Voorouderlijst Verbuecken Rombout

 

Beuken Van der, Van den Beuken, Van der Buecken, Van de Beucken, Van de Bücken, Van den Beuck, (van de) Beuque, Verbeu(c)ken, Verbu(e)(c)ken, Verbeukel, Van den Biuck, Van den Boick

1. Naam uit de plaatsnaam Beuken, aan de beuk(en).

2. Sommige vormen kunnen een verschrijving zijn van Bulcke (van den).

 


Mechelse gegevens met dank aan: De Ware Vrienden van het Archief, b ewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796,  http://www.dewarevrienden.net,  2007-2010.

De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XV - XVII -Verbuecken Rombout (wellicht fs Arnoldus) (S + N + M), ° ca. 1530, x met (wellicht met Anna Taels).

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Rumoldus (Rombout) Verbuecken/Verbeucken, zoon van Arnoldus en man van Anna Taels, wonende te Kampenhout.  Met het nodige VOORBEHOUD, kunnen zij in voornoemde link ingepast worden.  Het is niet onlogisch dat de akte dient gedateerd te worden op 23.04.1573 (i.p.v. 23.04.1572).  Wel is het zo dat in het register nr. 7857 (dat over dezelfde tijdsperiode gaat), vermeld werd dat het jaar veranderde op 22 maart.  Logischerwijs moet het jaar 1753 zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8221, fol. 202r., akte dd. 23 april 1573.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers, schepen(en) ende eygengenooten nabescreven gestaen Rombout Verbeucken sone wijlen Aerdts ende Anna Taels, zijn huysv(rouw)e, woonende inde prochie van Campenhout, hebben opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse, ressche ende rijse een halff boende(re) beempts, eertijts bossch geweest hebbende, gelegen inde voers(creve) prochie van Campenhout, ter plaetsen geheeten de Bosstrate, regen(ooten) Xpiaen. [Christiaen] Meurtermans ter eenre, de wed(uw)e Jacops Imbrechts ter iire. ende derffgen(aemen) Aerdts Verbuecken ter derde(re) zijden, den vliet oft waterloop ter vierdere zijden, et bonificavit in dictis bonis Simonem Pauwels filium quondam Gerardi, his int(er)fuerun)t Liedekercke, Ketelboete(re), scabini Lovanien(sis) et allodii consortes, item P. Moons et N. Vander Heyden, similiter allodii consortes, coram quibus satis et war(as) op xiiii st(uyvers) erffel(ijck), ontquytbaer aen dinfirmarije van(den) grooten bagijnhove te Loven(e), ende op sheeren chijns, soe verre men bevindt daer eenigen vuyt te gaene, terminis tanq(ua)m prout, qui quidem rogan(tes), quod faciu(n)t, act(um) aprilis xxiiia.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbuecken Hans,

 

? Verbuecken Maria,

 

Verbuecken Franciscus, XIII - XIV,

 

Verbuecken Maijken, XII - XIII - XVI.

 


 

XIII - XIV - Verbuecken Franciscus - Franche(n) (S + N + M), ° ca. 1560, x 1 met Magriet Cuppens - Coppens alias Tuijtkens, + Rijmenam 31.12.1636.

 

RMN9 fo 36v: 16 dec 1630:
Francois Verbueken Romboutsone wijlen x Margriete Coppens mits ontvangen te hebben van Adriaen De Roeck als h geestmr van Rijmenam 96 gl hebben vercocht aen Jan Verswijver tot behoef van voors h geest een erfelijcke rente.
RMN9 fo 63: 2 mei 1637:
Francois Verbueken, Peeter Verbeucken,Andries Verbuecken, Elisabeth Verbuecken x Philips Vervloet, Cathlijn Verbuecken x Jan Verswijver, Peeter Guens wn Maeijcken Verbuecken en kinderen geasst vanden voors Peter Verbuecken als momboir, kinderen Francois Verbuecken x wijlen Margriete Coppens hebben vercocht aen heer Rombout De Neve priester en cappellaen opt groot begijnhof binnen Mechelen een bunder land gelegen in Wayenesse in de Boterstraet.
RMN9 fo 137: 23 mrt 1649:
Heer Rombout De Neve priester heeft vercocht aen Bartholomeus De Roeck x Maeijcken Van Hove als commanten van Peeter Volckaerts een bunder land gelegen onder Wayenissen in de Boterstraete gelijck tselve bij erfenisse vercregen tegen Francois Verbueken sijne kinderen en kintskinderen dd 2 mei 1637 .

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbuecken Petrus, x Rijmenam 02.06.1620 (g. Franchois Verbuken en Franchois Bastiaens) met Bastiaens Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Verbuecken Maria, (°) Rijmenam 11.02.1621 (g. Jan Boogaerts en Maria Fabius),

     Verbuecken Joannes, (°) Rijmenam 16.03.1623 (g. Joannes Tuijtgers en Elisabeth Bogaerts),

     Verbuecken Catharina, (°) Rijmenam 11.03.1624 (g. Gaspar Dirix en Catharina ...),

     Verbuecken Anna, (°) Rijmenam 16.03.1631 (g. Joannes Cuelemans en Anna Huijsmans), 

 

Verbuken Elisabeth - Lisken, XII - XIII (S3387 + N3423 + S6979 + S6995),

 

Verbuec Antonius, (°) Mechelen P&0 11.08.1587 (g. Hillens Anthonis en Robbijns Truijken),

 

Verbuecke Maria, (°) Mechelen P&P 21.05.1589 (g. Haenebackers Anthonius en Verbuecke Maijke), x > 1611 met Guens Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Guens Michael, (°) Rijmenam 01.10.1611 (g. Michiel Van Hove en Magdaleen Volcaerts),

     Guens Elisabeth, (°) Rijmenam 22.02.1616 (g. Jan Verswijver en Elisabeth Guens),

     Guens Joannes, (°) Rijmenam 23.03.1618 (g. Jan Volcaerts en Catlijn Verbuken),

     Guens Antonius, (°) Rijmenam 27.01.1621 (g. Antonis Vereect en Anna Guens), x Rijmenam 21.01.1640 met Verstraten Catharina,

     Guens Barbara, (°) Rijmenam 14.11.1623 (g. Joannes Guens en Barbara Leijns),

     Guens Arnoldus, (°) Rijmenam 29.04.1630 (g. Arnoldus Guens en Paschasia Luijtens),

     Guens Anna, (°) Rijmenam 01.08.1631 (g. Franciscus Holemans en Anna Verbuken),

 

Verbuecken Joannes, (°) Mechelen P&P 12.09.1591 (g. Caleijs Hans en 's Wints Maijken),

 

Verbuken Catharina, (°) Mechelen P&P 16.01.1594 (g. Claes Merten en Gootens Cathlijn), x Rijmenam 19.07.1615 (g. Franche Verbuken en Joannes Versteveren) met Verswijvere Jan, (°) Mechelen P&P 06.09.1592 (g. De Wint Jan en Vervloersem Lincken),

     Uit dit huwelijk:

     Verswijvere Anna, (°) Rijmenam 03.05.1617 (g. Andries Verswijvere en Anna Verswijvere),

     x Rijmenam 04.05.1642 (g...) met Ceulemans Adrianus,

     Verswijvere Andreas, (°) Rijmenam 12.02.1620 (g. Andries Verswijvere en Barbara Verswijvere),

     Verswijvere Egidius, (°) Rijmenam 18.01.1622 (g. Gilis Verswijveren en Catlijn Verswijveren),

     (x) Rijmenam 28.09.1647 (g. Andreas Verswijvere en Joannes Verswijvere) met Wellens Joanna,

              Uit dit huwelijk:

              Verswijvere Elisabeth, (°) Rijmenam 07.11.1648 (g. Petrus Wellens en Elisabeth Verreth),

              Verswijvere Anna, (°) Rijmenam 03.03.1650 (g. Gommarus Van Hambeeck en Elisabeth Van Broechem),

              Verswyver Joannes, (°) Putte 10.09.1651 (g. Joannes Verswyver en Maria Welles),

     Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 11.02.1624 (g. Wilhem Verswijvere en Maria Vlemincx),

     x Putte 28.12.1644 (g. Andreas Ceulemans, Petrus Ceulemans, Gilis Ceulemans en Gilis Verswijver) met Ceulemans Jan,

     Verswijvere Mattheus, (°) Rijmenam 22.07.1627 (g. Mattheus Verswijvere en Catharina Custermans),

     Verswijvere Martinus, (°) Rijmenam 10.01.1630 (g. Martinus Verswijvere en Anna Van den Eijnde),

     Verswijvere Joannes, (°) Rijmenam 15.01.1632 (g. Salomon Van Lishout en Dlla Maria du Pin), onder de Laet,

     x Keerbergen 17.01.1662 (g. Willem Fierens en Jan Valgarens) met Gebuers Clara,

              Uit dit huwelijk:

              Verswijver Cornelia, (°) Werchter 16.04.1662 (g. Gebuers Daniel en Straetmans Cornelia),

              Verswijver Joanna, (°) Werchter 10.04.1664 (g. Deckers Wilhelmus en Fierens Joanna),

              Verswijver Joannes, (°) Werchter 28.01.1667 (g. De Jonge Joannes en Verswijver Maria),

              Verswijveren Catharina, (°) Werchter 04.09.1669 (g. Van der Veken Cornelius en Gebuers Catharina),

     Verswijvere Guilielmus, (°) Rijmenam 14.11.1634 (g. Guilielmus Van de Voort en Catharina Peeters),

     Verswijvere Joanna, (°) Rijmenam 07.12.1638 (g. Adrianus Leijns en Johanna Peeters),

 

Verbuken Anna, XIII (M4499),

 

Verbuecken Andreas, (°) Rijmenam 21.07.1603 (g. Andreas Verswijvere en Maria Niclaes), moeder Tuytgens, (Andreas mogelijk ill. fii met Vervloessen Aleidis), x Rijmenam 09.02.1631 (g. Jacobus Palmaerts en Joannes Boomen) met Palmaerts Jenneken - Joanna, (°) Rijmenam 14.10.1603 (g. Joannes Palmaerts en Joannes Daems),

     Uit dit huwelijk:

     Verbuecken Jacobus, (°) Rijmenam 07.11.1629 (g. Jacobus Palmaerts en Adriana Van Dingenen),

     Verbuecken Anna, (°) Rijmenam 19.02.1632 (g. Michael Guens en Anna Maria Huijsmans),

     Verbuecken Catharina, (°) Rijmenam 16.02.1633 (g. Petrus Verbuken en Catharina Versteveren), x Rijmenam 09.07.1656 (g. Andreas Verbuecken en

     Mr. Joannes Van Horenbeeck) met Van Rillaer Martinus, (°) Werchter 22.02.1624 (g. Wouters Martinus en Carels Elisabeth), zie daar verder,

     Verbuecken Maria, (°) Rijmenam 05.10.1636 (g. Cornelius Tserneels en Maria Verbuken),

     Verbuecken Andreas, (°) Putte ...1642 (g. Andreas Ceulemans en Maria Torfs),

     Verbuecken Elisabeth, (°) Rijmenam 21.09.1645 (g. Martinus Van Bavel en Elisabeth Palmaerts). 

 

 

 

XII - XIII - XVI - Tuijtgaens alias Becx Wilm (N2530 + N6394 + S6622 + S38866), x Mechelen P&P 03.06.1589 (g. Verbuecken Hans en Verbuecken Franche) met Verbuecken Maijken (N2531 + N6395 + S6623 + S38867).

 

Uit dit huwelijk:

 

Tuytgans Joanna, + Schriek 12.0.1657,

 

Beckx Maria, (°) Mechelen P&P 16.01.1592 (g. Verbuecken Franchen en De Bricquenerie Maria),

 

Tuijtgaens Elizabeth, XI (N1265), (°) Mechelen P&P 14.12.1594 (g. Taels Rombout en Loijmans Lisken),

 

Tuytgans - Tuytgaens - Tuytgants - Tuytens Adrianus, schepen te Schriek o.a. in 1653, + Schriek 12.03.1672, x Schriek 22.07.1625 (g. Sebastianus Vercalster, Lucas Schepers, Philip Vervloet en Gommer Boets) met Van Bael(en) Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Tuytgans Gommarus, (°) Putte ..07.1626 (g. Gommarus Bouts en Maria Lens), x Schriek 04.04.1657 (g. Jan Holemans en Jan Van Loy) met Holemans Maria,

     Tuytgans Jan, (°) Schriek 26.10.1629 (g. Jan Vermeulen en Joanna Tuytgans),

     Tuytgans Barbara, (°) Schriek 24.01.1633 (g. Gommer Van Loe en Barbara Ciers),

     x Schriek 10.05.1664 (g. Adriaen Tuytgans en Peter Mangelschots) met Derijck Gommer,

     Tuytgans Maria, (°) Schriek 19.08.1640 (g. Jan De Belder en Magdalena Lens),

     Tuytgans Martin, (°) Schriek 17.11.1641 (g. Philip De Belder en Catharina De Hondt),

     Tuytgans Helena, + Schriek 16.09.1676, x Schriek 23.11.1665 (g. Adriaen Tuytgans en Jan Van Hove) met Van Hove Corneel,

 

Tuytgans Clara, x Heist 25.11.1629 (g. Jacobus Van Wilpemus, Cornelius Van den Bosche en Joannes Lambrechts) met Tielemans Gommer,

     Uit dit huwelijk:

     Tielemans Maria, (°) Heist 08.04.1629 (g. Wilhelmus Boets en Maria Vercammen),

     Tielemans Magdalena, (°) Schriek 06.08.1631 (g. Adriaen Tielemans en Magdalena Nouts),

     Tielemans Barbara, (°) Schriek 01.06.1633 (g. Jan Tielemans en Barbara Tuytgans), + Schriek 11.06.1633,

 

Tuytgans Barbara, XII - XV (N3197 + S3311 + S19433).

 


 

XII - XIII - Lens Joannes (S3386 + N3422 + S6978 + S6994), ° ca. 1570, x met Verbuken Elisabeth (S3387 + N3423 + S6979 + S6995), deze x 2 (niet R, Mech, P, Ber, O, Bon, SKW, K, L, ) met Vervloet Philips, + Berlaar 22.09.1685, deze x 2 Lier 05.11.1630 (g. Gommaer Berckelaers en Henrick Leermans) met Ceulemans Catharina.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii P, R, O, Bon, SKW, Ber, Duf, K, L, Mech,

 

1. Lens Maria, XI - XII (N1711 + S3489 + S3497),

 

Lens Magdalena, XI (S1693), (°) Rijmenam 18.03.1607 (g. Jan Vrancx en Magdaleen Maes),

 

Lents Joannes, (°) Rijmenam 13.01.1609 (g. Antonis Vereect en Anna Ven),

 

Lents Catharina, (°) Rijmenam 09.05.1610 (g. Jan Volcaerts en Catlijn Verbuken),  

 

2. Vervloet Petronilla, (°) Putte 25.07.1623 (g. Cha... Petrus en ... Paulijnken),

 

Vervloet Catharina, (°) Putte 23.02.1628 (g. Vervloet Henricus en Hoijmans Catharina),  x Putte 04.02.1647 (g. Vervloet Mathias, Lens Joannes, Verswijver Joannes en Egidius) met Van Sande Gommarus

     Uit dit huwelijk: geen andere fii P, Ber, R, Duf, O, Bon, K,

     Van Sande Andreas, (°) Putte 01.09.1647 (g. Ceulemans Andreas en Van Sande Catharina), 

 

3. Vervloet Petrus, (°) Berlaar 29.09.1631 (g. Elisabeth Van den Bossche), x 1 Berlaar 29.05.1650 (g. Philippus Vervloet en Petrus Cuelemans) met Verstrepen Barbara, x 2 Berlaar 29.08.1676 (g. Adrianus Vervloet en Jacobus Bacx) met Joanna Cavelson,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloet Maria, (°) Berlaar 14.07.1650 (g. Petrus Peters en Maria Cuelemans),

     Vervloet Joannes, (°) Berlaar 29.11.1651 (g. Simon Vervloet en Elisabeth Verstrepen),

     Vervloet Waltherus, (°) Berlaar 02.02.1654 (g. Walterus Van Eyghen en Anna Van Rompay),

     Vervloet Maria, (°) Berlaar 06.06.1657 (g. Matthias Goovaerts en Maria Van Hoel),

     Vervloet Elisabeth, (°) Berlaar 04.03.1659 (g. Carolus Aerts en Elisabeth Van Mynendonck),

     Vervloet Joanna, (°) Berlaar 03.05.1660 (g. Adrianus Vervloet loco Egidius Marien en Joanna Ceulemans),

     Vervloet Anna, (°) Berlaar 31.08.1662 (g. Nicolaes Kamps en Anna Van Boeckel),

     Vervloet Elisabeth, (°) Berlaar 14.09.1664 (g. Joannes Ceulemans en Elisabeth Van den Beulck),

     Vervloet Petrus, (°) Berlaar 27.02.1667 (g. Adrianus Vervloet en Catharina Ceulemans),

     Vervloet Petrus, (°) Berlaar 08.12.1669 (g. Petrus Smits en Elisabeth Marien),

     2. Vervloet Philippus, (°) Berlaar 29.03.1678 (g. Philippus Vervloet en Anna Van den Bos),

     Vervloet Adrianus, (°) Berlaar 25.08.1680 (g. Adrianus Vervloet en Adriana Verbrugghen),

     Vervloet Catharina, (°) Berlaar 23.11.1685 (g. Cornelius Verhaghen en Catharina Lobligoy),

 

Vervloet Adrianus, (°) Berlaar 29.07.1633 (g. Magdalena Ven), x Berlaar 28.05.1665 (g. Philippus Vervloet en Paulus Ven) met Anna Van den Bossche,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Adrianus, (°) Berlaar 12.09.1666 (g. Adrianus Van den Bosch en Elisabeth Faes),

     Vervloet Cornelius, (°) Berlaar 27.08.1668 (g. Cornelius Verhaghen en Catharina Ceulemans),

     Vervloet Michael, (°) Berlaar 20.06.1671 (g. Michael Coremans en Elisabeth Willems),

     Vervloet Anna Maria, (°) Berlaar 25.12.1673 (g. Cosmas Marien en Anna Gyselincx),

     Vervloet Anna Maria, (°) Berlaar 15.04.1675 (g. Adrianus Ceulemans en Anna Gyselincx),

     Vervloet  Magdalena, (°) Berlaar 03.11.1677 (g. Philippus Vervloet en Martina Stevens loco Magdalena Calaerts),

     Vervloet Joannes, (°) Berlaar 05.09.1680 (g. Adrianus Truyts fs Petri en Adriana Luyten),

     Vervloet Michael, (°) Berlaar 04.04.1686 (g. Joannes Van Hoef en Anna Gommers),

     Vervloet Paulus, (°) Berlaar 25.03.1689 (g. Adrianus De Schutter en Catharina Van Roost),

 

Vervloet Maria, (°) Berlaar 07.12.1636 (g. Martinus Vercammen en Maria Vercammen).

 

 

 

XIII - Palmaerts Joannes (M4498), x (niet R, Mech, ) met Verbuken Anna (M4499), + Rijmenam 16.12.1636, deze wellicht x 2 ? met Van Vloorssem Petrus,

 

Uit dit huwelijk/relatie: mogelijk een onwettig kind van Palmaerts Joannes en Van Vloorssem Petrus,

 

1. Palmaerts Anna, XII (M2249), (°) Rijmenam 12.02.1622 (g. Andries Verbuken en Anna Bastiaens),

 

2. Van Vloorssem Catharina, (°) Rijmenam 30.01.1628 (g. Philippus Van Laeck en Martina Bal).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom