Voorouderlijst Verbeeck Petrus

 

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam 'beek'.

 


 

XII - Verbeeck ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Petrus (S1408), ex Grootlo,

 

Verbeeck Franciscus, x Werchter 04.10.1667 (g. Vermijlen Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Guens (Geens - Goons - Goeijens) Paschasia, wonen onder de Laeth,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Petronilla, (°) Werchter 03.01.1668 (g. Goons Petrus en Cornelis Elisabeth),

     Verbeeck Joannes, (°) Schriek 23.12.1668 (g. Cornelis Joannes en Verbeke Anna),

     Verbeeck Adrianus, (°) Werchter 31.08.1670 (g. Bogaerts Adrianus en Caerkens Dymphna),

     Verbeeck Cornelius, (°) Werchter 17.01.1672 (g. Guens Cornelius en Raeps Catharina),

     Verbeeck Henricus, (°) Werchter 24.09.1674 (g. Claes Catharina n. Holemans Henricus en Van de Plas Barbara),

     Verbeeck Bartholomeus, (°) Werchter 24.09.1674 (g. Verbeeck Bartholomeus en Van Esche Joanna),

     Verbeeck Maria, (°) Werchter 09.04.1678 (g. Verbeeck Arnoldus en Vanden Bosch Maria),

     Verbeeck Maria, (°) Werchter 03.03.1679 (g. Opdebeeck Nikolaus en Gueens Maria),

     Verbeeck Catharina, (°) Werchter 23.06.1681 (g. Vanden Plaes Antonius en Willems Catharina),

     Verbeeck Joanna, (°) Werchter 23.06.1681 (g. Vanden Sande Joannes en Gooris Anna),

     Verbeeck Joannes, (°) Werchter 06.09.1684 (g. Mertens Adrianus n. Op de Beeck Joannes en Schrijns Catharina n. Claes Catharina),

     Verbeeck Guilielmus Anthonius, (°) Werchter 20.07.1686 (g. Van Langendonck Guilielmus en Op de Beeck Joanna),

     Verbeeck Petrus, (°) Keerbergen wateroverlast 06.12.1688 (g. Op de Beeke Petrus en Guens Catharina),

 

Verbeeck Bartolomeus, (°) (niet S, W, Bet, Rot, H, K, R, P, O, SKW, Beer, Bon, Ber, Wez, Heist, Huls, Wiek, WMB, Kamp, Berg, Perk, Duf, Wak, Ges, Bev, Nijl, Hertgom, Kes, L, Mech, VtBeg, Wes, Buk, Til, Hols, Herent, Wink, Wil,  ), + Schriek 24.11.1710, x 1 Schriek 09.08.1667 (g. Arnold Somers, Adriaen De Roeck, Jan Holemans en Peter Mangelschots) met Holemans Anna, x 2 Schriek 08.10.1669 (g. Jan Claes en Jan Holemans) met Vercalsteren Paulina (Paschasia), (°) Schriek 24.08.1636, fa Job en Volckaerts Lucia, + mogelijk Schriek 08.11.1677, (deze x 1 Schriek 06.08.1651 (g. Jan Holemans en Peter De Neve) met Peter Holemans), x 3 Keerbergen 12.10.1678 (g. Guens Henricus en Verbeke Arnoldus)  met Geens - Guens Maria, deze komt wellicht uit de Guens-lijn,

Aktes met dank aan Christine Savat. 

KB1168: Fo 46v: 5 mrt 1670:

Paulijne Vercalsteren we Peeter Hollemans, met Jacob Vercalsteren en Job Vercalsteren als momboirs van de voors Paulijne minderjarige kinderen bij haer van Peeter Hollemans behouden hebben bekend schuldig te zijn als onder andere den voors Peeter Hollemans in sijne deijlinge ten laste geleijt aen de kinderen van wijlen Jan Claes Henricxsone de som van 32 gl eens (met een rente voor de kinderen) en verbinden het bij de voors Peeter Hollemans in deylinge gevallen huijs en hof te Keerbergenheijde om te goeden Jacques, Guilliam, Joos Claes ende Peeter De Grove x Elisabeth Claes soo voor hen als voor Jan Claes hunnen broeder in dezelfde rente.

(ook fo 39v: goedenisse)

KB1168: 4 mrt 1682:

Maijken en Cathlijne Guens met Bertel Verbeke & Cornelis De Bruijne hunne m+m hebben opgedragen aan Peeter De Roij x Cathelijne Bogaerts huis stalle schuere hof ende landen daeraen gelegen, groot een half bunder een half dagwant.

      Uit dit huwelijk:

      1a. Verbeeck Jan, (°) Schriek 13.07.1667 (g. Egidius Eggers en Barbara Wouters),

      x Schriek 05.02.1709 (g. Bart Verbeeck, Peter Vercalsteren en Jan Vervoort) met De Winter Maria,

           Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist,

           Verbeeck Corneel, (°) Schriek 30.06.1710 (g. Corneel Vercalsteren en Joanna Verbeeck),

           Verbeeck Adriaen, (°) Schriek 10.11.1711 (g. Adriaen Claes en Lucia De Winter),

           Verbeeck Jan, (°) Schriek 09.01.1714 (g. Jan Vervoort en Anna Jacobs),

           Verbeeck Catharina, (°) Schriek 03.08.1717 (g. Jan Conincx en Catharina Van Rillaer),

     1b. Holemans Magdalena, (°) Werchter 10.11.1652 (g. De Neef Henricus en Holemans Margareta),

     Holemans Anna, (°) Werchter 07.10.1654 (g. Vercalsteren Arnoldus en Vercalsteren Maria),

     Holemans Joannes, (°) Werchter 05.12.1656 (g. Claes Joannes en Van Casteren Elisabeth),

     Holemans Adriana, (°) Werchter 16.10.1658 (g. Huijbrechts Henricus en Guens Adriana),

     Holemans Adrianus, (°) Werchter 30.06.1663 (g. Geens Adrianus en Adriaens Catharina),

     Holemans Anna, (°) Werchter 11.09.1667 (g. De Neeff Servatius en Holemans Anna),

     2. Verbeeck Elisabeth, Loosenhoeck, (°) Werchter 01.06.1670 (g. Somers Egidius en Cornelis Elisabeth),

     Verbeeck Frans, (°) Werchter 13.01.1673 (g. Verbeke Franciscus en Hoelemans Maria),

     x Schriek 04.05.1695 (g. Bart Verbeeck en Adriaen Mangelschots) met Docx Elisabeth,

           Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist,

           Verbeeck Arnold, (°) Schriek 26.02.1696 (g. Arnold Vercalsteren en Maria Geens),

           Verbeeck Barbara, (°) Schriek 01.06.1700 (g. Peter Docx en Barbara Holemans),

           Verbeeck Jan, (°) Schriek 12.10.1703 (g. Jan Verbeeck en Maria Cornelis),

           Verbeeck Adriaen, (°) Schriek 21.08.1707 (g. Adriaen Verbeeck en Maria Docx),

           Verbeeck Bartolomeus, (°) Schriek 26.10.1710 (g. Jan Holemans en Joanna Verbeeck),

      Verbeeck Petrus, (°) Werchter 11.09.1675 (g. De Grove Peter en Vermijlen Elisabeth),

      3. Verbeeck Joannes, (°) Keerbergen 06.12.1679 (g. Joannes Verbinnen en Maria De Roey),

      Verbeeck Bernardus, (°) Keerbergen 17.10.1681 (g. Bernardus Claes en Catharina Guens),

      Verbeeck Joanna, (°) Schriek 19.04.1686 (g. Dionys Geens en Joanna Goossens).

 


 

XI - Verbeeck Petrus (S1408), ex Grootlo, (°) ca. 1621, (niet K, W!, S, Bet, Rot, Bet, Heist, Beer, Wak, ), x Haacht 12.02.1647 met Van Beethoven Catharina (S1409), (°) Haacht 08.01.1626.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Arnoldus, X (S704), (°) Werchter 06.08.1651 (g. Van Beethoven Arnoldus en Jacops Catharina),

 

Verbeeck Egidius, x (niet S, Heist, ) met De Ryck Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist,

     Verbeeck Maria, (°) Schriek 08.12.1689 (g. Corneel Vercalsteren en Maria De Rijck),

     Verbeeck Egidius, (°) Schriek 25.02.1691 (g. Egidius De Rijck en Anna Van Leemput),

     Verbeeck Jan, (°) Schriek 02.12.1692 (g. Jan Boxstuyns en Joanna Goossens),

     Verbeeck Walter, (°) Schriek 16.08.1695 (g. Jan De Rijck en Anna De Rijck),

     Verbeeck Philip, (°) Schriek 26.01.1698 (g. Philip De Rijck en Maria Guens),

     Verbeeck Egidius, (°) Schriek 03.01.1700 (g. Egidius De Rijck en Catharina Van Rillaer),

     Verbeeck Bartolomeus, (°) Schriek 11.07.1704 (g. Bartolomeus Verbeeck en Elisabeth Mertens),

 

Verbeeck Anna, x Schriek 06.05.1685 (g. Bart Verbeeck, Jan Van den Eynde en Corneel Goossens) met Goossens Egidius, geen fii te S,

 


 

X - Verbeeck Arnold (S704), (°) Werchter 06.08.1651 (g. Van Beethoven Arnoldus en Jacops Catharina), + Schriek 13.04.1722, x Schriek 09.02.1677 (g. Bart Verbeeck en Melchior De Meyer) met Deckers Martina (S705), (°) Lier St.-Jacob/St.-Gummarus 13.08.1640 (g. Martina Van Roosbroeck), + Schriek 25.07.1714, ze huwde voordien x 1 Schriek 26.02.1665 (g. Dominic Provinciael en Peter Mangelschots) met Arnold Vercalsteren (S2514 + S6362), + Schriek 02.01.1677, deze laatste x 1 Schriek 15.01.1638 (g. Egidius Wouters en Adriaen Van den Broeck) met Wouters Joanna, x 2 Schriek 17.01.1640 (g. Ludo Elen en Adriaen Vincx) met Vercalsteren Paulina (S2515 + S6363), (°) Schriek 25.02.1608 (g. Mathias Luymen en Paulina Claes), + Schriek 26.02.1655, x 3 Schriek 30.08.1656 (g. Karel Humens en Livin Haeyen) met Pelgrims Magdalena, (°) Schriek 29.12.1630 (g. Dionys De Winter en Magdalena Dries), + Schriek 23.03.1663.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 03.02.1638 (g. Hendrik Meeus en Barbara Nuyts),

 

2. Vercalsteren Christiaen, (°) Schriek 03.06.1640 (g. Christiaen Verbiest en Maria Hoolaerts),

 

Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 07.09.1641 (g. Jan Storms en Barbara Van Hove),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 02.08.1643 (g. Jan Holemans en Maria Viskens),

 

Vercalsteren Anna, (°) Schriek 06.01.1645 (g. Peter Boxstuyns en Anna Peeters),

 

Vercalsteren Maria, XI - XII (S1257 + S3181), (°) Schriek 16.04.1649 (g. Jan Vercalsteren en Maria Vercalsteren),

    

3. Vercalsteren Willem, (°) Schriek 14.03.1658 (g. Willem Goris en Anna Borckeleers),

    

Vercalsteren Adriana, (°) Schriek 05.04.1660 (g. Adriaen Cootmans en Catharina Vercalsteren), + Schriek 13.04.1670.

 

4. Vercalsteren Judocus, x Schriek 25.03.1694 (g. Arnold Vercalsteren, Adriaen Mangelschots en Jan Wilms) met Iwens Anna, ex Werchter,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 07.12.1699 (g. Peter Docx en Martina Deckers),

     Vercalsteren Jacob, (°) Schriek 09.07.1703 (g. Jacob Van Looy en Anna Bertrant),

 

Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 06.02.1670 (g. Jan Boxstuyns en Barbara Van Tongel),

 

Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 22.04.1671 (g. Jan Verbinnen en Catharina Vercalsteren),

 

Vercalsteren Arnold, (°) Schriek 20.03.1673 (g. Arnold Somers en Maria Strommens), wonen Laeth, x 1 Schriek 11.07.1694 (g. Jan Vercalsteren, Jan Wilms en Jan Anthonis) met Anthonis Joanna, x 2 Schriek 10.09.1698 (g. Arnold Verbeeck en Jan Van Loo) met Van Loo(y) Joanna,

      Uit dit huwelijk:

      1. Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 22.09.1695 (g. Egidius Anthonis en Barbara Van den Bosch),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 02.10.1697 (g. Jan Anthonis en Maria Cammers),

     2. Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 16.12.1698 (g. Jacob Van Looy en Anna Van Looy),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 11.02.1701 (g. Jan Verbeeck en Elisabeth Vercalsteren),

     Vercalsteren Willem, (°) Schriek 08.07.1703 (g. Willem Guens en Catharina Somers),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 11.11.1705 (g. Arnold Verbeeck en Anna Iwyns),

     Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 13.03.1709 (g. Judocus Vercalsteren en Martina Deckers),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 10.08.1710 (g. Jacob Van Looy en Joanna Van den Broeck),

     Vercalsteren Adriaen, (°) Schriek 14.07.1713 (g. Adriaen Van Hoegaerden en Joanna Van de Sande),

     Vercalsteren Peter, (°) Schriek 01.04.1717 (g. Peter Wauters en Anna De Roeck),

     Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 19.03.1720 (g. Peter Van Elen en Elisabeth Troy),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 04.04.1675 (g. Jan Vervloet en Anna Gobelyns), x Schriek 03.06.1696 (g. Antoon Storms en Jan Wilms) met Verschueren Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Egidius, (°) Schriek 29.03.1697 (g. Egidius Anthonis en Maria Van Dijck),

     Vercalsteren Jan, (°) Schriek 05.02.1699 (g. Jan Verhagen en Anna Iwyns),

     Vercalsteren Antoon, (°) Schriek 12.01.1702 (g. Antoon Lieckens en Catharina Geens),

     Vercalsteren Anna, (°) Schriek 27.01.1704 (g. Judocus Vercalsteren en Anna Goris),

     Vercalsteren Hendrik, (°) Schriek 24.01.1706 (g. Hendrik De Reyck en Barbara Goris),

     Vercalsteren Gommer, (°) Schriek 26.01.1709 (g. Gommer Liekens en Anna De Rijck),

     Vercalsteren Maria, (°) Schriek 23.01.1711 (g. Peter Ciers en Maria Verhaegen),

 

Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 04.04.1675 (g. Adriaen Somers en Elisabeth Van den Broeck),

 

5. Verbeeck Adriaen, x Schriek 08.10.1708 (g. Peter Van den Broeck, Adriaen Wyns en Arnold Verbeeck) met Opdebeeck Petronella,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Peter, (°) Schriek 17.04.1709 (g. Peter Verbeeck en Maria Opdebeeck),

     Verbeeck Arnold, (°) Schriek 31.07.1711 (g. Arnold Verbeeck en Barbara Vermeulen),

     Verbeeck Jan, (°) Schriek 28.10.1713 (g. Jan Verbeeck en Maria De Winter),

     Verbeeck Maria, (°) Schriek 13.11.1716 (g. Andre Van den Broeck en Maria Wouters),

 

Verbeeck Anna, (°) Schriek 08.02.1680 (g. Peter Holemans en Anna Verbeeck),

 

Verbeeck Catharina, (°) Schriek 24.02.1681 (g. Corneel Vercalsteren en Catharina Hoylaerts),

 

Verbeeck Jan, IX (S352), (°) Schriek 21.06.1684 (g. Jan Iwyns en Maria Guens).

 


 

IX - Verbeeck Jan (S352), (°) Schriek 21.06.1684 (g. Jan Iwyns en Maria Guens), x Schriek 05.02.1709 (g. Arnold Verbeeck en Elco Storms) met Storms Elisabeth (S353), (°) Schriek 26.05.1682 (g. Jan Van Dessel en Elisabeth Van Gorp).

 

Not. Swiggers 103/24.10.1714: Jan Verbeeck Aertssone van Grootloo leent 50 gd à 5 % van Peter Storms Peterssone Van Grootloo.

Not. Swiggers 66/05.06.1717: SD tussen Jacob Van Buggenhout en zijn dochters Lisbeth en Catrina (echt. Peter Van Haecht) en Jan Verbeeck Van Grootlo.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Peter, (°) Schriek 23.04.1709 (g. Peter Van Heerle en Joanna Van Looy),

 

Verbeeck Anna Maria, (°) Schriek 21.08.1711 (g. Willem Storms en Anna Jacobs),

 

Verbeeck Maria, (°) Schriek 20.02.1714 (g. Dionys Vercalsteren en Maria Storms),

 

Verbeeck Jan, (°) Schriek 18.01.1716 (g. Jan Storms en Maria Van den Broeck),

 

Verbeeck Arnold, VIII (S176), (°) Schriek 30.04.1719 (g. Arnold Verbeeck en Maria De Belser),

 

Verbeeck Catharina, (°) Schriek 15.11.1726 (g. Willem Geens en Catharina Vercalsteren).

 


 

VIII - Verbeeck (Verbeken) Arnoldus (S176), (°) Schriek 30.04.1719 (g. Arnold Verbeeck en Maria De Belser), x Betekom 29.05.1746 (g. Henricus Van Leemputten en Henricus Tielemans) met De Hondt Maria (S177), (°) Schriek 04.10.1723, (g. Jan Verscharen en Maria Storms), + Baal 14.06.1781.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Anna Catharina, (°) Baal 30.07.1746 (g. Verbeeck Joannes en De Hondt Anna Catharina),

 

Verbeeck Joannes, VII (S88), (°) Baal 29.07.1747 (g. Verbeeck Joannes en D'Hondt Anna),

 

Op de Beeck Michael, (°) Baal 02.09.1750 (g. Michael De Hondt en Anna Catharina Op de Beeck),

 

Beeck Adrianus Franciscus, (°) Baal 01.09.1753 (g. Adrianus Franciscus Kerckmans en De Hondt Anna Catharina),

 

Beeck Joannes Anthonius, (werkman), (°) Baal 09.09.1760 (g. Joannes Cerneels en Anna Catharina Decock), x Rotselaar 18.06.1786 met Joanna Maria Frans, geen fii te B, Rot,

 


 

VII - Verbeeck Jan Josephus (S88), (°) Baal 29.07.1747 (g. Verbeeck Joannes en D'Hondt Anna), x Betekom 11.07.1769 (g. C. Tielemans en B. Istas) met Pellegrims Anna Maria (S89), ° Aarschot ca. 1743, + Betekom 28.11.1816.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Joannes Baptista, (°) Baal 14.11.1771 (g. Pelegrims Joannes Baptista en Verbeeck Anna Catharina),

 

Verbeeck Andreas, (°) Baal 12.02.1774 (g. Pellegrims Andreas en Verbeeck Maria),

 

Verbeeck Joanna Catharina, (°) Baal 13.02.1777 (g. Heremans Henricus en Verbeeck Anna Maria),

 

Verbeeck Petrus Antoon, VI (S44), (°) Bael 12.08.1778 (g. Schers Antonius en Dekock Catharina),

 

Verbeeck Petrus Franciscus, (°) Baal 04.06.1783 (g. Dockx Petrus Franciscus en Wouters Joanna Maria).

 


 

VI - Verbeeck Petrus Antoon (S44), (°) Baal 12.08.1778 (g. Schers Antonius en Dekock Catharina), + Betekom 18.12.1863, x Betekom 09.01.1811 met Willems Joanna (S45), (°) Betekom 09.09.1782 (g. Bartholomeus Foblets en Elisabeth Vermeijlen), + Betekom 23.09.1825.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Joannes, V (S22), (°) Betekom 02.11.1811 (g. Verbeeck Andreas en Vervloessem Anna Catharina),

 

Opdebeeck Joannes Baptista, (°) Betekom 12.06.1814 (g. Willems Joannes Baptist en Willems Anna Catharina),

 

Opdebeeck Joannes Henricus, (°) Betekom 21.02.1817 (g. Opdebeek Joannes Baptista en Willems Carolina),

 

Opdebeeck Ludovicus, (°) Betekom 21.11.1820 (g. Van der Heyden Joannes Henricus en Pelgrims Anna Catharina),

 

Opdebeeck Anna Catharina, (°) Betekom 06.02.1822 (g. Van der Heyden Joannes Henricus en Pelgrims Anna Catharina).

 


 

V - Verbeeck Joannes (S22), ° Betecom 02.11.1811 (g. Verbeeck Andreas en Vervloessem Anna Catharina), + Betekom 28.04.1880, x Betecom 10.02.1847 met Vissenaekens Joanna Catharina (S23), ° Betecom 17.03.1823 (g. Wendrickx Joannes Baptist en Vissenaeckens Joanna Catharina), + Betekom 14.11.1885.

 

Uit dit huwelijk:

 

Beeck Anna Theresia, ° 16.06, (°) Betekom 16.06.1648 (g. Beeck Petrus Antonius en Wenderickx Anna Elisabeth),

 

Verbeeck Joannes Baptista, ° 21.04, (°) Betekom 21.04.1851 (g. Vissenaekens Joannes Baptist en Wenderickx Angelina),

 

Verbeeck Henricus, ° Betecom 01.07.1854 (g. Dorothea Vissenaekens en Joannes Henricus Verbeeck) .

 

Verbeeck Felix, ° Betekom 15.10.1857 (g. Angelina Vissenaekens en Joannes Baptist Verbeeck),

 

Verbeeck Joanna Florentina, IV (S11), ° Betekom 15.03.1860.

 


 

IV - Jacobs Hendrik Jozef (Lammes Jef) (S10), ° Rijmenam 09.02.1857, + Keerbergen 31.05.1948, x 1 Jennes Elisabeth, ° Rijmenam 01.09.1857, + Rijmenam 19.11.1890 en x 2 met Verbeeck Joanna Florentina (S11), ° Betecom 15.03.1860, + Keerbergen 02.12.1915.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jacobs Maria Ludovica 'Louisa', ° Keerbergen 06.09.1885, x Keerbergen 06.09.1911 (g. Victor Verschoren en Josephus Van Rompaey) met Van Hoof Fons,

 

Jacobs Maria Leocadia, ° Keerbergen 26.12.1888, x met Geysemans Frans,

 

Jacobs Antonia, ° Keerbergen 05.12.1886, x Keerbergen 27.04.1904 met Hellemans Henricus 'Rik' (Rikus kanon), ° Keerbergen 25.09.1877, + Keerbergen 15.01.1951,

 

2. Verbeeck Melanie Maria (voorkind), ° Begijnendijk 11.05.1886 (stomdoof en simpel - ongehuwd),

 

Jacobs Irma, ° Keerbergen ( Elisabeth Irma) 18.02.1893, + Mechelen 27.11.1966, kloosterlinge Zr. Alfons,

 

Jacobs Paulina Celestina III (S5), ° Keerbergen 10.01.1895,

 

Jacobs Barbara Pauline Berthilia 'Bertha, ° Keerbergen 22.12.1896, + Bonheiden 22.08.1975, x 1 met Vervloet Edmond Jozef en x 2 met Verschoren Alfons,

 

Jacobs Franciscus Josephus, ° Keerbergen 15.10.1899, x met Verschueren Louisa.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom