Voorouderlijst Verreijcken Carolus

 

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Geel.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XV- Verreijcken Carolus (S + N), ca. 1540, x met Buys Elisabeth.

 

RMN5: 12 sep 1569:
Catharina Sweents x Jan Van Loeffene heeft verkocht aen Carelen Vereijcken x Elisabeth Buys een stede metten huijse, hove, ende sijne toebehoorten met noch drij stucken lants tusschen Peeter Bastyns erve ter eender, Jakob Michiels ter ander gegarandeert op drij gl aen Henrick Pauwels, negen gl de we wijlen Henrick Woijtiers, noch andere negen gl de erfgen Willems De Windt ende twee viertelen rocx Vrancken Veeckemans.
RMN8: 28 jun 1580:
Joufr Catheryne Sboeren lest we Jan Vijt heeft opgedragen tot behoef van Maijcken Van Lake behoudens de voors Catherijne haer tochte een rente origineel bepant op zeker vierendeel van eender hoeve tot Harent eertyts toebehoort hebbende Marie Sneven Willemsdochter bij deijlinge der voors hoeve gebleven aen op een stede met twee bunders winnend land gelegen achter Peulis te Harent comende aen wijlen Peter Goijvaerts alias Bastyns goeden indertyt toebehorende Carel Verreijcken.
RMN8: 26 jul 1598:
Catharina Joos Peeters dochter wijlen x Gommaer De Lange alias Papegaeys hebben bekent alsdat Carel Vereijcken heeft gequeten een erfelijcke rente als de voors Catharina was heffende op ene hoeve bij Peulis .

RMN8: 9 mei 1611:
Andries Torfs, Antoon Van Ghele & Hendrik Van ‎(seso)‎ als m+m van Catharina, Anna ende Paulijne Verreijcken Carolus dochters wijlen hebben bekent dat hr en mr Peeter Esguens heeft gequeten een erfelijcke rente die heulieden bij versterfnisse van hun schoonvader hebbende zijn geweest op seker perceel bleckbosch het Sasbosch genaemt gelegen te Wayenesse aen de Vincksteert beecke.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verreijcken Paulina, XII - XIII (N2331 + N6305 + S6417),

 

Verreijcken Catharina, x met Torfs Andries,  geen fii Mech, R, Bon, O, P, K, Ber, SKW, S, Heist, Duf, L,

 

Verreijcken Anna, XIII - XIV (S5039 + N6311 + S12731). 

 


 

XII - XIII - Van Else(n) Henricus (N2330 + N6304 + S6416), x (niet R!, O, Mech, ) met Vereijcken Paulina (N2331 + N6305 + S6417), R+, Bon+, Mech+, + Rijmenam 17.12.1641.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Else Maria, () Mechelen P&P 30.11.1588 (g. Van Ghele Anthonis en Van Else Mayken),

 

Van Else Adriana, () Mechelen P&P 01.03.1590 (g. Horemans Aert en Vereijcken Cathelijn),

 

Van Elst Maria, XI (N1165), () Mechelen P&P 24.05.1598 (g. Meert Merten en Van Elsum Maijke),

 

Van Elsen Joannes, x 1 Rijmenam 03.09.1623 (g. Hendrick Van Elst en Joannes Vervloet) met Vervloet Anna, + Rijmenam 05.02.1639, x 2 Rijmenam 12.02.1640 (g. Petrus Van Vloessem en Henricus Van Elsen) met Op de Beke Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Else Rumoldus, () Bonheiden 05.06.1627 (g. Rumoldus De Grove en Elisabeth Geents),

     Van Else Nicolaus, () Bonheiden 20.02.1630 (g. Nicolaus Van Else en Anna Van Else),

     Van Elsen Adriana, () Rijmenam 28.07.1636 (g. Joannes Vervloet en Anna Holemans),

     2. Van Elsen Joannes, () Rijmenam 02.12.1640 (g. Joannes Guens en Maria Wouters),

     Van Else Catharina, () Rijmenam 10.04.1643 (g. Joannes Bullens en Catharina Van Elst),

     Van Else Gummarus, () Rijmenam 18.07.1647 (g. Antonius Cornelis en Gommara De Hont),

 

Van Elst Henricus, XII (N3152 + S3208),

 

Van Elsse Nicolaus, x Rijmenam 31.01.1637 (g. Henricus Van Else en Christophorus Janssens) met Van Hove Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Elst Stephanus, () Keerbergen 26.06.1639 (g. Stephanus Bosmans en Anna Kerckmans),

 

Van Elsen Paulus, () Rijmenam 04.12.1605 (g. Niclaes Janssens en Johanna Stoffels),

 

Van Elst Catharina, () Rijmenam 26.10.1608 (g. Willem Van Vloijsem en Catlijn Cuelemans), x Rijmenam 27.04.1636 (g. Nicolaus Van Elsse en Christophorus Janssens) met De Cauter Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     De Cauter Adrianus, () Rijmenam 11.03.1637 (g. Christianus Fierens en Maria Tserneels).

 

 

 

XIII - XIV - Van Gele Anthonius (S5038 + N6310 + S12730), (O+, R+, Mech+, ), + Rijmenam 17.08.1635, x (niet O, Mech, ) met Verrijcken Anna (S5039 + N6311 + S12731), (R+, Bon+, Mech+, O+, Duf+, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Gele Elisabeth, XII (N3155),

 

Van Geel Margareta, XII - XIII (S2519 + S6365).

 

Van Geele Adriana, (x) Rijmenam/Bonheiden 13.09.1626 (g. Andreas De Winter en Guilielmus De Winter) met De Winter Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     De Winter Maria, () Bonheiden 28.05.1628 (Hendrik Van Else en Maria Ceulemans),

     De Winter Anna, () Bonheiden 08.11.1629 (g. Willem Verreijcken en Anna De Belser),

     De Winter Gummarus, () Rijmenam 12.12.1630 (g. Gommarus Wellens en Johanna Guldentop),

     De Winter Joannes, () Bonheiden 15.09.1633 (g. Joannes Uijterhoeven en Anna Van Gheele),

     De Winter Joannes, () Bonheiden 08.12.1634 (g. Joannes Frans en Anna Vervloet),

 

Van Geel Joanna, () Rijmenam 04.10.1606 (g. Joannes Cerneels en Lisken Corul alias Dijk), x 1 met De Backer Jacobus, x 2 Rijmenam 15.01.1642 (g. Joannes Janssens en Joannes Van den Eynde) met Petrus Bal,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Backer Petrus, () Rijmenam 08.01.1631 (g. Petrus Firens en Maria Van den Brande),

     2. Bal Petrus, () Rijmenam 09.10.1639 (g. Gommarus Wellens en Elisabeth Sterbex).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom