Voorouderlijst Vander Hoeven Ludovicus

 

Hoeve(n) Van (der), Van den Hoeven, Van der Ho(u)ven, Houven, Van der Oeven, Terhoeven, Van der Hoef(f), Van der Hoff, Vandrouf, Verhoeve(n), Veroeven, Verhoven, Verove(n), Verhoef(f)

1. Familienaam naar de zeer verspreide plaatsnaam Hoeven = boerderij, hofstede.

2. Zie ook bij Hoefman.

 

Hoefman(s), Hoofman(s), Hofman(s), Hoffeman(n), de Hoffmann, Hoffman(n)(s), Hofment, Offman 

1. Afgeleide van familienamen als Van Hoof, Van der Hoeven, Van den Hove  (= van de hoeve) of

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - Vander Hoeven Servaes, fs Ludovicus x Dymphna Vanderhoeven (S), ° ca. 1570, + > Berg 1637, x 1 met Margarite Wants, x 2 > 1619 met Geertruid Moe(r)lants.

 

SGB Berg bundel 551: hofstede Valckenbeurgh bij het Torfbroek & huys en hof 'Den Steen' bij de klerk.

 

RAL goedenissen Berg, 551 28.01.1659: gezin 2.

Scheydinghe en deylinghe tussen de kinderen van wijlen Servaes Vander Hoeven en Geetruydt Moelants :

1 ste staak: Steven Vander Hoeven x Maycken Loyens,

2 de staak: Cornelis Mommens x Jenneken Vander Hoeven,

3 de staak: Peeter De Ceuster x Emisabeth Vander Hoeven,

4 de staak: Jan Van Abbeel x met Anna Vander Hoeven,

5 de staak: Servaes Vander Hoeven, sone Adriaens. 

 

Hierbij de akte (met dank aan Paul Peeters) van emancipatie betreffende de kinderen van Servatius Van(der) Hoeven zone Ludovicus. Het ging om volgende kinderen : Servatius, Sebastianus, Angelus (Engelbertus), Stephanus, Barbara, Catharina, Adriana en Margaretha Er werd niet aangeduid of het gaat om de kinderen uit zijn eerste en/of tweede huwelijK

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7501, folio 170v., akte dd. 6 mei 1611.

Transcriptie.

Item Servaes Van(der) Hoeven sone wijlen Lodewijcx, woonen(de) te

Berghen bij Campenhoudt, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Servasiu(m), Bastianu(m),

Angelu(m), Stephanu(m), Barbara(m), Cath(ari)nam, Adriana(m) et

Margaretam, proles suas  a pane suo modo debito et co(n)sueto,

quo facto du Pretz recond(uxi)t, coram Duffel, Beringhen,

maii via., 1611.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vanderhoeven Barbara, x met Joos De Cuestere,

 

Vander Hoeven Servatius, ?M,  + Haacht 20.02.1669, x 1 Kampenhout 1617 met Elisabeth Verboomen, x Nederokkerzeel 2 met Barbara Verheyden, x 3 Haacht (?) met Maria Verhorst,

 

Vander Hoeven - Verhoeven Sebastianus, x Steenokkerzeel 05.10.1625 (g. Servatius Verhoeven en Carolus De Coninck) met De Coninck - Conincx Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vander Hoeven Maria, (°) Berg 25.11.1627 (g. Adrianus Vander Hoeven en Maria Blockmans), 

     Verhoeven Barbara, (°) Steenokkerzeel 30.11.1628 (g. Engelbertus en Barbara Verhoeven),

     Verhoeven Maria, (°) Steenokkerzeel 03.05.1631 (g. Jan Van Roye en Petrus Petris l. Maria Paeps),

     Verhoeven Carolus, (°) Steenokkerzeel 27.02.1634 (g. Carolus De Coninck en Margaretha Coecaerts),

     Verhoeven Anna, (°) Steenokkerzeel 14.09.1639 (g. Jan Smekens en Anna Verhoeven),

     Verhoeven Jacobus, (°) Steenokkerzeel 06.10.1642 (g. Jacobus Van Seghbroeck en Barbara Van Roeye), 

 

2. Vanderhoeven Stefanus, XII (S2220),

 

Vander Hoeven Engelbertus (fs Wants of Moelants), x met Van Vlesselaer Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Vander Hoeven Barbara, (°) Berg 29.05.1634 (g. Jacobus Van Tricht en Barbara Vander Hoeven),

     Vander Hoeven ..., (°) Berg 16.10.1636 (g. Hubertus en Anna Van Espen),

Vander Hoeven Catharina,

Vander Hoeven Adriana,

Van der Hoeven Margaretha,

 

Vander Hoeven Adrianus, x Berg 02.02.1628 (g. Servatius en Sebastianus Verhoeven) met Cockaert alias Verelst Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Vander Hoeven Engelbertus, (°) Berg 27.05.1629 (g. Engelbertus en Barbara Vander Hoeven),

     Vander Hoeven Servatius, (°) Berg 03.10.1630 (g. Servaes Vander Hoeven en Digna Wauters), + Berg ...04.1702,

     x Berg 26.05.1658 (g. Antonius en Matthias De Coster) met De Custer Elisabeth, + Berg 14.10.1691 vv, fa Stephanus x Anna Peeters,

     Uit dit huwelijk:

     Verhoeven Anna, (°) Berg 05.08.1659 (g. Jacobus Vanden Dael en Anna De Custer),

     x Berg 02.10.1685 (g. Servatius Verhoeven en Petrus Stroebants) met Joannes Stroobants,

     Verhoeven Maria, (°) Berg 16.09.1661 (g. Antonius De Custer en Maria Loyens), x ca. 1695 met Arnoldus Mommens, fii in Berg,

     Verhoeven Joanna, (°) Berg 06.10.1664 (g. Cornelius en Emerantiana Mommens), x met Petrus Pauwels,

     Verhoeven Joannes, (°) Berg 20.10.1667 (g. Engelbertus Van Doren l. Jan Corbeel en Anna Mommens),

     x ca. 1695 met Maria Van Doren, fii in Berg,

     Verhoeven Catharina, (°) Berg 23.03.1671 (g. Antonius Corbeel en Catharina De Ceuster),

     x 1 ca. 1705 met Franciscus Van Espen (deze x 1 met Joanna Koeckelbergh),

     x 2 Berg 17.09.1718 (g. David Swevers en Arnoldus Mommens) met Amandus De Pauw (deze x 2 Kortenberg 13.01.1722

     met Anna Hensmans), fii in Berg,

     Verhoeven Petrus, (°) Berg 15.10.1673 (g. Petrus Van Dorne en Joanna Staens), x met Anna Vander Zijpen,

     Verhoeven Emerantiana, (°) Berg 15.02.1678 (g. Joannes Van Doren en Emerantiana Crabels),

          x Berg 01.07.1703 (g. Arnoldus Mommens, Petrus Van Doren en Guilielmus Verbist) met Cornelius Verbist

 

    Vander Hoeven Petrus, (°) Berg 29.09.1633 (g. Stephanus Vander Hoeven en Maria Huypens).

 

Vander Hoeven Joanna - Jenneken, x met Cornelis Mommens,

 

Vander Hoeven Elisabeth, x met Peeter De Ceuster,

 

Vander Hoeven Anna, x met Jan Van Abbeel.

  


 

XII - Vanderhoeven Stefanus (S2220), (°) (niet Neder!, Wes!, H, K, W, R, Kamp, Til!, Buk!, S, DD, Perk+, Steen, Berg+, ), x Perk 29.08.1638 (g. Jacobus Loys en Joannes Verstreecken) met Loos(en) - Loys Maria (S2221), (°) (niet Wes!, H, K, Wak, W, R, Kamp, Til!, Buk!, S, Bet, DD?, ).

 

S+D van achtergelaten goeden van Jacob Cluppels bij doot & afflijvigheijt van Anna Cluppels getrouwt hebbende Jan Loosen verstorven en gedevolveert op hunne kinderen te weten Merten Loosen, Elisabeth Loosen ende Maeijcken Loosen.

GR1: 14 okt 1674:
Heer Jan Alexander van wel de coronel van peerden ten dienste van de Prins van Oranje alhier gelogeert zijnde op het pachthof van heere baron van Boutersem daer pachter op is Steven Verhoeven, hebbende verclaert ten versoeke van Peeter Van Rijmenam ook pachter en buurman van voors Steven Verhoeven dat op eergisteren 13 deser naer middag ontrent sijn vs ... op het velt sich bevonden heeft een bruin merrie peeter van vijf jaren sonder enig wit teken op de rug gedrukt …
GR1: 5 mrt 1676:
Steven Vanderhoeven x Maeijcken Loos verkopen aan Jan Mesmakers inwoonder tot Evere ontrent Brussel de hellicht van vijf dm lants.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vanderhoeven Theodorus, (°) Haacht 14.02.1640,

 

Vanderhoeven Guilielmus, (°) Haacht 20.03.1641, x 1 Haacht 11.07.1666 met Anna Van Haecht, fa Peeter x Maria Van Adorp, x 2 Wakkerzeel 05.02.1676 (g. Verhoeven Stephanus en Gorts Gaspar) met Catharina De Backer, fa Anthonius x Catharina Van Velthem, deze laatste x 1 Wakkerzeel 31.01.1666 (g. Goerdts Gasparus en De Becker Antonius) met Goerdts Petrus,

- Aert Van Tongelen, koster en schepene van Werchter, en hoofdman van de St Isidoor gulde speelde koning Herodes
- Aert Michiels, schepene en onderborgemeester van Werchter was koning Caspar
- Peeter Van Tongelen vertolkte koning Melchior
- Nicolaes Vrijdag was de derde koning Balthazar
- Adriaen Michiels mocht Maria spelen
- Gilliam De Worteleer werd voor de gelegenheid Sint Jozef
- Peeter Van Dijck, schoolmeester in Wakkerzeel, was een herder, evenals Jan Ricx, Hendrick Peeters, Hendrik Willems, Gilliam Verhoeven en Peeter Vandeput,
- Jan Lensclaes was herder en hoveling
- Cornelis Van Loo was uijtroeper en schriftgeleerde
- Cornelis Vandeneijnde en Jan Van Leemput traden op als weerdinnen en moeders der onnoosele kinderen
- Michiel De Winder speelde de engel Gabriel en bracht de epiloog
- Antoon Van Dijck, Pauwel Van Rijmenam en Jan Verstraten waren ook engelen.
Wer1875: Fo 358: - 22 dec 1611?: Aerden Van Langendonck x Anna Van Ophem verkopen Geraert Ingelborghs sone wijlen Daneels x Anna Van Langendonck woonende tot Wakkerzeel
- 1 jul 1651: Peeter Ingelborgh ten behoeve van Jan Ingelborghs sijn broeder na de dood van hun vader Geraert
- 14 feb 1687: Guilliam Vanderhoeven in den naem vande erfgen Peeter Gorts na de dood van Jan Ingelborghs, Peeter Gorts sterfman 10 jr.
wer1866: 10 mrt 1683: den meijer tegen guilliam vanderhoeven
AVT3: 3 nov 1685:
Merten Vandenbosch uit Tildonk x Barbara De Witte ende Marie De Witte we Hendrik Gorts uit Tildonk hebben ongeveer twee jaar geleden aan Guilliam Vanderhoeven x Cathlijn De Backere uit Wakkerzeel verkocht een stuk land voors bempt groot onderhalf dm gelegen in Wakkerzeel leenroerig.
Fo 157v: 8 jan 1687:
Als in den voors brieve Adriaen Booms verkoopt aan Aert Michiels Janssone x Marie Briers alhier present ende bij titel van coope accepterende als zijnde Guilliam Vanderhoeven in sijnen naeme gebleven alsden hooger ander cooper met drije sitdagen etc. een stuck lants gronde ende toebehoorten groot ontrent drije dm gelegen tot Wakkerzeel.
AVT4: 18 maart 1694:
Guilliam Van Langendonck schepen van Wakkerzeel ende Peeter Vandeplas verklaren ten verzoeke van Guilliam Vanderhoeven dat zij den 15 feb 1694 noynt en hebben tsy genoten bier nochte bier gehadt oft gecocht van Guilliam Vanderhoeven, twelck oock hebben verclaert Dierick Mertens en Niclaes Vrijdags ... oock geen bieren gecocht ofte genoten te hebben tsy goet of cleijnbier tsedert 15 feb ll.
AS 6 feb 1700:
Erfmangelinge tusschen Guilliam Vanderhoeffen en Aert Michiels uit Werchter en Wakkerzeel ,te weten den eerste c cedeert ten behoeve vanden tweede c seker pleck lants groot een bunder gelegen alhier te Varent reg. Guilliam Campenhout?, ende in tegendeel van dijen cedeert den tweeden c anden eersten c seker pleck lants gelegen onder Wackerseel genoemt de Bolle.
AVT4: 26 juli 1690:
Guilliam Vanderhoeven uit Wakkerzeel heeft verklaard dat tsynen huijse den capiteyn sloot onder den regiment van sr colonel deden, is quijt geworden onder hem ontnomen eenen coperen brantwaecker ‎(of maecker?)‎ nu onlangs gecocht ses gl thien st item medegenomen acht levende ganssen, met eenen nieuwen hoenderen corff, item alnoch mede genomen een verckenshespe, item quijt geworden een sack met eene tange nu de coost ende dranck voorden selven met viertien soldaten ende twee vrouwen ten tyt van drije dagen.
S+D Peeter Van Haecht x Maria Van Adorp:
- Maria Van Haecht x Guilliam Vanderhoeven
- Adriaen Van Haecht
- Jan Van Haecht Machielsone met Jan Van Adorp als wettige momboirs van Jan Van Haecht minderjarig
een rente van 100 gl cap ten laste van derfgenaemen Francois Van Wesenbeke voor Maria Van Haecht.

     Uit dit huwelijk:

     1 a. Vanderhoeven Catharina, (°) Haacht 12.02.1668, x 1 Wakkerzeel 12.02.1697 (g. RD Van Goedenhuijse Augustinus en Vander Hoven Guilelmus)

     met Joannes Gorts, x 2 Wakkerzeel 28.06.1707 (g. Vanden Put Guilelmus en Colibrants Petrus) met Egidius Van Laer,

     Vanderhoeven Maria, (°) Haacht 23.03.1670,

     Vanderhoeven Joanna, (°) Haacht 29.12.1672, 

     1 b. Gorts Catharina, (°) Wakkerzeel 06.10.1666 (g. Van Dijck Petrus n. Gasparus Gorts en Van Velthen Catharina),

     Gorts Maria, (°) Wakkerzeel 09.11.1668 (g. Gorts Gerardus en De Becker Maria),

     Gorts Petrus, (°) Wakkerzeel 02.07.1671 (g. Calewaert ... en Gorts Maria), 

     Gorts Joannes, (°) Wakkerzeel ...10.1674 (g. Gorts Joannes en De Witte Anna),

     Gorts Joannes, (°) Wakkerzeel 16.10.1675 (g. De Wit Anna), 

      2. Verhoeven Guilielmus, (°) Wakkerzeel 10.02.1677 (g. Gorts Joannes), x (niet H, Wak, ) met Catharina De Keyser,

Hieronder ( met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Guilielmus Vander Hoeven, inwoner van Wakkerzeel.  Het gaat om de zoon van Guilielmus en Catharina De Backer.  In de akte vernemen we dat zijn broer Andreas Vander Hoeven pastoor was in Pellenberg.  Ook zijn halfzuster Catharina Vander Hoeven en haar man Egidius Van Laer worden in de akte vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7963, fol. 166r., akte dd. 14 maart 1713.

Inde teghenwordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den clerck Joannes Lachê om het gene naerbeschreven staet, te moghen doen vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij de onwederoepelijcke procuratie, hier onder geinsereert, heeft het selven gedaen ende geeffectueert in voeghen als volght.

Op heden den sesden meert 1713 compareerden voor mij notario, bij sijne maiestijts Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, binnen die stadt Loven residerende, ende ter presentie vande getuyghen naergenoempt Guilliam Vander Hoeven, innegesetenen van Wackerseel onder Werchter, verclaerde alsnu in gereede penninghen in wisselgelde, den ducaton tot drije guldens, den pattacon tot twee guldens acht stuyvers ende den schellinck tot sesse stuyvers, ontfangen te hebben vuyt handen vanden eerw. heere Petrus Buyst als superior van het huys der Oratorie binnen dese voors. stadt Loven eene somme van vijff hondert guldens, ter saecke van welcken ontfanck den comparant ten oirboir van het voors. Oratorie bij desen bekent eene jaerelijcxe rente van twintich guldens, los ende vrije van thiensten, twintichsten, viertichste, meerdere oft mindere penningen ende van alle andere impositien bij sijne mats. placcaerten oft edicten vande heeren Staeten innegestelt ende naermaels inne te stellen, aenden heere superior van het voors. Oratorie te betaelen, soo den comparant dat geloeft te doen, voor den iersten jaere te verschijnen den sesden meert vanden volgenden jaere xviic. vierthien, los ende vrije als boven, als schult mette rechte verwonnen, tot asseurantie van dijen voor speciaele hypotecque verobligeerde voor eerst drije dachmaelen landts, geleghen onder Herent opt Kesterenvelt, regenoten Niclaes Vrijdachts ter eenre, den voors. heere Buyst ter tweedere, de erffgenaemen Peeter Vanden Put ter derdere, belast soo den comparant verclaert met een oort, t' dachmael Kelffschen chijns, item een boender landts, gelegen onder Thildonck opden Bommeuter, regenoten het Water Bempdeken ter eenre, mevrauw T' Sestich ter tweedere, Peeter Godts ter derdere, belast met een halster coren aenden capitule van Sinte Peeters binnen Loven ende twelff stuyvers voor een jaergetijdt aende kercke tot Thildonck sonder meer, aenden comparant competerende bij scheydinge ende deylinge van date xven. februarii 1709, gepasseert voor den notaris Gillis, binnen Loven residerende, consenterende over de voorseyde ende alle andere des comparants meubule ende immeubule goederen, int maecken ende slaen van mainmise ende decreteringe van dijen oft andersints inde realisatie bij forme van opdracht sonder voorgaende dagement, sijnde geconditioneert dat die rente sal vermoghen gequeten worden ten twee reysen, t' elcken met de juste hellicht in wisselgelde als vooren ende met volle rente ende mede comparerende den eerw. heere Andreas Vander Hoeven, pastoor tot Pellenbergh, broeder des iersten comparants, ende Gillis Van Laer, getrauwt hebbende Catharina Vander Hoeven, innegesetene tot Wackerseel, de welcke elck int besondert verclaeren te blijven borghe ende cautionaris voor den voors. Guilliam Vander Hoeven tot volbrengen der voors. geloften ten opsichte der voors. bekende rente, raeckende het capitael alleen ende voorts meer alsoo de generaliteyt der goeden van wijlen Guilliam Vander Hoeven, des ierste comparants vader, souden staen verobligeert aende kercke tot Wackerseel tot versekeringe eender somme van drije hondert guldens capitaels, de welcke den voors. Gillis Van Laer seght te staen tot sijnen laste alleen, gelooft tusschen datm deser ende een naestcomende maendt, sulcx tot sijn eerste comparants ontlastinge door den eerw. heere pastoor ende kerckmeesters van Wackerseel te sullen doen veranderen ende daer van aenden voornoempden heere rentheffer te leveren behoorelijcke acte, constituerende sij comparanten respective te volbrengen van allen t' gene voors. is, ieder thoonder deser om het gene voors. in sijne mats. Souverijnen Raede van Btabant voor de heeren meyer ende schepenen deser voors. stadt Loven ende allomme elders voor hoff competent te vernieuwen endeherkennen, consenterende inde gewillige condemnatie sonder voorgaende dagement ten effecte van dijen, renuntierende aen alle ende iegewelcke privilegien daermede sij hen souden connen oft moghen bedienen, aldus gedaen op datum voors. ter presentie van Joos Van Mervenne ende Peeter Vertongen, als getuygen hier toe versocht, ende hebben die voors. comparanten die minute deser, waertoe is gebruyckt den noodighen segel, beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, ende was onderteeckent J. Goemans, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent door den voors. geconstitueerden vuyt crachte als boven obligando, submittendo ac renuntiando in forma, midts gaders consenterende midts desen int maecken ende slaen van mainmise ende decreteringhe van dijen, alles naer inhoude vanden bovenstaenden contracte, die alhier anderwerven wordt gehouden voor geinsereert ende gerepeteert, coram jor. Van Winghe et Corthoudt, desen xiiiien. meert 1713.

P. Van. Broeck.

     Verhoeven Andreas, (°) Wakkerzeel 30.11.1681 (g. Van Ham Guilielm en Paeps Anna), + Hingene-Nattenhaasdonk 26.01.1745, pastoor te Roosbeek, e.a.., 

 

Verhoeven Henricus, XI (S1110), (°) Haacht 25.11.1643,

 

Verhoeven Adrianus, (°) Haacht 11.03.1646,

 

Vanderhoeven Joanna, (°) Haacht 11.04.1647, vader Servatius, x 1 Wakkerzeel 23.04.1673 (g. Van Gorp Walterus en Verhoeven Stephanus) met Joannes Van Gorp, fs Walter x Barbara Vervoort, (deze x 1 met Huens Barbara), x 2 Wakkerzeel 02.09.1694 (g. Van Laer Egidius en Vande Putte Guilielmus) met Martinus Van Meerbeeck, fs Franciscus x Elisabeth Goossens,

Aert Van Gorp, smet van sijnen stiele, x Christina Verbeeck uit Werchter verkopen aan Martinus Van Meerbeeck x Joanna Verhoeffnen het erfdeel hun ten deel gevallen uit hoofde van Jan Verbeeck x Maria Smets.
Wer1852: 23 dec 1696:
Aert Van Gorp, smid van beroep, x Christine Verbeeck verkopen aan Mertinus Van Meerbeeck x Joanna Verhoeven paert ende deel als aen de C is ten dele gevallen bij S+D van Jan Verbeeck x Maria Smets een rente?
1853: Fo 33v: 8 maart 1699: Aan de meijer?
Aert Van Gorp ende Peeter Vermijlen als momboirs van de onmondighe weeskinderen van wijlen Jan Van Gorp ende Joanna Verhoevenen uit Wakkerzeel ? willen te koop stellen twee blokskens land in Wakkerzeel groot een half dm en vijf vierendeelen, van hun ouders geerfd.
AS 18 mei 1701:
Meester Aert Van Gorp als momboir van het minderjarige weeskind van wijlen Jan Van Gorp ende Joanna Verhoeffen welcke Joanna Verhoeven alsnoch is getrouwt met Martinus Van Meerbeeck ‎(wn wijlen ? Van Gestel ende inngesetene?)‎ hebben verkocht een half dm lants gelegen alhier onder Wackersele .

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Gorp Walterus, (°) Wakkerzeel 09.05.1671 (g. Van Gorp Walterus en Van Tongelen Maria),

     2. Van Gorp Maria, (°) Wakkerzeel 28.01.1674 (g. Vanden Put Petrus en Verhest ? Maria),

     Van Gorp Catharina, (°) Wakkerzeel 29.12.1676 (g. Vermijlen Petrus en Van Gorp Catharina), 

     Van Gorp Joanna, (°) Wakkerzeel 31.12.1679 (g. Van Gorp Joanna), 

     Van Gorp Anna, (°) Wakkerzeel 01.08.1683 (g. Van Gorp Petrus n. fratris sui Henricus en Vrijdaghs Anna),

     x Wakkerzeel 26.02.1713 (g. Van Meerbeeck Petrus en Vande Put Guilelmus) met Petrus Van Gorp,

     Van Gorp Egidius, (°) Wakkerzeel 28.07.1687 (g. Van Laer Egidius en Van Gorp Elizabeth),

     Van Gorp Henricus, (°) Wakkerzeel 20.07.1691 (g. Uijterhoven Henricus en Verpaelt Catharina n. Margareta Verpaelt),  

 

Vanderhoeve Egidius, (°) Haacht 26.01.1649, x Wakkerzeel 15.02.1677 (g. Booms Adrianus en Verhoeven Stephanus) met Catharina Booms, (°) Rotselaar 06.11.1657, fa Adrianus x Emerantiana Van Aerschot, x 2 Wakkerzeel 05.10.1694 (g. Vander Hoven Guilelmus en Van Laer Egidius) met Petronilla Bauweleers, fa Petrus x Catharina Peeters, deze laatste x 2 Wakkerzeel 30.05.1710 (g. De Jonge Arnoldus en Vander Hoven Henricus) met De Jonge Henricus, deze x 1 (niet Wak, H, W, S, ) met Van de Put Catharina,

Adriaen Booms uit Wakkerzeel machtigt Gielis Vanderhoeven zijn schoonzoon ingesetene alhier om te doen arresteren ... Peeter Raedts ingesetene van Wilsele aende sluijs van Wijchmael om hem Adriaen Booms te doen ontlasten ofte naedere de assurantie ende bepandinge te doen hebben tsij bij thuiseren van sijnen persoon oft ? van panden hem toebehorende ... eene rente van 200 gl dewelcke den voors Booms ten behoeve van den h geest van Rotselaer heeft afgeleijt in den jaere 1666 25 maij.
Wer1875: Fo: 337:
- 19 okt 1686: Hendrik De Coster als erfgen van wijlen Kathlijn Geerts verkoopt aan Adriaen Booms een half bunder land te Wakkerzeel
- 15 apr 1692: Gielis Vanderhoeven x Cathlijn Booms dochter Adriaens ontvangt
- 21 jul 1717: Peeter Vanderhoeven zone Gielis ende Cathelijne Booms bij doode van zijn vader een stuk land waer een huijs plach op te staen onder Wakkerzeel
- 20 jul 1753: Jan Vanderhoeven na dood van Peter Vanderhoeven zijn vader
- 9 jul 1762: Jan Vandendries x Barbara Van Dijck we Jan Vanderhoeven heeft verheven , sterfman Guilliam Vanderhoeven sone Jans 10 jr.
AS 14 aug 1700:
Nicolaes Vrijdagh uit Herent, 61j, en Cornelis Van Langendonck uit Haecht 66 j verclaeren ter instantie van Gillis Vanderhoff ingesetene van Wakkerzeel dat sij comparanten van oudt ontrent de 41 ende 42 j hebben gesien ende geweten dat over sekere drije dm lants competerende den voors requittant uit hoofde van sijne huijsvrouwe daer eertijts placht een huijs op te staen met sijne schure & stallinge wesende alsdan een beslooten block / / dat sij noijnt en hebben gesien oft geweten dat uijt de voors drije dm eenige fortuitijten van wegens hest? moeten dragen of daeraen subject geweest te hebben tsij van wat plaetse daerachter ? aen souden mogen liggen, maer hebben sij declaranten wel gesien ende geweten datter lagh een weghe leijdende vant huijs naert den ... staende inden hoff.
GF5: 2 sep 1700:
Gilliam & Gillis Vanderhoeven uit Wakkerzeel erfgen van wijlen Steven Vanderhoeven x Maria Loos voor twee staecken ‎(uit vijf)‎ welcke comparanten hebben verklaard tien jaar geleden aangegaan te hebben S+D tussen de voors vijf staeken over alle & alsulcke goederen als op hen verstorven en gesuccedeerd uit hoofde van hunnen voors ouders ... sulx dat bij de selve deijlinge over Hendrik Verhoevens huns C broeder ten deele gevallen is een bunder land gen. den boomgaert gelegen onder Vilvoorde ten bossche onder Houthem.
Elisabeth Bouwelaers x Hendrik Verhoeven uit Haacht machtigt haar man om te verkopen een bunder land in Vilvoorde tot Houthem gen. den boomgaert.
AS 21 sept 1700:
Gillis Vanderhoeven uit Wakkerzeel heeft ontvangen van Francois Bauweleers uit Haecht de somme van 50 gl die Bauweleers schuldig was een Verhoeven bij de deijlinge aengegeaen voor mij notaris den 13 nov 1700 als wesende het paert van hem Bauweleers beter als het paert van dito Verhoeven.
Fo 25v: 8 nov 1700:
Jan Bauweleers, Gillis Vanderhoeven m+m Peeternella Bauweleers, den voors Jan Bauweleers als momboir over Magdalena en Barbara Bauweleers geasst van Jan Bauweleers Peetersone, dewelcke te saemen vercocht hebben aan hunne ‎(broeder?)‎ Frans Bauweleers Peetersone ene half bunder land gelegen opt Kerckhofvelt, item drie vierendelen land gelegen int St Annavelt
transport geschiedt in plaetse van scheijdinge ende deylinghe volgens de mondelinge permissie opgedaen bij den meijer ende schepenen ? verclaerende nochtans dat de voors Jan, Peeternella ende Magdalena Bauweleers ieder uit dese somme sullen moeten ? aan Barbara 24 gulden betalen.
13 nov 1700 S+D Catharina Peeters, hunnen moeder saliger,
- Francois Bauweleers sone Peeters uit Haecht
- Gillis Vanderhoeven als m+m Petronella Bauweleers uit Wakkerzeel
1) aan Francois Bauweleers is gevallen eenen bempt groot ontrent drije dm ? gelegen tot Haecht + een dm bempt gelegen binnen Haecht aent Heijsbroeck ? dese cavel moet geven aenden 2den cavel de somme van 50 gl eens
2) aan den tweeden comparant is gevallen drije dm lants gelegen tot Haecht aende Bullstraete + een derde del van een bunder broeck gelegen onder Haecht int voorste Schaijbroeck
Wer1866: 6 dec 1701: Gillis Verhoeven tegen Jan Van Dijck:
Gillis Verhoeven uit Wakkerzeel, de proponent segt dat hem uit den hoofde sijnder huijsvrouwe is competerende drij dm lants wesende een besloten block , liggende onder Wakkerzeel daer eertyts huijs schuere ende stallinge op gestaen heeft ... daerover noijnt eenighen wegh geloopen heeft, noch oock serviteyt gehadt ... van eenighe landen daerachter aen gelegen.
Wer1866: 6 dec 1701: comparerende 14 aug 1700 Niclaes Vrydaghs uit Herent 65 jr & Cornelis Van Langendonck uit Haecht 66 jr hebben ter requisitie van Gillis Verhoeven verclaert dat sij 12 jaar geleden hebben gesien& geweten dat over sekere drij dm lant compterende den voors requirant etc noijnt eenighen wegh oft serviteyt hebben gelegen.
AS 10 dec 1701:
Peter Verbeeck uit Rotselaer verhuert aan Gillis Vanderhoeven uit Wakkerzeel drije bunder min een half dm soo lant als weijde gelegen tot Wackerzeel.
AS 7 maart 1702:
Gillis Verhoeffen uit Wakkerzeel heeft ontfangen van Herman Van Bael bejaerden jongman, de somme van 200 waarvoor verobligeert drij dm bampt gelegen te Haecht ... vercregen van tclooster van Muijsen binnen Mechelen.
GF4: 10 apr 1705:
Gillis Vanderhoeven wn Cathlijn Booms uit Wakkerzeel heeft bekent ? capitael van een rente verloopen?
Bij doode van wijlen Laureijs ‎(moeilijk leesbaar)‎.
vers: maart 1706: tauxatie van woonhuijs schuere en stallinge van de erfgen Guilliam Vanderhoeven van 500 gl; item van een half dm land.
S+D Gillis Vanderhoeven x Catharina Booms:
- Peeter Gilis, Jan ende Hendrick Vanderhoeven geasst van Andries De Ceuster sijnen momboir
- Catharina Vanderhoeven geasst van Hendrick Vanderhoeven momboir ende vande voors Guilliam Van Dijck.
Cavel A. Peeter VDH erft een block van drij dm lant leenroerig gemeijnelijck geheten het gelege + een dm broeckbempt gelegen int Clijn Werchterbroeck + een dm opden Hulst
Cavel B. Jan VDH erft 2 dm opde Clijn Laecke aen het Aertgat + 2 dm op het Lipservelt + anderhalf dm hoijwas int Werchterbroeck + een som van 65 gulden
Cavel C. Gillis VDH erft huijs ende hof met de boomgaert daeraen annex groot drij dm ‎(reg mijnheer Schots)‎,
Cavel D. Hendrik VDH erft 75 roeden bosch gelegen binnen de baronnie van Wezemaal + aldaer nog 10 vierendeelen land + aldaer nog onderhalf dm land
Cavel E. Anna VDH erft een half bunder land opt Lipservelt daeronder een dm en half ? + een dm 25 roede onder de prochie van Tildonck + een dm op het Clijnveldeken alhier + een half dm uit een stuck van 2 dm bempt inde Houtmuijl + 25 roeden hoijwas int Hamelenbroeck in Rotselaer + 25 gulden
Cavel F. Catharina VDH erft 2 dm lant opt Lispervelt aen de Groenen Wegh, een half dm broeckbempt in het Clijnbroeck + een half dm lant opt Wakerzeelvelt + een half bunder land gheeeten den Boonhoff + 100 gulden .

     Uit dit huwelijk:

     1. Verhoeven Petrus, (°) Wakkerzeel 25.09.1677 (g. Verhoeven Petrus en Van Aerscot Elizabeth), 

     x 1 Wakkerzeel 26.10.1708 (g. Vanden Putt Guilielmus en Vanden Put Adamus) met Barbara Van Langendonck,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een schepenakte met vermelding van Petrus Vander Hoeven en Barbara Van Langendonck.  Petrus was langs moederszijde kleindochter van Adrianus Booms en Emerentiana Van Aerschot.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7601 fol. 516r°, akte dd. 14.05.1718.

Inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naer te noemen gestaen den clercq Croons om die naervolgende acte notariael alhier te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij die procuratie daer inne geinsereert, als thoonder vande selve, heeft dat gedaen als volght.

Op heden desen 23. april 1714 compareren. voor mij openbaer nots., bij den Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, present die naerbes. getuyghen Peeter Vander Hoeven ende Barbara Van Langendonck, gehuysschen, verclaerende ontfangen te hebben van sr. Hendrick Van Leemputten de somme van twee hondert vijffenseventigh guldens courant gelt, den schellinck tot seven stuyvers, ende dienende dese voor quittantie, waer voorens de voors. gehuysschen solidairelijck ende elcken van hen verclaeren te gelden ende te betaelen ten behoeve vanden voors. sr. Van Leemputten, alhier present ende accepterende, eene erffelijcke rente van sestien guldens ende thien stuyvers, cours te nemen dathe deser, daer van den iersten valdagh vallen ende verscheynen sal den 23. april vanden toecomenden jaere 1715 ende alsoo vervolgen tot de quytinge toe, welcke altijt sal vermoegen te geschieden alst de rentgelderen gelieven sal in twee reysen, ieder met de juste hellicht ende volle rente, gelovende alsoo wel, loffelijck ende personel. de voors. rente te betaelen, los ende liber van alles, onder obligatie, submissie ende renuntiatie prout in coi. forma ende naementl. tot asseurantie der voors. capitaelen als jaerl. croosen dijer te verscheynen, verbinden ende verobligeren een dachmael broeckbempt int Cleyn Werchterbroeck tot Wackerseel, regenoten Guilliam Van Langendonck ter ie., d' erffgenaemen Abraham Rix ter iie., d' erffgenaemen Gerardi ter iiie. ende iiiie., vrije, los ende liber, item een dachmael lants, gelegen onder Wackerseel opden Hulst, regenoten het Collegie van Standonck ter ie., het Paus Collegie ter iie., de leybeke ter iiie. ende mevr. Van Veenterhaut ter iiiie., belast met eenen cleynen chijns aenden hertogh van Arschot, insgelijcx sonder meer, item een block, groot drije dachmaelen, gelegen onder Wackerseel, geheeten het Geleghblock, waer van twee dachmaelen leen sijn verheffende onder den heere hertogh van Arschot, regen. de leybeke ter ie., Niclaes Vanden Driesch bij tochte over d' erffgenaemen Jan Van Deyck ter iie., het Collegie van Standonck ter iiie., s' heeren straete ter iiiie., sr. Hendrick Van Leemputten ter 5e., los ende vrije goet als voor, daer op respective waerschap gelovende bij desen, hem iersten comparant competerende vuytten hooffde van Adriaen Booms ende Amerens Van Arschot, gehuysschen, sijn grootvaeder ende grootmoeder was, consenterende over deselve inde effectatie bij beleyde ende mainmise, decreet ende herdecreet der heeren schepenen deser stadt Loven oft inde opdrachte dijer prout moris et stily sonder voorgaende daegement, daer toe constituerende sij rentgelderen oock simil et insolidum alle thoonders deser om te compareren voor de heeren meyer ende schepenen deser voors. stadt ende allomme elders ende daer te consenteren inde affectatie als voor ende voorts inde condemnatie voluntair sonder voorgaende daegement, promitt. semper ratum, ettha., actum ut supra present Bartholomeus Van Roelen ende Peeter Jacquinet, getuyghen, sijnde de minute deser, waer over het segel recht is betaelt, bij die voors. respective comparanten, acceptant neffens mij noto. onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent H. Gillis, nots., 1714.

Aldus vernieuwt ende herkent bijden voors. geconstitueerden de voors. acte notariael in alle haere poincten, consenterende als bijde selve, coram dno. Adonio et sr. Claes, hac xiiii. may 1718

            In de marge.

Is gebleken bij quitte. manuael de dathe 16. april 1743, onderteekent J. Van Leemputten, dat de neffensstaende rente van twee hondert vijffenseventigh guls. courant capitaels met de interesten dijer, is gequeten wegens Jan Vanderhoeven, quare sic vacat, hac 3. augusti 1744.

Quod attestor, C.J. Everaerts, offl.

     Verhoeven Joannes, (°) Wakkerzeel 08.01.1680 (g. Bries Petrus en De Ceuster Joanna Maria), 

     Verhoeven Egidius, (°) Wakkerzeel 03.11.1682 (g. Van Laer Egidius en Janssens Catharina), x Haacht 19.04.1710 met Anna Verhaegen,

     Verhoven Henricus, (°) Wakkerzeel 10.10.1687 (g. Cremers Maria l. Maria Coekelbergs), x Haacht 20.09.1710 met Anna Bauwelaers,

     Vanderhoeven Anna, (°) Wakkerzeel 11.11.1690 (g. Van Cauter Petrus en Booms Anna), 

     x Wakkerzeel 22.02.1716 (g. De Koster Anthonius en Rumoldus) met Joannes Maerschalck,

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Joannes Maerschalck en Anna Vander Hoeven uit Wakkerzeel, die bij openbare verkoop in de herberg De Spaanse Kroon in Mechelsestraat te Leuven een perceel weide hadden gekocht, maar omdat zij niet genoeg geld hadden om te betalen werden zij genoopt een lening aan te gaan.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7965, fol. 377v., akte dd. 9 juni 1716.

Inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen Arnoldus Geeraets, officiael vande tweede schrijffcamere alhier, vuyt crachte en. naer vermogen van. onweeroepelijcke procuratie om den naervolgende contracte notariael wettelijcken te mogen vernieuwen en. herkennen, heeft t' selve gedaen en. geeffectueert, luydende aldus.

Op heden den 21. april 1716 sijn gecompareert voor mij als openbaer notaris, bij den Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie van die getuyghen naergenoempt Jan Maeschalck en. Anna Vander Hoven, gehuysschen ende innegesetenen van Wackerseel, de welcke bij publiecque conditien ende sitdaeghen, bij mij notario gehouden in de herberge, genoempt de Spaensche Croon, gestaen in de Mechelsche straete, gecocht hebbende seker parceel weyde, groot ontrent sesse dachmaelen onbegrepen der maete, soo ende gelijck t' selve is gelegen in sijne regenoten, inde voors. conditien geexprimeert onder Wackerseel op den 23. meert 1716 lestleden voor de somme van drije hondert guls. courant gelt, de welcke achtervolgens de voors. conditien allanck soude moeten betaelt geweest sijn ende mits de voors. comparanten de penningen bij der handt niet en hebben, soo ist dat alhier oock is mede compareren. den heere Joannes Van Rievieren, de welcken heeft verclaert ende geconsenteert dat den voorschreven eersten comparanten voor de voors. somme van drije hondert guls. courant gelt soude bekennen eene erffelijcke rente van derthien guls. thien stuyvers s' jaers, de welcke de voors. eerste comparanten alhier geloven te gelden ende jaerelijcx te sullen betaelen aen den voors. heere Van Rievieren, vercooper in dese, binnen de stadt Diest, los ende vrije van alle lasten ende impositien, soo van twintichste, viertichste, vijfftichste, meerdere oft mindere penningen, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, alwaert soo dat in d' vuytsendinge anders waere geordonneert, welcke rente sal cours nemen date vande keersbrandinge, wesende den drijentwintichsten meert 1716 lestleden, waer van het eerste jaer van betaelinge sal vallen ende verschijnen den 23. meert 1717 ende soo voorts van jaere tot jaere tot de effectieve quytinghe toe, de welcke sal mogen geschieden in eender reyse met gelijcke somme van 300 guldens courant gelt, verbindende de voors. eerste comparanten daer vorens hunne persoenen en. goederen, meubelen en. immeubelen, present en. toecomende, specialijck ende namentlijck de voors. sesse daghmalen bempt, gelegen onder Wackerseel voors., regenoten de kercke van Wackerseel ter eendere, Paus Collegie ter tweedere, den heere Bosmans, doctoor Van Put ter derdere ende de straete ter vierdere sijden, consenterende daer over in het slaen van belijde ofte mainmise, decreet ende herdecreet voor heeren meyer ende schepenen van Loven in behoorelijcke forme, verclaerende voorders de voors. eerste comparanten tot satisfactie van. heere vercooper tot naerdere vasticheyt ende asseurantie vande voors. rente van 300 guls. met den interest van dijen ende jaerelijcxe verloopen, tot onderpant te stellen eerst de hellicht in seker daghmael landts, gelegen inde parochie van Herent aen het Eyseren Cruys, regenoten Goeddemaerts ter eendere, den wech ter tweedere, Jan V(er)straeten ter derdere ende d' erffgenamen Jan Molemans ter vierdere sijden.

Item de hellicht in een daghmael lant, gelegen op het Clijn Coster Velt onder Herent, regenoten de leybeke ter eendere, d' erffgen. Jan Molemans ter tweedere, joncker Vander Straeten ter derdere en. vierdere seyden.

Item de hellicht in een halff dachmael lant, onverdeylt vuyt sesse vierendeelen, gelegen op het voors. velt, regenoten huns selffs goet ter eenre, Jan Ingelborghs ter tweedere, de Waterleus ter derdere, het seminarie tot Mechelen ter vierdere sijden.

Item alnoch de hellicht van een boinder lants, gelegen onder de selve parochie van Herent, regenoten Gilis Vanden Dries ter eendere, die straete ter tweedere, huns selffs goet ter derdere ende vierdere sijden, aen de eerste comparanten aengedeylt bij schijdinge ende deylinge, gepasseert voor meyer ende schepenen van Werchter opden 14. january 1694, onderteeckent F. Wambacq, alhier gesien en. gebleken, van welck halff boinder aen de eerste comparanten maer en competeert een dachwant in het voors. halff boinder, consenterende oock de voors. eerste comparanten in slaen van belijde en. mainmise op de voors. vier parceelen om in cas van courtresse vanden eersten originelen pant daer aen het capitael met de verloopen ende costen, daeromme te doen, te verhaelen, constituerende ten effecte van dijen onwederoepelijck alle thoenders deser om te compareren voor sijne mats. Souverijnen Raede van Brabant, die heeren meyer ende schepenen van Loven ende aldaer dese acte te doen ende laeten vernieuwen ende de gemelde rente op den voors. pandt ofte panden, hier vorens genomineert, behoorelijck te verbinden ende hypotecqueren met alle behoorelijcke solemnitijten daer toe gerequireert, mitsgaeders oock te consenteren int' slaen van condemnatie volontair, soo voor den voors. raede, heeren meyer ende schepenen van Loven, weth van Werchter oft alomme elders daer den voors. heere vercooper gelieven sal sonder eenich voorgaende dagement, als oock in regard van het decreet der brieven van mainmise promittendo semper ratum ac gratum, aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaere voors. ter presentie van den procureur Quirini ende van Joannes Loyens, getuyghen, met voordere bespreeck dat ingevalle den heere vercooper belieffde te doen slaen op de voors. goederen het voorseyt mainmise oft belijde, dat de eerste comparanten de costen van allen t' selve altijt sullen gehouden sijn te rembourseren ende wedergeven achtervolgens specificatie der selver costen onder obligatie als voor ende die minute deser, geschreven op haeren behoorelijcken zegel van ses stuyvers, is bij de voors. comparanten ende getuygen neffens mij notario onderteeckent ende was onderteeckent Jan Maeschaels, Anna Vander Hoeven, h(eer) J. Van Rievieren, Joannes Loyens et Quirini, testes, leeger stont, concordantiam attestor cum suo originali, signatum du Buisson, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent door den voors. geconstitueerden vuyt crachte als boven, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram jor. Adonia et Snijers, hac nona juny 1716.

P. Van. Broeck.

     Vander Hoven Catharina, (°) Wakkerzeel 02.01.1693 (g. Vanden Sanden Egidius en De Backer Catharina),

     2. Vander Hoven Franciscus, (°) Wakkerzeel 03.05.1697 (g. Bauwelaers Joannes n. Franciscus Bauwelaers en Bauwelaers Joanna),

     x Haacht 22.01.1727 met Elisabeth Fierens - Firet,  

     Vander Hoven Guilielmus, (°) Wakkerzeel 04.04.1700 (g. Vander Hoven Guilielmus en Peeters Joanna), x (niet W, Bet, H, Wak, ) met Catharina Luijten,  

     Vander Hoven Jacobus, (°) Wakkerzeel 23.12.1703 (g. Maerschalckx Henricus n. Jacobus Vander Vecht pastor en Vander Hoven Maria),

     x 1 Wakkerzeel 17.05.1733 (g. Vande Zande Guiljam, Vande Zande Petrus en De Jonge Aerdt) met Petronilla Vandesande,

     x 2 Wakkerzeel 07.01.1742 (g. Bauweleers Egidius en Vande Zande Guilielmus) met Barbara De Pauw,

     x 3 Wakkerzeel 07.05.1743 (g. Van Gestel Guillielmus en Van den Putte Henricus) met Elisabeth De Weerdt - De Weirt, 

     2b. De Jong Catharina, (°) Wakkerzeel 21.05.1686 (g. Boogaert Matheus en Cremers Maria n. Catharina Froonhoven),

     De Jonge Joanna, (°) Wakkerzeel 29.01.1690 (g. Paeps Cornelius en Verhoeven Joanna), 

     3. De Jonge Arnoldus, (°) Wakkerzeel 06.04.1711 (g. De Jonge Arnoldus en Bauwelaerts Magdalena), 

     x Schriek 28.07.1737 (g. Adriaen Eggers en Jacob Vander Hoeven)  met Eggers Anna,

 

Vanderhoeve Sabina, (°) Haacht 28.04.1652,

 

Verhoeven Maria, (°) Haacht 16.09.1653,

 

Vanderhoeven Petrus, (°) Haacht 16.12.1654,

 

Vanderhoeven Maria, (°) Haacht 23.02.1658, x Haacht 22.04.1681 met Egidius Van Laer, fs Egidius x Susanna Vandenbossche,

     Uit dit huwelijk:

     Van Laer Maria, (°) Haacht 14.11.1681, 

     Van Laer Anna, (°) Haacht 29.03.1683,

     Van Laer Egidius Adolphus, (°) Haacht 21.11.1685 (g. Vanderhoeven Egidius en Loos Maria n. Dna Maria Eleonora Van Calster),

     Van Laer Joannes Franciscus, (°) Haacht 12.04.1688 (g. Servrancx Joannes n. Damendoga Joannes Franciscus en Loos Maria n. Van den Put Anna), 

     Van Laer Joannes, (°) Haacht 14.04.1689 (g. Vande Put Joannes en Bouweleers Elisabeth), 

     Van Laer Guilielmus, (°) Haacht 05.12.1690 (g. Van Laer Guilielmus en Schoovaerts Susanna), 

     Van Laer Petrus, (°) Haacht 12.02.1693 (g. Godts Petrus en Vander Hoeven Catharina),  

 

Vanderhoeven Anna, (°) Haacht 03.08.1664.

 


 

XI - Van der Hoeven - Verhoeven Hendrik (S1110), (°) Haacht 25.11.1643, x Wespelaar 26.07.1671 (g. Corneel Verbesselt en Stephanus Van der Hoeven) met Bauweleers Elisabeth (S1111), (°) Haacht 01.12.1647.

 

Akte met dank aan Christine Savat.  

Wer1847: Fo 322 (Haachtse tak Van Langendonck) :

- 4 mrt 1602: sr Jan Baseliers zone wijlen Willem woonende tot Antwerpen renuncieert mits desen van alsulcken recht en actie als hem is competerende in twee boenderen bempt te Hanewijck, sijnde door sulcx te vreden dat Willem Van Langendonck zone wijlen Peeters ende Cathelijne Van Rode sal mogen doen sijn eijgen vrije wille – in handen van de voors Willem Van Langendonck twee originale perkamente brieven dijen aengaende gepasseert voor de schepenen van Antwerpen ende Werchter voors

- 4 mrt 1602: Willem Van Langendonck zone wijlen Jans als momboir der voors kinderen wijlen Peeters Van Langendonck x Cathelijn Van Rode derft een bonder bempt te Hanewijck aan Michiel Van Langendonck ook zone des voors Willems out 29 jaar

- 25 okt 1604: Michiel Van Langendonck doet hulde van het voors bunder bempt in Hanewijck

- nota: es te weten dat dit voors bonder en het naervolgende bonder tsamen twee bonderen staen int achter verheven te wesen in diversche partyen

- 9 mrt 1637: dit bonder gelegen als int voorgaande verhef van 4 mrt 1602 is te leene ontvangen bij Rombout Van Langendonck sone Michiels ten behoeve van zijn broeder Hendrik

- nota: in het voorgaende verhef wordt gesegt dat dit bonder soo danigh door de Dijle is afgespoelt dat het selve maer groot meer is een dagwand

- 8 nov 1694: Philippe Moortgat x Joanna Van Langendonck na de dood van Hendrik Van Langendonck heeft te leene ontvangen het voors bunder – sterfman Augustinus Moortgat 10 jaar

- 20 dec 1720: Hendrik Claes gemachtigt bij joufr Catherina Moortgat begijntje in Mechelen draagt het voors boender geheeten het Koeij eusel op aan Francis Vanderhoeven zone Hendrickx ende van Elisabeth Bauwelaers voor hem en voor zijn zuster Lucia Vanderhoeven voor de prpt en voor Elisabeth Bauwelaers voor de tochte

- 17 apr 1752: Elisabeth Bruijndonckx x Albert Mertens na de dood van Francis Vanderhoeven verheft het voors bunder.

GF4: 5 jan 1708:

Francois Bauwelaers sone Francois ende Maria Bruijndoncx verkopen aan Hendrick Claes x Lucia Verhoeven uit Keerbergen twee boenderen bempt op de ander seijde vande Dijle aan hen gevallen bij S+D als erfgen van wijlen Andries Bruijndoncx x Elisabeth Van Boeckel voor schepenen van Haecht in 1707.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Hoeven Lucia, X (S555), (°) Wespelaar 16.09.1673 (g. Daniel Grauwens en Lucia Godts),

 

Van der Hoeven Jacobus, (°) Wespelaar 08.10.1675 (g. Jacob De Grau en Anna Van Weesbeeck),

 

Van der Hoeven Franciscus, (°) (niet (wellicht ook Wespelaar ca. 1685) H, Mech, Kamp, DD, Til, Buk, Neder!, ErpsK, Steen, El, Bmb, R, Bon, VeltB, Humel, Hols, Wink, L, ), + Haacht 23.02.1747, x 1 (niet W, H, Wak, K, Wes, DD, Mech, Kamp, Heist, ) met Bruijnincx - Bruijndonckx Anna, x 2 (niet H, ) met Truijts Maria, ° Putte 07.08.1688, + Haacht 1731,

Aktes met dank aan Christine Savat. 

H?: Fo 18: 16 juni 1725:

Hendrick Claes uit Keerbergen verkoopt aan zijn zwager Francis Verhoeven uit Haacht den Muijsenbempt in Werchter (2b).

LK3: 30 nov 1738:

Jan Smets, dienaer officier te Wakkerzeel oudt 56 jr, item Aerdt De Jongh 85 jr, Franciscus Vanderhoeven 41 jr, Cornelis Janssens, 41 jr, Jan Vandenplas 55 jr, Egidius Van Gorp 50 jr getuigen ter requisitie van EH Derboven pastoor van Wakkerzeel.

H841: Fo 82: 20 maart 1748:

Accoort tusschen de voorkinderen ende naerkinderen van wijlen Francis Vanderhoeven x Anna Bruijnincx (+ 19 aug 1721?) x Maria Truijts (1731).

- Francis Vanderhoeven

- Hendrik Vanderhoeven

- Guilliam Vanderhoeven

- Catharina Vanderhoeven x Peeter Grootaers (10 aug 1741)

- Christoffel Vanderhoven

- Anthoon Van Kleef als vader en momboir van sijne kinderen met wijlen Elisabeth Vanderhoeven

kinderen van Francis VDH x Anna Bruijnincx

- Jan Claes ende Jan Truijts als momboiren van de naerkinderen bij wijlen Francis VDH ende Maria Traets

De naerkinderen krijgen in volle eigendom ses dm bempt in Werchter gen. de Oude wije

ende mits dat Anthoon Vanderhoeven, een van de naerkinderen, uijtlandigh is ende heeft aengenomen den militairen dienst waervan hij soude willen verlost wesen, soo heeft den voorschreven Jan Claes verclaert te sullen stellen & betaelen eene somme van hondert guldens voor het rantsoen vanden selven Anthoen Vanderhoeven

ende dat aen de voorsch kinderen sullen volghen ende blijven alle andere erffgoederen bij wijlen hunne voorsch vader achtergelaeten.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van der Hoeven Elisabeth, (°) Haacht 04.02.1709 (g. De Grauw Jacobus n. Cotem Hermannus en Bauweleers Elizabeth),

     x (niet H, ) met Anthonius Van Kleef, meesterbroodbakker en poorter in  Bergen-op-Zoom,

     Van der Hoeven Catharina, (°) Haacht 11.03.1710 (g. Van der Hoeven Henricus en Susters Catharina),

     Van der Hoeven Franciscus Josephus, (°) Haacht 05.01.1712 (g. Bauweleers Franciscus n. Van der Linden Franciscus Josephus en Van der Hoeven Lucia),

     Van der Hoeven Lucia, (°) Haacht 10.05.1713 (g. Fondrij Andreas en Van der Hoeven Lucia),

     Van der Hoeve Franciscus, (°) Haacht 05.11.1714 (g. Bauweleers Franciscus en Van Laer Anna),

     Van der Hoeven Antonius, (°) Haacht 27.02.1716 (g. Van der Hoeven Henricus n. Van Achthoven Antonius en Bruijndonckx Anna Maria), soldaat,

     Van der Hoeven Henricus, (°) Haacht 17.10.1717 (g. Claess Henricus en Bauweleers Elizabeth n. Geens Catharina),

     Van der Hoeven Guilielmus, (°) Haacht 10.03.1719 (g. De Smedt Guilielmus en Bruijnedonckx Elizabeth),

     Akte met dank aan Christine Savat.  

     3 okt 1752:

     Guilliam Vanderhoeven Francissone bejaert jongman woonende tot Wespelaer, beneffens Jan Claes ingesetene

     tot Keerbergen wijlen Hendricksone daer moeder af was wijlen Lucia Vander hoeven, gevolmacht door Anthonij

     Van Kleef wn wijlen Elisabeth Vanderhoeven suster van voors Guilliam Vanderhoeven, samen gehuysschen

     geweest tot Bergen op ten Zoom.

     Van der Hoeven Christianus, (°) Haacht 23.08.1720 (g. Van Langendonck Christophorus en Van Langendonck Gasparina),

     2. Verhoeven (...hoenden) Cornelius Gerardus, (°) Haacht 22.02.1723 (g. Serneels Cornelius en Traeijts Anna),  + Rijmenam 08.03.1805,

     x met Catharina Gobbers, ° Haacht 28.12.1721, + Rijmenam 30.11.1800,

     Vanderhoeven Anna Maria, (°) Haacht 25.10.1725 (g. Trouts Egidius en Bruijndonckx Maria),

     Verhoeven Joanna Maria, (°) Haacht 04.02.1728 (g. Goltfus Abrahamus Fredericus meier en Claes Joanna Maria),

     Vanderhoeven Joannes Franciscus, (°) Haacht 27.10.1731 (g. Vander Auderoij Franciscus en Claes Catharina),

 

Van der Hoeven Henricus, (°) Wespelaar 24.12.1680 (g. Petrus Van Rijmenant en Maeijcken Peters), x Haacht 20.09.1710 met Bauweleers Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Hoeven Petrus, (°) Haacht 28.10.1711 (g. Van der Hoeven Petrus en Bauweleers Maria),

     Verhoeven Henricus, (°) Haacht 27.06.1714 (g. Verhoeven Franciscus n. Verhoeven Henricus en Bruijnendonckx Maria),

     Van der Hoeven Maria, (°) Haacht 06.11.1716 (g. Bauweleers Joannes en Van der Hoeven Catharina n. Verlin Maria). 

 


 

X - Bruyndonc(kx) Lambertus (S554), (°) Heist 08.01.1664 (g. Jan Lambrechts en Joanna Van den Eynde per Joanna Bosch...), + Keerbergen 10.06.1703, x Keerbergen 29.05.1698 (g. Rev. dom. Brandts en Andreas Bruyninckx) met Verhoeven (Van der Hoeven) Lucia (S555), (°) Wespelaar 16.09.1673 (g. Daniel Grauwens en Lucia Godts), + Keerbergen 04.02.1735, (deze x 2 Keerbergen 03.08.1703 voor Alex. de Hertogh te Mechelen (g. Adriaen Mertens en Adriaen Auwera) met Claes Henricus (Petrus)).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bruyndonckx Elisabeth, (°) Keerbergen 15.02.1700 (g. Hendrik Van der Hoeven en Elisabeth Van Bouckel), x Keerbergen 01.06.1720 (g. Jan Mertens en Henric Claes) met Mertens Albertus, geen fii te K,

 

Bruyndonckx Anna Maria, IX (S277), (°) Keerbergen 18.02.1702 (g. Petrus Verhoeven en Joanna Bruyndonckx),

 

2. Claes Jan, (°) Keerbergen 06.08.1704 (g. Joannes De Grove en Elisabeth Bauwens), x Keerbergen 13.02.1738 (g. Willem Vermijlen en Peter Buedts) met Vermeylen Anna Petronella,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Maria, (°) Keerbergen 07.06.1739 (g. Guilielmus Vermijlen en Maria Bruijndoncx),

     Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 01.04.1741 (g. Joannes Baptista Vermijlen en Elisabeth Claes),

     Claes Petrus Franciscus, (°) Keerbergen 02.08.1742 (g. Petrus Buedts en Aldegondis Vermijlen),

     Claes Anna Elisabeth, (°) Keerbergen 10.02.1745 (g. Theodorus Vermijlen en Elisabeth Bruijndoncx),

     Claes Henricus Franciscus, (°) Keerbergen 26.11.1747 (g. Petrus Franciscus Vermijlen en Barbara Van Horick),

     Claes Jan Baptist, (°) Keerbergen 09.02.1751 (g. Henricus Clijnhens en Catharina Claes),

     Claes Judocus Frans, (°) Keerbergen 25.03.1754 (g. Joannes Judocus Neefs en Elisabeth Claes n. Anna Joanna Hendrickx),

     Claes Joanna Catharina, (°) Keerbergen 29.11.1756 (g. Joannes Geens en Catharina Claes),

 

Claes Barbara, (°) Keerbergen 28.08.1711 (g. Bernardus Claes en Anna Bruyndonckx),

 

Claes Joanna Petronella, (°) Keerbergen 20.03.1714 (g. Petrus De Groeve en Elisabeth Claes),

 

Claes Catharina, (°) Keerbergen 01.01.1717 (g. Vermeylen Joannes en Catharina De Grove).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom