Voorouderlijst Van Roost Petrus

 

Roost Van (de), Van der Oost, Van der Oest, (van der) Roost, (van de(r)) Roest, Van der Rost, Van der Hoost, Van Droost, Vero(o)st, Verhoost(e), Verroest, Verroust, Verrosste, Verho(e)st, Verhost

Familienaam uit de plaatsnaam Roost/Roest: plaats waar veel riet groeit.

Er is een site Roost (met de heren van ...) in Haacht (Vlaams-Brabant). Roest in Noord-Brabant, Roost/Rosoux in Luxemburg en Rost in Nederlands-Limburg.

 


 

XI - XII - XIII - XIV - XVI - Van Roost Petrus ( N1048 + N2248 + N2260 + S2316 + N3532S4214S12532 + S38892), K+, H+, Wak+, x Haacht 24.07.1605 met Van Rijmenant (Reymenams) Catharina (N1049 + N2249 + N2261 + S2317 + N3533 + S4215 + S12533 + S38893).

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van de minderjarige kinderen van Petrus Van Roost en Catharina Van Rijmenam. De akte laat vermoeden dat Petrus Van Rijmenam uit Wakkerzeel de broer is van Catharina Van Rijmenam, vermits hij optreedt als voogd van de minderjarige kinderen. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 50r., akte dd. 16 maart 1638.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Jan Putmans, tot des naerbeschreven staet te doen, hebben(de) onwederroepel(ijcke) procuratie, hem gegeven bij Peeter Van Rijmenam, woonen(de) tot Wackerseel, als momboir van(de) onbejaerde kinderen van Peeter Van Roost en(de) Cathlijn Van Rijmenam, gehuyschen als sij leeffden, voorden not(ari)s Ph(i)l(ip)s Hollandts en(de) seckere getuyghen opden xven. dach marty 1638, alhier gesien (den) geblecken, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een stuck erffve, groot twee en(de) een halff dachmaelen, geleghen te Wackerseel bijde kercke, regen(oten) sheeren straet ter ier., het straetken, geheeten de Bollebaen, ter iier., derffgen(amen) Niclaes Mertens ter iiier. en(de) die v(oor)s(chreven) Peeter ter iiiier. sijden, expos(ito) imp(ositus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) tot behoeff van Ardt Van(der) Voorts [Vorst] per mo(nitionem) et satis et waras voor ombelast en(de) dat in plaetse van cautie ingevolghe van(den) vonnisse tusschen de v(oor)s(chreve) partijen gewesen den iien. may 1636 in hac prima camera, coram eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Roost Henricus, X - XI (N524 + N1130 + S1158), () Haacht 12.09.1606,

 

Van Roost Petrus, XI - XIII - XV (N1122 + N1766 + S6266 + S19446), () Haacht 03.12.1608,

 

Van Roost Maria, () Haacht 11.09.1611, x Keerbergen 26.05.1630 (g. Walter Guens en Egidius Haverals) met Adriaen Van Ooten, + Keerbergen 20.11.1656,

     Uit dit huwelijk:

     Van Ooten Joannes, () Keerbergen 29.06.1631 (g. Henricus Van Roost en Maria Stevens), x 1 Keerbergen 19.01.1659 (g. Egidius Bosmans en

     Jan Valgarens) met Dams Maria, x 2 Werchter 25.06.1679 (g. Van Roost Cornelius en Goossens Joannes) met Pelgrims Maria (S1207),

     () Heist 08.08.1660 (g. Cornelius Van Dijck en Maria Momboirs), meer info over dit nog complexere gezin bij Dams Maria,

     Van Ooten Michael, () Keerbergen 16.11.1642 (g. Michael De Kock en Barbara Van Hergracht),

     Van Ooten Barbara, () Keerbergen 22.02.1645 (g. Joannes Van Horick en Barbara Bosmans),

 

Van Roost Catharina, () Haacht 26.09.1614,

 

Van Roost Joanna, () Haacht 15.01.1617,

 

Van Roost Franciscus, () Haacht 04.06.1619,

 

Van der Roost Margareta, XII (S2107), () Keerbergen 15.11.1620 (g. Egidius Haverals en Margareta Antonis),

 

Van der Roost Barbara, () Keerbergen 08.11.1623 (g. Joannes Claes en Barbara Bosmans),

 

Van der Roost Joannes, () Keerbergen 24.08.1627 (g. Joannes Van de Put en Anna Couthals).

 


 

X - XI - Van der Roost Henricus (N524 + N1130 + S1158), meier van Keerbergen, () Haacht 12.09.1606, + Keerbergen 07.09.1676, x Keerbergen 08.09.1634 (g. Jan Voet en Petrus Van Reymenam) met Van Hove Apollonia (N525 + N1131 + S1159), () Keerbergen 03.11.1607 (g. Joannes Palmaers en Apolonia Hueckens), + Keerbergen 24.12.1653, x 2 Keerbergen 19.04.1654 (g. Corneel Valvekens en Jan Valgaerden) met Maria Laenen.

 

Notariaat Swiggers 19-9-1689: De kinderen van Peter Van Roost, nl Jan Holemans (Wr. Barbara Van Roost) + de momboirs van de kinderen Apolonia Van Roost (echtg. Giliam Van den Eynde) de momboirs van de kinderen Jan Michiels x Catlijn Van Roost, Catlijn Serneels (We. Michiel Van Roost) voor en de momboirs van de kinderen Jan Heirmans x Catharina Van Rillaer voor de verkochten voor 31 gd 6 dagwant grond te Grootloo aan Hendrik Holemans van Schriek.

Akte onder met dank aan Christine Savat

KB1167: Fo 197v: 24 mei 1662:

Peeter Van der Roest & Hendrik Paelmans als momboirs over de kinderen van wijlen Appolonia Van Hove daer vader af is Hendrik Vander Roest hebben verkocht aan Jan Guens wijlen Peetersone x Elisabeth De Grove een vierde paert van seker stuk land groot int geheel drij dagwanden gelegen op de Spickelenberg.

KB1168: 2 dec 1676:

- Susanna Timmermans we Peeter Vander Roost

- Simon Vander Roost

- Michiel Vander Roost

- Maeijcken Vander Roost x Peeter Van Loock

kinderen en kintskinderen wijlen Hendrik Van der Roost x Appolonia Van Hove S+D.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van der Roost Joannes, () Keerbergen 14.11.1635 (g. Petrus Van der Roost en Joanna Van Hove),

 

Van der Roost Peter, x (niet K, W, S, Bet, H, Wak, ) met Susanna Timmermans, meer info over hun gezin bij Timmermans,

     Uit dit huwelijk:

     Vander Roost Michael, () Keerbergen 22.12.1669 (g. Vander Roost Michael en Huijbrechts Maria),

     Vander Roost Joannes, () Keerbergen 27.01.1672 (g. Claes Joannes en Ingelborchs Anna),

     Vander Roost Maria, () Keerbergen 15.03.1674 (g. Van Hove Henricus en Vander Roost Maria),

     Vander Roost Barbara, () Keerbergen 19.01.1677 (g. Straels Joannes en Goldtfuts Barbara),

 

Van der Roost Simon, IX (N262), () Keerbergen 20.07.1640 (g. Simon Van Royen (signor drossaert in Keerbergen) en Maria Cock voor Adriana Van Nochen),

 

Van der Roost Michael, () Keerbergen 09.08.1643 (g. Joannes Van den Eynde en Maria Guens),

 

Van der Roost Maria, X (N565 + S579), () Keerbergen 22.12.1645 (g. Joannes Voet en Maria Beckers),

 

Van der Roost Barbara, () Keerbergen 08.10.1648 (g. Sebastiaan Van Elewijt en Barbara Van der Heergracht), x Keerbergen 26.09.1671 (g. Jan Holemans en Jan Michiels junior) met Holemans Jan (S1052), deze x 2 Rijmenam 18.06.1671 (g. Joannes Frans en Joannes Dams) met Daems Maria (S1053), () Keerbergen 12.03.1651 (g. Joannes De Becker en Van der Roost Maria),

    Uit dit huwelijk:

    2. Holemans Michael, X (S526), () Keerbergen 11.12.1672 (g. Michael Van der Roost en Maria De Preter),

    Holemans Adrianus, () Keerbergen 18.11.1674 (g. Adrianus Guens en Barbara Scheppers),

    Holemans Cornelius () Keerbergen 13.02.1678 (g. Cornelius Daems en Adriana Vervloet),

 

2. Van der Roost Elisabeth, () Keerbergen 05.01.1655 (g. Matthias Lanen en Elisabeth Van Lil),

 

Van der Roost Catharina, () Keerbergen 28.02.1656 (g. Guilielmus Lanen en Catharina ...),

 

Van der Roost Catharina, () Keerbergen 18.02.1657 (g. Dnus Andreas Lanen en Maria Lens),

 

Van der Roost Francisca, () Keerbergen 22.08.1658 (g. Samuel Van Deurne en Elisabeth Lanen),

 

Van der Roost Henricus, () Keerbergen 21.03.1660 (g. Henricus Van Hove en Anna Van Laer),

 

Van der Roost Guilielmus, () Keerbergen 16.05.1661 (g. Guilielmus Lanen en Lizabeth Vermijlen),

 

Van der Roost Sara, () Keerbergen 03.07.1662 (g. Joannes Van de Valgaren n. Joannes Van Horick en Maria Voet n. Sara Van Gemen),

 

Van der Roost Clara, () Keerbergen 03.07.1662 (g. Joannes Cleynhens en Clara Verlinden),

 

Van der Roost Anna Maria, () Keerbergen 16.09.1663 (g. Joannes Thaghemers aus Fardus en Anna Van Effen),

 

Van der Roost Catharina, () Keerbergen 22.03.1665 (g. Joannes Van der Roost n. Andreas Lanen en Barbara Lauwers n. Maria Lauwers).

 

 

 

XI - XIII - XV - Van der Roost Petrus (N562 + N1766 + S6266 + S19446), () Haacht 03.12.1608, x 1 Keerbergen 16.06.1637 (g. Henricus Van de Roost en Petrus Spoelberch) met Barbara Van der Hey(r)gracht - Van der Heergracht - Vande Heregracht - ... (N1123 + N1767 + S6267 + S19447), () (niet H, K, R, P!, ...), + Keerbergen 04.02.1651, x 2 Keerbergen 14.07.1652 (g. Jan Voet en Willem Hoolaerts) met Clara Verbinnen, () niet K, P, W, H, R, Heist, S, Mech, ). Barbara Vande Heregracht, x 1 Keerbergen 13.10.1630 (g. Voet Joannes en Daems Joannes) met Bosmans Rumoldus, fs Jan x Maria De Bie.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

Wer1851: Fo 82v: 9 jan 1685:

- Cornelis Anthonis als vader en momboir van sijne kinderen behouden van wijlen Joanna Goris, voor hemselve en voor Jan Van Tongelen sijn schoonsone getrout met Cathelijne Anthonis synde des voors Jenneken dochters

- Symon Van Roost x Beijcken Goris

- zich sterkmakende voor zijn zwager Peeter Goris (akte voor notaris Lavaerts in Rijmenam)

- Guilliam Van Dijck x Margareta Docx te voren we Hendrick Goris en verantw voor het kind van Henrick behouden van Margareta Docx hem sterkmakende voor Pauwels Docx & den voors Peeter Goris als momboirs overt selve kint

- Henrick Vermijlen x Elisabeth Goris

als representanten en erfgen van wijlen Aert Goris voor vijf paerten

- Guilliam Van Eynde x Appollonia Vanden Roost

- Jan Heremans x Cathelijne Van Rillaer dochter van wijlen Maeijcken Boschmans

- den voors Guilliam Vandeneijnde & Zeger Michiels als geede momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Michiels x Cathelijne Vanden Roost

- deselven Guilliam Van Eijnde & Jan Serneels als geede momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Michiel Vanderroost Peetersone, daer moeder aff is Cathelijne Serneels (Keerbergen)

- Jan Holemans x Beijcken Vander Roost

als erfgen van wijlen Peeter Vanderroost ende Beijcken Van Hanegracht voor de vijf andere paerten

verkopen aan Jan Verstraten x Marie Van Leemputten 2 dm en 40 r lants als bempt uit een meerder stuk van vijf dm waervan de resterende drij sijn leenroerich onder de hertog van Aerschot en Arenbergh, gelegen tot Nijnde (Ste Barbara cappelle, Jan Wauters, Librecht Ingelborgs, mr Cornelis Van Roost).

Wer1851: Fo 84v: 9 jan 1685:

Cornelis Anthonis etc (zie hierboven)

Verkopen aan sr Daniel Van Hamme secr van den lande van Rotselaer, Werchter ende Haecht x Maria Catharina Van Brusselen een dm maijgrasch int Peirelinckbroeck (erfgen Jan Vermijlen).

Notariaat Swiggers 19.9.1689: De kinderen van Peter Van Roost, nl Jan Holemans (Wr. Barbara Van Roost) + de momboirs van de kinderen Apolonia Van Roost (echtg. Giliam Van den Eynde) de momboirs van de kinderen Jan Michiels x Catlijn Van Roost, Catlijn Serneels (We. Michiel Van Roost) voor en de momboirs van de kinderen Jan Heirmans x Catharina Van Rillaer voor de verkochten voor 31 gd 6 dagwant grond te Grootloo aan Hendrik Holemans van Schriek.

KB1165: Fo 211: 15 dec 1638:
S+D kinderen en erfgen wijlen Jan Bosmans de oude x wijlen Marie De Bie
- Michiel Bosmans
- Michiel Bosmans en Hendrik Hollemans als momboirs van het minderjarig kindt wijlen Rombout Bosmans daer moeder af is Barbara Van Heergracht
- Guilliam Bosmans
.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii K, S, W, Bet, H, W, Rots, R, Mech, P, Beer, Heist,

 

1. Bosmans Paulina, () Keerbergen 06.02.1631 (g. Antheunis Henricus en Vanden Eijnde Paulina),

 

Bosmans Maria, () Keerbergen 21.03.1632 (g. Balemans Adrianus en Holarts Maria), x (niet K, R, S, W, P, H, ) met Van Rillaer Lucas, 

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Catharina, () Keerbergen 31.10.1655 (g. Egidius Bosmans en Catharina Van der Roost),

     Van Rillaer Jacobus, () Keerbergen 05.09.1657 (g. Joannes Van Rillaer en Anna Claes),

     Van Rillaer Petrus, () Keerbergen 23.11.1659 (g. Nicolaus Van Loy en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Joanna, () Keerbergen 01.07.1661 (g. Machiels Joannes en Aertgeerts Joanna),

 

Bosmans Petrus, () Keerbergen 01.03.1635 (g. Spoelberchs Petrus en Van Horick Magdalena),

 

2. Van der Roost Apolonia, X - XII - XIV (N281 + S3133 + S9723),

 

Van der Roost Catharina, () Keerbergen 10.02.1641 (g. Adrianus Van Ooten en Maria Voet), x Keerbergen 03.10.1660 (g. Petrus Van der Roost en Jan Michiels senior) met Michiels Joannes junior,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, () Keerbergen 02.08.1661 (g. Egidius Guens en Joanna Goris),

     Michiels Clara, () Keerbergen 20.10.1663 (g. Petrus Ven en Clara Van Linden),

     Michiels Maria, () Keerbergen 11.07.1666 (g. Joannes Rams en Maria Huybrechts),

     Michiels Guilielmus, () Keerbergen 29.09.1669 (g. Guilielmus Van den Eynde en Maria Van der Roost),

 

Van de Roost Michael, () Keerbergen 05.11.1643 (g. Petrus Claes en Christina Navet), x Keerbergen 23.04.1675 (g. Henricus Van der Roost en Jan Serneels) met Catharina Serneels,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Roost Mattheus, () Keerbergen 16.05.1675 (g. Mattheus Janssens en Joanna Serneels),

     Van der Roost Petrus, () Keerbergen 22.09.1677 (g. Petrus Haverhals en Catharina Van der Roost),

     Van der Roost Joannes, () Keerbergen 27.11.1679 (g. Joannes Serneels en Appolonia Van der Roost),

     Van der Roost Clara, () Keerbergen 05.04.1682 (g. Petrus Holemans en Clara Michiels),

     Van der Roost Godefridus, () Keerbergen 02.02.1685 (g. Michael Cornelis en Gertrudis Serneels),

 

Van den Roost Barbara, X (N883), () Keerbergen 16.12.1646 (g. Henricus Van de Roost en Barbara Bosmans).

 

 

 

XII - Daems Philippus (S2106), () Keerbergen 01.04.1618 (g. Joannes Bosmans sr. en Elisabeth Claes), x 1 Keerbergen 11.07.1646 (g. Egidius Van der Roost, Henricus Van der Roost en Willem Hoolaers) met Margareta Van der Roost (S2107), () Keerbergen 15.11.1620 (g. Egidius Haverals en Margareta Antonis), x 2 Keerbergen 14.11.1655 (g. Dnus Corneel Valvekens en Jan Valgaerens) met Maria Bosmans.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Daems Jan, () Keerbergen 22.05.1647 (g. Joannes Claes en Anna Van Geel),

 

Daems Petrus, () Keerbergen 01.10.1648 (g. Petrus De Becker en Appolonia Van Hove),

 

Daems Maria, IX (S1053), () Keerbergen 12.03.1651 (g. Joannes De Becker en Van der Roost Maria),

 

Daems Jan, () Keerbergen 23.03.1653 (g. Joannes Van Roost en Anna Dams),

 

2. Daems Cornelius, () Keerbergen 08.10.1656 (g. Cornelius Dams en Catharina Bosmans), x Werchter 16.07.1683 (g. Michiels Arnoldus en Van Tongelen Jacobus Maierus) met Clara Michiels,

     Uit dit huwelijk:

     Daems Franciscus, () Keerbergen 12.11.1684 (g. Arnold Michiels jr n. Arnold Michiels sr en Barbara Daems n. Maria Bosmans),

     Daems Clara, () Keerbergen 09.02.1687 (g. Joannes Bosmans n. Egidius Bosmans en Clara Wouters),

     Daems Joannes, () Keerbergen 17.04.1689 (g. Joannes Michiels en Anna Daems),

     Daems Catharina, () Keerbergen 28.10.1690 (g. Joannes Michiels en Maria Bosmans n. Catharina Bosmans),

     Daems Arnoldus, () Keerbergen 11.11.1693 (g. Arnold Michiels en Maria Van Nuffel),

     Daems Maria, () Keerbergen 20.04.1696 (g. Corneel Michiels en Francisca Daems),

     Daems Catharina, () Keerbergen 26.02.1699 (g. Petrus Boets en Catharina Michiels),

 

Daems Petrus, () Keerbergen 02.09.1659 (g. Petrus Van der Roost en Barbara Bosmans),

 

Daems Francisca, () Keerbergen 19.02.1662 (g. Joannes De Wint en Francisca Bosmans), x Keerbergen 22.06.1684 (g. Michael Boets en Bartholomeus Verreth) met Boets Petrus, + Keerbergen 21.03.1699, x 2 Keerbergen 19.11.1699 (g. Peter Cleynhens en Peter Puttemans) met Andreas Guens,

     Uit dit huwelijk:

     1. Boets Maria, () Keerbergen 08.05.1685 (g. Joannes Cleynhens en Maria Claes),

     Boets Michael, () Keerbergen 20.05.1688 (g. Michael Boets en Barbara Daems),

     Boets Clara, () Keerbergen 06.12.1690 (g. Michael Cornelis en Barbara Verret),

     Boets Anna, () Keerbergen 08.12.1693 (g. Cornelius Daems en Anna Van Ooten),

     Boets Cornelia, () Keerbergen 25.05.1695 (g. Cornelius Daems en Catharina Troy),

     Boets Petrus, () Keerbergen 10.08.1697 (g. Petrus Cleynhens en Clara Michiels),

     2. Guens Anna, () Keerbergen 28.11.1700 (g. Joannes Van Casteren en Anna Cornelis),

 

Daems Barbara, () Keerbergen 06.10.1664 (g. Joannes Van Haacht en Joanna Fierens nomine Barbara Cesars), x 1 Keerbergen 17.01.1690 (g. Corneel Daems en Henricus Cleynhens) met Cleynhens Jan. Deze x 2 Rijmenam 03.10.1694 (g. Guilielmus Van Horebeeck en Petrus Buts) met Van Rillaer Anna (S813), () Keerbergen 18.01.1671 (g. Petrus De Grove en Anna Van Eynde), deze huwde een tweede keer met Eggers Adrianus te Rijmenam  op 16.06.1706.

     Uit dit huwelijk:

     1. Cleynhens Henricus, () Keerbergen 11.12.1690 (g. Henricus Verret en Clara Michiels).

     2. Cleijnkens Frans, () Rijmenam (ook ? Keerbergen) 26.10.1695 (g. Franciscus Van Rillaer en Elisabeth Ceulemans),

     Cleijnkens Catharina, () Rijmenam (ook ? Keerbergen) 24.08.1697 (g. Henricus Cleynheijns en Catharina Fierens), x Rijmenam 11.03.1725 met Op de Beeck Andreas,

          Uit dit huwelijk:

          Op de Beeck Adrianus, () Rijmenam 01.11.1725 (g. Adrianus Eggers en Petronella Heurckmans),

          Op de Beeck Anna, () Rijmenam 01.11.1725 (g. Gommarus Op de Beeck en Anna Van Rillaer),

          Op de Beeck Anna, () Rijmenam 08.05.1727 (g. Petrus Cleijnens en Anna Van Rillaer),

          Op de Beeck Petrus, () Rijmenam 16.11.1729 (g. Petrus Marien en Catharina Van den Eijnde),

          Op de Beeck Joannes Baptist, () Rijmenam 04.05.1732 (g. Joannes Cleijnens en Adriana Op de Beeck), 

     Cleijnkens Cornelius, () Rijmenam 12.04.1699 (g. Cornelius Dams en Fransiska Dams),

     Cleijnkens Petrus, IX (S406),

     3. Eggers Michael, () Rijmenam 08.04.1707 (g. Michael Eggers en Magdalena Ceulemans),

     Eggers Adrianus, () Rijmenam 11.11.1709 (g. Joannes Eggers en Catharina Verret), x Putte 24.02.1727 met Lens Joanna,

           Uit dit huwelijk:

          Eggers Anna, () Rijmenam 27.01.1728 (g. Michael Eggers en Anna Peeters),

          Eggers Adrianus, () Rijmenam 25.08.1729 (g. Adrianus Lens en Maria Verret),

          Eggers Catharina, () Rijmenam 05.07.1733 (g. Adrianus Verreth en Catharina Lens),

          Eggers Maria Anna, () Rijmenam 14.09.1735 (g. Michael Eggers en Catharina Lens),

          Eggers Elisabeth, () Rijmenam 15.02.1742 (g. Adrianus Ceulemans en Elisabeth Eggers), + R 09.10.1813,

     Eggers Henricus, () Rijmenam 11.09.1712 (g. Henricus Smets en Elisabeth Van Kelst),

     Eggers Maria, () Rijmenam 12.07.1717 (g. Joannes Holemans en Maria Verhet).

 


 

IX - Van der Roost Simon (N262), () Keerbergen 20.07.1640 (g. (g. Simon Van Royen (Signor drossaert in Keerbergen) en Maria Cock voor Adriana Van Nochen), + Keerbergen 28.07.1706, x Keerbergen 12.02.1673 (g. Henricus Van der Roost en Anthoon Cornelis) met Goris Barbara (N263), () Werchter 02.06.1647 (g. Cornelius Wouters en Maria Van Nuffelen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Roost Egidius, () Keerbergen 01.01.1674 (g. Egidius Van Horick en Joanna Bosmans),

 

Van der Roost Maria, () Keerbergen 31.03.1675 (g. Henricus Goris en Maria Huybrechts),

 

Van der Roost Guilielmus, () Keerbergen 03.05.1677 (g. Guilielmus Van den Eynde en Elisabeth Goris),

 

Van der Roost Joannes, () Keerbergen 09.09.1678 (g. Joannes Van Huyck en Anna Hoylaers), x Keerbergen 16.05.1705 (g...) met Swiggers Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Roost Joanna, () Keerbergen 06.07.1706 (g. Joannes Swiggers en Barbara Goris),

     Van der Roost Petrus, () Keerbergen 19.12.1707 (g. Petrus Van der Roost en Joanna Swiggers),

     Van Roost Joanna, () Keerbergen 08.09.1710 (g. Joannes Swiggers en Joanna Van Roost),

     Van der Roost Joannes, () Keerbergen 31.01.1713 (g. Joannes Van Horick en Adriana Swiggers),

     Van der Roost Egidius, () Keerbergen 20.05.1715 (g. Egidius Van der Roost en Josefa Cleijnhens),

     Van der Roost Jacobus, () Keerbergen 14.07.1717 (g. Jacobus Swigers en Isabella Maria Swigers),

     Van der Roost Jacobus, () Keerbergen 12.10.1719 (g. Jacobus Swigers en Elisabeth Wilms n. Elisabeth Swigers),

     Van der Roost Florentius Guilielmus, () Keerbergen 02.04.1723 (g. Michael Cornelis n. Guilielmus Van Ende en Barbara Teresia Couplet),

     Van der Roost Henricus Franciscus, () Keerbergen 13.02.1727 (g. Henricus Smedts en Francisca Cornelis),

     Van der Roost Catharina, () Keerbergen 02.03.1730 (g. Joannes Baptist Verstraeten en Anna Catharina Van Camp),

 

Van der Roost Cornelia, () Keerbergen 08.12.1680 (g. Cornelius Antonis en Maria Goris voor Adriana Bosmans),

 

Van der Roost Petrus, () Keerbergen 28.08.1684 (g. Joannes Joostens voor Petrus Goris en Adriana Bosmans), x Keerbergen 19.09.1718 (g. Henric Serneels en Gillis Van der Roost) met Joanna Van Huyck,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Roost Joanna, () Keerbergen 03.01.1721 (g. Egidius Van der Roost en Joanna Van Huijck),

     Van der Roost Anna Maria, () Keerbergen 14.10.1723 (g. Joannes Van Aertrijck en Maria Swigers),

     Van der Roost Joannes, () Keerbergen 09.04.1726 (g. Joannes Van Horebeeck en Anna Van Rillaer),

     Van de Roost Petrus Franciscus, () Keerbergen 26.01.1729 (g. Petrus Vermylen en Maria Anna Cleynhens),

     Van der Roost Guilielmus, () Keerbergen 25.03.1732 (g. Guilielmus Willems en Petronella Van der Roost),

     Van der Roost Joanna, () Keerbergen 27.04.1735 (g. Joannes De Preter en Joanna Van der Roost),

     Van der Roost Henricus, () Keerbergen 02.08.1738 (g. Henricus Smets en Clara Van Huyck),

     Van der Roost Joanna Maria, () Keerbergen 10.09.1741 (g. Joannes Degrove en Anna Maria Verhoft),

 

Van der Roost Joanna, VIII (N131), () Keerbergen 21.01.1687 (g. Jacobus Verhagen en Joanna Van Hove).

 

 

 

X - Van Loock Petrus (N564 + S578), () Keerbergen 12.10.1642 (g. Petrus Ven en Anna Bosmans), x Keerbergen 12.10.1664 (g. Henricus Van der Roost en Jan Valgarens) met Van der Roost Maria (N565 + S579), () Keerbergen 22.12.1645 (g. Joannes Voet en Maria Beckers).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Loock Joannes, IX (N282), () Keerbergen 13.09.1665 (g. Joannes Van der Roost en Maria Van der Roost),

 

Van Loock Maria Catharina, () Keerbergen 21.02.1668 (g. Michiel Bosmans en Maria Huybrechts), x Keerbergen 12.04.1695 (g. Jan Van Loock en Frans Van Reeth) met Henricus Cleynhens, ex Laeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, S, H, W,

     Cleijnhens Susanna, () Werchter 18.05.1698 (g. Claes Petrus n. Vandersanden Petrus en Vander Loock Susanna),

     Cleijnhens Joannes, () Keerbergen 25.03.1701 (g. Swiggers Joannes en Keulemans Elisabeth),

 

Van Loock Catharina, () Keerbergen 28.08.1670 (g. Simon Van der Roost en Catharina Van Dijck),

 

Van Loock Susanna, () Keerbergen 19.04.1673 (g. Joannes Michiels jr en Susanna Timmermans), x 1 Keerbergen 04.07.1699 (g. Jan Van Loock en Jacob De Preter) met Melis Jan, x 2 Werchter 16.03.1709 met Fierens Jan,

Not. Swiggers 70/19.11.1710: Susanna Van Loock (we Jan Melis) x Jan Fierens met de mmk leenden 125 gd 5 % van Niclaes Opdebeeck.

    Uit dit huwelijk:

     1.  Melis Petrus, () Keerbergen 29.06.1700 (g. koster Joannes Swiggers voor Henricus Cleynhens en Barbara Jostens),

 

Van Loock Guilielmus, () Keerbergen 11.12.1675 (g. Guilielmus De Becker en Francisca Van der Roost),

 

Van Loock Elisabeth, IX (S289), () Keerbergen 10.10.1677 (g. Joannes Straels en Elisabeth Van Dijck),

 

Van Loock Barbara, () Keerbergen 14.02.1684 (g. Petrus Van Beveren en Barbara Goris),

 

Van Loock Anna, () Keerbergen 03.01.1687 (g. Guilielmus Janssens en Anna Scheppers).

 

 

 

X - XII - Cornelis Antoon (N280 + S3132), () Keerbergen 04.03.1636 (g. Joannes Ferer en Catharina De Jonghe), + Keerbergen 08.03.1680, x Keerbergen 27.05.1657 (g. Jan Cornelis en Petrus Van der Roost) met Van der Roost Apolonia (N281 + S3133 + S9723), () (niet K, H, R, P, S, W, Heist, Mech, Wak, Bon, SKW, Ber, O, L, LSt.-J, DD, ), + Keerbergen  09.07.1697, x 2 met XIV -Wilhelmus van den Eynde (S9722), () Keerbergen ...02.1664 (g. Jan van den Eynde en Petrus Van der Roost)).

 

Uit dit huwelijk

 

1. Cornelis Joanna, () Keerbergen 25.06.1657 (g. Joannes Van der Roost en Maria Van der Roost),

 

Cornelis Michael, XI (1566), () Keerbergen 20.07.1661 (g. Michael Van der Roost en Helena Van de Moer),

 

2. Van den Eynde Joannes, () Keerbergen 15.11.1664 (g. Joannes Van den Eynde en Elisabeth Van Hove),

 

Van den Eynde Catharina, () Keerbergen 01.05.1667 (g. Cornelius Anthonis en Cath. Van Roost),

 

Van den Eynde Simon, () Keerbergen 15.06.1668 (g. Simon Van Roost en Barbara Goris),

 

Van den Eynde Maria, XIII (S4861), () Keerbergen 13.07.1669 (g. Sebastianus Claes en Maria Daems),

 

Van den Eynde Petrus, () Keerbergen 08.02.1672 (g. Petrus Vogels en Anna Van Rompuy),

 

Van den Eynde Joanna, () Keerbergen 30.09.1674 (g. Petrus Van den Eynde en Joanna Van Nuffel), x Keerbergen 27.01.1700 (g. Peter Palmaets, Michiel Cornelis, Peter Vandeneynde en ... Engels) met Jan Engels, geen fii te K, P, R, H, S, W,

 

Van den Eynde Bernardus, () Keerbergen 18.04.1681 (g. Bernardus Claes en Petronella Van Adorp).

 

 

 

X - Holemans Jan (N882), () Schriek 27.01.1647 (g. Jan Somers en Margaretha Serneels), x Keerbergen 26.09.1671 met dispensatie (g. Jan Holemans en Jan Michiels jr.) met dispensatie (g. Jan Holemans en Jan Michiels jr.) met Van de Roost Barbara (N883), () Keerbergen 16.12.1646 (g. Henricus Van de Roost en Barbara Bosmans),  + Schriek 14.01.1686.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Maria, IX (N441), () Schriek 06.10.1671 (g Adriaen Somers en Maria Holemans),

 

Holemans Jan, () Schriek 22.03.1674 (g. Jan Vervoort en Catharina Pelgrims),

 

Holemans Catharina, () Schriek 14.01.1676 (g. Peter Holemans en Catharina Van Rillaer),

 

Holemans Elisabeth, () Schriek 19.10.1678 (g. Peter De Cuyper en Maria Holemans),

 

Holemans Peter, () Schriek 16.12.1681 (g. Peter Pelgrims en Maria Holemans),

 

Holemans Joanna, () Schriek 10.09.1684 (g. Jan Boxstuyns en Clara Machiels).

 


 

VIII - Lambrechts Andreas (N130), () Beerzel 19.12.1686 (g. Op de Beeck Andreas en Daems Barbara), x Keerbergen 31.05.1711 (g. Gillis en Jan Van der Roost) met Van Roost Joanna (N131), () Keerbergen 21.01.1687 (g. Jacobus Verhagen en Joanna Van Hove), + Heist 08.12.1754.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Lambrechts Andreas.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lambrechts Adriana, () Heist 02.05.1712 (g. Rijmenams Adrianus en Goris Barbara),

 

Lambrechts Alexander, () Heist 25.11.1714 (g. Lambrechts Alexander en Van Roost Petronella),

 

Lambrechts Petrus, smid, () Heist 10.06.1717 (g. Van de Roest Petrus en Jennes Maria), + Beerzel 21.03.1794, x Beerzel 18.02.1744 (g. Andries Lambrechts, Jan Storms, Antoon Storms en Rombout Storms) met Storms Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Lambrechts Frans, () Beerzel 27.02.1745 (g. Storms Jan en Van de Roost Joanna), + Beerzel 25.03.1752,

     Lambrechts Andries, () Beerzel 02.11.1746 (g. Andries Lambrechts en Nagels Maria), + Beerzel 23.03.1747,

     Lambrechts Maria Elisabeth, () Beerzel 31.01.1748 (g. Willem Lambrechts en Elisabeth Storms),

     Lambrechts Anna Maria, () Beerzel 05.10.1749 (g. Jan Storms en Anna Maria Neys), + Beerzel 18.09.1818,

     x 1 Beerzel 09.02.1773 met Delen Peter, x 2 Beerzel 16.08.1791 met Aerts Hendrik,

     Lambrechts Hendrik, () Beerzel 16.09.1751 (g. Hendrik Geenen en Joanna Speulders), + Beerzel 23.03.1807, x met Ceulemans Catharina,

     Lambrechts Maria Theresia, () Beerzel 14.06.1753 (g. Antoon Storms en Maria Cauters), x Beerzel 17.08.1779 met Van Looy Jan Martin,

     Lambrechts Maria Anna, () Beerzel 17.04.1755 (g. Andre Van Noten en Maria Vervloet), + Beerzel 06.05.1757,

     Lambrechts Jozef, () Beerzel 24.04.1757 (g. Henri Van Humskercken en Adriana Lambrechts), x met Lambaerts Joanna,

     Lambrechts Jan, () Beerzel 11.08.1760 (g. Peter Van Roosbroeck en Joanna Maria Docx), + Beerzel 09.09.1826, x Putte 02.05.1786 met Aertgeerts Anna Theresia,

     Lambrechts Egidius, () Beerzel 23.07.1763 (g. Egidius Geens en Petronella Lambrechts), + Beerzel 22.02.1794, x met Claes Joanna Maria,

     Lambrechts Joanna Catharina, () Beerzel 13.06.1766 (g. Jan Schroyens en Joanna Catharina Ceulemans), + Beerzel 06.08.1768,

 

Lambrechts Guilielmus, () Heist 26.08.1719 (g. Vermeylen Guilielmus en Vincx Anna),

 

Lambrechts Egidius, () Schriek 17.05.1721, gedoopt in Schriek wegens de overstroming, (g. Van der Roest Egidius en Lambrechts Catharina),

 

Lambrechts Petrus Franciscus, () Heist 03.03.1723 - smid - (g. Van der Beeck Petrus en Vincx Catharina), + 13 nivose X, x Beerzel 05.07.1751 (g. Van Noten Andre en Van den Brande Jan) met Van den Brande Joanna Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Lambrechts Anna Catharina, () Heist 26.02.1752 (g. Willem Lambrechts en Catharina Van den Brande),

     Lambrechts Maria Anna, () Heist 02.04.1753 (g. Peter Lambrechts en Maria Anna Beeckmans),

     Lambrechts Hendrik, () Heist 28.08.1754 (g. Hendrik Lambrechts en Catharina Van der Auwera),

     Lambrechts Maria Theresia, () Heist 26.02.1756 (g. Andre Van Noten en Joanna Maria Cops),

     Lambrechts Maria Anna, () Heist 02.12.1757 (g. Willem Van den Broeck en Maria Cauters), + Heist 29.11.1829,

     x Heist 06.07.1795 met Van Rompaey Peter Frans,

     Lambrechts Maria Catharina, () Heist 28.08.1759 (g. Willem Lambrechts en Catharina Van den Brande),

     Lambrechts Jan, () Heist 27.02.1761 (g. Jan Marien en Maria Mertens),

     Lambrechts Adriaen Frans, () Heist 22.05.1762 (g. Adriaen Van Noten en Joanna Catharina Boon), + Heist 05.05.1847,

     x Heist 10.07.1805 met Van Dessel Elisabeth,

     Lambrechts Maria Theresia, () Heist 16.01.1764 (g. Hendrik Van den Broeck en Maria Schroyens),

 

Lambrechts Elisabet, () Heist 08.01.1725 (g. Kieboom Andreas en Lambrechts Elisabeth),

 

Lambrechts Anna Maria, VII (N65), () Heist 24.05.1726 (g. Lembrechts Adrianus en Docx Anna),

 

Lambrechts Henricus, () Heist 06.06.1728 (g. Geenen Henricus en Verbruggen Maria Anna), + Heist 30.05.1768, x (niet Heist, ) met Joanna Maria Cops,

     Uit dit huwelijk:

     Lambrechts Hendrik Andre, () Heist 09.02.1757 (g. Andre Van Noten en Catharina De Schutter),

     Lambrechts Anna Catharina, () Heist 14.02.1759 (g. Jan Jennis en Anna Maria Cops), + Heist 12.11.1847,

     x Heist 23.02.1789 (g. Adriaen Verhagen en Cornelis Peremans) met Verhaegen Hendrik,

     Lambrechts Willem Frans, () Heist 23.11.1760 (g. Willem Van den Broeck en Magdalena Vervoort),

     Lambrechts Jan Frans, hoefsmid, () 12.12.1761 (g. Jan Frans Stuyck en Maria Cauters), ongehuwd, + Heist 03.10.1827,

     Lambrechts Frans, () Heist 02.03.1765 (g. Frans de Champ en Anna Maria Van Beumen),

     Lambrechts Peter, smid, () Heist 25.08.1767 (g. Jan Van Boomen en Anna Maria Duchamp), + Heist 08.04.1836,

     x Heist 02.05.1803 met De Kleyn Maria Anna,

 

Lambrechts Judocus, () Heist 25.09.1732 (g. Vinckx Judocus en Nijs Anna Maria).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom