Voorouderlijst Vandeneijnde alias Raeps Jan

 

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam 'ten Einde, Inde, ...' : eind, afgelegen plaats.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

Onderstaande zoon Jan Vandeneijnde is wellicht dezelfde als ...

 

XVI - XVII - XVIII - XX - XXI - Vandeneijnde alias Raeps Jan (S + N), ca. 1410, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Vandeneijnde alias Raeps Aert , XV - XVI - XVII - XIX - XX,

 

Vandeneijnde alias Raeps Jan.

 


 

XV - XVI - XVII - XIX - XX - Vandeneijnde Aert (S + N), ca. 1440, x met ...

 

WRT1874 fo 413:
- 7 sep 1489: Achtelt Van Gestelle wijlen Jansdochter heeft ontvangen na de dood van haar vader drij dm bempt int Spiedonck tussen Jan De Meijer alias Yeven ende Jan Van Bolloo ende Aert Vandeneijnde op Tremeloo heeft als voorganger den eedt gedaen
- 19 jun 1531: Jan Vandenberghe zone wijlen Geert, als man en momboir van Lijsbeth Baten zijn huijsvrouwe, dochter wijlen Hendrick, heeft mits de dood van Machtelt Van Gestelle ontvangen drij dm bempt in Spiedonck tussen Jan vandeneijnde, Peeter Vandeneijnde, Jan De Clerck alias Smudters
- 5 apr 1535: Jan Vandenberghe zone wijlen Geerts ende Lijsbeth Baten zijn huijsvr dochter wijlen Hendricx hebben gederft drij dm in de Spiedonck tussen de goeden Jan Vandeneijnde alias Raeps ter eenre, Peeter Vandeneijnde des voors Jans broeder ter tweedere, derfgen Jan De Clerck alias Smidters ter derder streckende metten eenen eijnde totten goeden Jan Van IJssche zone wijlen Henricq woonende tot Cruijsse onder die heerlijckheijt van Keerbergen in de prochie van Werchter tot behoef van Jan, Henrick, Kathrijne ende Lijsbetten Van IJssche zijne kinderen vercregen met Katlijn Spoelbergh
- 20 jan 1566 st br: Peeter Vandeneijnde x Lijsbeth Van Yssche heeft ontvangen bij doode Jan Van Yssche heur vader drij dm in denSpiedonck tussen Merten Cleijmans, Wouter Woutiers en Jan Holemans.
 

WRT1875 fo 741:
- 27 sep 1480: Aert Vandeneijnde Jansone ende Jan Vandeneijnde gebroeders na de dood van Hendricx Huene sone wijlen Aerts hebben ontvangen de voors Aerts twee gedeelten en Jan het derdedeel van huis en hof met onderhalf dm in Wakkerzeel
- 3 jun 1508: Jacop Vandeneijnde alias Raeps zone wijlen Aerts ontvangt na doode zijns vaders huis en hof
- 1 jul anno 15‎()‎: Jan ‎(Vandeneijnde)‎ zone wijlen Aerts als momboir ‎()‎ Jans Vandeneijnde alias Raps zone ‎()‎ heeft ontvangen huis en hof doen den voors Jans in den naem sijns neven hulde
- 30 mrt 1544: Jan Vandeneijnde alias Raeps zone wijlen Jakop nu ter tyt woonende tot Loven oudt 30 jr, ierst gedaen hebbende mits der doot Jans Vandeneijnde zijn momboir behoirlijck hulde, heeft gederft huis en hof aan Kateryne Vandeneijnde dochter wijlen Jakobs
- 20 nov 1561: Kathelijne Vandeneijnde alias Raeps met Hendrik Ghijsen haeren voorganger verkoopt huijs ende hof aan Philips Optenbergh zone wijlen Jans
- 27 dec 1593: Geert Bollens in den naem van sijn huijsvrouwe ende van Elisabeth Optenbergh dochter wijlen Henrix nae doode des voors Philips Optenbergh heeft ontfangen het voors huijs en hof tot behoef van Anna, Maria en Johanna Bollens sijn kinderen, stellende Marie Bollens sijn dochter als sterfvrouw oudt 2 jr.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vanden Eijnde alias Raeps Jan, XIV - XV - XVI - XVIII - XIX ,

 

Van den Eijnde Peter,

 

Vandeneijnde Jacob, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Vandeneijnde alias Raeps Kateryne, 

     Vandeneijnde alias Raeps Jan, ca. 1515, wonend Leuven 1544.

 


 

XIV - XV - XVI - XVIII - XIX - Vandeneijnde alias Raeps Jan, ca. 1460, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Vandeneijnde Peeter, XIII - XIV - XV - XVII - XVIII,

 

Vandeneijnde alias Raeps Kathelijne,

 

Vandeneijnde Jan.

 


 

XIII - XIV - XV- XVII - XVIII - Vandeneijnde Peeter, ca. 1480, x 1 met Margriet Aerts,  x 2 met Kathlijne Brugmans, x 3 met Margriete Vlemincx.

 

Margriet Van Eijnde dochter wijlen Jans we wijlen Wouter Wouters belast met twee kinderen
Ove
r quade en troubele tijden
Wer1874: Fo 409:
- 3 jun 1508: Gielis Fruijtiers zone wijlen Gooris ‎(beneden zijn mondige jaren)‎ heeft ontvangen na de dood van
Aert wijlen Vandeneijnde geheeten Raps een bonder land op Tremelo onder Werchter ‎(Aert Brugmans, Jan Claes)‎
- 23 dec 1536: heeft gederft aan
Peeter Vandeneijnde zone wijlen Jans en aan zijn huijsvrouwe Kathelyne Brugmans
- 26 feb 1545:
Peeter Vandeneijnde zone wijlen Jans ende Cathelijne Brugmans zijn huijsvrouwe hebben gederft een bonder land in den Basdonck op Tremelo aan Peeter, Lijsbetten, Margriete ende Anna Vandeneijnde zijn kinderen behouden van Margrieten wijlen Aerts Margriete Vlemincx zijn tegenwoordige huisvrouwe
- 29 mei 1564: Wouter Woutiers zone wijlen Peeters heeft ontvangen in naam van Margriet Vandeneijnde zijnder huijsvrouwe na de dood van wijlen Peeter Vandeneijnde heurs broeders een bonder land
- 24 mei 1593: Willem Van Hove x Maijcken Wouters bij doode des voors Wouter Wouters haers vaders heeft als voorganger der voors Margriet Vandeneijnde hulde gedaan
- 26 jan 1615: Anthonis Goris en Jan Schrijns naer dode Margriet Vandeneijnde tot behoef van de kinderen der voors Margriete, Maeijcken Wautiers x den voors Anthonis, ende Barbara Wautiers x Jan Schrijns, te lene ontvangen
- 20 feb 1637: Goris VDP x Jaquemijne Goris hebben na de dood van Anthoon Goris het voor sbunder te leen verheven
- 24 feb 1680: Guilliam Fobelets verheft na de dood van Goris VDP zijn zoon Guilliam out 32 jr is sterfman
- 6 mrt 1711: Jan Fobelets verheft na de dood van Guilliam zijn vader Jeroen Fobelets zijn zoon van 2 jaar is sterfman
 .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vandeneijnde Peeter,

 

Vandeneijnde Lijsbetten,

 

Vandeneijnde Anna,

 

Vandeneijnde Margriet, XII - XIII - XIV - XVI - XVII, ca. 1510,

 


 

XII - XIII - XIV - XVI - XVII - Wouters Wouter, ca. 1505, x met Margriet Vandeneijnde, fa Peeter x Margriet Aerts.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wouters Wouter.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters alias Mechelmans Peter, XIII - XV - XVI, ca. 1525,

 

Wouters Barbara, XI - XII (S2009 + S2762 + N3010),

 

Wouters Maria, ca. 1560, x 1 met Willem Van Hove, deze x 2 met Gooris alias Briers Anthoon, ca. 1580, deze x 1 met Anna De Hooge,

     Uit dit huwelijk:

     1. Goris Anna, x Rotselaar 14.06.1620 (g. Antonis Goris en Joannes Van Hove) met Hendrik Van Hove, fii in Rot en W,

     2. Goris Magdalena, x met Christoffel Van Meerbeeck,

     Goris Maria,  

     Goris Anthonius, () Rotselaar 08.04.1607 (g. Henricus Goris en Dcella Anna Van Os), + Rotselaar ...05.1640,

     Goris Petrus, () Rotselaar 29.12.1609 (g. Petrus Vanden Eynde en Anna Dauwen),

     x Rotselaar 20.10.1630 (g. Gooris Anthonius en Bries Wilhelmus) met Briers Catharina (Catlijn), akte en meer info bij Briers,

     Goris Jacoba - Jacquemyne, () Rotselaar 23.09.1612 (g. Joachimus hopperus per matrem suam Anna Van Esch en Barbara Schrijns),

     x Rotselaar 21.11.1632 (g. Vanden Panhuijssen Joannes en Gooris Anthonius) met Vanden Panhuijsen Gregorius,

     () Rotselaar 24.01.1613 (g. Vander Veken Gregorius en Aurogge Anna),

     3. Van Hove Hendrick,

     Van Hove Maria - Maeycken,

     Van Hove Barbara,

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom