Voorouderlijst Versteveren Simon

 

Stegen (van der), (van der) Steegen, Van der Steeg, Stégen, Verste(e)gen, Versteghe(n), Versteeg(h), Verste(e)ven, Tersteeg, Steeg, Steegs, Steg(h), Desteg(he), Steegmans, Stegeman(n), Stegmans, Stegmann, Stigman, Stickman

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam stege: steeg, pad.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - Versteveren Simon (N8084 + S10564 + S12484 + S15684), ° ca. 1560, x met Elisabeth - Adriaenken Silvorts (N7797 + N8085 + S10565 + S12485 + S15685), deze x 2 met XIII - Van Rommelen Gielis (N7796).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Versteveren Joannes, XII - XIII (N4042 + S5282 + S6242 + S7842),

 

2. Van Rommelen Wilhelmus, XII (N3898), gezin bij Van Rommelen. 

 


 

XII - XIII - Versteveren Joannes (N4042 + S5282 + S6242 + S7842), x 1 met Maria De Byn, x 2 met Gysmans Barbara (N4043 + S5283 + S6242 + S7842).

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

1323 p 121v Verkoop 11.09.1613:

Jan Verstevere, schepene x Barbara Ghysmans verkopen 50 roeden beemd aan Peter Frans x Cathelyn Keldermans. ... rest onleesbaar. 

 

RMN8: 9 feb 1604:
Marie Buelens x Gielis Lieckens alias Gorijs te voren we Matheus De Wint, Willem en Hans De Windt, kinderen wijlen Matheus waer moeder af is de voors Marie Buelens, die voors Willem oudt 24 jr en Hans 23 jr, als erflieden hebben vercocht aen Jan Versteveren x Barbara Gijsemans een bunder winnende landt geheeten Duijnenvelt.
RMN8 fo 189v: 14 feb 1611:
Willem Van Rommele Gielissone wijlen daer moeder af was Elisabeth Gielevoorts heeft vercocht mits calengieringe aen Jan Versteveren x Barbara Gijsemans een half bunder winnend land over het Swert Water teijnden vanden deijck aldaer.
RMN8: 9 apr 1612:
Willem Van Rommele Gielissone daer moeder af was Elisabeth Gielevorts heeft vercocht aen Jan Versteveren sijnen halven broeder x Barbara Gijsemans een half dagwant bosch oft 40 roeden gelegen op de Crekelbeke.
KBG1164 fo 146: 15 mrt 1617:
Jan ende Anthonis Palmaerts Anthonissonen wijlen ingesetenen van Rijmenam hebben verklaard over enige jaren verkocht te hebben oft bij mangelinge getransporteert aan Jan Versteveren schepen vanden hove van Befferen binnen Rijmenam residerende de helft van seker stuksken land mette gronden ende toebehoorten daerop eertyden huijsinge plach te staen, geheten den Paddenbergh, groot een dm gelegen binnen Rijmenam aan de heijde ende de voors hellicht van voors lande verstorven es bij aflijvigheijd van hen constituanten ouders ende om den voors Jan Versteveren wettelijck te bewaren soo sijn daerinne gegoet Gommaer Van Hambeke x Joanna Versteveren ende Elisabeth Versteveren de voors Jans dochters daer moeder af was Marie De Bijn, waernaer hebben de vercrijgers tselve gelijck opgedraegen ten behoeve van Matheus Camps x Cathelijn Vandenbrande.
RMN31: 1626:
Voorwaarden waerop Hendrik De Punder, Philip Van Laeck en Gommaer Van Hambeeck dorpmrs ter assistentie van Jan Van Eijnde ende Jan Versteveren schepenen sullen verkopen den schaer af den trunckeijcken staende opde heijde alhier onder Rijmenam
- den eersten coop Jan Geens
- den tweeden coop Jaecques Cornelis
- den vierden coop Jan Verswijveren
- den sesden coop Philips Meert
- den sevenden coop Jan Verswijver Mertensone.
RMN5: 30 mei 1524 ‎(sic – moet zijn rond 1570)‎.
Willem De Neve Simoenssone wijlen den ouden als tochtere ende Willem De Neve sijn sone hebben vercocht aen Simon Versteveren x Elisabeth Gielvaerts de helft van een boender bempt daer den cooper hem meede te vreede houdt den Plasschaert geheeten over de Dele tot Rijmenam.
RMN82 fo 77v: 12 jul 1663:
Peeter Verrect wijlen Andriessone uit Rijmenam heeft ontvangen van Jan Versteveren wijlen Janssone x Elisabeth Vandenhoudt de som van 350 gl eens .

RMN8: 9 mrt 1590:
Godevaert Van Goubergen x Elisabeth Bercx hebben vercocht aen Jan Versteveren x Mariken De Bijn een erfelijcke rente opte Cleijne Beverhoeve toebehoort hebbende wijlen Cornelis De Bijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Versteveren Joanna, x Rijmenam 10.06.1614 (g. Joannes Van den Eijnde en Joannes Versteveren) met Van Hambeke Gommarus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hambeke Elisabeth, (°) Rijmenam 17.04.1615 (g. Joannes Versteveren en Elisabeth Versteveren),

     x Rijmenam 08.09.1639 (g. Gommarus Van Hambeek en Hubertus Van Horenbeeck) met Mr. Van Horenbeeck Jan,

     Van Hambeke Joannes, (°) Rijmenam 16.01.1617 (g. Joannes Palmaerts en Catlijn Versteveren),

     Van Hambeke Matheus, (°) Rijmenam 14.01.1620 (g. Joannes Verswijvere en Elisabeth Van den Brande),

     x Rijmenam 22.11.1643 (g. Segerus Van Laeck en Johannes Vertruyen) met Van Laeck Anna,

     Van Hambeke Michael, (°) Rijmenam 09.05.1622 (g. Michiel Palmaerts en Maria Versteveren),

     Van Hambeke Barbara, (°) Rijmenam 19.11.1624 (g. Jan De Cauter en Dla Ludovica Van  Cijenbrugghe),

     x Rijmenam 02.01.1644 (g. Joannes Van Horebeeck en Guilielmus Camps) met Camps Jan,

     Van Hambeke Joanna, (°) Rijmenam 16.04.1627 (g. Johannes Verhoeven en Johanna De Grove),

     Van Hambeke Maria, (°) Rijmenam 06.02.1630 (g. Joannes Smets en Maria Van Elst),

     x Rijmenam 17.08.1653 (g. Gommarus Van Hambeek en Joannes Claes parens) met Claes Jan,

 

Versteveren Willem, x Rijmenam 16.01.1613 (g. Philip Franckx en Paulus Gebuers) met Peeters Magdalena, geen fii te R,

 

Versteveren Elisabeth, x Rijmenam 19.11.1618 (g. Joannes Versteveren en Andries Verswijveren) met Verswijveren Jan, deze x 2 Rijmenam 07.01.1629 derde graad (g. Joannes Van den Eijnde en Andreas Verswijvere) met Van den Eynde Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verswijvere Catharina, (°) Rijmenam 30.08.1619 (g. Petrus Verswijvere en Catharina Versteveren),

     Verswijvere Joannes, (°) Rijmenam 16.08.1620 (g. D. Joannes Boonen (kapelaan) en Anna Versteveren), x > 1646 met Claes Joanna,

     Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 25.01.1623 (g. Jan De Cauter en Maria Versteveren),

     2. Verswijvere Andreas, (°) Rijmenam 12.10.1629 (g. Joannes Van den Eijnde en Elisabeth Reijcx),

     Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 12.01.1631 (g. Mr Joannes Verhaghen en Maria Van den Eijnde), + Rijmenam 24.03.1633,

     Verswijvere Petrus, (°) Rijmenam 01.11.1632 (g. Petrus Wouters en Catharina Verswijvere),

     Verswijvere Martinus, (°) Rijmenam 11.11.1633 (g. Martinus Verswijvere en Elisabeth Reijcx),

 

2. Versteveren Catharina, XI (N2021),

 

Versteveren Anna, XII (S2641 + S3121 + S3921),

 

Versteveren Maria, x Rijmenam 06.06.1623 (g. Joannes Versteveren en Joannes Volcaerts) met Volcaerts Jan.

     Uit dit huwelijk:

     Volckaerts Joannes, (°) Rijmenam 03.03.1624 (g. Jan Versteveren en Elisabeh Geens),

     Volckaerts Joanna, (°) Rijmenam 21.03.1626 (g. Antonius Vereect en Johanna De Grove),

     Volckaerts Anna, (°) Rijmenam 04.12.1627 (g. Willem Van Rommelen en Maria Verbuken),

     Volckaerts Petrus, (°) Rijmenam 14.04.1630 (g. Petrus Geens en Barbara Leijns),

     Volckaerts Michael, (°) Rijmenam 31.01.1635 (g. Michael De Cautere en Anna Goijvaerts),

     Volckaerts Bernardus, (°) Rijmenam 20.10.1637 (g. Bernardus Van Hove en Anna Guens),

 

Versteveren Joannes, (°) Rijmenam 10.07.1605 (g. Jan De Wint en Catlijn Van Geel), (x) 1 Rijmenam 05.02.1628 met Fransch Anna, x 2 Rijmenam 12.01.1635 (g. Jacobus Firens en Antonius De Backer) met Firens Maria, + Rijmenam 17.01.1741, x 3 Rijmenam 12.11.1642 (g. Michiel Van Hambeeck en Joannes Van Horebeeck) met Van der Veecken Christiana,

     Uit dit huwelijk:

     1. Versteveren Joannes, (°) Rijmenam 04.09.1630 (g. Jacobus Palmaerts en Anna Van den Eijnde),

     x Rijmenam 30.08.1652 (g. Egidius Verswijveren en Joannes Van Dieurt ?) met Van Hout(en) (Hove) Elisabeth,

     2. Versteveren Joanna, (°) Rijmenam 21.01.1636 (g. Henricus Boijens en Johanna Versteveren),

     Versteveren Anna, (°) Rijmenam 19.11.1637 (g. Joannes Verswijveren en Anna Firens),

     Versteveren Joanna, (°) Rijmenam 07.05.1640 (g. Michael Geens en Johanna Vereect),

     3. Versteveren Maria, (°) Rijmenam 23.03.1643 (g. Joannes Van Horebeeck en Maria Van Rommelen),

     Versteveren Elisabeth, (°) Rijmenam 06.01.1645 (g. Michael Luijtens en Elisabet Boijens),

     Versteveren Anna, (°) Rijmenam 11.03.1647 (g. Michael Gillis en Anna Boijens),

     Versteveren Mattheus, (°) Rijmenam 28.03.1649 (g. Mattheus Van Hambeeck en Elisabeth Van Horenbeeck),

     Versteveren Petrus, (°) Rijmenam 21.11.1655 (g. Petrus Ricx en Joanna Palmarts), moeder Lucia N,

     Versteveren Joanna, (°) Rijmenam 15.02.1658 (g. Mr. Joannes Van de Eijnde en Margareta Verreth).

 


 

XI - Palmaerts Michael (2020), (x) Rijmenam 02.11.1620 (g. Anthone Palmaerts en Joannes Verswijveren) met Versteveren Catharina (N2021).

 

Uit dit huwelijk:

 

Palmaerts Joannes, (°) Rijmenam 03.04.1621 (g. Joannes Verswijvere en Maijken Versteveren),

 

Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 12.04.1622 (g. François Geens en Maijken Ramps),

 

Palmaerts Jan, (°) Rijmenam 05.09.1624 (g. Joannes De Backer en Elisabeth Volcaerts), x Bonheiden 15.02.1661 (g. Martinus Heremans, Joannes Van Rommelen en Andries Palmaerts) met Hermans Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Palmaerts Michael, (°) Rijmenam 11.01.1662 (g. Michael Palmaerts en Maria Ricx),

     Palmaerts Joannes, (°) Rijmenam 21.11.1663 (g. Joannes Uijterhoeven en Elisabeth Van Honsen),

     Palmaerts Andreas, (°) Rijmenam 02.12.1666 (g. Andreas Verbueken en Elisabeth Olibrants),

     Palmaerts Franciscus, (°) Rijmenam 20.09.1669 (g. Franciscus Palmaerts en Maria De Neve),

     Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 23.07.1673 (g. Gommarus ... en Maria Van den Eijnde),

     Palmaerts Joanna, (°) Rijmenam 16.05.1678 (g. Cornelius De Neef en Maria Andries n. Joanna Van Rommel),

 

Palmaerts Guilielmus, (°) Rijmenam 18.12.1626 (g. Wilhem Van Rommele en Johanna Palmaerts), x Rijmenam 20.05.1663 (g. Antonius Claes en Andreas Palmaerts) met Claes Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 06.05.1664 (g. Jacobus Palmarts en Maria Claes),

     Palmaerts Petrus, (°) Rijmenam 01.10.1665 (g. Petrus Ricx en Barbara Claes),

     Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 12.03.1670 (g. Michael Palmarts en Maria Claes),

 

Palmaerts Jacobus, (°) Rijmenam 10.12.1629 (g. Jacobus Palmaerts en Anna Versteveren),

 

Palmaerts Joanna, (°) Rijmenam 14.03.1632 (g. Joannes Volcaerts en Johanna Versteveren), + Rijmenam 02.09.1794, x Rijmenam 30.07.1661 (g. Michael Palmaerts en Joannes Van Horebeek) met Janssens Jan, geen fii te R, Bon, Mech,

 

Palmaerts Michael, X (N1010), (°) Rijmenam 01.10.1634 (g. Joannes Palmaerts en Elisabeth Palmaerts),

 

Palmaerts Andreas, (°) Rijmenam 30.03.1640 (g. Andreas Van Rommelen en Barbara Van Hambeeck).

 

 

 

XII - De Cauter (Couters) Michael (S3120), (°) Rijmenam 06.05.1607 (g. Michiel Van Hove en Lisken Van Roy), x Bonheiden 26.06.1633 (g. Joannes De Couter, Petrus Geents en Lucas Hermans) met Versteveren Anna (S2641 + S3121 + S3921), (°) (niet O, Bon!, R ook niet als Verswijvere), Ber, SKW, K, ). Deze huwde x 1 Rijmenam 20.06.1621 (g. Joannes Versteveren en Petrus Geens) met Geens Franciscus (S2640 + S3920), + Bonheiden 22.12.1631,

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Geens Michael, XI (S1320 + S1960), (°) Rijmenam 25.07.1622 (g. Michael Palmaerts en Maria Versteveren),

 

...

 

Geens Catharina, (°) Bonheiden 05.12.1626 (g. Petrus Geents en Catharina ...), x Rijmenam 15.06.1653 (g. Michael Geens en Philippus Van Laeck) met Lens (Leyns) Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Lens Elisabeth, (°) Rijmenam 05.02.1654 (g. Joannes Camps en Elisabeth Van Hambeeck),

     Leyns Michael, (°) Rijmenam 25.12.1658 (g. (g. Michael Geens en Joanna Vervloessem),  

     Lens Joanna, (°) Rijmenam 30.05.1661 (g. Adrianus Lens en Joanna Couters),

     Lens Jacobina, (°) Rijmenam 10.08.1663 (g. Joannes De Couter en Jacomina Geens),

     Lens Anna, (°) Rijmenam 16.04.1667 (g. Joannes Moors en Anna Versteveren),

 

Geens Guilielmus, (°) Bonheiden (°) Bonheiden 24.12.1628 (g. Guilielmus Van Rommele en Joanna Versteveren),

 

Geens Joanna, (°) Rijmenam 06.12.1630 (g. Wilhem Van den Eijnde en Joanna De Grove),

 

Geens Jacoba, (°) Bonheiden 25.08.1632 (g. Joannes Volckarts en Jacomina Ruelens), x Bonheiden 03.02.1667 (g. Bartholomeus De Punder, Martinus De Cauter, Augustijn Daems en Peeter Smets) met Van Rillaer Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Lucas, (°) Keerbergen 01.11.1667 (g. Lucas Van Rillaer en Barbara Van Hove),

     Van Rillaer Adrianus, (°) Keerbergen 12.01.1670 (g. Joannes Van de Valgaren  voor Petrus Lens en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Catharina, (°) Keerbergen 22.05.1672 (g. Franciscus Van Rillaer en Catharina Wijndrickx),

     Van Rillaer Joanna, (°) Keerbergen 24.10.1674 (g. Barbara Verswijver voor Joanna Wouters en Martinus Van Rillaer),

 

2. De Cauter Elisabeth, (°) Rijmenam 15.10.1634 (g. Martinus Verswijvere en Elisabeth Van den Brande),

 

Couters Joanna, (°) Baptisata est tempore malo in Wavria S. Maria (in register Rijmenam ...1635) (g. Martinus Verswijver en Joanna Volquarts), x Rijmenam 01.05.1669 (g. Andreas De Vriese en Joannes De Vriese) met De Vries Gummarus, deze x 1 Rijmenam 11.09.1667 (g. Martinus Verswijvere en Andreas De Vries) met Verswijver Catharina, + Rijmenam 19.09.1668,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Vries Jacobus, (°) Rijmenam 11.09.1668 (g. Jacobus Smets en Catharina Peters),

     2. De Vries Catharina, (°) Rijmenam 02.04.1671 (g. Michael Palmaerts en Catharina Van Elst),

     De Vries Joannes, (°) Rijmenam 12.04.1673 (g. Joannes Van Horebeke en Jacoba Geens),

 

De Cauter Joannes, XI (S1560), (°) Rijmenam 15.08.1638 (g. Joannes Van Hambeke en  Adriana Vander Auderaa),

 

De Cauter Martinus, (°) Rijmenam 30.07.1640 (g. Martinus Van den Eijnde en Anna Van Wesse).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom