Voorouderlijst Verbraecken Cecilia

 

Bracken Van (der), Van de(n) Braak, -Braek, (van) Bracken, In de Braek(t), Verbraak, Verbraken, Verbraek(ken), Verbraeck(en), Verbracke(n), Braken, Braeke(n), Braack, Braach

Familienaam uit de veel voorkomende plaatsnaam Braak.

 


 

XIII - XIV - XV - Verbraecken ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbraecken Cecilia,  (S2215 + N3290 + S4819 + S6247 + S6795 + S12479),

 

Verbraecken Frans, x (niet K, ) met Catlijn De Jonge, deze x 1 met Lambrecht Sels,

Deylinge tussen de kinderen wijlen Michiel De Jonge x Barbara Vandeneijnde en dat volgens de lotinge daeromme met vijff lothen gedaen ten overstaen van Jan Boschmans ende Jan De Grove schepenen present Jakob Van Horick ende Gielis Van Horst als momboir over de onbejaerde kinderen, item Jan De Jonge met Fransen Verbraecken x Cathelijn De Jonge als twee van de voors deylgenoten, bejaerde kinderen des voors gehuijsden
- de dochter geheeten Mijntken
- de dochter geheten Maeijcken
- Elisabeth de derde dochter
- Francois Verbraeken x Cathelijne
- Hans De Jonge de viers gesusters broeder
KB1164: Fo 110/ 2v: 20 feb 1615:
Gielis Haverhals ende Peeter Claes Janssone als he geestmeesters verkopen aan Francois Verbraken x Cathelijne De Jonge zeker plecke land in de Cassestraete.
KB1167: Fo 279: 15 jul 1665:
Daniel Jansens als momboir van drij minderjarige kinderen wijlen Jan Verbraecken x Jenneken Janssens en David Verelst medemomboir hebben ontvangen van Jan Ven wijlen Mertensone wn der voorseijden Jenneken Janssens de som van 106 gl.
 

     Uit dit huwelijk:

     ... 

     Verbraecken Clara,  

     Verbraken Joanna, () Keerbergen 27.09.1610 (g. Vergeven Joannes en Paeps Anna),

     Verbraecken Joannes, () Keerbergen 01.01.1613 (g. Verstraten Balthazar en Vergeven Maria), x Rijmenam 15.02.1642 (g. Joannes Van Horenbeeck en

     Michael Janssens) met Janssens Joanna, deze x 2 Keerbergen 16.09.1655 (g. Valgaren Joannes en Vanderroost Michael) met Ven Joannes,

     () Keerbergen 03.02.1622 (g. Nicolaus Ven en Catharina De Becker), fs Merten, fii in K en R,

     Verbrake Barbara, () Keerbergen 08.05.1616 (g. Verhoist Egidius en Verbrake Cecilia),

     Verbraken Maria, () Keerbergen 16.06.1619 (g. Vanavont Cornelius en Cornelis Maria). 

 


 

XIII - XIV - Gootens - Goijtens Anthonis (S6246 + S6794 + S12478), ca. 1565, x 1 met Cecilia Verbraeken (S2215 + N3290 + S4819 + S6247 + S6795 + S12479), deze x 2 met Van Hove Huijbrecht (S2214 + N3290 + S4818), ca. 1560, deze x 1 met Barbara Van den Eijnde (deze x 1 met Michiel De Jonge), x 2 met Cathelijne Gootens, zus van Antonis.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gootens - Goijtens Anthonis.

    

Uit dit huwelijk:

 

1a. De Jonge Michiel,

 

De Jonge Cathelijn, () Mechelen P&P 04.10.1587 (g. Van Rommel Gielis en Van Gulck Catherina), x 1 (niet K, R, ) met Lambrechts Selts, geen fii in R, K, Mech, S, W, H, x 2 met Verbraecken Frans,

     Uit dit huwelijk:

     ... 

     Verbraecken Clara,  

     Verbraken Joanna, () Keerbergen 27.09.1610 (g. Vergeven Joannes en Paeps Anna),

     Verbraecken Joannes, () Keerbergen 01.01.1613 (g. Verstraten Balthazar en Vergeven Maria),

     x Rijmenam 15.02.1642 (g. Joannes Van Horenbeeck en Michael Janssens) met Janssens Joanna,

     deze x 2 Keerbergen 16.09.1655 (g. Valgaren Joannes en Vanderroost Michael) met Ven Joannes,

     () Keerbergen 03.02.1622 (g. Nicolaus Ven en Catharina De Becker), fs Merten, fii in K en R,

     Verbrake Barbara, () Keerbergen 08.05.1616 (g. Verhoist Egidius en Verbrake Cecilia),

     Verbraken Maria, () Keerbergen 16.06.1619 (g. Vanavont Cornelius en Cornelis Maria), 

 

De Jonge Jan, () Mechelen P&P 16.09.1590 (g. Voet Jan en Torff Cathlijn), x Zemst 05.10.1614 (g. Corneel Vander Heijden en Hendrik Bosmans) met Joanna Van Steynemeulen,

      Uit dit huwelijk:

     De Jonge Jacoba, () Zemst 11.01.1615 (g. Jan Hagemulder en Jacob Huens),

     De Jonghe Godefridus, () Mechelen OLV 26.07.1616 (g. Van Steijnemeulen Godevaert en Vander Hofstadt Barbel),

     De Jonghe Nicolaus, () Mechelen OLV 09.01.1619 (g. Van Meerstraet Niclaes en Hagemolder Anna),

     De Jonghe Anna, () Mechelen OLV 21.03.1621 (g. Brondeels Jan en Van Diepenbeeck Anna),

     De Jonghe Joannes, () Mechelen OLV 07.05.1623 (g. Van Halen Coenraert en Lapostoel Anna),

     De Jonghe Hubertus, () Mechelen OLV 01.06.1625 (g. Sporckmans Hubrecht en Van Steijnemuelen Lijsebeth),

     De Jonghe Martinus, () Mechelen OLV 09.09.1627 (g. Cuijtens Marten en Van Steijnemolen Anna),

     De Jonghe Catharina, () Mechelen OLV 08.06.1630 (g. Van der Hofstadt Anthoen en Van Steijnemeulen Catlijn),

 

De Jonge Elisabeth, () Mechelen P&P 01.03.1593 (g. Van Horick Jacob en Van Rompa Elisabeth), (x) Keerbergen 25.11.1615 (g. Poucle Joannes en Van Bredael Joannes) met Rombout Janssens,

     Uit dit huwelijk:

     ... niet K, H, R, Mech, 

     Janssens Maria, () Rijmenam 09.01.1622 (g. Hendrick Huijsmans en Maijken Peeters),

     Janssens Franciscus, () Rijmenam 14.04.1625 (g. Franciscus Janssens en Anna Van Langendonck),

 

De Jonghe Maria (N1121 + S6265),

 

1b. kinderloos ?

    

2. Van Hove Merten, () Mechelen P&P 04.01.1590 (g. Gootens Anthonis en Van Hove Lysken), x 1 Keerbergen 21.08.1613 (g. Jan Van Deyck en Hubertus Van Hove) met Catharina Van Huyck - Van Dijcke, geen fii te K, R, S, H, Bon!, W, Wak, Heist, Mech, P!, x 2 ca. 1622 (niet K, S, ) met Van Aerschot Barbara, fii in K,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Hubertus,

     Van Hove Matheus,

     2. Van Hove Maria, () Keerbergen 07.07.1622 (g. Ricx Henricus en Van Aerschodt Barbara),

     Van Hove Clara, () Keerbergen 07.12.1624 (g. Vande Put Petrus en Van Reijmenam Catharina),

     Van Hove Joannes, () Keerbergen 10.08.1627 (g. Van Deijck Joannes en Goesen Anna),

     Van Hove Anna, () Keerbergen 04.04.1630 (g. Gooten Cornelius en Ricx Anna),

 

3. Goitens Willem,

 

Gootens Franciscus,

    

Gootens Anna, XII - XIII (S3123 + S6239), () Keerbergen 14.02.1608 als Goosens Anna (g. Van Hove Martinus en Rams Anna),

 

Gootens Cathelijne, XII (S3397),

 

4. Van Hove Joanna, XI - XII (S1107 + N1645 + S2409).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom