Voorouderlijst Vander Heergracht Dionisius

 

Van der Heergracht, en varianten

Verdwenen familienaam die mogelijk terug te voeren is op de Heregracht in Mechelen.

 


 

XIII - XV - XVII - Vander Heergracht Peter, fs Dionisius (N4492 + N7068 + S25068 + S77788), ca. 1550, (deze x 1 met Bosmans Petronella, deze x 1 met Verhulst Hendrik), x met Paulina - Pauwelijn Van den Eynde (N4493 + S4747 + N5003 + N7069 + S25069 + S77789), deze x 2 met Bosmans Hendrik (S4746 + N5002).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Petrus Van(der) Heergrecht, zoon van Dionysius en wonende te Werchter.  Daarnaast wordt ook ene Aldolphus Luppekens vermeld als zoon van Aldolphus.  Ofwel is deze laatste de man van Maria Vander Heergrecht ofwel is hij een zoon van Aldophus en Maria Vander Heergrecht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7861, fol. 380v, akte dd. 23 mei 1577.

Item Peeter Van Hergrecht sone wijlen Denijs, woonen(de) onder Werchtere, obligan(...) ?, recog(novit) Adolpho Luppekens filio quondam Adolphi quatuor florenos caroli te xx st(uferos) monete, etc(etera), pronunc curren(tis) hered(itarii) redd(itus) singulis annis ad xxiiiam. maii persolven[dis] et in cambio quite et libere, etc(etera), necnon a x., xx. et c. d(enariis) quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(nitionem) pignus apud Wechtere pred(icto) val(ens) duplum et tantum et poterit redimere q(ue)m volverit v(ideli)c(et) quemlibet denariu(m) exinde median(tibus) sedecim denariis pred(ictis) cons(imilibus) et hoc in denariis tempore dequitationis cursum hu(n)tibus ac cum, cor(am) Angelis, Goerts, maii xxiii.

 

Verder nog een nieuwe akte m.b.t. voorgaande link.  Uit deze akte blijkt dat Petrus Van(den) Hergrecht nog een broer Arnoldus had, die eveneens in Werchter woonde.  Zij erkennen een erfelijke rente van 24 karolusguldens schuldig te zijn aan de erfgenamen van wijlen Jacobus Rampa(e)rts.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, fol. 459v., akte dd. 11 juni 1575.

 Item Petrus Vand(en) Hergrecht f(ilius) quond(am) Dionisii, Petronella Boschmans, eius uxor, et Arnoldus Vand(en) Heergrecht, eius frater, co(m)mor(antes) in Werchte(re), obligan(tes), recog(noverun)t se debere ind(ivisim) dict(us) heredibus d(omi)ni Jacobi quond(am) Ramparts viginti quatuor flor(enos) caroli te xx st(uferos) monete curren(tis) hered(itarii) redditus, singulis a(n)nis ad xia(m). junii p(er)solven(dis) dict(us) hered(ibus) in sex p(ar)t(ibus) ut in superiori recognitione et in cambio quite et libere quol(ibe)t ass(ecu)tum et poter(unt) redimere q(ua)n(do) vol(verint) quemlibet d(enarium) exinde med(iantibus) sedecim denar(iis) cons(imilibu)s ac cu(m) secundu(m) rat(um) dequitation(em) eisd(em).

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Bosmans Hendrik.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhulst Merten, x met Magdalena Wouters, fa Arnoldus x Barbara Kijnen,

     Uit dit huwelijk:

     Verhulst Adrianus, x met Guidonia Verlinden,

 

2. Vander Heergracht Jan, XII - XIV - XVI (N2246 + N3534 + S12534 + S38894),

 

Vander Heergracht Arnoldus, ook wonend Werchter,

 

3. Boschmans Catharina, XII (S2373 + N2501),

 

Bosmans Anna, x met Jan Geens,

     Uit dit huwelijk:

     Geens Barbara, () Werchter 08.08.1627 (g. Boschmans Petrus en Janssens Barbara),

     Geens Joannes, x Werchter 04.07.1656 (g. Bogaerts Bernardus en Mr Van Roost Cornelius) met Vertennen Margareta, geen fii in W,

     Geens Elisabeth, x Werchter 26.06.1661 (g. Verbinnen Joannes en De Meijer Adrianus) met Castermans Ingelbertus, fii in W,

     Geens Catharina, x Werchter 12.02.1658 (g. Van Roost Cornelius, Wauters Cornelius en Geens Joannes) met Verbinnen Joannes, fii in W,

     Geens Jacobus, () Werchter 12.01.1642 (g. ... Judocus en Van Essche Margareta),

     Geens Lucas, () Werchter 29.07.1646 (g. De Brier Lucas en Van Hove Anna), x 1 Schriek 04.07.1677 (g. Jan Storms en Matheus Storms) met Wagemans Margareta,

     (x) 2 Werchter 29.01.1695 (g. Geeraerts Petrus en Verbeke Cornelius) met Van den Eijnde Elisabeth, fii in Werchter,

 

Bosmans Cornelius,  x met Janssens Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Anna Elisabeth, 

     Boschmans Cornelius, () Werchter 26.10.1640 (g. Bosmans Cornelius en Jansens Cecilia), moeder Maria,  

     Bosmans Henricus, () Werchter 05.06.1643 (g. Bosmans Henricus en Van Waest Elisabeth), 

     Bosmans Guielmus, () Werchter 18.03.1646 (g. Van Roost Guielmus en Vermijlen Mijnken), 

     Boschmans Margareta, () Werchter 08.09.1649 (g. Dierix Michael en Geens Margareta), 

     Boschmans Sebastianus, () Werchter 11.03.1653 (g. Vervoort Sebastianus en Mercx Maria).

 


 

XII - XIV - XVI - Vander Heergracht Jan (N2246 + N3534 + S12534)  + S38894), ca. 1575, x Schriek 22.11.1605 (g. Jan Holemans en Hendrik Bosmans) met Adriana Holemans (N1053 + N2247 + N3261 + N3535 +  S4543 + S12535 + S38895), deze x 2 met XI - XII - XIII - Goris alias Pot Vet/Ut Cornelius (N1052  + N3260 + S4542), en x 3 ca. 1627 met Spoelberch Petrus, fs Huibrecht.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Adriana Holemans.

 

Uit dit huwelijk:

 

Uit dit huwelijk: mogelijk is dit enige kind geboren in Werchter - Betekom - Keerbergen, of Aarschot in de voorregisterperiode en na de dood van de ouders elders opgevoed,

 

1. Van der Heergracht Barbara, XI - XIII - XV (N1123 + N1767 + S6267 + S19447),

 

2. Goris alias Pot Vet Arnoldus, X (N526), ca. 1614,

 

Goris alias Pot Vet Maria, XII (S2271), () Werchter 12.12.1618 (g. Joannes Van Lantrop en Maria Van Looffen),

 

Goris alias Pot Vet Joannes, XI (N1356 + N1630), () Werchter 24.03.1622 (g. Judocus Holemans en Guilielma Van Loo),

 

Goris Guilielmus, x (niet Bet, ) met Roeckeloos Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Adrianus, () Betekom 02.07.1634 (g. Van Calster Adriana en Brunkers Elisabeth),

 

3. Spoelberch Paulina, () Werchter 04.02.1628 (g. Bosmans Cornelius en Van Nin Paulina).

 


 

XI - XIII - XV - Van der Roost Petrus (N562 + N1766 + S6266 + S19446), () Haacht 03.12.1608, x 1 Keerbergen 16.06.1637 (g. Henricus Van de Roost en Petrus Spoelberch) met Barbara Van der Hey(r)gracht - Van der Heergracht (N1123 + N1767 + S6267 + S19447), () (niet H, K, R, P!, S, Bet, Heist, Duf, L, Wak, Mech, Bon!, Wes!, Kamp, Hert, Bet, W, Wez, O, SKW, L, LS.-J, Ber, DD, ), + Keerbergen 04.02.1651, x 2 Keerbergen 14.07.1652 (g. Jan Voet en Willem Hoolaerts) met Clara Verbinnen. Barbara Vande Heregracht, x 1 Keerbergen 13.10.1630 (g. Voet Joannes en Daems Joannes) met Bosmans Rumoldus, fs Jan x Maria De Bie.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van der Roost Petrus.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii K, S, W, Bet, H, W, Rots, R, Mech, P, Beer, Heist,

 

1. Bosmans Paulina, () Keerbergen 06.02.1631 (g. Antheunis Henricus en Vanden Eijnde Paulina),

 

Bosmans Maria, () Keerbergen 21.03.1632 (g. Balemans Adrianus en Holarts Maria), x (niet K, R, S, W, P, H, ) met Van Rillaer Lucas, 

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Catharina, () Keerbergen 31.10.1655 (g. Egidius Bosmans en Catharina Van der Roost),

     Van Rillaer Jacobus, () Keerbergen 05.09.1657 (g. Joannes Van Rillaer en Anna Claes),

     Van Rillaer Petrus, () Keerbergen 23.11.1659 (g. Nicolaus Van Loy en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Joanna, () Keerbergen 01.07.1661 (g. Machiels Joannes en Aertgeerts Joanna),

 

Bosmans Petrus, () Keerbergen 01.03.1635 (g. Spoelberchs Petrus en Van Horick Magdalena),

 

2. Van der Roost Apolonia, X - XII - XIV (N281 + S3133 + S9723),

 

Van der Roost Catharina, () Keerbergen 10.02.1641 (g. Adrianus Van Ooten en Maria Voet), x Keerbergen 03.10.1660 (g. Petrus Van der Roost en Jan Michiels senior) met Michiels Joannes junior,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, () Keerbergen 02.08.1661 (g. Egidius Guens en Joanna Goris),

     Michiels Clara, () Keerbergen 20.10.1663 (g. Petrus Ven en Clara Van Linden),

     Michiels Maria, () Keerbergen 11.07.1666 (g. Joannes Rams en Maria Huybrechts),

     Michiels Guilielmus, () Keerbergen 29.09.1669 (g. Guilielmus Van den Eynde en Maria Van der Roost),

 

Van de Roost Michael, () Keerbergen 05.11.1643 (g. Petrus Claes en Christina Navet), x Keerbergen 23.04.1675 (g. Henricus Van der Roost en Jan Serneels) met Catharina Serneels,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Roost Mattheus, () Keerbergen 16.05.1675 (g. Mattheus Janssens en Joanna Serneels),

     Van der Roost Petrus, () Keerbergen 22.09.1677 (g. Petrus Haverhals en Catharina Van der Roost),

     Van der Roost Joannes, () Keerbergen 27.11.1679 (g. Joannes Serneels en Appolonia Van der Roost),

     Van der Roost Clara, () Keerbergen 05.04.1682 (g. Petrus Holemans en Clara Michiels),

     Van der Roost Godefridus, () Keerbergen 02.02.1685 (g. Michael Cornelis en Gertrudis Serneels),

 

Van den Roost Barbara, X (N883), () Keerbergen 16.12.1646 (g. Henricus Van de Roost en Barbara Bosmans).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom