Voorouderlijst Verstraten Nicolaes en Catharina

 

Van de(r) Strate, Van de Straat, Van der Straate(n), Van de(r) Straete(n), Van der Stracten, Verstra(a)ten, Verstraete(n), Verstraet(s), Verftraete, Van der Streten, Van de Strade, Straet(e)

Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnaam strate: (heer)weg, straat.

 


 

XII - XIII - XIV - Verstraten ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Verstraten Nicolaes, XI - XII - XIII (S1314 + N1420 + N1534 + S1954 + S3068 + S3382 + N3858 + N3870 + S6324 + S6410),

 

Verstraten Catharina, XII (S3249), ca. 1595,

 

Verstraten (Jambray) Maria, ca. 1595, x Keerbergen 12.04.1616 (g. Jan Bosmans en Jacob Van Horick) met Jan Poucle,

     Uit dit huwelijk:

     Poucle Martinus, () Keerbergen 28.04.1617 (g. Martinus Horris alias Verschuren en Joanna Rams),

     Poucle Jacobus, () Keerbergen 25.07.1619 (g. Jacobus Van Horick en Catharina Cleynhens),

     Poucle Joannes, () Keerbergen 21.12.1624 (g. Egidius Haverals en Elisabeth Peters),

 

Verstraten Balthazar, ca. 1590, x 1 Keerbergen 30.10.1615 (g. Jan Cleynhens en Jacob Van Horick) met Cleynhens Anna, x 2 Keerbergen 05.10.1628 (g. Jan Bosmans en Petrus Rams) met Joanna Van Horick, deze x 1 Keerbergen 26.06.1607 (g. Jan Bosmans en Henricus Van Horick) met Egidius Bosmans,

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) werden Joannes Cleynhens voor het vruchtgebruik en zijn schoonzoon Balthasar Verstraeten, man van Anna Cleynhens, vermeld. Verder in de akte maakt men ook melding van Joannes Bols en zijn vrouw Anna Van Espen. Alhoewel Balthasar Verstraeten en Anna Cleynhens blijkbaar in Keerbergen woonden, hadden zij via haar vader eigendom in Rotselaar, die werd overgedragen aan Joannes Bols en Anna Van Espen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 360, akte dd. 4 december 1615.

Transcriptie.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van

Loven naebescreven gestaen Jan Cleynhens voer de tocht,

en(de) Balthazar Van [Ver]Straeten als man en(de) momboir van

Anneken Cleynhens, dochtere des v(oir)s(creven) Jans, daer voere hij

hem in desen is sterckmaecken(de), voer derffelijckheyt, per mo(nitionem) heeft

opgedraegen met behoorel(ijcke) verthijden(isse) een halff

dachm(ael) lants gelegen ombegrepen der maten, geleg(en) onder Rotselaer opt Rotselaeren Velt, regen(oten)

jo(ncker) Joachim de Termonde in twee zijd(en), Jan Meeus

ter derder en(de) Peeter Vander Beken ter vierd(er) zijd(en),

exp(osito) imp(ositus) est Jan Bols, soo in sijn(en) eygen naem

als mede inden naem en(de) tot behoeff van Anneken

Van Espen, zijn(e) huysvr(ouwe), per mo(nitionem) iure et satis

die voers(chreve) transp(or)tanten obligan(do) et submitt(endo) in

forma et waras op ontr(ent) twee blancken sheeren chijns bij soo verre

men denselven d(aer)op bevint vuyt te gaen, tanquam

prout, coram Roeloffs, Greve, decembris iiiia.,

1615.

Hierbij een akte met vermelding van Balthasar Straeten (Verstraeten) en zijn vrouw Anna Cleynhens, die dochter was van Joannes. Daarnaast ook de melding van Joannes (Hans) Bols en zijn vrouw Joanna Van Espen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 160r., akte dd. 4 december 1615.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) van schepen(en) van Loven naebes(chreven) gestaen, Jan Cleynhens voorde tocht en(de) Baltazar Straeten als man en(de) momboir van Anneken Cleynhens, dochtere des voorschreven Jans, daer voor hij hem in desen is sterckmaeckende, voor d' erffelijckheyt, per monit(ionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenis een halff dachmael landts onbegrepen der maeten, geleghen onder Rotselaer opt Rotselaeren Velt, regen(oten) jo(ncker) Joachim de Termonde in twee sijden, Jan Meeus ter derdere en(de) Peeter Vander Beken ter vierdere sijden, expos(ito) impos(itus) est Jan Bols, soo in sijnen eyghen naeme als mede inden naem ende tot behoeff van Anneken Van Espen, sijne huysvrouwe, per mon(itionem) iure et satis die voors(chreve) transportanten, obligan(do) et submitten(do) in forma, et waras op ontrent twee blancken sheeren chijns bij soo verre men den selven d(aer)op bevint vuyt te gaen tanquam prout, coram Roeloffs, Greve, decembris iiiia., anno 1615.

     Uit dit huwelijk:

     1. Bosmans Catharina, () Keerbergen 13.12.1609 (g. Hubertus Van Horick en Catharina Haneberch),

     Bosmans Barbara, () Keerbergen 13.09.1611 (g. Henricus en Barbara Bosmans),

     Bosmans Anna, () Keerbergen 04.06.1614 (g. Jan Voecx en Elisabeth Van Horick),

     Bosmans Maria, () Keerbergen 20.11.1616 (g. Petrus Van Rompay en Maria Vergouwen),

     Bosmans Joanna, () Keerbergen 22.04.1619 (g. Petrus Firens en Barbara Van Mechelen),

     Bosmans Guilielmus, () Keerbergen 13.10.1620 (g. Wilhelmus Hoelaerts en Joanna Bosmans),

     Bosmans Catharina, () Keerbergen 09.03.1623 (g. Jan Bosmans en Catharina Holaerts),

     Bosmans Egidius, () Keerbergen 15.01.1626 (g. Egidius Keulemans en Elisabeth Verheyden),

     2. Verstraten Catharina, () Keerbergen 02.09.1620 (g. Walter Guens en Catharina Cleynhens),

     Verstraten Anna, () Keerbergen 05.03.1624 (g. Joannes Valgaets en Anna Verstraten),

     3. Verstraten Henricus, () Keerbergen 16.05.1629 (g. Egidius Haverals en Magdalena Van Horick),

     Verstraten Joanna, () Keerbergen 29.06.1631 (g. Nicolaus Verstraten en Barbara Van de Heregracht),

     Verstraten Franciscus, () Keerbergen 06.11.1633 (g. Franciscus De Becker en Elisabeth De Grove).

 


 

XI - XII - XIII - Verstraten Nicolaes (S1314 + N1420 + N1534 + S1954 + S3068 + S3382 + N3858 + N3870 + S6324 + S6410), x Keerbergen 25.11.1612 (g. Jan Van Sichem, Balthazar Verstraeten, Henricus Leutens en Henricus Van Deyck) met Anna Van Horick alias Van Sichem (S1315 + N1421 + N1535 + S1955 + S3069 + S3383 + N3859 + N3871 + S6325 + S6411).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verstraten Martinus, () Keerbergen 14.06.1615 (g. Martinus Rutten en Catharina Verstraten), x Keerbergen 28.02.1645 (g. Jan Van Rillaer, Willem Hoolaerts en Nicolaes Hoolaerts) met Vermuyten Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraten Joanna, () Keerbergen 03.04.1645 (g. Antonius Voortmans en Joanna Verstraten),

     Verstraten Joannes, () Keerbergen 11.02.1647 (g. Joannes De Becker en Elisabeth Meesens),

     Verstraten Michael, () Keerbergen 01.10.1649 (g. Martinus Van Sichem en Anna Van Geel),

     Verstraten Anna, () Keerbergen 12.06.1652 (g. Hercules Nicolay en Anna Van Geel),

     Verstraten Nicolaus, () Keerbergen 13.04.1655 (g. Nicolaus Verstraten en Catharina Goossens),

     Verstraten Gommara, () Keerbergen 30.08.1657 (g. Petrus De Becker en Gommaria Beekmans),

     Verstraten Guilielmus, () Keerbergen 12.09.1660 (g. Guilielmus Deckers en Catharina Van Laeck),

 

Verstraten Maria, XI (S1691 + N1929 + N1935), () Keerbergen 06.09.1617 (g. Joannes Van Bael en Maria Verstraten),

 

Verstraten Anna, () Keerbergen 06.10.1619 (g. Van Plas Daniel en ... chens Anna),

 

Verstraten Michael, X - XI - XII (N710 + S1534 + S3162), () Keerbergen 10.08.1622 (g. Michael Van Sichem en Elisabeth Van Horick),

 

Verstraten Elisabeth, () Keerbergen 13.02.1625 (g. Balthazar Verstraten en Lezabeth Peters),

 

Verstraten Joanna, X - XII (S657 + N767 + S977 + S3205), () Keerbergen 13.09.1626 (g. Jacobus De Preter en Joanna Van Horick)

 

 

 

XII- XIII - Cleynhens Joannes (S3248 + S6956), ca. 1555, x 1 met Maijcken Rijmenams (S6957), x 2 met Cathelijne Kerckmans, x 3 Keerbergen 15.02.1618 (g. Haverals Egidius, Cleenhens Martinus en Verstraten Nicolaus) met Cathelijne Verstraeten (S3249).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Cleynhens Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cleynhens Martinus, XII (S3478),

 

2. Cleynhens Joannes, x Keerbergen 28.11.1628 (g. Verstraten Balthasar en Vanden Brande Joannes) met Van Geel Anna (S3029 + S4949). Deze x 1 Keerbergen 13.07.1609 (g. De Backer Hubertus, Rees Cornelius, Verstevens Joannes en Rees Joannes) met De Becker - De Backer Martinus (S3028 + S4948), deze x 1 met Leswer ? Maria.

Uit dit huwelijk:

1. De Backere Jacobus, () Keerbergen 01.04.1608 (g. De Mulder Jacobus en Ven Magdalena), x (niet K, ) met Verhoeven Joanna,

2a. De Becker Joannes, () Keerbergen 22.08.1610 (g. De Backer Joannes en Silvers Margareta),

De Becker Anna, x met Meert Gerardus, het complexe gezin bij Meert,

De Becker Guilhelmus, () Keerbergen 16.03.1616 (g. De Brauwer Guilhelmus en Buelens Maria),

De Becker Franciscus, () Keerbergen 08.06.1617 (g. Verhaghen Franciscus en Van Gaems Maria),

De Becker Petrus, () Keerbergen 24.04.1619 (g. De Grove Petrus en Vleeshouwers Maria),

De Becker Franciscus, () Keerbergen 18.03.1622 (g. De Becker Franciscus en Claes Catharina), x Rijmenam 17.07.1645 (g. Bartholomeus De Roeck, Petrus De Backer, Petrus De Roeck en Joannes Cleynhens) met De Roeck Barbara, () Rijmenam 22.03.1622 (g. Jacob Aerts en Barbara Meert),

De Becker Joannes, XI - XII (S1514 + S2474), () Keerbergen 01.03.1626 (g. Daems Joannes en Verbiest Joanna),

 

Cleynhens Anna (Catharina), x 1 Keerbergen 30.10.1615 (g. Jan Cleynhens en Jacob Van Horick) met Verstraeten Balthazar, dit gezin hierboven,

 

3. Cleynhens Adrianus, () Keerbergen 04.07.1617 (g. Adrianus Vervloessen en Martina Wouters),

 

Cleynhens Godefridus, XI (S1624), () Keerbergen 06.06.1619 (g. Godefridus Huybrecht en Barbara Jansen),

 

Cleynhens Balthazar, () Keerbergen 12.03.1621 (g. Balthazar Verstraeten en Maria Verstraeten),

 

Cleynhens Martinus, () Keerbergen 09.09.1622 (g. Martinus Geeraerts en Elizabeth Van Horck),

 

Cleynhens Joanna, () Keerbergen 11.02.1624 (g. Joannes Voet en Joanna Van Horick),

 

Cleynhens Petrus, () Keerbergen 20.05.1627 (g. Petrus Van Roost en Maria De Jonghe).

 


 

XI - Buellens (Beullens - Bullens) Adrianus (S1690 + N1928 + N1934), () Rijmenam 18.03.1612 (g. Henrick De Punder en Margriet Franssen), x 1 Rijmenam 01.05.1633 (g. Henricus Buellens en Adrianus Holemans) met Holemans Barbara, x 2 Rijmenam 28.01.1640 (g. Joannes Holemans en Martinus Verstraten) met Verstraeten Maria (S1691 + N1929 + N1935), () Keerbergen 06.09.1617 (g. Joannes Van Bael en Maria Verstraten).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Buellens Maria, () Rijmenam 22.06.1633 (g. Petrus Volcaerts en Maria Van Elst), x Rijmenam 12.08.1657 (g. Martinus De Keijsers en Adrianus Bullens) met Michael Cornelis,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, R, K,

     Cornelis Maria, () Bonheiden 02.07.1658 (g. Merten De Keijser en Maria Van Laeck),

     Cornelis Anna, () Bonheiden 17.12.1659 (g. Wauter Cornelis en Maria Wauters),

     Cornelis Joannes, () Bonheiden 03.06.1661 (g. Joannes Bullens en Anna Horckx),

 

Beullens Adriaen, () Rijmenam 09.10.1635 (g. Adrianus Holemans en Elisabeth Van Gerven),

 

Buellens Barbara, () Rijmenam 28.12.1637 (g. Joannes Uijterhoeven en Emerantia Aerts), x Rijmenam 05.09.1658 (g. Adrianus Buellens en Joannes Buellens) met Geens Petrus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, R, K,

     Geens Franciscus, () Rijmenam 07.07.1660 (g. Franciscus Eelen en Catharina De Neve),

     Geens Adrianus, () Rijmenam 12.10.1662 (g. Adrianus Geens en Elisabeth Olibrants),

     Geens Leonardus, () Rijmenam 10.01.1664 (g. Leonardus Geens en Joanna Bullens),

 

2. Buellens Anna, X (N967), () Rijmenam 12.11.1640 (g. Michael Verstraeten en Anna Van den Eynde),

 

Beullens Joannes, () Rijmenam 10.05.1642 (g. Leonardus Geens en Anna Van Laeck),

 

Beullens Joanna, () Rijmenam 08.07.1644 (g. Joannes Van Horebeeck en Joanna Van Hoef), + ? Haacht 10.02.1682, x Rijmenam 07.08.1666 (g. Petrus Vervloesem en Adrianus Bullens) met Vervloessem Adrianus (N662 + N796), deze x 2 met Claes Anna (N663 + N797),

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloesem Anna, () Rijmenam 04.02.1666 (g. Bernardus Van Hove en Anna Aerts),

     Vervloesem Joannes, () Rijmenam 26.10.1668 (g. Joannes Van Laer en Adriana Bullens),

     Vervloesem Adriana, () Rijmenam 08.07.1671 (g. Michael Cornelis en Adriana Vervloesem),

     Vervloesem Philippus, () Rijmenam 14.12.1673 (g. Philippus Vermeijlen en Anna Cornelis),

     Vervloesem Egidius, () Rijmenam 18.11.1676 (g. Egidius Ceulemans en Maria Van den Eijnde),

     Vervloesem Petrus, () Rijmenam 05.07.1679 (g. Petrus Vervloisem en Maria Vervloet),

     Vervloesen Elisabeth, () Haacht 04.08.1682,

     2. Verwessen Guilielmus, () Haacht 02.11.1684 (g. Guilielmus Geijselincx en Maria Ceulemans),

     Verwoessen Adrianus, IX (N398), () Haacht 03.12.1685 (g. Adrianus Claes en Maria Van Hambeeck),

     Vervloessem Franciscus, () Haacht 09.01.1688 (g. Franciscus Likens en Elisabeth Claes),

     Vervloesem Joanna, IX (N331), () Putte 23.10.1689,

     Vervloesem Petrus, () Putte 08.12.1691, x Bonheiden 05.10.1715 (g. Arnoldus Goovaerts en Mattheis Goovaerts) met

     Goovaerts (Scoovaerts) Catharina, + Rijmenam 09.08.1734,

          Uit dit huwelijk:

          Vervloesem Elisabeth, () Bonheiden 17.10.1716 (g. Mattheus Schoovaerts en Elisabeth Janssens n. Elisabet Gijselinckx),

          Vervloesem Adrianus, () Bonheiden 24.11.1718 (g. Adrianus Vervloesem en Joanna Goovaerts), + Bon 22.09.1731,

          Vervloesem Joannes Carolus, () Bonheiden 19.02.1722 (g. Joannes Carolus Vermijlen en Petronilla Goovaerts),

          Vervloesem Maria, () Rijmenam 15.12.1725 (g. Adrianus Op de Beeck en Maria Gouvaers),

 

Beullens Adriana, () Rijmenam 05.02.1647 (g. Adrianus Van Hoef en Joanna Verstraten), + Rijmenam 16.03.1684, x 1 Rijmenam 21.02.1675 (g. Joannes Bullens en Joannes De Winter) met De Winter Mattheus, x 2 Rijmenam 16.11.1680 (g. Joannes Van Rompa en Joannes Van Eest) met Janssens Adrianus, wellicht deze laatste x 2 met Beullens Clara, zus van Adriana, zie lager,

Akte met dank aan Christine Savat

ASW 19-01-1696:

Adriaen Gilis uit Rijmenam en Jan Buelens uit Putte als momboirs over Jenneken Janssens, dochter van Adriaen Janssens x Adriana Buelens attesteren dat ze ten huise van Gilis Geens x Clara Buelens we Adriaen Janssens vs hebben zien verbranden een voogdijrekening.

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, R, K,

     1. De Winter Anna, () Rijmenam 20.09.1676 (g. Joannes Bullens en Margareta De Winter),

     2. Janssens Joanna, () Putte 13.02.1681 (g. Cornelis Michael en Engels Joanna),

     Janssens Franciscus, () Rijmenam 19.02.1683 (g. Franciscus Kamps en Maria Daems n. Anna Cornelis),

 

Beullens Clara, () Rijmenam 23.09.1649 (g. Gommarus Uijterhoeven en Maria Boschmans), x 1 Rijmenam 09.05.1685 (g. alleen in klapper) met Janssens Adriaen, + Bonheiden 06.05.1694, (wellicht deze laatste x 1 met Beullens Adriana, zus van Clara, zie hoger), x 2 Bonheiden 08.06.1694 (g. Adrianus Fierens, Michael Verstraeten en Michael Van der Auwera) met Geens Egidius,

Akte met dank aan Christine Savat

ASW 19-01-1696:

Adriaen Gilis uit Rijmenam en Jan Buelens uit Putte als momboirs over Jenneken Janssens, dochter van Adriaen Janssens x Adriana Buelens attesteren dat ze ten huise van Gilis Geens x Clara Buelens we Adriaen Janssens vs hebben zien verbranden een voogdijrekening.

      Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bon, R, K,

      1. Janssens Adrianus, () Rijmenam 19.12.1685 (g. Adrianus Van den Eijnde en Barbara Verstraten),

      Janssens Barbara, () Bonheiden 15.08.1687 (g. Joannes Van Rompa en Barbara Beullens),

      Janssens Maria, () Bonheiden 29.07.1688 (g. Michael Van der Auwera en Maria Van Loock),

      Janssens Anna, () Bonheiden 01.02.1692 (g. Adrianus Beullens en Anna Vermuijten),

      Janssens Michael, () Bonheiden 16.02.1693 (g. Michael Van der Auwera en Maria Van Loeck),

 

Beullens Philippa, () Rijmenam 06.12.1650 (g. Andreas Cools n. Philippus De Haze en Elisabeth Olibrants), x Rijmenam 22.01.1676 (g. Egidius Ceulemans en Guilielmus Van Horebeke) met Dams Joannes, geen fii te R, Bon, O, K, P, Mech,

 

Beullens Jan, X (N964), () Rijmenam 29.08.1653 (g. Joannes Cornelis en Joanna Vervloessem),

 

Buellens Catharina , X (S845), () Rijmenam 06.05.1657  (g. Rutgerius Claes en Barbara Verstraten),

 

Beullens Elisabeth, () Rijmenam 28.12.1659 (g. Joannes Bullens en Elisabeth Van Houdt).

 

 

 

X - XI - XII - Verstraten Michael (S1534 + N710 + S3162), () Keerbergen 10.08.1622 (g. Michael Van Sichem en Elisabeth Van Horick), x 1 Putte 07.01.1655 (g. Petrus Van Deuren, Petrus Royens, Guillielmus Elinckx en Nicolaus Verstraeten) met Van Laer Joanna (S1809), () Lier 12.08.1607 (g. Peter Vrancs en Johanna Rota), x 2 Rijmenam 16.06.1659 (g. Joannes  ... en Joannes Lens) met Van Laeck Catharina (N711 + S1535 + S3163), () Rijmenam 03.10.1630 (g. Joannes Gheens en Catharina De Drijvere). Van Laer Joanna x 1 met Van Rijmenant (Rijmenams) Adrianus (S1808), brouwer te Putte.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Rijmenant (Rijmenams) Adrianus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Rijmenant Hubertus, X (S904), () Putte 09.09.1635 (g. Hubertus Van Leemputte en Elisabeth Van Eynde),

 

Van Rijmenant Clara, () Putte 02.06.1637 (g. Joannes Van Leemputte en Clara De Drijver),

 

Van Rijmenant Maria, () Putte 07.05.1639 (g. Henricus Van Laer en Maria Peeters),

 

Van Rijmenant Petrus, () Putte 12.04.1641 (g. Petrus Van Eynde en Anna Peeters), x (niet P, Beer, Heist, Ber, K, O, S, R, ) ca. 1671 met Van Boeckel Adriana, geen fii te P, Beer, Heist, S, Ber, O, K,

 

Van Rijmenant Adrianus, () Putte 24.01.1644 (g. Adrianus Van der Auwera en Gommara Van der Auweraa),

 

Van Rijmenant fs., () Putte ...08.1652 (g. Petrus Walderans en Anna Backx),

 

Van Rijmenant Henricus, () Putte 11.09.1654 (g. Henricus Vervloet en Maria Marien),

 

2. Verstraten Joanna, () Rijmenam 15.06.1659 (g. Antonius Van Haecht en Anna Vervloessem),

 

Verstraeten Joannes, () Bonheiden 21.02.1662 (g. Jan Moens en Joanna Vloebergh),

 

Verstraten Clara, X (S767 + S1581), () Putte 01.11.1663 (g. Egidius Vervloet en Clara Vervloet),

 

Verstraten Maria, () Putte 16.01.1665 (g. Petrus Bal en Maria Verbeeck), x Putte 26.11.1705 met De Laet Jan, () Hombeek 25.02.1656 (g. Jan Steynemeulen en Catharina De Bruyn), () Hombeek 22.06.1656 (g. Jan Steynemeulen en Catharina Sibens), + Hombeek 17.05.1725, deze x 1 Hombeek 26.06.1695 met Margaretha Aerts, () Hombeek 09.11.1669, + Hombeek 12.11.1699, fa Karel x Maria Goovaerts,

     Uit dit huwelijk:

     1.  De Laet Jan, () Hombeek 06.08.1696 (g. Jan De Keyser en Catharina De Laet), + Hombeek 22.02.1699,

     De Laet Maria, () Hombeek 14.01.1698 (g. Judocus De Laet en Maria Goovaerts), + Hombeek 27.08.1704,

     De Laet ..., en + Hombeek 12.11.1699, 

 

Verstraten Barbara, IX (N355), () Putte 01.01.1667 (g. Cornelius Verscuren en Barbara Verstraten),

 

Verstraten Michael, () Putte 22.05.1668 (g. Michael Van Deuren en Petronella Tserneels),

 

Verstraten Judocus, () Putte 23.04.1670 (g. Michael Luytens n. Franciscus Van der Linden en Clara Van Laeck),

 

Verstraten Cornelius, () Putte 23.08.1672 (g. Cornelius Beeckmans en Catharina Peeters).

 

Verstraten Petronella, () Putte 27.08.1674 (g. Henricus Van Beethoven n. Joannes Van der Linden en Petronella Van den Bergh).

 

 

 

X - XII - Beeckmans Adrianus (S656 + N766 + S976 + S3204), () wellicht Putte ...10.1623 (g. ... Verloock en ... na Torfs), x Putte ...01.1649 (g. ... Verstraeten en ...us Beeckmans) met Verstraeten Joanna (S657 + N767 + S977+ S3205), () Keerbergen 13.09.1626 (g. Jacobus De Preter en Joanna Van Horick).

 

Uit dit huwelijk:

 

Beeckmans Gommarina, () Putte 30.10.1649 (g. Joannes Bullens en Gommarina Beeckmans), x 1 Duffel 29.11.1674 met Batens Joannes, x 2 Putte 31.07.1683 (g. Melchior Van den Brande, Guillielmus Beeckmans en Franciscus Lens) met Joannes Lens,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te P, Duf,

     1. Baetens Joannes, () Duffel 28.07.1675 (g. Johannes Voet en Maria Beeckmans),

     Baetens Joanna, () Duffel 22.02.1677 (g. Petrus Broers en Johanna Bastiaens),

 

Beeckmans Maria, () Putte 08.10.1651 (g. Michael Verstraeten en Maria Beeckmans),

 

Beeckmans Barbara, IX (N383), () Putte 24.11.1654 (g. Adrianus Bullens en Barbara Verstraeten),

 

Beeckmans Joannes, IX - XI (S328 + S488+ S1602), () Putte 24.02.1656 (g. Joannes De Wachter en Joanna Van Laer),

 

Beeckmans Petrus, () Putte 28.10.1658 (g. Petrus Van den Brandt en Maria Beeckmans),

 

Beeckmans Guillielmus, () Putte 21.08.1661 (g. Guillielmus Van Deuren en Anna Beeckmans),

 

Beeckmans Catharina, () Putte 23.02.1664 (g. Adrianus Van Eynde en Catharina Van Lacken),

 

Beeckmans Anna, () Putte 06.02.1667 (g. Cornelius Van Rompau en Anna Beeckmans),

 

Beeckmans Adrianus, () Putte 20.04.1671 (g. Adrianus Verflosem en Adriana Beullens).

 


 

X - XI - Van der Auwermeulen (Auwermolen) Franciscus (S766 + S1580), () Putte 27.04.1663, x Putte 30.10.1682 (g. Michael Verstraten en Joannes Van der Auwermoolen) met Verstraeten Clara (S767 + S1581), () Putte 01.11.1663 (g. Egidius Vervloet en Clara Vervloet).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Auwermeulen Joannes, () Putte 17.04.1683 (g. Joannes Van der Auwermoolen en Maria Verstraten), x Putte 21.03.1702 met Van Boeckel Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwermeulen Michael, () Putte 11.12.1702,

     Van der Auwermeulen Franciscus, () Putte 02.12.1704,

     Van der Auwermeulen Petrus, () Putte 02.02.1706,

     Van der Auwermeulen Joannes, () Putte 13.02.1709,

     Van der Auwermeulen Elisabeth, () Putte 02.01.1712,

     Van der Auwermeulen Joanna Maria, () Putte 02.01.1715,

 

Van der Auwermeulen Michael, () Putte 15.08.1684 (g. Michael Verstraten en Margareta Van Leemputte),

 

Van der Auwermeulen Petrus, () Putte 25.08.1685 (g. Joannes Van Boeckel en Barbara Verstraten),

 

Van der Auwermeulen Catharina, () Putte 22.01.1687 (g. Petrus Verstraten en Catharina Vervloet),

 

Van der Auwermeulen Franciscus, () Putte 21.06.1688,

 

Van der Auwermeulen Franciscus, X (S790), () Putte 13.11.1689,

 

Van der Auwermeulen Michael, () Putte 31.10.1691,

 

Van der Auwermeulen Joanna, IX (S383), () Putte 05.07.1693,

 

Van der Auwermeulen Adrianus, () Putte 26.06.1695,

 

Van der Auwermeulen Maria, () Putte 25.03.1698,

 

Van der Auwermeulen Cornelius, () Putte 10.09.1699,

 

Van der Auwermeulen Joanna Catharina, () Putte 04.03.1701,

 

Van der Auwermeulen Helena, () Putte 12.09.1702,

 

Van der Auwermeulen Jacobus, () Putte 08.12.1704,

 

Van der Auwermeulen Petronella, () Putte 27.12.1705.

 

 

 

IX - Van den Voorde (Voorman) Joannes (N354), () (niet SKW?, R?, Ber, ...),+ Putte 25.12.1714, x Putte 14.08.1688 met Verstraten Barbara (N355), () Putte 01.01.1667 (g. Cornelius Verscuren en Barbara Verstraten).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van den Voorde Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Voorde Guilielmus, () Putte 20.05.1689,

 

Van den Voorde Joannes, () Putte 13.10.1690,

 

Van den Voorde Carolus, () Putte 12.03.1693,

 

Van den Voorde Petrus, () Putte 30.12.1696,

 

Van den Voorde Catharina Theresia, () Putte 30.12.1696,

 

Van den Voorde Anna, () Putte 30.10.1698,

 

Van den Voorde Joanna, () Putte 17.04.1702,

 

Van den Voorde Elisabeth, VIII (177), () Putte 24.05.1707.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom