Voorouderlijst Verstraeten Jacop

 

Van de(r) Strate, Van de Straat, Van der Straate(n), Van de(r) Straete(n), Van der Stracten, Verstra(a)ten, Verstraete(n), Verstraet(s), Verftraete, Van der Streten, Van de Strade, Straet(e)

Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnaam strate: (heer)weg, straat.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XV - Verstraeten Jacop, ca. 1520, x met ...

 

1548: Cornelis Van Grave heeft gecocht 2 m corens erffelijck onquijtbaer vanden erffgen Thomaes Vanderhoeven op zoeke gronden van erffnen toe behoren Jacop Verstraten met sijn consoorte

ontvangen van Merten Briers ter saecke van drij vd lants gelegen opden Winckel tot Wesemaele waeruijt verstorven was Jacop Verstraeten ende nu als sterfman gestelt den voors Merten Briers.

Anthonis Verstraeten verkoopt inden iersten sijn paert ende deel van vijff vd lants gelegen opde Cruijckstraete tegen Adriaen De Muijser en de Gemeijn Heijde en Merten Briers, item alnoch zijn paert ende deel van een block gelgen in het Heijgat tusschen des Heeren straet, Huijbrecht Van Inthout, Jan Fobelets ender dergen Jan Vogels; item noch sijn paert ende deel van een plecken genaempt het Heycken gelegen tot Vaeken aen de Broeckstraet streckende naer het Schipstal, Huijbrecht Van Inthout, Jan Fobelets.
R1605 folio 8v: 24 okt 1604:
S+D tusschen Anthonis Verstraeten & Sijmon Holemans x Anna Verstraeten
- Anthonis Verstraeten ter eendere,
- Sijmon Holemans x Anna Verstraeten suster des voors Anthonis
kinderen van wijlen Jacop Verstraeten,
1) Antonis Verstraeten
- ierst een ‎(?)‎ alhier daer huys & hoff plach op te staene gelegen Taverijst daer met een schuere op staen
- drije dachmaelen lants ende een half vuyt eene block van vijff dachm
2) Symon Holemans x Anna Verstraeten
- onderhalf dachmael lants liggende op het voors block van vijff dachm in dierste deylinge begrepen, beginnende van opde veltweg comende van Averijst naer het block voors

Jan Van Lechij en Anna Bols kopen ‎(van de gemeente)‎ drije vd oft 25 r bempt wesende hellichtwinninge int Bexembroeck toebehoort gehadt hebbende Anthonis Verstraeten saliger ‎(reg derfgen Vranck Van Aerschot, derfgen Adriaen Briers)‎ waervan de penningen moeten procederen om te betaelen de gedebourseerde montcosten vanwegen den h geest aenden voors Anthoon gedaen in sijnen noot ende siekte ten huijse van Franck Durincx binnen Rotselaer.
R1606 fo 146: 14 meert 1635:
Jan Van Lechije heeft gekent als naerderlinck Barbara Holemans tot seker drije vierendeelen oft 25 roeden gelegen int Bexembroeck toebehoort hebbende Anthoon Verstraeten als hij leefde
.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verstraten Peeter,

 

Verstraeten Anna, XII - XIII - XIV,

 

Verstraeten Anthonius, ca. 1560. 

 


 

XII - XIII - XIV - Holemans Symon (S3978 + S5166 + S5198 + S5990 + S7726 + S7758 + N7846 + S9198), schrijnwerker - landbouwer, (wellicht Schriek) ca. 1550, x ca. 1580 met Verstraeten Anna (S3979 + S5168 + S5199 + S5991 + S7727 + S7758 + N7847 + S9199).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Holemans Symon.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Barbara, x Rotselaar 20.06.1606 (g. Holemans Sijmon en Vuedincx Ferdinandus) met Vranck Van Aerschot, deze x 1 (niet Rot, ) met Van Ravesteijn Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Aerschoth Jodoca, () Rotselaar 01.04.1605 (g. Dnus Vander Gheest Gregorius en Briers Maria),

     2. Van Arschot Maria, () Rotselaar 13.07.1607 (g. Van Aerschot Laurentius en Holemans Maria),

     Van Aerschot Petrus, () Rotselaar 08.02.1609 (g. Verstraten Petrus en Holemans Elizabeth),

     Van Arschot Jacobus, () Rotselaar 21.12.1610 (g. Verstraeten Jacobus en Van Aerschot Magdalena),

     Van Aerschot Cornelius, () Rotselaar 01.09.1613 (g. Van Aerschot Cornelius en Verloo Catharina),

     Van Aerschot Judoca, () Rotselaar 17.09.1615 (g. Van Ranssen Guielmus en Van Ranssen Judoca),

     Van Aerschot Carolus, () Rotselaar 01.07.1618 (g. Verbeke Adrianus en Holemans Catharina),

     Van Aerschot Henricus,  

 

Holemans Clara, XIII (N3923),

 

Holemans Anna, XII - XIII (S2583 + S2599 + S3862 + S3879 + S4598)

 

Holemans Joanna Maria (Maycken), x > 13.11.1617 met Sieur Jan van Lantrop, + Werchter 28.04.1642, geen fii ?

 

Holemans Catharina, + 04.10.1666, x Rotselaar 08.06.1612 (g. Van Aerschot Guielmus, Holemans Sijmon en Bries Martinus) met Guilliam Van Aerschot,

     Uit dit huwelijk:

     Van Aerschot Adriana, () Rotselaar 05.05.1613 (g. Van Aerschot Rochus en Holemans Adriana),

     Van Aerschot Maria, () Rotselaar 12.05.1615 (g. Van Lantrop Joannes en Holemans Anna),

     Van Aerschot Elizabeth, () Rotselaar 01.11.1616 (g. Van Aerschot Vranck en Holemans Elizabeth),

     Van Aerschot Joannes,  

     Van Aerschot Rumoldus, () Rotselaar 09.10.1622 (g. Van Linde Rumoldus en Meus Elizabeth),

     Van Arschot Joanna, () Rotselaar 24.08.1627 (g. Foblets Jacobus ? en Van Arschot Joanna),

 

Holemans Elisabeth, XI (S1989),

 

Holemans Adriana, XII (2995).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom