabeth x Coppens Henricus won. Wespelaar. 3) Antonius won. Herselt (Hesselt). 4) Adrianus won. Berlaar. 

F. 1) Moens Barbara x Peremans Franciscus won. Muizen

verkopen aan procureur v/de Grote Raad Neeus Rumoldus Cornelius (Neeffs) x De Brouwer Maria Theresia, 2 B. Weyenbosschen "Seghbempt" te Rijmenam in Belsbroeck. Gelegateerd bij testament v. 23.12.1756 v. + Vermeiren Franciscus (Vermeeren) v. Mechelen aan Vervloet Henricus, Joannes & Franciscus, als erfg.v. + Vervloet Elisabeth aan Vermeiren Franciscus (Vermeeren) bij testament v. 22.07.1748.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Joannes, X (S512), (°) Rijmenam 19.08.1659 (g. D. Joannes Verhaegen en Maria Vervloet),

 

Vervloet Adriaan, (°) Bonheiden 26.02.1661 (g. Adriaan Van der Auwera en Maria Vervloet), woonde in 1699 in Ekeren,

 

Vervloet Maria, ° ca. 1663,

 

Vervloet Catharina, (°) Bonheiden 08.08.1666 (g. Petrus Vermijlen en Catharina De Leeuw), + Bonheiden 10.02.1667,

 

Vervloet Franciscus, (°) Bonheiden 05.01.1668 (g. Vervloet Francois en Joanna Ingels), + Bonheiden 01.12.1709, x Bonheiden 03.03.1696 disp. 3 de gr. (g. Vervloet Joannes en Van der Auwera Joannes) met Van der Auwera Barbara, fa  Joannes en Joanna Haverhals, zij x 2 Bonheiden 16.06.1710 disp. 2 & 3 de gr. bloedw. (g. Joannes Van der Auwera en Cornelius De Punder) met Lens Cornelius,

Pachters van de Befferhoeve.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloet Maria Walburga, (°) Bonheiden 16.01.1697 (g. Rumoldus Van Duvel en Dna Maria Walburga Van Steenhuijsen),

     Vervloet Joannes, (°) Bonheiden 14.04.1698 (g. Joannes Van der Auwera en Catharina Van Uvel),

     Vervloet Guilielmus, (°) Bonheiden 13.10.1700 (g. Wilhelmus Van der Auwera en Maria Van der Auwera),

     Vervloet Barbara, (°) Bonheiden 23.01.1703 (g. Joannes Vervloet en Barbara Blondeau),

     Vervloet Maria Theresia, (°) Bonheiden 20.10.1705 (g. Robertus Vermijlen en Maria Vervloet),

     Vervloet Cornelius, (°) Bonheiden 15.04.1708 (g. Cornelius De Punder en Joanna Braeckmans),

     2. Lens Carolina Josepha, (°) Bonheiden 30.08.1711 (g. Pren. Dnus Carolus Josephus ... Comitis D'Avlengh en Adriana Beullens),

     Lens Joanna, (°) Bonheiden 10.11.1713 (g. Petrus Van der Auwera en Joanna Frans), x Bonheiden 26.07.1738 disp. 2 gr. bloedv. (g. Cornelius Lens en

     Nicolaus Van der Auwera) met Van der Auwera Franciscus, (°) Bonheiden 25.03.1709, fs Nicolaus en Joanna Braeckmans, fs in Bonheiden,

  Volgende pachters van de Befferhoeve tot 1754.

 

Vervloet Martinus, (°) Bonheiden 12.11.1670 (g. Martinus Van Nuvel en Lisken Van der Voort), + Bonheiden 11.09.1676,

 

Vervloet Antoon, (°) Rijmenam 26.12.1673 (g. Mr Joannes Van Horebeke Eynde nomine Anthonius Van den Eynde en Catharina Wouters),

 

Vervloet Joanna, ° 1675 (g. Joannes Van der Auwera en Joanna Van der Auwera), x Mechelen Hans 29.11.1704 (g. Van Mulder Joannes en Boon Catharina) met Vermeiren Rumoldus, geen fii te Bon, R, Duf, SKW,

     Uit dit huwelijk:

     Vermeeren Franciscus, (°) Mechelen Hans 27.01.1706 (g. Vervloet Franciscus en Neesens Barbara),
     Vermeren Barbara,
(°) Mechelen Hans 13.11.1707 (g. Vermeren Petrus en Verscoor Barbara),
     Vermeiren Henricus,
(°) Mechelen P&P 02.04.1710 (g. Vervloet Henricus en Verschoren Joanna),

 

Vervloet Elisabeth, (°) Bonheiden 26.07.1678 (g. Van der Auwera Joannes en Van der Auwera Joanna), + Bonheiden ...

 

Vervloet Elisabeth, (°) Bonheiden 03.11.1681 (g. Jan Van den Eynde en Elisabeth Van Nuvel), x (niet Bon, Mech, DD, ) met Hermans Christianus (woonden in 1748 in Mechelen), geen fii in Mech, Bon,

 

Vervloet Hendrik, (°) Bonheiden 28.12.1684 (g. Hendrik Janssens en Clara Vervloesem).

 


Stamouders

 

X - Vervloet Joannes (S512), (°) Rijmenam 19.08.1659 (g. Joannes Verhaegen en Maria Vervloet), + Keerbergen 24.05.1709, x 1 Rijmenam 29.08.1686 (g. Nicolaus Vervloet en Egidius Van Deurne) met Joanna Van Deurne (Deurns), + 16.09.1693, x 2 (kinderloos) met Catharina Docx, + 19.01.1695, x 3 Keerbergen 25.09.1697 (g. Jan Vaes en Jan Swiggers) met Vaes Maria (S513), (°) Retie Schoonbroek 13.12.1670, + Keerbergen 29.07.1712. Na haar overlijden worden de kinderen uitbesteed, te weten: Joseph, Maria, Barbarina, Rombout en Jenna Vervloet. Ze trouwde tenslotte (wellicht kinderloos) x 2 Keerbergen 10.10.1709 (g. Gommaer Cuelemans en Henric Van de Vloet) met Antonius Guens.

 

V4/18, volkstelling Rijmenam 1693: Jan Vervloet, borgemeester, en Elisabeth Vervloet out 5 jr en Peternelle Vervloet out 3 jr.

Penningboek 1695 Rijmenam: uit settinghe op de neerringhe doenders: Jan Vervloet over sijnen tap 0-8.
Not. Jan Swiggers, 15.07.1697: machtiging van Maria Vaes aan haar broer Jan Vaes om grond in Retie te verkopen, gekomen van haar grootmoeder Helena Verstraelen.
Not. Jan Swiggers, 23.09.1697: huwelijkse voorwaarden. De volledige akte en meer zit onder de KLIK.
Met dank aan Leo Vervloet.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervloet Elisabeth, (°) Rijmenam 18.11.1687 (g. J.B. Van Roost en Elisabeth Van der Auweraer), + Berlaar 18.10.1719, x Berlaar 08.05.1715 (g. Joannes Moras en Egidius Rifkel) met Moras Petrus, (°) Berlaar 29.12.1694, + Berlaar 19.06.1759, fs Joannes x Van den Eynde Anna, deze x 2 Berlaar 19.10.1725 (g. Petrus De Wever en Joannes Moras) met De Wever Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Moras Elisabeth, (°) Berlaar 29.05.1716 (g. Franciscus Truyts en Elisabeth Van den Brant),

     Moras ..., (°) Berlaar 14.12.1717 (g. Joannes Van Hoydonck en Anna Van den Eynden),

     Moras Petronella, (°) Berlaar 31.08.1719 (g. Joannes Moras en Petronella Vervloet),

     Moras Franciscus, (°) Berlaar 21.02.1723 (g. Franciscus Peeters en Anna Smets),

     2. Moras Maria, (°) Berlaar 15.10.1726 (g. Petrus De Wever en Magdalena Moras),

     Moras Joannes Baptista, (°) Berlaar 22.12.1728 (g. Joannes De Wever en Anna Mertens),

     Moras Adrianus, (°) Berlaar 22.02.1731 (g. Adrianus De Wever en Barbara Ven),

     Moras Maria Catharina, (°) Berlaar 30.11.1732 (g. Gommarus De Wever en Catharina De Wever),

     Moras Joannes Baptista, (°) Berlaar 23.09.1734 (g. Joannes Verhoeven en Barbara Ven), 

     Moras Maria Anna, (°) Berlaar 07.08.1736 (g. Joannes De Wever en Anna Maria De Wever),

     Moras Barbara, (°) Berlaar11.06.1738 (g. Petrus De Wever en Barbara Ven),

     Moras Joannes Baptista, (°) Berlaar 04.01.1741 (g. Joannes Verhoeven en Joanna De Wever),

     Moras Franciscus, (°) Berlaar 10.09.1743 (g. Franciscus Van Roy en Anna Catharina De Wever), 

 

Vervloet Petronella, (°) Rijmenam 20.02.1690 (g. Joannes De Punder nomine Joannes Van der Auweraer en Petronella Huijck),

 

2. Vervloet Barbara Theresia, (°) Keerbergen 17.05.1698 (g. Joannes Bapt. Vanderlinden en Barbara Theresia Couplet), + Beerzel 18.01.1773, x Putte 19.06.1718 met Joannes Van Nooten,

     Uit dit huwelijk:

     Van Noten Henricus, (°) Putte 17.11.1718,

     Van Noten Rumoldus, (°) Putte 24.07.1720,

     Van Noten Guilhelmus, (°) Beerzel 28.10.1721 (g. Van Noten Guilielmus en ... Catharina),

     Van Noten Adrianus, (°) Beerzel 12.03.1723 (g. Theys Adrianus en Vervloet Maria),

     Van Noten Segerus, (°) Beerzel 04.10.1724 (g. Van Noten Joannes en Van Dessel Joannes),

     Van Noten Joanna, (°) Beerzel 20.04.1726 (g. De Preter Petrus en Vervloet Joanna),

     Van Noten Catharina, (°) Beerzel 15.03.1728 (g. Van Noten Andreas en Marien Catharina),

     Van Noten Theresia, (°) Beerzel 19.09.1730 (g. Roofthooft Michael en Van Loy Elisabeth),

     Van Noten Elisabeth, (°) Beerzel 19.09.1730 (g. Van Noten Adrianus en ... Elisabeth),

     Van Noten Anna Catharina, (°) Beerzel 01.06.1732 (g. Van Noten Egidius en Van Hoof Catharina),

     Van Noten Maria, (°) Beerzel 01.06.1735 (g. Serneels Joannes en Van Uffel Maria),

     Van Noten Joannes, (°) Beerzel 22.03.1740 (g. Van Noten Andreas en Buls Anna),

     Van Noten Joannes Franciscus, (°) Beerzel 05.08.1743 (g. Van Oosterweyck Joannes en Verschueren Maria),

 

Vervloet Rumoldus, (°) Keerbergen 06.05.1699 (g. Rumoldus Vanuvel en Maria Van devalgaere), + Rijmenam 23.10.1741, x Bonheiden 02.10.1732 (g. Joannes Vervloet en Robertus Vermeijlen) met Catharina Vermeijlen,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, R, O, K,

     Vervloet Robertus, (°) Bonheiden 19.06.1733 (g. Robertus Vermeijlen en Barbara Vervloet),

     Vervloet Joanna, (°) Bonheiden 28.02.1735 (g. Joannes Geens en Joanna Peeters),

     Vervloet Guilielmus, (°) Bonheiden 12.04.1737 (g. Guilielmus Brouwers en Maria Van den Eijnde), + Bonheiden 20.04.1737,

     Vervloet Maria Catharina, (°) Bonheiden 03.11.1738 (g. Petrus Janssens en Maria Vermeijlen), + Bonheiden 23.07.1741,

 

Vervloet Josephus IX (S256), (°) Keerbergen 08.12.1700 (g. Robertus Vermylen en Elisabeth Vervloet),

 

Vervloet Maria, (°) Keerbergen 15.10.1702 (g. Franciscus Vervloet en Maria Vervloet),

 

Vervloet Joanna, (°) Keerbergen 06.08.1704 (g. Henricus Wauters en Joanna Vervloet), x (niet K, ) met Moons Henricus,

 

Vervloet Barbarina, (°) Keerbergen 01.08.1706 (g. Hendrick Vervloet en Barbarina De Keijser), + Elewijt 06.03.1782, x Muizen 22.04.1738 (g. Peter Crols en Peter Van Beirsel) met Petrus Janssens, + Muizen 14.07.1772, deze x 1 Muizen 04.09.1709 (g. Adriaan Janssens en Jan Dietens) met Maria Van Emsen, + Muizen 11.05.1722, (deze x 1 met Corneel Dietens), x 2 Mechelen O.L.Vrouw 16.11.1722 met Joanna Pepermans, + Muizen ..02.1737,

     Uit dit huwelijk:

     1. Janssens Elisabeth, (°) Muizen 21.03.1711 (g. Nicolaes en Elisabeth Janssens),

     Janssens Adriaan, (°) Muizen 27.06.1713 (g. Adriaan en Maria Janssens), woonde Tervuren,

     2. Janssens Anna, (°) Muizen 19.09.1723 (g. Jan Crols en Anna Dietens), x met Pauwel De Beff,

     Janssens Willem, (°) Muizen 15.05.1726 (g. Willem Trist en Anna Ditens), + Muizen 13.09.1742, door razende hond gebeten,

     Janssens Maria, (°) Muizen 03.09.1730 (g. Jacob Ditens en Maria Van der Meeren),

     Janssens Jan, (°) Muizen 11.09.1734 (g. Jan Van Dijck en Barbara Van Gorp),

     3. Janssens Jacob, (°) Muizen 29.03.1739 (g. Jacob Dietens en Catharina Van Autven), + Muizen 15.04.1739,

     Janssens N, (°) en + Muizen 07.01.1742,

     Janssens Jan Frans, (°) Muizen 14.04.1740 (g. Jan Janssens en Joanna Vervloet), + Muizen 02.02.1742,

     Janssens Maria Theresia, (°) Muizen 06.012.1743 (g. Frans Servrancx en Maria Vermijlen).

 


Oudbetovergrootouders

IX - Vervloet Josephus (S256), (°) Keerbergen 08.12.1700 (g. Robertus Vermylen en Elisabeth Vervloet), + Muizen 09.10.1741 (aan rode loop), x Rijmenam op 27.01.1728 (g. Matthias Van den Eynde en Antonius Verswijvere) met Van den Eynde Catharina (S255), (°) Bonheiden 12.03.1696 (g. De Groof Joannes en Catharina Keulemans).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Rumoldus (Rombout), VIII (S128), (°) Rijmenam 04.10.1728 (g. Vervloet Josephus en Catharina Van den Eynde),

 

Vervloet Jan Baptist, (°) Rijmenam 18.09.1730 (g. Joannes Van den Dries en Barbara Vervloet),

 

Vervloet Cornelius, (°) Hever 01.01.1734 (g. Corneel Ceulemans en Joanna Vervloet),

 

Vervloet Josephus, (°) Hever 04.09.1736 (g. Jozef Frans Rombouts en Barbara Vervloet), x Keerbergen 22.05.1771 (g. Petrus Van Calster en Rumoldus Vervloet) met Van Calster Anna Maria, ex Keerbergen,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Mui, K,  R,

     Vervloet Joannes Franciscus, (°) Keerbergen 09.06.1773 (g. Joannes Franciscus Vervloet  en Catharina Van Calster),

     Vervloet Anna Elisabeth, (°) Keerbergen 23.04.1775 (g. Petrus Franciscus Bosmans en Anna Elisabeth Joostens),

     Vervloet Anna Maria, (°) Keerbergen 19.01.1777 (g. Joannes Baptist De Wint en Maria Joostens),

 

Vervloet Anna, (°) Muizen 18.09.1740 (g. Peter Leunis en Anna Haes), + Muizen 03.10.1741 (dysenterie).

 


Oudovergrootouders

VIII - Vervloet Rumoldus (Arnoldus) (S128), (°) Rijmenam 04.10.1728 (g. Vervloet Josephus en Catharina Van den Eynde), + Keerbergen 28.02.1780, x Rijmenam 28.10.1759 (g. Joannes Vervloet en Henricus Van de Sande) met Engels (Angelens) Catharina (S129), (°)  Rijmenam 16.08.1737 (g. Joannes Veroft (maierius) en Catharina Hendrickx).

 

V*/15, volkstelling Bonheiden 1754: knecht bij Matheus Lieckens en Anna Vermeylen.
 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Jan Josephus, (°) Keerbergen 01.03.1760 (g. Josephus Vervloet en Maria Guldentops), x Rijmenam 13.02.1787 (g. Joannes Volckaers en Joannes Luytens) met Van Duvel Anna Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Petrus, (°) Keerbergen 29.12.1787 (g...), + Passau (D) 06.10.1809,

     Vervloet Albertus, ° en (°) Keerbergen 15.04.1790 (g. Vervloet Engelbertus en Van Duven Petronilla),

     Vervloet Joannes, ° 31.10, (°) Keerbergen 01.11.1791 (g. Van Duvel Joannes en Gijsemans Anna Catharina),

     x Keerbergen 07.10.1813 om 10 u. in de ochtend (g. Jean Verbert, Jean Baptiste Rits en Jean Francois Goelen) met

     Maria Thijs, ° Keerbergen 18.12.1790, dochter van Frans Thijs, bakker (53 j. ex Keerbergen) en Elisabeth Ceulemans (48 j. ex Keerbergen),

          Uit dit huwelijk o.a.:

          Vervloet Jan Frans, onderwijzer, koster, organist in Veerle, ° Keerbergen 12.05.1815 (g. Jean Francois Verbert en Jean Francois Thijs), + Veerle 16.04.1848,

           deze Jan was de voorouder van de Vervloet-molenaars en -onderwijzersstam in Veerle, afstammingslijn onder de KLIK,

     Vervloet Joanna, ° en (°) Keerbergen 10.01.1795 (g. Van der Roost Guilielmus en Vervloet Joanna Catharina),

     Vervloet Maria, ° Keerbergen 09.07.1798,

     Vervloet Anna, ° en (°) Keerbergen 22.12.1799 (g. Van Camp Joannes Franciscus en Van Woensel Anna Catharina/Vervloet Anna Catharina), 

     Vervloet Anna, ° Keerbergen 29.12.1800,

     Vervloet Josephus, ° Keerbergen 21.05.1807,

 

Vervloet Engelbertus, (°) Keerbergen 22.11.1762 (g. Engelbertus Engels en Catharina Van den Eynde), + 02.03.1827, x 1 (niet K, ) > 1793 met Theresia Claes, x 2 (niet K, ) met Theresia Heylighen,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloet Elisabeth, (°) Keerbergen 07.12.1793 (g. Adrianus Claes en Elisabeth Vervloet),

     Vervloet Barbara, (°) Keerbergen 12.06.1796 (g. Petrus Claes en Barbara Van Emelen),

     Vervloet Joanna, (°) Keerbergen 04.02.1801 (g. Uijtterhoeven Joannes en Vervloet Anna),

     Vervloet Henricus, (°) Keerbergen 26.04.1803,

 

Vervloet Adriaan Frans, VII (S64), (°) Keerbergen 29.07.1765 (g. Adrianus Van den Eynde en Maria Roghmans),

 

Vervloet Joanna Catharine, (°) Keerbergen 19.10.1767 (g. Martinus Guldentops en Cath.Claes),

 

Vervloet Anna Maria, (°) Keerbergen 19.04.1770 (g. Martinus Van den Eynde en Anna Maria Baetens), x (niet Trem, K, W, Rijm, ) met Swiggers Cornelius,

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Cornelius Swiggers en Anna Maria Vervloet, inwoners van Ninde onder Werchter, die voor drie jaren een huis onder Kruis huren van Petrus Van Tongelen, inwoner van Kruis onder Keerbergen.

Bron : R.A.L., Notariaat Henricus Verstraeten, akte nr. 13 dd. 26 januari 1794.

Op heden den 26. january 1794 compareerde voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant,

binnen de parochie van Werchter residerende, present die getuygen naergenoemt, in persoon Peeter Van Tongelen, bejaerden jongman, ingeseten tot Cruys,

jurisdictie van Keerbergen, welken comparant heeft verklaert verhuert te hebben, soo hij doet bij desen, aen Cornelis Swiggers, in houwelijk met Anna Maria Vervloet,

woonende tot Ninde onder Werchter, alhier present ende het naerbese. in huere accepterende, dats te weten seker huys, ap ende dependentien van dien,

met de partije hof ende land daer aen annex, groot ses dagmaelen en. vijftig roeden onbegrepen der maete, gestaen ende gelegen tot Cruys voorse.,

aen den huerling genoegsaem bewesen ende bekent, soo hij verklaert, welke verhueringe is geschied voor de somme van seven en dertig guldens thien stuyvers

courant geld s' jaers, mitsgaders voor eenen tijd ende termijn van drij achtereen volgende jaeren, die cours ende ingang sal nemen te half meert toekomende

van desen jaere 1700 vier en negentig, sullende nogtans den huerling het land, alsnu gedeeltelijk bezaeyt zijnde met graenen, door den huerling

Peeter Michiels maer eerst aenveerden naer dat de selve graenen, getijdigt zijnde, daer van sullen geamoveert sijn sive half augusti van desen jaere 1700 vier en negentig ende ingevolge van dijen sal hij huerling in 't afscheyden van sijne huere sijn afzaeyen hebben van het gene hij in het aenkomen van sijne huere moet derven, niettegenstaende van welk het eerste jaer huere ende van betaelinge vallen ende verscheynen sal te half meert van den toekomenden jaere 1700 vijf en negentig, alle jaeren promptelijk t' elken valdage de voorse. huersomme te betaelen door den huerling in handen van den verhuerder ofte sijns actie hebbende, als schuld met regt verwonnen ende voorts meer op de naervolgende conditien.

Voor eerst sal den huerling het voorse. huys behoorelijk moeten onderhouden van plekken der leeme wanden van den tweeden rychel nederwaertrs

met de noodige latten, nagelen ende vitsel hout, daer en boven alle jaeren te leveren acht busselen wel bereyden walm à 42 pond iedere busselen ende den selven doen verleggen bij de dakken van het selve huys.

Item sal den huerling geduerende dese huere ende sonder korten aen de jaerelijksche huersomme moeten draegen ende betaelen alle de coninckx ende dorp-lasten, soo thiende, twintigste, meerdere ende mindere penningen, op het voorse. gehuert goed uytgaende, bede, subsidien, impositien ende generalijk van alle andere lasten wegens Sijne Majesteyt,

heeren staeten van den lande ofte eenige andere overheyd, gestelt ofte in 't toekomende alnog te stellen, alwaer 't soo dat de placcaerten,

edicten ofte uytsendingen het contrarie mede brogten, aen alle welke den huerlingh wel expresselijk is derogerende bij desen.

Den huerling sal proffiteren den houtwasch, staende op het voorse. gehuert goed, à rate van sijne opvoeden, mits den selven te kappen op sijnen behoorelijken tijd,

ouderdom ende volgens bosch ende houw-mes regt.

Ingevalle van merkelijke schaede, veroorsaekt door hagelslag ofte fourageringe der militairen ten tijde van oorlog, aen de vruchten,

alnog te velde staende, sal den huerling quytscheldinge ofte moderatie genieten à rato van de geledene schaede, mits doende daer van advertentie

 aen den verhuerder binnen de 24 uren naer het ongeval, op pene van vervallen te sijn van alle vergoedinge.

Alle welke voorse. conditien geloven partijen contractanten t' agtervolgen ende volbrengen onder verbintenisse van hunne resp persoon ende goederen,

have ende erve, present ende toekomende, constituerende

mis dien onwederroepelijk N.N. ende allen thooner deser ofte van desselfs dobbel authe.

om te gaen ende te compareren in Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, voor heeren meyer ende schepenen

der stad Loven ende alomme elders des noodig, om aldaer in cas van gebrek den inhoud deser vernieuwende, den gebrekkelijken

van hun in 't gene voorse. gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, niettegenstaende de suranneringe, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter dato ut supra ter presentie van Petrus Fonderie ende van Henricus Vervloessem, als getuygen hier toe aensogt.

Peeter Van Tongelen.

Dit is het  +  handmerk van Cornelis Swiggers, verklaerende niet te konnen schrijven.

P. Fonderie.

Dit is het  + handmerk van Henricus Vervloesem, verklaerende niet te konnen schrijven.

H. Verstraeten, nots.

     Uit dit huwelijk:

     Swiggers Anna Maria, (°) Tremelo 07.02.1794 (g. Goelen Petrus Keerbergen en Swiggers Anna Maria Haacht),

     Swiggers Joanna, (°) Tremelo 10.09.1796 (g. Steenhof Joannes Keerbergen en Swiggers Anna Catharina Keerbergen),

 

Vervloet Anna Elisabeth, (°) Keerbergen 30.10.1772 (Joannes Vervloet en Anna Maria Van Calster, x 24 prairial 10 met Henry François Suetens,

 

Vervloet Cornelius, (°) Keerbergen 29.05.1776 (Cornelius Vervrecke en Catharine Jacobs) - gedoopt thuis in nood,

 

Vervloet Anna Catharina, (°) Keerbergen 09.08.1777.

 


Oudgrootouders 

 

VII - Vervloet (Joannes) Adriaan Frans (S64), (°) Keerbergen 29.07.1765 (g. Adrianus Van den Eynde en Maria Roghmans), + Tremelo 08.10.1816, x 1 Rijmenam 31.10.1786 (g. Henricus Spruyt en Jan Baptist Van Leemput) met Spruyt Anna Maria (S65), (°) Rijmenam 19.11.1767 (g. Spruyt Henricus en Maria Van Camp), x 2 Begijnendijk 29.03.1810 met Verbeeck Joanna Maria. Zij was weduwe van Petrus Franciscus Van Woensel (+ 05.11.1808) en x 3 Begijnendijk 13.11.1820 (wellicht kinderloos) met Gaspar Jozef Kempenaers.

 

Uit dit huwelijk

 

1. Vervloet Maria Theresia, (°) Rijmenam 25.03.1787 (g. J.Baptist Van Leemput en Anna Maria Vervloet ex Keerbergen), x Tremelo 23.09.1807 (g. Vanderveken Petrus en Vervloet Norbertus) met Petrus Josephus Van Tongelen,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii W, Trem, B,

     Van Tongelen Joannes Franciscus, (°) Tremelo 30.01.1808 (g. Van Tongelen Joannes Franciscus en Spraghs (Spruyt) Maria Anna),

     Van Tongelen Theresia, (°) Tremelo 19.04.1817 (g. Van der Veken Petrus en Claes Joanna),

     Van Tongelen Maria Eulalia, (°) Tremelo 06.04.1819 (g. Vervloet Engelbertus en Vanderveken Maria Francisca),

 

Vervloet Guillielmus, (°) Rijmenam 22.09.1788 (g. Guillelmus Peeters ex Rijmenam en Anna Maria Engels ex Tremelo), x Tremelo 14.01.1813 (g. Vervloet Adrianus en Brugmans Joannes Baptist) met Maria Elisabeth Brugmans, geen fii Trem, W, B,

 

Vervloet Engelbertus, VI (S32), (°) Keerbergen 23.09.1790 (g. Engelbertus Vervloet en Theresia Spruyt),

 

Vervloet Jan Baptist, (°) Tremelo 09.05.1793, x Tremelo 23.05.1816 (g. Claes Joannes Baptist en Vervloet Engelbertus) met Maria Elisabeth Claes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Joanna, ° Tremelo 26.07.1814 illeg. (g. Corebunders Guilielmus en De Vaddere Joanna),

     2. Vervloet Joannes Franciscus, ° Tremelo 16.10.1816 (g. Claes Joannes Franciscus en Claes Joanna Catharina),

     Vervloet Guilielmus, ° Tremelo 23.06.1818 (g. Vervloet Guilielmus en Verbinnen Anna Catharina),

     Vervloet Guilielmus, ° Tremelo 01.03.1820 (g. Vervloet Guilielmus en Claes Joanna),

     Vervloet Joannes Franciscus, ° Tremelo 25.02.1822 (g. Claes Joannes Franciscus en Vervloet Maria Theresia),

 

Vervloet Joanna Catharina, ° ca. 1794, + Baal 15.03.1842, x Tremelo 02.03.1813 (g. Vervloet Adrianus en Broes Gummarus) met Janssens Joannes Franciscus, (°) Werchter 04.02.1790, geen andere fii Trem, W, B,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Maria Theresia, (°) Begijnendijk 21.06.1817, + Poppel 27.02.1874, x Poppel met Corsus Jan Baptist, landbouwer,

 

2. Vervloet Petrus, ° ca. 1809, + Werchter 13.05.1814,

 

Vervloet Maria Theresia, ° Begijnendijk 06.05.1810,

 

Vervloet Engelbertus, (°) Tremelo 11.11.1813 (g. Engelbertus Vervloet en Joanna Maria De Bie) (lijn Leo).

 


Oudouders

 

VI - Vervloet Engelbertus (Ange-Norbertus) 'Bét' (S32), laboureur (1812), journalier (1814), culticateur (1816,1821), landbouwer (1823,1830) te Werchter, (°) Keerbergen 23.09.1790 (g. Engelbertus Vervloet en Theresia Spruyt), + Tremelo 02.10.1865, x Werchter op 16.04.1812 (g. Claes Jean François, père 51 j., journalier à Werchter) met Claes Joanna Maria/Catharina (S33), arbeydster (1825), landbouwster 1830, ° Werchter 24.08.1791, + Tremelo 30.01.1869.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Catharina, ° Tremelo 06.06.1814 (g. Vangruate? Petrus en Verbinnen Anna Catharina), +

 

Vervloet Theresia, ° Tremelo 08.01.1816 (g. Vervloet Joannes Baptist en Claes Maria Elizabeth), + Tremelo 25.12.1869, x Tremelo 08.08.1839 (g. Verstraeten Philippus en Vervloet Engelbertus) met Verstraeten Franciscus, ex Tremelo, fs Philipus en Van Espen Theresia,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Eduardus, ° Tremelo 08.06.1840 (g. Verstraeten Philippus en Claes Joanna Maria),

     Verstraeten Engelbertus, ° Tremelo 22.03.1842 (g. Vervloet Engelbertus en Van Espen Theresia),

     Verstraeten Rosalia, ° Tremelo 03.12.1843 (g. Vervloet Engelbertus en Van Espen Maria),

     Verstraeten Maria Amelia, ° Tremelo 08.05.1854 (g. Wuijts Joannes Benedictus en Vervloet Maria Carolina),

     Verstraeten Angelina, ° Tremelo 05.02.1856 (g. Verstraeten Eduardus en Verstraeten Angelina),

     Verstraeten Petrus Joannes, ° Tremelo 12.06.1857 (g. Vervloet Joannes Baptist en Verstraeten Catharina),

 

Vervloet Elisabeth, ° Tremelo 09.05.1818 (g. Claes Joannes Baptist en Brugmans Maria Elizabeth), + Werchter ?.08.1818,

 

Vervloet Angelina, ° Tremelo 31.10.1819 (g. Van Woensel Petrus en Claes Joanna Maria), + Werchter 08.11.1819,

 

Vervloet Joanna Bernardina, ° Tremelo 26.02.1821 (g. Claes Petrus Joannes en Claes Joanna Maria), (°) Werchter 27.02.1821, + Booischot 13.06.1870, x Tremelo 28.11.1843 (g. Vervloet Engelbertus en Peeters Joannes Franciscus) met Peeters Joannes Baptist, (°) Werchter 15.07.1818, fs Joannes Franciscus en Liekens Anna Maria, + Booischot 13.04.1895, geen fii in Tremelo, Werchter,

 

Vervloet Guillelmus, ° Tremelo 28.04.1823 (g. Vervloet Guilielmus en Van Horck Joanna Maria), vader Joannes, + Werchter 21.03.1824,

 

Vervloet Maria Carolina, ° Tremelo 01.05.1825 (g. Van Tongelen Petrus Josephus en Van Horick Maria), + Werchter 24.01.1846,

 

Vervloet Leo, V (S16), ° Tremelo 30.05.1827 (g. Verbinnen Leo, Claes Angelina, Hendrik Vanderlinden en Andreas Fonderie),

 

Vervloet Joannes Baptist, ° Tremelo 31.01.1830 (g. Van Craen Joannes Baptist en Vervloet Theresia), + Tremelo 10.02.1897, x 1 Tremelo 30.10.1855 (g. Vervloet Engelbertus en Geens Joannes Baptista) met Geens Angelina, ex Keerbergen, ° ca. 1834, fa Joannes Baptist en Bruggemans Anna, kinderloos, x 2 Tremelo 11.08.1857 (g. Vervloet Engelbertus en Derepentiens Laurentius) met Wenderickx Thèrése, ° ca. 1822 Baal, fa Guilielmus en Uijterhoeven Monica,

     Uit dit huwelijk:

     2. Vervloet Engelbertus, ° Tremelo 06.09.1858 (g. Vervloet Engelbertus en Uijtterhoeven Elisabeth Monica),

     Vervloet Emilius, ° Tremelo 06.11.1860 (g. Deriponchel Laurentius en Claes Joanna Catharina).

 


Betovergrootouders

 

V - Vervloet Leo (S16), ° Tremelo 30.05.1827 (g. Verbinnen Leo, Claes Angelina, Hendrik Vanderlinden en Andreas Fonderie), + Tremelo 20.01.1911 (g. Hendrik Vanderlinden en Andreas Fonderie), x Tremelo 29.06.1853 (g. Engelbertus Vervloedt en Franciscus Goossens) met Goossens Rosalia (S17), ° Keerbergen 11.04.1828, + Tremelo 24.11.1877.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Melania, ° Tremelo 18.08.1854, x Tremelo 27.11.1879 met De Roover Petrus Antonius (Baal), fs Petrus Franciscus x Angelina Wenderickx,

 

Vervloet Franciscus, ° Tremelo 09.02.1856, + Tremelo 01.01.1871,

 

Vervloet Maria Theresia, ° Tremelo 17.10.1858, x Tremelo 22.08.1888 met Wouters Edmundus (Mon) uit Velling (Tremelo), fs Casimirus en Maria Rochette,

 

Vervloet Mathildis, ° Tremelo 25.09.1860, x Tremelo 03.02.1887 met Mariën Antonius (Toon) uit Boischot, fs Joannes Franciscus x Cordula Michiels,

 

Vervloet Felix, ° Tremelo 21.05.1863, + Tremelo 02.08.1864,

 

Vervloet Petrus Augustus, IV (S8), ° Tremelo 13.05.1865,

 

Vervloet Frederica Catharina (Rica), ° Tremelo 02.05.1867, + Tremelo 23.012.1932, x Tremelo 04.11.1891 met Van Nuffelen Lambertus, ° Tremelo 08.06.1864, + Tremelo 1925, fs Victor Van Nuffelen en Rosalia Verelst,

     Uit dit huwelijk:

     hun dochter Maria Rosalia Van Nuffelen werd te Tremelo geboren 02.10.1892 en overleed te Keerbergen op 22.01.1994 als eeuweling,

 

Vervloet Philothea, ° Tremelo 20.12.1871, x Tremelo 16.08.1893 met Van Vlasselaer Ludovicus (van de Langerechten te Tremelo), fs Franciscus x Joanna Serneels.

 


Overgrootouders

 

IV - Vervloet Petrus Augustus (Gustaaf) (boerke) (S8), ° Tremelo 13.05.1865, + Keerbergen 09.07.1938, x Tremelo 02.09.1890 met Isabella Claes (S9), ° Tremelo 07.11.1867.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Maria Anna, ° Tremelo 18.06.1891, + Keerbergen 13.12.1968, x Keerbergen 12.11.1919 met Goossens Frans,

 

Vervloet Petrus Anthoon, III (S4), ° Tremelo 15.08.1893,

 

Vervloet Petrus Evarist, ° Tremelo 15.12.1895, + Bonheiden 25.01.1973, x met De Groof Thèrése,

 

Vervloet Philomena Philothea, ° Tremelo 16.02.1898, + Haacht 13.04.1972, x met De Ceuster Leopold,

 

Vervloet Jozef Edmond, ° Tremelo 31.08.1900, + Keerbergen 13.03.1927, x met Jacobs Bertha,

 

Vervloet Désiré Aloïsa, ° Tremelo 03.06.1902 (g. Norbert Van Nuffelen en Désirée Claes), + Bonheiden 22.12.1979, x Keerbergen 06.05.1925 met Van Kelst Florimond,

 

Vervloet Juliana Elodia, ° Tremelo 14.07.1905, + Bonheiden 30.10.1970, x met Nijs Jozef,

 

Vervloet Aline (Anna Angelina), ° Rumst 07.04.1908, x Keerbergen 04.09.1937 met Van Bael Jozef Jan Albert.

 


Grootouders

 

III - Vervloet Petrus Anthoon (S4), ° Tremelo 15.08.1893, + Keerbergen 28.10.1973, x Keerbergen 19.09.1917 (g. Evarist Vervloet en Hendrik Hellemans) met Jacobs Celestina (S5), ° Keerbergen 10.01.1895, + Bonheiden 03.07.1971.

 

Voorkind:

 

Jacobs Henrica Maria Ludovica Paulina, ° Keerbergen 29.05.1912, + Keerbergen 24.03.1916.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Isabella Josephina Elisabeth, ° Keerbergen 13.04.1918, + Bonheiden 04.11.2005, (+) Boortmeerbeek 10.11.2005, x met Frans Rits, +

 

Vervloet Petrus Gustaaf, II (S2), ° Keerbergen 30.10.1919 (g. Vervloet Petrus Gustaaf en Jacobs Louisa), + Bonheiden 30.07.1999,

 

Vervloet Frans Jozef, ° Keerbergen 21.05.1922, + Keerbergen 12.07.2000, x met Van Genechten Magdalena, ° Putte 15.08.1925, + Bonheiden 13.11.2014,

 

Vervloet Malvina Antonia, ° Keerbergen 11.11.1923, + OLVWaver 08.12.1916, x Keerbergen 05.03.1946 met Verschueren Emiel, (°) Bonheiden 15.11.1920, + Bonheiden 20.04.2009,

 

Vervloet Philothea Gabriella, ° Keerbergen 30.03.1927, x met Schoeters Jef, (°) Putte 26.04.1922, + Beerzel 06.06.2016.

 


Ouders

 

II - Vervloet Petrus Gustaaf (S2), ° Keerbergen 30.10.1919 (g. Vervloet Petrus Gustaaf en Jacobs Louisa), + Bonheiden 30.07.1999, x Keerbergen 13.03.1943 met Vermeylen Yvonne (S3), ° Keerbergen 10.06.1922, natuurlijke dr van Lodewijk Juliaan Bogaerts, gewettigd door Vermeylen Emiel.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Marcel Petrus ° Keerbergen 24.09.1943, + Keerbergen 25.02.1944,

 

Vervloet Marcel Petrus, I (S1), ° Keerbergen 03.12.1944 (g. Vervloet Petrus Antoon en Van Hove Christina Stefania),

 

Vervloet Roger Emiel, ° Keerbergen 09.10.1952 (g. Vermeylen Emiel en Jacobs Celestina), + Mechelen 10.06.2014,  (+) Mechelen 17.06.2014, x Mechelen 23.02.1976 (g. Vervloet Marcel en Van der Borcht ?) met Van der Borcht Annemie,

 

Vervloet Paula Francine Julia, ° Keerbergen 22.07.1960 (g. Vervloet Frans en Vermeylen Julia).

 


 

I - Vervloet Marcel Petrus, ° Keerbergen 03.12.1944 (g. Vervloet Petrus Antoon en Van Hove Christina Stefania), x Keerbergen 19.07.1966 (g. Van der Auwera André en De Roye André) met Van den Broeck Jeannine Maria.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Ilse Augusta, ° Bonheiden 09.07.1967, x met Steven Marynissen (fs Luc Marynissen x Colette Schuyten (fa Médard). Kinderen  Kobe Marynissen (° Aarschot 06.09.2002) en Floris Marynissen (° Leuven 21.12.2003 - + Leuven 26.12.2003),

 

Vervloet Sven, ° Bonheiden 04.01.1970, x Keerbergen op 07.09.1996 met Mathys Mira. Kinderen Vervloet Thijs (° Bonheiden 15.10.1999), Vervloet Ward (° Bonheiden 18.09.2001), Vervloet Nout (° Bonheiden 27.11.2005) en Vervloet Lode (° Bonheiden 25.06.2007).

 

Vervloet Arn, ° Bonheiden 30.03.1973.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom