Voorouderlijst Verstraeten Wouter

 

Van de(r) Strate, Van de Straat, Van der Straate(n), Van de(r) Straete(n), Van der Stracten, Verstra(a)ten, Verstraete(n), Verstraet(s), Verftraete, Van der Streten, Van de Strade, Straet(e)

Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnaam strate: (heer)weg, straat.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - Verstraeten Wouter (S + M), ca. 1485, met met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Verstraeten Bartholomeus, XV - XVI.

 


 

XV - XVI - Verstraeten Bartholomeus (S + M), ca. 1500, x met Digne Van Haesenberghe.

 

R1604 fo 38: 16 feb 1665:
Bartholomeus Verstraten doude wn wijlen Digna Van Hasenberghe verkoopt aan meester Lambrecht De berthoz een stuck lant opt rotselaerenvelt
1567: Bartholomeus Verstraten doude weduwnaar wijlen Digna Van Hasenberge.
1569: den ghevere heeft gehuert Bartholomeus Verstraten.
Wer1875: Fo 287:
- 30 sep 1549: Marie Swijngaerders we Geert Van Haesenberghe sone wijlen Hendricq ontvang ee half dm land opt Leepservelt
- 15 sep 1550: Bartholomeus Verstraten zone wijlen Wouters en Hendrick Wijngaerder zone wijle Hendrik na doode Maria Swijngaerders we heeft ontvangen tot behoef van Digne Haesenberghe sijn huijsvrouwe
- dezelfde dag hebben Bertelmeus Verstraeten x Digne Haesenberghe, Marie Verstraeten dochter des vs Bartholomeus x Claes Daems ende voors Hendrik De Wijngaerder hebben gederft het voors half dm land aan Jan Opten Bergh den jongen
- 8 jan 1559: Margriet Van Hove we Jan Opten Bergh heeft na zijn dood ontvangen tot behoef van Anneken Maijcken Lincken ende Mariken Opten Bergh haer kinderen sterfvrouw Anna Optenbergh x Jan Van Maelcote
- 2 mei 1603: Kathelijne Optenbergh we Peeter Vanden Leempoel na de dood van Anna Optenbergh haer suster heeft ontvangen.

Rotselaar 1560:
Augustijn Briers Augustijnsone x Marie Verstraeten
Karele Vanderlinden weduwnaar wijlen Margriet Briers
1560: Anthonis Meulemans x Geertruyt Verstraeten
1560: Johanna ‎(Susanna?)‎ Van Aerschot x Bartholomeus Verstraeten, Wouter Verstraeten = broer?
1567: Bartholomeus Verstraten doude weduwnaar wijlen Digna van Hasenberge
1567: Merten Verstraeten ende de kinderen van Augustijn Briers x Maria Verstraeten ‎(Merten en Lijsken Briers)‎
1567: Susanna Briers we wijlen Anthonis Vanden Berge,  zoon = Adriaen Vanden Berghe.

1568: Anthonis Meulemans ende Geertruyt Verstraeten
Kathelijne Vrancx we wijlen Merten Verstraeten ende Emerentiana Wouters we wijlen Aerts Verstraeten,
- Bartholomeus Verstraeten sone der wijlen voors. Merten ende Kathelijne Vrancx
- Wouter en Marie Verstraeten kinderen van Aert en Emerentiana Wouters
verkopen in 1567 een stuk grond aan Jan Verstraeten x Kathelijne Thijs.

Jehanne Crols we wijlen Jans Verpoorten met Peeters Stamelaers als wettig momboir voor haar kinderen en Janne Matheeus sijn medemomboir verkopen aan Bartholoemus Verstraten x Jehanne Van Aerschot een stuck erfven soe dat gelegen is inde prochie van Rotselaer geheten tot Broeckmoelen ‎(Hubrecht Van Lantrop, Jans Van Lantrop en het Broeckmoleveldeken).‎
1569: het Schepstal heeft gehuert Bartholomeus Verstraten de jonghe.

Geertruit Verstraeten x Anthonijse Meulemans, Wouter Verstraten ende Jooris Van Aerschot als momboirs van Willem Henderick ende Geert Verstraeten wettige kinderen wijlen Berthelemeus Verstraten ende Jehanne ‎(Van Aerschot alias)‎ Vermoelen, Berthelemeus Van Goirlaken ende Jan De Donckere als momboirs van Wouter ende Marie Verstraten wettige kinderen wijlen Aert Verstraten ende ... verkopen samen aan Jacop De Keijsere endePauwelijn Van Aerschot twee stukken land onderhalf dl samen opde Hertshage ‎(Lauwerijs Ingels, Jacop Van Aerschot, Augustyn Briers en Jacops De Keijsere, wijlen Joos De Pelsmaker).‎

 

Uit dit huwelijk:

 

Verstraeten Aert, x met Emerantiana Wouters,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Wouter,

     Verstraeten Marie,  

 

Verstraeten Wouter,

 

Verstraeten Jan,

 

Verstraeten Merten, x met Kathelijne Vrancx,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Bartholomeus,  

 

Verstraeten Bartholomeus, ca. 1530, x met Jehanna Van Aerschot alias Vermeulen,

R1604 fo 85v: 4 april 1571 voir paeschen:
Susanne/ Joanna Van Aerschot we wijlen Bertholomeus Verstraten verkoopt aan Jan De Pelsmakere x Aerchte Meeus een half dm bempts int Hellichterbroeck ‎(Augustyn Briers)‎.
R1604 fo 85v: 4 april 1571:
Susanne Van Aerschot we Bertholomeus Verstraten verkoopt aan Wouter Verstraten een half dm lants op Truije moeijens hoff ‎(Augustyn Briers).‎
R1604 fo 161v: 20 maart 1576:
Jehanne Van Aerschot we Berthelemeus Verstraten ‎(testament dd 17 jan 1570)‎ verkoopt aan Augustyn Briers x Marie Verstraten een stuk beempt gelegen int Bexembroeck ‎(Cornelis Van Emelen)‎, Merten en Elijsabeth Briers wettige kinderen Augustijn Briers x Marie Verstraten.

Geertruit Verstraeten x Anthonijse Meulemans, Wouter Verstraten ende Jooris Van Aerschot als momboirs van Willem, Henderick ende Geert Verstraeten wettige kinderen wijlen Berthelemeus Verstraten ende Jehanne Vermoelen, Berthelemeus Van Goirlaken ende Jan De Donckere als momboirs van Wouter ende Marie Verstraten wettige kinderen wijlen Aert Verstraten ende . . .‎ verkopen samen aan Jacop De Keijsere ende Pauwelijn Van Aerschot twee stukken land onderhalf dm samen opde Hertshage ‎(Lauwerijs Ingels, Jacop Van Aerschot, Augustyn Briers en Jacops De Keijsere, wijlen Joos De Pelsmaker)‎.
     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Willem,

     Verstraeten Hendrik, 

     Verstraeten Geraert, ca. 1565, x met Catharina Brugmans, deze x 2 met Vrolijcx Godefridus, gezin daar.

        SAL 6340/ B: bedezetting Rotselaar 159773. Geert Verstraeten landbouwer met eigen huis en hof.

R1605 fo 21v: 28 maart 1601:
Hendrick Leijs voor de tochte, Jasper Van Halbeke, Marie Van Halbeke x Jan De Wiege, ende Jasper ende Jan vervangende Goedele Van Halbeke hunne sustere alnoch onder haer jaeren wesende tesamen als erfgen testamentair van Anna wijlen Van Halbeke hunne comparanten oude moije verkopen 5 vd lants te Bexem wesende een block geheten de Wijgaert hoff tusschen sHeeren straete, de Wielstraete, derfgen Margriet Briers aan Geeraert Verstraeten x Catlijn Brugmans.
R1605 fo 94: 29 dec 1606:
Hendrik Van Dijcke als momboir van de onbejaerde kinderen van wijlen Peter Lauwers x Cathelijne vranckx alias Grietens met overstaen van Peter Lauwers den jongen gesondt sijnde
Joris Van Aerschot, Adriaen Briers, Geert Van Aerschot & Adriaen Meeus x Cathelijne Van Aerschot suster des voors Geerts.
Item Merten Briers x Goedele De Cale.
Als erfgenamen van Geraert Verstraten verkopen twee vd als zijlieden waren pretenderende op een half dm gelegen te Bexem eerst de voors Geraert Verstraeten toebehoort hebbende aen Goyvaert Vrolijckx de jongen met Cathelijne Brugmans sijn huijsvrouwe.

 

Verstraeten Geertruijd, x met Anthonis Molemans, fs Hendrick en Barbara Michiels,

 

Verstraeten Maria, XIV - XV. 

 


 

XIV - XV - Briers Augustijn,  ca. 1530, x 1 met ?, x 2 met Maria Verstraeten.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Briers Augustijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bries Martinus, ca. 1560, x (niet Rot, W, Wak, ) met De Cael Gudula.

     Uit dit huwelijk:

     Bries Jeronimus, () Leuven Geertrui  23.06.1606 (g. Jeronimus Craenen en Barbara Cluppels),

     Bries Joannes, () Rotselaar 25.06.1609 (g. Vranckx Johannes en Poortmans Catharina),

     Bries Anthonius, () Rotselaar 10.07.1611 (g. Gooris Anthonius en Van Ophel Johanna),

 

Briers Lijsken, ca. 1563,

 

Briers Adriaen, XIII - XIV (S4460 + M9484 + S10140).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom