Voorouderlijst Verbruggen Nicolaes                       

 

Familienaam afgeleid van de (woonplaats of beroep dat te maken had met) zeer verspreide plaatsnaam 'brug(ge)/brig(ge)'.

of

Herbrugge(n) Van, Verherbrugg(h)en, Verheirbrugge

Familienaam uit de plaatsnaam Heerbrugge o.a. in Lokeren (Oost-Vlaanderen).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - Verbruggen - Verherbruggen Nicolaes (M), ca. 1540, x met Cathlijn Hamers.

 

HCT835 fo 9: 8 jun 1596:
Geraert Bloems, Jan Paelmans, Jan Verbeeck & Govaert Hamers, alle vier momboiren van de twee kinderen Marie Verbruggen bij heur behouden van wijlen Henricken Paelmans deen geheeten Lijsken out ontrent zeven jaeren ende dander lincken out ontrent drije jaeren midtsgaeders deselve Maijcken verkopen aan joncker Anthoon De Riede ses dm bempt gelegen onder Boortmeerbeeck gen het Havereusel op Marie Verbruggen overgeset bij Nicolaes Verbruggen haeren vader in cortinge van heur houwelijck ende van dat heuren broeder ende Lincken alnoch minderjaerig wesende drij jaeren lanck onderhouden heeft van costen, cleeren oft hadden dese kinderen verloren moeten gaen vuijt dijen den vaeder in Hollant was.

BMB238 fo 91v: 9 jul 1596:
Geert Bloems als gemachtigt van Niclaes Verbruggen, deselve Bloems, Jan Verbeke & Jan Paelmans als gesworen voigden over de kinderen des voors Niclaes Verbruggen daer moeder af was Cathlijn Nagels verkopen aan Anthoon De Ronde zeekeren bempt oft eusel ter plaetse genaempt ten Brande geheeten het Haverseusel groot zes dagwanden.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verherbruggen Maijken, XV. 

 


 

XV - Paelmans - Palemans - Palmans Henricus (M22550 + M22554), x Haacht 09.10.1588 met Maijken Verherbruggen -Verbruggen - Van der Brugge (M22551 + M22555), deze x 2 Haacht 24.11.1596 met Matheus Van den Brande, fs Jan.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Paelmans Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Paelmans Elisabeth, XIV (M11275),

 

Paelmans Maria, () Haacht 18.05.1592,

 

Paelmans Catharina, XIV (M11277),

 

2. Van den Brande Anna, () Haacht 25.03.1598,

 

Van den Brande Joannes, () Haacht 25.04.1600,

 

Van den Brande Maria, () Haacht 19.09.1602,

 

Vanden Brande Nicolaus, () Haacht 29.09.1604, x Mechelen Rom 25.07.1628 (g. heer Jan Smits en Van de Campe Hans) met Caluwaerts alias Vande Camp Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Vanden Brande Maria, () Mechelen P&P 22.07.1629 (g. Vande Camp Johannes en Vanden Brande Maria),

     Vanden Brandt Getrudis, () Mechelen P&P 10.10.1632 (g. Van Sinttruije Martinus en ... Getrudis),

     Vanden Brandt Joannes, () Mechelen P&P 01.02.1635 (g. Baeuwens Joannes en Vanden Brandt Anna),

     Vanden Brande Johanna, () Mechelen P&P 22.09.1637 (g. Jaspers Nicolaus en Vande Beke Johanna), 

 

Van den Brande Livina, () Haacht 02.10.1607. 


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom