Voorouderlijst Vercalsteren Antoon Gilissone

 

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Kaster/Caster (diverse plaatsen).

 

Calster Van

Familienaam uit de plaatsnaam Kalster (Vlaams-Brabant).

 

Calsteren Van, Vercalsteren, Kolster(en)

Familienaam uit de plaatsnaam Kalsteren (Vlaams-Brabant en Antwerpen).

 


 

XIII - XIV - XV - Vercalsteren Antoon Gilissone (S5030 + N7058 + S12726 + S25146), schepene in 1603, 1620, x 1 met Bullens Anna (S5031 + N7059 + S12726 + S25147), x 2 Schriek 04.10.1622 (g. Willem Vincx en Hendrik Van Sichem) met Van Reylegem Magdalena.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Wer1848: Fo 29v: 7 feb 1607:
Jan Dries verkoopt aan Anthonis Vercalsteren x Anneken Bullens en dm chijsgoet gelegen tot Ninde int Eyckeneusel leen wesende. 

WRT1848 fo 47v: 2 dec 1608:
Lembrecht Vercalsteren, Aert ende Lembrecht Hollemans hebben bekent ende geleden dat zij gegeven hebben aan Anthonis Vercalsteren Gielissone x Anneken Bullens voor zijn arbeijt voor ons in Hollant tot Amsterdam int coopen van seker lant ende bosch gelegen inder de heerljkcheijt van Schrieck ende Heyst gedaen tot onsen profijte zeker helcht van eenen bempt gelegen aenden Galgenbergh van Niende geheeten den Hofdoncken.

Fo 50v: 12 okt 1644:
Gillis Vandeneijnde wijlen Francois sone, molder tot Heijst onder Ballaer, x Jacqemeijne Vercalsteren Anthonisdochter heeft bekend dat de constituanten van mr Jan Verhagen in de naem van Jan Vandeneijnde Janssone daer moeder af was wijlen Cathelijne Verhagen sijn suster hebben ontvangen de somme van 200 gl
 .
 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vercalsteren Peter Antonissone, x ca. 1610 met Van den Eynde Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 19.12.1610 (g. Jan Verlinden en Catharina Van Deurne),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 05.02.1619 (g. Jan Holemans en Anna Keldermans),

     Vercalsteren Egidius, (°) Schriek 29.08.1621 (g. Egidius Van den Eynde en Maria Vercalsteren Antonisdr.),

     Vercalsteren Adriaan, (°) Schriek 25.03.1624 (g. Adriaan Claes en Elisabeth Cuypers),

     Vercalsteren Antoon, (°) Schriek 09.04.1628 (g. Antoon Vercalsteren en Anna Verlinden),

     Vercalsteren Peter, (°) Schriek 06.09.1629 (g. Peter Van den Broeck en Anna Docx),

     Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 11.11.1633 (g. Peter Anthonis en Barbara Vercalsteren),

     x Schriek 20.08.1658 (g. Ludo Elen en Jan Van Vlasselaer) met Cootmans Adrianus,

 

Vercalsteren Maria, XII - XIV (N3529 + S12573),

 

Vercalsteren Elisabeth, x 1 Schriek 23.10.1616 (g. Antoon Vercalsteren en Hendrik Serneels) met Serneels Jan (N1200 + S2604 + S3944), deze x 2 Schriek 11.11.1618 (g. Hendrik Serneels (vader) en Paul Pelgrims) met Verbruggen Maria (N1201 + S2605 + S3945), deze x 2 Schriek 21.07.1629 (g. Marc Rouselle en Paul Pelgrims) met Van (de) Put Jan.

     Uit dit huwelijk:

     1. Serneels Barbara, (°) Schriek 29.08.1619 (g. Adriaen Verduyckt en Barbara Melis),

     Serneels Catharina, (°) Schriek 18.04.1621 (g. Jan Holemans en Catharina De Wil), x Schriek 02.09.1642 (g. Jan Van de Put en Jacob Somers) met Somers Arnold,

     Serneels Adriaen, (°) Schriek 24.08.1623 (g. Adriaen Serneels en Anna Bosmans),

     Serneels Margareta, (°) Schriek 18.06.1625 (g. Hendrik Holemans en Margareta Adriaenssens),

     x Schriek 20.02.1648 (g. Jan Van de Put en Jan Lambrechts) met Lambrechts André,

     Serneels Jan, X - XI (N600 + S1302 + S1972), (°) Schriek 06.05.1627 - posthumus, (g. Jan Cales jr. en Barbara Vincx),

     2. Van de Put Frans, (°) Schriek 18.10.1633 (g. Egidius Van Hove en Barbara Ceulemans),

     Van de Put Adriaen, (°) Schriek 01.01.1637 (g. Adriaen Docx en Maria Hoylaerts),

 

Vercalsteren Barbara, x 1 Schriek 25.11.1618 (g. Antoon Vercalsteren (vader), Jan Keldermans (vader) en André Keldermans) met Keldermans Christiaen, x 2  Schriek 23.08.1625 (g. Hendrik Serneels en Henri Holemans) met Serneels Adriaen,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Maria Casteels we Jan Keldermans mitsgaders Jan Casteels en Wouter Keldermans als momboirs van haar minderjarige kinderen ‎(akte dd 4 nov 1681)‎
21 jun 1681: Jan Keldermans Christiaensone heeft ontvangen in de maand december 1673 uit handen van Hendrik Keldermans sijnen broeder de som van 150 gl
 .
     Uit dit huwelijk:

     1. Keldermans Hendrik,

     Keldermans Jan,  

     2. Serneels Magdalena, (°) Schriek 16.11.1627 (g. Jan Van den Brande en Magdalena Van Reyligem),

     Serneels Hendrik, (°) Schriek 28.09.1631 (g. Elisabeth Liekens),

     Serneels Catharina, (°) Schriek 18.01.1635 (g. Jan Docx en Catharina Claes),

 

Vercalsteren Dymphna, x Schriek 17.02.1621 (g. Antoon Vercalsteren en Frans Van den Eynde) met Van den Eynde Egidius, geen fii in S, Bon, P, K, Beer, W, Heist, R, Ber, L,

 

Willem Vercalsteren, x 1 Keerbergen 30.06.1620 (g. Egidius Haverals, Walter Guens, Jan Holemans en Gommarus Van Rillaer) met Gertrudis Peeters (N1643), (°) (niet R, K!, Bon!, P!, I!, O, S!, W!, H, Beer!, Ber, Wez, Heist,  ). Deze x 2 Keerbergen 08.01.1636 (g. Walter Guens en Jan Celens) met Michiels Joannes (N1642), (°) (niet K!, R, Bon!, P!, I!, O, S!, W!, H, Beer!, Ber, Wez, Heist?,  ). Deze x 1 Keerbergen 06.10.1626 (g. Hubert Van Hove en Michael Bosmans) met Barbara Rams. Michiels Joannes x 3 Keerbergen 28.11.1659 met Maria Goris (S2271). Deze x 1 Werchter 15.05.1640 met Bosmans Guilielmus (S2270).

     Uit dit huwelijk:

     1. Vercalsteren Clara, (°) Keerbergen 07.11.1621 (g. Antonius Vercalsteren en Margareta Van Rillaer),

     x Werchter 02.05.1656 (g. Mr Joannes Thijs en Cornelis Cornelius) met Castermans Joannes, deze x 1 (niet W, Wak, Bet, Rot, ) met Reniers Maria,

     (°) Rotselaar 13.08.1619 (g. Vermylen Joannes en Vande Venne Maria),

     Vercalsteren Joanna, (°) Keerbergen 08.08.1624 (g. Joannes Celis en Margareta Van Rillaer),

     2. Michiels Joannes, (°) Keerbergen 15.08.1628 (g. Joannes Rams en Elisabeth Coppens),

     x Keerbergen 03.10.1660 (g. Petrus Van der Roost en Jan Michiels sr) met Catharina Van der Roost,

     Michiels Daniel, (°) Keerbergen 15.08.1630 (g. Daniel Van de Plas en Maria Volckaerts),

     Michiels Anna, (°) Keerbergen 29.07.1633 (g. Michael en Anna Van Hove),

     3. Michiels Henricus, (°) Rijmenam 12.10.1636 (g. Henricus Van Roost en Catharina Spoelbergh),

     x Keerbergen 09.03.1666 (g. Jan Machiels en Michael Van der Roost) met Verbraken Catharina,

     Michiels Michael, (°) Keerbergen 26.11.1639 (g. Michael Bosmans en Joanna Geimes), x (niet K, R, P, S, ) met Catharina Dams,

     Michiels Maria, X (N821), (°) Keerbergen 12.05.1643 (g. Philippus De Grove en Maria Eijmens),

     4. Bosmans Elisabeth, (°) Keerbergen 12.05.1643 (g. Henricus Smulders en Elisabeth Verheyde),

     Bosmans Adriana, XI (S1135), (°) Keerbergen 28.05.1645 (g. Joannes Bosmans en Adriana Hoelemans),

     Bosmans Jan, (°) Keerbergen 29.12.1649 (g. Joannes en Clara Bosmans), x Keerbergen 04.03.1669 (g. Michael Bosmans en Adriaen Cudders) met Barbara Pelgrims,

     Bosmans Rumoldus, (°) Keerbergen 17.11.1650 (g. Michael en Maria Bosmans),

     Bosmans Petrus, (°) Keerbergen 16.10.1653 (g. Joannes Michiels en Clara Verlinden),

     5. Michiels Segerus, (°) Keerbergen 13.05.1659 (g. Segerus Van Laeck en Catharina Wijnricx),

     x Mechelen (Zwartzusters) 16.11.1697 (g. Petrus Cleynhens en Matthias Verberghs) met Elisabeth Cleynhens,

     Michiels Egidius, (°) Keerbergen 18.05.1662 (g. Egidius Bosmans en Joanna Goris), x (niet Heist, K, W, S, ) met Barbara Van den Poel,

 

Vercalsteren - Van Moer Jacoba - Jacobina - Wilhelma - Myntken - Dymphna (bij x), (°) Schriek 1604, x Schriek 27.02.1621 (g. Frans Van den Eynde en Antoon Vercalsteren) met Gielis Vandeneijnde, fs Francois, maalder te Ballaer,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii Heist, O, P, Beer, K, R, Bon, Mech,

     Van den Eynde Elisabeth, (°) Schriek 13.02.1622 (g. Jan Van de Put en Elisabeth Van Hove), 

     Van den Eynde Magdalena, (°) Berlaar 09.09.1631 (g. Magdalena Van Eelegem), 

     Van den Eynde Egidius, (°) Berlaar 06.11.1632 (g. Joannes en Anna Somers), moeder Van Moer,

     Van Eynde Matheus, (°) Lier 01.05.1636 (g. Mathees Somers en Beyken De Laet), 

     Van Ende Anna, (°) Berlaar 26.02.1641 (g. Guilielmus Bellekens en Anna Van Hoeff), moeder Wilhelma,

     Van Ende Michael, (°) Berlaar 07.04.1644 (g. Michael Tserneels en Catharina Van Audermeulen), moeder Wilhelma,  

 

Vercalsteren Joanna, (°) Schriek 14.06.1607 (g. Michiel Wuysmans en Joanna Holemans),

 

Vercalsteren Paulina, XII - XIII (S2515 + S6363), (°) Schriek 25.02.1608 (g. Mathias Luymen en Paulina Claes).

 


 

XII - XIV - Holemans Hendrik (N3528 + N12572), x Schriek 25.11.1614 (g. Jan Holemans (vader) en Antoon Vercalsteren (vader)) met Vercalsteren Maria (N3529 + S12573).

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Jan, XI (N1764), (°) Schriek 21.02.1616 (g. Jan Van de Put en Maria De Byn),

 

Holemans Egidius, (°) Schriek 14.10.1618 (g. Egidius Van den Eynde en Elisabeth Gas), x Schriek 31.05.1644 (g. Hendrik Holemans (vader) en Hendrik Van Hove) met Van Hove Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Holemans Jan, (°) Schriek 03.06.1645 (g. Jan Somers en Barbara Vercalsteren),

     Holemans Maria, (°) Schriek 27.11.1646 (g. Paschasius Vercalsteren en Maria Peeters),

     Holemans Anna, (°) Schriek 30.05.1649 (g. Jan Vercalsteren en Anna Van Hove),

     Holemans Catharina, (°) Schriek 13.08.1652 (g. Willem Bogaerts en Catharina Van Dijck),

     Holemans Elisabeth, (°) Schriek 13.08.1652 (g. Niclaes De Cuyper en Elisabeth Tielemans),

 

Holemans Anna, (°) Schriek 03.10.1621 (g. Jan Verlinden en Anna Verlinden),

 

Holemans Barbara, (°) Schriek 19.01.1626 (g. Arnold Hoolaerts en Barbara Vercalsteren), x Schriek 21.02.1651 (g. Jan Holemans, Arnold Cuypers en Peter de Neve) met Cuypers Niclaes,

     Uit dit huwelijk:

     Cuypers Jan, (°) Schriek 05.07.1652 (g. Jan Verbeeck en Maria Guens),

     Cuypers Gommer, (°) Schriek 28.04.1658 (g. Gommer Tuytgans en Gommara Claes),

     Cuypers Jacoba, (°) Schriek 02.06.1661 (g. Jacob Vercalsteren en Anna Huyghe),

     Cuypers Elisabeth, (°) Schriek 28.11.1663 (g. Egidius Eggers en Elisabeth Tielemans),

 

Holemans Magdalena, (°) Schriek 24.10.1627 (g. Peter Claes en Magdalena Van Religem), x Schriek 18.02.1647 (g. Hendrik Holemans en Willem Bogaerts) met Bogaerts Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Bogaerts Elisabeth, (°) Schriek 21.12.1648 (g. Jan Vercalsteren en Elisabeth Debot),

     Bogaerts Jan, (°) Schriek 10.12.1651 (g. Jan Thys en Barbara Holemans),

     Bogaerts Barbara, (°) Schriek 25.01.1657 (g. Gommer Tuytgans en Barbara Bogaerts),

 

Holemans Anna, (°) Schriek 22.10.1630 (g. Jan Somers en Anna Moleyn),

 

Holemans Marcus, (°) Schriek 11.12.1633 (g. Marcus Rouselle en Barbara De Winter),

 

Holemans Maria, (°) Schriek 10.01.1635 (g. Winand Huyghe en Maria Vercalsteren), x Schriek 04.04.1657 (g. Jan Holemans en Jan Van Loy) met Gommer Tuytgans,

     Uit dit huwelijk:

     Tuytgans Jan, (°) Schriek 12.01.1659 (g. Jan Van Vlasselaer en Barbara Tuytgans),

     Tuytgans Anna, (°) Schriek 01.09.1660 (g. Frans Somers en Helena Tuytgans),

     Tuytgans Martina, (°) Schriek 27.01.1665 (g. Corneel Cootmans en Maria Van Avent),

     Tuytgans Gommer, (°) Schriek 16.09.1668 (g. Corneel Van Hove en Gommara Van Dessel),

     Tuytgans Maria, (°) Schriek 07.02.1673 (g. Jan Aerts en Maria Huybrechts),

     Tuytgans Jan, (°) Schriek 02.01.1678 (g. Jan Van Hove en Catharina Beullens).

 

 

 

XII - XIII - Vercalsteren Arnold (S2514 + S6362), (°) Schriek 10.01.1617 (g. Arnold Hoolaers en Elisabet Vercalsteren), + Schriek 02.01.1677, x 1 Schriek 15.01.1638 (g. Egidius Wouters en Adriaen Van den Broeck) met Wouters Joanna, x 2 Schriek 17.01.1640 (g. Ludo Elen en Adriaen Vincx) met Vercalsteren Paulina (S2515 + S6363), (°) Schriek 25.02.1608 (g. Mathias Luymen en Paulina Claes), + Schriek 26.02.1655, x 3 Schriek 30.08.1656 (g. Karel Humens en Livin Haeyen) met Pelgrims Magdalena, (°) Schriek 29.12.1630 (g. Dionys De Winter en Magdalena Dries), + Schriek 23.03.1663, x 4 Schriek 26.02.1665 (g. Dominic Provinciael en Peter Mangelschots) met Deckers Martina (S705), (°) Lier St.-Jacob/St.-Gummarus 13.08.1640 (g. ... en Martina Van Roosbroeck), deze laatste x 2 Schriek 09.02.1677 (g. Bart Verbeeck en Melchior De Meyer) met Verbeeck Arnold (S704), + Schriek 13.04.1722.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 03.02.1638 (g. Hendrik Meeus en Barbara Nuyts),

 

2. Vercalsteren Christiaen, (°) Schriek 03.06.1640 (g. Christiaen Verbiest en Maria Hoolaerts),

 

Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 07.09.1641 (g. Jan Storms en Barbara Van Hove),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 02.08.1643 (g. Jan Holemans en Maria Viskens),

 

Vercalsteren Anna, (°) Schriek 06.01.1645 (g. Peter Boxstuyns en Anna Peeters),

 

Vercalsteren Maria, XI - XII (S1257 + S3181),  (°) Schriek 16.04.1649 (g. Jan Vercalsteren en Maria Vercalsteren),

    

3. Vercalsteren Willem, (°) Schriek 14.03.1658 (g. Willem Goris en Anna Borckeleers),

    

Vercalsteren Adriana, (°) Schriek 05.04.1660 (g. Adriaen Cootmans en Catharina Vercalsteren), + Schriek 13.04.1670.

 

4. Vercalsteren Judocus, x Schriek 25.03.1694 (g. Arnold Vercalsteren, Adriaen Mangelschots en Jan Wilms) met Iwens Anna, ex Werchter,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 07.12.1699 (g. Peter Docx en Martina Deckers),

     Vercalsteren Jacob, (°) Schriek 09.07.1703 (g. Jacob Van Looy en Anna Bertrant),

 

Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 06.02.1670 (g. Jan Boxstuyns en Barbara Van Tongel),

 

Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 22.04.1671 (g. Jan Verbinnen en Catharina Vercalsteren),

 

Vercalsteren Arnold, (°) Schriek 20.03.1673 (g. Arnold Somers en Maria Strommens), wonen Laeth, x 1 Schriek 11.07.1694 (g. Jan Vercalsteren, Jan Wilms en Jan Anthonis) met Anthonis Joanna, x 2 Schriek 10.09.1698 (g. Arnold Verbeeck en Jan Van Loo) met Van Loo(y) Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 22.09.1695 (g. Egidius Anthonis en Barbara Van den Bosch),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 02.10.1697 (g. Jan Anthonis en Maria Cammers),

     2. Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 16.12.1698 (g. Jacob Van Looy en Anna Van Looy),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 11.02.1701 (g. Jan Verbeeck en Elisabeth Vercalsteren),

     Vercalsteren Willem, (°) Schriek 08.07.1703 (g. Willem Guens en Catharina Somers),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 11.11.1705 (g. Arnold Verbeeck en Anna Iwyns),

     Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 13.03.1709 (g. Judocus Vercalsteren en Martina Deckers),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 10.08.1710 (g. Jacob Van Looy en Joanna Van den Broeck),

     Vercalsteren Adriaen, (°) Schriek 14.07.1713 (g. Adriaen Van Hoegaerden en Joanna Van de Sande),

     Vercalsteren Peter, (°) Schriek 01.04.1717 (g. Peter Wauters en Anna De Roeck),

     Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 19.03.1720 (g. Peter Van Elen en Elisabeth Troy),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 04.04.1675 (g. Jan Vervloet en Anna Gobelyns), x Schriek 03.06.1696 (g. Antoon Storms en Jan Wilms) met Verschueren Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Egidius, (°) Schriek 29.03.1697 (g. Egidius Anthonis en Maria Van Dijck),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 05.02.1699 (g. Jan Verhagen en Anna Iwyns),

     Vercalsteren Antoon, (°) Schriek 12.01.1702 (g. Antoon Lieckens en Catharina Geens),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 27.01.1704 (g. Judocus Vercalsteren en Anna Goris),

     Vercalsteren Hendrik, (°) Schriek 24.01.1706 (g. Hendrik De Reyck en Barbara Goris),

     Vercalsteren Gommer, (°) Schriek 26.01.1709 (g. Gommer Liekens en Anna De Rijck),

     Vercalsteren Maria, (°) Schriek 23.01.1711 (g. Peter Ciers en Maria Verhaegen),

 

Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 04.04.1675 (g. Adriaen Somers en Elisabeth Van den Broeck),

 

5. Verbeeck Adriaen, x Schriek 08.10.1708 (g. Peter Van den Broeck, Adriaen Wyns en Arnold Verbeeck) met Opdebeeck Petronella,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Peter, (°) Schriek 17.04.1709 (g. Peter Verbeeck en Maria Opdebeeck),

     Verbeeck Arnold, (°) Schriek 31.07.1711 (g. Arnold Verbeeck en Barbara Vermeulen),

     Verbeeck Jan, (°) Schriek 28.10.1713 (g. Jan Verbeeck en Maria De Winter),

     Verbeeck Maria, (°) Schriek 13.11.1716 (g. Andre Van den Broeck en Maria Wouters),

 

Verbeeck Anna, (°) Schriek 08.02.1680 (g. Peter Holemans en Anna Verbeeck),

 

Verbeeck Catharina, (°) Schriek 24.02.1681 (g. Corneel Vercalsteren en Catharina Hoylaerts),

 

Verbeeck Jan, IX (S352), (°) Schriek 21.06.1684 (g. Jan Iwyns en Maria Guens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom